Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Aeg A72700gnx0

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Aeg A72700gnx0 jest jednym z ważniejszych zadań, które należy wykonać, aby zapewnić bezpieczeństwo i wydajność urządzenia. Aktualizacja oprogramowania sprzętowego może zwiększyć wydajność urządzenia poprzez wprowadzenie nowych funkcji, a także poprawić istniejące funkcje. Może również zwiększyć bezpieczeństwo urządzenia, poprawiając istniejące zabezpieczenia i dodając nowe. Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Aeg A72700gnx0 może odbywać się automatycznie, jeśli wybrano taką opcję, lub ręcznie, jeśli wybrano tę opcję, przy użyciu narzędzia aktualizacji Aeg A72700gnx0. W przypadku ręcznych aktualizacji należy pobrać i zainstalować aktualizację z witryny internetowej producenta.

Ostatnia aktualizacja: Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Aeg A72700gnx0

W przypadku oprogramowania sprzętowego należy wybrać metodę aktualizacji odpowiednią dla stanu instalacji urządzenia. Dostępne są dwie metody aktualizacji. Jedna polega na uzyskaniu dostępu do najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego znajdującej się w Internecie z poziomu urządzenia i wykonaniu aktualizacji, jeśli wersja zainstalowana obecnie na urządzeniu nie jest najnowsza. Druga polega na uzyskaniu dostępu do najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego znajdującej się w Internecie z komputera i wykonaniu aktualizacji z komputera, jeśli wersja zainstalowana obecnie na urządzeniu nie jest najnowsza. W środowisku, w którym nie można ustanowić połączenia z Internetem za pomocą bezprzewodowej sieci LAN, należy nawiązać połączenie za pomocą przewodowej sieci LAN lub kabla USB i przeprowadzić aktualizację z komputera.

W środowisku IPv6 nie można wykonać aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Należy użyć kabla USB, ponownie nawiązać połączenie z urządzeniem i wykonać aktualizację z poziomu komputera.

Sprawdzanie wersji oprogramowania sprzętowego

Sprawdzenie wersji oprogramowania sprzętowego jest możliwe z poziomu panelu sterowania urządzenia. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania sprzętowego należy się upewnić, że przebiegła ona poprawnie. Sprawdzanie wersji oprogramowania sprzętowego

Aktualizacja za pośrednictwem Internetu

W celu aktualizacji oprogramowania sprzętowego do najnowszej wersji można przejść do serwera firmy Canon z poziomu urządzenia.

1

Naciśnij przycisk <Aktualizacja oprogramowania układowego> w widoku Ekran Główny. canon/USRMA-2060-zz-SS-plPL/contents/SS735_basic_0069. html#0234_h1_01">Ekran Główny

Urządzenie sprawdzi, czy dostępna jest najnowsza wersja oprogramowania sprzętowego.

Wyświetlenie komunikatu <To jest najnowsza wersja oprogramowania układowego. > oznacza, że nie ma potrzeby aktualizowania oprogramowania sprzętowego.

2

W przypadku wyświetlenia ekranu licencji naciśnij przycisk <Accept>.

3

Wybierz <OK>.

Po ukończeniu aktualizacji oprogramowania sprzętowego urządzenie zostanie automatycznie zresetowane. canon/USRMA-2060-zz-SS-plPL/contents/images/global_images/1T0002568044/g_style_important2_L=pl-PL. gif" alt=""/>

Podczas ponownego uruchamiania nie wolno wyłączać urządzenia.

Aktualizacja z poziomu komputera

Po pobraniu najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego ze strony internetowej firmy Canon należy zaktualizować oprogramowanie sprzętowe z komputera za pomocą programu „Narzędzie pomocy użytkownika”. Informacje na temat sposobu aktualizacji oprogramowania sprzętowego z poziomu komputera zawiera dokument „User Support Tool Operation Guide (Podręcznik obsługi narzędzia pomocy użytkownika)” dołączony do oprogramowania sprzętowego.

Aby wprowadzić urządzenie w stan oczekiwania na aktualizację oprogramowania sprzętowego

<Menu>  <Ustawienia zarządzania>  <Licencja/inne>/<Ustaw. zdaln. UI/aktualizacji opr. ukł. >  <Aktualizacja oprogramowania układowego>  <Z komputera>  <Tak>

Sprawdzanie wersji oprogramowania sprzętowego

Naciśnij przycisk <Menu> w widoku Ekran Główny. html#0234_h1_01">Ekran Główny

Wybierz <Ustawienia zarządzania>.

Wybierz kolejno pozycje <Licencja/inne>/<Ustaw. gif" alt=""/> <Aktualizacja oprogramowania układowego>.

4

Wybierz <Informacje o wersji>.

Wyświetlana jest bieżąca wersja oprogramowania sprzętowego. canon/USRMA-2060-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/pubnumbers/USRMA-2060%20%28cy%29/b_dis776. gif" alt=""/>

Opuszczasz stronę consumer. huawei. com

Po kliknięciu w link zostaniesz przeniesiony na zewnętrzną stronę. Firma Huawei nie jest odpowiedzialna za strony zewnętrzne oraz nie ich kontroluje.

Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe aparatów LUMIX GH5, GH5S i G9 do najnowszej wersji, aby działały jeszcze lepiej i były bardziej użyteczne. Dowiedz się więcej o głównych zaletach i ulepszeniach oraz sposobie aktualizacji aparatów.

2) Przewiń w dół i zaakceptuj umowę licencyjną.

3) Wybierz najnowsze oprogramowanie sprzętowe do Twojego modelu aparatu i przejdź na stronę pobierania.

Uwaga: Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania sprzętowego należy w pełni naładować akumulator oraz ustawić aparat na tryb P i tryb wykonywania pojedynczych zdjęć.

1) Zapisz pobrane oprogramowanie sprzętowe na sformatowanej karcie SD, a następnie włóż ją do aparatu.

2) Włącz aparat i naciśnij przycisk odtwarzania.

3) Informacja o aktualizacji oprogramowania sprzętowego zostanie wyświetlona automatycznie.

4) Potwierdź oprogramowanie sprzętowe, aby rozpocząć aktualizację. Poczekaj na pomyślne zainstalowanie oprogramowania sprzętowego. Podczas procesu instalacji nie wyłączaj aparatu.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Aeg A72700gnx0

Bezpośredni link do pobrania Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Aeg A72700gnx0

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Aeg A72700gnx0