Montaż i demontaż Canon C12 8294

Montaż i demontaż Canon C12 8294 jest łatwy i szybki. Jest to zaawansowana lustrzanka cyfrowa z 24,2-megapikselowym sensorem CMOS i wbudowanym systemem Wi-Fi. Canon C12 8294 jest wyposażony w matrycę CMOS o dużej czułości, która pozwala uzyskać dobre rezultaty nawet w słabym oświetleniu. Mimo, że aparat jest dość ciężki, montaż i demontaż aparatu są szybkie i łatwe dzięki wygodnym przyciskom i ergonomicznemu uchwytowi. Aparat jest wyposażony w wiele funkcji, takich jak zdjęcia seryjne, zdjęcia HDR, tryb filmowy i wiele innych, które można łatwo sterować, aby uzyskać idealne zdjęcia.

Ostatnia aktualizacja: Montaż i demontaż Canon C12 8294

Ta drukarka firmy Canon jest wyposażona w kasety z atramentem działające w technologii FINE. Oznacza to, że mechaniczna głowica drukująca jest wbudowana w kasetę z atramentem.

Aby wymienić kasetę FINE, wykonaj następujące czynności:

1. Po włączeniu zasilanie otwórz pokrywę przednią (C), a następnie otwórz tacę wyprowadzania papieru (D).

2. Otwórz pokrywę wyprowadzania papieru (E).

Spowoduje to przesunięcie uchwytu kasety FINE do pozycji wymiany, a pokrywa głowicy (F) zostanie automatycznie otwarta.

3. Wyjmij pustą kasetę FINE: wciśnij dźwignię blokady kasety z atramentem aż do jej zatrzaśnięcia i wyciągnij kasetę.

4. Wyjmij nową kasetę FINE z opakowania i ostrożnie usuń taśmę ochronną (G).

5. Ostrożnie wsuń nową kasetę FINE do urządzenia aż do końca.Kaseta z kolorowym atramentem powinna zostać umieszczona w lewym otworze.Kaseta z czarnym atramentem powinna zostać umieszczona w prawym otworze.

6. Naciśnij dźwignię blokującą kasetę z atramentem w górę, aby zablokować kasetę FINE na swoim miejscu.

7. Zamknij pokrywę wyprowadzania papieru (H).

Uwaga:

• Urządzenie nie będzie działać, jeśli nie zostaną zainstalowane obie kasety z atramentem.

• Urządzenie będzie kontynuować działanie przez krótki czas, jeśli w jednej z kaset wyczerpie się atrament, ale jakość wydruku nie będzie optymalna. Zalecamy jak najszybszą wymianę kaset.

• Jeśli kasetę FINE zostanie wyjęta, należy natychmiast ją zastąpić. Nie wolno zostawiać urządzenia z wymontowaną kasetą FINE.

• Należ zawsze zastępować kasetę FINE nowym egzemplarzem, ponieważ zainstalowanie zużytej kasety może doprowadzić do zablokowania dysz, a wskaźniki poziomu atramentu nie będą działać prawidłowo.

• Po zdjęciu taśmy ochronnej nie należy pozostawiać kasety z atramentem FINE na zewnątrz, ponieważ spowoduje to zaschnięcie atramentu.

• Natychmiast po zainstalowaniu nowych kaset i próbie drukowania rozpocznie się automatycznie cykl czyszczenia głowicy drukującej. Należy zaczekać na zakończenie tej procedury.

• Z uchwytem kasety FINE należy obchodzić się ostrożnie, ponieważ atrament może się wylać i spowodować zaplamienie.

• Nie należy dotykać styków elektrycznych ani dysz głowic drukujących kaset FINE.

• Wszystkich pustych kaset FINE należy się pozbyć zgodnie z lokalnym prawem i przepisami.

W przypadku wyświetlania ostrzeżeń dotyczących pozostałego atramentu lub występowania innych błędów kontrolki atramentu i kontrolka Alarm zaczną migać na pomarańczowo w celu poinformowania o błędzie. Policz liczbę mignięć i podejmij odpowiednie czynności.

