Instrukcja instalacji w terenie Cal Flame Bbq08875cu

Instalacja terenowa Cal Flame Bbq08875cu jest prosta i może być wykonana w kilku prostych krokach. Przed zaczęciem należy zapoznać się z instrukcją instalacji dostarczoną z urządzeniem. Ważne jest, aby zachować wszystkie elementy zestawu i wykonać wszystkie wymagane kroki, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne działanie urządzenia. Należy przede wszystkim przygotować miejsce instalacji, takie jak ściany, podłoże, dach i inne elementy, w zależności od modelu. Następnie należy zamontować urządzenie zgodnie z instrukcją, zaczynając od zamocowania palnika, następnie kontynuując przez połączenie zasilania gazowego. Następnie należy zamontować śruby i ustawić urządzenie w pożądanej pozycji. Podczas instalacji należy upewnić się, że wszystkie połączenia są czyste i prawidłowo przymocowane, aby uniknąć wycieków gazu. Po zakończeniu instalacji należy sprawdzić, czy wszystkie części są prawidłowo zainstalowane i czy urządzenie działa poprawnie. Prawidłow

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji w terenie Cal Flame Bbq08875cu

Pierwszym zagadnieniem, przed którym staje użytkownik programu, jest instalacja i podstawowa konfiguracja programu. W tej części samouczka zostaną objaśnione etapy konfiguracji, z którymi użytkownik zetknie się podczas pierwszego uruchomienia programu.

Cele:

 • przeprowadzenie przez proces instalacji lokalnej,
 • konfiguracja stanowiska pracy z uprawnieniami administratora.

Wymagania:

 • stanowisko komputerowe spełniające wymagania techniczne.

Instalacja

W tym kroku: Prześledzimy proces instalacji lokalnej.

 InformacjaSamouczek dla początkujących opisuje instalację programu w opcji lokalnej.

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o dostępnych rodzajach instalacji

Rodzaj instalacjiOpis
LokalnaSerwer bazy danych oraz aplikacje systemu RAKSSQL pracują na tym samym komputerze. Program instalacyjny dokona instalacji składników systemu RAKSSQL oraz serwera bazy danych Firebird. Ten typ instalacji jest zalecany do jednostanowiskowej pracy systemu RAKSSQL. SieciowaSerwer bazy danych oraz aplikacje systemu RAKSSQL pracują na różnych komputerach pracujących w jednej sieci komputerowej. Program instalacyjny dokona instalacji składników systemu RAKSSQL. Opcjonalnie zainstalowany zostanie także serwer bazy danych Firebird (opcja do wyboru w dolnej części okna). Ten typ instalacji jest zalecany do sieciowej pracy systemu RAKSSQL jeżeli dany komputer ma spełniać funkcję serwera i jednocześnie ma być na nim stanowiska do pracy na programie lub dla komputera, na którym będzie tylko stanowisko pracy, a serwer będzie na innym komputerze. Tylko serwer FirebirdSerwer bazy danych zostaje zainstalowany na dedykowanym komputerze. Ten typ instalacji należy wybrać, jeżeli dany komputer ma spełniać funkcję serwera i jednocześnie nie ma być na nim stanowiska do pracy na programie.

Aby rozpocząć instalację:

 1. Włóż płytę z programem do napędu. Program instalacyjny powinien uruchomić się automatycznie. Jeśli posiadasz program instalacyjny na innym nośniku, znajdź i otwórz plik o nazwie rakssql-instalator. exe. Na ekranie pojawi się okno powitalne. Aby kontynuować instalację, kliknij .
 2. Kolejne okno zawiera Warunki licencji systemu RAKSSQL. Zapoznaj się z nimi i po zaznaczeniu opcji Akceptuję warunki umowy licencyjnej kliknij
 1. Kolejny ekran daje możliwość wyboru rodzaju instalacji. Omawiamy instalację lokalną, dlatego zostaw zaznaczoną opcję instalacji lokalnej i kliknij
 2. W następnym oknie należy wybrać, czy serwer ma być zainstalowany w wersji 32 czy 64 bitowej. Po zaznaczeniu odpowiedniej opcji kliknij

Wskazówka: Jeśli nie wiesz jaki system jest zainstalowany na Twoim komputerze, kliknij prawym przyciskiem myszy w ikonę Komputer na Pulpicie i z rozwijanego menu wybierz Właściwości. Pojawi się okno zawierające informacje o systemie. W sekcji System znajduje się pozycja Typ systemu, gdzie znajdziesz informację dotyczącą rodzaju systemu.

