Instrukcja aktualizacji oprogramowania sprzętowego Hitachi Dv Pf74u

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Hitachi Dv Pf74u jest prosta i szybka. Wymaga ona jednak zaangażowania użytkownika. Pierwszym krokiem jest zapewnienie, że masz dostęp do najnowszych wersji oprogramowania. Następnie należy pobrać i zainstalować najnowszą wersję oprogramowania. Można to zrobić za pomocą oficjalnej strony internetowej producenta lub ze sklepu internetowego. Po pobraniu i wykonaniu instalacji, należy uruchomić aplikację aktualizacji oprogramowania, aby zaktualizować sprzęt do najnowszej wersji. Po zakończeniu procesu aktualizacji, należy ponownie sprawdzić, czy wszystko działa poprawnie. Jeśli wszystko jest w porządku, możesz kontynuować korzystanie z urządzenia zoptymalizowanego do najnowszych wersji oprogramowania.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja aktualizacji oprogramowania sprzętowego Hitachi Dv Pf74u

Firma HP regularnie udostępnia nowe wersje oprogramowania układowego z ulepszeniami drukarek, aktualizacjami aplikacji lubpoprawkami. Regularnie aktualizuj oprogramowanie układowe, aby jak najlepiej wykorzystać drukarkę.

Uwaga:

W przypadku drukarek z funkcją dynamicznych zabezpieczeń oprogramowanie sprzętowe obejmuje dynamiczne zabezpieczenia, któresą stosowane do blokowania wkładów z układami firmy innej niż HP lub obwodami elektronicznymi zmodyfikowanymi lub firmy innejniż HP. Drukarka jest przeznaczona do użytku wyłącznie z nowymi lub używanymi wkładami wyposażonymi w nowe lub używane układyalbo obwody elektroniczne firmy HP. Okresowe aktualizacje oprogramowania sprzętowego pozwalają utrzymać skuteczność dynamicznychzabezpieczeń i blokować wkłady, które wcześniej działały. Więcej na: http://www. com/learn/ds.

Jeśli jeden ze sposobów nie zadziała, przejdź do następnego.

Aktualizowanie oprogramowania układowego przez aplikację HP Smart

Użyj aplikacji HP Smart, aby sprawdzić dostępność aktualizacji oprogramowania układowego i je zainstalować.

 1. Otwórz aplikację HP Smart, a następnie utwórz konto lub zaloguj się. Jeżeli nie masz aplikacji HP Smart, pobierz ją z 123. com lub ze sklepu z aplikacjami.

 2. W przypadku pierwszej konfiguracji aplikacji HP Smart trzeba utworzyć konto HP lub zalogować się na istniejące konto, abyuzyskać dostęp do wszystkich funkcji drukarki.

  Na ekranie głównym aplikacji wybierz nazwę drukarki lub obrazek.

  W obszarze Zaawansowane wybierz Ustawienia zaawansowane lub Strona główna drukarki (EWS).

  Wybierz pozycję Narzędzia lub Usługi internetowe.

 3. Kliknij pozycję Aktualizacje drukarki lub Aktualizacje urządzenia, a następnie kliknij pozycję Sprawdź teraz. Wszelkie aktualizacje oprogramowania układowego zostaną pobrane automatycznie i zainstalowane na drukarce.

  UWAGA:

  Nie wyłączaj urządzenia podczas przeprowadzania aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Może to doprowadzić do trwałego uszkodzeniadrukarki.

Aktualizowanie oprogramowania układowego bezpośrednio z drukarki

Po podłączeniu do Internetu wiele drukarek HP obsługuje aktualizację oprogramowania sprzętowego bezpośrednio z panelu sterowania

  Upewnij się, że drukarka jest połączona do sieci bezprzewodowej lub Ethernet.

  Uwaga:

  Połączenia USB nie będą działały.

  Na panelu sterowania otwórz menu Konfiguracja, Serwis lub Ustawienia.

  Wybierz opcję Preferencje, Konserwacja drukarki lub Narzędzia.

