Podręcznik instalacji i obsługi sprzętu 4o3a Antenna Genius

Podręcznik instalacji i obsługi sprzętu 4o3a Antenna Genius jest przydatnym narzędziem do instalowania i użytkowania anten sieci 4o3a. Zawiera on krok po kroku instrukcje instalacji, konfiguracji i obsługi anteny, a także wskazówki dotyczące wykorzystania wszystkich możliwości technicznych. Podręcznik opisuje także najważniejsze funkcje anteny, w tym jej wydajność i dokładność, oraz instrukcje dotyczące używania i dostrajania anteny. Podręcznik jest napisany w prosty i zrozumiały sposób, aby pomóc użytkownikom w pełni wykorzystać zalety anteny 4o3a Antenna Genius.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik instalacji i obsługi sprzętu 4o3a Antenna Genius

Centrum obsługi telefonicznej


 • PL

Zapisz się


Zarejestruj swoje nowe konto pl. com i uprość zakupy. Korzyści z indywidualnego konta:

 • Zarejestruj swoje urządzenie, aby mieć wszystkie dane pod ręką
 • Przedłuż gwarancję na swoje urządzenie
 • Funkcjonalny, szybki i przejrzysty system zgłoszeń serwisowych
 • Przejrzyj produkty, z których korzystasz
 • Ciesz się łatwymi zakupami online
 • Zarządzaj subskrypcją newslettera
 • i więcej..
 • Zaloguj sie


  Zaloguj się na swoje konto społecznościowe

  Lub zaloguj się za pomocą swoich danych

  np. W6503SPL lub 463004


  Kod urządzenia to 6-cyfrowy numer, który można znaleźć na tabliczce znamionowej urządzenia lub w karcie gwarancyjnej.

  4. 1. 4 Uppgift att målsäganden inte haft något emot att bilden spreds

  I praxis har det ansetts att en nedsättande uppgift kan vara uppgiften att målsägandeninte haft något emot att bilden spridits till andra. Ett prejudicerande avgörande påområdet är NJA 1992 s. 594. I målet hade en man i hemlighet filmat ett samlagmellan honom och en kvinna. Filmen hade han sedan visat upp för runt 30 personer.

  154 Falu tingsrätts dom 16 oktober 2012 i mål B 1219-12 (grovt förtal, kränkningsersättning 15 000 kr). 155 Ibid. s. 6 f.

  156 Hovrätten för nedre Norrlands dom 6 maj 2013 i mål B 304-13 (förtal, kränkningsersättning 5 000 kr). Bilddagboken (www. dayviews. se) är ett svenskt socialt nätverk där användare kan dela och kommentera bilder.

  157 Södertälje tingsrätts dom 9 januari 2012 i mål B 3052-11 (förtal, kränkningsersättning 5 000 kr). 158 Svea hovrätts dom 1 september 2010 i mål B 6098-10.

  Frågan som Högsta domstolen hade att ta ställning till var i huvudsak om videofilmenkunde sägas lämna sådana uppgifter om kvinnan att det utgjorde förtal att sprida dem.Domstolen konstaterade att uppgifter om att kvinnan haft sex med mannen och hurdetta gått till i sig inte kunde anses nedsättande för henne. Men för den som sågfilmen var det lätt att få intrycket att kvinnan visste om att samlaget filmades och detlåg då, konstaterade Högsta domstolen, nära till hands att tro att hon inte hade någotemot att filmen visades för andra. Denna uppgift ansågs vara nedsättande för kvinnanoch mannen dömdes för grovt förtal. Högsta domstolens prejudicerande avgörandeanvänds ofta som utgångspunkt i bedömningen gällande förtal och

  integritetskränkande bilder. 159

  Ett exempel är mål B 2417-13 där en 16-åring lade ut

  en bild föreställande en annan flicka på Facebook. 160

  På bilden hade flickan endasttrosor på sig. Tingsrätten ogillade åtalet och uttalade att en lättklädd bild i sig inteförmedlar någon nedsättande uppgift. Hovrätten fällde dock 16-åringen för förtal dåbilden hade tydlig sexuell prägel som gav intryck av att flickan var sexuelltutagerande och hade ett behov av att visa sig naken för andra. Liknande bedömningarhar gjorts i ett flertal mål, bland annat Svea hovrätts dom i mål B 4297-13 där en man, såvitt nu aktuellt, lagt upp nakenbilder föreställande en minderårig flicka på internetoch Göta hovrätts dom i mål B 1468-13 där en 16-årig pojke lagt upp en nakenbild föreställande en flicka tillsammans med uppgifter om hennes namn och bostadsort på

  internetforumet Flashback och skickat den till minst tolv personer. 161

  Det bör understrykas att Högsta domstolens avgörande inte medför att en uppgift om att någon låtit sig fotograferas eller filmas i en intim situation utgör en nedsättandeuppgift i förtallagstiftningens mening. Den nedsättande uppgiften är intrycket att