 1. Następne okno zawiera informacje na temat lokalizacji poszczególnych składników programu RAKSSQL. Kliknij

Uwaga: Zalecana jest ostrożność przy zmianie domyślnej lokalizacji elementów systemu RAKSSQL, serwera bazy danych Firebird lub lokalizacji baz danych systemu. Informacje o położeniu tych elementów są niezbędne przykładowo przy archiwizacji danych.

 1. Kolejne okno umożliwia wybór skrótów i dostępności tych skrótów dla innych użytkowników danego komputera. Zostaw wszystko w opcjach domyślnych (chyba, że masz własne preferencje) i kliknij , aby przejść do ostatniego okna.
 2. Instalator informuje, że zebrał już wszystkie niezbędne dane to przeprowadzenia instalacji i prosi o potwierdzenie. png" alt=""/>, aby rozpocząć instalację.
 3. Instalacja programu może potrwać kilka minut. Po zakończeniu pojawi się ekran końcowy z informacją, że instalacja została przeprowadzona pomyślnie. Jeśli chcesz od razu uruchomić program, zostaw zaznaczoną opcję Uruchom RAKSSQL i kliknij
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

LTR20091036, Rev. A
12/16/08

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2
Barbecue Island Assembly.......... 5 Unit Attachment...................... 5 Stucco and Tile Application.............. 6 Rock / Stone Application............... 7 Granite Kit Instructions................ 9 Griddle and Griddle Storage............ 10 Light Switch Installation............... 11 Cleaning and Maintenance......... 12 About Natural Stone.................. 12 Granite Top......................... 13 Tile................................ 14 Synthetic Panel...................... 1
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3
Safety Instructions 1 Safety Instructions WARNING: Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage. Read the installation, operating and maintenance instructions thoroughly before installing or servicing this equipment. Placement and Location • Cal Flame™ grills and carts are designed for outdoor use only. • Never locate this appliance in an enclosed room, under a sealed overhead structure, or in any type of enclosed area such as a
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4
2 CSA B149. 1, or Propane Storage and Handling Code, B149. 2), as applicable. • Your Cal Flame™ grill or cart must be plugged into a permanent, grounded 110V outlet with a dedicated 15A GFCI breaker in accor- dance with local codes or the National Electrical Code, ANSI / NFPA 70, or the Canadian Electrical Code, CSA C22. 1. • Do not use an extension cord to supply power to your Cal Flame™ grill or cart. Such use may result in fire, electrical shock or other personal injury. Do not install a fu
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5
Safety Instructions 3 • Do not install or operate your grill unit in such a manner that the cross ventilation openings are blocked. Fresh air must be able to pass though installed vents to safeguard against residual gas ac- cumulation. Failure to allow proper ventilation may cause fire or explosion. • When handling LP gas line and connectors, do not allow them to come in contact with any metal surfaces of the cart or cabinet. Do not drop LP connectors. • Gas sources to the grill and side
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6
4 • Only use dry pot holders and do not use a towel or other bulky cloth in place of pot holders. Moist or damp pot holders used on hot surfaces can cause burns. • Do not heat any unopened glass or metal container of food on the grill. Pressure may build up and cause the container to burst, pos- sibly resulting in serious personal injury or damage to the grill. • Do not reach over your grill or any other surfaces when hot or in use. Maintenance and Repair • Spiders and other insects can nest
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7
Installation / Assembly 5 Barbecue Island Assembly Unit Attachment 1. Place the island sections together on the ground. Make sure the ground where the barbecue is placed is as level as possible for best alignment. NOTE: If the ground is not level, use shims to level out the island sections. This needs to be done before you intall the bolts. 2. Connect the speakers, lights, and main power cables before sliding the sections together. 3. Insert the bolts through the pre-drilled holes fr
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8
6 Stucco and Tile Application 1. Prepare and fill the gap or seam line with speed set. Using your fingertips, push and flatten out the speed set into the seam line. NOTE: Allow the speed set to dry before proceeding with the next step. Using a small brush or hopper gun, apply stucco to the seam line. 4. Mix grout with water in a container. 5. Fill the tile seam line with grout using a small spatula or your fin- ger. 6. Clean the grout with a damp rag. 7. Let the grout and stucco dry for
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9
Installation / Assembly 7 Rock / Stone Application 1. Make sure the ground where the barbecue is place is as level as possible for best alignment. NOTE: If the ground is not level, use shims to level out the island sec- tions. This needs to be done before you place the bolts. Connect the speak- ers, lights, and main power cables before sliding the sections together. Insert the bolts through the pre- drilled holes from the insi
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10
8 9. Fill the tile seam with grout using a small spatula or your finger. 10. 11. Let the grout and mortar dry for at least three hours. 2009 Barbecue Islands www. calspas. com LTR20091036, Rev. A Installation / Assembly