  Wybierz opcję Usługi sieciowe, Aktualizacja drukarki lub Aktualizacja LaserJet.

  Po wyświetleniu komunikatu postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wyłączyć Usługi sieci Web.

  Wybierz opcję Sprawdź aktualizacje lub podobną.

  Pobieranie oprogramowania układowego drukarki z witryny HP (Windows)

  Na komputerze z systemem Windows przejdź do witryny HP i zainstaluj najnowszą wersję oprogramowania układowego drukarki.

   Upewnij się, że drukarka jest prawidłowo podłączona do komputera.

   Z listy sterowników wybierz Oprogramowanie układowe, kliknij przycisk Pobierz obok aktualizacji, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

   Uwaga:

   Jeżeli nie ma opcji oprogramowania układowego, oznacza to, że nie ma aktualizacji oprogramowania układowego dla posiadanej

   Na ekranie HP Printer Update sprawdź stan drukarki.

   Jeżeli drukarka sieciowa nie wyświetla się, użyj kabla USB, aby tymczasowo podłączyć drukarkę do komputera. Poczekaj 20 sekund,a następnie kliknij przycisk Odśwież.

    Jeżeli stan to Gotowe, zaznacz pole wyboru obok numeru seryjnego, a następnie kliknij pozycję Aktualizuj.

    Jeżeli stan to Aktualne, oznacza to, że oprogramowanie układowe drukarki jest aktualne.

   Pobieranie oprogramowania układowego drukarki z witryny HP (Mac)

   Na komputerze Mac przejdź do witryny HP i zainstaluj najnowszą wersję oprogramowania układowego drukarki.

    Na ekranie HP Firmware Updater wybierz nazwę drukarki, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.

    Przejrzyj wyniki na ekranie Informacje o aktualizacji.

     Jeżeli zostanie wyświetlona opcja aktualizacji oprogramowania układowego urządzenia, kliknij przycisk Kontynuuj, aby zaktualizować oprogramowanie układowe.

     Jeżeli aktualizacje urządzenia nie są dostępne, oznacza to, że oprogramowanie układowe drukarki jest aktualne.

Możesz zaktualizować oprogramowanie sprzętowe OH1, aby korzystać z jego najnowszej wersji. Polar Flow poinformuje Cię o dostępności nowej wersji. Aktualizacje oprogramowania sprzętowego mają na celu poprawę funkcjonalności OH1. Mogą obejmować usprawnienia istniejących funkcji, zupełnie nowe funkcje i poprawki pozwalające naprawić błędy. Zalecamy przeprowadzanie aktualizacji OH1 zaraz po ukazaniu się każdej kolejnej wersji oprogramowania.

W związku z aktualizacją nie utracisz żadnych danych. Przed aktualizacją oprogramowania sprzętowego dane z OH1 zostaną zsynchronizowane z serwisem Flow.

Za pomocą tabletu lub innego urządzenia mobilnego

Jeśli do synchronizacji danych treningowych i aktywności używasz aplikacji mobilnej Polar Flow, oprogramowanie sprzętowe możesz także zaktualizować za pomocą urządzenia mobilnego. Aplikacja poinformuje Cię o dostępności aktualizacji i pomoże Ci podczas instalacji. Przed rozpoczęciem aktualizacji zalecamy podłączenie OH1 do źródła zasilania w celu uniknięcia problemów związanych z przerwaniem aktualizowania.

W zależności od połączenia bezprzewodowa aktualizacja oprogramowania sprzętowego może potrwać do 20 minut.

Za pomocą komputera

Jeśli dostępna jest nowa wersja oprogramowania sprzętowego, FlowSync powiadomi Cię o tym po podłączeniu OH1 do komputera. Aktualizacje oprogramowania sprzętowego są pobierane za pomocą oprogramowania FlowSync.

Aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe:

 1. Włóż sensor do adaptera USB soczewką skierowaną do góry, tak aby styki sensora i adaptera się dotykały.
 2. Podłącz adapter USB do portu USB komputera.
 3. Oprogramowanie FlowSync rozpocznie synchronizowanie danych.
 4. Po zakończeniu synchronizacji wyświetlone zostanie pytanie, czy oprogramowanie sprzętowe ma zostać zaktualizowane.
 5. Wybierz Tak. Oprogramowanie sprzętowe zostanie zainstalowane (może to zająć do 10 minut). Przed odłączeniem OH1 od komputera upewnij się, że aktualizacja oprogramowania sprzętowego została zakończona.
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

H9651UD. qx3 04. 3. 2 8:53 PM Page 1
DVD/VCR Combo (DVD PLAYER with VIDEO
CASSETTE RECORDER)
INSTRUCTION MANUAL
MODEL
DV-PF74U
MP3 / JPEG PLAY BACK DVD / CD / CD-R / CD-RW COMPATIBLE
OPEN/CLOSE
POWER/STANDBY DIGITAL AUTO TRACKING
PROGRESSIVE SCAN
REC TIMER
VCR DVD
LINES
CHANNEL OUTPUT STOP PLAY DVD/VCR Combo DV-PF74U
REW F. FWD STOP/EJECT PLAY REC/OTR
VIDEO IN L [mode] AUDIO IN R
HITACHI AMERICA, LTD.
INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL INCLUIDAS.
HOME ELECTRONICS DIVISION
900 Hitachi Way
Instruction man

