Oryginalna instrukcja 3m 1260207

Oryginalna instrukcja 3M 1260207 to kompaktowa instrukcja, która zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące obsługi produktu 3M 1260207. Instrukcja zawiera wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, instalacji, konserwacji i naprawy produktu. Instrukcja zawiera także szczegółowe informacje na temat produktu i jego działania. Instrukcja jest dostępna w wielu językach, w tym angielskim, francuskim, włoskim, hiszpańskim i japońskim. Instrukcja jest dostępna w formacie PDF i jest łatwa w użyciu. Instrukcja jest przeznaczona do stosowania przez profesjonalnych użytkowników.

Ostatnia aktualizacja: Oryginalna instrukcja 3m 1260207

1 INSTRUKCJA ORYGINALNA 2017 INSTRUKCJA OBSŁUGI SPAWARKI

2 Przed przystąpieniem do eksploatacji niniejszego urządzenia przeczytaj całą instrukcję ze zrozumieniem i zachowaj ją do przyszłego użytku SPIS TREŚCI 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA, OPIS SYMBOLI PRZEZNACZENIE OPIS URZĄDZENIA... 7 A. Welder Fantasy MAGIC MIG B. Welder Fantasy MAGIC MIG 200, C. Welder Fantasy MAGIC MIG 200, 250 INVERTER D. Welder Fantasy MAGIC MIG 350T, 500T INVERTER DANE TECHNICZNE... 8 A. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY:... 9 B. OPIS PANELU PRZEDNIEGO Welder Fantasy MAGIC MIG Welder Fantasy MAGIC MIG 200, Welder Fantasy MAGIC MIG 200, 250 INVERTER Welder Fantasy MAGIC MIG 350T, 500T z wydzielonym podajnikiem C. MONTAŻ SZPULI Z DRUTEM SPAWALNICZYM D. INSTALACJA BUTLI Z GAZEM OSŁONOWYM PROCES SPAWANIA MIG/MAG BIEGUNOWOŚĆ SPAWANIA OBSŁUGA BIEŻĄCA URZĄDZENIA A. WARUNKI PRACY B. BEZPIECZEŃSTWO PRACY C. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI D. KONSERWACJA ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW SCHEMAT ELEKTRYCZNY EKOLOGIA DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE Strona 2 z 25

3 WYKAZ ILUSTRACJI Rys 1. MAGIC MIG 195 panel przedni Rys 2. MAGIC MIG 200 i 250 panel przedni Rys 3. MAGIC MIG 200 INVERTER panel przedni Rys 4. MAGIC MIG 250 INVERTER panel przedni Rys 5. MAGIC MIG 350T i 500T INVERTER z wydzielonym podajnikiem - panel przedni Rys 6. Kierunek obrotu szpuli z drutem spawalniczym Rys 7. Budowa podajnika drutu spawalniczego typu 4R Rys 8. Schemat podłączenia butli z gazem osłonowym Rys 9. Spawanie MIG/MAG - schemat Rys 10. Schemat elektryczny WYKAZ TABEL Tabela 1. Dane techniczne... 8 Tabela 2. Biegunowość spawania dla poszczególnych metod Tabela 3. Rozwiązywanie problemów Klauzula: Mimo dołożenia wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej instrukcji były kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, firma FACHOWIEC F. H. W. Zenon Świętek nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub przeoczenia. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów technicznych opisanych produktów w dowolnym momencie bez wcześniejszego uprzedzenia. Strona 3 z 25

4 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA, OPIS SYMBOLI Należy bezwzględnie zapoznać się z poniższymi oznaczeniami oraz zasadami bezpieczeństwa w celu ochrony zdrowia i życia własnego oraz innych osób. Przeczytaj instrukcję przed uruchomieniem urządzenia. Używaj wyłącznie oryginalnego wyposażenia dostarczonego przez producenta. Niektóre podzespoły mogą eksplodować. Zawsze używaj osłony twarzy oraz odzieży ochronnej z długimi rękawami. Napięcie statyczne może uszkodzić podzespoły elektroniczne. Używaj atestowanych osłon twarzy oraz tarcz spawalniczych. Zawsze używaj odzieży ochronnej przeznaczonej dla spawaczy. Odpryski metalu mogą uszkodzić oczy. Zawsze korzystaj z okularów ochronnych. Porażenie prądem elektrycznym może spowodować śmierć. Nie dotykaj podzespołów elektryczny gdy urządzenie podłączone jest do zasilania. Używaj suchych i kompletnych rękawic ochronnych i odzieży ochronnej. Gazy i opary mogą być niebezpieczne dla zdrowia. Podczas procesu spawania wydobywają się gazy i opary spawalnicze. Wdychanie tych substancji może być niebezpieczne dla zdrowia. Ochrona wzroku filtrami spawalniczymi. W zależności od stosowanego natężenia prądu, używaj tarcz ochronnych z odpowiednimi filtrami. Części ruchome urządzenia mogą spowodować urazy. Zbyt długa ciągła praca może spowodować przegrzanie urządzenia. Odczekaj do momentu wystudzenia się urządzenia. Postępuj zgodnie z wytycznymi w rozdziale Sprawność i zabezpieczenie termiczne. Strona 4 z 25

5 Uszkodzone butle z gazami technicznymi mogą eksplodować. W butlach zgromadzony jest gaz pod wysokim ciśnieniem. Upewnij się, że butle obsługiwane są i przechowywane zgodnie z wymogami BHP i P. POŻ. Spawane elementy mogą poparzyć. Wystający drut z palnika jest ostry i może spowodować przebicie skóry. Niebezpieczeństwo pożaru i wybuchu. Podczas prac spawalniczych może dojść do wzniecenia ognia. Stanowisko spawalnicze musi być oddalone i zabezpieczone przed materiałami łatwopalnymi i wybuchowymi. Pole magnetyczne może zakłócić funkcjonowanie stymulatorów serca. Przed przystąpieniem do pracy skonsultuj się z lekarzem. Nie spawaj na wysokości bez odpowiedniego zabezpieczenia. Przewracające się lub upadające urządzenie może spowodować obrażenia. *Zabronione jest stosowanie niezgodne z przeznaczeniem Prace spawalnicze mogą być prowadzone wyłącznie przez wykwalifikowany personel, posiadający aktualne szkolenia i zezwolenia dla wybranej metody spawania. UWAGA! Badanie nagrzewania przeprowadzono w temperaturze otoczenia i cykl pracy (współczynnik obciążenia) w temperaturze 40 0 C został wyznaczony w wyniku symulacji. Strona 5 z 25