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11
Installation / Assembly 9 Granite Kit Instructions Granite kits come in the following colors. Each contains various tinting colors as listed below: Sapphire Giallo New Vene- Uba Tuba Brown Veneziano tian Gold (Labrador) Black Red-Brown White Black White Yellow Yellow White Blue Black Blue Green Brown White 1. Pour a small amount of epoxy resin and a small drop of each tint color on a piece of a cardboard. NOTE: Refer to the granite tint color reference chart 2. Apply a small amount of the fir
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12
10 8. Quickly fill one portion of the seam line with the epoxy mixture. Remove the excess epoxy material from the seam line using a razor blade. 9. Let the epoxy material cure for five minutes. Pour a small amount of epoxy and hardener separately on a piece of cardboard. Mix the epoxy material well with the hardener. 12. Quickly apply the epoxy mixture to the seam line. 13. Let the epoxy material cure for five
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 13
Installation / Assembly 11 Light Switch Installation If you have the hardware interior island option, you will need to install the light kit. The kit consists of a 12-volt light, a wiring harness and a microswitch and bracketry. The microswitch mounts to the bracket with a supplied set of screws and nuts. Once you mount the the switch bracketry, choose a location for the light. The light can be mounted anywhere in the island that provides you with the light you need for your internal storag
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 14
12 Cleaning and Maintenance About Natural Stone A natural characteristic of granite and marble is its inherent lack of uniformity. Because it is a completely natural material, it can have a great deal of variation in color, shade, finish, tint, hardness, strength, and so on. Any time you use natural stone, you can always expect differences from one tile to the next. You will frequently see dry seams, pit or fos- sils. These areas are often filled in at the factory. Over time through normal
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 15
Cleaning and Maintenance 13 Granite Top Clean stone surfaces with a few drops of neutral cleaner, stone soap (available from Monticello Granite) or a mild liquid dishwashing deter- gent and warm water. Use a clean rag for best results. Too much cleaner or soap may leave a film and cause streaks. Do not use products that contain lemon, vinegar or other acids on the granite the high acid content may etch the surface. Rinse the surface thoroughly after washing with the soap solution and dry with
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 16
14 Tile If spillage occurs, then clean up as soon as possible. Care • Protect against chipping by using a cutting board. • Protect against scratches, especially on natural stone tiles. • Avoid hard blows that can chip the tile. • Standing water or other liquids can deteriorate tile and grout, and should always be removed. Cleaning Wash with detergent solution, and rinse. To clean dingy grout, oc- casionally apply a solution of chlorine bleach and water to stand not more than 5 minutes; rins
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 17
Cleaning and Maintenance 15 DO’s and DON’Ts of Tile Care • Do test scouring pads in a small area first. • Do use a silicone sealer on grout joints if continuous staining is a problem. • Do read and follow label directions for all cleaners. • Do keep this information and refer to it when necessary. • Do not combine ammonia and household bleaches. • Do not use harsh cleaning agents (such as steel wool pads) which can scratch or damage the surface of your tile. • Do not place sharp object on tile
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 18
16 Synthetic Panel Do’s • Do dust surfaces frequently. • Do clean synthetic panels with water and mild detergent. Don’ts • Don’t use any cleaning chemical to clean or wash synthetic panels. • Don’t use vinegar, lemon juice or other cleaners containing acids. • Don’t use cleaners that contain acid such as bathroom cleaners. • Don’t mix bleach and ammonia; this combination creates a toxic and lethal gas. A Cleaning and Maintenance
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 19
2009 Warranty 17 2009 Warranty LMS, Inc. offers the following limited warranty against defects in ma- terial and workmanship on Cal Flame barbecue islands and compo- nents. All Cal Flame models are warranted to be free from defects in material and workmanship at time of delivery. This limited warranty is only valid on Cal Flame models delivered in the United States or Canada and ex- tends through the selling dealer to the original purchaser at the original site of installation. This warranty
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 20
18 covered item. However, the service agent may assess a reasonable travel or mileage charge per service call. If LMS determines that repair of a covered item is not feasible, LMS reserves the right to replace the defective merchandise with merchandise equal in value to the original purchase price. Warranty repair and / or replacement is the sole discre- tion of LMS and this warranty does not cover costs therein, including but not limited to: freight, removal, re-installation, etc. This war
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

