Podręcznik konserwacji i rozwiązywania problemów Cisco Catalyst 9120ax Series

Podręcznik konserwacji i rozwiązywania problemów Cisco Catalyst 9120ax Series jest oficjalnym podręcznikiem do obsługi i konserwacji serii Catalyst 9120ax firmy Cisco. Przewodnik zawiera wskazówki dotyczące instalacji, konfiguracji, zarządzania, monitorowania i rozwiązywania problemów związanych z produktami Catalyst 9120ax. Podręcznik zawiera również informacje o zabezpieczeniach, zasadach protokołów sieciowych, technikach diagnostycznych i narzędziach, które są przydatne przy konfiguracji i wykrywaniu problemów. Przewodnik oferuje również wskazówki dotyczące optymalizacji wydajności i jakości usług oraz instrukcje dotyczące przywracania do ustawień fabrycznych systemu.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik konserwacji i rozwiązywania problemów Cisco Catalyst 9120ax Series

 • Contents
 • Table of Contents Bookmarks

Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów

Modele ThinkPad Edge 11-, 13-, 14- i 15-calowy

Related Manuals for Lenovo ThinkPad Edge 13

Summary of Contents for Lenovo ThinkPad Edge 13

 • Page 1Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów Modele ThinkPad Edge 11-, 13-, 14- i 15-calowy...
 • Page 2• Regulatory Notice Podręcznik na temat bezpieczeństwa i gwarancji oraz Regulatory Notice zostały umieszczone w serwisie WWW. Aby je przejrzeć, przejdź na stronę http://www. lenovo. com/support, kliknij sekcję User Guides & Manuals (Podręczniki użytkownika) i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

