Lista danych Black And Decker Ka196e Xe

Black and Decker Ka196e Xe jest to zaawansowana lista danych do wykorzystania w różnego rodzaju projektach. Jest ona zaprojektowana z myślą o zastosowaniu w przemyśle, dzięki czemu możliwe jest przechowywanie, przetwarzanie i korzystanie z danych w sposób bezpieczny i niezawodny. Lista danych Black and Decker Ka196e Xe jest kompatybilna z wieloma platformami, w tym Windows, iOS i Android. Oferuje ona szeroki zakres funkcji, w tym automatyczne aktualizacje, bezpieczne przechowywanie danych, zintegrowane narzędzia do analizy i wiele więcej. Dzięki temu możliwe jest tworzenie zaawansowanych aplikacji, które będą zapewniać wysoką wydajność i jakość w obrębie przetwarzania danych.

Ostatnia aktualizacja: Lista danych Black And Decker Ka196e Xe

Domowe Wyzwania

Jeśli możesz to sobie wyobrazić, możesz to stworzyćPomyśl o tym, co chciałbyś zmienić w swoim otoczeniu i po prostu to zrób. Szeroka gama elektronarzędzi BLACK+DECKER® daje Ci pewność wykonania każdego projektu, zaczynając od codziennych napraw domowych.Wybierz spośród narzędzi akumulatorowych lub sieciowych, zaprojektowanych tak, aby pomóc Ci z łatwością i bez wysiłku zmienić Twoje plany w rzeczywistość. Rozpocznij swoją przygodę już teraz

Nasze produkty ułatwiają sprzątanie i sprawiają, że masz więcej czasu. Na to, co kochasz!

BLACK+DECKER POWERCONNECT

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz wydajnych elektronarzędzi do majsterkowania, produktów do pielęgnacji ogrodu, czy też uniwersalnych urządzeń do sprzątania, aby odświeżyć dom - poradzisz sobie bez problemu dzięki POWERCONNECT.

Więcej Mocy

Wyższy moment obrotowy i dłuższy czas pracy na jednym naładowaniu akumulatora dzięki zastosowaniu siników bezszczotkowych.

Pozostaw swój dom idealnie czysty, dzięki odkurzaczowi.

BLACK+DECKER® 18V POWERSERIES Extreme 4-w-1, zaprojektowanemu z myślą o ułatwianiu Twojego życia.

Kompatybilność z systemem 18V.

Ponieważ ten produkt jest częścią platformy akumulatorowej 18V, możesz wyjąć akumulator i użyć go w innym narzędziu 18V B+D - to takie proste!

Moc Tworzenia

Moc tworzenia na wyciągnięcie ręki, dzięki elektronarzędziom BLACK+DECKER. Możliwości są ograniczone jedynie Twoją wyobraźnią.

Śledź nas w social mediach!

Zainspiruj się i podziel się swoimi projektami #BLACKANDDECKER.

Zobacz poniższy poradnik dla Black & Decker KA196E. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Black & Decker KA196E, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Black & Decker KA196E. Upewnij się, że opisujesz trudności z Black & Decker KA196E tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Black & Decker KA196E

Strona: 1

4 34 3152www. blackanddecker. eu559322-07 PLElektronarzędzieprzeznaczonedo lekkich pracogrodowych.AST4XCCD380CD400KA196KA196E