LTR20081044, Rev. A
4/21/08

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2
This manual applies to the following equipment: Safety Instructions................... 1 BBQ08872U 2 burner grill Installation / Assembly................ 3 BBQ08873U 3 burner grill Cabinet Cut-out Dimensions............... 3. BBQ08874U 4 burner grill Leak Testing Procedure................... 4. BBQ08874CU 4 burner convection grill Liquid Propane Gas...................... Installing the Transformer.
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3
Safety Instructions Safety Instructions WARNING: Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage. Read the installation, operating and maintenance instructions thoroughly before installing or servicing this equipment. Placement and Location Read all instructions before • Cal Flame™ grills are designed for outdoor use only. you operate your grill. • Never locate this appliance in an enclosed room, under a sealed overhead structure,
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4
Safety Instructions • Never use the grill or side burner in windy conditions. Maintenance and Repair If used in a consistently windy area a windbreak will • Spiders and other insects can nest in the burners of be required. Always adhere to the specified clear- the grill and block the gas and airflow to the burner ances listed in this manual. ports. This creates a dangerous condition that can result in a fire behind the valve panel. Inspect and • Never line the grill or side burners with al
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5
Installation / Assembly Installation / Assembly Most cities and counties require permits for exterior con- When planning your Cal Flame™ grill location, access to struction and electrical circuits. In addition, some com- gas lines and power source should be considered. The munities have codes requiring residential barriers such location with the shortest gas line run is recommended. as fencing and/or self-closing gates on property to pre- A grounded, dedicated, 220V 15A RCD power source is
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6
Installation / Assembly Model Number Description Width Depth Height Cut-out for drop in accessories BBQ08852U Drop In Standard Side 29. 2 cm 45. 1 cm 7. 0 cm Burner DEPTH WIDTH BBQ08953U Standard Side by Side 61. 6 cm 50. 2 cm 10. 8 cm Burner HEIGHT BBQ08954U Deluxe Side by Side 64. 1 cm 33. 7cm 18. 4 cm Burner Leak Testing Procedure Perform a leak test at least once a year whether the gas supply has been disconnected or not. In addition, whenever the gas supply is connected to the regulator or whenever
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7
Installation / Assembly The grill unit must be used with the gas pressure regula- tor. The regulator will control and maintain a uniform gas pressure in the manifold. The burner orifices have been sized for the gas pressure delivered by the regulator. tal free area of 64. 5cm² (10 square inches). If ventilation openings at floor level are in a side- WARNING: Attempting to operate the grill unit without wall, there shall be at least two openings. The the gas regulator installed could cause
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8
Installation / Assembly 1. Remove the transformer and the metal screws from the plastic bag. 2. Place the grill on a sturdy surface and tilt it back to show the underside of the grill. Using the metal screws, attach the transformer to the left side of the grill near the internal electrical connection. Attach the metal plate to the outside surface of the grill as shown in the figure below. When you have firmly tightened the screws and nuts, connect the plug from the transformer to the gril
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9
Installation / Assembly You will need a second person to help you to avoid Installing the Rotisserie damaging the grill, the transformer, or your barbe- cue island. Attach the two brackets to the sides of the grill, one on each side, using two screws as shown below. Before installing a grill or side burner in any island or cut out, make sure that the opening is not bigger than the Slide the rotis motor on one of the brackets as shown be- outside frame of the grill unit. The grill should re
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10
Installation / Assembly Installing Side Burners 1. Assemble a 9. 5 mm pipe nipple to the 9. 5 mm pipe tee using Teflon tape or pipe sealant. Use only sealant that is approved for use on LP gas. Install the pipe tee assembly to the grill intake pipe. Tighten assembly and align the branch opening of the tee with the hole of the cabinet. Connect the flexible hose (male end) to the pipe tee. Install and secure the side burner into the island by simply setting it in place. 5. Connect the fem
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11
Operating Your Barbecue Operating Your Barbecue Read all instructions before you operate your grill. Cal Flame grills are for outdoor use ONLY. We recommend you wash your entire grill with soap and • Do not heat sealed containers such as cans or jars water prior to lighting it for the first time. Oils are used on grills or side burners. Explosion may result re- during the manufacturing process and some residual sulting in injury or death. Any sealed container, oil may still be on the stain
