Podręcznik doboru wielkości serwera 3millid S Gang Keypad Reader

Podręcznik doboru wielkości serwera 3millid S Gang Keypad Reader jest to zaawansowany podręcznik, który oferuje wszystkie informacje potrzebne do doboru odpowiedniego serwera do Twojego projektu. Podręcznik zawiera opisy i instrukcje dotyczące doboru wielkości serwera 3millid S Gang Keypad Reader. Możesz również znaleźć informacje na temat zarządzania i monitorowania wydajności serwera. Podręcznik zawiera również informacje dotyczące szybkości przesyłania i odpowiedzi serwera oraz informacje dotyczące optymalizacji i utrzymania serwera. Podręcznik jest łatwy w użyciu i oferuje wszystkie informacje potrzebne do doboru i zarządzania serwerem.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik doboru wielkości serwera 3millid S Gang Keypad Reader

 1. Podręcznik użytkownika programu Acrobat
 2. Wprowadzenie do programu Acrobat
  1. Uzyskaj dostęp do programu Acrobat na komputerze, urządzeniu mobilnym oraz w Internecie
  2. Co nowego w programie Acrobat
  3. Skróty klawiaturowe
  4. Wymagania systemowe
 3. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z obszarem roboczym
  2. Otwieranie i wyświetlanie plików PDF
   1. Otwieranie plików PDF
   2. Nawigowanie między stronami dokumentów PDF
   3. Wyświetlanie preferencji plików PDF
   4. Dostosowywanie widoków PDF
   5. Włączanie podglądu miniatur plików PDF
   6. Wyświetlanie plików PDF w przeglądarce
   7. Praca z kontami przechowywania online
    1. Dostęp do plików z usługi Box
    2. Dostęp do plików z usługi Dropbox
    3. Dostęp do plików z usługi OneDrive
    4. Dostęp do plików z usługi SharePoint
    5. Dostęp do plików z usługi Dysk Google
    6. Acrobat i macOS
    7. Powiadomienia programu Acrobat
    8. Siatki, linie pomocnicze, jednostki miary w plikach PDF
    9. Znaki azjatyckie, cyrylica i tekst pisany od prawej do lewej w dokumentach PDF
    10. Tworzenie plików PDF
     1. Omówienie procesu tworzenia dokumentów PDF
     2. Tworzenie plików PDF w programie Acrobat
     3. Tworzenie plików PDF za pomocą funkcji PDFMaker
     4. Korzystanie z drukarki Adobe PDF
     5. Konwersja stron internetowych na format PDF
     6. Tworzenie plików PDF za pomocą programu Acrobat Distiller
     7. Ustawienia konwersji Adobe PDF
     8. Czcionki PDF
     9. Edytowanie plików PDF
     10. Edycja tekstu w plikach PDF
     11. Edycja obrazów lub obiektów w pliku PDF
     12. Obracanie, przesuwanie, usuwanie i zmiana numeracji stron PDF
     13. Edycja zeskanowanych plików PDF
     14. Poprawa zdjęć dokumentów zrobionych za pomocą aparatu w telefonie komórkowym
     15. Optymalizowanie plików PDF
     16. Właściwości dokumentu PDF i metadane
     17. Łącza i załączniki w plikach PDF
     18. Warstwy PDF
     19. Miniatury stron i zakładki w dokumentach PDF
     20. Kreator operacji (Acrobat Pro)
     21. Pliki PDF przekonwertowane na strony internetowe
     22. Przygotowywanie plików PDF do prezentacji
     23. Artykuły PDF
     24. Pliki PDF zawierające dane geograficzne
     25. Stosowanie operacji i skryptów w plikach PDF
     26. Zmiana domyślnej czcionki do dodawania tekstu
     27. Usuwanie stron z pliku PDF
     28. Skanowanie i OCR
      1. Skanowanie dokumentów do formatu PDF
      2. Poprawianie zdjęć w dokumencie
      3. Rozwiązywanie problemów ze skanerem podczas skanowania przy użyciu programu Acrobat
      4. Formularze
       1. Podstawy formularzy PDF
       2. Tworzenie formularza w programie Acrobat od podstaw
       3. Tworzenie i rozpowszechnianie formularzy PDF
       4. Wypełnianie formularzy PDF
       5. Właściwości pola formularza PDF
       6. Wypełnianie i podpisywanie formularzy PDF
       7. Ustawianie przycisków w formularzach PDF
       8. Publikowanie interaktywnych formularzy internetowych PDF
       9. Podstawy pola formularza PDF
       10. Pole z kodem kreskowym PDF
       11. Zbieranie danych formularzy PDF i zarządzanie nimi
       12. Moduł śledzący formularze — informacje
       13. Formularze PDF — pomoc
       14. Wysyłanie formularzy PDF do odbiorców za pomocą poczty e-mail lub serwera wewnętrznego
       15. Łączenie plików
        1. Łączenie lub scalanie plików do postaci pojedynczego pliku PDF
        2. Dodawanie nagłówków, stopek i numeracji Batesa do dokumentów PDF
        3. Kadrowanie stron dokumentu PDF
        4. Dodawanie znaków wodnych do plików PDF
        5. Dodawanie tła do plików PDF
        6. Praca z plikami składowymi portfolio PDF
        7. Publikowanie i udostępnianie portfolio PDF
        8. Opis ogólny portfolio PDF
        9. Tworzenie i dostosowywanie portfolio PDF
        10. Udostępnianie, recenzowanie i komentowanie
         1. Udostępnianie i śledzenie plików PDF przez Internet
         2. Redagowanie tekstu za pomocą znaczników
         3. Przygotowywanie pliku PDF do recenzji
         4. Rozpoczynanie recenzji pliku PDF
         5. Hostowanie udostępnianych recenzji w witrynach SharePoint lub Office 365
         6. Udział w recenzji pliku PDF
         7. Dodawanie komentarzy do plików PDF
         8. Dodawanie stempla do dokumentu PDF
         9. Postępy zatwierdzania
         10. Zarządzanie komentarzami | wyświetlanie, odpowiadanie, drukowanie
         11. Importowanie i eksportowanie komentarzy
         12. Śledzenie recenzji plików PDF i zarządzanie nimi
