Instrukcja obsługi i instrukcje bezpieczeństwa Canon Imageclass 2300

Instrukcja obsługi i instrukcje bezpieczeństwa to niezbędne elementy każdego urządzenia firmy Canon. Canon Imageclass 2300 jest wyposażony w zaawansowaną technologię, która wymaga szczegółowej instrukcji obsługi, aby użytkownik mógł w pełni wykorzystać potencjał urządzenia. Instrukcja obsługi zawiera szczegółowe informacje dotyczące funkcji urządzenia, w tym połączeń, instalacji, konfiguracji, użytkowania i konserwacji. Instrukcje bezpieczeństwa są również dostępne, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownika i uchronić go przed szkodliwymi skutkami użytkowania urządzenia. Canon Imageclass 2300 jest wyposażony w wiele przydatnych funkcji, które pomogą Ci wykorzystać jego potencjał. Aby dowiedzieć się więcej o tym urządzeniu, zapoznaj się z instrukcją obsługi i instrukcjami bezpieczeństwa Canon Imageclass 2300.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi i instrukcje bezpieczeństwa Canon Imageclass 2300

 Druk instrukcji i dokumentacji - Canon Poland

Buduj swoją przewagę konkurencyjną poprzez zwiększenie wydajności i skróceniu czasu realizacji druku dokumentacji i instrukcji

Obecnie, gdy coraz więcej producentów wybiera cyfrową formę informacji o produktach, w przypadku drukowanych instrukcji wzrasta presja czasowa i cenowa.

Dzięki wdrożeniu metod lean production, zwiększeniu rozpowszechnienia produktów i różnorodności nośników producenci napotykają rosnącą presję na uproszczenie produkcji drukowanych instrukcji.

Zalety naszych rozwiązań druku dokumentacji technicznej i instrukcji

Benefits

Bardziej ekonomiczny druk kolorowych instrukcji wysokiej jakości

Benefits

Wyższa wydajność dzięki automatyzacji i uproszczeniu systemów pracy

Benefits

Druk atrakcyjnych wizualnie dokumentów, które mogą być używane jako materiały marketingowe

Benefits

Nasza wszechstronna technologia umożliwia poszerzenie oferty zastosowań

Cyfrowe wzmocnienie rozwoju

Rozwiązanie ImageStream umożliwiło zwiększenie efektywności firmy i wprowadzenie nowych usług dla klientów.

Dr. Rüdiger Schmidt

Dyrektor Zarządzający firmy Bosch-Druck

Przeczytaj opis wdrożenia

Wyzwanie

Firma Bosch-Druck, wiodący niemiecki producent instrukcji serwisowych do samochodów, poszukiwała sposobu na zwiększenie szybkości i wydajności druku bez utraty jakości. Konieczne było rozwiązanie pozwalające na elastyczną obsługę druku danych zmiennych oraz pracę z trwałymi atramentami i podłożami wymaganymi przy druku instrukcji.

Rozwiązanie

Firma zainwestowała w ImageStream 3500 — szybką i wysokonakładową kolorową drukarkę atramentową, która zapewnia jakość druku offsetowego i możliwość druku na standardowym papierze powlekanym do druku offsetowego, także matowym, jedwabnym i z połyskiem.

Korzyści

Nasze rozwiązanie umożliwiło firmie Bosch-Druck redukcję czasu i kosztów realizacji, a jednocześnie drukowanie instrukcji o jakości identycznej z wytwarzanymi w technologii offsetowej. Ponadto elastyczność druku cyfrowego pomaga firmie oferować szeroki zakres spersonalizowanych usług druku na żądanie. ws/i/canon/au5a9560_621x621? w=600&qlt=70&fmt=jpg&fmt. ws/i/canon/au5a9560_621x621? w=600&qlt=60&fmt=jpg&fmt. options=interlaced&bg=rgb(255, 255, 255)" alt="Canons solution enabled Bosch-Druck to turn jobs around faster and cut costs"/>

Przeczytaj opis wdrożenia

Zdobywanie nowych klientów i zwiększanie marży dzięki szybszemu i efektywniejszemu tworzeniu wysokiej jakości instrukcji.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jak to działa?