Strona: 2

3POLSKIPrzeznaczenieOpisywana szlifierka oscylacyjna Black & Deckerprzeznaczona jest do szlifowania drewna, metali,tworzyw sztucznych i powłok malarskich.Narzędzie przeznaczone jest tylko do użytkuamatorskiego.Ogólne zasady bezpiecznej pracyUwaga! Uważnie przeczytaj całą instrukcję obsługi.Nie zastosowanie się do poniższych zaleceńmoże spowodować zagrożenie porażeniemprądem elektrycznym, pożarem i / lub poważnymuszkodzeniem ciała. Pojęcie "elektronarzędzie"używane we wszystkich poniższych ostrzeżeniachdotyczy elektronarzędzi zasilanych z siecielektrycznej (przewodem zasilającym) orazelektronarzędzi zasilanych akumulatorowo(bezprzewodowych).ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI.1. Miejsce pracya. Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dbajo dobre oświetlenie. Brak porządku i złeoświetlenie są częstą przyczyną wypadków.b. Nie używaj elektronarzędzi w strefachzagrożonych wybuchem, na przykładw pobliżu palnych cieczy, gazów lub pyłów.Elektronarzędzia mogą wytworzyć iskrypowodujące zapłon pyłów lub oparów.c. W czasie pracy elektronarzędziami niepozwalaj na przebywanie w pobliżu dziecii innych osób postronnych. Brak skupieniamoże spowodować utratę kontroli nad narzędziem.2. Ochrona przed porażeniem prądemelektrycznyma. Gniazdo musi być dostosowane do wtyczkielektronarzędzia. Nie wolno dokonywaćprzeróbek wtyczki. Nie wolno używaćprzejściówek do zasilania uziemionychelektronarzędzi. Nie przerobione wtyczkii odpowiednie gniazda zmniejszają ryzykoporażenia prądem elektrycznym.b. Unikaj bezpośredniej stycznościz powierzchniami uziemionymi lubzerowanymi (np. rurociągami, kaloryferami,kuchenkami i urządzeniami chłodniczymi).Ryzyko porażenia prądem elektrycznymwzrasta, jeśli twoje ciało jest zerowane lubuziemione.c. Nie narażaj elektronarzędzi na działaniedeszczu lub zwiększonej wilgotności.Woda wnikająca do wnętrza elektronarzędziazwiększa ryzyko porażenia prądemelektrycznym.d. Nie wolno ciągnąć za przewód zasilający.Nie podnoś, nie ciągnij i nie wyciągajz gniazda wtyczki, poprzez ciągnięcieza przewód zasilający elektronarzędzia.Chroń przewód zasilający przed kontaktemz gorącymi elementami, olejami, ostrymikrawędziami i ruchomymi częściami.Uszkodzenie lub zaplątanie przewoduzasilającego zwiększa ryzyko porażeniaprądem elektrycznym.e. W czasie pracy elektronarzędziemna wolnym powietrzu należy używaćprzedłużacza przeznaczonego dostosowania poza pomieszczeniamizamkniętymi. Użycie przewodu zasilającegoprzeznaczonego do stosowania pozapomieszczeniami zamkniętymi zmniejszaryzyko porażenia prądem elektrycznym.3. Środki ochrony osobisteja. W czasie pracy elektronarzędziemzachowaj czujność, patrz uważnie i kierujsię zdrowym rozsądkiem. Nie używajelektronarzędzi, jeżeli jesteś zmęczony,pod wpływem narkotyków, alkoholu czyleków. Nawet chwila nieuwagi, w czasie pracyelektronarzędziem, może doprowadzić dopoważnego uszkodzenia ciała.b. Używaj sprzętu ochrony osobistej. Zawszezakładaj okulary ochronne. Stosowanieodpowiedniego do sytuacji sprzętu ochronyosobistej takiego, jak maska przeciwpyłowa,buty z podeszwą antypoślizgową, hełmochronny lub ochrona słuchu, zmniejsza ryzykouszkodzenia ciała.c. Unikaj przypadkowego włączenia. Przedwłożeniem wtyczki do gniazda upewnij się,że wyłącznik jest w pozycji "wyłączone".Trzymanie palca na wyłączniku w czasieprzenoszenia elektronarzędzia oraz wkładaniewtyczki do gniazda, gdy przełącznik jestwciśnięty, zwiększa ryzyko uszkodzenia ciała.d. Przed uruchomieniem narzędzia usuńwszelkie klucze i narzędzia do regulacji.Pozostawienie klucza lub narzędzia doregulacji połączonego z częściami wirującymielektronarzędzia może spowodowaćuszkodzenie ciała.

