Oświadczenie o ograniczonej gwarancji C Media Xear Cm6206lx

Oświadczenie o ograniczonej gwarancji C Media Xear CM6206LX obejmuje oprogramowanie i sprzęt firmy C Media. Oprogramowanie obejmuje wszelkie aplikacje, które można pobrać z witryny internetowej firmy C Media. Sprzęt obejmuje wszelkie produkty C Media, które zostały zakupione za pośrednictwem sklepu internetowego firmy C Media. Oświadczenie o ograniczonej gwarancji C Media obejmuje sprzęt i oprogramowanie, które są wykorzystywane wyłącznie do celów domowych. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, które wynikły z niewłaściwego użytkowania lub nieprawidłowego konserwowania, a także zmian, które zostały dokonane przez osoby trzecie. Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń wynikających z normalnego zużycia. W przypadku gdy sprzęt i oprogramowanie zostaną uszkodzone w czasie okresu gwarancyjnego, C Media udziela naprawy lub wymiany w określonym okresie. W przypadku gdy produkt nie może zostać naprawiony lub wymieniony na nowy, C Media zwróci cenę zakupu.

Ostatnia aktualizacja: Oświadczenie o ograniczonej gwarancji C Media Xear Cm6206lx

Możesz odstąpić bezkosztowo od umowy ubezpieczenia w terminie opisanym poniżej (patrz: Ile masz czasu na odstąpienie od umowy? ), składając oświadczenie w jeden z następujących sposobów:

 • mailowo na adres rozliczenia@spb. eu (skan własnoręcznie podpisanego przez Ubezpieczającego wniosku o odstąpienie),
 • pisemnie na adres: SPB Polska Serwis Ubezpieczeniowy, ul. Dzika 4, Skr. Poczt. Nr 7, 00-198 Warszawa 80
 • w Punkcie Obsługi Klienta jednego ze sklepów Media Markt

Ważne! Do wniosku o odstąpienie od umowy należy załączyć kopię dokumentu zlecenia sprzedaży i paragonu.

Ile masz czasu na odstąpienie od umowy?

DLA PAKIETÓW KUPIONYCH OD 01. 07. 2019

Dla wszystkich paketów (KOMFORT, KOMFORT & OCHRONA, KOMFORT PLUS, KOMFORT & OCHRONA PLUS, OCHRONA, BUMERANG) termin na odstąpienie od umowy wynosi:

 • dla Konsumentów ► 30 dni od dnia zawarcia Umowy
 • dla Przedsiębiorców ► 7 dni od dnia zawarcia Umowy
 • Umowa ulega rozwiązaniu z dniem odstąpienia od Umowy.

  W wypadku umów ubezpieczenia zawieranych na odległość Ubezpieczający będący Konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu Umowy lub od dnia potwierdzenia informacji o zawarciu Umowy.

  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać sporządzone na piśmie oraz doręczone do Agenta współpracującego z Ubezpieczycielem.

  DLA PAKIETÓW KUPIONYCH DO 30. 06. 2019

  W zależności od zakupionego rodzaju Gwarancji Plus przysługuje inny termin na odstąpienie od umowy:

 • 5-letnia Gwarancja Plus AGD/TV: odstąpienie jest możliwe w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. Zwrot środków możliwy jest w przypadkach, w których Klient nie skorzystał z serwisu w ramach Umowy Serwisowej.
 • Ubezpieczenie FIRMA, KOMFORT, OCHRONA, KOMFORT & OCHRONA: w przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia przed upływem okresu, na jaki umowa została zawarta, przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. Zwrot składki nie przysługuje, jeżeli w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej spełnienie świadczenia spowodowało wyczerpanie sumy ubezpieczenia lub wydano Kartę podarunkową o wartości aktualnej sumy ubezpieczenia.
 • W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt poprzez:

 • formularz kontaktowy wybierając kategorię ► Moje zamówienia i informacje
 • lub

 • adres e-mail ► ubezpieczenia@mediamarkt. pl
 • Gwarancja

  Dziękujemy za zakup produktów EZVIZ. Niniejsza ograniczona gwarancja przyznaje pierwotnemu nabywcy produktu EZVIZ określone prawa. Możesz mieć również inne prawa, które różnią się w zależności od stanu, prowincji lub jurysdykcji. Zastrzeżenia, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności wynikające z niniejszej ograniczonej gwarancji nie będą miały zastosowania w zakresie zabronionym przez obowiązujące prawo.