Rozwój produktów

Właściciel marki tworzy nowy lub odnawia produkt

Wytwarzanie produktów

Produkcja wewnętrzna lub zlecona firmie zewnętrznej

Cyfrowy druk instrukcji

Na żądanie — zintegrowany z systemem ERP producenta

Pakowanie

Pakowanie produktów z właściwymi dokumentami z zachowaniem wymogów zgodności

Przechowywanie i transport

Magazynowanie i dystrybucja

Sprzedaż produktów

Stacjonarna sprzedaż detaliczna lub e-handel

Klient

Produkt zakupiony i używany lub eksploatowany przy użyciu odpowiedniej dokumentacji.Kluczowe rozwiązania

Pakiet PRISMA

Przełomowa seria rozwiązań oprogramowania, które pomogą usprawnić i zautomatyzować systemy pracy na każdym etapie procesu druku produkcyjnego.

ColorStream 6000 Chroma

Bardzo wszechstronna atramentowa maszyna drukarska ColorStream 6000 Chroma gwarantuje wyjątkową jakość i elastyczność. Została zaprojektowana z myślą o szybkim i niezawodnym drukowaniu korespondencji, publikacji i materiałów o charakterze komercyjnym.

VarioPrint i300

Innowacyjne, wysokonakładowe kolorowe urządzenie atramentowa na papier cięty, VarioPrint i300, łączy wysoko wydajną technologię druku atramentowego na papier cięty z wszechstronną i elastyczną obsługą nośników.

ImageStream

Drukarki produkcyjne ImageStream łączą jakość druku offsetowego z szybkością i wszechstronnością cyfrowego systemu pracy. Urządzenia te mogą obsługiwać krótkie lub złożone serie wydruków, spersonalizowane treści i druk na żądanie. ws/i/canon/oce_imagestream_2400-direct-mail_570x652? w=600&qlt=70&fmt=jpg&fmt. ws/i/canon/oce_imagestream_2400-direct-mail_570x652? w=600&qlt=60&fmt=jpg&fmt. options=interlaced&bg=rgb(255, 255, 255)" alt="Combining the quality of offset print with the speed and versatility of a digital workflow"/>

Rozwój firmy dzięki redukcji czasu i kosztów drukowania instrukcji przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości.

lub

Poniżej omówiono metodę wyświetlania i procedurę zapisywania instrukcji obsługi oprogramowania (pliki PDF) w komputerze.

UWAGA

 • W tym punkcie przykładowa procedura jest wykonywana w systemie Windows 7. Elementy menu, wyświetlane ekrany i czynności mogą się różnić w zależności od systemu operacyjnego zainstalowanego w komputerze.
 • Projekt widoczny na płycie CD-ROM zależy od używanego modelu aparatu.
 • Również nazwy oprogramowania i plików mogą zależeć od używanego modelu.

Aby wyświetlić instrukcje obsługi oprogramowania, należy skopiować je do komputera z płyty [Software INSTRUCTION MANUAL] dołączonej do aparatu.

1. Włóż płytę [Software INSTRUCTION MANUAL] do komputera.

2. Kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM.

 • Kliknij opcję [Open folder to view files] (Otwórz folder, aby wyświetlić pliki) w menu [AutoPlay] (Autoodtwarzanie) lub dwukrotnie kliknij ikonę wyświetloną w folderze [(My) Computer] ((Mój) komputer).

3. Kliknij prawym przyciskiem preferowany język i wybierz opcję [Copy] (Kopiuj). pl/media/G0152451_tcm125-1201062. pl/media/G0152452_tcm125-1201063. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

Pliki PDF z instrukcjami obsługi wymienione poniżej zostaną skopiowane do komputera.
OprogramowanieWindowsMacintosh
EOS UtilityEUx. xW_E_xxEUx. xM_E_xx
Digital Photo ProfessionalDPPx. xW_E_xxDPPx. xM_E_xx
ImageBrowser EXIBXx. x_E_xx
Picture Style EditorPSEx. xW_E_xxPSEx. xM_E_xx
Map UtilityMUx. x_E_xx

* Dostępność plików zależy od oprogramowania dołączonego do aparatu.

