Konfiguracja i ustawienia Epson Et 2825

Konfiguracja i ustawienia Epson ET 2825 można łatwo dostosować do Twoich potrzeb. Możesz zmienić język, rozdzielczość drukowania, wybór papieru, a także wybór opcji wydruku. Możesz również skonfigurować urządzenie do drukowania bezprzewodowego, aby uzyskać dostęp do drukowania z komputera lub urządzenia mobilnego. Możesz również skonfigurować ustawienia sieciowe, aby uzyskać dostęp do funkcji drukowania bezprzewodowego. Kiedy urządzenie jest skonfigurowane, możesz użyć Epson ET 2825 do drukowania zdjęć, dokumentów, stron internetowych i wielu innych.

Ostatnia aktualizacja: Konfiguracja i ustawienia Epson Et 2825

Epson

Połączenie Wi-Fi

Sposoby rozwiązywania problemów dotyczących stanu sieci lub połączenia

 1. Zapoznaj się z wydrukowanym raportem z kontroli połączenia sieciowego. Sprawdzić elementy w obszarze A (Sprawdź połączenie sieciowe), dla których stan jest określony jako BŁĄD.
 2. Na liście Elementy kontrolne kliknij elementy ze stanem BŁĄD, aby wyświetlić rozwiązanie.
 3. Zapoznaj się z komunikatem wyświetlonym w obszarze B i znajdź go na liście przy określonym elemencie kontrolnym. Następnie należy postępować zgodnie z opisanym rozwiązaniem.

W przypadku wystąpienia komunikatów oznaczonych znakiem * w obszarze B, więcej informacji można znaleźć w punkcie „Informacje o środowisku sieciowym”.


Elementy kontrolne

Kliknij poniższe elementy, aby przejść do komunikatów i rozwiązań.

 1. Wireless Network Name (SSID) Check (Sprawdzenie nazwy sieci bezprzewodowej (SSID))
 2. Communication Mode Check (Sprawdzenie trybu komunikacji)
 3. Security Mode Check (Sprawdzenie trybu zabezpieczeń)
 4. MAC Address Filtering Check (Sprawdzenie filtrowania adresu MAC)
 5. Security Key/Password Check (Sprawdzenie klucza zabezpieczeń/hasła)
 6. IP Address Check (Sprawdzenie adresu IP)
 7. Detailed IP Setup Check (Szczegółowe sprawdzenie konfiguracji IP)
  • Informacje o środowisku sieciowym


Komunikaty i rozwiązania do elementów kontrolnych


1. Wireless Network Name (SSID) Check (Sprawdzenie nazwy sieci bezprzewodowej (SSID))

 • Sprawdź, czy komputer, z którym chcesz się połączyć, jest włączony. Jeżeli jest wyłączony, należy go włączyć i ponownie przeprowadzić konfigurację sieciową drukarki.
 • Umieść drukarkę w pobliżu komputera, z którym ma się połączyć.
 • NrKomunikatyRozwiązania
  1Nie odnaleziono żadnych nazw sieci bezprzewodowych (SSID). Potwierdź, że router/punkt dostępowy są włączone oraz że bezprzewodowa sieć (SSID) działa prawidłowo. Poproś o pomoc administratora sieci.
  • Sprawdź, czy punkt dostępowy jest włączony. Jeżeli jest wyłączony, należy go włączyć i ponownie przeprowadzić konfigurację sieci.
  • Umieść drukarkę w pobliżu punktu dostępowego.
  • Jeżeli nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) została wprowadzona ręcznie, należy potwierdzić, czy jest prawidłowa. Jeżeli jest nieprawidłowa, należy wprowadzić ją ponownie. Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) jest wyświetlona w obszarze C (Network Status (Stan sieci)) w pozycji (Nazwa sieci (SSID)).
  • Jeżeli sieć została skonfigurowana przy użyciu protokołu WPS, należy sprawdzić, czy punkt dostępowy obsługuje ten standard.
  • W celu skonfigurowania połączenia Ad Hoc, należy najpierw skonfigurować ustawienia Ad Hoc komputera. Należy przeprowadzić konfigurację Ad Hoc komputera, a następnie ponownie uruchomić konfigurację sieciową drukarki.
  2Nie odnaleziono żadnych nazw sieci bezprzewodowych (SSID). Potwierdź konfigurację dla nazwy sieci bezprzewodowej (SSID) komputera, z którym chcesz się połączyć.

