Podręcznik dla klinicystów Beko Csa38220d

Podręcznik dla klinicystów Beko Csa38220d to kompleksowe narzędzie, które ułatwia pracę lekarzom, pielęgniarkom i innym specjalistom zajmującym się opieką zdrowotną. Podręcznik zawiera szczegółowe opisy procedur, wytyczne diagnostyczne, wytyczne terapeutyczne i odpowiednie protokoły postępowania. Dodatkowo, podręcznik zawiera kompleksowe informacje na temat wpływu czynników środowiskowych i behawioralnych na zdrowie pacjentów. Jest to niezwykle przydatne narzędzie do identyfikacji i leczenia chorób, a także monitorowania postępów w leczeniu.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik dla klinicystów Beko Csa38220d

Opis

Niniejszy tom zawiera najnowszy przegląd rozwoju terapii poznawczej w zastosowaniu do par i rodzin. Istotną nowością jest położenie nacisku na rolę rodziny pochodzenia klienta w genezie systemów przekonań w związku, a także na schemat w związku oraz na restrukturyzację dysfunkcjonalnych systemów przekonań. Bogaty materiał kliniczny oraz uwzględnienie populacji specjalnych czynią z tej książki interesującą i bardzo przydatną lekturę. Części poświecone poszczególnym metodom diagnozy klinicznej i interwencjom dostarczają czytelnikowi praktycznych wskazówek, jak skutecznie radzić sobie z rozmaitymi rodzajami dysfunkcji w związkach. Ogólnie biorąc, niniejsza książka jest doskonałym źródłem dla specjalistów w dziedzinie zdrowia psychicznego, reprezentujących wszystkie metody terapeutyczne.

Aaron T. Beck

Książka ta łączy najnowszą wiedzę z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej z teoriami i ustaleniami dotyczącymi systemów rodzinnych, przywiązania, neurobiologii i regulacji emocji. Przedstawia praktyczne wnioski z badań pozwalające lepiej zrozumieć trudności, które skłaniają pary i rodziny do podjęcia terapii, oraz mechanizmy zmiany terapeutycznej. Wyczerpująco omawia wszystkie aktualne badania empiryczne w tej dziedzinie, a także konkretne techniki używane w terapii poznawczo-behawioralnej oraz integracyjne możliwości tej metody. Szeroko opisano tutaj koncepcję schematu oraz jej zastosowanie w leczeniu par i rodzin. Szcegółowo przedstawiono metody i narzędzia diagnostyczne, a także szeroki wachlarz technik poznawczo-behawioralnych, które są wykorzystywane w leczeniu par i rodzin.

Dodatkowo książka ta przedstawia zagadnienia specjalne dotyczące takich dziedzin jak rozwód, wrażliwość kulturowa, depresja, zaburzenia osobowości i inne choroby psychiczne.

Omówiono w niej także kwestie romansów pozamałżeńskich, nadużywania substancji psychoaktywnych, przemocy domowej, oraz terapii tej samej płci i ich dzieci. Dużo miejsca poświęcono także takim aspektom jak koterapia z parami i rodzinami, leczenie wielopoziomowe, interwencja kryzysowa oraz przeciwwskazania do podejścia poznawczo-behawioralnego i jego ograniczenia.

Na koniec omówiono rozszerzenia terapii poznawczo-behawioralnej par i rodzin, w tym wykorzystanie technik opartych na akceptacji oraz uważności. Przedstawiono także dwa pełne opisy przypadków klinicznych, dotyczących zarówno pary, jak i rodziny, wraz ze spisem kwestionariuszy i skal dla par i rodzin oraz Zapisem dysfunkcjonalnych myśli. Terapia poznawczo-behawioralna oferuje techniki, które mogą pomóc wielu parom i rodzinom w przezwyciężeniu przeszkód i poprawie funkcjonowania ich związku.

