Instrukcja obsługi i konserwacji lodówki 3m 10

Instrukcja obsługi i konserwacji lodówki 3m 10 to instrukcja, która służy do utrzymania lodówki w dobrym stanie technicznym i jak najdłuższym okresie jej użytkowania. Instrukcja zawiera informacje dotyczące prawidłowej eksploatacji, okresowych konserwacji, serwisowania oraz naprawy lodówki. Instrukcja jest łatwa w obsłudze i zawiera wszystkie informacje niezbędne do utrzymania lodówki w dobrym stanie technicznym. Instrukcja zawiera również szczegółowe instrukcje dotyczące czyszczenia i konserwacji lodówki, dzięki którym użytkownik może odpowiednio zadbać o nią, aby uzyskać najlepsze wyniki.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi i konserwacji lodówki 3m 10

Drogi Użytkowniku,

klikając przycisk „AKCEPTUJĘ”  zgadzasz się, aby serwis Ceneo. pl sp z. o. i jego Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe zapisywane w plikach cookies lub za pomocą podobnej technologii w celach marketingowych (w tym poprzez profilowanie i analizowanie) podmiotów innych niż Ceneo. pl, obejmujących w szczególności wyświetlanie spersonalizowanych reklam w serwisie Ceneo. pl.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie zabrania serwisowi Ceneo. pl przetwarzania dotychczas zebranych danych.

Wyrażając zgodę, otrzymasz reklamy produktów, które są dopasowane do Twoich potrzeb. Sprawdź Zaufanych Partnerów Ceneo. pl. Pamiętaj, że oni również mogą korzystać ze swoich zaufanych podwykonawców.Informujemy także, że korzystając z serwisu Ceneo. pl, wyrażasz zgodę na przechowywanie w Twoim urządzeniu plików cookies lub stosowanie innych podobnych technologii oraz na wykorzystywanie ich do dopasowywania treści marketingowych i reklam, o ile pozwala na to konfiguracja Twojej przeglądarki. Jeżeli nie zmienisz ustawień Twojej przeglądarki, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce Plików Cookies.Więcej o przetwarzaniu danych osobowych przez Ceneo. pl, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz tutaj.Więcej o plikach cookies, w tym o sposobie wycofania zgody, znajdziesz tutaj.Pamiętaj, że klikając przycisk „Nie zgadzam się” nie zmniejszasz liczby wyświetlanych reklam, oznacza to tylko, że ich zawartość nie będzie dostosowana do Twoich zainteresowań.

Nie zgadzam się

1 Dla instalatora Instrukcja instalacji i konserwacji atmotec plus Kocioł gazowy VU PL 20/3-5 VU/VUW PL 200/3-5 VU/VUW PL 240/3-5 VU/VUW PL 280/3-5 PL

2 Spis treści Spis treści Informacje dotyczące instrukcji Przechowywanie dokumentacji Wskazówki bezpieczeństwa i symbole Opis urządzenia Budowa Oznaczenie CE Przeznaczenie Tabliczka znamionowa i oznakowanie typów Przegląd typów Wskazówki i przepisy bezpieczeństwa Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Zainstalowanie i demontaż Ulatnianie się gazu Zmiany w otoczeniu urządzenia grzejnego Ważne wskazowki dla urządzeń na propan Montaż Zakres dostawy Nr wyrobu Rysunek z wymiarami i wymiary skojarzone Miejsce ustawienia urządzenia Wymagane minimalne odstępy / wymagania przestrzenne Szablon montażowy Zawieszanie urządzenia Zdjąć obudowę z urządzenia Zamocowanie obudowy urządzenia Instalowanie Ogólne wskazówki do instalacji grzewczej Podłączanie do instalacji gazowej Podłączanie do instalacji grzewczej Przyłącze gorącej wody (tylko dla VUW) Podłączanie zasobnika (tylko dla VU) Podłączanie do instalacji grzewczej Odprowadzenie spalin Podłączanie do instalacji elektrycznej Podłączanie do sieci Podłączenie przyrządów regulujących, osprzętu oraz zewnętrznych komponentów urządzenia Schemat okablowania Uruchomienie Napełnianie instalacji Przygotowywanie wody grzewczej Napełnianie wodą gorącą i odpowietrzanie instalacji grzewczej Kontrola ustawienia gazu Kontrola ciśnienia przyłączeniowego (ciśnienie hydrauliczne gazu) Sprawdzanie maksymalnego obciążenia cieplnego (obciążenie znamionowe) Sprawdzanie i ustawianie minimalnej ilości gazu Nastawiane wartości gazu oraz usunięcie błędów Kontrola działania kotła Ogrzewanie Przygotowywanie gorącej wody (tylko dla VUW) Tryb zasobnika (tylko dla VU) Kształcenie użytkownika Gwarancja Dopasowanie do instalacji grzewczej Wybór i nastawianie parametrów Zestawienie zmiennych parametrów instalacji Nastawianie obciążenia częściowego w trybie pracy grzewczej Nastawianie czasu wybiegu pompy Ustawianie maksymalnej temperatury zasilania Ustawianie regulacji temperatury powrotnej Nastawianie czasu blokady palnika Ustawienie przerwy na konserwację/ wskazanie konserwacji Nastawianie wydajności pompy Nastawienie zaworu obejściowego Przegląd i konserwacja Przerwa na inspekcję i konserwację Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Przegląd prac konserwacyjnych Oczyszczanie palnika i pierwotnego wymiennika ciepła (wymiennik ciepła ogrzewania) Demontaż i oczyszczanie pierwotnego wymiennika ciepła Demontaż i oczyszczanie palnika Kontrola działania czujnika spalin Wymiana zespołu elektronicznego i wyświetlacza Opróżnianie kotła Praca próbna Usuwanie zakłóceń Diagnostyka Kody stanu Kody diagnostyczne Kody błędów Pamięć błędów Programy kontrolne Powrót parametrów do nastawień fabrycznych 40 0 Recykling i usuwanie odpadów Serwis Dane techniczne Instrukcja instalacji i konserwacji atmotec plus _03

3 Informacje dotyczące instrukcji Opis urządzenia 2 Informacje dotyczące instrukcji Przedstawione niżej informacje stanowią pomoc w korzystaniu z instrukcji. Z niniejszą Instrukcją instalacji i konserwacji są powiązane następne ważne dokumenty. Za uszkodzenia, powstałe wskutek nie przestrzegania niniejszej Instrukcji, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności Dokumenty dodatkowe Należy przestrzegać wszystkich instrukcji podzespołów i składników instalacji. Instrukcje te są dołączone do każdego podzespołu instalacji oraz dodatkowych składników. Dla instalatora: instrukcja obsługi nr Karta gwarancyjna nr Typ kotła Numer artykułu VU PL 20/ VU Pl 200/ VUW PL 200/ VU PL 240/ VUW Pl 240/ VU PL 280/ VUW Pl 280/ Tab.. Typy kotła i numery artykułów Numer artykułu urządzenia można znaleźć na tabliczce znamionowej umieszczonej na dolnej stronie urządzenia. 2 Opis urządzenia 2. Budowa. Przechowywanie dokumentacji Prosimy o przekazanie niniejszej Instrukcji instalacji i konserwacji oraz całej aktualnej dokumentacji Użytkownikowi urządzenia. Na nim spoczywa obowiązek starannego przechowywania instrukcji i udostępnienia jej w razie potrzeby.. 2 Wskazówki bezpieczeństwa i symbole Podczas montażu urządzenia należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji! Poniżej objaśnione są stosowane w tekście symbole: Niebezpieczeństwo! Bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia! Niebezpieczeństwo! Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Uwaga! Możliwe zagrożenie dla urządzenia i środowiska naturalnego! Wskazówka! Przydatne informacje i wskazówki. Symbol sygnalizujący konieczność działania. 3 Obowiązywanie instrukcji Niniejsza instrukcja obsługi obowiązuje wyłącznie dla urządzeń o następujących numerach artykułu: Rys. 2. Elementy obsługi Legenda zabezpieczenie przepływu 2 pierwotny wymiennik ciepła 3 palnik 4 wtórny wymiennik ciepła 5 przepływomierz 6 armatura gazowa 7 zawór trójdrogowy 8 zespół elektroniczny/skrzynka rozdzielcza 9 zawór uzupełniania wody grzewczej 0 pompa zawór bezpieczeństwa 2 NTC (2x) 3 odpowietrznik szybkobieżny 4 membranowe naczynie rozszerzalnościowe Instrukcja instalacji i konserwacji atmotec plus _03 3

