Instrukcja instalacji i ustawień Gwarancja Cac Bdp Bw5rah 210

Instrukcja instalacji i ustawień Gwarancja CAC BDP BW5RAH 210 jest szczegółowym dokumentem technicznym, który zawiera informacje na temat instalacji, konfiguracji i konserwacji urządzenia Gwarancja CAC BDP BW5RAH 210. Zawiera ona również informacje na temat odpowiedzialności producenta za jakość i niezawodność produktu. Instrukcja zawiera również informacje na temat wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wytyczne dotyczące stosowania produktu. Instrukcja jest przeznaczona dla techników i pracowników serwisowych, aby upewnić się, że produkt jest instalowany i używany zgodnie z zaleceniami producenta.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji i ustawień Gwarancja Cac Bdp Bw5rah 210

1 Instalacja i serwisowanie urządzeń typu RAC, CAC i FJM Piotr Osiński Samsung Electronics Polska

2 Wybór miejsca instalacji (RAC)

3 Miejsce Instalacji (RAC) Jednostka Wewnętrzna Gdzie przepływ powietrza nie będzie utrudniony. Gdzie powietrze będzie łatwo rozprowadzane po pomieszczeniu. Na ścianie, która zapobiega wibracjom. Gdzie rury freonowe będą mogły być rozprowadzone zgodnie ze specyfikacją. Gdzie skroplona woda będzie miała swobodny odpływ.

4 Miejsce Instalacji (RAC) Jednostka Zewnętrzna W dobrze wentylowanym obszarze. Solidnaśćiana lub wylewka, dobrze przenosząca wibracje.

5 Miejsce Instalacji (RAC)

6 Instalowanie klimatyzatora (RAC)

7 Patrząc na ścianę, wejście przewodów można ustawić: Podstawy instalacji

8 Podstawy instalacji Każda nowa jednostka wewnętrzna wypełniona jest azotem. Przed połączeniem jednostek, usuń nakrętki i posłuchaj czy ucieka gaz. Jeśli nie słychać uciekającego gazu, może być gdzieś wyciek czynnika, proszę zrobić test ciśnieniowy. Utnij obydwie rurki ssącą i tłoczną obcinaczką, trochę dłużej niż wymierzono. Zwróć szczególną uwagę aby nie uszkodzić końcówki rurki. Końcówkę trzeba ogradować, czyli usunąć z niej kawałki miedzi powstałe podczas cięcia. Należy bardzo dokładnie zrobić kielich używając kielicharki. Konieczne jest sprawdzenie czy nie dostał się jakiś brud do środka przewodów.

9 Podstawy instalacji Wyrównaj rurki w celu lepszego podłączenia. Najpierw skręć śrubunki ręcznie, a następnie przy użyciu klucza dynamometrycznego. W tabeli poniżej momenty dokręcenia w zależności od średnicy rurki: Jeżeli zastosowane zostanie rozwiązanie lutowania rurek, należy wykonywać tę czynność pod azotem żeby zapobiec utlenianiu się miedzi. Szczególnie jeżeli używa się czynnika R410. Gaz Oklej wszystkie rurki i przewody razem upewniając się, że rurka od skroplin znajduje się na spodzie. Przełóż oklejony pęk przez dziurę w ścianie. Cały czas rura od skroplin musi być na spodzie i układać się po skosie w dół. Zawieś jednostkę wewnętrzną na blasze instalacyjnej. Taśma Upewnij się, że brud nie dostał się do środka rurek miedzianych. Skropliny Ciecz Przewody elektrczne

10 Podstawy instalacji Zamocuj jednostkę zewnętrzną w wyznaczonym wcześniej miejscu na ścianie zewnętrznej. Upewnij się, że zainstalowałeś korek spustowy i podkładki gumowe, które są w komplecie z urządzeniem. Podkłądki gumowe redukują wibracje. Nie rozcinaj podkładek gumowych. Zamocuj urządzenie zewnętrzne na stabilnym podłożu, które zpobiega hałasowi i wibracjom. Usuń osłonę elektroniki z boku obudowy jednostki zewnętrznej i podłącz przewody do bloku przyłączeniowego, upewniając się, że podłączyłeś L do L, F1 do F1 itd. Utnij, rozpęcz i skręć ręcznie każdą z rur miedzianych do odpowiedniego zaworu jednostki zewnętrznej i dokręć śrubunki używając klucza dynamometrycznego.

11 Podstawy instalacji Podłączenie przewodów zasilających i komunikacyjnych seria K i Y

12 Podstawy instalacji Podłączenie przewodów zasilających i komunikacyjnych seria P+

13 Podstawy instalacji Podłączenie przewodów zasilających i komunikacyjnych seria E

14 Podstawy instalacji Podłączenie przewodów zasilających i komunikacyjnych seria T

15 Podstawy instalacji Próżniowanie układu freonowego

16 Podstawy instalacji Próżniowanie układu freonowego

17 Podstawy instalacji Dobijanie czynnika chłodniczego Seria K i Y Średnica Przewodów Freonowych **09/12**** **18**** Ciecz mm () 6, 35 (1/4) Gaz mm () 9, 52 (3/8) Ciecz mm () 6, 35 (1/4) Gaz mm () 12, 7 (1/2)

18 Podstawy instalacji Dobijanie czynnika chłodniczego Seria E, P+ i T Średnica Przewodów Freonowych **09/12**** **18**** **24**** Ciecz mm () 6, 35 (1/4) Gaz mm () 9, 52 (3/8) Ciecz mm () 6, 35 (1/4) Gaz mm () 12, 7 (1/2) Ciecz mm () 6, 35 (1/4) Gaz mm () 15, 88 (5/8)

