Instrukcja obsługi i instrukcja bezpieczeństwa Cisco 6825

Cisco 6825 jest przeznaczony do zastosowań w przedsiębiorstwach, które wymagają innowacyjnego, skalowalnego i bezpiecznego routera. Instrukcja obsługi Cisco 6825 zawiera wszystkie informacje potrzebne do skonfigurowania i użytkowania routera. Instrukcja bezpieczeństwa Cisco 6825 zawiera informacje dotyczące bezpiecznej konfiguracji routera, zabezpieczeń przed złośliwym oprogramowaniem, kontroli dostępu, tworzenia kopii zapasowych i wielu innych ważnych funkcji związanych z bezpieczeństwem. Instrukcje te zawierają również połączone wskazówki dotyczące korzystania z routera Cisco 6825 oraz wszystkich jego funkcji i możliwości.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi i instrukcja bezpieczeństwa Cisco 6825

Biorę dzisiaj na tapet te nieszczęsne instrukcje BHP. Dlaczego nieszczęsne? Ponieważ ich sporządzanie to jeden z najczęściej mylonych obowiązków Behapowców. Dowiedz się wszystkiego o instrukcjach BHP.

Co to jest instrukcja BHP?

Instrukcja BHP to zbiór zasad BHP, wskazówek, sposobu działania, która ma dostarczyć pracownikowi wiedzę jak postępować wszędzie tam, gdzie może wystąpić zagrożenie dla życia lub zdrowia pracownika. 

Kiedy trzeba opracować instrukcję BHP?

Prawo nakłada obowiązek przygotowania instrukcji w kilku przypadkach:

 1. Jeżeli istnieje możliwość wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia [1]. To znaczy, że pracodawca musi przeanalizować jakie sytuacje zagrażające zdrowiu albo życiu pracowników mogą zaistnieć w jego zakładzie oraz przygotować procedury postępowania, dzięki którym pracownicy będą świadomi jak postąpić, aby oddalić się z miejsca zagrożenia w wyznaczone, bezpieczne miejsce. Najpopularniejszą taką instrukcją jest instrukcja postępowania na wypadek pożaru. Zgodnie z nią, pracownik opuszcza swoje stanowisko i udaje się do punktu zbornego.
 2. Szczegółowe instrukcje i wskazówki na stanowiskach pracy [2]. Przy opracowaniu tego typu instrukcji należy pamiętać o tym co to jest stanowisko pracy. Pamiętaj, że jest to przestrzeń pracy [3]. Dlatego też, instrukcja stanowiskowa powinna informować pracownika o najważniejszych zasadach BHP podczas pracy na danym stanowisku i w warunkach, jakie na nim występują.
 3. Instrukcje BHP dotyczące:
  • stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
  • obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
  • postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
  • udzielania pierwszej pomocy.

Pracodawca sam decyduje dla których czynności, maszyn, czynników opracuje i wyda instrukcje BHP.

Rodzaje instrukcji BHP

W poprzednim akapicie już częściowo napisałam Ci jakie są instrukcje BHP, ale z doświadczenia (i Waszych zapytań) wiem, że te instrukcje wprowadzają Wam pewien zamęt w głowach. Otóż, możemy podzielić instrukcje BHP na następujące kategorie:

 • ogólne instrukcje BHP, np. instrukcja transportu wewnątrzzakładowego;
 • instrukcje stanowiskowe BHP, np. instrukcja BHP na stanowisku spawacza;
 • instrukcje na wypadek awarii, np. instrukcja postępowania w razie pożaru;
 • instrukcje BHP podczas pracy np. z maszyną, produktem chemicznym, narzędziem itp.
 • Kto sporządza instrukcje BHP?

  Zgodnie z przepisami, Behapowiec bierze udział w opracowaniu ogólnych instrukcji BHP, które dotyczą całego zakładu i wymagają syntezy wielu przepisów prawnych [4]. W praktyce najczęściej ogólne instrukcje BHP Behapowiec opracowuje samodzielnie. Instrukcje postępowania w sytuacji wypadku, pożaru oraz udzielania pierwszej pomocy również najczęściej w praktyce opracowuje Behapowiec.