W przypadku błędu:

Procedura wymiany

W przypadku konieczności wymiany kasety FINE należy postępować zgodnie z poniższą procedurą. canon/ij/webmanual/Manual/W/MG2500%20series/PL/UF/movie_faq. html" title="">Obejrzyj film

 Ważne

Obsługa kaset FINE

 Nie wolno dotykać styków elektrycznych (A) ani dysz głowicy drukującej (B) kasety FINE. Mogłoby to spowodować nieprawidłowe drukowanie przez urządzenie.

 W przypadku wyjęcia kasety FINE należy ją natychmiast włożyć ponownie. Nie należy zostawiać urządzenia bez kaset FINE. gif" alt=""/> Kasety FINE należy wymieniać na nowe. Instalacja używanych kaset FINE może spowodować zatkanie się dysz.

Dodatkowo po zamontowaniu takich kaset FINE urządzenie nie będzie w stanie podawać prawidłowych informacji o konieczności wymiany kaset FINE. gif" alt=""/> Zainstalowanej kasety FINE nie należy wyjmować z urządzenia i pozostawiać na zewnątrz. Spowodowałoby to wyschnięcie kasety FINE i urządzenie mogłoby drukować nieprawidłowo po ponownym zainstalowaniu kasety. Aby zachować optymalną jakość drukowania, kasetę FINE należy zużyć w ciągu sześciu miesięcy od jej pierwszego użycia. canon/ij/webmanual/Manual/W/MG2500%20series/PL/BG/common/i_note. gif" alt=""/> Uwaga

 Jeśli wyczerpaniu ulegnie jedna z kaset FINE, można kontynuować drukowanie przy użyciu pozostałej kasety FINE z czarnym lub kolorowym atramentem, lecz jest to rozwiązanie wyłącznie tymczasowe. Jednak w takim przypadku jakość wydruku może ulec pogorszeniu. W celu zachowania optymalnej jakości druku zaleca się zainstalowanie nowej kasety FINE.

Nawet w przypadku drukowania przy użyciu tylko jednej kasety zaleca się pozostawienie pustej kasety FINE w urządzeniu. W przypadku braku kasety FINE z czarnym atramentem lub kasety FINE z kolorowym atramentem urządzenie zgłasza błąd i nie jest w stanie kontynuować drukowania.

Informacje na temat konfigurowania tych ustawień można znaleźć w części Ustawianie kasety z atramentem do wykorzystania. gif" alt=""/> Nawet w przypadku drukowania czarno-białego dokumentu lub wybrania druku w czerni i bieli urządzenie może zużywać atrament kolorowy.

Procedury czyszczenia i dokładnego czyszczenia głowicy drukującej, których przeprowadzanie może być konieczne w celu zapewnienia odpowiedniej wydajności urządzenia, wiążą się ze zużywaniem czarnego i kolorowego atramentu. W przypadku wyczerpania atramentu należy natychmiast wymienić odpowiednią kasetę FINE na nową. canon/ij/webmanual/Manual/W/MG2500%20series/PL/BG/common/i_red_arrow_b. canon/ij/webmanual/Manual/W/MG2500%20series/PL/BG/bg-tips1000. html" title="">Przydatne informacje na temat atramentu

 1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone.

 • Schowaj tacę wyprowadzania papieru i przedłużenie tacy wyjściowej.

 • Otwórz pokrywę.

  Uchwyt kaset FINE zostanie przesunięty w położenie umożliwiające ich wymianę.

   Przestroga

   Nie należy zatrzymywać ręką uchwytu kaset FINE ani przesuwać go z użyciem siły. Uchwytu kaset FINE nie należy dotykać do chwili jego zatrzymania się. gif" alt=""/> Wnętrze urządzenia może zostać zabrudzone atramentem. Podczas wymiany kasety FINE należy uważać, aby nie pobrudzić dłoni i ubrania. Atrament z wnętrza urządzenia można z łatwością usunąć przy użyciu papierowej chusteczki lub podobnego przedmiotu. gif" alt=""/> Nie należy dotykać elementów metalowych ani innych elementów wewnątrz urządzenia. gif" alt=""/> Jeśli pokrywa była otwarta przez dłużej niż 10 minut, uchwyt kaset FINE może się przemieścić, a kontrolka Alarm zaświecić. W takim przypadku zamknij pokrywę, a następnie otwórz ją ponownie.

 • Wyjmij pustą kasetę FINE.

