Biała Księga Produktu Dell Powerconnect B Dcx 4s Backbone

Biała Księga Produktu Dell Powerconnect B DCX 4S Backbone jest idealnym rozwiązaniem dla sieci o dużej skali. Zawiera cztery 10 Gigabit Ethernet (GbE) porty oraz sześć sterowanych portów SFP+ do łączenia zgodnych urządzeń sieciowych. DCX 4S Backbone jest wyposażony w wytrzymałą pamięć NVRAM 256 MB, wykorzystywaną do przechowywania konfiguracji i przepływu danych. Urządzenie posiada złącze RJ-45, umożliwiające podłączenie modułu konfiguracyjnego. Biała Księga Produktu Dell Powerconnect B DCX 4S Backbone jest wyposażona w wydajny procesor 32-bitowy, jeden port sieciowy 10/100/1000 Mbps oraz cztery porty sieciowe 10 Gigabit Ethernet. Urządzenie zapewnia wsparcie dla trybu pracy Layer 2 i Layer 3, zgodnie z IEEE 802.3ad, i zawiera zaawansowane funkcje, takie jak QoS, VLAN, ACL i wiele innych.

Ostatnia aktualizacja: Biała Księga Produktu Dell Powerconnect B Dcx 4s Backbone

Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi w postacielektronicznej wykaz podmiotów VAT [1]: które nie zostałyzarejestrowane przez naczelnika urzędu skarbowego albo którezostały wykreślone przez niego z rejestru jako podatnicy VAT,zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów, którychrejestracja jako podatników VAT została przywrócona. W wykaziemożna sprawdzać podmioty na wybrany dzień, przypadający niewcześniej niż w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którympodmiot jest sprawdzany. Wykaz zawiera m. in. numery rachunkówrozliczeniowych [2] lub imiennych rachunków w spółdzielczejkasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem:otwartych w związku z prowadzoną przez niego działalnościągospodarczą oraz wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lubzgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniuSTIR [3].

  • [1] zgodnie z art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług.Wykaz jest udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej nastronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwegodo spraw finansów publicznych
  • [2] o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe
  • [3] w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej

Biała Księga Produktu Dell Powerconnect B Dcx 4s Backbone

Bezpośredni link do pobrania Biała Księga Produktu Dell Powerconnect B Dcx 4s Backbone

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Biała Księga Produktu Dell Powerconnect B Dcx 4s Backbone