  Page 3: Table Of Contents

  Prąd elektryczny - informacje dotyczące bezpieczeństwa. viii Oświadczenie o zgodności urządzenia laserowego. Rozdział 1. Wyszukiwanie informacji Znajdowanie informacji na temat Ograniczonej Gwarancji Lenovo. Serwis WWW Lenovo (http://www. com). Serwis WWW wsparcia Lenovo. Zapis informacji o komputerze Rozdział... html? page=4#manual">Page 4Dyrektywa RoHS — Ukraina. Informacje o programie ENERGY STAR Uwagi dotyczące informacji o bezpieczeństwie i informacji gwarancyjnych Uwaga o przepisach. Znaki towarowe. Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów... html? page=5#manual">Page 5: Ważne Informacje Dotyczące BezpieczeństwaPodobnie jak na każde urządzenie elektroniczne, na produkt należy zwracać szczególną uwagę, gdy jest on włączony. W bardzo rzadkich przypadkach można poczuć jakiś zapach, zauważyć smugę dymu © Copyright Lenovo 2011... html? page=6#manual">Page 6: Wytyczne Dotyczące BezpieczeństwaNależy skontaktować się z Centrum Wsparcia dla Klientów. Poniższy serwis WWW zawiera listę telefonów do punktów serwisu i wsparcia. http://www. com/support/phone Komputer i jego komponenty należy często przeglądać pod kątem uszkodzeń, śladów zużycia lub innych oznak zagrożenia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stanu któregokolwiek z komponentów nie należy... html? page=7#manual">Page 7: Akumulatory I BaterieSystem ten nie obsługuje akumulatorów, które nie zostały wyprodukowane ani autoryzowane przez firmę Lenovo. System będzie się uruchamiać, ale może nie ładować nieautoryzowanych akumulatorów. Uwaga: Firma Lenovo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakość działania ani za bezpieczeństwo nieautoryzowanych akumulatorów oraz nie udziela... html? page=8#manual">Page 8: Uwaga Dotycząca AkumulatoraNIEBEZPIECZEŃSTWO Nie należy demontować ani modyfikować akumulatorów. Może to spowodować eksplozję lub wyciek z akumulatora. Akumulator inny niż podany przez Lenovo, zdemontowany lub zmodyfikowany, nie jest objęty gwarancją. Nieprawidłowo wymieniony akumulator może wybuchnąć. Akumulator zawiera niewielką ilość substancji szkodliwych dla zdrowia. Aby uniknąć... html? page=9#manual">Page 9: Uwagi Dotyczące Baterii LitowejUwagi dotyczące baterii litowej NIEBEZPIECZEŃSTWO Jeśli akumulator nie zostanie zastąpiony odpowiednim produktem, istnieje niebezpieczeństwo wybuchu. Akumulator litowy można wymienić tylko na akumulator tego samego lub odpowiadającego typu, zalecanego przez producenta. Bateria zawiera lit i może wybuchnąć, jeśli jest nieodpowiednio używana i obsługiwana oraz utylizowana w niewłaściwy sposób. html? page=10#manual">Page 10: Prąd Elektryczny - Informacje Dotyczące BezpieczeństwaPrąd elektryczny - informacje dotyczące bezpieczeństwa NIEBEZPIECZEŃSTWO Napięcie elektryczne pochodzące z kabli zasilających, telefonicznych i komunikacyjnych jest niebezpieczne. Aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym: • Nie należy używać komputera podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi. • Nie należy łączyć lub odłączać żadnych kabli ani wykonywać instalowania, konserwowania czy rekonfigurowania tego produktu podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi. html? page=11#manual">Page 11: Oświadczenie O Zgodności Urządzenia LaserowegoNIEBEZPIECZEŃSTWO • Podczas instalowania i przenoszenia tego produktu lub podłączonych do niego urządzeń, a także otwierania ich obudów, kable należy łączyć i rozłączać zgodnie z poniższymi procedurami. Aby podłączyć: Aby odłączyć: 1. Wyłącz wszystkie urządzenia. 1. 2. Podłącz wszystkie kable do 2. html? page=12#manual">Page 12Instrukcje te należy zachować. html? page=13#manual">Page 13: Rozdział 1. Wyszukiwanie Informacji• Nabywanie modernizacji oraz rozszerzonych usług naprawy sprzętu. Serwis WWW wsparcia Lenovo Informacje o pomocy technicznej są dostępne w serwisie WWW Lenovo pod adresem http://www. com/support W niniejszym serwisie znajdują się najnowsze informacje dotyczące wsparcia, między innymi:... html? page=14#manual">Page 14Numer seryjny (S/N) ______________________________________________ Data zakupu Komputer możesz zarejestrować, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi pod adresem: http://www. com/register Zarejestrowanie komputera daje następujące korzyści: • szybszy serwis po zgłoszeniu problemu, • automatyczne powiadamianie o możliwościach uzyskania bezpłatnego oprogramowania i specjalnych ofertach promocyjnych. html? page=15#manual">Page 15: Rozdział 2. Pomoc I Obsługa Serwisowa• Naprawa sprzętu firmy Lenovo – jeśli przyczyną problemu jest sprzęt objęty gwarancją firmy Lenovo, dostępny jest przeszkolony personel, który zapewnia odpowiedni zakres serwisu. html? page=16#manual">Page 16łącze Warranty (Gwarancja), a następnie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Warunki Ograniczonej Gwarancji mającej zastosowanie do Twojego produktu sprzętowego firmy Lenovo - patrz Rozdział 3 „Informacje gwarancyjne“ w Podręczniku na temat bezpieczeństwa i gwarancji. W trakcie rozmowy telefonicznej należy w miarę możliwości przebywać w pobliżu komputera na wypadek, gdyby przedstawiciel asysty technicznej mógł... html? page=17#manual">Page 17: Uzyskiwanie Pomocy Na Całym ŚwiecieAktualna lista