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12
Operating Your Barbecue Lighting the Grill Each time you light the grill, check the following: • Ensure the burner flames burn evenly along both sides of each burner with a steady flame (mostly • Inspect the hose before using the grill. If there is blue with yellow tipping). If burner flames are not excessive abrasion or wear, or if the hose is cut, normal, check the orifice and burner for insects or it must be replaced prior to using the grill. If you insect nests. need a replacement hos
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 13
Operating Your Barbecue Basic Grill Operation 3. Turn the control knob to HIGH and preheat the grill Before lighting, make sure all burner controls are off. Do for 15 minutes. Close the top cover during the ap- not attempt to light the burners if the smell of gas is pres- pliance preheat period. ent. Check the connection with a soap and water solu- tion after attaching the hose. Make sure there is gas in 4. Place the food on the grill and cook to desired com- the tank and it is sitting upr
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 14
Operating Your Barbecue Cooking with a Side Burner Always use the proper size pan. Pans should be no smaller than 12. 5 cm (5 inches) and no larger than 28 cm (11 inches). Select utensils with flat bottoms large enough to cover the burner. The use of under-sized utensils exposes the sides of the utensils to direct contact with a portion of the flame. This can scorch utensils and hamper cleanup. Excessive flames on large stainless steel pots can result in permanent discoloration. For best resul
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 15
Cleaning and Maintenance Cleaning and Maintenance Clean internal parts of the grill regularly as determined flammable vapors and liquids. Do not obstruct the flow by the amount of use and foods cooked. The entire grill of combustion and ventilation air. should be cleaned at least once a year. DISCONNECT ELECTRICAL SUPPLY BEFORE In addition, keep the area around your grill clear and CLEANING ANY PART OF THE GRILL. free from combustible materials, gasoline, and other Burners Care of Stainless S
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 16
Cleaning and Maintenance Light Bulb Replacement WARNING: Never attempt to replace a light bulb when the grill is in use. Serious burns will result. WARNING: Never touch halogen bulbs with your bare fingers. Use a tissue or a small piece of paper to handle bulbs. Oils from your hands will damage halogen bulbs. Light Removal 1. Open the grill hood and locate the glass light covers at the back of the grill. Using a small screwdriver, gently pry the light cover away from the housing. Be
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 17
Appendix Troubleshooting Appendix Problem: Smell of gas is present Solution: Check for loose connections in the gas line. Perform a leak test following the procedure described in this manual. Problem Burner does not ignite Solution Use the following procedure with the figure below. Check the position of the sparker tip. It should be pointing forward towards the front of the burner. • Make sure there is a blue spark at the electrode tip to the burner. • Make sure the igniter wire is connected fi
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 18
Appendix Problem: Plugged orifice Solution: Unplug the orifice as follows: • Remove cooking grills, flame tamer and grease tray. • Remove burners from the bottom of the firebox by pulling the cotter pin from beneath the burner peg using a standard screwdriver or needle nose pliers. • Carefully lift each burner up and away from the gas orifice. • Remove the orifice from the control valve. • Gently clear any obstruction with a fine wire. • Reinstall the orifice, reinstall the burners over the ori
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 19
Appendix Removing and Replacing Infrared Burners 4. Carefully remove the locking pin with your fingers. Raise the stud from the locking hole and move the burner forward carefully to release it from the igni- tion and gas supply valve. 1. Disconnect or shut off the gas line connect to the grill. Wait until the burners cool down. 6. Take the burner out of the grill and store it in a safe and dry place. Open the hood and remove the grate and flame tamer on top of the burner you want to re
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 20
Grill Specifications Electrical supply: 220V AC / 50 Hz Country of destination BE, CY, CZ, EE, FR, GR, IE, IT, LV, AT, HU, SK, CH, DE LT, LU, PT, RO, SK, ES, CH, BG Gas category I3+ (28-30/37) I3 b/p (50) Gas and supply pressure G30 / 28-30/37 MBAR G30 / 50 MBAR BBQ08872U 2 burner grill 8. 78 kWh BBQ08873U 3 burner grill 16. 4 kWh BBQ08874U 4 burner grill 21. 9 kWh BBQ08874CU 4 burner convection grill 21. 9 kWh BBQ08875U 5 burner grill 28. 4 kWh BBQ08875CU 5 burner convection grill 28. 4 kWh BBQ08852

Instrukcja instalacji w terenie Cal Flame Bbq08875cu

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji w terenie Cal Flame Bbq08875cu

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji w terenie Cal Flame Bbq08875cu