  Powyższe komunikaty są wyświetlane, gdy wybrana lub wprowadzona nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) nie została odnaleziona podczas konfiguracji sieci.
  SSID to nazwa sieci bezprzewodowej. Jeżeli używany jest punkt dostępowy, oznacza to, że sieć posiadała już nazwę w momencie jego konfiguracji.
  W celu bezpośredniego połączenia drukarki z komputerem bez użycia punktu dostępowego (połączenie Ad Hoc), należy przeprowadzić konfigurację sieci Ad Hoc na komputerze. W takim przypadku należy utworzyć nazwę SSID na komputerze.
  Jeżeli nazwa SSID nie jest znana, zalecamy skontaktowanie się z osobą lub firmą, która skonfigurowała sieć.
  Podczas konfiguracji należy również umieścić drukarkę w pobliżu punktu dostępowego (lub komputera), aby urządzenie odbierało wyraźny sygnał.

  Do góry


  2. Communication Mode Check (Sprawdzenie trybu komunikacji)

  3Tryb komunikacji Wi-Fi (IEEE802. 11*) nie odpowiada bieżącym ustawieniom drukarki. Ustaw ten sam tryb łączności w drukarce, routerze/punkcie dostępowym i komputerze.

  *Wyświetlany komunikat zależy od lokalizacji.

 • Sprawdź, czy tryb komunikacji Wi-Fi ustawiony w punkcie dostępowym jest obsługiwany przez drukarkę.
 • Ten komunikat jest wyświetlany, jeżeli tryb komunikacji Wi-Fi ustawiony w punkcie dostępowym i na komputerze nie jest obsługiwany przez drukarkę.

  3. Security Mode Check (Sprawdzenie trybu zabezpieczeń)

  4Tryb zabezpieczeń (np. WEP, WPA) nie odpowiada bieżącym ustawieniom drukarki. Potwierdź tryb zabezpieczeń. Należy potwierdzić, że punkt dostępowy korzysta z jednego z następujących trybów zabezpieczeń. Jeżeli tak nie jest, należy ponownie przeprowadzić konfigurację sieciową i zmienić ustawienia na obsługiwany tryb zabezpieczeń.
 • WEP - 64 bity (40 bitów)
 • WEP - 128 bitów (104 bity)
 • WPA PSK (TKIP)
 • WPA2 PSK (TKIP)
 • WPA PSK (AES)
 • WPA2 PSK (AES)
 • WPA (TKIP/AES)
 • WPA2 (TKIP/AES)
 • Ten komunikat jest wyświetlany, jeżeli tryby zabezpieczeń ustawione w urządzeniach sieciowych nie są obsługiwane przez drukarkę lub nie odpowiadają trybowi zabezpieczeń drukarki.
  Istnieją różne typy zabezpieczeń urządzeń sieciowych uzależnione od ich siły lub metody szyfrowania.
  Obsługiwane tryby zabezpieczeń mogą być różne w zależności od urządzenia sieciowego. W celu umożliwienia komunikacji ten sam tryb zabezpieczeń musi być ustawiony na urządzeniu sieciowym i drukarce.

