Instrukcja konfiguracji sieci Dewalt Xtreme Dcd706

Instrukcja konfiguracji sieci Dewalt Xtreme Dcd706 jest przeznaczona dla użytkowników, którzy chcą skonfigurować sieć Wi-Fi w Dewalt Xtreme Dcd706. Instrukcja opisuje jak skonfigurować sieć Wi-Fi i umożliwić użytkownikom łatwy dostęp do sieci lokalnej, dzięki czemu mogą wygodnie przesyłać i pobierać pliki oraz uzyskiwać dostęp do Internetu. Instrukcja zawiera kroki, które należy wykonać, aby skonfigurować sieć Wi-Fi, w tym wybór typu sieci, ustawienie hasła i wybór bezpiecznego protokołu szyfrowania. Instrukcja zawiera również informacje na temat wykorzystania funkcji sieci bezprzewodowej, takich jak dostęp do Internetu i plików udostępnionych przez innych użytkowników w sieci.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja konfiguracji sieci Dewalt Xtreme Dcd706

Użyj panelu sterowania drukarki, aby przywrócić tryb konfiguracji Wi-Fi, a następnie ponownie skonfiguruj drukarkę.

Po pierwszym włączeniu drukarki tryb konfiguracji Wi-Fi jest automatycznie włączony, dzięki czemu drukarka może być wykrywanapodczas konfiguracji. Ze względów bezpieczeństwa tryb konfiguracji Wi-Fi wyłącza się po dwóch godzinach.

Drukarki HP DeskJet 2700, 2700e, 4100, 4100e

Naciśnij przyciski Anuluj i Komunikacja bezprzewodowa, aby przywrócić tryb konfiguracji Wi-Fi.

 1. Naciśnij przycisk Anuluj, aby przygotować drukarkę do pracy.

 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Komunikacji bezprzewodowej oraz przycisk Anuluj jednocześnie przez pięć sekund, aż przycisk Zasilania zacznie migać.

  Uwaga:

  Wygląd posiadanego panelu sterowania może się różnić od przedstawionego przykładowego panelu, ale sposób postępowania jesttaki sam.

  Zaczekaj, aż błękitny wskaźnik na przycisku Komunikacji bezprzewodowej zacznie migać w sposób ciągły.

  W ciągu dwóch godzin wróć do aplikacji lub oprogramowania, aby znaleźć i dodać drukarkę i zakończyć konfigurację.

Drukarki HP ENVY 6000, 6000e, 6400e, ENVY Pro 6400

Naciśnij przycisk Komunikacja bezprzewodowa z tyłu drukarki, aby przywrócić tryb konfiguracji Wi-Fi.

  Naciśnij i przytrzymaj przycisk Komunikacji bezprzewodowej z tyłu drukarki przez pięć sekund.

  Poczekaj, aż wskaźnik Stanu zacznie świecić na purpurowo.

  Drukarki HP Laser 100, Color Laser 150

   Naciśnij przycisk Anuluj lub Wznów/Anuluj, aby przygotować drukarkę do pracy.

   Naciśnij i przytrzymaj przycisk Komunikacja bezprzewodowa przez co najmniej 20 sekund do momentu, aż kontrolki Uwaga i Zasilanie zaczną migać.

   Odczekaj 60 sekund.

   Drukarki HP Laser MFP 130, Color Laser MFP 170

   Naciśnij przyciski na panelu sterowania drukarki, aby przywrócić tryb konfiguracji Wi-Fi.

    Naciśnij przycisk Menu.

    Naciśnij przycisk strzałki w prawo , aby przejść do opcji Sieć, a następnie naciśnij przycisk OK.

    Wybierz opcję Domyślna sieć Wi-Fi i naciśnij przycisk OK.

    Drukarki HP Laser NS i Neverstop Laser

    Naciśnij przyciski Komunikacja bezprzewodowa i Anuluj, aby przywrócić tryb konfiguracji Wi-Fi.

     Naciśnij przycisk Anuluj, aby przygotować drukarkę do pracy.