4. Kliknij prawym przyciskiem pulpit lub folder, aby wybrać opcję [Paste] (Wklej). pl/media/G0152453_tcm125-1201064. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

5. Dwukrotnie kliknij plik w skopiowanym folderze, aby go otworzyć. pl/media/G0152455_tcm125-1201065. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

INFORMACJE POMOCNICZE

 • Do wyświetlania plików wymagany jest program Adobe Reader (zalecana jest najnowsza wersja).
 • Program Adobe Reader można bezpłatnie pobrać z Internetu.
 • Instrukcje obsługi oprogramowania także można pobrać ze strony internetowej Canon. Więcej informacji o sposobie pobierania można znaleźć po kliknięciu odpowiedniego łącza umożliwiającego pobieranie plików.
 • Instrukcja obsługi programu Image Browser EX znajduje się na płycie CD-ROM. Aby uzyskać bardziej szczegółową instrukcję obsługi programu Image Browser EX, zaznacz opcję [Image Browser EX Guide] (Instrukcja obsługi programu Image Browser EX) w aplikacji po przeprowadzeniu automatycznej aktualizacji oprogramowania.

Należy zapoznać się z poniższymi instrukcjami, aby bezpiecznie posługiwać się produktem.

Należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zapobiegać skaleczeniom lub innym obrażeniom ciała użytkownika produktu bądź innych osób.

OSTRZEŻENIE:

Wskazuje ryzyko spowodowania poważnych obrażeń lub śmierci.

 • Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
 • Baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

  Pasek może się zacisnąć na szyi osoby, powodując jej uduszenie.

  Połknięcie części lub dostarczonych elementów aparatów albo akcesoriów stwarza niebezpieczeństwo. Jeśli taka sytuacja wystąpi, należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy lekarskiej.

 • Do użytkowania produktu korzystać tylko ze źródeł zasilania określonych w niniejszej instrukcji obsługi.
 • Nie należy demontować ani modyfikować produktu.
 • Nie należy narażać produktu na silne wstrząsy ani drgania.
 • Nie należy dotykać żadnych wewnętrznych podzespołów.
 • W przypadku jakichkolwiek objawów nietypowego działania produktu, np. jeśli wydobywa się z niego dym lub dziwny zapach, należy natychmiast zaprzestać jego użytkowania.
 • Do czyszczenia produktu nie należy stosować żadnych rozpuszczalników organicznych, takich jak alkohol, benzyna lub rozcieńczalniki.
 • Nie należy dopuszczać do zamoczenia produktu. Nie wolno wkładać do wnętrza produktu żadnych ciał obcych ani wlewać do niego cieczy.
 • Nie należy użytkować produktu w miejscach, w których występują gazy łatwopalne.

  Niezastosowanie się może spowodować porażenie prądem, wybuch lub pożar.

  Nie pozostawiać obiektywu lub aparatu z zamontowanym obiektywem bez założonego dekla na obiektyw.

  ponieważ mogłoby to spowodować skupienie promieni słonecznych i doprowadzić do pożaru.

  W przypadku korzystania z dostępnego w sprzedaży lub dostarczonego w zestawie akumulatora należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

 • Należy korzystać wyłącznie z akumulatora przeznaczonego do danego produktu.
 • Nie należy podgrzewać akumulatora ani trzymać go w pobliżu ognia.
 • Nie należy ładować akumulatora za pomocą nieautoryzowanych ładowarek.
 • Należy chronić złącza przed zabrudzeniem oraz przed zetknięciem z metalowymi stykami lub innymi przedmiotami wykonanymi z metalu.
 • Nie należy używać przeciekającego akumulatora.
 • Przed wyrzuceniem akumulatora należy zasłonić jego złącza taśmą lub innym izolatorem.

W przypadku zetknięcia się elektrolitu wyciekającego z akumulatora ze skórą lub odzieżą należy natychmiast przepłukać te miejsca dużą ilością wody. W przypadku zetknięcia się elektrolitu z oczami należy przepłukać je dużą ilością czystej, bieżącej wody i niezwłocznie zasięgnąć pomocy lekarskiej.

Podczas użytkowania ładowarek należy przestrzegać poniższych instrukcji.