numerów telefonów Centrów wsparcia dla Klientów i godzin ich pracy jest zamieszczona w serwisie wsparcia pod adresem http://www. com/support/phone. Jeśli nie ma tam numeru dla danego kraju lub regionu, należy skontaktować się z reselerem lub przedstawicielem firmy Lenovo ds. marketingu. html? page=18#manual">Page 18Kraj lub region Numer telefonu Afryka Afryka: +44 (0) 1475-555-055 Afryka Południowa: +27-11-3028888, 0800110756 i +27-11-3027252 Afryka Środkowa: należy skontaktować się z najbliższym partnerem handlowym firmy Lenovo Algieria +33 6 7348 1739 (francuski, angielski) Argentyna 0800-666-0011 (hiszpański) Australia 131-426 (angielski) Page 19Kraj lub region Numer telefonu Chiny (specjalny region ThinkPad (infolinia dla pytań technicznych): 0800-839 administracyjny Makau) Centrum serwisowe ThinkPad: 2871-5399 (kantoński, angielski, mandaryński) Kolumbia 1-800-912-3021 (hiszpański) Kostaryka 0-800-011-1029 (hiszpański) 0800-0426 Chorwacja +357-22-841100 Cypr +420-2-7213-1316 Czechy Dania 4520-8200 7010-5150 (serwis gwarancyjny i wsparcie) (duński) Dominikana 1-866-434-2080 (hiszpański) Page 20Kraj lub region Numer telefonu Indie 1800-425-2666 or +91-80-2535-9183 (angielski) Indonezja 021 5238 823 001-803-606-282 (tylko połączenia lokalne) +603 8315 6859 (DID) (angielski, indonezyjski) Irlandia 01-815-9202 01-881-1444 (serwis gwarancyjny i wsparcie) (angielski) Izrael Centrum serwisowe Givat Shmuel: +972-3-531-3900 (hebrajski, angielski) Włochy 02-7031-6101 +39-800-820094 (serwis gwarancyjny i wsparcie) Page 21International Office Products (pvt) Ltd. : 00 92 212 422 569, 00 92 213 241 2023 Selling Business Systems: 00 92 21 568 9823 Panama 206-6047 001-866-434-2080 (Centrum wsparcia dla klientów Lenovo — numer bezpłatny) (hiszpański) Paragwaj 009-800-52-10026 (hiszpański) Peru 0-800-50-866 (hiszpański) Page 22Kraj lub region Numer telefonu Filipiny 1800-1601-0033 (tylko połączenia lokalne) +603 8315 6858 (DID) (angielski, filipiński) Polska +48 22 760-73-00 (polski) Portugalia +351 21 892 7046 (portugalski) Katar Al Mana Computer Services: 00 974 4489 966 (wewn. 1992) Qatar Computer Services W. L. L: 00 974 4441 212 Gulf Business Machines: 00-974 462 1395 Rumunia +4-021-224-4015... html? page=23#manual">Page 23Kraj lub region Numer telefonu Ukraina 0800 507 333 0040 21 40 10 870 (numer płatny) (ukraiński, rosyjski, angielski) Zjednoczone Emiraty Arabskie 800 02000141 (angielski, arabski) Wielka Brytania 01475-555-055 08705-500-900 (standardowe wsparcie gwarancyjne) (angielski) Stany Zjednoczone 1-800-426-7378 (wybierz „Option #1“) (angielski) Urugwaj 000-411-005-6649 (hiszpański) Page 24Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów... html? page=25#manual">Page 25: Dodatek A. Ograniczona Gwarancja LenovoDodatek A. Ograniczona Gwarancja Lenovo Niniejszy Dodatek zawiera informacje o obowiązującym w Twoim kraju lub regionie okresie gwarancyjnym oraz typie serwisu gwarancyjnego dla produktu firmy Lenovo. ThinkPad Edge 11" Okres Typ serwisu Typ maszyny Kraj lub region zakupu gwarancyjny gwarancyjnego... html? page=26#manual">Page 26: Typy SerwisuW tym przypadku Dostawca Usług na własny koszt dostarczy nabywcy części CRU do zainstalowania. Informacje na temat części CRU oraz instrukcje dotyczące wymiany są wysyłane wraz z produktem i udostępniane przez Lenovo na żądanie w dowolnym czasie. Części CRU łatwe do zainstalowania przez Klienta zwane są... html? page=27#manual">Page 27Po naprawieniu lub wymianie produkt zostanie zwrócony nabywcy na ryzyko i koszt Lenovo, chyba że Dostawca Usług określi inny tryb postępowania. 6. Serwis z wysyłką w obu kierunkach W tym przypadku produkt zostanie naprawiony lub wymieniony po dostarczeniu go przez nabywcę... html? page=28#manual">Page 28: Suplemento De Garantía Para MéxicoSuplemento de Garantía para México Este Suplemento se considera parte integrante de la Garantía Limitada de Lenovo y será efectivo única y exclusivamente para los productos distribuidos y comercializados dentro del Territorio de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de conflicto, se aplicarán los términos de este Suplemento. html? page=29#manual">Page 29: Dodatek B. Części Wymieniane Przez Klienta (Cru)Po zdjęciu panelu można zobaczyć część CRU. Oba typy części CRU wymienione są w tabeli na następnej stronie. Pomoc elektroniczna Access Help oraz serwis WWW wsparcia firmy Lenovo (http://www. com/CRUs) zawierają instrukcje wymiany części CRU do samodzielnego montażu i objętych usługą opcjonalną. html? page=30#manual">Page 30„Ogólnoświatowa lista telefonów“ na stronie 5. Informacja: Należy używać jedynie części komputerowych dostarczanych przez firmę Lenovo. Informacje gwarancyjne dotyczące części CRU dla danego typu komputera można znaleźć w Rozdziale 3 Informacje gwarancyjne w Podręczniku na temat bezpieczeństwa i gwarancji. html? page=31#manual">Page 31W poniższych tabelach podano listę części CRU dla danego komputera oraz informacje, gdzie można znaleźć instrukcje wymiany. Tabela 1. Części CRU do samodzielnego montażu Instrukcje Access Help Elektroniczny instalowania podręcznik konserwacji sprzętu Zasilacz Kabel zasilający zasilacza Nakładka na urządzenie TrackPoint ®... html? page=32#manual">Page 32