6 Urządzenie przeznaczone jest do prowadzenia profesjonalnych prac spawalniczych w warunkach przemysłowych przez personel posiadający aktualne świadectwa kwalifikacji zgodne z obowiązującymi normami.!! OSTRZEŻENIE: Ten sprzęt klasy A nie jest przewidziany do użytkowania w lokalizacjach mieszkalnych, gdzie energia elektryczna jest doprowadzona przez system publicznej sieci niskiego napięcia. Mogą tam być potencjalne trudności w zapewnieniu kompatybilności elektromagnetycznej w tych lokalizacjach, z powodu zaburzeń przewodzonych i promieniowanych. Urządzenie powinno być eksploatowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40 poz. 470). Zachowanie niniejszej instrukcji obsługi i postępowanie według przedstawionych w niej wytycznych umożliwi prawidłową konserwację urządzenia w przyszłości. Poniższe ostrzeżenia mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika i eksploatację w sposób przyjazny dla środowiska. Przed przystąpieniem do instalacji i użytkowania urządzenia zapoznaj się dokładnie z treścią całej instrukcji. Po otwarciu opakowania sprawdź, czy urządzenie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W razie wątpliwości skontaktuj się z naszym działem obsługi. Urządzenia powinien używać wyłącznie przeszkolony pracownik lub konsument. Podczas instalacji urządzenia wszystkie czynności związane z elektrycznością powinieneś powierzyć wykwalifikowanemu elektrykowi. 2. PRZEZNACZENIE Urządzenia Welder Fantasy MAGIC MIG służą do ręcznego spawania łukowego w metodzie GMAW (Gas Metal Arc Welding) - MIG/MAG oraz MMA (Manual Metal Arc Welding) - tylko wybrane modele. Strona 6 z 25

7 3. OPIS URZĄDZENIA A. Welder Fantasy MAGIC MIG 195 Przystosowane jest do zasilania z sieci jednofazowej 230V, 50/60 Hz. Posiada 6-cio skokową regulację napięcia spawania oraz wyposażone jest w przeciążeniowy układ zabezpieczenia termicznego zapobiegający przed nadmiernym nagrzewaniem transformatora. B. Welder Fantasy MAGIC MIG 200, 250. Przystosowane do zasilania z sieci jednofazowej 230V, 50/60Hz i trójfazowej 400V, 50/60Hz. Urządzenia posiadają 6-cio skokową regulację napięcia spawania oraz wyposażone są w przeciążeniowy układ zabezpieczenia termicznego zapobiegający przed nadmiernym nagrzewaniem się transformatora. Welder Fantasy MAGIC MIG 200 i 250 wyposażone są w dodatkowe funkcje: spawanie punktowe (SPOT), regulacja upalania końcówki drutu (BURN BACK), łagodny rozruch podajnika drutu (SOFT START). C. Welder Fantasy MAGIC MIG 200, 250 INVERTER. Przystosowane do zasilania z sieci jednofazowej 230V, 50/60Hz (model MAGIC MIG 200) i trójfazowej 400V, 50/60Hz (model MAGIC MIG 250). Urządzenia posiadają płynną regulację napięcia spawania oraz wyposażone są w przeciążeniowy układ zabezpieczenia termicznego zapobiegający przed przegrzaniem. Welder Fantasy MAGIC MIG 250 INVERTER wyposażony jest w dodatkowe funkcje: opcja spawania elektrodą otuloną MMA, regulacja natężenia prądu spawania MMA oraz indukcyjności. D. Welder Fantasy MAGIC MIG 350T i 500T INVERTER z wydzielonym podajnikiem. Przystosowane do zasilania z sieci trójfazowej 400V, 50/60Hz. Urządzenie posiada płynną regulację napięcia spawania oraz wyposażone jest w przeciążeniowy układ zabezpieczenia termicznego zapobiegający przed przegrzaniem. Welder Fantasy MAGIC MIG 350T i 500T wyposażone są w dodatkowe funkcje: opcja spawania elektrodą otuloną MMA, regulację natężenia prądu spawania MMA oraz indukcyjności, tryb pracy 2-takt i 4-takt, test gazu i test drutu. Strona 7 z 25

8 4. DANE TECHNICZNE Tabela 1. Dane techniczne Parametr MAGIC MIG 195 MAGIC MIG 200 MAGIC MIG 250 Napięcie zasilania [V] 1~230 1~230/3~400 1~230/3~400 Częstotliwość prądu [Hz] 50/60 50/60 50/60 Zabezpieczenie [A] 16 (230V) 16/10 (230V/400V) 20/16 (230V/400V) Pobór prądu [kva] 7, 5 8 11, 5 Tolerancja wahań zasilania [%] ±10 ±10 ±10 Znamionowe napięcie wyjściowe [V], 5 27, 5 Zakres prądu spawania [A] Stopnie regulacji napięcia wyjściowego Cykl pracy Średnica drutu spawalniczego [mm] 20% 180A 200A 270A 60% 103A 115A 155A 100% 80A 90A 120A 0, 6 0, 8 0, 6 1, 2 0, 6 1, 2 Typ podajnika 2R 4R PROF. 4R PROF. Klasa izolacji F F F Stopień ochrony IP21S IP21S IP21S Masa [kg] Wymiary [mm] 630x380x x440x x440x670 Parametr MAGIC MIG 200 INVERTER MAGIC MIG 250 INVERTER MAGIC MIG 350T INVERTER MAGIC MIG 500T INVERTER Napięcie zasilania [V] 1~230 3~400 3~400 3~400 Częstotliwość prądu [Hz] 50/60 50/60 50/60 50/60 Zabezpieczenie [A] 16 (230V) 16 (400V) 25 (400V) 32 (400V) Pobór prądu [kva] 7, Tolerancja wahań zasilania [%] ±10 ±10 ±10 ±10 Znamionowe napięcie wyjściowe [V] 16,, 5 26, 5 16, 5 31, 5 16, 5 39 Zakres prądu spawania MIG [A] Zakres prądu spawania MMA [A] Regulacja napięcia / natężenia płynna płynna płynna płynna prądu spawania Cykl pracy MIG Średnica drutu spawalniczego [mm] 60% 200A 250A 350A 500A 100% 140A 160A 270A 360A 0, 6 0, 8 0, 6 1, 2 0, 6 1, 2 0, 6 1, 2 Typ podajnika 2R 4R PROF. zewnętrzny zewnętrzny 4R PROF. Klasa izolacji F F F F Stopień ochrony IP21S IP21S IP21S IP21S Masa [kg] Wymiary [mm] 630x380x x440x x440x x440x1030 Strona 8 z 25