  4. MAC Address Filtering Check (Sprawdzenie filtrowania adresu MAC)

  5Adres MAC drukarki może być filtrowany. Sprawdź, czy w Twoim routerze/punkcie dostępowym nie ma ograniczeń, takich jak filtrowanie adresów MAC.
  Zapoznaj się z dokumentacją routera/punktu dostępowego lub poproś o pomoc administratora sieci.
 • Zapoznaj się z instrukcją obsługi punktu dostępowego, aby uzyskać dalsze informacje dotyczące funkcji filtrowania adresów MAC. Jeżeli funkcja filtrowania jest włączona, należy zarejestrować adres MAC drukarki, aby zapobiec filtrowaniu połączeń drukarki.
 • Jeżeli w punkcie dostępowym używany jest tryb zabezpieczeń WEP w celu umożliwienia uwierzytelniania klucza wspólnego, należy potwierdzić, że klucz uwierzytelniający i indeks są prawidłowe.
 • Ten komunikat jest wyświetlany, jeżeli włączone jest filtrowanie adresów MAC i gdy adres MAC drukarki nie został zarejestrowany w punkcie dostępowym.
  Adres MAC jest numerem identyfikacyjnym używanym do identyfikacji poszczególnych urządzeń sieciowych.
  Punkt dostępowy posiada funkcję, która umożliwia lub blokuje dostęp do sieci w oparciu o adres MAC.
  Jeżeli ta funkcja jest włączona, tylko urządzenia sieciowe z zarejestrowanymi adresami MAC mogą łączyć się z siecią.

  5. Security Key/Password Check (Sprawdzenie klucza zabezpieczeń/hasła)

  6Wprowadzony klucz zabezpieczeń/hasło nie odpowiada temu, które wprowadzono w routerze/punkcie dostępowym. Potwierdź klucz zabezpieczeń/hasło. Klucz zabezpieczeń ustawiony w punkcie dostępowym i wprowadzony klucz zabezpieczeń nie są identyczne. Należy ponownie skonfigurować sieć używając prawidłowego klucza zabezpieczeń. Klucz zabezpieczeń rozróżnia wielkość liter. Ten komunikat jest wyświetlany, jeżeli wprowadzony klucz zabezpieczeń i klucz określony w punkcie dostępowym nie są takie same.
  Klucz zabezpieczeń (hasło) jest niezbędne do połączenia z siecią.
  Klucz zabezpieczeń rozróżnia wielkość liter. Jeżeli wprowadzony klucz nie jest dokładnie taki sam, jak zarejestrowany klucz, połączenie nie powiedzie się.

  6. IP Address Check (Sprawdzenie adresu IP)

  7Nieprawidłowy adres IP przypisany do drukarki. Potwierdź konfigurację adresu IP urządzenia sieciowego (koncentratora, routera lub punktu dostępowego). Poproś o pomoc administratora sieci.
  • Sprawdź, czy włączona jest funkcja DHCP punktu dostępowego. Jeżeli funkcja jest wyłączona, należy ją włączyć.
  • Jeżeli adres IP został ustawiony ręcznie, adres IP wykracza poza obsługiwany zakres (jest nieprawidłowy). Wprowadź prawidłowy adres IP.