     Naciśnij i przytrzymaj przycisk Komunikacja bezprzewodowa oraz Anuluj jednocześnie przez trzy sekundy, aż do zresetowania drukarki.

     Po ponownym uruchomieniu drukarki odczekaj 60 sekund, aż wskaźnik Komunikacji bezprzewodowej zacznie migać w kolorze błękitnym.

     Drukarki HP LaserJet M109-M112

     Naciśnij przyciski na panelu sterowania drukarki, aby przywrócić tryb konfiguracji Wi-Fi.

     1. Jeżeli drukarka jest w trybie uśpienia (kontrolka gotowości świeci, ale jest przygaszona), naciśnij przycisk Wznów/Anuluj, aby wybudzić drukarkę.

      Naciśnij przycisk Komunikacja bezprzewodowa i przytrzymaj go przez ponad 20 sekund, aż kontrolka Uwaga zacznie migać.

      Zwolnij przycisk Komunikacja bezprzewodowa.

      Drukarka uruchomi się ponownie i zacznie migać wskaźnik komunikacji bezprzewodowej.

      W ciągu dwóch godzin wróć do aplikacji lub oprogramowania, aby znaleźć i dodać drukarkę i zakończyć konfigurację.

      Drukarki HP LaserJet MFP M139-M142

       Jeśli drukarka jest w trybie uśpienia (kontrolka gotowości świeci, ale jest przygaszona), naciśnij przycisk Anuluj, aby ją wybudzić.

       Naciśnij przyciski Komunikacja bezprzewodowa i Anuluj i przytrzymaj je przez pięć sekund.

       Poczekaj, aż drukarka uruchomi się ponownie, a wskaźnik Komunikacja bezprzewodowa zacznie migać.

       Drukarki HP LaserJet M207-M212, MFP M232-M237

        Naciśnij przycisk Anuluj, aby przygotować drukarkę do pracy.

        Naciśnij przycisk Informacje i przytrzymaj go przez pięć sekund, aż zaświecą się wszystkie przyciski na panelu sterowania.

        Naciśnij równocześnie przycisk Komunikacja bezprzewodowa oraz przycisk Anuluj.

        Odczekaj 60 sekund, aż przycisk Komunikacja bezprzewodowa zacznie migać na niebiesko lub wskaźnik Stanu zacznie pulsować na purpurowo.

        Drukarki HP LaserJet Tank 1020, 1500, 2500, MFP 1005, 1600 i 2600

         Naciśnij jednocześnie przyciski Komunikacja bezprzewodowa oraz Anuluj.

         Drukarki HP Smart Tank 210

          Naciśnij dowolny przycisk na panelu sterowania drukarki, aby przełączyć urządzenie w stan gotowości.

          Naciśnij przyciski Komunikacja bezprzewodowa i przytrzymaj je przez pięć sekund, aż kontrolka Wi-Fi zacznie migać na niebiesko.

          Drukarki HP Smart Tank 580, 5100

           Drukarki HP Smart Tank 670, 720, 750, 7000, 7300

            Naciśnij przycisk Informacje i przytrzymaj go przez pięć sekund, aż zaświecą się wszystkie przyciski na panelu sterowania.

            Drukarki HP Smart Tank 790, 7600

             Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi z tyłu drukarki przez pięć sekund lub do momentu, aż panel sterowania wyświetli monit.

             W monicie dotknij przycisku OK, aby przywrócić domyślne ustawienia sieciowe. Wskaźnik stanu miga na fioletowo.

             Drukarki HP Tango

             Naciśnij przycisk Wi-Fi z tyłu drukarki, aby przywrócić tryb konfiguracji Wi-Fi.

              Z tyłu drukarki naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi przez pięć sekund.

              Poczekaj, aż wskaźnik Stanu zacznie pulsować w kolorze błękitnym.

              Przywracanie trybu konfiguracji Wi-Fi we wszystkich drukarkach HP

              Użyj przycisków, aby przywrócić tryb konfiguracji Wi-Fi w innych modelach drukarek HP.