  Page 33: Dodatek C. Uwagi

  Firma Lenovo może posiadać patenty lub złożone wnioski patentowe na towary i usługi, o których mowa w niniejszej publikacji. Przedstawienie niniejszej publikacji nie daje żadnych uprawnień licencyjnych do tychże patentów. Pisemne zapytania w sprawie licencji można przesyłać... html? page=34#manual">Page 34: Uwaga O Klasyfikacji Eksportowejżadnym wypadku nie stanowią zachęty do ich odwiedzania. Materiały dostępne na tych stronach nie wchodzą w skład materiałów opracowanych do tego produktu firmy Lenovo, a użytkownik może korzystać z nich na własną odpowiedzialność. html? page=35#manual">Page 35• Consult an authorized dealer or service representative for help. Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using other than specified or recommended cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment. html? page=36#manual">Page 36Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart. Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4: Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022... html? page=37#manual">Page 37: Oświadczenia Weee UeJapońskie oświadczenie zgodności produktów podłączanych do gniazdek sieci elektrycznej, w których płynie prąd o natężeniu nie przekraczającym 20 A na fazę Informacje na temat serwisowania produktów marki Lenovo na Tajwanie Oświadczenia WEEE UE Znak WEEE(Waste Electrical and Electronic Equipment — Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) jest używany jedynie w krajach Unii Europejskiej (UE)

  Page 38: Weee - Chiny

  środowiska dzięki stosowaniu energooszczędnych produktów i procedur. Firma Lenovo z dumą oferuje swoim klientom produkty zgodne ze standardem ENERGY STAR. Komputery firmy Lenovo poniższych typów oznaczone symbolem ENERGY STAR zostały zaprojektowane i przetestowane pod kątem zgodności z wymaganiami programu ENERGY STAR dla komputerów. html? page=39#manual">Page 39środowisko i zmniejszasz emisję gazów powodujących efekt cieplarniany. Więcej informacji na temat programu ENERGY STAR zawiera serwis WWW: http://www. energystar. gov Firma Lenovo zachęca do efektywnego korzystania z energii elektrycznej na codzień. Aby w tym pomóc, firma Lenovo fabrycznie skonfigurowała następujące opcje zarządzania zasilaniem, włączające się, kiedy komputer pozostaje nieaktywny przez określoną... html? page=40#manual">Page 40: Uwagi Dotyczące Informacji O Bezpieczeństwie I Informacji GwarancyjnychManuals (Podręczniki użytkownika). Uwaga o przepisach Najnowsza wersja Uwagi o przepisach została umieszczona w serwisie WWW. Aby się z nimi zapoznać, przejdź pod adres http://www. com/support, a następnie kliknij odsyłacz User Guides & Manuals (Podręczniki użytkownika). Znaki towarowe Następujące nazwy są znakami towarowymi Lenovo w Stanach Zjednoczonych... html? page=41#manual">Page 41Nazwy innych przedsiębiorstw, produktów i usług mogą być znakami towarowymi lub znakami usług innych podmiotów. Dodatek C. Uwagi... html? page=42#manual">Page 42Page 44Numer PN: 0A96726 Printed in China (1P) P/N: 0A96726 *0A96726*... Catalyst 9120AX Series Access Point Cisco - Sieci komputerowe, sieci bezprzewodowe, sprzęt do wideokonferencji - Network Expert Przejdź do zawartości
  • KONTAKT