19 Podstawy instalacji Jeżeli nie ma nieszczelności, azot jest odłączony należy wypróżniować układ raz jeszcze przez 15 minut. Po zrobieniu próżni i odłączeniu pompy, odkręć zaślepkę i napełnij układ czynnikiem otwierając zawory serwisowe cieczowy i gazowy. Do zakończenia instalacji potrzebne są następujące czynności sprawdzające, które pozwolą stwierdzić, że urządzenie zostało zamontowane poprawnie i będzie pracować właściwie: Wytrzymałość instalacji Szczelność połączeń miedzianych i próba szczelności układu Podłączenie elektryczne Otulenie instalacji Poprawna ilość czynnika chłodniczego Odprowadzenie skroplin Podłączenie uziemienia Właściwa praca urządzenia

20 Wybór miejsca instalacji (CAC)

21 Miejsce Instalacji (CAC) Jednostka Wewnętrzna Gdzie przepływ powietrza nie będzie utrudniony. Na suficie, który wytrzyma jej ciężar.

22 Miejsce Instalacji (CAC) Jednostka Zewnętrzna W dobrze wentylowanym obszarze.

23 Instalowanie klimatyzatora (CAC)

24 Podstawy instalacji Przyłóż wzór arkusza do sufitu lub płyty, do której chcesz przymocować jednostkę wewnętrzną. Porównaj wzór arkusza z jednostką wewnętrzną żeby mieć pewność, że rozstaw otworów jest właściwy! Upewnij się, że masz wystarczająco dużo miejsca dookoła jednostki na czynności naprawcze i serwisowe. Przykręć śruby wieszakowe sprawdzając czy zgadza się średnica z wieszakami jednostki. Sprawdź wytrzymałość każdej ze śrub zanim podwiesisz jednostkę. Mogą powstawać wibracje jeśli śruba jest dłuższa niż 1 metr.

25 Podstawy instalacji Przykręć osiem podkładek i nakrętek na śrubę razem z podkładką gumową aby zniwelować wibracje. Umieść jednostkę na właściwym miejscu uwzględniając montaż panela. Zostaw miejsce na panel jednostki używając szablonu wyciętego z arkusza. Po ustawieniu odpowiedniej wysokości dokręcić jednostkę.

26 Podstawy instalacji Podłącz przewody jak pokazano poniżej. Podłącz rury miedziane do jednostki wewnętrznej. Jednostka wewnętrzna jest fabrycznie napełniona azotem. Przed podłączeniem jednostki odkręć śruby i posłuchaj czy wydobywa się gaz. Jeśli nie słychać uciekającego gazu istnieje możliwość nieszczelności, proszę zrobić test ciśnieniowy.

27 Podstawy instalacji Podłącz zasilanie do jednostki zewnętrznej jak poniżej. Podłączenie 3-fazowe Podłączenie 1-fazowe Podłączenie przewodów miedzianych, próżniowanie i test szczelności zrobić jak dla instalacji urządzeń typu RAC.

28 DIAGNOSTYKA

29 Kody błędów jednostka wewnętrzna Serii K i Y

30 Kody błędów jednostka zewnętrzna Serii K i Y

31 Kody błędów jednostka zewnętrzna Serii P+

32 Kody błędów jednostka wewnętrzna Serii E

33 Kody błędów jednostka zewnętrzna Serii E

34 Kody błędów jednostka wewnętrzna Serii T

35 Kody błędów jednostka zewnętrzna Serii T

36 KodybłędówKasetaGlobal 4-way

37 Kody błędów jednostki zewnętrznej CAC

38 Kody błędów jednostki zewnętrznej CAC

39 Sterownik rozwiązywanie problemów Sprawdź przycisk ON/Off N Sprawdź płytkę PCB Jednostki wewnętrznej i zasilanie T Czy sterownik działa? N Sprawdź czy nie ma śladów korozji na bateriach Zmień baterię / Sterownik T Płytka odbioru sygnału z pilota Pin 1 i 2 = 5V DC N Zmień płytkę T Płytka odbioru sygnału z pilota Pin 1 i 3 = 0~3V DC T GND Pin 1 VCC Pin 2 N Zmień płytkę VOUT Pin 3

40 Błąd OLP rozwiązywanie problemów 1) Sprawdź temperaturę sprężarki: Temperatura ochrony przed przeładowaniem 120 VTH = 1. 7~1. 8[V] (Normalnie 1. 764[V]) 2) Sprawdź napięcie OLP (Vref. ) Vref. =1. 2~1. 3[V] (1. 232[V]) Błąd OLP Vref. 8[V] (1. 764[V]) Poprawne 3) Sprawdź sygnał OLP Normalnie jest Wysoki (3. 3Vdc) ( Nienormalnie jest Niski (0Vdc)). 4) Odłącz czujnik temperatury wyjścia czynnika ze sprężarki z płytki i sprawdź rezystanjcę czujnika Porównaj z tabelką w poniższym slajdzie.