              Wszystkie pozostałe drukarki z ekranem dotykowym

              Użyj ekranu dotykowego, aby przywrócić tryb konfiguracji Wi-Fi.

               Na panelu sterowania drukarki dotknij ikony Konfiguracja lub Komunikacja bezprzewodowa.

               Wybierz opcje Konfiguracja sieci lub Ustawienia, a następnie wybierz opcję Przywróć ustawienia sieci.

               Po wyświetleniu okna potwierdzenia dotknij opcji Tak.

               Poczekaj 60 sekund, aż wskaźnik Komunikacji bezprzewodowej zacznie migać w kolorze błękitnym.

               Wszystkie pozostałe drukarki HP Inkjet i Ink Tank bez ekranu dotykowego

               Naciśnij przyciski Anuluj i Komunikacja bezprzewodowa, aby przywrócić tryb konfiguracji Wi-Fi.

                Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski Komunikacji bezprzewodowej oraz Anuluj, , aż zacznie migać przycisk Zasilania.

                Wszystkie pozostałe drukarki HP LaserJet bez ekranu dotykowego

                 Naciśnij i przytrzymaj przycisk Sieć bezprzewodowa do momentu, aż kontrolka Uwaga zacznie migać.

                 Poczekaj 60 sekund, aż wskaźnik Komunikacja bezprzewodowa zacznie migać na niebiesko.

DS-KIS702 należy do systemów wideodomofonowych Hikvision II generacji. Jest to zestaw przeznaczony do domów jednorodzinnych, oferujący możliwość sterowania jego funkcjonalnościami przez aplikację zainstalowaną na smartfonie.

W skład zestawu wchodzą:

 • 1x DS-KD8003-IME2 - dwużyłowy moduł główny stacji bramowej IP z kamerą 2Mpix
 • 1x DS-KH6320-WTE2 - 7-calowa stacja wewnętrzna z komunikacją dwukierunkową
 • 1x DS-KAD704 - 4-kanałowy dystrybutor
 • 1x 16 GB microSD Hikvision
 • 1x zasilacz 24VDC

Poniżej przedstawiamy, jak, krok po kroku, przebiega konfiguracja zestawu DS-KIS702.

A. Parowanie stacji wewnętrznej DS-KH6320-WTE2 z modułem bramowym DS-KD8003-IME2

 • Uruchamiamy stację wewnętrzną
 • Wchodzimy w zakładkę Ustawienia znajdującą się na stronie głównej po prawej stronie
 • Z dostępnych opcji wybieramy zakładkę Konfiguracja
 • Zostaniemy poproszeni o podanie hasła administratora - czyli 888999 (hasło administratora jest zawarte w ogólnodostępnej instrukcji obsługi zestawu)
 • Po zalogowaniu hasło należy zmienić. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkownika.
 • Zatwierdzamy zmianę hasła i przechodzimy do zakładki Kreator
 • W Kroku 1 zmieniamy język na polski. Do następnego panelu przechodzimy po naciśnięciu przycisku Następny na dole strony.
 • W Kroku 2 zaznaczamy opcję DHCP
 • W Kroku 3 wybieramy kondygnację i pokój
 • W kroku 4 aktywujemy urządzenie z którym chcemy sparować panel wewnętrzny. Robimy to poprzez kliknięcie jego nazwy na wyświetlaczu - gdy pojawi się okno z zapytaniem o aktywację, potwierdzamy klikając przycisk Tak . pl/gfx-base/galleries/6/008-unnam4ed. jpg" alt="" width="550" height="305"/>

 • Klikamy Zakończ i opuszczamy Kreator.
 • B. Przekierowanie powiadomień na smartfon użytkownika

  Zdalna obsługa zestawu DS-KIS702 odbywa się za pomocą aplikacji Hik-Connect Mobile. Umożliwia ona odbieranie połączeń, zdalne otwieranie drzwi, podgląd na żywo oraz odtwarzanie zdjęć i nagrań z historii. Informacje o zdarzeniach użytkownik otrzymuje na telefon w formie powiadomień PUSH.