4 2 Opis urządzenia 2. 2 Oznaczenie CE Oznaczenie CE dokumentuje, iż zgodnie z tabliczką znamionową urządzenia spełniają podstawowe wymagania następujących dyrektyw Rady: Dyrektywa w sprawie urządzeń gazowych (Dyrektywa 90/396/EWG Rady) Dyrektywa w sprawie kompatybilności zgodności z klasą B wartości granicznej B (Dyrektywa 89/336/EWG Rady) Dyrektywa w sprawie urządzeń niskiego napięcia (Dyrektywa 73/23/EWG Rady) Kotły spełniają podstawowe wymagania dyrektywy dotyczącej współczynnika sprawności (dyrektywa 92/42/ EWG Rady). Dyrektywa 90/396/EWG Rady ze zmianami w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących urządzeń spalania paliw gazowych (dyrektywa urządzeń gazowych) Dyrektywa 92/42 EWG Rady ze zmianami w sprawie wymogów sprawności dla nowych kotłów wody gorącej opalanych paliwem płynnym lub gazowym (dyrektywa dot. skuteczności urządzeń) Dyrektywa 73/23/EWG Rady ze zmianami w sprawie harmonizacji ustawodastw Państw Członkowskich dotyczących sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (dyrektywa niskonapięciowa) Dyrektywa89/336/EWG Rady ze zmianami w sprawie zbliżenia ustawodawstwa Państw Członkowskich dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej Urządzenie jest odpowiednim do wzoru konstrukcyjnego opisanego w ateście sprawdzenia wzoru konstrukcyjnego WE. Urządzenia są zgodne z następującymi normami: EN 297 EN 625 EN 5065 EN EN EN EN EN Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Kocioł Vaillant atmotec plus jest zbudowany zgodnie z najnowszym stanem techniki i uznanymi zasadami bezpieczeństwa technicznego. Podczas jego eksploatacji może jednak powstać zagrożenie dla życia i zdrowia użytkownika urządzenia i osób trzecich lub stać się przyczyną uszkodzeń urządzenia lub poniesienia innych szkód materialnych. Wymieniony w niniejszej Instrukcji kocioł grzejny Vaillant atmotec plus może być instalowany i eksploatowany tylko razem z osprzętem, wskazanym w załączanej Instrukcji montażu LAZ (patrz rozdział Dokumenty dodatkowe). To urządzenie nie jest przewidziane do użycia przez osoby (również dzieci) z ograniczonymi możliwościami ruchowymi, ograniczeniami postrzegania lub intelektualnymi, osoby nie posiadające doświadczenia lub wiedzy, chyba że są nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie użycia urządzenia przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie korzystały z urządzenia w charakterze zabawy. Urządzenie jest przewidziane jako źródło ciepła w zamkniętych instalacjach c. o. z ciepłą wodą oraz centralna terma ciepłej wody w gospodarstwach domowych. Zastosowanie w urządzeniach heliotechnicznych jest możliwe tylko dla podgrzewania wody pitnej. Inne lub wykraczające poza zalecenia stosowanie urządzenia jest traktowane jako stosowanie niezgodne z przeznaczeniem. Za wynikające ze stosowania urządzenia szkody nie ponosi odpowiedzialności ani jego producent ani dostawca. Ryzyko takiego postępowania spoczywa wyłącznie na użytkowniku. Do zgodnego z przeznaczeniem stosowania należy również przestrzeganie instrukcji obsługi i instalacji oraz przepisów dotyczących przeglądów i konserwacji. Uwaga! Zabrania się wszelkiego, niezgodnego z przeznaczeniem użycia! 2. 4 Tabliczka znamionowa i oznakowanie typów Oznakowanie typu atmotec plus można odnaleźć na tabliczce znamionowej, która jest mocowana przez Producenta na dolnej stronie urządzenia. 4 Instrukcja instalacji i konserwacji atmotec plus _03

5 Opis urządzenia 2 Wskazówki i przepisy bezpieczeństwa Przegląd typów Typ urządzenia Kraj przeznaczenia (oznaczenia według ISO 366) Kategoria dopuszczenia Rodzaj gazu Zakres nominalnej mocy cieplnej P (kw) Wydajność cieplna wody (kw, tylko dla VUW) VU PL 20/3-5 PL (Polska) II 2ELsLw3BP G20/G27/G2. 350 Gaz ziemny E, Lw, Ls Gaz ciekły 3BP G30/3 VU/VUW PL 200/3-5 PL (Polska) II 2ELsLw3BP G20/G27/G2. 350 Gaz ziemny E, Lw, Ls Gaz ciekły 3BP G30/3 VU/VUW PL 240/3-5 PL (Polska) II 2ELsLw3BP G20/G27/G2. 350 Gaz ziemny E, Lw, Ls Gaz ciekły 3BP G30/3 VU/VUW PL 280/3-5 PL (Polska) II 2ELsLw3BP G20/G27/G2. 350 Gaz ziemny E, Lw, Ls Gaz ciekły 3BP G30/3 6, 4-2, 0-7, 7-20, 0 7, 7-20, 0 9, 6-24, 0 9, 6-24, 0 0, 9-28, 0 0, 9-28, 0 Tab. Przegląd typów 3 Wskazówki i przepisy bezpieczeństwa 3. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3.. Zainstalowanie i demontaż Zainstalowanie może być dokonywane tylko przez fachowca, posiadającego odpowiednie kwalifikacje. Jest on odpowiedzialny za prawidłowe zainstalowanie i przeprowadzenie pierwszego uruchomienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prace nastawcze oraz konserwacja i remonty mogą być dokonywane tylko przez autoryzowany zakład specjalistyczny. Niebezpieczeństwo! Zagrożenie dla życia wskutek zatrucia i eksplozji z powodu obecności nieszczelności w trakcie gazowym w wypadku jego nieodpowiedniego zainstalowania! Niebezpieczeństwo uszkodzenia wskutek zastosowania nieodpowiednich narzędzi oraz wskutek nieprawidłowego korzystania z narzędzi. Przy zaciąganiu i luzowaniu połączeń gwintowych z reguły należy korzystać tylko z pasujących kluczy widełkowych (nie stosować żadnych kluczy szczękowych, szczypców nastawnych do rur, przedłużaczy itd. ). Uwaga! W przypadku zamontowania pieca w odpowiednio przystosowanej wiszącej szafce kuchennej: Wymontować całkowicie dno i pokrywę szafki, by zapewnić ciągłe doprowadzenie odpowiedniej ilości powietrza. W przeciwnym wypadku nie można wykluczyć uszkodzenia urządzenia oraz szafy. Uwaga! Przy zastosowaniu urządzenia w instalacji heliotechnicznej dla podgrzewania wody pitnej (d. 58 jest nastawiane na lub 2): Temperatura na przyłączu zimnej wody urządzenia (w podobnym wypadku na wyjściu gorącej wody zasobnika solarnego) nie może przekraczać 70 C. W przeciwnym wypadku nie są wykluczone uszkodzenia urządzenia i miejsca jego zainstalowania przez wyciekającą gorącą wodę. Zalecamy zainstalowanie przed i po urządzeniu termostatycznych zaworów mieszankowych Ulatnianie się gazu W przypadku ulatniania się gazu należy przestrzegać następujących wskazówek bezpieczeństwa: nie korzystać w niebezpiecznej strefie z żadnych wyłączników elektrycznych, nie palić w niebezpiecznej strefie, nie korzystać w niebezpiecznej strefie z telefonu, Zamknąć zawór odcinający dopływ gazu, przewietrzyć niebezpieczną strefę, zawiadomić przedsiębiorstwo zaopatrujące w gaz Zmiany w otoczeniu urządzenia grzejnego W przypadku poniższych nastaw nie mogą zostać przeprowadzone żadne zmiany: w kotle grzewczym w przewodach elektrycznych i przewodach rurowych na gaz i wodę w przewodzie spalinowym w elementach konstrukcji, które mogą wywierać wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji urządzenia, szczególnie, na przewodach doprowadzających powietrze. Instrukcja instalacji i konserwacji atmotec plus _03 5

6 3 Wskazówki i przepisy bezpieczeństwa Uwaga! Zagrożenie uszkodzenia dóbr materialnych przez wylewanie się wody! Przy zaciąganiu i luzowaniu połączeń gwintowych z reguły należy korzystać tylko z pasujących kluczy widełkowych (nie stosować żadnych kluczy szczękowych, szczypców nastawnych do rur, przedłużaczy itd. ) Ważne wskazowki dla urządzeń na propan Odpowietrzanie zbiornika na gaz ciekły przy ponownym zainstalowaniu urządzenie: Przed zainstalowaniem kotła należy sprawdzić, czy zbiornik gazu jest odpowietrzony. Za należne odpowietrzanie zbiornika jako fachowiec, mający oficjalne uprawnienia, odpowiedzialność z reguły ponosi dostawca gazu ciekłego. W przypadku niewłaściwego odpowietrzenia mogą się pojawić problemy z zapłonem. W takim wypadku należy zwrócić się do dostawcy gazu. Na zbiorniku należy umieścić naklejki z parametrami gazu: Dołączoną naklejkę (jakość propanu) należy nakleić w dobrze widocznym miejscu na zbiornik lub na szafie z butlami, o ile to możliwe w pobliżu króćca do napełniania. A. Ustawa z dnia 7 lipca 994 roku Prawo Budowlane (Dz. Ust. Nr 89, poz. 44) z późniejszymi zmianami B. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. Nr 75/02, poz. 690) C. Ustawa z dnia 0 kwietnia 997 roku Prawo Energetyczne (Dz. Nr 54, poz. 348) z późniejszymi zmianami D. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. (Dz. 828). Kotły centralnego ogrzewania informacje ogólne. PN-EN 297:2002 Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem - Kotły typu B i BBS, z palnikami atmosferycznymi, o nominalnym obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kw. PN-EN 303-3:2002 Kotły grzewcze - Część 3: Kotły grzewcze na paliwa gazowe Konstrukcje zespolone - Kocioł i palnik. 3. PN-E N 303-3:2002/A2:2005 Dotyczy PN-EN 303-3:2002 Kotły grzewcze. Część 3: Kotły grzewcze na paliwa gazowe. Konstrukcje zespolone. Kocioł i palnik. 4. PN-EN 483:2002U Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem - Kotły typu C o nominalnym obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kw. 5. PN-EN 625:2002U Kotły gazowe centralnego ogrzewania - Szczególne wymagania dotyczące domowych kotłów dwufunkcyjnych o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kw. 6. PN-EN2752-:2002U Urządzenia zabezpieczające i sterujące do palników gazowych i odbiorników spalających gaz Wymagania ogólne. Instalacje grzewcze informacje ogólne 2.. PN-B-0244:999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania PN-93/C Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody 2. PN-EN 0208-:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o klasie wymagań A 2. PN-EN 057:999 Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania 3. Zasobniki ciepłej wody informacje ogólne 3.. PN-76/B Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania 3. Dyrektywa 97/23/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 29 maja 997 r. w sprawie ujednolicenia przepisów prawnych krajów członkowskich dotyczących urządzeń ciśnieniowych PrEN 2897 Postanowienia dotyczące zasilania w wodę bezpośrednio ogrzewanych, nie wentylowanych (zamkniętych) zasobników ciepłej wody użytkowej PrEN 806- Zasady techniczne obowiązujące dla wewnętrznych instalacji wody użytkowej w budynkach, zaopatrujących w wodę użytkową dla ludzi, część. Wymogi ogólne PrEN 77 Ochrona wody użytkowej przed zanieczyszczeniami w instalacjach wody użytkowej i ogólne 6 Instrukcja instalacji i konserwacji atmotec plus _03