41 Czujnik temperatury rozwiązywanie problemów

42 Tabela wartości prądów i rezystancji dla czujnika temperatury pomieszczenia i czynnika Temp Sensor-R Kohm Seosor-V V Temp Sensor-R Kohm Sensor-V V Temp Sensor-R Kohm Sensor-V V Czujnik Temp. Tłoczenia

43 Rodzaje komunikacji w urządzeniach klimatyzacyjnych marki Samsung [AC - COM. ] [485 COM. ]

44 Sprawdzaniekomunikacjidla urządzeń typu Maldives rozwiązywanie problemów 485 Błąd Komunikacji Urządzenia Maldives Wysoki EER 1) Sprawdzić czy przewody komunikacyjne nie zostały podłączone w miejsce zasilania. Jeśli podłączymy przewód komunikacyjny w miejsce zasilania, po podaniu napięcia część komunikacyjna (485IC) ulegnie uszkodzeniu 2) Sprawdzić poprawność podłączenia przewodów pomiędzy jednostkami, błąd lub przejście przez przewód pomiędzy jednostkami: Użyj testera. 3) Sprawdzić napięcie na jednostce zewnętrznej i wewnętrznej 4) Sprawdzić podłączenie przewodu pomiędzy płytką PBA jednostki wewnętrznej a kostką przyłączeniową (F1, F2) 5) Sprawdzić podłączenie przewodu pomiędzy płytką PBA jednostki zewnętrznej a kostką przyłączeniową (F1, F2)

45 Wentylator jednostki wewnętrznej i zewnętrznej rozwiązywanie problemów

46 Wentylator jednostki wewnętrznej i zewnętrznej rozwiązywanie problemów

47 Błąd wycieku czynnika chłodniczego rozwiązywanie problemów Dla urządzeń typu Maldives Wysokie EER 1) Sprawdzić czy przewód freonowy nie jest pęknięty 2) Sprawdzić rezystancję oraz czy czujnik temperatury wejścia czynnika na parownik jest we właściwym miejscu 3) Sprawdzić podłączenie zaworu rozprężnego w jednostce zewnętrznej 4) Dobić właściwą ilość czynnika chłodniczego 2 3

48 Inne błędy rozwiązywanie problemów Błąd czujnika Radiatora / Błąd Radiatora 1 1) Sprawdzić mocowanie płytki PBA 2) Sprawdzić przestrzeń pomiędzy płytką PBA a radiatorem 3) Sprawdzić zamocowanie obudowy 4) Sprawdzić pracę wentylatora Błąd wydajności 1) Wprowadzić kod opcji używając sterownika bezprzewodowego 2) Zresetować napięcie 3) Wgrać EEPROM na płytkę PBA jednostki zewnętrznej

49 Błąd przerwania pracy rozwiązywanie problemów 1. Lista kontrolna: Sprawdzić temperaturę wokół jednostki zewnętrznej. 2. Procedura wykrywania i usuwania usterek

50 Sprężarka rozwiązywanie problemów nie Włącz jednostkę w trybie turbo na chłodzenie. Sprężarka powinna ruszyć po 5 min. Sprawdź napięcie 220V w miejscach N i 1 w jednostce zewnętrznej. tak Sprawdź napięcie 220V w miejscach N i 1 w jednostce zewnętrznej. nie Sprężarka wystartował a Sprawdź przekaźnik OLP otwarty zamknięty tak Sprawdź kabel podłączeniowy sprężarki. nie Sprawdź lub PCB jednostki wewnętrznej. tak Sprawdź ciśnienie czynnika. Sprawdź amperaż. Poczekaj aż przekaźnik OLP wyłączy się Sprężarka brzęczy i/lub nie dochodzi prąd Sprawdź kondensatory i wymień jeśłi potrzeba. tak Sprężarka wystartowała? nie Sprawdź rezystancję uzwojeń sprężarki. Jeśli jest niewłaściwa, wymień sprężarkę. Sprężarka brzęczy i/lub nie dochodzi prąd.

51 Sprężarka rozwiązywanie problemów Rezystancja uzwojeń R 1. 6 Ω Rezystancja izolacji 4. 8Ω S C Uziemien ie R C S R 3. 2Ω Głów ne C R > 1MΩ - Pom S

52 Tabela rezystancji sprężarek typu inverter

53 Tabela rezystancji sprężarek typu on/off

54 Sprężarka rozwiązywanie problemów Objaw Uszkodzona część Powód Rozwiązywanie problemów Włącznik zasilania nie jest podłączony Spróbuj ponownie po sprawdzeniu włącznika Zasilanie Wyrzuciło bezpieczniki. Spróbuj ponownie po wymianie bezpiecznika Niskie napięcie Spróbuj ponownie po sprawdzeniu napięcia Spróbuj ponownie po sprawdzeniu połączeń Podłączenie elektryczne Złę podłączenie albo nie podłączone elektrycznych Praca termostatu Sprawdź temp. wewnętrzną i tryb pracy Start ochrony pracy Spróbuj ponownie po 5 minutach Sprężarka nie pracuje Sprężarka pracuje ale wyłącza się po chwili. Kontrola Otwarta faza (3-fazy) Odwrócone fazy (3-fazy) Uszkodzony kondensator OLP jest odłączone Jeśli sprężarka jest OK po sprawdzeniu rezystancji Popraw podłączenie i zrestartuj Zrestartuj po wymianie kondensatora Sprawdź stan pracy OLP i zrestartuj Wewnętrzne części są uszkodzone. Sprężarka Silnik jest uszkodzony (odłączona cewka lub zwarcie) Spróbuj ponownie po wymianie sprężarki Zasilanie Uszkodzenie wyłącznika Uruchom ponownie po zmianie wyłącznika Przeładowanie Zbyt niskie nastawienie OLP Sprawdź model OLP, zmień go i zrestartuj Przekaźnik Terkocze. Uszkodzony włącznik Sprawdź stycznik, wymień go i zrestartuj Termostat Praca termostatu Sprawdź temp. wewnętrzną i tryb pracy Ciepło wytwarzane przez zbyt niskie/wysokie Sprawdź napięcie i zewnętrzną temperaturę napięcie. sprężarki. Sprężarka Ciepło wytwarzane przez otwarcie fazy Ciepło wytwarzane przez gorsze chłodzenie wynikające z braku czynnika Niewydajne chłodzenie Nadmierne ciśnienie tłoczenia Nadmierny pobór czynnika Uszkodzenie sprężarki Sprawdź podłączenie i zrestartuj Sprawdź wewnętrzną temperaturę sprężarki po dobiciu czynnika ( 115 OK / ŻLE) Zrestartuj po dobiciu czynnika Zrestartuj po oczyszczeniu i prózniowaniu Przeładowany Zrestartuj po wymianie sprężarki