  Poniżej wyjaśniamy, co należy zrobić, aby móc korzystać z tej funkcji.

 • Wchodzimy na stronę Hikvision App Store, pobieramy aplikację Hik-Connect Mobile i instalujemy ją na telefonie. Aplikacja obsługiwana jest przez smartfony z systemem Android w wersji 4. 0 lub wyższej oraz iOS w wersji 7 lub wyższej.
 • Po instalacji uruchamiamy aplikację, klikając ikonę Hik Connect na wyświetlaczu
 • Rejestracja
 • Jeżeli nie mamy jeszcze konta Hik-Connect, możemy je zarejestrować. Do wyboru są dwie opcje: rejestracja poprzez podanie numeru telefonu lub adresu e-mail.

  Najpierw wybieramy region/kraj, akceptujemy wybór za pomocą przycisku Zakończ i przechodzimy do strony logowania. Po kliknięciu przycisku Login wyświetli nam się okno, gdzie możemy wybrać sposób rejestracji. W zależności od wybranej opcji, podajemy numer telefonu/adres e-mail, po czym ponownie wybieramy docelowy region/kraj (pamiętajmy, żeby wybrać właściwie, ponieważ tego ustawienia nie można potem zmienić). Następnie wprowadzamy numer telefonu/adres e-mail i klikamy prośbę o wysłanie kodu weryfikacyjnego. Wprowadzamy otrzymany kod i możemy przejść do kolejnego kroku, gdzie wybieramy nazwę użytkownika i hasło. Następnie klikamy Zakończ , aby zapisać dane. Do aplikacji możemy się logować przy użyciu nazwy użytkownika/adresu e-mail/numeru telefonu.

 • Dodawanie urządzenia
 • Urządzenie, w tym przypadku stację wewnętrzną, możemy dodać na trzy sposoby - poprzez zeskanowanie kodu QR, online oraz ręcznie. Zanim przystąpimy do dodawania urządzenia, należy się upewnić, że jest ono włączone i aktywne, a także włączyć usługę Hik-Connect (domyślnie jest ona wyłączona). Jeżeli urządzenie znajduje się w trybie offline, należy zadbać o ustanowienie połączenia sieciowego.

  a) Dodawanie urządzenia poprzez zeskanowanie kodu QR

  Na stronie Hik-Connect naciskamy przycisk , po czym wybieramy opcję Skanuj kod QR. Po zeskanowaniu kodu, potwierdzamy operację przyciskiem Dodaj . Następnie wprowadzamy kod weryfikacyjny urządzenia i zatwierdzamy.

  W przypadku urządzeń wyprodukowanych przed 2016 rokiem lub urządzeń EZVIZ, domyślny kod weryfikacyjny jest podawany na etykiecie urządzenia. Jeżeli go tam nie ma, możemy wprowadzić kod domyślny - ABCDEF. W przypadku urządzeń wyprodukowanych po 2016 roku, kod weryfikacyjny urządzenia ustawiamy podczas włączania usługi Hik-Connect.

  Po zeskanowaniu kodu QR stacji wewnętrznej, odpowiedni panel wejściowy zostanie również dodany automatycznie do klienta. W ten sposób stację wewnętrzną można powiązać z wieloma panelami wejściowymi.

    b) Ręczne dodawanie urządzenia

  Urządzenie możemy dodać ręcznie przy wykorzystaniu domeny Hik-Connect. Po wejściu na stronę naciskamy przycisk , po czym wybieramy opcję Dodawanie ręczne. Następnie wybieramy typ dodawania Domena Hik-Connect i wprowadzamy numer seryjny urządzenia (domyślnie jest on umieszczany na etykiecie). Klikamy przycisk żeby wyszukać nasze urządzenie, zatwierdzamy operację przyciskiem Dodaj oraz wprowadzamy kod weryfikacyjny urządzenia.