7 Wskazówki i przepisy bezpieczeństwa 3 Montaż EN Bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych do użytku domowego i innych podobnych zastosowań, część 2: Wymogi szczególne dotyczące podgrzewaczy wody (zasobniki ciepłej wody i termy) (IEC: 989 0raz uzupełnienia; 990 i 2; 990, poprawione) 4. Instalacje spalinowe i wentylacyjne informacje ogólne 4.. PN-89/B-0425 P rzewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. 4 Montaż Vaillant atmotec plus jest dostarczany po dokonaniu montażu wstępnego w opakowaniu jednostkowym. Zakres dostawy Dostawę należy sprawdzić pod względem jej kompletności i nienaruszalności (p. rys. i tab. ) PN-83/B Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania - wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3: Instalacje elektryczne informacje ogólne 5.. PN-IEC:999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacj lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy PN-IEC:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa 5. PN-IEC:999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego Uziemienia i przewody ochronne 5 4 Rys. Zakres dostawy Poz. Liczba Nazwa trzymak urządzenia 2 kocioł 3 szablon montażowy Uchwyt zaworu napełniającego (tylko VUW) Śruba z łbem soczewkowym (tylko VUW) Uszczelki Podkładki (ISO 7093-) Kołek UX 0X60R Śruba do drewna DIN Rurka przyłącza chłodnej wody (tylko VUW) Połączenie śrubowe spłaszczone 5 mm x 3/4 (wyłączanie gazu) Nakrętka nasadowa (tylko VUW) Zawory do prac konserwacyjnych (obwód grzejny) Zawór odcinający chłodnej wody (tylko VUW) 5 karta gwarancyjna 6 2 Tab. Zakres dostawy instrukcja obsługi instrukcja montażu i konserwacji 4. 2 Nr wyrobu Informacje, dotyczące ewentualnie potrzebnego osprzętu, są umieszczone w aktualnym cenniku. Instrukcja instalacji i konserwacji atmotec plus _03 7

8 4 Montaż 4. 3 Rysunek z wymiarami i wymiary skojarzone Ø 0 / Ø Rys. 2 Wymiary przyłącza w mm Legenda Dopływ zwrotny ogrzewania Ø 22 mm 2 Przyłącze zimnej wody Ø 5 mm 3 Przyłącze gazu Ø 5 mm 4 Przyłącze gorącej wody Ø 5 mm 5 Dopływ ogrzewania Ø 22 mm 6 Trzymak urządzenia 7 Przyłącze instalacji dla gazu odlotowego Ø 0 mm 20 kw Ø 30 mm 24 kw Urządzenie jest zbudowane w ten sposób, że może być zainstalowane wyłącznie w odpowiednich pomieszczeniach lub w pomieszczeniach technicznych. Urządzenie nie może być zainstalowane lub obsługiwane na wolnym powietrzu. Zainstalowanie zewnętrzne może spowodować awarię urządzenia. 4 Miejsce ustawienia urządzenia Przy doborze miejsca zawieszenia kotła należy uwzględnić następujące wskazówki dotyczące bezpieczeństwa: Uwaga! Nie dopuszcza się zainstalowanie urządzenia w pomieszczeniach, zagrożonych niebezpieczeństwem oddziaływania mrozu! Podczas mrozu urządzenie może zamarznąć, wskutek czego może powstać niebezpieczeństwo zaistnienia nieszczelności w urządzeniu, co z kolei grozi zalewaniem pomieszczenia wodą. 8 Instrukcja instalacji i konserwacji atmotec plus _03

9 Montaż 4 Uwaga! Pieca nie można instalować w pomieszczeniach wypełnionych żrącymi oparami lub pyłami. Powietrze do spalania w urządzeniu powinno być wolne od takich substancji, jak, np., pary zawierającej fluor, chlor, siarkę i inne (np., z pary z aerosolu, rozpuszczalników lub środków oczyszczających, farby, środków klejących albo benzyny). Podobne substancje podczas działania urządzenia mogą spowodować powstanie korozji w samym urządzeniu albo w instalacji dla gazów odlotowych. Z tego powodu takich substancji nie można składować w pomieszczeniu ustawienia pieca. W pomieszczeniach użytkowych (np. w salonach fryzjerskich, zakładach stolarskich lub warsztatach lakierniczych, firmach sprzątających itp. ) do postawienia pieca należy przeznaczyć oddzielne pomieszczenie, zapewniające doprowadzenie powietrza do spalania, technicznie wolne od wyżej wymienionych substancji. Wskazówka! Wskazane minimalne odstępy / wymagania przestrzenne są ważne również w wypadku montażu urządzenia wewnątrz szafy. 5 Wymagane minimalne odstępy / wymagania przestrzenne 0 mm 400 mm 250 mm 0 mm Rys. 3 Wymagane minimalne odstępy / wymagania przestrzenne Zarówno dla zainstalowania/montażu urządzenia tak i dla przeprowadzania późniejszych prac konserwacyjnych, będą potrzebne wymienione niżej minimalne odstępy lub minimalne przestrzenie montażowe: odstęp boczny: 0 mm strona dolna: 250 mm wierzchnia strona: 400 mm Odległość urządzenia od konstrukcji, wykonanych z materiałów łatwopalnych, nie jest wymagana, ponieważ przy znamionowej wydajności cieplnej urządzenie nie wytwarza temperatury przekraczającej dopuszczalną temperaturę 85 C. Instrukcja instalacji i konserwacji atmotec plus _03 9

10 4 Montaż 4. 6 Szablon montażowy 80/80 80/80 80/80 Uwaga! Niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia wskutek nie właściwego mocowania! Urządzenie może być montowane tylko na mocnej, sztywnej powierzchni ściany. Należy zwrócić uwagę na dostateczną nośność wszystkich elementów mocujących! Przy tym należy również uwzględnić jakość ściany! / Należy uwzględnić wszystkie wymagania przestrzenne i wymiary przyłączy. Przymocować do ściany szablon montażowy. Wywiercić dwa otwory do zawieszenia pieca. Zaznaczyć na ścianie pozycje przyłączy. 50 Wskazówka! Należy uwzględnić wymaganą pionową długość rury spalinowej wynoszącą 500 mm. 7 Zawieszanie urządzenia 2 20/22/80/82/200/202/240/242/243/280/282/322/362 Pro/Plus _ Rys. 5 Zawieszanie urządzenia Zamontować na ścianie trzymak urządzenia () za pomocą kołków i śrub (2) z kompletu dostawy. Zawiesić od góry urządzenie (3) na trzymaku. Rys. 4 Szablon montażowy 0 Instrukcja instalacji i konserwacji atmotec plus _03

11 Montaż Zdjąć obudowę z urządzenia 5 4x Rys. 7 Demontaż obudowy bocznej Rys. 6 Demontaż przedniej obudowy urządzenia Poluzować obydwie śruby (). Pociągnąć za jej dolną część przednią obudowę urządzenia na - 2 cm do przodu (2). Podnieść do góry przednią obudowę urządzenia i przemieszczając do przodu zdjąć ją z urządzenia (3). Poluzować obydwie śruby (4). Przesunąć obudowę boczną - 2 cm do góry i przemieszczając do przodu zdjąć ją z urządzenia (5). Instrukcja instalacji i konserwacji atmotec plus _03

12 4 Montaż 4. 9 Zamocowanie obudowy urządzenia 4x 2 2 Rys. 9 Montaż obudowy urządzenia Rys. 8 Montaż obudowy bocznej Ustawić obudowę boczną na dolnych nakładkach trzymających (). Przesunąć obudowę boczną na - 2 cm w dół i znów dobrze zamocować ją za pomocą śrub (2). Zawiesić na hakach na wierzchniej stronie urządzenia jego przednią obudowę (). Sprawdzić, czy górna część przedniej obudowy została umieszczona w górnych nakładkach trzymujących i od dołu przylega do urządzenia. Znów dobrze zamocować obudowę za pomocą śrub (2). 2 Instrukcja instalacji i konserwacji atmotec plus _03