  7. Detailed IP Setup Check (Szczegółowe sprawdzenie konfiguracji IP)

  8Potwierdź połączenie i konfigurację sieci w komputerze lub innym urządzeniu.
  Dostępne jest połączenie za pomocą programu EpsonNet Setup.
  Poproś o pomoc administratora sieci.
  1. Należy sprawdzić następujące elementy:
   • Sprawdź, czy urządzenia, które mają zostać użyte, takie jak np. komputer, są włączone.
   • Sprawdź, czy urządzenia, które mają używać drukarki, takie jak np. komputer, są w tej samej sieci.
  2. Po sprawdzeniu powyższych punktów skonfiguruj sieć za pomocą aplikacji EpsonNet Setup.
  9Potwierdź konfigurację adresu IP, maski podsieci i domyślnej bramy.
  • Inne urządzenia w sieci są włączone.
  • Ustawiony ręcznie adres sieciowy drukarki jest prawidłowy.
  • Adres sieciowy drukarki jest taki sam, jak dla innych urządzeń.
 • Jeżeli adres sieciowy jest nieprawidłowy, należy określić prawidłowy adres za pomocą panelu LCD drukarki.
  Jeżeli nie można zmienić ustawień za pomocą drukarki, należy skonfigurować ustawienia za pomocą aplikacji EpsonNet Setup.
  Bieżący adres IP, maska podsieci oraz brama domyślna są wyświetlone w obszarze C (Network Status (Stan sieci)).
 • 10Konfiguracja nie została zakończona. Potwierdź konfigurację domyślnej bramy.
  • Ustawiony ręcznie adres bramy domyślnej drukarki jest prawidłowy.
  • Urządzenie określone jako brama domyślna jest włączone.
 • Jeżeli adres bramy domyślnej jest nieprawidłowy, należy określić prawidłowy adres za pomocą panelu LCD drukarki.
  Bieżący adres bramy domyślnej jest wyświetlony w obszarze C (Network Status (Stan sieci)) w pozycji Default Gateway (Brama domyślna).
 • 11Potwierdź następujące elementy:
  -Klucz zabezpieczeń/hasło wprowadzono prawidłowo.
  -Indeks klucza zabezpieczeń/hasła jest ustawiony na pierwszą cyfrę.
  -Konfiguracja adresu IP, maski podsieci lub domyślnej bramy jest prawidłowa.
 • Po zweryfikowaniu powyższych punktów należy spróbować przeprowadzić następujące rozwiązanie:
  • Uruchomić aplikację EpsonNet Setup na komputerze używającym tej samej sieci co drukarka.
   Jeżeli drukarka jest wymieniona na liście drukarek, należy określić adres IP drukarki na ekranie konfiguracji adresu IP. Jeżeli drukarka nie jest wymieniona, klucz zabezpieczeń może być nieprawidłowy. Należy przeprowadzić konfigurację sieci za pomocą panelu LCD drukarki i wprowadzić prawidłowy klucz zabezpieczeń.
  • W trybie zabezpieczeń WEP możliwe jest zarejestrowanie wielu kluczy zabezpieczeń dla punktu dostępowego. Jeżeli zarejestrowano wiele kluczy, należy sprawdzić, czy został wprowadzony pierwszy zarejestrowany klucz.
 • 12-Konfiguracja połączenia i sieciowa komputera lub innego urządzenia jest prawidłowa.
  • Urządzenia sieciowe, takie jak modem, koncentrator i router są włączone.
  • Adres IP dla urządzeń sieciowych innych niż drukarka jest ustawiony ręcznie (jeżeli adres IP drukarki jest przydzielany automatycznie, a innych urządzeń ręcznie, ustawienia sieciowe drukarki mogą być inne niż innych urządzeń sieciowych).
 • W trybie zabezpieczeń WEP możliwe jest zarejestrowanie wielu kluczy zabezpieczeń dla punktu dostępowego.
 • Sprawdzić adres IP drukarki i zweryfikować, czy drukarka sieciowa ma dostęp do innych urządzeń w sieci. W niektórych przypadkach nie można określić błędu. Zalecamy skonfigurowanie sieci za pomocą aplikacji EpsonNet Setup.

  Informacje o adresach sieciowych:

  Adres IP nie tylko określa urządzenia podłączone do sieci, takie jak komputer, koncentrator i router, ale również określa zakres sieci, do którego należą. Urządzenia w tej samej sieci mogą komunikować się ze sobą. Jeżeli wymagana jest komunikacja z urządzeniami w innej sieci, niezbędny jest router. Adres IP składa się z dwóch części. Pierwsza część nazywana jest „adresem sieciowym” i określa zakres sieci. Druga część nazywana jest „adresem hosta” i określa urządzenie sieciowe. Podział pomiędzy adresem sieciowym i adresem hosta różni się w zależności od skali (klasy) sieci. Można jednak zdefiniować podział pomiędzy adresem sieciowym i adresem hosta za pomocą maski podsieci.
  Jeżeli drukarka jest używana w sieci domowej, należy dla adresu IP drukarki wybrać ustawienie „Auto”, gdy wykorzystywana jest funkcja DHCP punktu dostępowego. Jeśli chcesz użyć trybu „Manual” (Ręcznie) do określenia adresu IP drukarki, zapoznaj się z poniższymi krokami, aby podać adres IP i maskę podsieci.