  Żaden dystrybutor, odsprzedawca, agent ani pracownik nie jest upoważniony do wprowadzania jakichkolwiek leków, przedłużania ani uzupełniania niniejszej ograniczonej gwarancji.

  Twój produkt EZVIZ jest objęty gwarancją przez okres jednego (1) roku od daty zakupu na wady materiałowe i produkcyjne lub dłuższy okres, jaki może być wymagany przez prawo w kraju lub stanie, w którym ten produkt jest sprzedawany, w przypadku normalnego użytkowania zgodnie z instrukcją obsługi EZVIZ.
  Możesz poprosić o serwis gwarancyjny, dzwoniąc do nas pod numer 1. 855. 639. 9849 lub wysyłając e-mail na adres [email chroniony].

  W przypadku jakichkolwiek wadliwych produktów EZVIZ objętych gwarancją, EZVIZ, Inc. według własnego uznania (i) bezpłatnie naprawi lub wymieni Twój produkt; (ii) wymienić swój produkt na produkt o równoważnym działaniu; (iii) lub zwróci pierwotną cenę zakupu, pod warunkiem dostarczenia oryginalnego dowodu zakupu lub kopii, krótkiego wyjaśnienia wady i odesłania produktu w oryginalnym opakowaniu. Według wyłącznego uznania EZVIZ, naprawa lub wymiana może zostać dokonana przy użyciu nowego lub odnowionego produktu lub komponentów. Niniejsza gwarancja nie obejmuje kosztów pocztowych, ubezpieczenia ani innych dodatkowych opłat poniesionych przez użytkownika w związku ze zwrotem produktu.

  Z wyjątkiem przypadków, gdy jest to zabronione przez obowiązujące prawo, jest to jedyne i wyłączne zadośćuczynienie w przypadku naruszenia niniejszej ograniczonej gwarancji. Każdy produkt, który został naprawiony lub wymieniony w ramach niniejszej ograniczonej gwarancji, będzie objęty warunkami niniejszej ograniczonej gwarancji przez okres dłuższy niż dziewięćdziesiąt (90) dni od daty dostawy lub pozostały pierwotny okres gwarancji.

  Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania i jest nieważna:

  • Jeśli roszczenie gwarancyjne zostanie zgłoszone poza okresem gwarancji lub jeśli dowód zakupu nie zostanie dostarczony.
  • W przypadku wszelkich usterek, wad lub awarii spowodowanych lub wynikających z dowodów uderzenia, niewłaściwego obchodzenia się, tamperowanie, użytkowanie niezgodnie z obowiązującą instrukcją obsługi, nieprawidłowa głośność linii zasilającejtage, wypadku, utraty, kradzieży, pożaru, zalania lub innych zdarzeń losowych, uszkodzenia przesyłki lub uszkodzenia wynikającego z napraw wykonanych przez nieuprawniony personel.
  • W przypadku części ulegających zużyciu, takich jak baterie, których usterka wynika z normalnego starzenia się produktu.
  • Uszkodzenia kosmetyczne, w tym między innymi zadrapania, wgniecenia i pęknięty plastik na portach.
  • Dowolne oprogramowanie, nawet jeśli jest pakowane lub sprzedawane ze sprzętem EZVIZ.
  • Za wszelkie inne szkody wolne od wad materiałowych lub wykonawczych.
  • Rutynowe czyszczenie, normalne zużycie kosmetyczne i mechaniczne.