13 Instalowanie 5 5 Instalowanie Niebezpieczeństwo! Zagrożenie dla życia wskutek zatrucia i eksplozji z powodu obecności nieszczelności w trakcie gazowym w wypadku jego nieodpowiedniego zainstalowania! Zainstalowanie pieca Vaillant atmotec plus może być przeprowadzone tylko przez autoryzowany zakład specjalistyczny. Ogólne wskazówki do instalacji grzewczej Uwaga! Przed zainstalowaniem pieca należy starannie przepłukać instalację grzewczą! Pozwala to usunąć z rur grad spawalniczy, zgorzelinę, resztki konopi, masy uszczelniające, rdzę i inne zanieczyszczenia. Substancje te mogą osadzać się w kotle, powodując zakłócenia w pracy. Na powrocie wody grzewczej z instalacji c. należy zamontować filtr wody. Od przewodu wydmuchowego zaworu bezpieczeństwa do nadającego się do tego celu ścieku ma prowadzić rura odpływowa wyposażona w lej załadowczy i syfon. Odpływ musi być widoczny! Urządzenie jest wyposażane w naczynie rozszerzalnościowe (8 l/0, 75 bar). Przed zamontowaniem kotła należy sprawdzić, czy taka pojemność zbiornika jest wystarczająca. W przeciwnym wypadku od strony ssącej pompy ma być zainstalowane dodatkowe naczynie rozszerzalnościowe instalacji c. 2 Podłączanie do instalacji gazowej Niebezpieczeństwo! Zagrożenie dla życia wskutek zatrucia i eksplozji z powodu obecności nieszczelności w układzie ciągowym urządzenia w wypadku jego nieodpowiedniego zainstalowania! Instalacja gazowa może być wykonana tylko przez autoryzowanego fachowca. Należy przy tym przestrzegać ustawowych wytycznych oraz odpowiednich przepisów miejscowego zakładu gazowniczego. Należy zwracać uwagę żeby montaż gazociągu został wykonany bez naprężeń wewnętrznych, aby uniknąć powstania nieszczelności! Uwaga! Szkody w armaturze gazowej w wyniku przekroczenia dopuszczalnego ciśnienia kontrolnego i roboczego! Szczelność bloku regulatora gazu może być sprawdzana tylko przy maksymalnym ciśnieniu stanowiącym 0 mbar! Ciśnienie robocze nie może przekroczyć 60 mbar! Rys. Przyłącze gazowe Piec atmotec plus jest przystosowany do zasilania gazem ziemnym G20/G27/G2. 350 i gazem ciekłym G30/3. Przyłącze gazowe jest wykonane w rurze stalowej Ø 5 mm. Ciśnienie dynamiczne na przyłączu gazowym ma stanowić minimum 20 mbar dla gazu ziemnego G20/G27, 3 mbar dla gazu ziemnego G2. 350 i 30 mbar dla gazu ciekłego G30/G3. Najpierw należy ostrożnie przedmuchać gazociąg. Pomoże to uniknąć uszkodzeń urządzenia. Podłączyć urządzenie do gazociągu. W tym celu należy skorzystać z załączanego do kompletu dostawy zaciskowego złącza śrubowego 5 mm x 3/4 () oraz udostępnionego kurka gazowego. Instrukcja instalacji i konserwacji atmotec plus _03 3

14 5 Instalowanie Przed pierwszym uruchomieniem odpowietrzyć gazociąg. Sprawdzić szczelność przyłącza gazowego. 3 Podłączanie do instalacji grzewczej Uwaga! Przestrzegać beznaprężeniowego montażu przewodów zasilających, aby uniknąć nieszczelności w instalacji grzewczej! Uwaga! Przy zastosowaniu urządzenia w instalacji heliotechnicznej dla podgrzewania wody pitnej (d. Zalecamy zainstalowanie przed i po urządzeniu termostatycznych zaworów mieszankowych. Wskazówka! Urządzenie napełniające nie należy do kompletu dostawy urządzenia! Ma być przewidziane przez instalatora. Zainstalować w rurociągu zimnej wody zawór zaporowy, dołączany do kompletu dostawy. W wypadku potrzeby włożyć uszczelkę () oraz nakręcić elementy łączące (2) na przyłącze zimnej i gorącej wody urządzenia. W wypadku potrzeby założyć nakrętkę złącznikową (4) i pierścień dociskowy (3) na rurociąg miedziany (5). Średnica rurociągu ma stanowić 5 mm. Wstawić rurociąg do oporu w element łączący. Dokręcić w tej pozycji obie nakrętki nasadowe Podłączanie zasobnika (tylko dla VU) Podłączenie zasilającego i powrotnego obiegu zasobnika do urządzenia: Zainstalować orurowanie zasobnika (osprzęt Vaillant). W wypadku potrzeby założyć uszczelki, załączane do osprzętu i nakręcić elementy łączące na przyłącza urządzenia dla zasilającego i powrotnego obiegu zasobnika. Przy tym należy uwzględniać wskazówki, zawarte w instrukcji, dostarczanej razem z osprzętem! Podłączyć czujnik zasobnika do odpowiedniego złącza na wiązce kablowej urządzenia Przed pierwszym uruchomieniem należy zwrócić uwagę na pełne odpowietrzenie orurowania zasobnika 5. 4 Podłączanie do instalacji grzewczej Uwaga! Przestrzegać beznaprężeniowego montażu przewodów zasilających, aby uniknąć nieszczelności w instalacji grzewczej! Rys. 2 Montaż przyłączy zimnej i gorącej wody (przykład) 5. Przyłącze gorącej wody (tylko dla VUW) Podłączenie przyłączy zimnej i gorącej wody do urządzenia (np., za pomocą dwóch elementów łączących z gwintem dociskowym dla połączenia z rurowym przewodem miedzianym 5 mm, jak to jest pokazane na rys. 2): Rys. 3 Podłączanie przewodu zasilającego i powrotnego obiegu grzewczego (przykład) 4 Instrukcja instalacji i konserwacji atmotec plus _03

15 Instalowanie 5 Podłączenie przyłączy zasilającego i powrotnego obiegu grzewczego do urządzenia (np., za pomocą dwóch elementów łączących z gwintem dociskowym dla połączenia z rurowym przewodem miedzianym 22 mm, jak to jest pokazane na rys. 3): W wypadku potrzeby włożyć uszczelkę () oraz nakręcić elementy łączące (2) na przyłącze zasilającego i powrotnego obiegu grzewczego urządzenia. Średnica rurociągu ma stanowić 22 mm. Dokręcić w tej pozycji obie nakrętki nasadowe. Uwaga! Straty materialne wskutek wylewania się wody! Wylot zaworu bezpieczeństwa ma być podłączony do ścieku przez syfon! 5. 5 Odprowadzenie spalin 2 Rys. 5 Przyłącze dla gazów odlotowych Wstawić rurę odprowadzenia spalin () w przyłącze spalin (2). Należy przy tym zwrócić uwagę na właściwe osadzenie rury odprowadzenia spalin. Uwaga! Należy pamiętać, że do umożliwienia prawidłowego działania pieca długość pionowej rury odprowadzania spalin musi wynosić co najmniej 500 mm. 6 Podłączanie do instalacji elektrycznej Rys. 4 Wylot zaworu bezpieczeństwa Podłączyć wylot zaworu bezpieczeństwa () przez syfon do ścieku, aby uniknąć strat materialnych w wypadku wylewania się wody. Niebezpieczeństwo! Niebezpieczeństwo dla życia w wyniku porażenia prądem elektrycznym na przyłączach pod napięciem! Instalacja elektryczna może być wykonana tylko przez autoryzowany zakład specjalistyczny. Przed pracami zawsze odłączyć najpierw dopływ prądu. po czym można przystąpić do montażu instalacji elektrycznej. Na zaciskach przyłączeniowych L i N istnieje stałe napięcie (również gdy główny wyłącznik jest wyłączony)! Instrukcja instalacji i konserwacji atmotec plus _03 5

16 5 Instalowanie 5. Podłączanie do sieci Napięcie znamionowe sieci musi wynosić 230 V; w przypadku napięcia powyżej 253 V oraz poniżej 90 V możliwe jest wystąpienie zakłóceń w działaniu kotła. Kocioł należy podłączyć do stałego przewodu przyłączeniowego i urządzenia odłączającego z rozwarciem styków wynoszącym przynajmniej 3 mm (np. bezpieczniki, wyłączniki mocy) lub musi posiadać przewód przyłączeniowy z wtyczką kątową z zestykiem ochronnym. Gniazdo wtykowe musi być łatwo dostępne, aby w każdej chwili możliwe było wyciągnięcie wtyczki. Gniazdo wtykowe nie może się znajdować w strefie ochronnej I lub II. Należy przestrzegać obowiązujących przepisów. Poprowadzić przewód zasilający do strefy przyłączenia w skrzynce rozdzielczej, jak to pokazano na rys. 6 i 5. 7. Podłączyć przewód zasilający do odpowiednich zacisków śrubowych: uziemienie, N i L Podłączenie przyrządów regulujących, osprzętu oraz zewnętrznych komponentów urządzenia O tym, jakie przyrządy regulujące, termostaty, termostaty zegarowe oraz komponenty mogą być podłączone do zespołu elektronicznego pieca atmotec plus, można dowiedzieć się z aktualnego cennika. Montaż ma być przeprowadzany zgodnie z odpowiednimi instrukcjami obsługi. Podłączenie do układu elektronicznego kotła grzewczego (np. w przypadku zewnętrznych regulatorów, czujników temperatury zewnętrznej, itp. ) należy wykonywać w następujący sposób: Zdjąć przednią obudowę i wysunąć do przodu skrzynkę zespołu elektronicznego. 6 Otwieranie tylnej osłony skrzynki elektronicznej Zwolnić z zacisków dolną pokrywę skrzynki zespołu elektronicznego i podnieść do góry. Wprowadzić przewody łączące podłączanych komponentów przez wloty kablowe, znajdujące się w lewej części dolnej strony urządzenia. Następnie wprowadzić przewody łączące przez wloty kablowe w skrzynce zespołu elektronicznego i obciąć przewody do potrzebnej długości. 6 Instrukcja instalacji i konserwacji atmotec plus _03