  (1) Naciskaj kasetę FINE, aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie. canon/ij/webmanual/Manual/W/MG2500%20series/PL/BG/screens/t_ink030. jpg" alt=""/>

  (2) Wyjmij kasetę FINE. canon/ij/webmanual/Manual/W/MG2500%20series/PL/BG/screens/t_ink040. gif" alt=""/> Z kasetą FINE należy obchodzić się bardzo ostrożnie, aby uniknąć poplamienia odzieży i otoczenia. gif" alt=""/> Pustą kasetę FINE należy wyrzucać zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów eksploatacyjnych.

 • Przygotuj nową kasetę FINE.

  (1) Wyjmij nową kasetę FINE z opakowania i delikatnie zdejmij z niej taśmę ochronną (C). canon/ij/webmanual/Manual/W/MG2500%20series/PL/BG/screens/o_ink010. gif" alt=""/> Potrząsanie kasetą FINE może spowodować rozlanie atramentu i zabrudzenie rąk lub przedmiotów w pobliżu. Z kasetą FINE należy obchodzić się bardzo ostrożnie. gif" alt=""/> Należy uważać, aby nie pobrudzić rąk i przedmiotów w pobliżu atramentem pozostałym na zdjętej taśmie ochronnej. gif" alt=""/> Zdjętej taśmy ochronnej nie można założyć ponownie. Należy ją wyrzucić zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów eksploatacyjnych. gif" alt=""/> Nie należy dotykać styków elektrycznych ani dysz głowicy drukującej kasety FINE.

 • Zainstaluj kasetę FINE.

  (1) Włóż nową kasetę FINE pod kątem do uchwytu kaset FINE.

  Kasetę FINE z kolorowym atramentem należy zainstalować w lewym gnieździe, a kasetę FINE z czarnym atramentem — w prawym. canon/ij/webmanual/Manual/W/MG2500%20series/PL/BG/screens/t_ink050. gif" alt=""/> Delikatnie wkładaj nową kasetę FINE, aby nie uderzać jej stykami elektrycznymi o uchwyt kaset FINE. canon/ij/webmanual/Manual/W/MG2500%20series/PL/BG/screens/o_ink050. jpg" alt=""/>

  (2) Dociśnij kasetę FINE, aż zatrzaśnie się w odpowiednim położeniu. canon/ij/webmanual/Manual/W/MG2500%20series/PL/BG/screens/t_ink060. jpg" alt=""/> Sprawdź, czy kasety FINE zostały zainstalowane prawidłowo. canon/ij/webmanual/Manual/W/MG2500%20series/PL/BG/screens/o_ink060. gif" alt=""/> Urządzenie nie może drukować, dopóki nie zostanie zainstalowana kaseta FINE z czarnym atramentem i kaseta FINE z kolorowym atramentem. Upewnij się, że zainstalowano obie kasety.

 • Zamknij pokrywę. canon/ij/webmanual/Manual/W/MG2500%20series/PL/BG/screens/t_ink070. gif" alt=""/> Jeśli po zamknięciu pokrywy kontrolka Alarm nadal świeci lub miga na pomarańczowo, podejmij odpowiednie czynności. html" title="">W przypadku błędu:

   Pracujące urządzenie może powodować hałas.

 • Wyrównaj pozycję głowicy drukującej.

  Po wymianie kasety FINE przeprowadź wyrównywanie głowicy drukującej. canon/ij/webmanual/Manual/W/MG2500%20series/PL/BG/bg-maintenance1600. html" title="">Wyrównywanie głowicy drukującej.

   Przy przeprowadzaniu wyrównywania głowicy drukującej urządzenie automatycznie rozpoczyna czyszczenie głowicy drukującej przed wydrukowaniem arkusza wyrównywania głowicy drukującej. Przed zakończeniem procedury czyszczenia głowicy drukującej urządzenia nie należy wykonywać żadnych innych czynności.

  Pochłaniacz atramentu jest pełny

  FAQ ID: L00000344

  Data wydania: 19 lutego 2015

  Rozwiązanie:

  Pochłaniacz atramentu służy do bezpiecznego gromadzenia atramentu zużywanego podczas czyszczenia głowicy drukującej i drukowania bez obramowania na drukarkach fotograficznych.