9 Lista akcesoriów dostarczanych z urządzeniem: 1. Źródło prądu półautomat spawalniczy wg modelu 2. Uchwyt spawalniczy: MIG/MAG 3m EURO 3. Przewód sterujący i prądowy (tylko wybrane modele z wydzielonym podajnikiem) 4. Przewód z zaciskiem masowym 5. Przewód z uchwytem elektrody (tylko modele z opcją spawania MMA) 6. Reduktor CO2 z podgrzewaczem (tylko wybrane modele) 7. Przewód gazowy 8. Maska spawalnicza 9. Szczotko-młotek 10. Instrukcja obsługi w j. polskim 5. OBSŁUGA URZĄDZENIA A. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY: Przed przystąpieniem do pracy należy określić miejsce w którym ma być eksploatowane urządzenie. Sprawdzić wielkość napięcia, ilość faz i częstotliwość prądu zasilającego przed załączeniem urządzenia do sieci zasilającej. Parametry napięcia zasilającego podane są w rozdziale z danymi technicznymi oraz na tabliczce znamionowej urządzenia. Skontrolować połączenie przewodów uziemiających urządzenie z siecią zasilającą. Usunąć wszelkie łatwopalne materiały z obszaru spawania. Nie należy użytkować urządzenia na powierzchni, która może spowodować jego przewrócenie Do spawania używać odpowiedniej odzieży ochronnej: rękawice, fartuch, buty robocze, maska lub przyłbica posiadająca odpowiednie certyfikaty. UWAGA!!! WAŻNE!!! DLA MODELI WELDER FANTASY MAGIC MIG 200 i 250 PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY UPEWNIJ SIĘ, W KTÓREJ POZYCJI ZNAJDUJE SIĘ TRZYPOZYCYJNY PRZEŁĄCZNIK ZASILANIA ON 400V / OFF / ON 230V. URUCHOMIENIE URZĄDZENIA PRZY ZASILANIU 400V, W CHWILI GDY PRZEŁĄCZNIK WYBORU ZNAJDUJE SIĘ W POZYCJI 230V MOŻE SPOWODOWAĆ TRWAŁE USZKODZENIE URZĄDZENIA. NIENALEŻYTA OBSŁUGA URZĄDZENIA WYŁĄCZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU UDZIELONEJ GWARANCJI WTYCZKA CZARNA 3-PINOWA SŁUŻY DO ZASILANIA URZĄDZENIA WYŁĄCZNIE NAPIĘCIEM 230V WTYCZKA NIEBIESKA 3-PINOWA SŁUŻY DO ZASILANIA URZĄDZENIA WYŁĄCZNIE NAPIĘCIEM 230V WTYCZKA CZERWONA 5-PINOWA SŁUŻY DO ZASILANIA URZĄDZENIA WYŁĄCZNIE NAPIĘCIEM 400V Strona 9 z 25

10 B. OPIS PANELU PRZEDNIEGO: Welder Fantasy MAGIC MIG 195 Rys 1. MAGIC MIG 195 panel przedni Przełącznik OFF/ON, skokowa regulacja napięcia spawania (6 skoków) Gniazdo EURO uchwytu spawalniczego Kontrolka zabezpieczenia termicznego Przyłącze uchwytu masowego Pokrętło płynnej regulacji posuwu drutu Przewód zasilający z wtyczką 230 V Welder Fantasy MAGIC MIG 200, 250 Rys 2. MAGIC MIG 200 i 250 panel przedni Kontrolka zabezpieczenia termicznego Gniazdo EURO uchwytu spawalniczego Trzypozycyjny przełącznik ON 400V / OFF / ON 230V Pokrętło płynnej regulacji funkcji BURN BACK: długości wolnego wylotu drutu Pokrętło regulacji funkcji SOFT START: wolny start podajnika drutu. Pokrętło płynnej regulacji posuwu drutu Pokrętło płynnej regulacji czasu spawania punktowego (sek. ) Przyłącze uchwytu masowego Skokowa regulacja napięcia spawania (6 skoków) Strona 10 z 25

11 Welder Fantasy MAGIC MIG 200 INVERTER Rys 3. MAGIC MIG 200 INVERTER panel przedni Płynna regulacja napięcia spawania (V) Kontrolka zabezpieczenia termicznego Dwupozycyjny przełącznik ON/OFF Gniazdo EURO uchwytu Przyłącze uchwytu masowego Regulacja prędkości podajnika drutu Przewód zasilający z wtyczką 230 V Welder Fantasy MAGIC MIG 250 INVERTER Rys 4. MAGIC MIG 250 INVERTER panel przedni Regulacja prądu spawania (A) w trybie MMA Regulacja prędkości podajnika drutu Kontrolka zasilania Gniazdo EURO uchwytu spawalniczego Przyłącze biegunowości (+) MMA Wyświetlacz LCD natężenia prądu spawania (A) Wyświetlacz LCD napięcia prądu spawania (V) Regulacja napięcia łuku MIG (V) Regulacja indukcyjności Test drutu Kontrolka zabezpieczenia termicznego Wybór trybu pracy MIG/MMA Przyłącze biegunowości (-) MMA, uchwytu masowego MIG Strona 11 z 25