         13. Zapisywanie i eksportowanie plików PDF
          1. Zapisywanie plików PDF
          2. Konwersja pliku PDF na format Word
          3. Konwersja pliku PDF na format JPG
          4. Konwertowanie lub eksportowanie plików PDF do innych formatów
          5. Opcje formatów plików do eksportowania plików PDF
          6. Ponowne korzystanie z zawartości pliku PDF
          7. Zabezpieczenia
           1. Ulepszone ustawienia ochrony dla plików PDF
           2. Zabezpieczanie dokumentów PDF przy użyciu haseł
           3. Zarządzanie identyfikatorami cyfrowymi
           4. Zabezpieczanie dokumentów PDF przy użyciu certyfikatów
           5. Otwieranie zabezpieczonych plików PDF
           6. Usuwanie poufnej zawartości z dokumentów PDF
           7. Konfigurowanie reguł zabezpieczeń dla plików PDF
           8. Wybór metody zabezpieczania dokumentów PDF
           9. Ostrzeżenia zabezpieczeń podczas otwierania pliku PDF
           10. Zabezpieczanie plików PDF za pomocą programu Adobe Experience Manager
           11. Funkcja Widok chroniony dla plików PDF
           12. Opis ogólny zabezpieczeń w programie Acrobat i plikach PDF
           13. Skrypty JavaScript w plikach PDF jako zagrożenia bezpieczeństwa
           14. Załączniki jako zagrożenia dla bezpieczeństwa
           15. Dopuszczanie lub blokowanie łączy w plikach PDF
           16. Podpisy elektroniczne
            1. Podpisywanie dokumentów PDF
            2. Przechwytywanie podpisu na urządzeniu mobilnym w celu używania go w dowolnym miejscu
            3. Wysyłanie dokumentów do podpisania elektronicznego
            4. Informacje o podpisach opartych na certyfikatach
            5. Podpisy oparte na certyfikacie
            6. Weryfikacja podpisów cyfrowych
            7. Lista zaufania zatwierdzona przez firmę Adobe
            8. Zarządzanie zaufanymi tożsamościami
            9. Drukowanie
             1. Podstawowe zadania drukowania pliku PDF
             2. Drukowanie broszur i portfolio PDF
             3. Zaawansowane ustawienia drukowania pliku PDF
             4. Drukowanie do pliku PDF
             5. Drukowanie dokumentów PDF w kolorze (Acrobat Pro)
             6. Drukowanie plików PDF w niestandardowych rozmiarach
             7. Dostępność, znaczniki i ponowne wlanie tekstu
              1. Tworzenie dostępnych plików PDF i weryfikacja dostępności
              2. Funkcje dostępności w plikach PDF
              3. Narzędzie Kolejność odczytu dla plików PDF
              4. Odczytywanie plików PDF z funkcjami ponownego wlewania tekstu i dostępności
              5. Edycja struktury dokumentu za pomocą paneli Zawartość i Znaczniki
              6. Tworzenie dostępnych dokumentów PDF
              7. Wyszukiwanie i indeksowanie
               1. Tworzenie indeksów PDF
               2. Przeszukiwanie plików PDF
               3. Multimedia i modele 3D
                1. Dodawanie dźwięków, filmów i obiektów interaktywnych do plików PDF
                2. Dodawanie modeli 3D do plików PDF (Acrobat Pro)
                3. Wyświetlanie modeli 3D w plikach PDF
                4. Praca z modelami 3D
                5. Mierzenie obiektów 3D w plikach PDF
                6. Ustawianie widoków 3D w plikach PDF
                7. Włączanie treści 3D w pliku PDF
                8. Dodawanie plików multimedialnych do plików PDF
                9. Dodawanie komentarzy do projektów 3D w plikach PDF
                10. Odtwarzanie wideo, audio i formatów multimedialnych w dokumentach PDF
                11. Dodawanie komentarzy do elementu wideo
                12. Narzędzia drukowania (Acrobat Pro)
                 1. Omówienie narzędzi drukowania
                 2. Znaczniki drukarki i cienkie linie
                 3. Podgląd wyjściowy
                 4. Spłaszczanie przezroczystości
                 5. Konwertuj kolory i zarządzanie farbą
                 6. Zalewkowanie kolorów
                 7. Inspekcja wstępna (Acrobat Pro)
                  1. Pliki zgodne ze standardami PDF/X, PDF/A i PDF/E
                  2. Profile inspekcji wstępnej
                  3. Zaawansowane inspekcje wstępne
                  4. Raporty inspekcji wstępnej
                  5. Wyświetlanie wyników inspekcji wstępnej, obiektów i zasobów
                  6. Wyjściowe profile konwersji w plikach PDF
                  7. Korygowanie problemów za pomocą narzędzia Inspekcja wstępna
                  8. Automatyzacja analizy dokumentów za pomocą dropletów lub operacji inspekcji wstępnej
                  9. Analizowanie dokumentów za pomocą narzędzia Inspekcja wstępna
                  10. Dodatkowe kontrole w narzędziu Inspekcja wstępna
                  11. Biblioteki inspekcji wstępnych
                  12. Zmienne inspekcji wstępnych
                  13. Zarządzanie kolorami
                   1. Utrzymywanie spójności kolorów
                   2. Ustawienia kolorów
                   3. Zarządzanie kolorami dokumentów
                   4. Praca z profilami kolorów
                   5. Omówienie zarządzania kolorami
                   6. Preferencje weryfikacji należy wybrać z wyprzedzeniem. Pomaga to upewnić się, że podpisy cyfrowe są ważne po otwarciu dokumentu PDF i wyświetleniu szczegółów weryfikacji wraz z podpisem. Szczegóły można znaleźć w sekcji Określanie preferencji weryfikacji podpisów.