Frank M. Dattilio

Książka opisuje skuteczne metody:

 • identyfikacji i modyfikacji myśli automatycznych,
 • restrukturyzacji dysfunkcjonalnych schematów w kontekście rodziny,
 • pracy nad problemami związanymi z regulacją emocji,
 • poprawy umiejętności komunikowania się i rozwiązywania problemów,
 • dokonywania wzajemnie uzgodnionych zmian w zachowaniu,
 • ćwiczenia i utrwalania nowych umiejętności.

Terapia poznawczo-behawioralna par i rodzin dostarcza niezbędnych narzędzi wszystkim klinicystom leczącym pary i rodziny, w tym terapeutom oraz doradcom małżeńskim i rodzinnym, psychologom klinicznym, pracownikom socjalnym, opiekunom duszpasterskim i psychiatrom. To nieocenione źródło wiedzy dla studentów i adeptów psychoterapii.

Dr Frank M. Dattilio wykłada na wydziałach medycznych Uniwersytetu Harrarda i Uniwersytetu Pensylwanii. Prowadzi także prywatną praktykę w zakresie psychologii klinicznej i sądowej oraz terapii małżeństw i rodzin w Alłentown w Pensylwanii.

Tagi:terapia poznawczo-behawioralna książka,

Spis treści

Rozdział 1. Wprowadzenie 23
Przegląd współczesnej terapii poznawczo-behawioralnej par i rodzin 23
Zasady teorii uczenia się 24
Zasady terapii poznawczej 28
Integracyjny potencjał terapii poznawczo-behawioralnej 30

Rozdział 2. Mechanizm zmiany w terapii par i rodzin 35
Procesy poznawcze 35
Przywiązanie i afekt 57
Znaczenie zmiany behawioralnej 89

Rozdział 3. Miejsce schematu w terapii poznawczo-behawioralnej 97
Pojęcie schematu 97
Myśli automatyczne i schematy 102
Ukryte schematy i zniekształcenia poznawcze 106
Rozpoznawanie schematów z rodziny pochodzenia i ich wpływ na relacje małżeńskie i rodzinne 108
Procesy poznawcze i schematy międzypokoleniowe 116

Rozdział 4. Znaczenie procesów neurobiologicznych 129
Znaczenie ciała migdałowatego 135
Poznanie a emocje 140

Rozdział 5. Metody diagnozy klinicznej 145
Wstępne wspólne wywiady 147
Konsultacje z poprzednimi terapeutami lub innymi specjalistami w dziedzinie zdrowia psychicznego 149
Inwentarze i kwestionariusze 152
Dodatkowe testy i oceny psychologiczne 157
Genogramy 158
Diagnoza i konceptualizacja przypadku dokonywane na bieżąco w toku terapii 161
Specyficzne trudności związane z procesem diagnostycznym 161
Obserwacje zachowania i zmiana behawioralna 163
Ustrukturyzowane interakcje rodzinne 165
Ocena procesów poznawczych 167
Wywiady indywidualne 169
Rozpoznawanie ogólnych wzorców i głównych problemów relacyjnych 171
Ocena motywacji do zmiany 171
Informacje zwrotne na temat oceny diagnostycznej 172
Rozpoznawanie myśli automatycznych i przekonań kluczowych 173
Odróżnianie przekonań kluczowych od schematów 177
Negatywne obramowanie i jego rozpoznawanie 178
Rozpoznawanie i nazywanie zniekształceń poznawczych 179
Przekładanie myśli, emocji i zachowań w procesie konceptualizacji 180
Atrybucja i standardy oraz ich rola w ocenie diagnostycznej 181
Skupienie się na nieadaptacyjnych wzorcach behawioralnych 182
Testowanie i reinterpretacja myśli automatycznych 182
Sformułowanie planu leczenia 184