  Natomiast wszystkie instrukcje szczegółowe – Ty jako Behapowiec – jedynie opiniujesz [5]. Kto je zatem sporządza? Osoby odpowiadające za organizację pracy i bezpieczeństwo pracowników. Najczęściej są to kierownicy, inżynierowie, technolodzy itd. Ale nie Behapowiec. Pamiętaj o tym i nie daj sobie wrzucić na głowę obowiązku, którego w zasadzie nie masz prawa wykonywać. Podobnie jak nie prowadzisz instruktażu stanowiskowego.

  Co powinna zawierać instrukcja BHP?

  Najważniejszą rzeczą jest to, aby instrukcja była zrozumiała dla pracownika. To bardzo ważne. Instrukcja musi być napisana prostym i przystępnym językiem. Nafaszerowanie jej skomplikowanym słownictwem będzie tylko zniechęcało pracowników do jej przeczytania.

  Instrukcja BHP powinna być zbudowana według określonego przepisami schematu [6]:

 • czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy,
 • zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy,
 • czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz
 • zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.
 • Instrukcje, które dotyczą prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych powinny uwzględniać ważne informacje zawarte w kartach charakterystyki tych produktów.

  Instrukcje dotyczące prac z maszynami bądź urządzeniami technicznymi powinny zawierać zasady BHP, uwagi i ostrzeżenia wskazane w instrukcji obsługi producenta danej maszyny lub urządzenia.

  Szczegółowe omówienie tematu + szablon do wykorzystania

  Stale dostępne

  Instrukcje BHP muszą być stale dostępne dla pracowników. Ale co to dokładnie oznacza?

  Nie ma konieczności tapetowania pomieszczeń instrukcjami, choć oczywiście można to zrobić i będzie to prawidłowe. Ale w praktyce, pracownik musi po prostu mieć łatwy dostęp do instrukcji, no i oczywiście musi wiedzieć o tym gdzie one są. Najpraktyczniejsze wydaje się być przygotowanie skoroszytu czy segregatora, gdzie wepnie się instrukcje, które mają zastosowanie na danym stanowisku. Można je umieścić w znanym pracownikowi miejscu tak, aby w razie potrzeby łatwo mógł z nich skorzystać.

  Nie jest dobrym rozwiązaniem trzymanie instrukcji w biurze brygadzistów (mistrzów, kierowników zmianowych itd), ponieważ to już nie jest dla pracownika łatwy dostęp.

  Podsumowanie

  Instrukcje BHP dotyczą organizacji pracyzasad bezpiecznego wykonywania pracy. Pracodawca decyduje do których czynności, stanowisk, maszyn itd wyda instrukcje. Opracowaniem instrukcji BHP zajmują się osoby odpowiedzialne za BHP w zakładzie. Nadrzędną zasadą dotyczącą instrukcji jest ich komunikatywność i prosty przekaz. Instrukcje powinny być stale dostępne dla pracownika bez zbędnego ich poszukiwania. Behapowiec odpowiada za opiniowanie instrukcji BHP, a nie za ich sporządzenie.

  Podstawy prawne:

  [1] Art. 2092 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm. )

  [2] Art. 2374 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

  [3] § 1. 2 pkt 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650) z późniejszymi zmianami

  [4] § 2. 1 pkt 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. 1997 nr 109 poz. 704) z późniejszymi zmianami

  [5] § 2. 1 pkt 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy  z późniejszymi zmianami

  [6] § 41 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 1650) z późniejszymi zmianami 

  Powiązane wpisy:

 • Obowiązki osób kierujących pracownikami w zakresie BHP
 • Jak napisać procedurę
 • Co powinna zawierać karta charakterystyki produktu chemicznego
 • Jak powinna wyglądać współpraca Służby BHP z innymi działami
 • Co to jest stanowisko pracy? I dlaczego często jest źle rozumiane?
 • Kto ponosi odpowiedzialność za stan BHP w zakładzie?
 • Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1