                    Po zatwierdzeniu podpisów cyfrowych na pasku komunikatów dokumentu zostanie wyświetlona ikona informująca o stanie podpisu. Dodatkowe szczegóły dotyczące stanu są wyświetlane w panelu Podpisy oraz w oknie dialogowym Właściwości podpisu.

                    Konfigurowanie weryfikacji podpisów cyfrowych

                    Po otrzymaniu podpisanego dokumentu można zweryfikować podpis(-y) celem sprawdzenia autora podpisu oraz podpisanej zawartości. W zależności od konfiguracji aplikacji weryfikacja może nastąpić automatycznie. Ważność podpisu można zweryfikować na podstawie autentyczności certyfikatu cyfrowego identyfikatora podpisu oraz spójności dokumentu:

                    • Weryfikacja autentyczności pozwala stwierdzić, czy certyfikat osoby podpisującej lub jego certyfikaty nadrzędne są uwzględnione na liście zaufanych tożsamości sprawdzającego. Pozwala ona także stwierdzić, czy certyfikat podpisywania jest ważny na podstawie konfiguracji programu Acrobat lub Reader użytkownika.

                    • Weryfikacja spójności dokumentu pozwala stwierdzić, czy podpisana zawartość uległa zmianie po podpisaniu. Jeśli wprowadzono zmiany w zawartości, moduł sprawdzania spójności dokumentu zweryfikuje, czy wprowadzono je zgodnie z zasadami określonymi przez autora podpisu.

                    Określanie preferencje zatwierdzania podpisu

                   7. Otwórz okno dialogowe Preferencje.
                   8. W obszarze Kategorie wybierz pozycję Podpisy.

                    Aby uzyskać więcej informacji na temat obszaru Weryfikacja, kliknij pozycję Więcej.

                    Aby automatycznie zatwierdzać wszystkie podpisy otwieranego dokumentu PDF, zaznacz opcję Zatwierdzaj podpisy otwieranego dokumentu. Ta opcja jest domyślnie włączona.

                    Dostosuj opcje weryfikacji do potrzeb, a następnie kliknij przycisk OK.

                    Sposób działania weryfikacji

                    Przy weryfikacji

                    Opcje określają metody wyboru wtyczki do weryfikacji podpisu. Odpowiednia wtyczka jest często zaznaczana automatycznie. Informacje dotyczące wymagań wtyczek do zatwierdzania podpisów są dostępne u administratora systemu.

                    Wymaga przeprowadzenia sprawdzania unieważnienia certyfikatu, kiedy tylko to możliwe...

                    W trakcie procesu sprawdzania poprawności można użyć tych opcji w celu sprawdzenia, czy certyfikaty znajdują się na liście wykluczonych certyfikatów. Jeśli zaznaczenie tej opcji zostanie usunięte, stan unieważnienia podpisów nieautoryzowanych będzie ignorowany. Stan odrzucenia jest zawsze sprawdzany przy zatwierdzaniu podpisów.

                    Użyj znaczników czasowych, które utraciły ważność

                    Wykorzystuje czas przesłany z serwera znaczników lub osadzony w podpisie, nawet jeśli wygasła ważność certyfikatu podpisu. Usunięcie zaznaczenia tej opcji spowoduje odrzucanie znaczników czasowych, które utraciły ważność.

                    Sprawdź podpisy przy pomocy

                    Wybierz opcję określającą sposób sprawdzania poprawności podpisów cyfrowych. Domyślnie, istnieje możliwość sprawdzenia godziny w oparciu o czas utworzenia podpisu. Można też dokonać sprawdzenia na podstawie aktualnej godziny lub godziny ustawionej przez serwer znaczników czasowych w momencie podpisania dokumentu.

                    Dane weryfikacji

                    Określa, czy podpisywane dokumenty PDF będą uzupełniane danymi weryfikacji. Według ustawień domyślnych, program ostrzega użytkownika, gdy dane weryfikacji są zbyt duże.

                    Przyjmij jako zaufane wszystkie główne certyfikaty w Windows Certificate Store dla

                    Określ, czy oznaczyć jako zaufane wszystkie wszystkie główne certyfikaty w Windows Certificate Store dla:

                    • Weryfikacja podpisów: certyfikaty zostają oznaczone jako zaufane w celu weryfikacji podpisu.
                    • Weryfikacja certyfikowanych dokumentów: certyfikaty zostają oznaczone jako zaufane w celu certyfikowanej weryfikacji podpisów.