55 Objawy rozwiązywania problemów

56 Objawy rozwiązywanie problemów Objaw Wadliwa część Przyczyna Rozwiązywanie problemów Nie skroplony wchodzi na zawór. Czynnik jest nadmiernie ładowany. Po oczysczeniu i wypróżniowaniu układu nabić świeżego czynnika Wysokie ciśnienie tłoczenia Niska wentylacja (Uszkodzenie wentylatora) Skraplacz nie ma przepływu powietrza.. Zrestartuj po wymianie silnika Zrestartuj po wyczyszczeniu skraplacza Słońce skierowane bezpośrednio na skraplacz. Wymiana powietrza przez skraplacz ponieważ jest złe wentylowanie. Za mało czynnika Poprawić środowisko pracy Naładuj po próżniowaniu i teście wycieku czynnika. Urządzenie pracuje ale ma słabą wydajność chłodniczą. Niskie ciśnienie tłoczenia Niska temp. powietrza (temperatura wentylowana przez skraplacz jest za niska). Przez skraplacz przechodzi za dużo powietrza. Czynnik w postaci cieczy wchodzi na sprężarkę. Zrestartuj po sprawdzeniu temp. zewnętrznej. Sprawdź silnik wentylatora Naładuj po próżniowaniu Gorsza możliwość sprężania. Zrestartuj po wymianie sprężarki Zbyt wysokie ciśnienie powrotu Zwiększone ładowanie Uszkodzona termoiolazja Gorsza możliwość sprężania Naładuj po wypróżniowaniu Sprawdż parownik i wentylator skraplacza Wymień sprężarkę Zmniejszone ładowanie Dobij czynnik Zbyt niskie ciśnienie powrotu Parownik zablokowany przez lód lub wodę Zawór rozprężny zablokowany. Wyciek czynnika. Zrestartuj po umyciu parownika Wymień zawór rozprężny Sprawdź szczelność

57 Objawy rozwiązywanie problemów Temperatura Ciśnienie zewnętrzne Stan Prąd Tłoczenia Zewnętrzna Wewnętrzna Niskie Wysokie sprężarki Ciecz Gaz Ciecz Gaz Zablokowany przepływ (Wewnątrz) Zablokowany przepływ (Na zewnątrz) Niski Gaz (Wyciek) Przeładowanie Zablokowana kapilara Słabe sprężanie Zablokowana rura (Gazowa) Układ nie został dokładnie wypróżniowany. Temperatura tłoczenia wzrasta, ponieważ w układzie znajduje się powietrze. Wzrasta amperaż. Zamarza zawór rozprężny. Spada wydajność w trybie chłodzenia. Wzrasta wysokie ciśnienie. Zablokowany zawór rozprężny (kapilara) Wejście ciepłe. Wyjście zimne. Niewielka różnica pomiędzy wejściem a wyjściem czynnika z parownika. Zamarzanie parownika. Spada amperaż. Wysoka temperatura tłoczenia. Sprężarka generuje błąd OLP. Przeładowany Wzrost ciśnienia. Wysoki amperaż. Spada wydajność na chłodzeniu. Zamarzanie rury ssącej. Ciecz wraca do sprężarki.

58 Sprężanie pary w systemach chłodniczych

59 Opis sprężania pary System sprężania pary do chłodzenia używa obiegu czynnika chłodniczego jako medium, które absorbuje i usuwa ciepło z otoczenia aby schłodzić daną przestrzeń. Każdy z takich systemów składa się z 4 głównych komponentów; 1. Sprężarka 2. Skraplacz 3. Zawór rozprężny (EEV, Kapilara lub Zawór dławiący) 4. Parownik Jednostka w chłodzeniu Czynnik chłodniczy wchodzi na sprężarkę jako para nasycona i jest sprężany do wysokiego ciśnienia co w rezultacie daje wysoką jego temperaturę. Gorąca sprężona para jest zwana parą przesyconą i jest gotowa do skroplenia. Nagrzana para oddaje ciepło kiedy krąży do skraplaczu i jest nazywana nasyconą cieczą. Nasycona ciecz jest nstępnie kierowana na zawór rozprężny, gdzie ulega nagłemu spadkowi ciśnienia poprzez rozprężenie. Dzięki temu otrzymujemy mieszankę cieczy i pary schłodzonej. Schłodzona mikstura czynnika wędruje na parownik. Wentylator wciąga ciepłę powietrze z pomieszczenia, które przechodząc przez parownik schładza się i ochładza pomieszczenie do zadanej temperatury, a jednocześnie sprawia, że znajdująca się w parownik mieszanka odparowuje. Czynnik opuszcza parownik jako para nasycona i wraca z powrotem na sprężarkę żeby rozpocząć nowy cykl.