  Cisco Unified IP Phone 6921, 6941,
  and 6961 User Guide for
  Cisco Unified Communications
  Manager 7. 1 (SCCP)
  Americas Headquarters
  Cisco Systems, Inc.
  170 West Tasman Drive
  San Jose, CA 95134-1706
  USA
  http://www. cisco. com
  Tel: 408 526-4000
  800 553-NETS (6387)
  Fax: 408 527-0883

  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3
  Common Phone Tasks Softkeys All Calls Lists all missed, placed, and Place a call Go off-hook before or received calls. after dialing a number. Answer Answer a call. Redial a number Press Redial. Apply Confirm a ringtone selection. Switch to handset Pick up the handset. QUICK REFERENCE during a call Call Initiate a call. Switch to speaker or Press or, Callback Receive notification when a busy headset during a call then hang up the handset. extension becomes available. Cancel Cancel an action
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4
  New Call Make a new call. Phone Screen Icons Buttons OK Confirm a selection. Off-hook Applications OPickup Answer a call that is ringing in an associated group. On-hook Contacts Park Store a call. Messages Connected call Play Play ringtone. Transfer PickUp Answer a call that is ringing on Incoming call another phone in your group. Hold Redial Redial the most recently dialed Missed call number. Conference Received call Remove Remove a conference participant Volume or an entry. Placed call Re
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5
  Contents Your Phone 1 Cisco Unified IP Phone 6921 1 Phone Connections 1 Buttons and Hardware 3 Phone Screen 5 Footstand 5 Higher Viewing Angle 7 Lower Viewing Angle 8 Handset Rest 9 Cisco Unified IP Phone 6941 10 Phone Connections 10 Buttons and Hardware 12 Phone Screen 15 Footstand 15 Higher Viewing Angle 17 Lower Viewing Angle 18 Handset Rest 19 Cisco Unified IP Phone 6961 20 Phone Connections 20 Buttons and Hardware 22 Phone Screen 24 Footstand 24
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6
  View Call History 30 View Call Record Details 30 Filter Call History 30 Dial From Call History 30 Clear Call History 31 Delete Call Record From Call History 31 Preferences 32 Ring Tones 32 Contrast 32 Services 33 Access Services 33 Phone Information 33 View Phone Information 33 Administrator Settings 34 Contacts 35 Phone Contacts 35 Corporate Directory 35 Search for and Dial a Contact 35 Search for and Dial a Contact While on a Call 36 Personal Directory
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7
  Set up a Call Back Notification 44 Call Forward All 44 Forward Calls on a Primary Line 45 Call Park 45 Park and Retrieve a Call Using Park 46 Park and Retrieve a Call Using Assisted Directed Call Park 46 Park and Retrieve a Call Using Manual Directed Call Park 46 Call Pickup 47 Answer a Call Using Pickup 47 Answer a Call Using Group Pickup and a Group Pickup Number 47 Answer a Call Using Group Pickup and a Phone Number 48 Answer a Call Using Other Pickup 48 Call Waiting
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8
  Swap Between Held and Active Calls on Multiple Lines 53 Put a Call on Hold by Answering a New Call on Another Line 53 Determine if a Shared Line is on Hold 53 Hold Reversion 53 Respond to a Hold Reversion Notification 54 Hunt Groups 54 Sign In and Out of a Hunt Group 54 Intercom 54 Place an Intercom Call 54 Receive an Intercom Call 55 Line Status 55 Line Status Indicators 55 Malicious Call Identification 56 Trace a Suspicious Call 56 Meet Me 56 Host a Meet-Me Conf
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9
  Place a Call with a Speed-Dial Code 61 Transfer 61 Transfer a Call to Another Number 61 Use Direct Transfer to Connect Calls Across Lines 62 Swap Between Calls Before Completing a Transfer 62 Web Dialer 62 Use Web Dialer with Cisco Directory 62 Use Web Dialer with Another Online Corporate Directory 62 Set Up, View, or Change Web Dialer Preferences 63 Sign Out of Web Dialer 63 User Options 64 User Options Web Pages 64 Sign In and Out of User Options Web Pages 64 Device
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10