  1. Sprawdź adres IP routera (lub punktu dostępowego) podłączonego do komputera. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapoznaj się z instrukcją obsługi routera (lub punktu dostępowego).
  2. Wszystkie adresy IP są zapisane w segmentach czterech wartości liczbowych (w przypadku IPv4). W ostatnim segmencie ustaw niepowtarzalną wartość liczbową z zakresu od 1 do 254. (Kiedy router jest serwerem DHCP lub kiedy istnieje inny serwer DHCP w sieci domowej, ustaw wartość, która nie koliduje z adresem IP przydzielonym przez serwer DHCP).

   Przykład ustawień:
   Adres IP routera (lub punktu dostępowego): 192. 168. 1. 1
   Przykład ustawień w drukarce: 192. 3
   Jeżeli drukarka jest używana w małej sieci, wartość 255. 255. 0 jest ustawiona dla wszystkich urządzeń sieciowych jako maska podsieci. Dodatkowo, brama używa tej samej wartości, co adres IP punktu dostępowego.


   Informacje o środowisku sieciowym

   Oprócz raportu Network Status/Check Network Connection (Stan sieci/Sprawdź połączenie sieciowe) wyświetlane są następujące komunikaty informujące o innych czynnikach w środowisku sieciowym, które wymagają poprawy.*Siła sygnału jest niska. W przypadku problemów z drukowaniem lub skanowaniem wprowadź ulepszenia w sieci bezprzewodowej. Z powodu niskiej siły sygnału prędkość drukowania może być niska lub drukowanie może zostać przerwane.
   W celu poprawy środowiska pracy należy wykonać następujące czynności:
   • Umieść drukarkę w pobliżu punktu dostępowego.
   • Usuń jakiekolwiek przeszkody pomiędzy punktem dostępowym i drukarką.
   *Wykryto konflikt routera/punktu dostępowego. Zakłócenia sygnału mogą być spowodowane przez inne sieci bezprzewodowe używane w pobliskich pomieszczeniach lub budynkach. Umieszczenie drukarki w pobliżu punktu dostępowego może poprawić połączenie. *Siła sygnału jest niska. Wykryto konflikt routera/punktu dostępowego. Zakłócenia sygnału mogą być spowodowane przez inne sieci bezprzewodowe używane w pobliskich pomieszczeniach lub budynkach.
   *Wykryto wiele nazw sieci (SSID) pasujących do wprowadzonej nazwy sieci (SSID). Potwierdź nazwę sieci (SSID). Zostaje nawiązane połączenie z innym punktem dostępowym.
   Spróbuj wykonać następującą czynność:
   Zmień nazwę SSID punktu dostępowego, z którym chcesz się połączyć, a następnie ponownie przeprowadź konfigurację sieci drukarki.*Nie można podłączyć więcej urządzeń. Aby dodać inne, odłącz jedno z podłączonych urządzeń. Jeśli chcesz dodać nowe urządzenie, odłącz jedno z bieżących urządzeń, wykorzystując jego ustawienia sieci Wi-Fi lub odłącz wszystkie urządzenia, zmieniając hasło z poziomu drukarki.

   Można drukować na dowolnej drukarce zgodnej z usługą Epson Email Print z dowolnego urządzenia umożliwiającego wysyłanie wiadomości e-mail, np. urządzenia typu smartfon, tabletu, komputera czy telefonu komórkowego.