  0. 00  netto (0. 00  z VAT)

  • elastyczne radio 5 GHz (4×4) z częstotliwością 2, 4 lub 5 GHz (4×4), zunifikowanym silnikiem RF i 802. 4 dla IoT 01
  • OFDMA i MU-MIMO
  • obsługa multigigabitów
  • antena wewnętrzna lub zewnętrzna, a także antena zewnętrzna do instalacji profesjonalnych
  • dostępne z opcjonalnym wbudowanym kontrolerem bezprzewodowym
  • IoT ready (BLE, Zigbee i inne urządzenia obsługujące wiele protokołów 802. 4)

  Brak w magazynie

  ostatnia aktualizacja dostępności: 09. 02. 2023
  • Opis

  Opis

  Charakterystyka urządzenia Catalyst 9120AX Series Access Point Cisco

  Part numbers

  Cisco Catalyst 9120AXI Access Point: Indoor environments, with internal antennas

  ● C9120AXI-x: Cisco Catalyst 9120AX Series

  Cisco Catalyst 9120AXE Access Point: Indoor, challenging environments, with external antennas

  ● C9120AXE-x: Cisco Catalyst 9120AX Series

  Cisco Catalyst 9120AXP Access Point: Indoor, professional installations

  ● C9120AXP-x: Cisco Catalyst 9120AX Series

  Cisco Catalyst 9120AXI Access Point: Indoor environments, with internal antennas, with embedded wireless controller

  ● C9120AXI-EWC-x: Cisco Catalyst 9120AX Series

  Cisco Catalyst 9120AXE Access Point: Indoor, challenging environments, with external antennas, with embedded wireless controller

  ● C9120AXE-EWC-x: Cisco Catalyst 9120AX Series

  Cisco Catalyst 9120AXP Access Point: Indoor, professional installations, with embedded wireless controller

  ● C9120AXP-EWC-x: Cisco Catalyst 9120AX Series

  Regulatory domains: (x = regulatory domain)

  Software

  ● Cisco Unified Wireless Network Software Release 8. 9. x or later ● Cisco IOS ® XE Software Release 16. 11 with AP Device Pack, or later

  Supported wireless LAN controllers

  ● Cisco Catalyst 9800 Series Wireless Controllers ● Cisco 3500, 5520, and 8540 Series Wireless Controllers and Cisco Virtual Wireless Controller

  802. 11n version 2. 0 (and related) capabilities

  ● 4×4 MIMO with four spatial streams ● Maximal Ratio Combining (MRC) ● 802. 11n and 802. 11a/g beamforming ● 20- and 40-MHz channels ● PHY data rates up to 890 Mbps (40 MHz with 5 GHz and 20 MHz with 2. 4 GHz) ● Packet aggregation: A-MPDU (transmit and receive), A-MSDU (transmit and receive) ● 802. 11 Dynamic Frequency Selection (DFS) ● Cyclic Shift Diversity (CSD) support

  802. 11ac

  ● 4×4 downlink MU-MIMO with four spatial streams ● MRC ● 802. 11ac beamforming ● 20-, 40-, 80-, and 160-MHz channels ● PHY data rates up to 3. 47 Gbps (160 MHz with 5 GHz) ● Packet aggregation: A-MPDU (transmit and receive), A-MSDU (transmit and receive) ● 802. 11 DFS ● CSD support