 • Należy okresowo usuwać suchą ściereczką kurz zbierający się na wtyczce przewodu zasilającego i gnieździe elektrycznym.
 • Nie należy podłączać ani odłączać produktu mokrymi rękoma.
 • Nie należy korzystać z produktu, jeśli wtyczka przewodu zasilającego nie jest wsunięta do końca do gniazda elektrycznego.
 • Należy chronić wtyczkę przewodu zasilającego i złącza przed zabrudzeniem oraz przed zetknięciem z metalowymi stykami lub innymi przedmiotami wykonanymi z metalu.
 • W czasie burz z piorunami nie należy dotykać ładowarki ani zasilacza, jeśli są podłączone do gniazda elektrycznego.
 • Na przewodzie zasilającym nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów. Nie należy uszkadzać, przecinać ani modyfikować przewodu zasilającego.
 • Nie należy owijać produktu tkaniną bądź innymi materiałami w trakcie korzystania z niego ani krótko po jego użyciu, gdy jest nadal ciepły.
 • Nie należy pozostawiać produktu podłączonego przez dłuższy czas do źródła zasilania.
 • Nie należy ładować akumulatorów w temperaturze poza zakresem 5–40°C.

  W trakcie korzystania z produktu należy unikać jego dłuższego kontaktu z tym samym obszarem skóry.

  Mogłoby to spowodować powierzchowne poparzenia, objawiające się zaczerwienieniem skóry i powstawaniem na niej pęcherzy, nawet jeśli powierzchnia produktu nie wydaje się gorąca. W przypadku korzystania z produktu w miejscach o wysokiej temperaturze albo jeśli użytkownik ma problemy z krążeniem lub mało wrażliwą skórę, należy używać statywu lub podobnego akcesorium.

  Należy stosować się do wszelkich tablic informacyjnych lub komunikatów nakazujących wyłączanie produktu w miejscach, w których jego użycie jest zabronione.

  Zlekceważenie takich zaleceń mogłoby spowodować wadliwe działanie innych urządzeń w wyniku emisji fal elektromagnetycznych, a nawet doprowadzić do wypadków.

  PRZESTROGI:

  Należy stosować się do poniższych przestróg. Nieprzestrzeganie ich może spowodować obrażenia ciała lub zniszczenie mienia.

  Lampy błyskowej nie należy uaktywniać w pobliżu oczu.

  Mogłoby to spowodować uszkodzenie wzroku.

  Nie należy patrzyć na ekran ani spoglądać przez wizjer przez dłuższy czas.

  Może to wywołać objawy podobne do choroby lokomocyjnej. W takim przypadku należy natychmiast przerwać korzystanie z produktu i przez chwilę odpocząć.

  Podczas emitowania światła lampa błyskowa silnie się nagrzewa. W trakcie fotografowania należy trzymać palce i inne części ciała oraz wszelkie przedmioty z dala od lampy błyskowej.

  W przeciwnym razie może dojść do poparzenia użytkownika lub uszkodzenia lampy błyskowej.

  Nie należy pozostawiać produktu w miejscach o bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperaturze.

  Mogłoby to doprowadzić do silnego nagrzania lub schłodzenia produktu, przez co jego dotknięcie groziłoby poparzeniami bądź uszkodzeniami ciała.

 • Pasek jest przeznaczony do użytku tylko z korpusem aparatu. Wieszanie paska z przymocowanym produktem na haku lub na innym przedmiocie może doprowadzić do uszkodzenia produktu. Nie należy również potrząsać produktem ani narażać go na silne uderzenia.
 • Nie wolno wywierać dużej siły na obiektyw ani dopuszczać do uderzenia go innym przedmiotem.

  Mogłoby to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu.

 • Jeśli podczas lub po użyciu produktu wystąpi jakakolwiek nietypowa reakcja skórna lub podrażnienie skóry, należy powstrzymać się od dalszego stosowania produktu i skonsultować się z lekarzem.
 • Instrukcja obsługi i instrukcje bezpieczeństwa Canon Imageclass 2300

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi i instrukcje bezpieczeństwa Canon Imageclass 2300

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi i instrukcje bezpieczeństwa Canon Imageclass 2300