  159 Se t. ex. Göta hovrätts dom 15 november 2010 i mål B 1598-10 (grovt förtal, kränkningsersättning 50 000 kr), där en man bland annat hade spridit nakenbilder och filmer på en 16-årig flicka genom att göra dem tillgängliga för nedladdning via ett fildelningsprogram; Göta hovrätts dom 25 juni 2013 i mål B 2081-12 (grovt förtal, kränkningsersättning 15 000 kr), där en man spred en film på ett samlag mellan honom och en kvinna genom att spela upp den för minst fyra personer; Göteborgs tingsrätts dom 20 december 2010 i mål B 3511-09 (grovt förtal, kränkningsersättning 15 000 kr), där en man lade ut nakenbilder på en kvinna på internetsidan bilddagboken. se; Malmö tingsrätts dom 22 maj 2008 i mål B 8207-07 (förtal), där en pojke spred en film föreställande en flicka som onanerade; Luleå tingsrätts dom 14 november 2013 i mål B 563-13 (förtal, kränkningsersättning 20 000 kr), där en man spred en film föreställande ett samlag; Svea hovrätts dom 21 mars 2011 i mål B 704-11 (grovt förtal, kränkningsersättning 40 000 kr), där en man lade ut bilder och filmer föreställande en kvinna på hemsidor med pornografisk inriktning.

  160 Göta hovrätts dom 18 februari 2014 i mål B 2417-13 (förtal, kränkningsersättning 5 000 kr). 161 Svea hovrätts dom 24 juni 2013 i mål B 4297-13 (grovt förtal, kränkningsersättning 17 000 kr); Göta hovrätts dom 12 juli 2013 i mål B 1468-13 (grovt förtal, kränkningsersättning 10 000 kr).

  personen inte har något emot att bilden eller filmen sprids till andra. Detta betonadesav Högsta domstolen i ett senare avgörande, NJA 2008 s. 946. Frågan i Högstadomstolen rörde ansvar för ofredande vid spridning av en film föreställande sexuelltumgänge och refereras nedan (avsnitt 4. 2. 1) men domstolen valde även i ett obiter

  dictum och med hänvisning till NJA 1992 s. 594 påpeka att inte alla filmer

  föreställande ett sexuellt umgänge förmedlar sådana uppgifter som medför ansvar förförtal.

  I mål B 4611-11 dömde Svea hovrätt en kvinna för grovt förtal för att ha spridit bilder

  på sin ex-pojkväns nya flickvän då hon hade sex med en annan kvinna. 162

  Honskickade bilderna till kvinnans släktingar och vänner på Facebook tillsammans medtexten “hon kallar mig hora, jag skulle bara bevisa vem som är hora här”. Tingsrätten,i vars bedömning hovrätten instämde, uttalade följande.

  “För att straffbarhet skall föreligga krävs dock att uppgifterna om[målsäganden] varit ägnade att utsätta henne för andras missaktning. Viddenna bedömning är Högsta domstolens uttalanden i rättsfallet NJA 1992s. 594 av intresse. Av detta rättsfall framgår enligt tingsrättens mening attdet utslagsgivande i förevarande fall är om fotografierna ger intryck av att[målsäganden] inte skulle ha något emot att de visades för andra. Attfotografierna kan ge detta intryck står klart för tingsrätten. Den bild av[målsäganden] som fotografierna sålunda förmedlar måste ansesnedsättande för henne, vilket bekräftas av de reaktioner och attityder somhon mött i sin omgivning sedan fotografierna skickats. De uppgifter somgenom visandet av fotografierna lämnats om [målsäganden] har alltsåvarit ägnade att utsätta henne för andras missaktning. [Gärningspersonen]

  har därför gjort sig skyldig till förtal. ”163

  Hovrätten för Nedre Norrland ansåg i mål B 340-12 att det faktum att en film kunde ge intryck av att målsäganden ville bli filmad utgjorde en sådan nedsättande uppgift