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2
H9651UD. 2 8:53 PM Page 2: WARNING TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE. The lightning flash with arrowhead symbol, CAUTION within an equilateral triangle, is intended to RISK OF ELECTRIC SHOCK alert the user to the presence of uninsulated DO NOT OPEN “dangerous voltage” within the product’s: enclosure that may be of sufficient magnitude CAUTION to constitute a risk of electric shock to persons. TO REDUCE THE RISK OF ELECTRI
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3
H9651UD. 2 8:53 PM Page 3 IMPORTANT SAFEGUARDS 1. Read Instructions - All the safety and operating instructions Article 810 of the National Electrical Code, ANSI/NFPA should be read before the appliance is operated. No. 70, provides information with regard to proper ground- ing of the mast and supporting structure, grounding of the 2. Retain Instructions- The safety and operating instructions lead-in wire to an antenna discharge unit, size of grounding should be retained for future re
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4
H9651UD. 2 8:53 PM Page 4 A NOTE ABOUT RECYCLING This product’s packaging materials are recyclable and can be reused. Please dispose of all materials in accordance with your local recycling regulations. Batteries should never be thrown away or incinerated but disposed of in accordance with your local regulations concern- ing chemical wastes. Alliance: www. eiae. org The serial number of this product may be found on the back of the DVD/VCR. This serial number is unique to your machine.
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5
H9651UD. 2 8:53 PM Page 5 TABLE OF CONTENTS ■ LASER SAFETY.................................. 2 GENERAL FEATURES............................ 22 ■ IMPORTANT SAFEGUARDS........................ 3 DISC NAVIGATION............................... 22 ABOUT COPYRIGHT.............................. 4 PAUSE.......................
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6
H9651UD. 2 8:53 PM Page 6 FEATURES ¡Zoom DVD Mode ¡Marker ¡Progressive Scan system The part designated by user can be called back. ¡Dolby Digital sound ¡Disc Navigation By hooking this DVD/VCR up to a Multi-channel Dolby Displays the first scenes of each chapter in a title. Digital decoder, you can enjoy high-quality Dolby Digital ¡Resume Play 5. 1ch surround sound as heard in the movie theaters. ¡Virtual Surround ¡Still/fast/slow/step playback ¡Component Video Out Jacks ¡Random playba
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7
H9651UD. 2 8:53 PM Page 7 PRECAUTIONS • Do not pull on the power cord when disconnecting it from AC wall INSTALLATION LOCATION outlet. Grasp it by the plug. For safety and optimum performance of your DVD/VCR: • If, by accident, water is spilled on your DVD/VCR, unplug the power • Install the DVD/VCR in a horizontal and stable position. Do not cord immediately and take the unit to our Authorized Service place anything directly on top of the DVD/VCR. Do not place the Center for servicin
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8
H9651UD. 2 8:54 PM Page 8 OPERATING CONTROLS AND FUNCTIONS FRONT PANEL 3 1 2 4 MP3 / JPEG PLAY BACK DVD / CD / CD-R / CD-RW COMPATIBLE POWER/STANDBY DIGITAL AUTO TRACKING OPEN/CLOSE PROGRESSIVE SCAN REC TIMER VCR DVD LINES STOP PLAY REW F. FWD STOP/EJECT PLAY REC/OTR CHANNEL OUTPUT DVD/VCR Combo DV-PF74U VIDEO IN L [mode] AUDIO IN R 15 20 19 1817 1312 11 10 9 8 7 6 5 16 14 9. VCR OUTPUT Light (Green) [page 12] REMOTE CONTROL This light appears when the VCR output mode is selected. You
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9
H9651UD. 2 8:54 PM Page 9 26. ZOOM Button [page 24] 38. STOP Button Enlarges a part of the DVD-reproduced image. ● DVD mode 27. CLEAR/C. RESET Button Press to stop the disc motion. ● DVD mode [page 24] ● VCR mode Press to reset the setting. Press to stop the tape motion. ● VCR mode [page 18] 39. h Button Press to reset the counter. Press to exit from the MENU ● DVD mode screen. Press to view the DVD picture in fast reverse motion or 28. ANGLE Button [page 28] to reverse playback of an
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10
H9651UD. 2 8:54 PM Page 10 ●VCR mode [page 16] 53. SEARCH MODE Button Press to select TV channels on the DVD/VCR. ● DVD mode [page 24] To select channels, enter channel numbers as a two-digit Press to access or remove the Search display, number for the quickest results. For example, to select which allows you to go directly to a specific channel 6, press 0 then 6. Title/Chapter/Track/Time/Marker. 52. OPEN/CLOSE Button ● VCR mode [page 18] Press to open or close the disc loading tray.
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11
H9651UD. 2 8:54 PM Page 11 Tour of the Remote Control DVD CD VCR CLEAR/C. RESET Button • To clear the chapter makers. • To clear the track makers • To exit the VCR menu CLEAR/C. RESET • To clear the number that is • To remove the most recently • To reset the tape counter entered incorrectly entered program • To clear the number that is entered incorrectly MENU Button • To bring up the Menu on • To call up the VCR menu MENU a disc TOP MENU Button • To bring up the DVD's main TOP