  Wprowadzenie numeru seryjnego urządzenia stacji wewnętrznej spowoduje automatyczne dodanie do klienta również odpowiedniej stacji wejściowej.

    c) Dodawanie urządzenia online

  Na początku, upewnijmy się, że nasz telefon jest połączony z siecią Wi-Fi, a urządzenia, które chcemy dodać, funkcjonują w tej samej sieci lokalnej co telefon. Na stronie Hik-Connect naciskamy przycisk , po czym wybieramy opcję Urządzenia online . Wszystkie wykryte urządzenia online zostaną uwzględnione na liście - wystarczy, że wybierzemy to z nich, które chcemy dodać. Następnie klikamy przycisk Dodaj. W następnym kroku edytujemy alias urządzenia, wprowadzamy nazwę użytkownika i hasło urządzenia. Operację kończymy zatwierdzając przyciskiem .

  C. Rozbudowa zestawu DS-KIS702 o kolejne urządzenia

  Istnieje możliwość rozbudowy zestawu DS-KIS702 o dodatkowe stacje bramofonowe lub wewnętrzne. Konfiguracji dodanych urządzeń dokonujemy za pomocą oprogramowania iVMS-4200.

 • Rozbudowa o kolejne stacje bramofonowe

 • Aby skonfigurować pracę dodanych urządzeń z główną stacją bramofonową, należy kliknąć przycisk Video Intercom w interfejsie zdalnej konfiguracji.

  a) Konfiguracja ID urządzenia

  Na początek klikamy przycisk ID Configuration aby wejść do interfejsu konfiguracyjnego ID urządzenia. Wybieramy typ urządzenia z rozwijanej listy i wprowadzamy odpowiednie informacje (numer budynku, piętra itp. ). Zapisujemy ustawienia za pomocą przycisku Save. Pamiętajmy, że jeżeli sieć obejmuje więcej niż jedną stację bramową, przynajmniej jedna z nich (główna) powinna zostać skonfigurowana.

  W przypadku głównej stacji bramowej, numer seryjny wynosi 0. W przypadku dodatkowych stacji bramowych numer seryjny jest wyższy niż 0 i mieści się w zakresie od 1 do 99.

  b) Konfiguracja sieci lokalnej

  Klikamy przycisk Local Network Configuration aby wejść do interfejsu konfiguracji sieci lokalnej. Następnie wprowadzamy lokalny adres IP, maskę podsieci, adres bramy oraz numer portu (domyślny numer to 8000). Zatwierdzamy ustawienia przyciskiem Save. Po edycji parametrów sieci lokalnej, należy ponownie dodać urządzenia do listy urządzeń. pl/gfx-base/s_1/orgs/22/konf sieci lokalnej. jpg" alt="" width="465" height="261"/>

  c) Konfiguracja sieciowa podłączonych urządzeń

  W interfejsie konfiguracji sieci urządzeń połączonych można ustawić parametry sieciowe stacji głównych, serwerów SIP i centrów zarządzania w tej samej sieci LAN - urządzenia te mogą być połączone ze stacją bramową.

  Na początek klikamy przycisk Linked Network Configuration aby przejść do interfejsu powiązanej konfiguracji sieci. Wprowadzamy adres IP głównej stacji bramowej (Main Door Station), który przed chwilą ustawiliśmy w konfiguracji sieci lokalnej, po czym zatwierdzamy ustawienia przyciskiem Save. pl/gfx-base/s_1/orgs/22/linked netw conf. jpg" alt="" width="545" height="265"/>

  d) Wejścia i wyjścia

  W przypadku stacji bramowej dostępne są 4 złącza wejściowe (złącza 1 i 2 domyślnie odpowiadają statusowi drzwi, a 3 i 4 - interfejsom przełącznika drzwi) i 2 wyjściowe (zaciski 1~2 odpowiadają interfejsom drzwi ( NO1/COM/NC1; NO2/COM/NC2) stacji bramowej). Pamiętajmy, że tylko złącze Door 1 jest domyślnie włączone. W zależności od potrzeb możemy włączyć lub wyłączyć wyjście stacji bramowej.