Rozdział 6. Techniki poznawczo-behawioralne 185
Zaznajomienie par i członków rodziny z modelem poznawczo-behawioralnym 185
Rozpoznawanie myśli automatycznych i skojarzonych z nimi emocji i zachowań 186
Praca ze schematami i ich restrukturyzacja 189
Wprowadzanie inscenizacji poprzez przeformułowanie i próbę w wyobraźni 190
Techniki behawioralne 191
Przygotowanie się na możliwość nawrotu 238
Radzenie sobie z przeszkodami i oporem przed zmianą 239
Negatywizm partnerów i ich niewiara w możliwość zmiany 240
Różnice w planach 241
Lęk przed zmianą istniejących wzorców w związku 243
Rezygnacja ze spostrzeganej władzy i kontroli 244
Kwestie związane z wzięciem na siebie odpowiedzialności za zmianę 244
Przeszkody 247

Rozdział 7. Zagadnienia specjalne 261
Rozwód 261
Wrażliwość kulturowa 268
Depresja, zaburzenie osobowości lub inna choroba psychiczna 279
Romanse pozamałżeńskie 281
Nadużywanie substancji psychoaktywnych 284
Przemoc domowa 286
Przeciwwskazania do podejścia poznawczo-behawioralnego i jego ograniczenia 294
Pary i rodziny w sytuacji kryzysu 296
Pary jednopłciowe i ich dzieci 299
Nietypowe konsultacje dotyczące par i rodzin 299
Koterapia z parami i rodzinami 303
Leczenie wielopoziomowe 304

Rozdział 8. Rozszerzenia terapii poznawczo-behawioralnej 311
Techniki oparte na akceptacji 311
Uważność 313

Rozdział 9. Przykłady kliniczne 317
Pułapka emerytury 317
Rodzina żarłoków 335

Rozdział 10. Epilog 363
Dodatek A Kwestionariusze i skale dla par i rodzin 365
Dodatek B Zapis dysfunkcjonalnych myśli 367

Uzależnienie to powszechny problem kliniczny – problem, w którego kontekście zaangażowanie personelu terapeutycznego może przesądzać o kwestiach życia i śmierci.

Dzięki lekturze tego niezbędnego podręcznika praktycy dowiedzą się, jak mogą skutecznie pomagać klientom cierpiącym na zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych. Świetnie napisany, podręcznik zawiera podstawy wiedzy przydatnej specjalistom i innym praktykom. Autorzy są jednymi z najlepszych ekspertów w swojej dziedzinie; przedstawiają najbardziej aktualne koncepcje diagnostyczne i terapeutyczne oraz omawiają praktyczne, szczegółowo opracowane narzędzia kliniczne.

Autorzy podręcznika objaśniają najnowsze dokonania naukowe i pokazują, jak można je wykorzystać w praktyce klinicznej. Omawiają pełne spektrum form pomocy – od badań przesiewowych i oceny diagnostycznej, przez detoksykację i zindywidualizowaną rehabilitację po terapię podtrzymującą zmiany. Przedstawiając wachlarz metod terapeutycznych, które znalazły umocowanie w badaniach naukowych, w poszczególnych rozdziałach szczegółowo opisują założenia terapii poznawczo-behawioralnej, terapii opartej na filozofii dwunastu kroków, terapii motywującej, farmakoterapii i pracy z rodzinami. Poruszają najważniejsze kwestie kliniczne, w tym między innymi sposoby reagowania na opór, wspierania klientów w wypełnianiu zaleceń terapeutycznych, postępowania z zaburzeniami współwystępującymi czy korzystania z duchowych form wsparcia w procesie zdrowienia.