                    Zaznaczenie tych opcji może naruszyć bezpieczeństwo.

                    Nie jest zalecane ufanie wszystkim głównym certyfikatom w Windows Certificate Store. Wiele certyfikatów rozprowadzanych z systemem Windows zostało utworzonych w celach innych niż ustalanie zaufanych tożsamości.

                    Ustawianie poziomu zaufania certyfikatu

                    W programie Acrobat lub Reader podpis w certyfikowanym lub podpisanym dokumencie jest ważny, jeśli między użytkownikiem a autorem podpisu istnieje relacja zaufania. Poziom zaufania certyfikatu informuje o operacjach, w zakresie których ufa się osobie składającej podpis.

                    Aby zezwolić na konkretne operacje, można zmienić ustawienia zaufania certyfikatów. Można na przykład zmienić ustawienia w celu włączenia zawartości dynamicznej i osadzonych skryptów JavaScript w dokumencie certyfikowanym.

                    Aby uzyskać więcej informacji na temat Tożsamości i zaufanych certyfikatów, kliknij Więcej.Wybierz pozycję Zaufane certyfikaty po lewej stronie.Wybierz certyfikat z listy i kliknij pozycję Edycja ustawień zaufania.

                    Na zakładce Zaufanie zaznacz jedną z następujących opcji określających elementy godne zaufania:

                    Użyj tego certyfikatu jako zaufanego certyfikatu głównego

                    Certyfikat główny przypisany jest do jednostki źródłowej w łańcuchu jednostek, które wydały certyfikat. Nadając status zaufanego certyfikatowi głównemu, nadaje się go wszystkim certyfikatom wydanym przez wspomniany urząd.

                    Podpisane dokumenty lub dane

                    Ta opcja potwierdza tożsamość autora podpisu.

                    Zatwierdzone dokumenty

                    Zaznaczenie tej opcji powoduje udzielenie zaufania dokumentom, które zostały zatwierdzone za pomocą podpisu przez autora. Oznacza to, że użytkownik ufa autorowi podpisu w kwestii zatwierdzania dokumentów i akceptuje operacje związane z tymi dokumentami.

                    Po zaznaczeniu tej opcji dostępne stają się następujące funkcje:Zawartość dynamiczna

                    Umożliwia odtwarzanie filmów, dźwięków i innych elementów dynamicznych w dokumencie certyfikowanym.

                    Osadzone skrypty JavaScript

                    Umożliwia uruchamianie uprzywilejowanych skryptów JavaScript osadzonych w plikach PDF. Pliki JavaScript mogą być wykorzystywane do szkodliwych działań. Zaznaczenie tej opcji jest zalecane tylko w razie konieczności i tylko dla zaufanych certyfikatów.

                    Uprzywilejowane operacje systemowe

                    Umożliwia obsługę połączeń z Internetem, skryptów krzyżowych, drukowania bez udziału użytkownika, odniesień do obiektów zewnętrznych oraz operacji związanych z metodologią importu/eksportu.

                    Opcje Osadzone skrypty JavaScript i Uprzywilejowane operacje systemowe powinny być dozwolone wyłącznie dla zaufanych źródeł, z którymi użytkownik współpracuje w sposób ścisły. Przykład: Opcje te należy stosować w przypadku pracodawcy lub dostawcy usług.

                    Kliknij przycisk OK, zamknij okno dialogowe Ustawienia identyfikatora cyfrowego i zaufanego certyfikatu, a następnie kliknij przycisk OK w oknie dialogowym Preferencje.

                    Więcej informacji można znaleźć w Przewodniku po podpisach cyfrowych pod adresem www. com/go/acrodigsig_pl.

                    Na panelu Podpisy są wyświetlane informacje o każdym podpisie w bieżącym dokumencie wraz z historią zmian dokumentu od pierwszego podpisu. Każdemu podpisowi cyfrowemu towarzyszy ikona oznaczająca jego bieżący stan. Szczegóły dotyczące weryfikacji są wyświetlane pod każdym podpisem i można je wyświetlić, rozwijając podpis. Panel Podpisy udostępnia także informacje na temat czasu podpisania dokumentu oraz szczegóły dotyczące zaufania i autora podpisu.

                    Weryfikuj podpisy w panelu Podpisy

                    Wybierz polecenie Widok > Pokaż/Ukryj > Panele nawigacji > Podpisy lub kliknij przycisk panelu Podpis na pasku komunikatów dokumentu.

                    Większość zadań dotyczących podpisów, w tym ich dodawanie i czyszczenie oraz sprawdzanie ich poprawności, można wykonać, klikając prawym przyciskiem myszy pole podpisu w panelu Podpisy. Czasami jednak umieszczenie podpisu w polu powoduje zablokowanie tego pola.

                    Podpisywanie w trybie Podglądu dokumentu

                    Jeśli spójność dokumentu ma znaczenie krytyczne dla obiegu pracy związanego z podpisywaniem, w celu podpisania dokumentu należy skorzystać z opcji Podgląd dokumentu. Ta funkcja analizuje dokument pod kątem zawartości, która może zmieniać wygląd dokumentu. Następnie zatrzymuje działanie takiej zawartości, umożliwiając wyświetlenie i podpisanie dokumentu w bezpiecznym stanie statycznym.