  Klikamy przycisk I/O input and output aby przejść do interfejsu wejść i wyjść. Następnie wybieramy numer wejścia, tryb wejścia, numer wyjścia oraz tryb wyjścia. Zatwierdzamy ustawienia za pomocą przycisku Save. pl/gfx-base/s_1/orgs/22/wejscia. jpg" alt="" width="504" height="293"/>

  Rozbudowa o kolejne stacje wewnętrzne

  Podobnie jak poprzednio, aby skonfigurować pracę dodanych urządzeń z główną stacją wewnętrzną, należy kliknąć przycisk Video Intercom w interfejsie zdalnej konfiguracji.

  Na początek klikamy przycisk ID Configuration aby wejść do interfejsu konfiguracyjnego ID urządzenia. pl/gfx-base/s_1/orgs/22/config indoor. jpg" alt="" width="456" height="244"/>

  Wybieramy typ urządzenia z rozwijanej listy - czyli w przypadku dodatkowego monitora (rozszerzenie w pomieszczeniu) oraz nadajemy mu numer z zakresu od 1 do 5 ( tyle monitorów podrzędnych może być w jednym lokalu).

  Klikamy przycisk Local Network Configuration aby wejść do interfejsu konfiguracji sieci lokalnej. pl/gfx-base/s_1/orgs/22/1_local network indoor. jpg" alt="" width="455" height="262"/>

  Klikamy przycisk Linked Network Configuration aby przejść do interfejsu powiązanej konfiguracji sieci. Wprowadzamy adres IP głównej stacji wewnętrznej (Main Door Station). Następnie wybieramy typ stacji wewnętrznej z rozwijanej listy i zatwierdzamy zmiany przyciskiem Save. pl/gfx-base/s_1/orgs/22/sip parameters indoor. jpg" alt="" width="437" height="292"/>

  W przypadku większości drukarek HP, które zostały wprowadzone na rynek po 2014 r., Wi-Fi Direct to opcja połączenia, któranie wymaga połączenia internetowego do bezprzewodowego wysyłania zadań drukowania do drukarki.

  Drukowanie za pomocą funkcji Wi-Fi Direct (Windows)

  Wyślij zadanie drukowania za pomocą bezpośredniego połączenia bezprzewodowego między drukarką a komputerem z systemem Windows.

  1. Wybierz nazwę drukarki z Wi-Fi Direct (przykład: DIRECT-72-HP OfficeJet Pro 6970) i wyświetl hasło.

   • Drukarki z menu na panelu sterowania: Dotknij ikony lub przycisku Wi-Fi Direct, aby wyświetlić nazwę i hasło Wi-Fi Direct. Lub w menu Raporty wydrukuj stronę Podsumowanie sieci lub Konfiguracja sieci zawierającą szczegółowe informacje.

   • Drukarki bez menu w panelu sterowania: Wydrukuj raport konfiguracji sieci lub stronę pomocy. Nazwa i hasło znajdują się wczęści Wi-Fi Direct.

    Drukując raport sieci, zastosuj metodę zgodną z przyciskami panelu sterowania na drukarce.

     Naciśnij przycisk informacji.

     Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi Direct przez 3 sekundy.

     Naciśnij równocześnie przyciski Wi-Fi Direct i Informacje .

     Naciśnij przycisk Wznów ( lub ) i przytrzymaj go przez 10 sekund lub do momentu, aż rozpocznie się drukowanie raportu.

     Drukarki HP DeskJet 6000 i 6400, ENVY 6000, Pro 6400 oraz Tango: Dotknij przycisku Informacje i przytrzymaj go, aż zaświecą się wszystkie przyciski panelu sterowania, a następnie dotknij równocześnie przycisków Informacje i Anuluj.

    W systemie Windows wyszukaj i otwórz menu Drukarki i skanery.

    Kliknij polecenie Dodaj drukarkę lub skaner, a następnie polecenie Pokaż drukarki Wi-Fi Direct.

    Wybierz drukarkę z nazwą zaczynającą się słowem DIRECT i zawierającą oznaczenie modelu.