12 Welder Fantasy MAGIC MIG 350T, 500T INVERTER Rys 5. MAGIC MIG 350T i 500T INVERTER z wydzielonym podajnikiem panel przedni Regulacja napięcia tłumienia łuku MIG (V) Regulacja napięcia łuku MIG (V) Regulacja prędkości podajnika drutu Test drutu Regulacja natężenia tłumienia łuku MIG / natężenia prądu spawania MMA (A) Regulacja indukcyjności Wyświetlacz LCD natężenia prądu spawania (A) Wyświetlacz LCD napięcia prądu spawania (V) Kontrolka zasilania Kontrolka zabezpieczenia termicznego Test gazu Zewnętrzny podajnik drutu dla modeli 350T i 500T Gniazdo EURO uchwytu spawalniczego Wybór trybu pracy MIG/MMA Wybór trybu pracy 2T/4T Przyłącze biegunowości (-) Gniazdo sterujące podajnika Przyłącze biegunowości (+) Tłumienie łuku parametr zależny od napięcia i natężenia prądu, odpowiednio dobrany, pozwala na wygładzenie lica spoiny, bez odprysków i przylepień niestopionego drutu elektrodowego. MONTAŻ SZPULI Z DRUTEM SPAWALNICZYM Przed przystąpieniem do montażu szpuli z drutem spawalniczym, należy zapoznać się z danymi zawartymi w tabeli poniżej: Model MAGIC MIG 195 oraz 200 INVERTER MAGIC MIG 200, 250 oraz 250 INVERTER MAGIC MIG 350T oraz 500T * wyposażenie opcjonalne. Średnica drutu spawalniczego Maksymalny rozmiar szpuli z drutem spawalniczym Maksymalna rekomendowana długość uchwytu spawalniczego * 0, 6 0, 8 mm D200 5kg AL: 3 m STAL: 4 m 0, 6 1, 2 mm D kg AL: 3 m STAL: 5 m 0, 6 1, 2 mm D kg AL: 5 m STAL: 5 m Strona 12 z 25

13 Przyłącza wodne zasilanie i powrót podajnika Wlew płynu chłodzącego do chłodnicy. Przyłącza wodne zasilanie i powrót chłodnicy Widok modelu 500T wersja ze zintegrowaną chłodnicą cieczy oraz wózkiem transportowym. Instalacja: Podnieść boczną pokrywę obudowy podajnika półautomatu. Upewnić się czy rolki zamontowane w zespole napędowym odpowiadają rodzajowi i średnicy stosowanego drutu. Dla drutów stalowych należy używać rolek z rowkami w kształcie V, natomiast dla drutów aluminiowych z rowkami typu U. Nałożyć szpule z drutem spawalniczym na mechanizm mocowania szpuli, zwracając uwagę by kierunek odwijania drutu był zgodny z kierunkiem wejścia drutu do zespołu napędowego Zablokować szpule przed zsunięciem dokręcając nakrętkę na korpusie mocującym szpulę. Koniec drutu należy wyprostować lub odciąć zagięty odcinek. W celu wprowadzenia drutu do podajnika, należy zwolnić docisk rolek podających. Koniec drutu wsunąć do prowadnicy znajdującej się w tylnej części podajnika i przeprowadzić go nad rolką napędową wprowadzając do króćca uchwytu spawalniczego. Docisnąć drut w rowku rolki napędowej i dokręcić. Zdjąć dysze gazową z palnika i odkręcić końcówkę prądową. Włączyć urządzenie. Rozwinąć przewód uchwytu spawalniczego tak, aby był prosty. UWAGA! Nie kierować końcówki palnika spawalniczego w kierunku twarzy lub innych osób. Jeżeli gaz jest podłączony - zakręcić zawór z gazem. Wcisnąć przycisk w uchwycie MIG/MAG, który spowoduje rozwijanie się drutu spawalniczego w uchwycie. Gdy końcówka drutu spawalniczego przejdzie przez łącznik w palniku, na odległość ok. 5 cm, Strona 13 z 25

14 zwolnić przycisk uchwytu spawalniczego. Nakręcić końcówkę prądową i założyć dysze gazową na palnik. Wyregulować siłę docisku rolek poprzez obrót pokrętła, w prawo zwiększa siłę docisku, w lewo zmniejsza siłę docisku. Zbyt mała siła docisku, powodować będzie ślizganie się rolki napędowej. Zbyt duży docisk, powoduje zwiększenie oporu podawania i odkształcanie drutu. Rys 6. Kierunek obrotu szpuli z drutem spawalniczym Strona 14 z 25

15 Budowa podajnika drutu spawalniczego typu 4R Pokrętło regulacji siły docisku rolek dociskowych Rolki dociskowe podajnika drutu Prowadnik drutu wyjście z podajnika Prowadnik drutu wejście do podajnika Rolki prowadzące drut spawalniczy Koło zębate napędzające rolki prowadzące D. INSTALACJA BUTLI Z GAZEM OSŁONOWYM Butlę z odpowiednim gazem osłonowym, należy ustawić na półce półautomatu i zabezpieczyć ją przed przewróceniem się, mocując ją do wspornika za pomocą łańcucha: o MAGIC MIG 195 i 200 INVERTER butla maks. 6 kg o Pozostałe modele butla maks. 20 kg Połączyć półautomat z butlą przy pomocy odpowiedniego przewodu. Odkręcić zawór reduktora przed przystąpieniem do spawania. Po zakończeniu spawania, zawór butli należy zawsze zakręcić. Rys 7. Schemat podłączenia butli z gazem osłonowym 1 dostępne w modelach MAGIC MIG 200, 250 oraz 250, 350T i 500T INVERTER 2 umiejscowiony na panelu tylnym w modelach MAGIC MIG 250, 350T i 500T INVERTER Strona 15 z 25