Strona: 3

4e. Nie wychylaj się. Przyjmij stabilną pozycjętak, aby zawsze zachowywać równowagę.Umożliwia to lepszą kontrolę nad pracąurządzenia w nagłych sytuacjach.f. Załóż odpowiedni strój. Nie zakładaj luźnychubrań i biżuterii. Nie dopuszczaj włosów,ubrania i rękawic do kontaktu z częściamiwirującymi. Luźne ubranie, biżuteria lubdługie włosy mogą zostać pochwycone przezruchome części.g. Jeśli sprzęt jest przystosowany doprzyłączenia urządzeń odprowadzającychi zbierających pył, upewnij się, czy sąone przyłączone i właściwie użytkowane.Użycie takich urządzeń może zmniejszyćniebezpieczeństwa wynikające z obecności pyłów.4. Obsługa i konserwacja elektronarzędzia. Nie wolno przeciążać elektronarzędzi.Zawsze używaj elektronarzędziodpowiednich dla danego zastosowania.Dzięki odpowiednim elektronarzędziomwykonasz pracę lepiej i w sposób bezpieczny,w tempie, do jakiego narzędzie zostałozaprojektowane.b. Nie wolno używać elektronarzędziaz zepsutym wyłącznikiem, który nie pozwalana sprawne włączanie i wyłączanie.Elektronarzędzie, którego pracy nie możnakontrolować wyłącznikiem, stanowi zagrożeniei musi zostać naprawione.c. Przed wykonywaniem regulacji, wymianyosprzętu czy spakowaniem elektronarzędzianależy odłączyć wtyczkę od źródła zasilania.Stosowanie takich środków zapobiegawczychzwiększa bezpieczeństwo i zmniejszaryzyko przypadkowego uruchomieniaelektronarzędzia.d. Nie używane elektronarzędzie przechowujpoza zasięgiem dzieci i nie dopuszczajosób nie znających elektronarzędzialub tej instrukcji do posługiwania sięelektronarzędziem. Elektronarzędziaobsługiwane przez osoby nieprzygotowanestanowią zagrożenie.e. Regularnie dokonuj konserwacjielektronarzędzi. Sprawdź, czy ruchomeczęści są właściwie połączone izamocowane, czy części nie sąuszkodzone oraz skontroluj wszelkie inneelementy mogące mieć wpływ na pracęelektronarzędzia. Wszelkie uszkodzenianależy naprawić przed rozpoczęciem pracy.Wiele wypadków spowodowanych jest przezniedostateczną konserwację elektronarzędzi.f. Dbaj o czystość narzędzi i ostrośćelementów tnących. Zadbane narzędziatnące, z ostrymi krawędziami tnącymi, rzadziejsię zacinają i są łatwiejsze w prowadzeniu.g. Używaj elektronarzędzia, osprzętu,końcówek itp. zgodnie z zaleceniamiinstrukcji obsługi oraz z przeznaczeniemdanego typu elektronarzędzia, uwzględniającwarunki i rodzaj wykonywanej pracy.Używanie elektronarzędzia niezgodniez przeznaczeniem jest niebezpieczne.5. Naprawya. Powierzaj naprawy elektronarzędziwyłącznie osobom wykwalifikowanym,używającym identycznych częścizamiennych. Zapewni to bezpieczeństwoużytkowania naprawionego urządzenia.Dodatkowe wskazówki dotyczącebezpiecznego użytkowania szlifierekoscylacyjnych• W czasie szlifowania zawsze należy zakładaćmaskę przeciwpyłową.• Po skończonej pracy dokładnie oczyść z pyłu.• Podejmij specjalne środki ostrożnościw przypadku szlifowania farb zawierającychołów lub drewna i metali, z których mogąwydzielać się toksyczne pyły:- Używaj maski przeciwpyłowejprzeznaczonej do ochrony przed pyłamiz farb zawierających ołów i oparami orazupewnij się, że osoby zbliżające się domiejsca pracy sa również zabezpieczone.- Nie pozwalaj dzieciom i kobietom w ciążyna zbliżanie się do miejsca pracy.- Nie wolno jeść, pić ani palić papierosóww pobliżu miejsca pracy.- Zabezpiecz i zutylizuj w bezpieczny sposóbzebrany pył i wszelkie inne odpady.• Opisywane urządzenie nie może byćsamodzielnie użytkowane przez osoby zbytmłode lub niewystarczająco silne. Nie wolnopozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem.• Ze względów bezpieczeństwa, wymianyuszkodzonego przewodu zasilającego powiniendokonywać producent lub AutoryzowanySerwis Black & Decker.