17 Instalowanie L N L N BUS 24V 230V W wypadku braku podłączonego termostatu komorowego lub termostatu zegarowego, należy zmontować mostek pomiędzy zaciskami 3 i 4, jeżeli mostek nie był zainstalowany. Ten mostek należy usunąć w wypadku podłączenia odpowiedniego termostatu komorowego lub termostatu zegarowego do zacisków 3 i 4. Mostek między zaciskami 3 i 4 nie jest usuwany, jeżeli jest podłączany układ regulacji temperatury pod wpływem czynników atmosferycznych albo układ regulacji temperatury w pomieszczeniu (regulacja ciągła - zaciski 7, 8, 9). Zamknąć tylną pokrywę skrzynki zespołu elektronicznego i docisnąć ją, aż słyszalnie się zatrzaśnie. Podnieść skrzynkę elektroniczną do góry i docisnąć ją obydwoma zaciskami, po lewej i prawej stronie do bocznej obudowy kotła, aż zaciski słyszalnie się zatrzasną. Zamocować przednią obudowę urządzenia. 7 Przykład układania kabla Usunąć płaszcz z przewodu łączącego na ok. 2-3 cm, i usunąć izolację z żyły. Podłączyć podłączany kabel do odpowiedniego zacisku stosownego przewodu zespołu elektronicznego urządzenia. Uwaga! Niebezpieczeństwo uszkodzenia zespołu elektronicznego! Nie podłączać napięcia sieciowego do zacisków 7, 8, 9! Wskazówka! Upewnić się, że podłączony kabel został dobrze mechanicznie zamocowany w zaciskach. Instrukcja instalacji i konserwacji atmotec plus _03 7

18 5 Instalowanie Schemat okablowania Przyłącze modułu ebus wyposażenia dodatkowego Wiązka kablowa instalacji grzewczej Przyłącze modułu wyposażenia dodatkowego Diagnostyka za pośrednictwem modułu ebus, vrnetdialog Czujnik temp. zewn. czujnik zasilania lub powrotu sygnał DCF-77 Wiązka kablowa do instalacji hydraulicznej Przyłącze zewnętrznego regulatora ebus Termostat pokojowy 24 V: przyłącze 7, 8, 9 brak komunikacji dwukierunkowej (tylko analogowy) Uwaga: Nie przyłączać napięcia sieciowego! Grozi uszkodzeniem elektroniki! Przyłącze sieciowe: 230 V/50 Hz Termostat pokojowy 230 V (usunąć mostek) Pompa Bezpiecznik 2A bezzwłoczny Zapalnik Rys. 8 Schemat przyłączeniowy atmotec plus Przyłącze: 230 V Zasilanie modułu wyposażenia dodatkowego 8 Instrukcja instalacji i konserwacji atmotec plus _03

19 Instalowanie 5 Czujnik temperatury zasilania (NTC): Czujnik temperatury powrotnej (NTC): Elektroda nadzorująca Elektroda zapłonowa Zawór gazu Czujnik spalin Łagodny start NTC Czujnik ciśnienia Przepływomierz Priorytetowy zawór przełączający Pompa Skrzynka sterownicza Rys. 9 Schemat okablowania atmotec plus Instrukcja instalacji i konserwacji atmotec plus _03 9

20 6 Uruchamianie 6 Uruchomienie 6. Napełnianie instalacji 6.. Przygotowywanie wody grzewczej Uwaga! Nie dodawać do wody grzewczej płynów antykorozyjnych ani przeciwmrozowych! Dodawanie do wody grzewczej środków antykorozyjnych i przeciwmrozowych może uszkodzić uszczelki i być przyczyną występowania szumów w instalacji grzewczej. Firma Vaillant nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe z tego powodu szkody. Prosimy o poinformowanie Użytkownika stosownie zabezpieczania się przed mrozem. W przypadku wody o twardości od 20 dh należy zmiękczyć wodę grzewczą Napełnianie wodą gorącą i odpowietrzanie instalacji grzewczej Otworzyć zawór zaporowy zimnej wody na urządzeniu. Napełniać układ gorącej wody, otworzywszy przy tym wszystkie miejsca poboru gorącej wody, póki woda nie zacznie wyciekać. Kiedy woda zacznie wyciekać ze wszystkich miejsc poboru gorącej wody, obwód wody gorącej będzie w całości napełniony i odpowietrzony Napełnianie wodą i odpowietrzanie instalacji grzewczej W celu zapewnienia prawidłowego działania instalacji grzewczej ciśnienie wody (przy napełnianiu) musi wynosić od, 0 do 2, 0 bar. Jeżeli instalacja grzewcza obejmuje kilka pięter, może być potrzebna podwyższona wartość dla poziomu wody instalacji. Przed napełnieniem wodą należy dokładnie przepłukać instalację grzewczą. Poluzować osłonę odpowietrznika () na pompie, obracając ją jeden lub dwa razy (podczas pracy ciągłej urządzenie odpowietrza się samoczynnie poprzez odpowietrznik). Otworzyć zawory wszystkich grzejników albo zawory termostatów instalacji. Nałożyć uchwyt, należący do kompletu dostawy, na urządzenie napełniające i zamocować go za pomocą śrub. 5 4 Rys. 2 Sprawdzanie ciśnienia napełniania instalacji grzewczej Piec atmotec plus jest wyposażony w czujnik ciśnienia. Wartość ciśnienia napełnienia kotła grzewczego jest wyświetlana na wyświetlaczu (2) oraz na manometrze. Obrócić gałki obrotowe (4) i (5) do ich lewego ogranicznika i wyłączyć urządzenie za pomocą włącznika głównego (3). 2 bar 3 Wskazówka! Program kontrolny P. 6 służy do napełniania urządzenia: priorytetowy zawór przełączający jest ustawiany w pozycji środkowej, pompa nie działa i urządzenie nie pracuje w trybie grzejnym. Opis korzystania z programu kontrolnego jest podany w rozdziale 9. Powoli otworzyć zawór zaporowy zimnej wody i urządzenie napełniające i zalewać wodę do momentu wskazania na wyświetlaczu (2) potrzebnego ciśnienia w instalacji. Zamknąć urządzenie napełniające. Odpowietrznik o szybkim działaniu 20 Instrukcja instalacji i konserwacji atmotec plus _03

21 Uruchamianie 6 Wskazówka! Program kontrolny P. 0 służy do odpowietrzania obwodów pierwotnego i wtórnego wymiennika ciepła w urządzeniu: Urządzenie nie pracuje w trybie grzejnym. Pompa działa w trybie przerywanym i po kolei odpowietrza obydwa obwody. Odpowietrzyć wszystkie grzejniki. Jeszcze raz sprawdzić ciśnienie napełnienia instalacji (w przeciwnym wypadku należy powtórzyć proces napełniania i znów zamknąć urządzenie napełniające). Sprawdzić szczelność armatury. 2 Kontrola ustawienia gazu 6. Kontrola ciśnienia przyłączeniowego (ciśnienie hydrauliczne gazu) Podłączyć manometr cyfrowy lub manometr U- rurkowy (2). Otworzyć zawór zaporowy gazu na urządzeniu. Uruchomić urządzenie (tryb pełnego obciążenia, P. (patrz 6. 2)). Dokonać pomiaru ciśnienia przyłączeniowego. Wskazówka! Jeżeli ciśnienie przyłączeniowe jest poza zakresem od do 7 mbar w wypadku gazu ziemnego G2. 350, od 7 do 25 mbar w wypadku gazu ziemnego G20/G27 i od 35 do 42 mbar w wypadku gazu ciekłego, przeprowadzenie jakichkolwiek ustawień i uruchomienie urządzenia nie są dopuszczalne! Jeżeli zakłócenie nie daje się usunąć, należy powiadomić miejscowy zakład gazowniczy i wykonać następujące czynności: Wyłączyć kocioł. Zamknąć gazowy zawór odcinający urządzenia. Zdjąć manometr i ponownie dobrze zakręcić śrubę uszczelniającą. Sprawdzić szczelność śruby uszczelniającej. Włożyć skrzynkę rozdzielczą do urządzenia. Ponownie przymocować obudowę urządzenia. Nie uruchamiać ponownie kotła! 2 Rys. 3 Kontrola ciśnienia przyłączeniowego Dla sprawdzenia ciśnienia przyłączeniowego należy wykonać następujące czynności (patrz rys. 3): Zdjąć obudowę kotła. Wysunąć do przodu skrzynkę rozdzielczą. Zluzować śrubę uszczelniającą z oznakowaniem in na armaturze gazowej (). Instrukcja instalacji i konserwacji atmotec plus _03 2

22 6 Uruchamianie Sprawdzanie maksymalnego obciążenia cieplnego (obciążenie znamionowe) Sprawdzanie maksymalnego obciążenia cieplnego jest potrzebne przy pierwszym uruchomieniu urządzenia i po wymianie armatury gazowej. 2 Rys. 4 Sprawdzenie obciążenia znamionowego Aby sprawdzić maksymalne obciążenie cieplne, należy wykonać następujące czynności: Wyłączyć urządzenie. Zluzować śrubę uszczelniającą na armaturze gazowej ( na rys. 4). Podłączyć manometr cyfrowy lub manometr U- rurkowy (2 na rys. Nacisnąć na przycisk + wyświetlacza i przy naciśniętym przycisku + ustawić główny wyłącznik w pozycję I. Trzymać przycisk + w stanie naciśniętym dotychczas, aż na wyświetlaczu nie zostanie wyświetlone wskazanie P. 0. Wskazówka! Za pomocą naciskania przycisków + lub - cyfry mogą być zmieniane. Naciskać na przycisk + dotychczas, póki nie zostanie wyświetlone wskazanie P.. Nacisnąć na przycisk i, aby uruchomić program kontrolny. Teraz urządzenie działa pod pełnym obciążeniem. Wskazania zmieniają się między P. i aktualnym ciśnieniem napełnienia instalacji. Odczytać wartość z manometru (patrz tab. W wypadku odchyłki mierzonych wartości należy uwzględniać dane dla usuwania błędów podane w rozdziale Wyłączyć piec. Zdjąć manometr. Ponownie zakręcić śrubę uszczelniającą na armaturze gazowej Sprawdzanie i ustawianie minimalnej ilości gazu Sprawdzenie minimalnej ilości gazu jest potrzebne podczas pierwszego uruchomienia urządzenia i po wymianie armatury gazowej. Aby sprawdzić minimalną ilość gazu, należy wykonać następujące czynności: Wyłączyć piec. Nacisnąć przycisk + wyświetlacza i przy naciśniętym przycisku + ustawić główny wyłącznik w pozycję I. Naciskać przycisk + dotychczas, aż nie zostanie wyświetlone wskazanie P. Teraz urządzenie działa na minimalnej ilości gazu. 2 i aktualnym ciśnieniem napełnienia instalacji. ) W wypadku odchyłki mierzonych wartości można ustawić minimalną ilość gazu wykonując następujące czynności: Znów nacisnąć przycisk i, po czym zostanie wyświetlona wartość między 0 i 99. Naciskając przyciski + - lub - - ustawić prawidłowe ciśnienie. Zachować w pamięci nastawioną wartość, trzymając w tym celu przyciski i w stanie naciśniętym w ciągu ok. 5 sekund. Jednocześnie urządzenie automatycznie wyjdzie z programu kontrolnego. Wyłączyć piec. Ponownie zakręcić śrubę uszczelniającą na armaturze gazowej. 22 Instrukcja instalacji i konserwacji atmotec plus _03