    Uwaga:

    Komputer może mieć możliwość połączenia z większą liczbą drukarek obsługujących funkcję Wi-Fi Direct. Wybierz nazwę drukarkiz listy, aby zapobiec problemom z połączeniem i zadaniami drukowania.

    Kliknij Dodaj urządzenie i poczekaj, aż kod PIN zostanie wydrukowany lub wyświetlony na panelu sterowania drukarki.

    Wprowadź kod WPS PIN w ciągu 90 sekund, a następnie kliknij przycisk Dalej, aby dokończyć proces łączenia. W przypadku wygaśnięcia kodu PIN zamknij okno Drukarki i skanery, a następnie powtórz tesame czynności, aby dodać drukarkę obsługującą funkcję Wi-Fi Direct.

    Jeżeli po wpisaniu kodu PIN wyświetla się komunikat Sterownik jest niedostępny, przejdź do 123. com, pobierz i zainstaluj sterownik druku.

    Otwórz element do wydrukowania, kliknij menu Plik i wybierz polecenie Drukuj.

    Z listy wybierz drukarkę z funkcją Wi-Fi Direct, a następnie kliknij przycisk Drukuj.

  Wydruk za pomocą funkcji Wi-Fi Direct (Android)

  Wyślij zadanie drukowania za pomocą bezpośredniego połączenia bezprzewodowego między drukarką a telefonem lub tabletem z systememAndroid za pomocą wtyczki HP Print Service. Wykonaj poniższe czynności, będąc obok drukarki.

     Sprawdź, czy papier jest załadowany do podajnika głównego, a następnie włącz drukarkę.

     Na urządzeniu przenośnym przejdź do aplikacji Wtyczka HP Print Service w sklepie Google, a następnie upewnij się, że jest ona zainstalowana i zaktualizowana.

     Otwórz element, który chcesz wydrukować, a następnie dotknij polecenia Drukuj.

     Na ekranie podglądu wydruku wybierz drukarkę ze słowem DIRECT w nazwie i oznaczeniem modelu.

     Uwaga:

     Urządzenie przenośne może mieć możliwość połączenia z większą liczbą drukarek obsługujących funkcję Wi-Fi Direct. Wybierznazwę drukarki z listy, aby zapobiec problemom z połączeniem i zadaniami drukowania.

     Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź hasło funkcji Wi-Fi Direct.

     Aby potwierdzić połączenie, przejdź do drukarki, a następnie naciśnij przycisk OK, migający przycisk Wi-Fi Direct lub migający przycisk Informacje.

     Poczekaj, aż zakończy się proces łączenia, a następnie dotknij polecenia Drukuj na podglądzie wydruku.

     Drukowanie poprzez Wi-Fi Direct (iOS, iPadOS)

     Wyślij zadanie drukowania za pomocą połączenia drukarki poprzez funkcję Wi-Fi Direct. Wykonaj poniższe czynności, będąc obokdrukarki.

        Jeżeli chcesz drukować treści internetowe, takie jak wiadomości e-mail lub dokumenty w chmurze, otwórz je przed przejściemdo dalszych kroków.

        Na urządzeniu mobilnym otwórz menu sieci Wi-Fi, a następnie wybierz drukarkę ze słowem DIRECT w nazwie i oznaczeniem modelu.

        Po wyświetleniu monitu wprowadź hasło Wi-Fi Direct, a następnie dotknij pozycji Połącz.

        Otwórz materiał, który chcesz wydrukować, a następnie wybierz opcję Drukuj.

        Po wyświetleniu monitu wybierz opcję AirPrint.

        Wybierz drukarkę, a następnie dotknij pozycji Drukuj.

        Jeśli wcześniej zostało nawiązane połączenie z siecią Wi-Fi, wróć do menu sieci Wi-Fi, aby ponownie połączyć się z siecią.

        Wydruk za pomocą funkcji Wi-Fi Direct (macOS)

        Wyślij zadanie drukowania za pomocą bezpośredniego połączenia bezprzewodowego między drukarką i komputerem Mac. Wykonaj podanedalej czynności, będąc obok drukarki.