„To doskonała synteza – świetny przewodnik po dziedzinie uzależnień, napisany między innymi przez twórcę dialogu motywującego, jednej z najbardziej przydatnych innowacji w pracy z pacjentami, którzy borykają się z problemami związanymi z zachowaniami nałogowymi. Klarownie napisany, podręcznik pogłębia wiedzę, rozwija umiejętności i kształtuje postawy adeptów i mistrzów w terapii uzależnień. Bardziej doświadczeni terapeuci również znajdą w tej książce wiele cennych informacji i spostrzeżeń”.

dr Richard J. Frances, Wydział Psychiatrii, New York University Medical Schooln

Dostępna liczba sztuk
Dostępność całkowita38 szt. (realizacja 2023. 02. 09)
Dostępność w naszym magazynie0 szt.
Dostępność w punktach Bonito

Darmowa dostawa już od 299, 00 

 • Składasz zamówienie wybierając wcześniej punkt odbioru, w którym chciałbyś je odebrać.
 • Otrzymujesz od nas wiadomość e-mail oraz SMS nadaniu przesyłki.
 • Otrzymujesz od nas wiadomość e-mail oraz SMS z informacją o dotarciu przesyłki do wybranego punktu oraz kodem PIN.
 • Wydanie przesyłki następuje po podaniu numeru zamówienia oraz kodu, który jest w wiadomości SMS.
 • Pamiętaj, że na odbiór przesyłki w punkcie masz 7 dni.
 • Składasz zamówienie wybierając wcześniej Paczkomat, w którym chciałbyś je odebrać.
 • Otrzymujesz od nas wiadomość o nadaniu przesyłki.
 • Otrzymujesz wiadomość e-mail oraz SMS od Paczkomatów InPost z informacją o dotarciu przesyłki do wybranego Paczkomatu.
 • Wydanie przesyłki następuje po wpisaniu numeru telefonu i podaniu kodu, który jest w wiadomości SMS.
 • Pamiętaj, że na odbiór przesyłki z Paczkomatu masz 48 godzin.
 • Składasz zamówienie wybierając wcześniej miejsce, w którym chciałbyś je odebrać. Może to być placówka pocztowa, sklep Żabka, Freshmarket lub stacja Orlen.
 • Otrzymujesz wiadomość e-mail oraz SMS od Poczty Polskiej z informacją o dotarciu przesyłki do wybranej placówki.
 • Pracownik w placówce wyda przesyłkę po podaniu danych odbiorcy zgodnych z danymi na przesyłce oraz po okazaniu dowodu osobistego.
 • Pamiętaj, że na odbiór przesyłki z placówki pocztowej masz 7 dni.
 • Składasz zamówienie podając swój adres doręczenia.
 • Otrzymujesz od nas wiadomość o nadaniu przesyłki
 • Listonosz doręcza przesyłkę.
 • Składasz zamówienie wybierając wcześniej punkt, w którym chciałbyś je odebrać.
 • Otrzymujesz SMS-a oraz e-mail od firmy Orlen z informacją o dotarciu przesyłki do wybranego punktu oraz kodem.
 • Pracownik punktu wydaje przesyłkę po podaniu otrzymanego specjalnego kodu.
 • Pamiętaj, że na odbiór przesyłki z punktu masz 3 dni.
 • Składasz zamówienie podając swój adres doręczenia.
 • Kurier doręcza przesyłkę.
 • Składasz zamówienie podając swój adres doręczenia.

  * opcja płatności przy odbiorze kosztuje dodatkowo 3, 00 zł

  Każdy, kto zajmuje się badaniem i leczeniem pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, powinien się zapoznać z najnowszym wydaniem podręcznika DSM-5® bez tajemnic, który stal się podstawową pozycją na świecie w zakresie stawiania diagnozy. James Morrison rzetelnie i przystępnie prezentuje cale spektrum kategorii diagnostycznych DSM-5. Jego książka charakteryzuje się głęboką mądrością i humorem, które sprawiają, że może być ona cennym źródłem dla tysięcy klinicystów.

  W tym wyjątkowym opracowaniu autor prezentuje ponad 130 przykładów ilustrujących typowe obrazy kliniczne oraz proces badania diagnostycznego. pl/autor/James+Morrison/" rel="follow">Morrison rzeczowo omawia każdy przypadek, wyjaśniając, dlaczego dany pacjent pasuje do określonych kryteriów diagnostycznych i czemu inne rozpoznania są mało prawdopodobne.