  ZASADY GWARANCJI
  Z WYJĄTKIEM WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH I USTAWOWYCH GWARANCJI I WARUNKÓW W ODNIESIENIU DO PRODUKTU, W TYM RĘKOJMY RĘKOJMY I GWARANCJI CZĘŚCIOWEJ CZAS TRWANIA WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW OGRANICZONEJ GWARANCJI, BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU LUB DOSTĘPNOŚCI I NIEZAWODNOŚCI INFORMACJI LUB DANYCH O PRODUKCIE.
  OGRANICZENIE SZKÓD
  W ŻADNYM WYPADKU EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK WTÓRNE, PRZYPADKOWE, PRZYKŁADOWE LUB SZCZEGÓLNE SZKODY, W TYM ZA UTRACONE DANE LUB UTRACONE ZYSKY, WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI LUB PRODUKTU, ORAZ ZA UTRACENIE CAŁKOWITEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI DO NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI LUB PRODUKT NIE PRZEKROCZY KWOTY RZECZY ZAPŁACONEJ ZA PRODUKT PRZEZ ORYGINALNEGO KUPUJĄCEGO. NIEKTÓRE STANY NIE ZEZWALAJĄ NA WYKLUCZENIE LUB OGRANICZENIE SZKÓD PRZYPADKOWYCH LUB WTÓRNYCH, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIE LUB WYKLUCZENIE MOŻE NIE DOTYCZYĆ CIEBIE.
  OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
  WSZYSTKIE INFORMACJE I DANE O PRODUKCIE SĄ DOSTARCZANE DLA UŻYTKOWNIKA, „TAK JAK JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. EZVIZ NIE OŚWIADCZA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE INFORMACJE I DANE O PRODUKCIE BĘDĄ DOSTĘPNE, DOKŁADNE LUB WIARYGODNE ANI ŻE INFORMACJE I DANE O PRODUKCIE LUB UŻYWANIE PRODUKTU ZAPEWNIĄ BEZPIECZEŃSTWO W TWOIM DOMU. UŻYWASZ WSZYSTKICH INFORMACJI O PRODUKCIE, DANYCH ORAZ PRODUKTU NA WŁASNE UZNANIE I RYZYKO. UŻYTKOWNIK BĘDZIE WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALNY ZA WSZELKIE STRATY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ LUB USZKODZENIA (I EZVIZ ZRZEKA SIĘ) ZA WSZELKIE STRATY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ LUB USZKODZENIA, W TYM OKABLOWANIA, OKUĆ, ENERGII ELEKTRYCZNEJ, DOMU, PRODUKTU, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH PRODUKTU, KOMPUTERA, URZĄDZENIA MOBILNEGO I WSZYSTKICH INNYCH ELEMENTÓW Z UŻYTKOWANIA INFORMACJI, DANYCH LUB PRODUKTU O PRODUKCIE. INFORMACJA O PRODUKCIE I DANE DOSTARCZANE PRZEZ EZVIZ NIE SĄ PRZEZNACZONE JAKO ZASTĄPIENIE BEZPOŚREDNICH ŚRODKÓW UZYSKANIA INFORMACJI. DLA EXAMPLE, POWIADOMIENIE PRZEKAZYWANE ZA POŚREDNICTWEM PRODUKTU NIE JEST PRZEZNACZONE JAKO ZAMIAST WSKAZAŃ DŹWIĘKOWYCH I WIDOCZNYCH W DOMU I NA PRODUKCIE ANI USŁUGI MONITOROWANIA PRZEZ STRONĘ TRZECĄ.

  Nie wahaj się skontaktować ze sprzedawcą lub wyślij e-mail do nas na adres [email chroniony], z wszelkimi pytaniami.

  Strona internetowa: https://www. com
  Gwarancje producenta mogą nie mieć zastosowania we wszystkich przypadkach, w zależności od czynników, takich jak użytkowanie produktu, miejsce zakupu produktu lub od kogo produkt został zakupiony. Należy ponownieview gwarancji, a jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z producentem.

  Informacje gwarancyjne EZVIZ - Pobierz [zoptymalizowane]
  Informacje gwarancyjne EZVIZ - Pobierz

  O FIRMIE LENOVO (EN)

  +

  O FIRMIE LENOVO (EN)

  Nasza firma (En)Wiadomości(ang. )Odpowiedzialność społeczna (En)Zgodność produktuLenovo Open SourceInformacje prawnePraca w firmie Lenovo

  PRODUKTY

  PRODUKTYNotebooki i ultrabookiTabletyKomputery stacjonarne i All-in-OneStacje robocze (En)Serwery (En)Akcesoria peryferyjne i oprogramowanie

  Wsparcie

  WsparcieOprogramowanieJak to zrobićStatus gwarancjiSkontaktuj się z namiWsparcie dla urządzeń do magazynowania danych

  Źródło

  ŹródłoGdzie kupićWsparcie zakupowe (ang. )order_statusDane techniczne produktów (PSREF)newsletterRejestracja produktuDostępność produktuInformacje o wpływie na środowisko

  .
  | | | |

  Oświadczenie o ograniczonej gwarancji C Media Xear Cm6206lx

  Bezpośredni link do pobrania Oświadczenie o ograniczonej gwarancji C Media Xear Cm6206lx

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Oświadczenie o ograniczonej gwarancji C Media Xear Cm6206lx