           Otwórz element, który chcesz wydrukować, taki jak dokument, zdjęcie lub wiadomość e-mail.

           Kliknij ikonę Sieci bezprzewodowej i wybierz sieć o nazwie DIRECT + nazwa lub seria drukarki.

           Uwaga:

           Komputer Mac może mieć możliwość połączenia z większą liczbą drukarek obsługujących funkcję Wi-Fi Direct. Wybierz nazwę drukarki

           Po wyświetleniu monitu wprowadź hasło Wi-Fi Direct, kliknij opcję Dołącz i poczekaj na zakończenie połączenia.

           Otwórz element do wydrukowania, a następnie kliknij kolejno.

           Wybierz drukarkę, a następnie kliknij przycisk Drukuj.

           Ponownie podłącz komputer Mac do swojej sieci Wi-Fi.

           Drukowanie za pomocą funkcji Wi-Fi Direct (Chromebook)

           Wyślij zadanie drukowania za pomocą bezpośredniego połączenia bezprzewodowego między drukarką a komputerem Chromebook. Wykonajponiższe czynności, będąc obok drukarki.

              do kolejnych czynności.

              Na komputerze kliknij ikonę Wi-Fi, a następnie wybierz drukarkę ze słowem DIRECT w nazwie i oznaczeniem modelu.

              Uwaga:

              Komputer Chromebook może mieć możliwość połączenia z większą liczbą drukarek obsługujących funkcję Wi-Fi Direct. Wybierz nazwędrukarki z listy, aby zapobiec problemom z połączeniem i zadaniami drukowania.

              Po wyświetleniu monitu wprowadź hasło funkcji Wi-Fi Direct i kliknij polecenie Połącz.

              Wróć do menu ustawień głównych, a następnie kliknij ikonę Ustawienia.

              Przewiń do dolnej części ekranu i kliknij pozycję Zaawansowane.

              W sekcji Drukowanie kliknij pozycję Drukarki, a następnie kliknij pozycję Dodaj drukarkę.

              Wybierz drukarkę, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

              Otwórz element, który chcesz wydrukować, kliknij ikonę ustawień przeglądarki Chrome i wybierz polecenie Drukuj.

              Często zadawane pytania

              Nadal masz pytania? Znajdź dodatkowe odpowiedzi i pomoc.

              Co zrobić, jeżeli zadanie drukowania Wi-Fi Direct nie zostanie wykonane lub dojdzie do rozłączenia sieci?

              Funkcja Wi-Fi Direct może być wyłączona, przed wydrukowaniem wymagane jest potwierdzenie zabezpieczeń lub też połączenie jestsłabe lub wykazuje błąd. Sprawdź następujące ustawienia:

               Upewnij się, że funkcja Wi-Fi Direct jest włączona i gotowa do odbierania zadań drukowania.

                Drukarki z menu na panelu sterowania: Dotknij ikony Wi-Fi Direct. Jeżeli funkcja Wi-Fi Direct jest wyłączona, dotknij ikony Ustawienia, żeby ją włączyć.

                Drukarki bez menu w panelu sterowania: Otwórz Ustawienia zaawansowane (EWS) w aplikacji HP Smart lub w pasku adresu przeglądarki internetowej wpisz adres IP drukarki. Na serwerze EWS kliknij opcję. Jeśli funkcja Wi-Fi Direct jest wyłączona, kliknij Edytuj ustawienia, wybierz pozycję Status, a następnie kliknij Zastosuj.

                Sprawdź, czy na panelu sterowania drukarki pojawia się monit o potwierdzenie lub hasło funkcji Wi-Fi Direct, które mogą byćwymagane przed przetworzeniem zadania drukowania.

                Utwórz unikatową nazwę drukarki, aby łatwiej było ją odszukać na liście dostępnych urządzeń sieciowych. Otwórz

                Instrukcja konfiguracji sieci Dewalt Xtreme Dcd706

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja konfiguracji sieci Dewalt Xtreme Dcd706

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja konfiguracji sieci Dewalt Xtreme Dcd706