                    Funkcja podglądu dokumentów pozwala sprawdzić, czy dokument zawiera treści dynamiczne lub odnośniki do źródeł zewnętrznych. Pozwala także sprawdzić, czy dokument zawiera takie elementy, jak pola formularza, multimedia lub skrypty JavaScript, które mogą wpływać na jego wygląd. Po przejrzeniu raportu można skontaktować się z autorem dokumentu w sprawie problemów wymienionych w raporcie.

                    Otwórz okno dialogowe Preferencje.

                    W obszarze Kategorie wybierz pozycję Podpisy.

                    W obszarze Tworzenie i wygląd kliknij pozycję Więcej.

                    W sekcji Podczas podpisywania zaznacz pole Wyświetl dokument w trybie podglądu i kliknij przycisk OK.

                    W pliku PDF kliknij pole podpisu i wybierz opcję Podpisz dokument.

                    Na ekranie pojawia się pasek wiadomości z informacjami dotyczącymi zgodności i opcjami.

                    (Opcja dodatkowa) Kliknij opcję Pokaż raport w pasku wiadomości dokumentu (jeśli jest) i zaznacz każdy element na liście, aby wyświetlić jego szczegóły. Po zakończeniu zamknij okno dialogowe Raport podpisu PDF.

                    Jeśli stan zgodności dokumentu jest zgodny z oczekiwaniami, kliknij opcję Podpisz dokument na pasku komunikatów dokumentu i dodaj swój podpis elektroniczny.

                    Zapisz plik PDF pod nazwą inną niż oryginalna i zamknij dokument bez wprowadzania dalszych zmian.

                    Zatwierdzanie dokumentu PDF polega na przyjęciu jego zawartości. Na tym etapie określa się także rodzaj zmian, jakie mogą być wprowadzane do dokumentu bez utraty jego certyfikatu. Na przykład, przypuśćmy, że agencja rządowa tworzy formularz zawierający pola podpisów. Po zakończeniu formularza, agencja zatwierdza dokument, pozwalając użytkownikom na wprowadzanie zmian tylko w polach formularza i podpisywanie dokumentu. Użytkownicy mogą wypełnić formularz i podpisać dokument. Jednak w przypadku usunięcia stron lub dodania komentarzy, dokument traci status certyfikowanego.

                    Podpis zatwierdzający może być dodawany tylko do plików PDF, które nie zawierają innych podpisów. Podpisy zatwierdzające mogą być widoczne lub niewidoczne. Ważny podpis zatwierdzający jest oznaczony ikoną niebieskiej wstążki  na panelu Podpisy. Identyfikator cyfrowy jest wymagany w celu dodania zatwierdzającego podpisu cyfrowego.

                    Usuń zawartość, która może naruszyć bezpieczeństwo dokumentu, takiego jak skrypty JavaScript, operacje lub osadzone pliki multimedialne.

                    Wybierz polecenie Narzędzia > Certyfikaty, aby otworzyć panel.

                    Kliknij jedną z następujących opcji:

                    Zatwierdź (widoczny podpis)

                    Skutkuje umieszczeniem zatwierdzonego podpisu cyfrowego w istniejącym polu podpisu cyfrowego (jeśli istnieje) lub w określonej lokalizacji.

                    Zatwierdź (niewidoczny podpis)

                    Zatwierdza dokument; podpis użytkownika będzie widoczny tylko w panelu Podpisy.

                    Wykonuj polecenia wyświetlane na ekranie, aby umieścić podpis w dokumencie (jeśli dotyczy), określić identyfikator cyfrowy (jeśli dostępny), a także ustawić opcję Operacje dozwolone po zatwierdzeniu.

                    Jeśli w obszarze Podczas podpisywania włączono opcję Wyświetl dokument w trybie podglądu (w preferencjach, w sekcji Podpis), kliknij pozycję Podpisz dokument na pasku komunikatów dokumentu. Warto zapisać go jako odrębny plik, aby zachować oryginalną, niepodpisaną wersję dokumentu.

                    Dokument ze znacznikiem czasowym

                    Program Acrobat oferuje użytkownikom możliwość opatrzenia dokumentów PDF znacznikami czasu i nie wymaga w tym celu potwierdzenia tożsamości podpisem. Oznaczenie dokumentu PDF znacznikiem czasowym wymaga zastosowania serwera znacznika czasowego. (Patrz Konfigurowanie serwera znacznika czasowego). Znacznik czasowy gwarantuje autentyczność dokumentu i potwierdza, że istniał on w danym czasie. Znaczniki czasowe są zgodne z funkcjami znaczników czasowych i odwołań opisanych w części 4. standardu ETSI 102 778 PDF Advanced Electronic Signatures (PAdES). Użytkownicy programu Reader X także mogą dodawać znaczniki czasowe do dokumentu, jeśli w dokumencie tym włączono odpowiednie funkcje obsługi dla programu Reader.

                    Więcej informacji na temat standardu PAdES można znaleźć pod adresem blogs. html.

                    Otwórz dokument, do którego chcesz dodać znacznik czasowy.

                    Wybierz polecenie Narzędzia > Certyfikaty > Znacznik czasowy.

                    W oknie Wybierz domyślny serwer znacznika czasowego wybierz serwer z listy lub dodaj nowy domyślny serwer.

                    Kliknij Następna, a następnie zapisz dokument ze znacznikiem czasowym.

                    Weryfikacja podpisów elektronicznych

                    Jeśli stan podpisu nie jest znany lub podpis nie został sprawdzony, sprawdź ręcznie poprawność podpisu, aby ustalić problem i możliwe rozwiązanie. Jeśli stan podpisu jest nieprawidłowy, skontaktuj się z autorem podpisu, aby rozwiązać ten problem.