Strona: 4

5Ochrona przed porażeniem prądemOpisywane elektronarzędzie jest podwójnieizolowane; dlatego nie ma koniecznościstosowania dodatkowego uziemienia.Zawsze należy upewnić się, czy napięciesieci zasilającej jest zgodne z napięciempodanym na tabliczce znamionowej.Wyposażenie1. Wyłącznik2. Przyłącze do odprowadzenia pyłu3. Stopa szlifierki4. Klamry mocowania papieru ściernego5. Gałka regulacji prędkości (KA196E)MontażUwaga! Przed rozpoczęciem montażu upewnićsię, czy narzędzie jest wyłączone i wtyczkazasilająca jest odłączona.Mocowanie papieru ściernego (Rys. A & B)Uwaga! Nie wolno używać niekompletnegourządzenia lub bez papieru ściernego.Montaż papieru ściernego (Rys. A)• Upewnij się, że narzędzie jest wyłączonei wtyczka wyjęta z gniazda.• Wyrobić arkusz papieru poprzez pocieraniego gładką stroną o brzeg blatu roboczego.• Podnosząc dźwignie klamer mocowaniapapieru ściernego (4) zwolnić je z mocowańi naciskając otworzyć klamry.• Umieścić arkusz papieru ściernego na stopieszlifierki w taki sposób, aby otwory w arkuszupokrywały się z otworami w stopie.• Wsunąć brzeg arkusza do przedniegomocowania papieru, jak pokazano na rysunku.• Opuścić i umieścić w mocowaniach przedniąklamrę mocowania papieru ściernego (4).• Naciągając lekko arkusz wsunąć drugi brzegarkusza do tylnego mocowania papieru.• Opuścić i umieścić w mocowaniach tylnąKA196/KA196E - Mocowanie materiałuściernego na rzep (Rys. B)• Mocno i równomiernie docisnąć arkuszdo stopy szlifierki (3) w taki sposób, aby otworyw arkuszu pokrywały się z otworami w stopie.Przyłączanie odkurzacza (Rys. C)• Wsunąć przejściówkę (6) w przyłączedo oprowadzania pyłu (2).• Przyłączyć wąż odkurzacza (7) do przejściówki.EksploatacjaUwaga! Uwzględnij tempo pracy urządzenia.Nie przeciążaj narzędzia.KA196E - Regulacja prędkościRegulacja prędkości pozwala na dostosowanieprędkości narzędzia do właściwości obrabianegomateriału.• Ustawić gałkę regulacji prędkości (5) w żądanejpozycji. Do szlifowania drewna należy ustawićwyższą prędkość. Średnią prędkość w przypadkuoklein i materiałów syntetycznych oraz niższą wprzypadku szlifowania powłok akrylowych, metalinieżelaznych i usuwania powłok malarskich.Włączanie i wyłączanieCD380/CD400/AST4XC• Aby włączyć narzędzie, należy przesunąćwyłącznik (1) do przodu (pozycja I).• Aby wyłączyć narzędzie, należy przesunąćwyłącznik do tyłu (pozycja 0).KA196/KA196E• Aby włączyć narzędzie, należy nacisnąćprzednią część I wyłącznika (1).• Aby wyłączyć narzędzie, należy nacisnąć tylnączęść O wyłącznika.Wskazówki praktyczne• Zawsze trzymaj narzędzie obiema rękami (Rys. D).• Nie dociskaj szlifierki zbyt mocno.• Okresowo sprawdzaj stan materiału ściernego.Zmieniaj papier w miarę potrzeb.• Szlifuj zgodnie z kierunkiem słojów.• Do przeszlifowania farby przed nałożeniemkolejnej warstwy używaj bardzo drobnegopapieru ściernego.• Szlifowanie dużych nierówności oraz usuwaniestarych farb rozpoczynajod szlifowania papierem gruboziarnistym.W innych przypadkach rozpoczynaj szlifowanieod użycia papieru o średniej granulacji.W obu przypadkach stopniowo używaj corazdrobniejszego papieru aby otrzymać gładkąpowierzchnię końcową.• Lokalny sprzedawca udzieli dalszych informacjina temat dostępnych akcesoriów.