23 Uruchamianie Nastawiane wartości gazu oraz usunięcie błędów VU PL 20/3-5 VU/VUW PL 200/3-5 VU/VUW PL 240/3-5 VU/VUW PL 280/3-5 Rodzaj gazu Maksymalne obciążenie cieplne (ciśnienie dysz w mbar) Minimalne obciążenie cieplne (ciśnienie dysz w mbar) Maksymalne obciążenie cieplne (ciśnienie dysz w mbar) Minimalne obciążenie cieplne (ciśnienie dysz w mbar) Maksymalne obciążenie cieplne (ciśnienie dysz w mbar) Minimalne obciążenie cieplne (ciśnienie dysz w mbar) Maksymalne obciążenie cieplne (ciśnienie dysz w mbar) Minimalne obciążenie cieplne (ciśnienie dysz w mbar) Gaz ziemny E (G20) 7, 6 2, 7 9, 7, 9 9, 4, 7 0,, 8 Gaz ziemny Lw (G27), 8 4, 8, 4, 0, 4, 7 9, 4, 7 Gaz ziemny Ls (G2. 350) 9, 2, 9 5, 7, 0 6, 4, 2 4, 3 0, 6 Gaz ciekły Butan (G30) 8, 8 6, 26, 4, 9 24, 7 4, 27, 2 4, 7 Gaz ciekły Propan (G3) 8, 8 6, 26, 4, 9 24, 7 4, 27, 2 4, 7 Tab. Tabela nastawiania gazu Gaz ziemny E (G20) Gaz ziemny Lw (G27) Gaz ziemny Ls (G2. 350) Gaz ciekły 3BP (G30/3) VU PL 20/ VU/VUW PL 200/ VU/VUW PL 240/ VU/VUW PL 280/ Tab. 2 Dysze wstępne VU PL 20/3-5 VU/VUW PL 200/3-5 VU/VUW PL 240/3-5 VU/VUW PL 280/3-5 Tab. 3 Płyta rozdzielacza dysz Gaz ziemny E (G20) Gaz ziemny Lw (G27) Gaz ziemny Ls (G2. 350) 9 x, 20 (G20/G27) 9 x, 40 (G2. 350) 3 x, 20 (G20) 3 x, 40 (G27) 3 x, 70 (G2. 350) 6 x, 20 (G20) 6 x, 30 (G27) 6 x, 60 (G2. 350) 8 x, 20 (G20) 8 x, 40 (G27) 8 x, 80 (G2. 350) Gaz ciekły 3BP (G30/3) 9 x 0, 70 3 x 0, 70 6 x 0, 70 8 x 0, 70 Sprawdzić, czy odpowiednie dysze wstępne są prawidłowo zamontowane i są w stanie nienaruszonym. Sprawdzić, czy odpowiednie dysze palnika są prawidłowo zamontowane (patrz oznakowanie Ø). Instrukcja instalacji i konserwacji atmotec plus _03 23

24 6 Uruchamianie 6. 3 Kontrola działania kotła Przed uruchomieniem urządzenia i przekazaniem go do Użytkownika, po podłączeniu instalacji i sprawdzeniu ciśnienia gazu, należy skontrolować działanie urządzenia. Uruchomić kocioł zgodnie z odpowiednią instrukcją obsługi. Sprawdzić szczelność doprowadzania gazu, instalacji grzewczej i przewodów rurowych gorącej wody (patrz rys. 5). Skontrolować niezawodność działania odprowadzenia spalin. Skontrolować proces zapłonu i jednostajność płomienia palnika. Sprawdzić działanie ogrzewania (patrz rozdział 6. ) i przygotowanie gorącej wody (patrz rozdział 6. 2) Przymocować obudowę urządzenia. Przekazać urządzenie Użytkownikowi. Piec Vaillant atmotec plus ma kody stanu, które podczas pracy urządzenia są wyświetlane na wyświetlaczu. Kontrola działania w trybie pracy grzewczej i w trybie gorącej wody może być przeprowadzana na podstawie tych kodów stanu, za pomocą naciskania przycisków i Ogrzewanie Włączyć piec. Upewnić się, czy istnieje sygnał zapotrzebowania na ciepło. Nacisnąć przycisk i, aby aktywować wskazanie stanu. Jak tylko pojawi się zapotrzebowanie na ciepło, na urządzeniu po kolei są wyświetlane wskazania stanu str. i S. 3, aż urządzenie zacznie pracować prawidłowo w trybie normalnym i na wyświetlaczu zostanie wyświetlone wskazanie str. 6 Wskazania wyświetlacza w trybie pracy grzewczej Przygotowywanie gorącej wody (tylko dla VUW) Włączyć piec. Odkręcić w całości kurek w jednym z punktów poboru gorącej wody. W wypadku sprawnego działania instalacji przygotowania ciepłej wody, na wyświetlaczu jest wyświetlane następujące wskazanie: S. 5 Kontrola działania urządzenia Rys. 7 Wskazania na wyświetlaczu podczas przygotowywania gorącej wody 24 Instrukcja instalacji i konserwacji atmotec plus _03

25 Uruchamianie Tryb zasobnika (tylko dla VU) Włączyć piec. Nacisnąć przyciski i, aby aktywować wskazania statusu. Ładowanie zasobnika zaczyna się automatycznie po krótkim czasie pod warunkiem prawidłowego podłączenia zasobnika i czujnika zasobnika. W wypadku sprawnego działania zasobnika, na wyświetlaczu jest wyświetlane następujące wskazanie: S. 24. Wskazówki dotyczące instalacji grzewczej Przeprowadzić szkolenie Użytkownika w zakresie czynności, dotyczących układów zasilania w powietrze do spalania oraz odprowadzania gazów odlotowych. Zwrócić szczególną uwagę na to, że układów tych nie wolno zmieniać. Przeszkolić użytkownika w zakresie kontroli wymaganego poziomu wody / ciśnienia napełnienia, oraz czynności związanych z napełnianiem i odpowietrzaniem instalacji grzewczej w razie potrzeby. Zwrócić uwagę użytkownika na prawidłowe (oszczędne) nastawienie temperatury, przyrządów regulujących i zaworów termostatów. Zwrócić uwagę użytkownika na potrzebę przeprowadzenia corocznej inspekcji/konserwacji instalacji. Należy zalecić użytkownikowi zawarcie umowy serwisowej. 5 Gwarancja Warunki gwarancji fabrycznej Vaillant są zawarte w karcie gwarancyjnej. 8 Wskazania na wyświetlaczu podczas działania zasobnika 6. 4 Kształcenie użytkownika Wskazówka! Po zakończeniu instalacji na przedniej części urządzenia należy przykleić nalepki nr kat w języku Użytkownika, które są dostarczane razem z urządzeniem. Użytkownik instalacji grzewczej powinien być dobrze wyszkolony w zakresie obsługiwania i działania jego instalacji grzewczej. Należy przekazać Użytnikowi do przechowania całość niezbędnej dla niego dokumentacji urządzenia. Zapoznać użytkownika z instrukcją obsługi, odpowiadając mu na pojawiające się ewentualnie pytania. Zwrócić użytkownikowi szczególną uwagę na przepisy bezpieczeństwa, których musi przestrzegać. Przy tym, należy zwrócić uwagę użytkownika na to, iż instrukcje muszą znajdować się w pobliżu urządzenia. Instrukcja instalacji i konserwacji atmotec plus _03 25

26 7 Dopasowanie do instalacji grzewczej 7 Dopasowanie do instalacji grzewczej Piece atmotec plus są wyposażone w cyfrowy układ informacyjny i analizujący. Wybór i nastawianie parametrów W trybie diagnostycznym możliwa jest zmiana różnych parametrów w celu dopasowania kotła do instalacji grzewczej. W tabeli 7. podane są tylko te punkty trybu diagnostycznego, które można zmieniać. Wszystkie pozostałe punkty diagnostyczne są potrzebne do diagnostyki i usunięcia zakłóceń (patrz rozdział 9). + Za pomocą podanego niżej opisu mogą być wybrane odpowiednie parametry: Nacisnąć jednocześnie przyciski i oraz +. Na wyświetlaczu pojawia się kod d. Naciskając przyciski + lub przejść do żądanego numeru diagnostycznego. Nacisnąć przycisk i. Na wyświetlaczu pojawia się przyporządkowany komunikat diagnostyczny. W razie potrzeby zmienić wartość przyciskiem + lub (wskaźnik pulsuje). Zapisać w pamięci ustawioną wartość, naciskając i przytrzymując przez ok. 5 s przycisk i, aż wskaźnik przestanie pulsować. Wskazówka! Aby zmienić wskazanie na wyświetlaczu temperatury dopływu na wskazanie ciśnienia w instalacji - lub odwrotnie, należy na ok. 5 sekund nacisnąć na przycisk -. + Rys. 7.. Nastawienie parametrów Tryb diagnostyczny zamykany jest w sposób następujący: Nacisnąć jednocześnie przyciski i i + lub przez ok. 4 min nie naciskać żadnego przycisku. Na wyświetlaczu ponownie jest wyświetlane aktualne ciśnienie napełnienia instalacji grzewczej. 26 Instrukcja instalacji i konserwacji atmotec plus _03

POLECAMY

Pilot samochodowy etui na klucze obudowa dla volkswagena VW Polo Golf Passat Tiguan Beetle Caddy T5 Up Eos Skoda Seat Octavia Leon Altea...