                    Więcej informacji na temat ostrzeżeń dotyczących podpisów oraz ważnych lub nieważnych podpisów można znaleźć w Przewodniku po podpisach cyfrowych pod adresem

                    Ważność podpisu cyfrowego i znacznika czasowego można sprawdzić we właściwościach podpisu.

                    Otwórz dokument PDF z podpisem i kliknij ten podpis. W oknie dialogowym Stan zatwierdzania podpisu zostanie wyświetlony opis ważności podpisu.

                    Aby uzyskać więcej informacji na temat podpisu i znacznika czasowego, kliknij pozycję Właściwości podpisu.

                    Przejrzyj Podsumowanie ważności widoczne w oknie dialogowym Właściwości podpisu. W podsumowaniu mogą zostać wyświetlone następujące komunikaty:Data/czas podpisu pochodzi z zegara w komputerze autora podpisu

                    Czas określono na podstawie lokalnego czasu komputera autora podpisu.

                    Podpis jest oznaczony znacznikiem czasowym

                    Autor podpisu użył serwera znacznika czasowego, a ustawienia wskazują, że istnieje relacja zaufania między użytkownikiem a tym serwerem znacznika czasowego.

                    Podpis jest oznaczony znacznikiem czasowym, którego nie można zweryfikować

                    Operacja sprawdzania znaczników czasowych wymaga uzyskania certyfikatu serwera znaczników czasowych i dodania go do listy zaufanych tożsamości. Skontaktuj się z administratorem systemu.

                    Podpis jest oznaczony znacznikiem czasowym, którego ważność wygasła

                    Programy Acrobat i Reader weryfikują znaczniki czasowe na podstawie bieżącej godziny. Ten komunikat jest wyświetlany, gdy certyfikat znacznika czasowego autora podpisu wygaśnie przed bieżącą godziną. Jeśli chcesz, aby program Acrobat lub Reader zaakceptował nieaktualny znacznik czasowy, wybierz opcję Użyj znaczników czasowych, które utraciły ważność w oknie dialogowym Preferencje weryfikacji podpisów (Preferencje > Podpisy > Weryfikacja: Więcej). Programy Acrobat i Reader wyświetlają ostrzeżenie podczas weryfikowania podpisów zawierających znaczniki czasu, które utraciły ważność.

                    Więcej informacji na temat certyfikatu podpisującego, takich jak ustawienia zaufania lub ograniczenia prawne podpisu, można uzyskać klikając przycisk Pokaż certyfikat podpisującego w oknie dialogowym Właściwości podpisu.

                    Jeśli dokument został zmieniony po podpisaniu, sprawdź podpisaną wersję dokumentu i porównaj z wersją bieżącą.

                    Usuwanie podpisów elektronicznych

                    Nie możesz usunąć podpisu cyfrowego, chyba że jesteś osobą, która go umieściła, i masz zainstalowany identyfikator elektroniczny umożliwiający podpisywanie.

                    Wykonaj jedną z następujących czynności:

                   9. Aby usunąć podpis cyfrowy, kliknij prawym przyciskiem myszy pole podpisu i wybierz polecenie Usuń podpis.
                   10. Aby usunąć wszystkie podpisy z dokumentu PDF, wybierz opcję Wyczyść wszystkie pola podpisów w menu opcji panelu Podpisy. (Aby otworzyć panel Załączniki, wybierz polecenie Widok > Pokaż/Ukryj > Panele nawigacji > Podpisy).
                   11. Przeglądanie poprzednich wersji podpisanego cyfrowo dokumentu

                    Za każdym razem, gdy podpisywany jest dokument przy użyciu certyfikatu, wraz z plikiem PDF zapisywana jest jego podpisana wersja. Wszystkie wersje są zapisywane w trybie dołączania. Nie można modyfikować oryginału. Wszystkie podpisy cyfrowe oraz odpowiadające im wersje dokumentu są pokazywane na panelu Podpisy.

                    Zaznacz podpis w panelu Podpisy i rozwiń podpis, a następnie wybierz polecenie Pokaż podpisaną wersję. z menu Opcje .

                    Poprzednia wersja zostanie otwarta w nowym pliku PDF, a na pasku tytułowym będą widoczne informacje o wersji i nazwa podmiotu podpisującego.

                    Aby powrócić do oryginalnego dokumentu, wybierz nazwę dokumentu z menu Okno.

                    Porównywanie wersji podpisanego dokumentu PDF

                    Po podpisaniu dokumentu istnieje możliwość wyświetlenia listy zmian wprowadzonych od czasu utworzenia ostatniej wersji.

                    Wybierz podpis w panelu Podpisy.

                    Wybierz polecenie Porównaj podpisaną wersję z wersją bieżącą z menu Opcje Po zakończeniu zamknij tymczasowy dokument.