16 6. PROCES SPAWANIA MIG/MAG Spawanie łukowe w osłonach gazowych (oznaczone MIG/MAG), jest jednym z najpowszechniej stosowanych procesów wytwarzania konstrukcji spawanych. Skrót MAG (Metal Activ Gas) obejmuje w swym opisie rodzaje gazów ochronnych aktywnych. Skrót MIG (Metal Inert Gas), dotyczy osłon gazowych obojętnych. Proces spawania półautomatycznego polega na stapianiu krawędzi spawanego przedmiotu i materiału elektrody topliwej ciepłem łuku elektrycznego jarzącego się między elektrodą w formie litego drutu, a spawanym detalem, w osłonie gazu obojętnego lub aktywnego. Podstawowe gazy ochronne stosowane do spawania metodą MIG to gazy obojętne takie jak: argon, hel oraz gazy aktywne w metodzie MAG: CO 2, H 2, O 2, N 2 i NO, stosowane oddzielnie lub jako dodatki do argonu czy helu. Elektroda topliwa ma postać pełnego drutu, zwykle o średnicy 0, 6 1, 2 mm i jest podawana w sposób ciągły przez specjalny system podający, z prędkością od 2, 5 m/min wzwyż. Uchwyty spawalnicze mogą być chłodzone cieczą lub gazem osłonowym. Spawanie prowadzone jest głównie prądem stałym z biegunowością dodatnią, jako spawanie półautomatyczne, zmechanizowane, automatyczne lub zrobotyzowane z wykorzystaniem specjalistycznego osprzętu. Osłona łuku spawalniczego jarzącego się między elektrodą topliwą, a spawanym materiałem zapewnia formowanie spoiny w bardzo korzystnych warunkach cieplnych i chemicznych. Spawanie tego typu może być zastosowane do wykonywania wysokiej jakości połączeń wszystkich metali, które mogą być łączone za pomocą spawania łukowego. Należą do nich: stale węglowe i niskostopowe oraz stale odporne na korozje. Spawanie może być prowadzone w warunkach warsztatowych i terenowych we wszystkich pozycjach. Wybrane modele półautomatów MAGIC MIG posiadają płynne nastawy indukcyjności. Wyższa indukcyjność powoduje, że spoina jest bardziej płynna, jeziorko spawalnicze jest szersze i występuje mniej rozprysków. Niższa indukcyjność powoduje bardziej chropowaty dźwięk podczas spawania oraz stabilny i skoncentrowany łuk. Rys 8. Spawanie MIG/MAG - schemat Strona 16 z 25

17 BIEGUNOWOŚĆ SPAWANIA (zmiana możliwa jedynie w wybranych modelach) Poniżej znajduje się tabela z biegunowością spawania rekomendowaną dla poszczególnych metod spawalniczych. Pamiętaj, żeby zawsze sprawdzić zalecenia dotyczące biegunowości, podane przez producenta materiałów spawalniczych. Tabela 2. Biegunowość spawania dla poszczególnych metod Metoda spawania Uchwyt spawalniczy Uchwyt masowy GMAW (MIG/MAG) + - FCAW (drutem samoosłonowym) OBSŁUGA BIEŻĄCA URZĄDZENIA A. WARUNKI PRACY Optymalna temperatura otoczenia w zakresie od -10 C do 40 C. Należy unikać spawania w warunkach nasłonecznionych i podczas deszczu, nie należy dopuścić do tego by woda przedostała się do wnętrza urządzenia. Należy unikać pracy w środowisku gazów palnych, agresywnych i kurzu. Należy unikać silnych wiatrów, które mogą spowodować zanik ochrony gazowej. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Właściwie zainstalowane urządzenie z zabezpieczeniem nadnapięciowym, nadprądowym i zabezpieczeniem przed nadmierną temperaturą wyłączy się automatycznie w warunkach wykraczających poza określone jako standardowe. Jednakże długotrwałe używanie (np. przepięcia) może spowodować uszkodzenie spawarki. Dlatego też należy przestrzegać podanych niżej zaleceń: C. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Zapewnienie dobrej wentylacji Spawarka jest urządzeniem, przez które płynie duży prąd, a wentylacja naturalna nie zapewnia niezbędnego chłodzenia. Dlatego aby zachować stabilność pracy, spawarkę wyposażono w wewnętrzny układ chłodzenia. Operator powinien sprawdzić czy otwór wentylacyjny nie jest zasłonięty. Odległość pomiędzy spawarką, a spawanym przedmiotem nie powinna być mniejsza niż 0, 3m. Operator cały czas powinien zwracać uwagę na wentylację urządzenia, ponieważ zależą od niej nie tylko uzyskiwana jakość i wyniki spawania, ale i także trwałość użytkowa urządzenia. Niedopuszczanie do przeciążenia Operatorzy powinni obserwować (obciążenie wyznaczone jako największe dopuszczalne obciążenie dla danego prądu) czy prąd spawania nie przekracza najwyższego prądu elektrycznego dopuszczalnego dla obciążenia. Przeciążenie elektryczne może znacznie skrócić trwałość użytkową spawarki, a nawet doprowadzić do spalenia jej elementów. Strona 17 z 25

18 Niedopuszczanie do przepięcia Należy zachować wartości podane w wierszu napięcia zasilania w Tabeli Dane techniczne urządzenia. W normalnych warunkach pracy obwód automatycznego wyrównania napięcia gwarantuje utrzymanie napięcia w dopuszczalnym zakresie. Napięcie zasilania wyższe od dopuszczalnej wartości może doprowadzić do uszkodzenia spawarki. Operatorzy powinni być w pełni świadomi tego zagrożenia i umieć podjąć odpowiednie kroki. Jeżeli zostanie przekroczone standardowe obciążenie, spawarka może wejść w tryb ochronny i nagle przerwać pracę. Oznacza to, że zostało przekroczone standardowe obciążenie, energia cieplna uruchomiła wyłącznik termiczny, co spowodowało zatrzymanie urządzenia. Pali się lampka kontrolna na panelu obsługi spawarki. W takiej sytuacji nie należy wyjmować wtyczki zasilania aby pozwolić wentylatorowi na ochłodzenie spawarki. Wyłączenie lampki oznacza spadek temperatury do normalnego poziomu. Można podjąć dalszą pracę. UWAGA! Podczas spawania elementów stanowiących integralną cześć samochodu należy bezwzględnie rozłączyć akumulator lub zastosować specjalne zabezpieczenie. W innym wypadku części elektroniczne pojazdu mogą ulec trwałemu uszkodzeniu. Podczas spawania podłączyć uchwyt masowy możliwie najbliżej spawanego miejsca. KONSERWACJA Regularnie usuwaj pył przy pomocy czystego, sprężonego powietrza. Jeśli spawarka pracuje w warunkach zadymienia, w mocno zanieczyszczonym powietrzu, codziennie usuwaj nagromadzony pył. Ciśnienie sprężonego powietrza powinno być utrzymywane na takim poziomie, by nie uszkodzić niewielkich elementów wewnątrz urządzenia max. 2-4 bar. Regularnie kontroluj wewnętrzne układy spawarki, sprawdzaj prawidłowość i pewność połączeń (zwłaszcza wyposażenia i części). W przypadku zauważenia rdzy i poluzowania połączenia, usuń rdzę lub powłokę tlenkową przy pomocy papieru ściernego, ponownie podłącz i dokręć. Unikaj sytuacji, w których woda lub para wodna mogłyby dostać się do urządzenia. W przypadku zawilgocenia spawarki należy ją wysuszyć, a następnie sprawdzić izolację urządzenia (również między połączeniami i na stykach). Po sprawdzeniu, że wszystko jest w porządku, można kontynuować pracę. Strona 18 z 25