  Po pewnym czasie pochłaniacz atramentu zostanie zapełniony i trzeba będzie go wymienić.

  Wymiany zapasowego pochłaniacza atramentu musi dokonać autoryzowany serwis firmy Canon, aby zapobiec wyciekowi atramentu, który mógłby uszkodzić drukarkę. 

  Odpowiednie modele

  • PIXMA E204
  • PIXMA E304
  • PIXMA E3140
  • PIXMA E3340
  • PIXMA E3440
  • PIXMA E404
  • PIXMA E414
  • PIXMA E4240
  • PIXMA E464
  • PIXMA E474
  • PIXMA E484
  • PIXMA E514
  • PIXMA G1400
  • PIXMA G1410
  • PIXMA G1411
  • PIXMA G1420
  • PIXMA G1500
  • PIXMA G1501
  • PIXMA G1510
  • PIXMA G1520
  • PIXMA G2400
  • PIXMA G2410
  • PIXMA G2411
  • PIXMA G2415
  • PIXMA G2420
  • PIXMA G2460
  • PIXMA G2500
  • PIXMA G2501
  • PIXMA G2510
  • PIXMA G2520
  • PIXMA G2560
  • PIXMA G3400
  • PIXMA G3410
  • PIXMA G3411
  • PIXMA G3415
  • PIXMA G3420
  • PIXMA G3460
  • PIXMA G3500
  • PIXMA G3501
  • PIXMA G3510
  • PIXMA G3515
  • PIXMA G3520
  • PIXMA G3560
  • PIXMA G4400
  • PIXMA G4410
  • PIXMA G4411
  • PIXMA G4500
  • PIXMA G4510
  • PIXMA G4511
  • PIXMA G5040
  • PIXMA G5050
  • PIXMA G540
  • PIXMA G550
  • PIXMA G6040
  • PIXMA G6050
  • PIXMA G640
  • PIXMA G650
  • PIXMA G7040
  • PIXMA G7050
  • PIXMA GM2040
  • PIXMA GM2050
  • PIXMA GM4040
  • PIXMA GM4050
  • PIXMA MG2140
  • PIXMA MG2150
  • PIXMA MG2240
  • PIXMA MG2250
  • PIXMA MG2440
  • PIXMA MG2450
  • PIXMA MG2540
  • PIXMA MG2540S
  • PIXMA MG2545S
  • PIXMA MG2550
  • PIXMA MG2550S
  • PIXMA MG2555S
  • PIXMA MG2940
  • PIXMA MG2950
  • PIXMA MG3040
  • PIXMA MG3050
  • PIXMA MG3051
  • PIXMA MG3052
  • PIXMA MG3053
  • PIXMA MG3140
  • PIXMA MG3150
  • PIXMA MG3240
  • PIXMA MG3250
  • PIXMA MG3500
  • PIXMA MG3540
  • PIXMA MG3550
  • PIXMA MG3600
  • PIXMA MG3640
  • PIXMA MG3640S
  • PIXMA MG3650
  • PIXMA MG3650S
  • PIXMA MG4140
  • PIXMA MG4150
  • PIXMA MG4240
  • PIXMA MG4250
  • PIXMA MG5140
  • PIXMA MG5150
  • PIXMA MG5240
  • PIXMA MG5250
  • PIXMA MG5340
  • PIXMA MG5350
  • PIXMA MG5440
  • PIXMA MG5450
  • PIXMA MG5540
  • PIXMA MG5550
  • PIXMA MG5640
  • PIXMA MG5650
  • PIXMA MG5700
  • PIXMA MG5740
  • PIXMA MG5750
  • PIXMA MG5751
  • PIXMA MG5752
  • PIXMA MG5753
  • PIXMA MG6140
  • PIXMA MG6150
  • PIXMA MG6240
  • PIXMA MG6250
  • PIXMA MG6340
  • PIXMA MG6350
  • PIXMA MG6440
  • PIXMA MG6450
  • PIXMA MG6640
  • PIXMA MG6650
  • PIXMA MG6800
  • PIXMA MG6840
  • PIXMA MG6850
  • PIXMA MG6851
  • PIXMA MG6852
  • PIXMA MG6853
  • PIXMA MG7140
  • PIXMA MG7150