  802. 11ax

  ● 4×4 downlink MU-MIMO with four spatial streams ● Uplink/downlink OFDMA ● TWT ● BSS coloring ● MRC ● 802. 11ax beamforming ● 20-, 40-, 80-, and 160-MHz channels ● PHY data rates up to 5. 38 Gbps (160 MHz with 5 GHz and 20 MHz with 2. 11 DFS ● CSD support

  Integrated antenna

  Flexible radio (either on 2. 4GHz or on 5GHz)

  ● 2. 4 GHz, peak gain 4 dBi, internal antenna, omnidirectional in azimuth ● 5 GHz, peak gain 5 dBi, internal antenna, omnidirectional in azimuth

  Dedicated 5GHz radio

  ● 5 GHz, peak gain 4 dBi, internal antenna, omnidirectional in azimuth

  External antenna (sold separately)

  ● Cisco Catalyst 9120E Access Points are certified for use with antenna gains up to 6 dBi (2. 4 GHz and 5 GHz) ● Cisco Catalyst 9120P Access Points) are certified for use with antenna gains up to 13 dBi (2. 4 GHz and 5 GHz) with the AIR-ANT2513-P4M-N= antenna ● Cisco offers the industry’s broadest selection of antennas, delivering optimal coverage for a variety of deployment scenarios ● Supports Self-Identifiable Antennas (SIA) on one RP-TNC port

  Smart Antenna Connector

  ● Available on the 9120E and on the 9120P only ● Compact multi RF connector with DART interface ● Requires the AIR-CAB002-DART-R= 2 ft smart antenna connector when used with antennas with RP-TNC connector ● Required when running the flexible radio as either a second 5-GHz serving radio or a Wireless Security Monitoring radio

  Interfaces

  ● 1x 100, 1000, 2500 Multigigabit Ethernet (RJ-45) – IEEE 802. 3bz ● Management console port (RJ-45) ● USB 2. 0 @ 3. 75W (enabled via future software)

  Indicators

  ● Status LED indicates boot loader status, association status, operating status, boot loader warnings, and boot loader errors

  Dimensions (W x L x H)

  ● Access point (without mounting brackets): C9120I: 8. 5 x 8. 5 x 1. 7” (21. 6 x 21. 6 x 4. 3 cm), C9120E and C9120P: 8. 05x 2. 0 (21. 6 x 5. 1 cm)”

  Weight

  Cisco Catalyst 9120AXI

  ● 2. 87 lb (1. 3 kg)

  Cisco Catalyst 9120AXE/P

  ● 3 lb (1. 36 kg)

  Input power requirements

  ● 802. 3at Power over Ethernet Plus (PoE+), 802. 3bt Cisco Universal PoE (Cisco UPOE+, Cisco UPOE ®) ● Cisco power injector, AIR-PWRINJ6= ● 802. 3af PoE ● Cisco power injector, AIR-PWRINJ5= (Note: This injector supports only 802. 3af)

  Podobne produkty

  HP Support Assistant to oprogramowanie przeznaczone do konserwacji i rozwiązywania problemów z komputerem lub drukarką HP. Użyj go, aby przeczytać ważne komunikaty, uruchomić diagnostykę, rozwiązać problemy, uzyskać dostęp do specyfikacji produktu, a nawet dowiedzieć się, czy drukarka jest nadal na gwarancji.

  Aby otworzyć program HP Support Assistant lub sprawdzić, czy jest już zainstalowany, w systemie Windows wyszukaj HP, a następnie na liście wyników wyszukiwania kliknij pozycję HP Support Assistant.

  Aby pobrać i zainstalować program HP Support Assistant, nawet w komputerze innej firmy niż HP, przejdź do HP Support Assistant (w języku angielskim).

  Po zainstalowaniu uruchom program HP Support Assistant, dodaj drukarkę do listy urządzeń, a następnie kliknij obraz drukarki, aby uzyskać dostęp do wielu przydatnych narzędzi do rozwiązywania problemów.

Podręcznik konserwacji i rozwiązywania problemów Cisco Catalyst 9120ax Series

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik konserwacji i rozwiązywania problemów Cisco Catalyst 9120ax Series

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik konserwacji i rozwiązywania problemów Cisco Catalyst 9120ax Series