  som medför ansvar för förtal. 164 I domen utelämnade man därmed diskussionen om

  162 Svea hovrätts dom 28 oktober 2011 i mål B 4611-11 (grovt förtal, kränkningsersättning 100 000 kr). 163 Ibid. 7

  164 Hovrätten för nedre Norrlands dom 25 juni 2012 i mål B 340-12 (förtal, kränkningsersättning 5 000 kr).

  filmen även kunde ge intryck av att målsäganden inte hade något emot att filmenvisades. I ett annat mål dömde Svea hovrätt tre 17-åriga pojkar för förtal för att hasmygfilmat en 15-årig flicka när hon onanerade och sedan lagt ut filmen på

  Youtube. 165

  Hovrätten uttalade med hänvisning till NJA 1992 s. 594 att uppgiften attnågon onanerar i sig inte kan vara en nedsättande uppgift men att många människor ipraktiken torde uppfatta sådana uppgifter som i vart fall pinsamma. Med hänsyn tillatt flickan var ung och att filmen spritts bland ungdomar i hennes umgängeskretsansåg hovrätten att pojkarna gjort sig skyldiga till grovt förtal.

  • Struktura tego podręcznika
  • Symbole używane w tym dokumencie
  • Włączone funkcje dotykowe

  Struktura tego podręcznika

  Ten podręcznik ma następującą strukturę:

  Uwaga

 • Wyświetlane elementy zmieniają się w zależności od używanego produktu.
 • <Uniwersalne urządzenie Inkjet>

 • Podręcznik online

 • Najpierw przeczytaj
 • Jak korzystać z Podręcznika online
 • Znaki towarowe i licencje
 • Wyszukaj
 • Mapa witryny
 • Podręcznik online — XXX series — (gdzie „XXX” oznacza nazwę modelu)

 • Przydatne funkcje
 • Rozwiązywanie problemów
 • Przegląd informacji o produkcie (Konserwacja, zmiana ustawień produktu itp. )
 • Drukowanie
 • Kopiowanie
 • Skanowanie
 • Faksowanie
 • Podręcznik online — Aplikacje —

 • Podręcznik My Image Garden
 • Przewodnik Quick Menu
 • Podręcznik Quick Toolbox
 • Przydatne oprogramowanie
 • <Drukarka atramentowa Inkjet>

 • Podręcznik Print Studio Pro
 • <Kolorowy skaner>

  Podręcznik online — XXX — (gdzie „XXX” oznacza nazwę modelu)

 • Przegląd informacji o produkcie (Konserwacja, Podstawowe elementy itp. )
 • Symbole używane w tym dokumencie

  Ostrzeżenie

  Instrukcje, których zignorowanie może być przyczyną śmierci lub poważnych obrażeń ciała w wyniku niewłaściwej obsługi sprzętu. Należy ich przestrzegać, aby zapewnić bezpieczne działanie urządzenia.

  Przestroga

  Instrukcje, których zignorowanie może być przyczyną obrażeń ciała lub szkód materialnych w wyniku niewłaściwej obsługi sprzętu. canon/ij/webmanual/Portal/W/PL/TOP/common/i_important_trans. gif" alt=""/>Ważne

  Instrukcje zawierające ważne informacje. Zapoznaj się z niniejszymi wskazówkami, aby uniknąć uszkodzenia lub nieprawidłowego użytkowania tego produktu oraz obrażeń ciała. gif" alt=""/>Uwaga

  Instrukcje zawierające informacje dotyczące obsługi i dodatkowe wyjaśnienia.

  Podstawy

  Instrukcje objaśniające podstawowe funkcje produktu.

 • Ikony mogą różnić się w zależności od produktu.
 • Włączone funkcje dotykowe

  W celu włączenia funkcji dotykowej, należy zamienić opcję „kliknij prawym przyciskiem” w niniejszym dokumencie na działanie określone w systemie operacyjnym. Na przykład: w przypadku czynności „naciśnij i przytrzymaj” określonej w systemie, należy zamienić „kliknij prawym przyciskiem” na „naciśnij i przytrzymaj”.

  Podręcznik instalacji i obsługi sprzętu 4o3a Antenna Genius

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik instalacji i obsługi sprzętu 4o3a Antenna Genius

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik instalacji i obsługi sprzętu 4o3a Antenna Genius