19 E. SCHEMAT PODŁĄCZENIA WTYCZEK ZASILAJĄCYCH 1. WTYCZKA ZASILAJĄCA 230V 32A Wtyczka do zastosowań przemysłowych zgodna z EN WTYCZKA ZASILAJĄCA 400V ZABRANIA SIĘ MOSTKOWANIA PRZEWODÓW N (NEUTRALNY) I PE (OCHRONNY) MOŻE POWODOWAĆ NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM UWAGA!!! KOLORY PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD POKAZANYCH NA SCHEMACIE. GDY URZĄDZENIE TRÓJFAZOWE, POSIADA 4-RO ŻYŁOWY PRZEWÓD ZASILAJĄCY, NALEŻY PODŁĄCZYĆ PRZEWÓD OCHRONNY PE (KOLORU ŻÓŁTO-ZIELONEGO) I KOLEJNO PRZEWODY ROBOCZE DO WTYKÓW L1, L2 I L3. JEŻELI JEDEN Z PRZEWODÓW JEST KOLORU NIEBIESKIEGO, NIE NALEŻY PODŁĄCZAĆ GO DO WTYKU N NEUTRALNEGO. W TAKIM PRZYPADKU, PRZEWÓD NIEBIESKI JEST JEDNYM Z PRZEWODÓW FAZOWYCH. UWAGA!!! WYMIANA WTYCZKI I PRAWIDŁOWE PODŁĄCZENIE NIE POWODUJE UTRATY GWARANCJI! Strona 19 z 25

20 8. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Tabela 3. Rozwiązywanie problemów Problem Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie Urządzenie nie włącza się Nierówne podawanie drutu lub drut nie przesuwa się Urządzenie przestało spawać, zapaliła się kontrolka zabezpieczenia termicznego Jakość spoiny jest niezadawalająca Urządzenie nie jest podłączone do sieci zasilającej, urządzenie nie otrzymuje napięcia wejściowego, uszkodzony włącznik Problem z pracą rolek podajnika, uszkodzenie wkładu prowadnika drutu lub końcówki prądowej Załączył się układ zabezpieczający urządzenie Problem z prawidłowym przebiegiem procesu spawalniczego Strona 20 z 25 Sprawdzić czy urządzenie podłączone jest do sieci zasilającej Sprawdzić napięcie w gniazdku przy pomocy specjalistycznego miernika Sprawdzić stan bezpieczników Sprawdzić siłę docisku rolek podajnika Sprawdzić czy rowek rolki podajnika nie jest uszkodzony jeżeli tak, to wymienić rolkę na nową Sprawdzić czy wkład prowadnika drutu nie jest uszkodzony/zapchany Sprawdzić czy końcówka prądowa i wkład prowadnika drutu jest dobrany odpowiednio do średnicy i rodzaju drutu spawalniczego Sprawdzić czy nie ma zbyt dużych spadków napięcia w gniazdku, sprawdzić czy maszyna nie przegrzała się, jeżeli tak odczekaj, aż spawarka wystudzi się Sprawdzić czy prędkość podawania drutu dobrana jest odpowiednio (nierównomierne podawanie drutu) Sprawdzić gaz osłonowy, sprawdzić czy przepływ gazu jest odpowiedni Sprawdzić ustawienia dotyczące rodzaju drutu spawalniczego (materiał, średnica) Upewnić się, że materiał jest odpowiednio oczyszczony Sprawdzić czy zacisk masowy jest odpowiednio przymocowany do materiału spawanego *Jeżeli usterka nie zostanie wyeliminowana po zastosowaniu się do w/w wskazówek, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem Welder Fantasy. Dane kontaktowe i instrukcja postępowania znajdują się na karcie gwarancyjnej [str. 20] UWAGA! Treść niniejszej instrukcji przygotowana została przez zespół inżynierów firmy Fachowiec. Kopiowanie i rozpowszechnianie treści instrukcji w całości lub w częściach, bez pisemnej zgody firmy Fachowiec, jest zabronione. WYPRODUKOWANO DLA: F. FACHOWIEC Zenon Świętek ul. Stefańskiego 29, Poznań Made In China

21 9. SCHEMAT ELEKTRYCZNY Rys 9. Schemat elektryczny 10. EKOLOGIA Nie wyrzucaj sprzętu elektrycznego razem z normalnymi odpadami! Zgodnie z DYREKTYWĄ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) i jej zastosowaniem w świetle przepisów krajowych, zużyty sprzęt elektryczny podlega osobnej zbiórce i powinien trafić do zakładów recyklingu, zapewniających przetwarzanie w sposób przyjazny dla środowiska. Jako właściciel urządzeń powinieneś otrzymać informacje o zatwierdzonym systemie zbiórki od naszego lokalnego przedstawiciela. Stosując się do tych wytycznych chronisz środowisko i zdrowie człowieka! W związku z powyższym firma FACHOWIEC F. Zenon Świętek dostosowała się do wymogów w/w przepisów i została zarejestrowana w rejestrze Głównego Inspektora Ochrony Środowiska pod numerem: E WZ oraz podpisała umowę ze spółką CCR REWEEE Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przejazd 4/49 (obecnie CCR RELECTRA). Firmie tej powierzono wykonywanie obowiązków ciążących na FACHOWIEC F. Zenon Świętek w zakresie odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zużyty sprzęt można również dostarczać bezpośrednio do siedziby firmy FACHOWIEC. Strona 21 z 25