  • PIXMA MG7500
  • PIXMA MG7540
  • PIXMA MG7550
  • PIXMA MG7700
  • PIXMA MG7740
  • PIXMA MG7750
  • PIXMA MG7751
  • PIXMA MG7752
  • PIXMA MG7753
  • PIXMA MG8140
  • PIXMA MG8150
  • PIXMA MG8240
  • PIXMA MG8250
  • PIXMA MP110
  • PIXMA MP130
  • PIXMA MP140
  • PIXMA MP150
  • PIXMA MP160
  • PIXMA MP170
  • PIXMA MP180
  • PIXMA MP190
  • PIXMA MP210
  • PIXMA MP220
  • PIXMA MP230
  • PIXMA MP240
  • PIXMA MP250
  • PIXMA MP252
  • PIXMA MP260
  • PIXMA MP270
  • PIXMA MP272
  • PIXMA MP280
  • PIXMA MP282
  • PIXMA MP450
  • PIXMA MP460
  • PIXMA MP470
  • PIXMA MP480
  • PIXMA MP490
  • PIXMA MP492
  • PIXMA MP495
  • PIXMA MP499
  • PIXMA MP500
  • PIXMA MP510
  • PIXMA MP520
  • PIXMA MP530
  • PIXMA MP540
  • PIXMA MP550
  • PIXMA MP560
  • PIXMA MP600
  • PIXMA MP600R
  • PIXMA MP610
  • PIXMA MP620
  • PIXMA MP620B
  • PIXMA MP630
  • PIXMA MP640
  • PIXMA MP750
  • PIXMA MP760
  • PIXMA MP780
  • PIXMA MP800
  • PIXMA MP800R
  • PIXMA MP810
  • PIXMA MP830
  • PIXMA MP970
  • PIXMA MP980
  • PIXMA MP990
  • PIXMA MX300
  • PIXMA MX310
  • PIXMA MX320
  • PIXMA MX330
  • PIXMA MX340
  • PIXMA MX350
  • PIXMA MX360
  • PIXMA MX374
  • PIXMA MX375
  • PIXMA MX394
  • PIXMA MX395
  • PIXMA MX410
  • PIXMA MX420
  • PIXMA MX434
  • PIXMA MX435
  • PIXMA MX454
  • PIXMA MX455
  • PIXMA MX474
  • PIXMA MX475
  • PIXMA MX494
  • PIXMA MX495
  • PIXMA MX514
  • PIXMA MX515
  • PIXMA MX524
  • PIXMA MX525
  • PIXMA MX534
  • PIXMA MX535
  • PIXMA MX700
  • PIXMA MX714
  • PIXMA MX715
  • PIXMA MX725
  • PIXMA MX7600
  • PIXMA MX850
  • PIXMA MX860
  • PIXMA MX870
  • PIXMA MX884
  • PIXMA MX885
  • PIXMA MX894
  • PIXMA MX895
  • PIXMA MX924
  • PIXMA MX925
  • PIXMA PRO-1
  • PIXMA PRO-10
  • PIXMA PRO-100
  • PIXMA PRO-100S
  • PIXMA PRO-10S
  • PIXMA PRO-200
  • PIXMA Pro9000
  • PIXMA Pro9000 Mark II
  • PIXMA Pro9500
  • PIXMA Pro9500 Mark II
  • PIXMA TR150
  • PIXMA TR4540
  • PIXMA TR4550
  • PIXMA TR4551
  • PIXMA TR4640
  • PIXMA TR4650
  • PIXMA TR7540
  • PIXMA TR7550
  • PIXMA TR8540
  • PIXMA TR8550
  • PIXMA TS204
  • PIXMA TS205
  • PIXMA TS304
  • PIXMA TS305
  • PIXMA TS3140
  • PIXMA TS3150
  • PIXMA TS3151
  • PIXMA TS3340
  • PIXMA TS3350
  • PIXMA TS3351
  • PIXMA TS3352
  • PIXMA TS3355
  • PIXMA TS3440
  • PIXMA TS3450
  • PIXMA TS3451
  • PIXMA TS3452
  • PIXMA TS5040
  • PIXMA TS5050
  • PIXMA TS5051
  • PIXMA TS5053
  • PIXMA TS5055
  • PIXMA TS5140
  • PIXMA TS5150
  • PIXMA TS5151
  • PIXMA TS5340