60 Kiedy urządzenie przełączone jest na grzanie czynnik wychodzi na zawór zwrotny bądź 4-drogowy, który zmienia kierunek jego przepływu po ukłądzie, z wyjątkiem kierunku przepływu przez sprężarkę. Tak więc, para przegrzana teraz zmierza żeby zostać skroplona w jednostce wewnętrznej, ogrzać powietrze, które przez nią przechodzi i ogrzać pomieszczenie do zadanej temperatury. Jednostka zewnętrzna zatem staje się parownikiem, gdzie czynnik odparowuje i wraca do sprężarki para nasycona, gotowy dalszego obiegu. Jednostka w grzaniu

61 Analiza termodynamiki gazu Ciśnienie (kgf/cm2) Nasycona ciecz C 5 C 5 Ciecz i Gaz 3 Parownik Para przegrzana C Sprężarka C Para nasycona 1 Temperatura zewnętrzna C Temperatura wewnętrzna C Entalpia (kcal/kg) 1 do 2 = Sprężanie pary nasyconej. 2 do 3 = Para przegrzana usuwana jest w skraplaczu. 3 do 4 = Para zamieniana jest w ciecz w skraplaczu. 4 do 5 = Ciecz zamienia się w mieszankę ciecz+gaz za zaworem rozprężnym. 5 do 1 = Ciecz+para przechodzi w parę nasyconą w parowniku i wraca do sprężarki.

62 Instalacja i serwisowanie urządzeń typu FJM Piotr Osiński Samsung Electronics Polska

63 Program szkolenia 1. Wprowadzanie kodów opcji po wymianie płytki jednostki wewnętrznej. Instalacja i próbny rozruch. 3. Kontrola instalacji rurowej (tryb adresowania automatycznego). 4. Najczęściej spotykane błędy i usterki oraz ich diagnostyka dla różnych modeli jednostek wewnętrznych i zewnętrznych.

64 1.

65 1.

66 1.

67 1. Wprowadzanie kodów opcji przy użyciu 4 różnych sterowników bezprzewodowych (MR-AH01).

68 1.

69 1.

70 1. Wprowadzanie kodów opcji przy użyciu 4 różnych sterowników bezprzewodowych (ARH).

71 1.

72 1.

73 1.

74 1.

75 1.

76 1. Wprowadzanie adresów jednostek wewnętrznych i ustawień opcjonalnych.

77 1.

78 1.

79 1. Ustawianie adresu jednostki wewnętrznej (główny i RMC)

80 2. Instalacja i próbny rozruch RJ040/050F2HX** AJ040/050FCJ2**

81 2. Instalacja i próbny rozruch RJ040/050F2HX** AJ040/050FCJ2**

82 2. Instalacja i próbny rozruch RJ052/060F3HX** AJ052/068FCJ3**

83 2. Instalacja i próbny rozruch RJ052/060F3HX** AJ052/068FCJ3**

84 2. Instalacja i próbny rozruch RJ070/080F4HX** AJ070/080FCJ4**

85 2. Instalacja i próbny rozruch RJ070/080F4HX** AJ070/080FCJ4**

86 2. Instalacja i próbny rozruch RJ100F5HX** AJ100FCJ5**

87 2. Instalacja i próbny rozruch

88 2. Instalacja i próbny rozruch

89 2. Instalacja i próbny rozruch

90 2. Instalacja i próbny rozruch

91 2. Instalacja i próbny rozruch

92 2. Instalacja i próbny rozruch Przed FJM PLUA A Model Modele z lat 11, 12, 13 FJM2 RJ040/050F2HX** RJ060F3HX** AJ040/050FCJ2** RJ070/080F4HX** AJ052/068/070/080/100FCJ***

93 2. Instalacja i próbny rozruch Kostka ze switchami do ustawiania rodzaju adresowania Pokrętło obrotowe do ustawiania ilości zainstalowanych jednostek wewnętrznych Przycisk K1 sprawdzenie orurowania systemu w trybie automatycznego adresowania Wyświetlacz 7-segmentowy Przycisk K4 zmiana podglądu parametrów pracy urządzenia Przycisk K2 włączanie trybów testowych i serwisowych Przycisk K3 resetowanie układu

94 2. Instalacja i próbny rozruch

95 2. Instalacja i próbny rozruch Adresowanie jednostek wewętrznych

96 2. Instalacja i próbny rozruch

97 2. Instalacja i próbny rozruch Numer Parametr Opis 0 Bieżąca częstotliwość Bieżąca częstotliwość sprężarki Wersja Micom (W przypadku przyciśnięcia przycisku przez 5 sekund) 1 Docelowa częstotliwość Docelowa częstotliwość sprężarki (sterowana przez algorytm) 2 Żądana częstotliwość Order Frequency (sterowana przez inverter) 3 Krok otwarcia EEV0 EEV address 0: xxx Step 4 Krok otwarcia EEV1 EEV address 1: xxx Step 5 Krok otwarcia EEV2 EEV address 2: xxx Step 6 Krok otwarcia EEV3 EEV address 3: xxx Step 7 Prędkość wentylatora H(wysokie), L(niskie), Brak(wyłaczony) / BLDC: RPM 8 Temperatura tłoczenia Temperatura tłoczenia sprężarki 9 Temperatura OLP OLP (Temperatura w górnej części sprężarki) 10(A) Temperatura za skraplaczem Temperatura czynnika za skraplaczem 11(B) Temperatura zewnętrzna Czujnik temperatury zewnętrznej 12(C) Prąd Prąd 13(D) Docelowa temperatura tłoczenia Docelowa temperatura tłoczenia sprężarki do sterowania zaworami EEV 14(E) Suma wydajności Suma wydajności pracujących jednostek wewnętrznych 15(F) Tryb zabezpieczeń Wyświetlanie trybu zabezpieczenia