  Na szczególną uwagę zasługują:

  • krótkie przewodniki po kategoriach diagnostycznych omawianych w danym rozdziale,

  • opisy zasadniczych cech, czyli prototypów, przedstawiające objawy i inne elementy diagnostyczne każdego zaburzenia,

  • uwagi dotyczące kodowania, zawierające wskazówki na temat uszczegółowień, postaci i nasilenia zaburzeń,

  • ramki uwypuklające główne pojęcia warte zapamiętania,

  • tabele umożliwiające łatwy dostęp do ważnych informacji.

  Objaśniając zawiłości kryteriów DSM-5, autor przedstawia zarówno kody ICD-10-CM, jak i ICD-9-CM w odniesieniu do każdego zaburzenia. Zamieszcza także Skalę Całościowej Oceny Funkcjonowania (GAF) wraz z jasnym uzasadnieniem jej stosowania.

  Książka stanowi obowiązkową lekturę dla każdego klinicysty specjalizującego się w psychiatrii, psychologii klinicznej, klinicznej pracy socjalnej, pielęgniarstwie psychiatrycznym i poradnictwie psychologicznym.

  „DSM-5® bez tajemnic to pozycja, na którą od dawna czekałam! Szczegółowa, a zarazem zrozumiała i przejrzysta, oferuje klinicystom liczne informacje, porady i wskazówki. Ten wszechstronny przewodnik jest jak dotąd najlepszą książką w tej dziedzinie. Czytelnicy będą mogli z niej korzystać przez wiele lat”.

  – dr Ellen Braaten, Zakład Psychiatrii, Harvard Medical School.

  „Wspaniale opracowanie! Morrison obrazowo opisuje zaburzenia zawarte w DSM-5, ilustruje je ciekawymi przykładami klinicznymi i udziela cennych wskazówek dotyczących badania pacjenta. pl/produkt/dsm-5-bez-tajemnic-praktyczny-przewodnik-dla-klinicystow-2" rel="follow">Książka jest obowiązkową lekturą dla wszystkich osób pracujących w zawodach związanych z opieką psychiatryczną”.

  – dr Allan Carr, Wydział Psychologii, University College Dublin, Irlandia.

  „Morrison omawia problematykę diagnozy psychiatrycznej, rozumiejąc, że nie polega ona na etykietowaniu, ale na uporządkowaniu doświadczeń pacjenta w sposób umożliwiający jego leczenie. Prezentuje interesujące opisy przypadków, a także logiczną metodę przesiewania i analizowania objawów oraz dochodzenia do zwięzłej diagnozy. pl/produkt/dsm-5-bez-tajemnic-praktyczny-przewodnik-dla-klinicystow-2" rel="follow">Książka jest znakomitym przewodnikiem po DSM-5, a jednocześnie samodzielną pozycją na temat kategorii diagnostycznych”.

  – dr n. med. John T. Walkup, Zakład Psychiatrii, New York Presbyterian and Weill Cornell Medical College.

  „Doskonałe źródło informacji zarówno dla doświadczonych specjalistów, jak i studentów. Przykłady kliniczne odzwierciedlają poszczególne kategorie diagnostyczne i pomagają w stawianiu diagnozy różnicowej. pl/produkt/dsm-5-bez-tajemnic-praktyczny-przewodnik-dla-klinicystow-2" rel="follow">Książka zdecydowanie godna polecenia”.

  – dr Bruce A. Thyer, College of Social Work, Uniwersytet Stanowy Florydy.

  Dr James Morrison jest wykładowcą psychiatrii na Oregon Health and Science University w Portland. Zdobył bogate doświadczenie zawodowe zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Jego cieszące się uznaniem podręczniki – w tym Wstępny wywiad diagnostyczny – pozwoliły tysiącom specjalistów i studentów zrozumieć zawiłości badania psychiatrycznego i diagnozy.

Podręcznik dla klinicystów Beko Csa38220d

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik dla klinicystów Beko Csa38220d

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik dla klinicystów Beko Csa38220d