   Aby skorzystać z tej usługi, należy najpierw zarejestrować konto i drukarkę w usłudze Epson Connect. Jeżeli nie dokonano jeszcze rejestracji, należy kliknąć poniższe łącze i postępować zgodnie z instrukcjami.
   Rejestrowanie z poziomu komputera
   Rejestrowanie za pomocą urządzenia typu smartfon lub tabletu

   Wysyłanie wiadomości e-mail

   Wiadomość można wysłać nie tylko z komputera, ale także z urządzenia typu smartfon, tabletu czy telefonu komórkowego.

   Utwórz wiadomość e-mail i załącz zdjęcia lub dokumenty do wydrukowania.

   Uwaga:

   Tekst w treści wiadomości wydrukuje się oddzielnie od załącznika.

   W opcji Print Settings (Ustaw. drukow. ) na stronie User Page (Strona użytkownika) można zdecydować, czy treść wiadomości ma zostać wydrukowana.

   Wpisz adres e-mail drukarki i wyślij wiadomość.

   Adres e-mail drukarki można sprawdzić w jeden z poniższych sposobów.

   Na stronie z informacjami drukowanej po zakończeniu konfiguracji usługi Epson Connect.

   Na liście Printer List (Lista drukarek) na stronie User Page (Strona użytkownika).

   Na panelu LCD drukarki.

   Na raporcie połączenia sieciowego lub arkuszu stanu sieci.

   Więcej informacji na temat raportu połączenia sieciowego i arkusza stanu sieci znajduje się w dokumentacji dołączonej do drukarki.

   Uwagi dotyczące wysyłania wiadomości e-mail

   Podczas wysyłania wiadomości należy zwrócić uwagę na poniższe rzeczy.

   Maksymalnie można wprowadzić 100 adresów e-mail drukarek.

   Drukowanie po wprowadzeniu adresu e-mail drukarki w polu Bcc (Niewidoczna kopia) nie jest możliwe.

   Dołączyć można 10 plików.

   Dołączone pliki wraz z treścią wiadomości nie mogą przekraczać 20 MB.

   Obsługiwane są poniższe typy plików.

   Word (doc, docx), Excel (xls, xlsx), PowerPoint (ppt, pptx), PDF, JPEG, GIF, BMP, PNG, TIFF

   Z wyjątkiem treści wiadomości, plików tekstowych (zwykły tekst) nie można wydrukować.

   Plików spakowanych (zip) nie można wydrukować.

   Nie są obsługiwane krótkie wiadomości tekstowe (SMS) obsługiwane przez operatorów telefonów komórkowych.

   Usuwanie zadań drukowania

   Zadanie drukowania może zostać anulowane po wysłaniu.

   Jeżeli drukowanie już się rozpoczęło, można je usunąć z poziomu panelu sterowania drukarki.

   Oczekujące zadania drukowania można usunąć na stronie User Page (Strona użytkownika).

   Na panelu sterowania drukarki

   Podczas drukowania naciśnij na panelu sterowania przycisk zatrzymywania/anulowania.

   Nazwa i położenie tego przycisku zależą od modelu drukarki. Przejrzyj dokumentację dołączoną do drukarki.

   Na stronie User Page (Strona użytkownika)

   Zaloguj się na stronie User Page (Strona użytkownika) i anuluj zadanie drukowania w opcji Print Log (Dziennik drukowania).

   Jeżeli zarejestrowano wiele drukarek, z listy należy wybrać drukarkę, którą chcesz skonfigurować.

   Wybierz opcję Print Log (Dziennik drukowania) w usłudze Email Print z menu po lewej stronie. com/guide/assets/files/step_3. gif"/>

   Wyświetli się zadanie drukowania. Kliknij lub dotknij opcji Cancel (Anuluj) w kolumnie Status (Stan).

   Gdy wartość w kolumnie Status (Stan) zmieni się na Cancel (Anuluj), zadanie zostało anulowane.