  Change the Language for Your User Options Web Pages 71 Change the Language for Your Phone Display 71 Directory 71 Personal Address Book 72 Add a New PAB Entry 72 Search for a PAB Entry 72 Edit a PAB Entry 72 Delete a PAB Entry 72 Assign a Feature Button for Personal Address Book 72 Fast Dials 73 Assign a Feature Button for Fast Dial 73 Assign a Fast Dial Code to a PAB Entry 73 Assign a Fast Dial Code to a Phone Number Without Using a PAB Entry 74 Search for a Fast Dia
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11
  Accessibility Features 81 Hearing Impaired Accessibility Features 81 Vision Impaired and Blind Accessibility Features 85 Mobility Impaired Accessibility Features 87 Additional Information 90 Warranty 91 Cisco One-Year Limited Hardware Warranty Terms 91 Cisco Unified IP Phone 6921, 6941, and 6961 User Guide for Cisco Unified Communications Manager 7. 1 (SCCP) ix
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12
  x OL-18397-01
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 13
  Your Phone Cisco Unified IP Phone 6921 The Cisco Unified IP Phone 6921 provides these features: • Phone connections � Buttons and hardware � Phone screen � Footstand � Handset rest Phone Connections For your phone to work, it must be connected to the corporate IP telephony network. Your system administrator can help you connect your phone. Cisco Unified IP Phone 6921, 6941, and 6961 User Guide for Cisco Unified Communications Manager 7. 1 (SCCP) 1
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 14
  1 3 7 2 6 5 4 1 DC adaptor port (DC48V). 5 Access port (10/100 PC) connection. 2 AC-to-DC power supply (optional). 6 Handset connection. 3 AC power wall plug (optional). 7 Analog headset connection (optional). 4 Network port (10/100 SW) connection. IEEE 802. 3af power enabled. 2 OL-18397-01 192762
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 15
  Your Phone Buttons and Hardware 1 2 17 3 4 16 5 15 14 6 7 1 2 3 1 /. @ ABC DEF 8 4 5 6 2 GHI JKL MNO 13 7 8 9 PQRS TUV WXYZ 9 0 10 11 12 1 Handset light strip Indicates an incoming call (flashing red) or new voice message (steady red). Phone screen Shows information about your phone such as directory number, active 2 call and line status, softkey options, speed dials, placed calls, and phone menu listings. Softkey buttons Depending on how your system administrator sets up the phone, 3 ena
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 16
  4 Transfer button Transfers a call. 5 Conference button Creates a conference call. 6 Hold button Places an active call on hold. Navigation bar and The Navigation bar allows you to scroll through menus and highlight 7 Select button items. When phone is on-hook, displays phone numbers from your Placed Call listing (up arrow) or your speed dials (down arrow). The Select button (in the middle of the Navigation bar) allows you to select a highlighted item. Line 1 and Line 2 Line 1 selects the pr
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 17
  Your Phone 13 Volume button Controls the handset, headset, and speakerphone volume (off-hook) and the ringer volume (on-hook). 14 Messages button Auto-dials your voicemail system (varies by system). 15 Applications button Opens/closes the Applications menu. Use it to access call history, user preferences, phone settings, and phone model information. Contacts button Opens/closes the Directories menu. Use it to access personal and 16 corporate directories. Handset Phone handset. 17 Phone Scr
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 18
  2 1 CISCO 1 Footstand slots for a higher viewing angle 2 Footstand slots for a lower viewing angle 6 OL-18397-01 194407
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 19
  Your Phone Higher Viewing Angle Cisco Unified IP Phone 6921, 6941, and 6961 User Guide for Cisco Unified Communications Manager 7. 1 (SCCP) 7
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 20
  Lower Viewing Angle 8 OL-18397-01

  Instrukcja obsługi i instrukcja bezpieczeństwa Cisco 6825

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi i instrukcja bezpieczeństwa Cisco 6825

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi i instrukcja bezpieczeństwa Cisco 6825