                    Przypisywanie statusu zaufanego certyfikatowi osoby podpisującej

                    Nadanie certyfikatowi statusu zaufanego wiąże się z dodaniem go do listy zaufanych tożsamości w Menedżerze tożsamości oraz ręcznym ustawieniem poziomu zaufania. Podczas korzystania z zabezpieczeń certyfikatów użytkownicy końcowi często wymieniają się nimi zgodnie z potrzebami. Mogą też dodawać certyfikaty bezpośrednio z podpisów w podpisanych dokumentach, a następnie ustawiać poziomy zaufania. Jednak w korporacjach od użytkowników wymaga się weryfikacji podpisów innych osób bez wykonywania żadnych czynności ręcznych. Program Acrobat ufa wszystkim certyfikatom (dotyczącym podpisywania i certyfikowania), które są połączone z głównym modułem zaufania. W związku z tym administratorzy powinni dokonywać wstępnej konfiguracji oprogramowania klienckiego lub zezwolić użytkownikom końcowym na dodawanie głównych modułów zaufania. Więcej informacji na temat zaufania względem certyfikatów można znaleźć w artykule Podpisy oparte na certyfikacie.

                    Podpisy cyfrowe dodane za pomocą samodzielnie podpisanego certyfikatu nie mogą być automatycznie weryfikowane przez firmę Adobe, ponieważ taki certyfikat nie znajduje się na liście zaufanych tożsamości, z której Adobe korzysta w celu weryfikacji podpisów. Samodzielnie podpisany certyfikat jest certyfikatem wygenerowanym przez użytkownika za pośrednictwem aplikacji innej firmy. Nie będzie można ręcznie zweryfikować podpisu, dopóki certyfikat nie znajdzie się na liście zaufanych tożsamości firmy Adobe. Po otwarciu takiego pliku PDF pojawi się ostrzeżenie o problemach z co najmniej jednym podpisem.

                    Ze względów bezpieczeństwa firma Adobe nie zaleca dodawania samodzielnie podpisanego certyfikatu ani żadnego certyfikatu losowego do listy zaufanych tożsamości firmy Adobe.

                    Aby dodać certyfikat użyty do zastosowania podpisu cyfrowego do listy zaufanych tożsamości Adobe, wykonaj następujące czynności:

                    Kliknij przycisk Podpisy w panelu po lewej stronie.

                    Kliknij podpis prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij opcję Pokaż właściwości podpisu.

                    W oknie dialogowym Właściwości podpisu kliknij opcję Pokaż certyfikat podpisującego.

                    W oknie dialogowym Podgląd certyfikatu kliknij kartę Zaufanie, a następnie kliknij opcję Dodaj do zaufanych certyfikatów.

                    Kliknij przycisk OK w oknie ustawień zaufania, a następnie ponownie kliknij przycisk OK.

                    Portfolio PDF i podpisy cyfrowe

                    Możesz podpisać składowy dokument PDF w portfolio PDF lub podpisać portfolio PDF jako całość. Podpisanie składowego dokumentu PDF powoduje zablokowanie go do edycji i zabezpieczenie jego zawartości.Po podpisaniu wszystkich składowych dokumentów PDF można podpisać całe portfolio PDF, aby je zakończyć. Można także podpisać portfolio PDF jako całość, aby zablokować zawartość wszystkich składowych dokumentów PDF jednocześnie.

                   12. Aby podpisać składowy dokument PDF, zobacz Podpisywanie dokumentów PDF. Podpisany dokument PDF zostaje automatycznie zapisany w portfolio PDF.

                   13. Aby podpisać portfolio PDF jako całość, podpisz arkusz okładki (Widok > Portfolio > Arkusz okładki). Po podpisaniu całego portfolio PDF nie jest możliwe dodanie podpisów do dokumentów składowych. Można jednak dodać podpisy do arkusza okładki.

                    Podpisy cyfrowe na załącznikach składowych dokumentów PDF

                    Przed podpisaniem arkusza okładki można dodać podpisy do załączników. Aby nadać podpisy załączonym dokumentom PDF, otwórz dokument PDF w oddzielnym oknie. Kliknij załącznik prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Otwórz plik z menu kontekstowego. Aby wyświetlić podpisy w portfolio PDF, przejdź do arkusza okładki i wyświetl pasek komunikatów dokumentu oraz panel podpisów.

                    Podpisane i certyfikowane portfolio PDF

                    Poprawnie podpisane i certyfikowane portfolio PDF posiada jeden lub więcej podpisów, zatwierdzających lub certyfikujących dane portfolio PDF. Najważniejszy podpis jest widoczny w Oznace podpisu na pasku narzędziowym. Szczegóły wszystkich podpisów widoczne są w arkuszu okładki.

                    Oznaka podpisu umożliwia szybkie sprawdzenie zatwierdzenia lub certyfikatu danego portfolio PDF.
                   14. Aby zobaczyć nazwę organizacji lub nazwisko osoby, która podpisała portfolio PDF, najedź wskaźnikiem na Oznakę podpisu.

                   15. Aby zobaczyć szczegółowe informacje na temat podpisu, który pojawia się w Oznace podpisu, kliknij . Arkusz okładki i znajdujący się po lewej stronie panel Podpisy otwierają się, ukazując szczegółowe informacje.

                    Jeśli zatwierdzenie lub certyfikacja portfolio PDF jest nieprawidłowa lub występują w niej jakieś problemy, to Oznaka podpisu wyświetla ikonę ostrzeżenia. Aby zobaczyć wyjaśnienie tego problemu, najedź wskaźnikiem na Oznakę podpisu z ikoną ostrzeżenia. W różnych sytuacjach pojawiają się różne ikony ostrzeżeń.

                    Aby zapoznać się z listą i wyjaśnieniem każdego ostrzeżenia, zobacz przewodnik DigSig Admin Guide dostępny pod adresem

                    Programy Acrobat i Reader obsługują podpisy danych XML używane w celu podpisywania danych w formularzach XFA. Autor formularza zapewnia instrukcje dotyczące podpisywania, weryfikacji i usuwania XML dotyczące zdarzeń formularza, takich jak kliknięcia przycisków, zapisywanie pliku lub przesyłanie.