   Włączanie i edytowanie listy Approved Senders List (Lista zatwierdzonych nadawców)

   Włączając listę Approved Senders List (Lista zatwierdzonych nadawców), można udostępnić drukarkę tylko zaufanym nadawcom i zablokować złośliwe wiadomości e-mail. Lista Approved Senders List (Lista zatwierdzonych nadawców) jest domyślnie wyłączona.

   Wybierz opcję Approved Senders List (Lista zatwierdzonych nadawców) w usłudze Email Print z menu po lewej stronie.

   Wybierz opcję „Use Approved Senders List (Recommended) (Skorzystaj z pozycji Lista zatwierdzonych nadawców (zalecane))”.

   Kliknij lub dotknij opcji Add Address (Dodaj adres) lub Add address from Print Log (Dodaj adr z dziennika drukow. ).

   Twój adres e-mail (nazwa użytkownika) wyświetla się domyślnie.

   Jeżeli chcesz dodać adres e-mail, który nie znajduje się w dzienniku drukowania lub adres domeny, wybierz opcję Add Address (Dodaj adres).

   Jeżeli chcesz dodać adres e-mail, z którego otrzymano wcześniej wiadomość, wybierz opcję Add address from Print Log (Dodaj adr z dziennika drukow. com/guide/assets/files/step_5. gif"/>

   Jeżeli wybrano opcję Add Address (Dodaj adres), wpisz adres e-mail bądź adres domeny, który chcesz dodać.

   Jeżeli wybrano opcję Add address from Print Log (Dodaj adr z dziennika drukow. ), wybierz wiadomość otrzymaną z adresu, który chcesz dodać.

   Dodanie nazwy domeny powoduje, że drukarka może otrzymywać wiadomości e-mail z adresów z tej samej domeny.

   Dodając nazwę domeny należy się upewnić, że zawiera ona znak „@” (np. @epson. com).

   Nie można dodać domeny za pomocą opcji Add address from Print Log (Dodaj adr z dziennika drukow. com/guide/assets/files/step_6. gif"/>

   Kliknij lub dotknij opcji Add (Dodaj). com/guide/assets/files/step_7. gif"/>

   Sprawdź, czy dodany adres znajduje się na liście Approved Senders List (Lista zatwierdzonych nadawców), a następnie kliknij lub dotknij opcji Apply (Zastosuj).

   Jeśli chcesz usunąć zarejestrowany adres e-mail lub adres nazwy domeny, wybierz kolumnę z opcją Delete (Usuń) dla adresu, który chcesz usunąć z listy Approved Senders List (Lista zatwierdzonych nadawców), a następnie kliknij lub dotknij przycisku Apply (Zastosuj).

   Jeżeli chcesz wyłączyć listę Approved Senders List (Lista zatwierdzonych nadawców), wybierz opcję „Anyone can send print jobs to this printer (Każdy może przesyłać zadania drukowania do tej drukarki)”, a następnie kliknij lub dotknij przycisku Apply (Zastosuj).

   Zmiana ustawień drukarki

   Po wybraniu ustawień drukarki wszystkie wiadomości e-mail są drukowane zgodnie z tymi ustawieniami. Po zarejestrowaniu wielu drukarek można wybrać ustawienia wydruku dla każdej drukarki.

   Wybierz opcję Print Settings (Ustaw. ) w usłudze Email Print z menu po lewej stronie.

   Wybierz żądane ustawienia drukowania.

   Ustawienia drukowania mogą się różnić w zależności od używanego modelu.

   Kliknij lub dotknij opcji Apply (Zastosuj).

   Ustawienie zostanie włączone dla następnej otrzymanej wiadomości.

   Konfigurowanie powiadomień e-mail

   Ustawienia powiadomień e-mail można zmieniać na stronie User Page (Strona użytkownika).

   Jeżeli po stronie nadawcy wystąpi błąd, powiadomienie zostanie automatycznie wysłane do nadawcy, niezależnie od ustawień.

   Jeśli wyświetli się komunikat o błędzie, postępuj zgodnie z instrukcjami, aby rozwiązać problem.