Strona: 5

6KonserwacjaElektronarzędzia Black & Decker zostałyzaprojektowane tak, aby zapewnić długoletnią,prawie bezobsługową pracę urządzenia. Aby długocieszyć się właściwą pracą urządzenia, należyodpowiednio z nim postępować i regularnie jeczyścić.• Otwory wentylacyjne w obudowie należyokresowo czyścić czystym, suchympędzelkiem.• Obudowę okresowo czyścić wilgotnąściereczką. Nie wolno stosować preparatówżrących lub na bazie rozpuszczalników.Ochrona środowiskaSelektywna zbiórka odpadów.Opisywanego produktu nie wolnoutylizować razem ze zwykłymi śmieciamiz gospodarstw domowych.Gdy okaże się, że konieczna jest wymianaposiadanego narzędzia Black & Decker lubnie będzie się go więcej używać, nie należywyrzucać go razem ze śmieciami z gospodarstwadomowego. Należy przekazać produkt do punktuselektywnej zbiórki odpadów.Selektywna zbiórka zużytych produktówi opakowań pozwala na powtórnewykorzystanie zużytych materiałów.Powtórne użycie materiałów pomagachronić środowisko naturalne przedzanieczyszczeniem i zmniejszazapotrzebowanie na surowce.Lokalne prawodawstwo może zapewniaćmożliwość selektywnej zbiórki zużytych sprzętówelektrycznych, poprzez pozostawienie ichw punktach na miejskich wysypiskach śmieci lubu sprzedawcy, przy zakupie nowego sprzętu.Black & Decker zapewnia możliwość zbiórkii recyklingu swoich produktów po zakończeniuokresu eksploatacji. Aby skorzystać z tejmożliwości, prosimy zwrócić się do jednegoz Autoryzowanych Przedstawicieli Serwisowych,który odbierze je od Państwa w naszym imieniu.Lista Autoryzowanych Przedstawicieli SerwisowychBlack & Decker oraz inne informacje na tematnaszego serwisu posprzedażnego dostępnesą na stronie internetowej: www. 2helpU. comDeklaracja zgodności UEAST4XC/CD380/CD400/KA196/KA196EFirma Black & Decker oświadcza,że szlifierki model:spełniają normy:98/37/EC, 89/336/EEC, 2002/95/EEC, EN 60745,EN 55014, EN 61000LpA(ciśnienie akustyczne) 78 dB(A),LWA(moc akustyczna) 89 dB(A), wibracje działającena ręce/ramiona 6. 86 m/s2KpA(wahanie ciśnienia akustycznego) 3 dB(A),KWA(wahanie mocy akustycznej) 3 dB(A)Kevin HewittDyrektor TechnicznyBlack&DeckerSpennymoor, CountyDurham DL16 6JG,Wielka Brytania1-5-2005Dane techniczneAST4XC CD380 CD400 KA196 KA196ENapięcie zasilania VAC230 230 230 230 230Moc elektryczna W 135 125 135 135 135Prędkość bez obciążenia min-111, 000 11, 000 11, 000 11, 000 6, 500 - 11, 000Oscylacje (bez obciążenia) min-122, 000 22, 000 22, 000 22, 000 13, 000 - 22, 000Powierzchnia stopy szlifierki mm 90 x 187 90 x 187 90 x 187 90 x 187 90 x 187Waga kg 1. 2 1. 3 1. 3