22 11. DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE MAG-13/FC/01 Ostatnie 2 cyfry roku w którym naniesiono znak CE: 12 Nazwa i adres FACHOWIEC F. Zenon Świętek, ul. Stefańskiego 29, Poznań Nazwa oświadcza, że wyrób: Urządzenie spawalnicze MIG/MAG Typ/model: Welder Fantasy MAGIC MIG 195 Welder Fantasy MAGIC MIG 200 Welder Fantasy MAGIC MIG 250 Welder Fantasy MAGIC MIG 200 INVERTER Welder Fantasy MAGIC MIG 250 INVERTER Welder Fantasy MAGIC MIG 350T INVERTER Welder Fantasy MAGIC MIG 500T INVERTER spełnia wymogi następujących norm i norm zharmonizowanych: 1. EN:2005; 2. EN:2007; oraz spełnia wymogi zasadnicze następujących dyrektyw: /95/WE Dyrektywa niskonapięciowa (LVD) /108/WE Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) Niniejsza deklaracja zgodności jest podstawą do oznakowania wyrobu znakiem Deklaracja ta odnosi się wyłącznie do urządzenia w stanie, w jakim zostało wprowadzone do obrotu i nie obejmuje części składowych dodanych przez użytkownika końcowego lub przeprowadzonych przez niego późniejszych działań. Osoba upoważniona do przygotowania i przechowywania dokumentacji technicznej: Zenon Świętek. Zenon Świętek Poznań, Miejsce i data wystawienia: Strona 22 z 25

23 KARTA GWARANCYJNA (Wystawiona dla sprzedaży po 25 Grudnia 2014) WAŻNE! Oddajemy w Państwa ręce profesjonalny produkt przeznaczony do obsługi wyłącznie przez osoby przeszkolone i z odpowiednimi kwalifikacjami. Każde urządzenie, produkt, maszyna przed dystrybucją przechodzi wstępną kontrolę jakości w naszej Firmie. Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem, proszę bardzo uważnie zapoznać się z dołączoną instrukcją obsługi w celu prawidłowego rozruchu i zapoznania się z wymaganiami dla sprzętu! UWAGA AWARIA! Przed wysłaniem sprzętu skorzystaj z naszego CENTRUM OBSŁUGI SERWISOWEJ które umożliwia wsparcie techniczne, kontakt naszego serwisu z Państwem i automatyczną pomoc w odbiorze przesyłki!!! NAZWA SPRZĘTU TYP / MODEL URZĄDZENIE WELDER FANTASY MAGIC MIG NR FABRYCZNY / HOLOGRAM DATA SPRZEDAŻY UWAGI / PIECZĄTKA I PODPIS 1. Gwarantem jakości urządzenia jako producent, importer i dystrybutor jest: FACHOWIEC Firma Handlowa Wielobranżowa Zenon Świętek z siedzibą Polska Poznań ul. Stefańskiego 29 tel: +48/ Gwarant oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wydany wolny od wad i wykonany jest zgodnie z obowiązującymi normami. Gwarancja obejmuje zasięgiem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nasze produkty zakupione zagranicą należy dostarczyć do serwisu w Polsce. 3. Firma Fachowiec ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne, produkcyjne i materiałowe tkwiące w urządzeniu przez okres: 12 miesięcy 4. W przypadku nabycia produktu przez osoby fizyczne do użytku niezwiązanego z prowadzoną działalnością mają zastosowanie aktualne przepisy ustawy: Dziennik ustaw Dz. U poz. 827 (stan na dzień 25 czerwca 2014 r. ) obowiązującą od r. Strona 23 z 25

24 5. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 6. Ujawnione w okresie gwarancji wady zostaną usunięte w czasie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od daty dostarczenia reklamowanego urządzenia do Serwisu Importera. 7. Reklamowane w ramach gwarancji urządzenie winno być dostarczone do Sprzedawcy wraz z pełnym wyposażeniem standardowym, czyste i jeśli urządzenie posiada - z czytelną tabliczką znamionową. 8. Reklamowane urządzenie należy odesłać w odpowiednio zapakowanym kartonie, zabezpieczone przed uszkodzeniem w transporcie, należy oznaczyć o ile wymaga góra dół lub ostrożnie szkło 9. Firma Fachowiec nie przyjmuje przesyłek reklamacyjnych i zwrotów wysyłanych na adres Firmy za pobraniem! 10. Dokument gwarancyjny jest ważny, jeśli posiada prawidłowo wypełnione wpisy dotyczące: daty sprzedaży, nazwę sprzedanego urządzenia, pieczęć i podpis sprzedawcy, a Klient kwituje go podpisem. 11. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, jak np. uruchomienie urządzenia, konserwacja, wymiana baterii, oraz innych materiałów eksploatacyjnych. 12. Wymieniony wadliwy sprzęt i części stają się własnością Gwaranta. ODMOWA PRZYJĘCIA REKLAMACJI: Gwarant może odmówić przyjęcia reklamacji w przypadku: stwierdzenie użytkowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi, dostarczenia urządzenia brudnego, bez osprzętu standardowego, bez tabliczki znamionowej i plomby lub hologramu stwierdzenia przyczyny usterki innej niż wada materiałowa bądź produkcyjna tkwiąca w urządzeniu, wady formalnej związanej z dokumentami sprzedaży, jak niewypełniona karta gwarancyjna, brak dowodu zakupu. GWARANCJĄ NIE SĄ OBJĘTE: 1. Części, które przy zgodnej z zaleceniami eksploatacji podlegają naturalnemu zużyciu przed upływem okresu gwarancji, takie jak: uchwyty spawalnicze, uchwyty masowe, dysze, palniki, baterie, paski, filtry, oleje, elektrody, uszczelki, o-ringi oraz inne elementy związane bezpośrednio z eksploatacją. Wady powstałe w wyniku uszkodzeń mechanicznych, termicznych lub chemicznych urządzenia i wyposażenia. Uszkodzenia powstałe z powodu niewłaściwego transportu i magazynowania, 4. Uszkodzenia związane z pracą w zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperaturze, 5. Uszkodzenia spowodowane wadliwą instalacją elektryczną Użytkownika, zalaniem lub zawilgoceniem podzespołów elektrycznych wodą, 6. Nieprawidłowe podłączenie do źródła zasilania (np. zła biegunowość, złe napięcie 230 lub 400V, brak faz lub zbyt luźno zaciśnięte przewody przyłączeniowe), 7. Uszkodzenia spowodowane przeciążeniem urządzenia, przegrzanie, 8. Złe ustawienie parametrów spawania, ingerencja w panel sterujący sprężarek śrubowych, Strona 24 z 25