   Wysyłanie powiadomień e-mail do właściciela drukarki

   Wybierz opcję Email Notification Settings (Ustaw. powiad. Email) w opcji Printer (Drukarka) z menu po lewej stronie.

   Wybierz powiadomienia, które chcesz otrzymywać.

   W ten sposób ustawienia powiadomień e-mail zostały zmienione.

   Wysyłanie powiadomień e-mail do nadawcy wiadomości

   Ustawienia powiadomień e-mail dla nadawcy wiadomości można zmienić na liście Approved Senders List (Lista zatwierdzonych nadawców) na stronie User Page (Strona użytkownika).

   Jeżeli lista Approved Senders List (Lista zatwierdzonych nadawców) jest włączona, zaznacz pole wyboru w kolumnie Send notification email (Wyślij powiadomienie e-mail) adresu e-mail lub domeny, na który chcesz wysyłać powiadomienia.

   Jeżeli lista Approved Senders List (Lista zatwierdzonych nadawców) jest wyłączona, zaznacz pole wyboru w kolumnie Send print notification email to sender (Wyślij do nadawcy powiadomienie e-mail dotyczące drukowania).

   Drukarka obsługuje funkcję Windows Vista Web Services on Devices (WSD). W tej sekcji opisano sposób konfiguracji drukarki sieciowej za pomocą funkcji WSD.

   Uwaga:

   Aby skonfigurować drukarkę/skaner za pomocą funkcji WSD, komputer i drukarka muszą być podłączone do sieci.

   Sprawdź, czy drukarka jest włączona.

   Kliknij przycisk Start, a następnie Network (Sieć).

   Kliknij ikonę drukarki prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij przycisk Install (Instaluj).

   W oknie User Account Control (Kontrola konta użytkownika) kliknij przycisk Continue (Kontynuuj).

   Ikona przedstawia nazwę drukarki w sieci (np. EPSONXXXXXX). Nazwę drukarki można skonfigurować na panelu sterowania drukarki lub na arkuszu stanu sieci. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat potwierdzania na panelu sterowania lub arkuszu stanu sieci, patrz Podłączanie drukarki do sieci.

   Jeśli zostanie wyświetlony przycisk Uninstall (Odinstaluj) zamiast Install (Instaluj), kliknij raz przycisk Uninstall (Odinstaluj) i ponów. com/onlineguides/pl/b40series/html_z/files/step_4. gif"/>

   Kliknij opcję Your devices are ready to use (Urządzenia są gotowe do użycia). com/onlineguides/pl/b40series/html_z/files/step_5. gif"/>

   Sprawdź ekran po prawej stronie i kliknij Close (Zamknij). com/onlineguides/pl/b40series/html_z/files/step_6. gif"/>

   Kliknij przycisk Start, Control Panel (Panel sterowania), a następnie kliknij Printers (Drukarki). com/onlineguides/pl/b40series/html_z/files/step_7. gif"/>

   Sprawdź, czy dodana została ikona z nazwą drukarki w sieci (np.

   Aby drukować za pomocą funkcji WSD, wybierz drukarkę według nazwy drukarki w sieci.

   Aby użyć funkcji skanera z funkcją WSD, użyj programu Windows Fax and Scan (Faksowanie i skanowanie w systemie Windows) lub Paint w systemie Windows Vista.

   Nazwa skanera wybrana w programie Windows Fax and Scan (Faksowanie i skanowanie w systemie Windows) lub Paint w systemie Windows Vista jest taka sama jak nazwa drukarki w sieci.

   Aby uzyskać informacje na temat procedury skanowania za pomocą oprogramowania komercyjnego, patrz Przewodnik użytkownika dołączony do oprogramowania.

  Konfiguracja i ustawienia Epson Et 2825

  Bezpośredni link do pobrania Konfiguracja i ustawienia Epson Et 2825

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Konfiguracja i ustawienia Epson Et 2825