98 2. Instalacja i próbny rozruch

99 3. Kontrola instalacji rurowej (tryb adresowania automatycznego)

100 4. Najczęściej spotykane błędy i usterki oraz ich diagnostyka dla jednostek zewnętrznych i różnych modeli jednostek wewnętrznych. Dla jednostek wewnętrznych typu naściennego kody błędów są takie same jak dla urządzeń typu RAC. Szukanie przyczyny oraz sprawdzanie niezbędnych parametrów odbywa się również w taki sam sposób. Usterki oraz ich diagnostyka dla modeli wewnętrznych naściennych urządzeń typu Multi Split w poniższych slajdach.

101 4. Jeżeli wyświetla nam się błąd np. silnika wentylatora lub któregoś z czujników przyczyny szukamy tak samo jak dla innych urządzeń. Poniżej opis usterki pompki skroplin.

102 4. Tabela błędów dla jednostek wewnętrznych kanałowych.

103 4. Tabela błędów dla jednostek wewnętrznych kanałowych c. d.

104 4.

105 4. Najczęściej spotykane błędy jednostki zewnętrznej

106 4. Najczęściej spotykane błędy jednostki zewnętrznej c.

107 Dziękuję za uwagę!

Kotły opalane pelletem objęte są gwarancją producenta firmy NIBE-BIAWAR Sp. z o. o., zwanej dalej Gwarantem.

1. NIBE-BIAWAR Sp. o., z siedzibą w Białymstoku zapewnia sprawne funkcjonowanie sprzedawanych KOTŁÓW PELLETOWYCH pod warunkiem, że:

 • są instalowane przez instalatorów posiadających niezbędną wiedzę oraz doświadczenie do instalacji kotłów na pellet,
 • są instalowane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami i normami w zakresie instalowania i użytkowania kotłów na paliwo stałe oraz wytycznymi producenta zawartymi w instrukcji instalacji i obsługi,
 • są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem, zasadami użytkowania i konserwacji zawartymi w instrukcji instalacji i obsługi,
 • są uruchamiane przez Autoryzowanych Instalatorów lub Serwisantów oraz są naprawiane i serwisowane wyłącznie przez Autoryzowanych Serwisantów NIBE-BIAWAR

2. KOTŁY PELLETOWE objęte są gwarancją (z zastrzeżeniem postanowień pkt. 3) w okresie:

 • 60 miesięcy licząc od daty „pierwszego uruchomienia” na szczelność wymiennika kotła, pod warunkiem zastosowania w instalacji rozwiązania zapewniającego utrzymywanie minimalnej temperatury powrotu 55 °C; (jednak nie dłużej niż 63 miesiące od daty zakupu)
 • 24 miesięcy licząc od daty „pierwszego uruchomienia” na pozostałe elementy, oraz szczelność wymiennika kotła jeżeli w instalacji brak jest rozwiązania zapewniającego utrzymywanie minimalnej temperatury powrotu 55°C, jednak nie dłużej niż 27 miesięcy od daty zakupu.
 • 3. Warunkiem obowiązywania gwarancji jest:

 • posiadanie dowodu zakupu i ważnej Karty Gwarancyjnej wypełnionej przez osoby do tego uprawnione,
 • wykonanie przez Autoryzowanego Instalatora lub Serwisanta płatnego* „pierwszego uruchomienia”, oraz odesłanie przez Użytkownika do Gwaranta nie później niż w terminie 14 dni od daty wykonania „pierwszego uruchomienia”, Karty Rejestracyjnej Urządzenia i Protokołu Pierwszego Uruchomienia zawartych w Karcie Gwarancyjnej,
 • wykonanie przez Autoryzowanego Serwisanta płatnego*corocznego przeglądu gwarancyjnego wykonanego w ostatnim miesiącu kolejnego roku eksploatacji urządzenia,
 • odesłanie przez Użytkownika do Gwaranta w terminie 14 dni od daty wykonania przeglądu wypełnionego protokołu z przeglądu, który zawarty jest w Karcie Gwarancyjnej.
 • Karta Gwarancyjna jest ważna, jeżeli:

 • „pierwszego uruchomienia” dokonał Autoryzowany Instalator lub Serwisant,
 • jest podpisana przez Użytkownika urządzenia podlegającego gwarancji,
 • nie znajdują się na niej żadne ślady zmian, poprawek, skreśleń itp.,
 • dołączono do niej dowód zakupu.
 • Lista Autoryzowanych Serwisantów dostępna jest na www. pellux. pl lub pod nr tel. 85 662 84 49.

  4. „Pierwsze uruchomienie” musi odbyć się koniecznie w obecności użytkownika. Przed wezwaniem serwisanta do wykonania pierwszego uruchomienia kocioł musi być podłączony hydraulicznie, przewody od urządzeń zewnętrznych: czujników temp., pomp, regulatora pokojowego, siłowników, czujnika zewnętrznego, muszą byćrozprowadzone oraz wprowadzone do kotła (bez podłączania do automatyki kotła). Prowadzenie okablowania może być dodatkową usługą płatną przez Klienta.