25 9. Złe dobranie parametrów ciśnienia zasilającego do pracy urządzenia, 10. Uszkodzenia związane z brakiem zalecanych czynności konserwacyjnych, zawartych w instrukcji, 11. Czyszczenie z użyciem zbyt wysokiego ciśnienia lub agresywnych środków chemicznych, 12. Uszkodzenia spowodowane zbyt mocnym dokręceniem lub niedokręcaniem elementów powodujące uszkodzenia przyłączy lub nadmierną przepustowość (pistolety lakiernicze), 13. Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem. Utrata gwarancji następuje w przypadku: 1. nieprzestrzegania instrukcji obsługi 2. niewłaściwej eksploatacji 3. przeciążenia maszyny 4. pracy bez środków smarujących 5. demontażu przez osoby nieupoważnione 6. zerwania hologramów UTRATA GWARANCJI NASTĘPUJE ADRES SERWISU Fachowiec FHW Zenon Świętek Poznań ul Grunwaldzka 390 tel; +48/ serwis@fachowiec. com Ważne: W przypadku nieuzasadnionej reklamacji zgłaszający zostanie obciążony kosztami transportu i przeglądu zgodnie z cennikiem serwisu. Data przyjęcia Data wydania NAPRAWY GWARANCYJNE: Zakres naprawy Pieczęć i podpis serwisu Strona 25 z 25

5 zł

PromujOdśwież

  • Prywatne

  • Stan: Używane

Opis

Na sprzedaż oryginalna instrukcje obsługi do płyty głównej MSI Z97 PC Mate oraz H97 PC Mate. Instrukcja ma ślady użytkowania. Widoczne są zagięcia na rogach oraz przełamanie od otwierania. Do instrukcji jest też oryginalna płyta ze sterownikami. Nie sprawdzałem czy płyta działa aczkolwiek ma tylko kilka mały rys także raczej się odczyta.

Preferowany odbiór osobisty w Bytomiu. Możliwość odbioru w Gliwicach po wcześniejszym umówieniu. Jeśli zainteresuje cię coś jeszcze z moich ogłoszeń to mogę zrobić ogłoszenie zbiorcze. Wysyłka na koszt i odpowiedzialność kupującego.

Dla niektórych maszyn/urządzeń nie posiadamy instrukcji obsługi (od producenta) w języku polskim. Czy prawo nakłada na pracodawcę posiadanie instrukcji obsługi w języku polskim dla maszyn i urządzeń użytkowanych na terenie zakładu? Jeżeli tak, jakie są sankcje karne za nieposiadanie instrukcji obsługi w języku polskim? Ekspert Serwisu BHP odpowiada na pytanie Użytkownika.

Odpowiedź

Prawo nakłada na pracodawcę obowiązek posiadania instrukcji obsługi w języku polskim dla maszyn i urządzeń użytkowanych na terenie zakładu. Jeżeli „instrukcja oryginalna” nie istnieje w języku lub językach oficjalnych państwa członkowskiego, w którym maszyna będzie użytkowana, tłumaczenie na ten język lub języki powinno zostać dostarczone przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela albo przez osobę wprowadzającą maszynę na dany obszar. Tłumaczenie powinno być opatrzone napisem „Tłumaczenie instrukcji oryginalnej”.
Sankcje za brak instrukcji w języku polskim zależą od decyzji organów kontrolujących i tak np. mogą zostać nałożone podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i wynikać z zapisów ustawy z 26. 06. 1974 r. – Kodeks pracy – dalej k. p. mówiących o naruszeniu zasad i przepisów BHP. Sankcje mogą wynieść od 1000 do 30. 000 złotych, a oprócz kar finansowych może zostać nałożony nakaz wyposażenia maszyny w instrukcje w języku polskim.

Uzasadnienie

Każdej maszynie wprowadzanej do obrotu na terenie UE powinna towarzyszyć dokumentacja techniczno-ruchowa, której zakres i forma powinny być zgodne z dyrektywą maszynową 98/37/WE, a od 29. 12. 2009 r. z dyrektywą maszynową 2006/42/WE. Zakres informacji podanych w tym dokumencie powinien umożliwić identyfikację maszyny, jej bezpieczną obsługę oraz prowadzenie prac konserwacyjnych.

Obecnie sprawy dotyczące Dokumentacji Techniczno-Ruchowej reguluje dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, a w prawie polskim rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21. 10. 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn – dalej r. w. m.

Zgodnie z § 58 r. :

  1. Maszyna wprowadzana do obrotu lub oddawana do użytku musi być wyposażona w instrukcje.
  2. Instrukcja powinna być sporządzona w co najmniej jednym języku oficjalnym Unii Europejskiej. Na takiej wersji lub wersjach językowych, zweryfikowanych przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, powinien być umieszczony napis „Instrukcja oryginalna”.
  3. Jeżeli „Instrukcja oryginalna” nie istnieje w języku lub językach oficjalnych państwa członkowskiego, w którym maszyna będzie użytkowana, tłumaczenie na ten język lub języki powinno zostać dostarczone przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela albo przez osobę wprowadzającą maszynę na dany obszar.
  4. Maszyna powinna być wyposażona w „Instrukcję oryginalną” oraz, jeżeli ma to zastosowanie, w „Tłumaczenie instrukcji oryginalnej”.
  5. W uzasadnionych przypadkach instrukcja konserwacji maszyny przeznaczona do korzystania przez wyspecjalizowany personel zatrudniony przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela może być napisana tylko w języku, którym posługuje się personel.
  6. Treść instrukcji, oprócz opisu zastosowania zgodnego z przeznaczeniem, powinna również uwzględniać możliwe do przewidzenia niewłaściwe użycie.
  7. W przypadku maszyn przeznaczonych do ogólnego stosowania, instrukcja powinna być sformułowana w sposób jasny, przejrzysty, umożliwiający wszystkim użytkownikom łatwe korzystanie z niej.

Zgodnie z art. 283 § 1 ustawy z 26. – Kto będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30. 000 zł.

Autor odpowiedzi: Roman Majer
Odpowiedzi udzielono 30. 09. 2017 r.

Oryginalna instrukcja 3m 1260207

Bezpośredni link do pobrania Oryginalna instrukcja 3m 1260207

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Oryginalna instrukcja 3m 1260207