Centralny zamek samochodu Panel naklejka dla Tesla Model 3 2021 akcesoria wnętrze ochronne dla Tesla Model Y trzy drewniane konsoli【Profesjonalna personalizacja 】 specjalny pojazd, precyzyjne otwieranie formy, odpowiedni do modelu Tesla 3 i modelu y【Prosta instalacja】 bez cięcia, zestaw naklejek konsoli z klejem 3M z tyłu można zainstalować w ciągu kilku minut【Profesjonalna...

Opis:Wydajne i bezpieczne wyskakujące wgniecenia: wydajne i bezpieczne wyskakujące wgniecenia, naprawa uszkodzeń drzwi i gradu na metalowa powierzchnia, takich jak auto, motocykl, lodówka, pralka itp. to zawieszenie bezlakierowe usuwanie wgnieceń narzędzia most zestaw przynosi brak uszkodzeń oryginalnej farby. W zestawie ze szczegółowymi krokami naprawy: to zawieszenie bezlakierowe usuw...

1 sztuk samochodów Seat powrót podkładka chroniąca przed kopaniem skóry zarysowania mata dla Mitsubishi Lancer ASX Mirage Pajero Sport Xpander Attrage L200 Eclipse krzyż przestrzeń gwiazda Outlander Grandis Galant Evo EXUwaga: zaleca się zakup dwóch, ponieważ mata antypoślizgowa samochodu zwykle potrzebuje pary, aby uniknąć drobnych różnic w kolorach spowodowanych następnym zaku...

Uniwersalny podnośnik podłogowy z ramą szczelinowąTo narzędzie jest niezbędne narzędzie dla wszystkich samochodów manics.Bezpiecznie podnieś swój samochód w dowolnym z 4 punktów fabrycznych, tak jak miał zostać podniesiony. Kolor: czarny Wymiary: 50mm średnica X 40mm wysokość ok Materiał: guma Opakowanie: 1PC...

Gps tracker can be added in this product.New GPS tracker alarm APP egine start stop control model: //www. LULANY. com/item/4000180403929. html Dear Customer,This is an EASYGUARD ec002-LA intelligent PKE passive keyless entry car alarm with remote engine start push button start function.This item is compatible with most DC12V cars on the market,include automatic transmission or manual tran...

TPU marmurkowa obudowa kluczyka do samochodu osłona z uchwytem ochrona dla Mercedes Benz A B C E GL S GLA GLK CLS klasa AMG W204 W205 W212 W463 W176 Dane techniczne: Nazwa produktu: obudowa kluczyka do samochodu Nadaje się do: Benz Materiał: TPUKolor: różowy/szary/niebieski/zielony/fioletowy/pomarańczowy Funkcja: dekoracja/ochrona.Cecha: silna ochrona, gwarancja wysokiej jakości,...

1. The steering wheel cover is suitable for: For KIA K2 K5 Sportage Forte Rio 3 Ceed Optima K9 Cerato Sorento... 2. Diameter: Suitable for steering wheels with a diameter of15 inches 38 cm. It is best to measure whether the diameter of your steering wheel is 15 inches 38cm before buying, if not, please let us know. More than 90 of the car steering wheel diameter is 38cm. 3. Please confirm that your stee...

Zadaj pytanie: Pudełka na prezenty Kolor: Jak na zdjęciu Rozmiar: 6. 5x4. 5cm Ilość: 10 sztuk Materiał: Tektury Funkcja: 100 nowy. Zastosowanie: Uroczystość ślubu, rocznica, dekoracja urodzinowa, idealna na woreczki na słodycze, coOkies Pudełko Wskazówki: Mamy dużo zapasów, proszę mieć pewność zakupu. Masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami, chętnie pomożemy...

Samochód sygnalizator optyczny Grill miga awaria światło awaryjne przyczepa do samochodu ciężarowego lampa ostrzegawcza światła boczne LED do samochodu Opis: Akumulator migające światła motocykle zmodyfikowane drony samoloty światła nocne światła lotnicze model zdalnie sterowanym samochodowym światłem ostrzegawczym akcesoria Nazwa produktu: światła ostrzegawcze Kolor: czarny...

Super jasne H4 Canbus LED 55 w/sztuka 45 w/sztuka 9003 HB2 P43T LED żarówka do przedniego reflektora motocyklowego nie błąd 6000K biały dla samochodów Bike 12V 24V Główne zalety: 2022 nowe rodzaje wysokiej jasności żarówki led do reflektorów 100 oryginalne fabryczne produktów. Mały rozmiar, łatwa instalacja. Wysokiej jakości chipy LED, specjalna konstrukcja, mogą zapewnić lepszy...

Opis: Wysoka prędkość wykrywania GPS pojazdu wykrywania położenia Wykrywanie laserowe nie omija Prosta obsługa i łatwy w użyciu 4 prędkości regulacji czułości 300mAh duża bateria, bardzo długi czas czuwania trwała bateria. Lekki, przenośny, delikatny i piękny Ochrona tajemnic handlowych nie jest ujawniana. Chroń swoją prywatność. Wszelkiego rodzaju nielegalne monitor...

6600 kg pneumatyczne podnośnik samochodowyZakres podnoszenia 14-40 cm i kompaktowy rozmiar i solidna konstrukcjaVEVOR pneumatyczne jack jest zaprojektowany wytrzymały i zbudowany, aby trwać! Dzięki pojemności 3 ton/6600lbs, zakresowi podnoszenia 5. 5 -15. 75, a czas podnoszenia tylko 3-5 sekund, ten potrójny worek powietrzny jest kompaktowy, mocny, I bardzo szybki w użyciu. Napompowane sp...

Dahua IMOU oryginalna szybka karta pamięci micro sdDo monitorowania/kamery bezpieczeństwa, odtwarzaczy Hi-Fi, tabletów, rejestratory samochodowe, kamery sportowe, cyfrowe systemy stereo, przenośne przenośne terminale, cyfrowe rejestratory wideo, prędkość odczytu 95 MB/S, prędkość zapisu 38 MB/SW 1080P rozdzielczość, około 10GB pamięci jest wymagane dla 24-godziny nieprzerwanego...

2pcs/3pcs 433MHz Remote Control 4CH Car Key Garage Door Gate Opener Remote Control Duplicator Clone Fixed CodeSpecification:Product size: 55 x 30 x 15mm/2. 17 x 1. 18 x 0. 59 Częstotliwość robocza: 433MHz Odległość zdalnego sterowania: 100m w otwartym środowisku Metoda pracy: typ kopiowania Napięcie robocze: DC 12V Prąd roboczy: 14mA Środowisko pracy: -15 ℃ ~ + 75 ℃ Pole zastosowa�...

S11 10W QI bezprzewodowa ładowarka samochodowa inteligentna na podczerwień czujnik uchwyt telefonu komórkowego uchwyt na uchwyt do otworu wentylacyjnego Specyfikacja: Nazwa produktu: bezprzewodowa ładowarka samochodowa S11 Kolor: czarny, czerwony, żółty, czarny zestaw Rozmiar produktu: 7. 2x13. 5x1 0cm/2. 83x5. 31x3. 94in Rozmiar pudełka: 17x6x11cm /6. 69x2. 36x4. 33in Waga pojedyncza: 270g w tym...

8MM 8LEDs 1200P WiFi endoskop kamera wodoodporna inspekcja Mini kamera USB boroskop dla samochodów Iphone i Android inteligentny telefon Opis: Modelu: F150 Średnica soczewki: 8. 0mm Rozdzielczość: 1600X1200 Rozmiar czujnika: 1/5 cal Kąt widzenia: 70 ° Liczba klatek na sekundę: 30fps Ogniskowa odległość: 5-10CM Wodoodporny: IP67 Temperatura pracy: 0 °-70 ° c Moc: wbu...

Netfix Carplay ApplePie Android Box dla Apple Carplay Ai Box UX999 Pro 4 + 64G Android Auto Box Szczegóły przedmiotu: x 100 wysokiej jakości nowych produktów. x Łatwa instalacja, plug and play x Adapter integruje układ o niskiej mocy.x Po obu stronach znajdują się otwory chłodzące, x Elastyczne.x Plug and play carplay: łatwy w użyciu, bez kłopotów z instalacją....

Opis:Działa skutecznie, aby odfiltrować niebezpieczne chemikalia i związki z gazów spalinowych.Usuwa szkodliwe osady, optymalizując wydajność całego układu wtrysku paliwa, a także cylindrów, poprawiając ogólną wydajność.Podczas cięcia na zużycie paliwa, aby zaoszczędzić rachunki dla ciebie, to również pozbywa się icky zapach opracowany przez nadgodziny samochodu.Koni...

body {font-size: 75;color: #000;font-family: Open Sans, Arial, Helvetica, sans-senif, SimSun, 宋体;line-height: 1. 3;}dl {margin: 0px;width: 480px;float: left;}dt {width: 100px;height: 15px;float: left;}...