Strona: 6

7zst00068175 - 03-07-2008Black & DeckerWarunki gwarancji:Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodniez warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymiw instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jestobjęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli nie została doniego dołączona oddzielna karta gwarancyjna orazelementy podlegające naturalnemu zużyciu.1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktuspowodowane wadami produkcyjnymi i wadamimateriałowymi.2. Niniejszagwarancjajestważnapoprzedstawieniuprzez Klienta w Centralnym SerwisieGwarancyjnym reklamowanego produktu orazłącznie:a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedażytaką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopiifaktury.3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawęurządzenia (wraz z bezpłatną wymianąuszkodzonych części) w okresie 24 miesięcyod daty zakupu.4. Produkt reklamowany musi być:a) dostarczony bezpośrednio do CentralnegoSerwisu Gwarancyjnego wraz z poprawniewypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnymparagonem zakupu (lub kopią faktury) orazszczegółowym opisem uszkodzenia, lubb) przesłanydoCentralnegoSerwisuGwarancyjnegoza pośrednictwem punktu sprzedaży wrazz dokumentami wymienionymi powyżej.5. Koszty wysyłki do Centralnego SerwisuGwarancyjnego ponosi Black & Decker.Wszelkie koszty związane z zapewnieniembezpiecznego opakowania, ubezpieczeniemi innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadkuodrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produktjest odsyłany do miejsca nadania na kosztadresata.6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będąusunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjnyw terminie:a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktuprzez Centralny Serwis Gwarancyjny;b) termin usunięcia wady (punkt 6 a) może byćwydłużony o czas niezbędny do importuniezbędnych części zamiennych;7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi napiśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianiebez dokonywania naprawy.8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, możebyć wydany nowy produkt o niegorszychparametrach.9. Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnegoodnośnie zasadności zgłaszanych usterek jestdecyzją ostateczną.10. Gwarancją nie są objęte:a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowaneniewłaściwym użytkowaniem lub używaniemproduktu niezgodnie z przeznaczeniem,instrukcją obsługi lub przepisami bezpieczeństwa.W szczególności profesjonalne użytkowanieamatorskich narzędzi Black & Decker powodujeutratę gwarancji;b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowaneprzeciążaniem narzędzia, które prowadzido uszkodzeń silnika, przekładni lub innychelementów a także stosowaniem osprzętu innegoniż zalecany przez Black & Decker;c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołanenimi wady;d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutekdziałania pożaru, powodzi, czy też innych klęskżywiołowych, nieprzewidzianych wypadków,korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czyteż innych czynników zewnętrznych;e) produkty, w których naruszone zostały plombygwarancyjne lub, które były naprawiane pozaCentralnym Serwisem Gwarancyjnym lub byłyprzerabiane w jakikolwiek sposób;f) osprzęt eksploatacyjny dołączony dourządzenia, taki jak: wiertła, tarcze pilarskie,tarcze szlifierskie, końcówki wkręcające, nożestrugarskie, brzeszczoty, papier ścierny, paskinapędowe i inne elementy ulegające naturalnemuzużyciu.11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,które sprzedały produkt, nie udzielająupoważnień ani gwarancji innych niż określonew karcie gwarancyjnej. W szczególności nieobejmują prawa klienta do domagania się zwrotuutraconych zysków w związku z uszkodzeniemproduktu.12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani niezawiesza uprawnień kupującego wynikającychz niezgodności towaru z umową.Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECHul. Obozowa 61, 01-418 Warszawatel. : (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09

Marka:
Black & Decker
Produkt:
Szlifierki
Model/nazwa:
KA196E
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Polski

Powiązane produkty Black & Decker KA196E

Lista danych Black And Decker Ka196e Xe

Bezpośredni link do pobrania Lista danych Black And Decker Ka196e Xe

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Lista danych Black And Decker Ka196e Xe