  • PIXMA TS5340a
  • PIXMA TS5350
  • PIXMA TS5350a
  • PIXMA TS5351
  • PIXMA TS5351a
  • PIXMA TS5352
  • PIXMA TS5352a
  • PIXMA TS5353
  • PIXMA TS5353a
  • PIXMA TS5355
  • PIXMA TS5355a
  • PIXMA TS6040
  • PIXMA TS6050
  • PIXMA TS6051
  • PIXMA TS6052
  • PIXMA TS6140
  • PIXMA TS6150
  • PIXMA TS6151
  • PIXMA TS6240
  • PIXMA TS6250
  • PIXMA TS6251
  • PIXMA TS6340
  • PIXMA TS6340a
  • PIXMA TS6350
  • PIXMA TS6350a
  • PIXMA TS6351
  • PIXMA TS6351a
  • PIXMA TS704
  • PIXMA TS704a
  • PIXMA TS705
  • PIXMA TS705a
  • PIXMA TS7440
  • PIXMA TS7440a
  • PIXMA TS7450
  • PIXMA TS7450a
  • PIXMA TS7451
  • PIXMA TS7451a
  • PIXMA TS8040
  • PIXMA TS8050
  • PIXMA TS8051
  • PIXMA TS8052
  • PIXMA TS8053
  • PIXMA TS8140
  • PIXMA TS8150
  • PIXMA TS8151
  • PIXMA TS8152
  • PIXMA TS8240
  • PIXMA TS8250
  • PIXMA TS8251
  • PIXMA TS8252
  • PIXMA TS8340
  • PIXMA TS8340a
  • PIXMA TS8350
  • PIXMA TS8350a
  • PIXMA TS8351
  • PIXMA TS8351a
  • PIXMA TS8352
  • PIXMA TS8352a
  • PIXMA TS9040
  • PIXMA TS9050
  • PIXMA TS9055
  • PIXMA TS9140
  • PIXMA TS9150
  • PIXMA TS9155
  • PIXMA TS9540
  • PIXMA TS9541C
  • PIXMA TS9550
  • PIXMA TS9551C
  • PIXMA iP100
  • PIXMA iP1000
  • PIXMA iP110
  • PIXMA iP1100
  • PIXMA iP1200
  • PIXMA iP1300
  • PIXMA iP1500
  • PIXMA iP1600
  • PIXMA iP1700
  • PIXMA iP1800
  • PIXMA iP1900
  • PIXMA iP2000
  • PIXMA iP2200
  • PIXMA iP2500
  • PIXMA iP2600
  • PIXMA iP2700
  • PIXMA iP2702
  • PIXMA iP2840
  • PIXMA iP2850
  • PIXMA iP3000
  • PIXMA iP3300
  • PIXMA iP3500
  • PIXMA iP3600
  • PIXMA iP4000
  • PIXMA iP4000R
  • PIXMA iP4200
  • PIXMA iP4300
  • PIXMA iP4500
  • PIXMA iP4600
  • PIXMA iP4700
  • PIXMA iP4840
  • PIXMA iP4850
  • PIXMA iP4940
  • PIXMA iP4950
  • PIXMA iP5000
  • PIXMA iP5200
  • PIXMA iP5200R
  • PIXMA iP5300
  • PIXMA iP6000D
  • PIXMA iP6210D
  • PIXMA iP6220D
  • PIXMA iP6310D
  • PIXMA iP6320D
  • PIXMA iP6600D
  • PIXMA iP6700D
  • PIXMA iP7240
  • PIXMA iP7250
  • PIXMA iP8500
  • PIXMA iP8740
  • PIXMA iP8750
  • PIXMA iP90
  • PIXMA iP90v
  • PIXMA iX4000
  • PIXMA iX5000
  • PIXMA iX6540
  • PIXMA iX6550
  • PIXMA iX6840
  • PIXMA iX6850
  • PIXMA iX7000
  • PIXMA mini220
  • PIXMA mini260
  • PIXMA mini320

  Dziękujemy. Opinie użytkowników są dla nas cenne.

 • Montaż i demontaż Canon C12 8294

  Bezpośredni link do pobrania Montaż i demontaż Canon C12 8294

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Montaż i demontaż Canon C12 8294