  Obowiązki Serwisanta względem Użytkownika podczas pierwszego uruchomienia:

 • Podłączenie urządzeń zewnętrznych do automatyki kotła (bez prowadzenia przewodów).
 • Sprawdzenie poprawności działania urządzenia, ustawienie odpowiednich parametrów do spalania i ogrzewania budynku.
 • Przeszkolenie z ogólnych zasad użytkowania i obsługi kotła, odbycie przeszkolenia użytkownik potwierdza podpisem w karcie gwarancyjnej.
 • Obowiązki Użytkownika:

 • Zapewnienie pelletu w ilości umożliwiającej wykonanie uruchomienia.
 • Zapoznanie się z zasadami obsługi i użytkowania kotła zawartych w instrukcji.
 • Odesłanie do producenta kopii Karty Rejestracyjnej Urządzenia i Protokołu Pierwszego Uruchomienia.
 • 5. Naprawa urządzenia wykonywana będzie u Użytkownika. Przez naprawę rozumie się wykonywanie czynności o charakterze specjalistycznym, właściwym dla usunięcia wady bądź usterki w zakresie objętym gwarancją.

  6. W ramach gwarancji zostaną bezpłatnie usunięte wszystkie wady jednoznacznie wynikające z winy producenta. Wymienione uszkodzone części stanowią własność Gwaranta.

  7. Wady lub usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane niezwłocznie, lecz nie dłużej niż w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji. Okres ten może ulec wydłużeniu o czas sprowadzenia części zamiennych od Producenta.

  8. Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych w wyniku:

 • wadliwego wykonania instalacji,
 • wykonania „pierwszego uruchomienia” przez Użytkownika lub osoby nieuprawnione,
 • postępowania niezgodnego z zaleceniami instrukcji obsługi, użytkowania, transportu, składowania i konserwacji,
 • uszkodzeń mechanicznych i ich następstw,
 • pożaru, zalania wodą, uderzenia pioruna, przepięć w sieci energetycznej, nieprawidłowego napięcia zasilającego, czy też wpływu innych czynników zewnętrznych lub wynikających z działania sił przyrody,
 • uszkodzeń powstałych na skutek przekroczenia max. dopuszczalnej temperatury czynnika grzewczego w kotle lub zamarznięcia czynnika grzewczego,
 • uszkodzeń urządzenia w wyniku podłączenia do błędnie wykonanej instalacji elektrycznej,
 • naturalnego zużycia elementów eksploatacyjnych urządzeń, oraz elementów które w prawidłowy sposób spełniły swoją funkcję zabezpieczającą np. izolacja, rura elastyczna podajnika pelletu, dodatkowy ruszt, sznur uszczelniający, elementy ceramiczne kotła, diody, uszczelki, bezpieczniki, itp.,
 • niewłaściwej pracy urządzenia wynikające z błędnie dobranych parametrów instalacji, ustawień sterownika, zbyt małego przekroju komina lub/i braku ciągu kominowego
 • wykonywania napraw, przeróbek i ingerencji przez osoby nieupoważnione.
 • 9. Gwarancja nie obejmuje czynności serwisowych, kontrolnych, pomiarowych i regulacji układu, dokonywanych na sprawnym urządzeniu bez związku z jego awarią. (Takie czynności mogą być dodatkową usługą, płatną zgodnie z obowiązującymi cennikami).

  10. W przypadku gdy przyczyną awarii jest nie prawidłowe użytkowanie kotła (niezgodne z Instrukcją instalacji i obsługi i warunkami gwarancji) Użytkownik zobowiązany jest pokryć koszty pracy i przyjazdu serwisanta.

  11. Gwarancja traci ważność, jeżeli w urządzeniu zostanie dokonana naprawa lub przeróbka przez osobę nieuprawnioną albo z wykorzystaniem nieoryginalnych części zamiennych bez uprzedniego uzgodnienia tego z Gwarantem.

  12. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej gwarancji zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

  13. Gwarant nie odpowiada za straty i szkody powstałe w wyniku braku możliwości korzystania z wadliwie działającego lub uszkodzonego urządzenia.

  14. Niniejsza gwarancja udzielana jest na urządzenia zakupione i zainstalowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

  15. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

  Pierwsze uruchomienie – 400 zł brutto + dojazd

  Przegląd gwarancyjny – 300 zł brutto + dojazd

  *aktualne ceny oraz wykaz Autoryzowanych Serwisantów i Instalatorów podane są na

  Demontaż i utylizacja urządzenia po zakończeniu jego eksploatacji

  Po wycofaniu urządzenia z eksploatacji, należy zadbać aby produkt i całe wyposażenie zostały przekazane do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

  Samodzielna instalacja to sposób na podłączenie usług UPC bez konieczności wizyty technika w Twoim domu.

  Jest łatwiejsza niż myślisz!

  Jeśli kiedykolwiek samodzielnie podłączałeś DVD lub kino domowe do telewizora, z pewnością poradzisz sobie z tym zadaniem.

  Zamawiasz usługę lub zmieniasz dekoder/modem na nowszy, a my wysyłamy do Ciebie paczkę kurierem.

  Przesyłka powinna dotrzeć do Ciebie w ciągu 2 dni. Do sprzętu zostanie dołączona instrukcja samodzielnej instalacji.

  W ciągu 7 dni zainstaluj sprzęt. W razie dodatkowych pytań nasi konsultanci służą pomocą!