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12
H9651UD. 2 8:54 PM Page 12 FROM PANEL DISPLAY DISPLAYS DURING OPERATION DVD No disc inserted or cannot read the disc Displays a type of the disc which is inserted on the tray. Lights up when the • DVD: DVD disc A-B repeat function • CD: Audio CD, MP3, JPEG Tray open is on. Lights up when the Lights up when the progressive scan repeat function is on. Tray closed system is activated. Loading the Disc GROUP P. SCAN DVD DVD When a disc is being CD Play back Lights up when the ALL re
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 13
IN OUT H9651UD. 2 8:54 PM Page 13 HOOKUPS REAR VIEW 6 7 10 DVD DVD/VCR VCR COMPONENT DIGITAL AUDIO S-VIDEO AUDIO OUT AUDIO IN VIDEO OUT OUT OUT ANT-IN AUDIO OUT Y L L L CB/ PB R R COAXIAL VIDEO OUT VIDEO IN ANT-OUT R CR/ PR 0VM204468 1 2 3 4 5 8 9 11 1. AC Power Cord 7. AUDIO IN Jacks (VCR only) Connect to a standard AC outlet to supply power to the Connect audio cables coming from the audio out jacks DVD/VCR. of a camcorder, another VCR, or an audio source here. 2. COAXIAL Jack (DVD
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 14
H9651UD. 2 8:54 PM Page 14 RF OUTPUT CHANNEL If your TV does not have A/V terminals: 1. Connect the DVD/VCR to a TV using RF cable (see DVD/VCR TO TV CONNECTION). Select channel 3 on your TV. Insert a pre-recorded tape into the unit. 4. Press OUTPUT on the DVD/VCR. ¡ If VCR OUTPUT light lights up and “VCR” appears on the front panel display. If not, press DVD/VCR on the remote control. 5. Press PLAY. ¡ If noise appears, it means channel 3 is already occupied for broadcasting.
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 15
H9651UD. 2 8:54 PM Page 15 CONNECTION TO A TV (FOR VIDEO) Method 1 Method 2 Method 3 Basic Audio Good picture Better picture Best picture COMPONENT AUDIO IN VIDEO IN TV Y Y LR VIDEO IN S-VIDEO IN PB CB or PR CR S-Video Video Audio cable cable cable (supplied) (commercially (supplied) available) Component Video cables (commercially DVD/VCR VCR DVD/VCR VCR DVD DVD/VCR available) AUDIO OUT AUDIO IN COMPONENT AUDIO OUT AUDIO IN DIGITAL AUDIO S-VIDEO VIDEO OUT AUDIO OUT OUT OUT L L L L Y
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 16
H9651UD. 2 8:54 PM Page 16 SETUP 6 After scanning, the tuner stops on the low- AUTOMATIC CHANNEL SET UP est memorized channel. The TV screen VCR returns to TV mode. You can automatically program the tuner to scan only ¡If “AUTO SET UP” appears on the TV screen again, the channels you receive in your area. check the cable connections. Press B once again and the DVD/VCR will begin preset again. ¡Channel memory programming is NOT needed when you connect the DVD/VCR to a cable box or a
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 17
H9651UD. 2 8:54 PM Page 17 TO ADD/DELETE CHANNELS CLOCK SET UP When scanning, some channels may be skipped due to a weak signal. In such cases, you can add the channels VCR to the DVD/VCR memory manually. 1 Select main menu by pressing MENU. 1 Press MENU until the main menu appears. ¡If the clock is not set, the CLOCK SET menu - MENU - appears first. In this case, follow step [3]. TIMER PROGRAMMING AUTO REPEAT [OFF] CHANNEL SET UP CLOCK SET LANGUAGE SELECT AUDIO OUT TV STEREO [O
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 18
H9651UD. 2 8:54 PM Page 18 PLAYBACK FUNCTION NORMAL PLAYBACK AUTO REPEAT PLAYBACK VCR VCR This feature allows you to play a tape over and over. 1 Insert a prerecorded tape. The DVD/VCR will turn on. ¡If the safety tab has been removed, the 1 Select main menu by pressing MENU. DVD/VCR will start playback automatically. 2 Select "AUTO REPEAT" by pressing K or L. ¡If a cassette is in DVD/VCR, STOP sym- bol appears in TV screen when turning on the 3 Begin auto repeat playback by p
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 19
H9651UD. 2 8:54 PM Page 19 RECORDING FUNCTION ¡If a tape ends during OTR, the DVD/VCR will stop, VCR eject the tape, and switch to the DVD mode automati- cally as the TIMER light blinks. (If the DVD power is It may be UNLAWFUL to record copyrighted material with- off, the VCR will go into the STANDBY mode). out the consent of the copyright owner. ¡When OTR is finished, the VCR turns off automat- Accidental Erasure Prevention ically. To use the VCR again, press TIMER on the To prevent
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 20
H9651UD. 2 9:33 PM Page 20 ¡When timer recordings are set, the TIMER light will ONE TIME PROGRAM 4) Set the start time light up, and “REC” and “ ” will appear in the PROGRAM NUMBER 4 DATE 05 /12 WED front panel display. To use the DVD/VCR as usual START TIME - -: - - - - First, press K or L for the hour. END TIME - -: - - - - until the time of the recording, press TIMER so that CHANNEL - - Then, press B. Next, press K or L REC SPEED - - the TI

Instrukcja aktualizacji oprogramowania sprzętowego Hitachi Dv Pf74u

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja aktualizacji oprogramowania sprzętowego Hitachi Dv Pf74u

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja aktualizacji oprogramowania sprzętowego Hitachi Dv Pf74u