                    Podpisy danych XML są zgodne ze standardem W3C XML-Signature. Podobnie jak podpisy elektroniczne PDF, podpisy elektroniczne XML zapewniają spójność dokumentów oraz funkcje sprawdzania autentyczności.

                    Jednak podpisy PDF posiadają wiele stanów weryfikacji danych. Niektóre z tych stanów są wywoływane wówczas, gdy użytkownik próbuje zmienić podpisaną zawartość. Natomiast podpisy XML posiadają tylko dwa stany: ważny lub nieważny. Stan „nieważny” jest wywoływany wtedy, gdy użytkownik zmieni zawartość podpisanego dokumentu.

                    Ustalanie długoterminowego sprawdzania poprawności podpisu

                    Funkcja długoterminowego sprawdzania poprawności podpisu umożliwia sprawdzanie ważności podpisu długo po podpisaniu dokumentu. W celu umożliwienia długoterminowego sprawdzania poprawności podpisu należy osadzić wszystkie wymagane elementy tego mechanizmu w podpisanym dokumencie PDF. Osadzenie elementów może nastąpić podczas podpisywania dokumentu lub po utworzeniu podpisu.

                    Jeśli określone informacje nie zostaną dodane do dokumentu PDF, poprawność podpisu będzie można sprawdzić tylko przez ograniczony czas. To ograniczenie wynika z faktu, że z czasem certyfikaty powiązane z podpisem tracą ważność lub są unieważniane. Gdy certyfikat straci ważność, odpowiedni ośrodek certyfikacji przestanie być odpowiedzialny za udostępnianie stanu unieważnienia dla tego certyfikatu. Jeśli nie można potwierdzić stanu unieważnienia, sprawdzenie poprawności podpisu kończy się niepowodzeniem.

                    Elementy wymagane do sprawdzenia poprawności podpisu obejmują łańcuch certyfikatu podpisywania i stan unieważnienia certyfikatu, a w niektórych przypadkach także znacznik czasowy. Jeśli wymagane elementy są dostępne i zostają osadzone podczas składania podpisu, podpis może zostać zweryfikowany z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł. Programy Acrobat i Reader mogą osadzić wymagane elementy, jeśli są one dostępne. Autor pliku PDF musi włączyć prawa użytkowania dla użytkowników programu Reader (Plik > Zapisz jako inny > Reader extended PDF).

                    Do osadzenia informacji znacznika czasowego wymagany jest prawidłowo skonfigurowany serwer znaczników czasowych. Ponadto czas zatwierdzania podpisu należy ustawić na wartość Czas bezpieczny (Preferencje > Zabezpieczenia > Preferencje zaawansowane > zakładka Weryfikacja). Certyfikaty CDS wprowadzają w dokumencie dodatkowe informacje z zakresu weryfikacji, takie jak unieważnienie lub znacznik czasowy, bez konieczności wprowadzania zmian w konfiguracji przez osobę podpisującą. Autor podpisu musi być dostępny w Internecie, aby możliwe było pobranie niezbędnych informacji.

                    Dodawanie informacji sprawdzania poprawności podczas podpisywania

                    Upewnij się, że komputer może nawiązać połączenie z odpowiednimi zasobami sieciowymi.

                    Należy sprawdzić, czy wciąż wybrano opcję Dołącz stan unieważnienia podpisu (Preferencje > Podpisy > Tworzenie i wygląd: Więcej). Domyślnie ta opcja jest zaznaczona.

                    Jeśli wszystkie elementy łańcucha certyfikatu są dostępne, informacje zostaną automatycznie dodane do pliku PDF. Skonfigurowanie serwera znacznika czasowego powoduje dodanie również znacznika czasowego.

                    Dodawanie informacji sprawdzania poprawności po podpisaniu

                    W niektórych obiegach pracy informacje dotyczące sprawdzania poprawności podpisu są niedostępne podczas podpisywania, ale można je uzyskać później. Przykład: Przedstawiciel firmy może podpisać kontrakt przy pomocy laptopa, odbywając lot służbowy. Komputer nie może nawiązać połączenia z Internetem w celu uzyskania informacji dotyczących znacznika czasowego i unieważniania oraz dodania ich do podpisu.Kiedy połączenie z Internetem stanie się dostępne, dowolna osoba, która zweryfikuje podpis, będzie mogła dodać te informacje do dokumentu PDF. Podczas każdego kolejnego sprawdzania poprawności podpisu można również użyć tych informacji.

                    Należy upewnić się, że komputer jest w stanie połączyć się z właściwymi zasobami sieciowymi, a następnie kliknąć podpis w dokumencie prawym przyciskiem myszy.

                    Wybierz polecenie Dodaj informacje weryfikacji.

                    Informacje i metody użyte w celu dołączenia informacji LTV do pliku PDF są zgodne z częścią 4. standardu 102 778 PDF Advanced Electronic Signatures (PAdES) ETSI. Więcej informacji można znaleźć pod adresem:

                    Zaloguj się na swoje konto

Podręcznik doboru wielkości serwera 3millid S Gang Keypad Reader

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik doboru wielkości serwera 3millid S Gang Keypad Reader

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik doboru wielkości serwera 3millid S Gang Keypad Reader