  Jeśli jesteś zobowiązany do zwrotu starego sprzętu - masz na to 14 dni.

  i zapoznaj się z instrukcją
  instalacji.

  Szybki bezprzewodowy internet w całym domu

  Instalacja modemu pozwoli Ci cieszyć się szybkim transferem i stabilnym połączeniem. 

  Najnowszy standard sieci wifi z nowoczesnym modemem

  Z modemem Giga Connect Box nie musisz się ograniczać! Zainstaluj go już dziś!

  Zestaw zapewniający dostęp do wifi w każdym pomieszczeniu

  Zainstaluj Wifi Booster i Internet Booster i ciesz się internetem tam, gdzie chcesz!

  Pożegnaj to co przeciętne, powitaj Horizon

  Zainstaluj Horizon i ciesz się telewizją nieskończonych możliwości.

  Ciesz się telewizją cyfrową bez obecności dekodera

  Ogladaj telewizję bez konieczności instalacji przewodów video!

  Nowa technologia na wyciągnięcie ręki

  Dzięki instalacji możesz cieszyć się lepszą jakością obrazu i dźwięku.

  To proste! Kurier dostarczy przesyłkę z nowym sprzętem i krótką instrukcją, jak go podłączyć.

  Instalujesz wtedy, kiedy Tobie jest wygodnie - do 7 dni od daty odebrania przesyłki.

  Nie ponosisz dodatkowych kosztów związanych z wizytą instalatora.

  Dostawa sprzętu

  Jakie są terminy doręczenia przesyłki?

  Przesyłki dostarczane są przez firmę kurierską. Klient może otrzymać przesyłkę już następnego dnia roboczego - wszystko uzależnione jest od terminu wystawienia zlecenia:

  • zamówienie do godz. 12:00 (za wyjątkiem sobót) → przesyłka na następny dzień roboczy,
  • zamówienie po godz. 12:00 → przesyłka za dwa dni robocze,
  • zamówienie w soboty (niezależnie od godziny) → przesyłka za dwa dni robocze.

  Jak mogę się dowiedzieć, co dzieje się z moją przesyłką?

  W dniu poprzedzającym dostarczenie przesyłki (w okolicach godziny 19:30-20:00) otrzymasz SMS-a z numerem przesyłki – jej status możesz sprawdzić poprzez stronę internetową firmy kurierskiej.

  Jak mogę zmienić termin lub miejsce doręczenia przesyłki?

  Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klientów UPC: 813 813 813

  Co się stanie gdy nie odbiorę przesyłki we wskazanym przeze mnie wcześniej terminie?

  W przypadku kuriera są podejmowane 3 próby dostarczenia przesyłki dzień po dniu (robocze), w przypadku nieudanych prób doręczenia przesyłka wraca do nadawcy.

  Co robić, gdy moja przesyłka zaginie?

  Czy przesyłkę może odebrać inna osoba?

  Nie, przesyłka wysyłana jest na adres i dane osoby która została wskazana podczas umawiania zlecenia samodzielnej instalacji.

  Zawartość paczki

  Co powinno się znajdować w przesyłce?

  Dostarczany jest dany sprzęt wraz z akcesoriami + instrukcja samodzielnej instalacji.

  Co jeżeli moja przesyłka jest niekompletna/ sprzęt uszkodzony?

  Czy w zestawie z pilotem są baterie?

  Tak.

  Umowa

  Co zrobić, jeżeli kurier nie przyniósł umowy?

  Kurier nie dostarcza umowy, jest ona przesyłana droga elektroniczną na wskazany adres e-mail.

  Gdzie znajdę potwierdzenie warunków zamówienia?

  Potwierdzenie jest przesyłane droga elektroniczną na wskazany adres e-mail.

  Od kiedy rozpoczną się naliczenia?

  Od momentu odbioru przesyłki przez klienta.

  Zwrot sprzętu

  Jak mogę zwrócić mój stary sprzęt?

  Zwracany sprzęt powinien być zapakowany w jedną paczkę i zabezpieczony przed zniszczeniem. Istnieją następujące możliwości zwrotu sprzętu:

 • technik UPC,
 • na własny koszt,
 • w Salonie UPC.
 • Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej.

  Do kiedy muszę zwrócić stary sprzęt?

  Do 14 dni od momentu odbioru przesyłki.

  Czy muszę zwracać stary sprzęt?

  Wszelkie informacje znajdziesz na naszej stronie internetowej.

  Instalacja

  Co jest potrzebne, aby prawidłowo dokonać instalacji?

  Kompletna zawartość przesyłki oraz instalacja zgodnie z dołączoną instrukcją.

  Ile czasu zajmuje instalacja?

  W granicach 15 - 30 min.

  Kiedy powinno się zainstalować nowy sprzęt?

  Nowy sprzęt należy zainstalować do 7 dni od odbioru przesyłki.

  Czy mogę w trakcie samodzielnej instalacji poprosić o wizytę technika?

  Tak, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klientów UPC: 813 813 813

  Jak mogę sprawdzić wolne terminy i zamówić wizytę technika?

  Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klientów UPC: 813 813 813

  W UPC możesz czerpać rozrywkę bez końca! Zdobądź dostęp do niekończących się pokładów wrażeń i emocji. Poznaj nasze pakiety i wybierz rozrywkę dla siebie!

  Instrukcja instalacji i ustawień Gwarancja Cac Bdp Bw5rah 210

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji i ustawień Gwarancja Cac Bdp Bw5rah 210

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji i ustawień Gwarancja Cac Bdp Bw5rah 210