Opis:Zaprojektowany, aby usunąć końcówki przewodów samochodowych bez uszkodzeń. Wykonane ze stali stopowej i materiały z tworzyw sztucznych i trwałe. Wygodny do przenoszenia i łatwy w użyciu. Nadaje się do różnych, optymalizacja przewody samochodowe uprząż demontaż problemów. Stabilna charakterystyka, wysoka niezawodność. Cechy:Materiał: stal stopowa, tworzywo sztuczneKolor: czerwo...

Nie zawiera karty pamięci Instrukcja obsługi link: Http://pan. youkeshu. com/f/393c35c849/? raw=1Cechy:-Obraz w wysokiej rozdzielczości i noktowizor-Budowanie na 7-layer szklane soczewki + F2. 0 duża przysłona i WDR technologiaMoże zrównoważyć jasne i ciemne obszary wideo i generować wysokiej jakości obrazy, Sprawia, że jazda jest bezpieczniejsza w nocy. H. 264 technologia kompresj...

Brake High Mount Stop Light For Honda Civic EX Coupe 923-218 2006-2011 LED Signal Brake Fog Lights Stop Light Car Accessories Specification Model: ET-057 Correct connector on back of lightDirect Replacement for # 923-218, 34270-SVA-A01, 34270SVAA01 Fits 2 Door Coupe EX Models only Built to strict quality control standards FitmentFor 2006-2011 Honda Civic EX 2 Door Coupe High Mount Third...

PDR drzwi samochodu i Fender krawędzi Dent Paintless usuwania Tabs pasuje do każdego młotek ślizgowy wgniecenia na karoserii samochodu zestaw narzędzi do naprawy Opis: Pasuje do każdego młotek ślizgowy.Wygładzone, aby uniknąć uszkodzenia aluminiowych młotków ślizgowychWystarczająco silny, aby przyciągać potwora, aby naprawić ekstremalne obrażeniaKoniec haka w kształcie...

Opis: Lekki: bezprzewodowy przenośny. Concision: 3 sekundy płukania Łatwość użycia: jedna kluczowa operacja. Spokój: stal nierdzewna 304. Trwałość: trwałe wytrzymałości Dane techniczne: Specyfikacja: Waga netto: 42g Rozmiar: 24 x 6cm Materiał: stal nierdzewna 304 + tworzywo ABS Pakiet zawiera: 1 x trzepaczka...

WIĘCEJ OD TEGO SPRZEDAWCY
Czarny błyszczący dobra akcja dla pokrywa bagażnika Spoiler nadające się do A4 B8 B8. 5 salony kosmetyczne 2009 ‑ 2016 Funkcja:1. Część aerodynamiczna, która poprawia trakcję tylnej opony, wykorzystując przepływ powietrza przez ciało podczas jazdy, aby zastosować siłę opuszczania i poprawić stabilną kontrolę podczas jazdy z dużą prędkością. Zapewnia lepszą aerodyna...

4 sztuk RC 1/10 samochodów na drodze felgi gumowa opona opony Fit HSP HPI 9068-6081 Opis:Cechy: 100 Brand New1:10 na samochód felgi i gumowe opony Średnica opony: 65mm Szerokość opony: 26mm Napęd na felgi Hex: 12mm Ilość: 4 szt. 1 zestaw Pakiet zawiera: 4 sztuk x gumowe opony + 4 sztuk x felgi Opony i felgi nie kleją się...

Vintage części zapasowe do samochodów Cow Horn 60in LED pasek świecący białe czerwone światło 5 trybów IP67 wodoodporny z 4-złącze pinowe dla Funkcja:1. 4. 9ft listwa świetlna LED, przy użyciu super jasne LED żarówki, niskie zużycie energii, bez opóźnień w oświetlenie, aby zapobiec niebezpieczeństwo rear‑end kolizji. Istnieje pięć tryby oświetlenia: światło białe,...

Czujnik temperatury powietrza czujnik temperatury termostat płynu chłodzącego silnika Assy LF941517Z pasuje do Mazda 3 L4 122 2. 0L czujniki samochodowe Funkcja:1. Skutecznie kontroluj temperaturę silnika. Wymiana numerów w celach informacyjnych: LF941517Z. Prosta instalacja, idealnie pasuje do oryginalny samochód. Wysoka niezawodność i wydajność, trwałe do długotrwałego uży...

Mocowanie skrzyni biegów pasuje do HONDA CR-V / ACURA RSX 02-06 50805-S9A-983 Funkcja:1. Użyj wysokiej jakości gumy, trwalszej, dłuższej żywotności. Mocowanie zostało zaprojektowane tak, aby zabezpieczyć skrzynię biegów do obudowy. Bezpośrednia wymiana, łatwa instalacja i oryginalny samochód idealne dopasowanie. Mocowanie skrzyni biegów pasuje do HONDA CR-V / ACURA RSX....

Wyścigi zapłon Coi płaski typ siedzenia wtyczka zapłonowa do wymiany konserwacji dla EZ90 Cub 1991 ‑ 1996 Funkcja:1. Wspaniały zamiennik dla CRF50F 2004 ‑ 2013, zamiennik dla EZ90 Cub 1991 ‑ 1996 i tak dalej. Wysoka wydajność wyścigi cewka zapłonowa pochodzi z bezpłatnym 120 ° cap wymienne z wszystkich stopni cap lub OEM cap. Jest to idealny zamiennik cewki magazynowej...

1 sztuk 65mm 14 flety Cap klucz do filtra oleju gniazdo samochodowe narzędzie do usuwania dla Toyota A8 Honda Opis:Ten produkt idealnie pasuje do filtrów typu spin-on i obudów filtrów. Wykonany jest z wysokiej jakości aluminium i bardzo trwały w użyciu. Wewnętrzna powierzchnia ściany wielokątnej kopuły może zwiększyć siłę zgryzu owiniętego filtra oleju. Thetopis czworokątny o...

Samochód PSI miernik ciśnienia dioda niebieska wyświetlacz cyfrowy 2 cal zwiększyć czujnik pomiarowy zestaw regulator Boost akcesoria samochodowe Cechy:1. Produkt wykonany jest z koperta ze stali, jest praktyczny i piękny. Punkty kontaktowe wykonane są z wysokiej jakości materiał miedziany, który jest bardziej przewodzący i mniej podatny na starzenie. Wyróżnij niebieski wyś...

Uszczelka miski olejowej część zamienna niebieski pasuje do silnika Chevy 283 327 350 383 400 FunkcjeWysoka dokładność, dobre właściwości uszczelniające, długa żywotność.Wykonane z wysokiej jakości guma materiał, z dobrą odporność na ciepło, odporność na starzenie i odporność na olej, lepszą ochronę dla twojego samochodu.Bezpośredni zamiennik starego lub uszkodzo...

Myjnia samochodowa myjnia samochodowa 15825-RB0-003 silnik zmienny rozrządu zawór elektromagnetyczny uszczelka filtra do samochodu Honda CR-Z 1. 5L-L4 Cechy:Zupełnie nowa uszczelka filtra elektromagnetycznego zaworu rozrządu silnika.Wykonany z najwyższej jakości materiału, antykorozyjny, praktyczny i trwały.Bezpośredni i świetny zamiennik starego lub uszkodzonego.Łatwy w instal...

Zatapialne pompa wodna bezszczotkowa pompa wodna 800L/H przepływ DC 24V niski poziom hałasu do akwarium stawowego Funkcja:1. Szerokie zastosowanie: nadaje się do fontanny, basen, zwierzęta domowe są akwarium, akwarium, energii słonecznej system cyrkulacji, system obiegu wody, system hydroponiczny, itp. Pompa głębinowa: pompa cyrkulacyjna to pompa samozasysająca. Pompa jest pompą od...

Hose Barb Fitting Stainless Steel Anti-Rust Banjo Fitting Kit for Turbocharger Water Coolant Feature:1. With careful designed, banjo fitting is suitable for M14x1. 5 to 3/8in, can be used for a long time. Manufactured in stainless steel 304 to meet or exceed the minimum requirements for aerospace hose fittings. Each component is precision machined to exact tolerances for trouble‑free pe...

Podajnik oleju Turbo ogranicznik adaptery ze stali nierdzewnej m18x1, 5mm do 6AN OEM jakości śruba Banjo zestaw do turbosprężarki Funkcja:1. Odpowiedni Model: m18x1, 5mm do 6AN śruba Banjo zestaw spryskiwaczy, bezpośredni zamiennik dla Garrett GT3788R GTX4294R GT4202R GT4508R. Szerokie zastosowanie: rozmiar gwintu wynosi 18mm/0, 71 cala, a śruba Banjo M18 jest szeroko stosowana w samoc...

Uszczelka filtra skrzyni biegów 01M325429 profesjonalna wysoka wytrzymałość na akcesoria samochodowe Funkcja:1. Idealny montaż: Auto przekładnia uszczelka filtra jest do Cabrio MK3 MK4 B4, idealne dopasowanie twojego samochodu. Wymień numer części OEM: numer OEM filtr do automatycznej skrzyni biegów to 01M325429, A0002772695 i 99914256. Wysokiej jakości materiał: uszczelka filt...

18 sztuk detektor zbiornika wody układ chłodzenia samochodu zestaw testowy Cechy:Idealne narzędzia warsztatowe składające się z 18 sztuk wysokiej jakości testerów układ chłodzenia samochodu.Wykonany z wysokiej jakości materiał PC, wytrzymały i trwały w użyciu.Precyzyjnie wykonane, aby zapewnić dokładny test.Może pomóc znaleźć wewnętrzne i zewnętrzne wycieki w ukła...

Instrukcja obsługi i konserwacji lodówki 3m 10

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi i konserwacji lodówki 3m 10

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi i konserwacji lodówki 3m 10