Podręcznik opisu ogólnego Emerson Bettis Tec2 Ccm

Emerson Bettis Tec2 Ccm to podręcznik opisu ogólnego, który zawiera szczegółowe informacje na temat tego, jak produkty Emerson Bettis mogą być wykorzystane do wykonywania różnych zadań. Podręcznik zawiera informacje na temat konfiguracji, instalacji, konserwacji i użytkowania produktów Emerson Bettis, a także na temat wykrywania i usuwania błędów. Podręcznik zawiera również przydatne informacje na temat sposobów wykorzystania funkcji, konfiguracji i działania urządzeń, a także informacje o wpływie różnych czynników na ich działanie. Podręcznik jest przeznaczony dla użytkowników na wszystkich poziomach umiejętności i zawiera szczegółowe informacje na temat zarówno podstawowych, jak i zaawansowanych funkcji produktów Emerson Bettis.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik opisu ogólnego Emerson Bettis Tec2 Ccm

Szkielet tworzy konstrukcję, od której zależy kształt i wielkość organizmu. Szybki wzrost ciała w okresie dojrzewania jest związany przede wszystkim z wydłużaniem się kości. Szkielet dorosłego człowieka składa się z ok. 206 kości, ich połączeń oraz więzadeł. Szkielet tworzący wewnętrzne rusztowanie organizmu dźwiga nie tylko jego tkanki, ale także ciężary przenoszone przez człowieka. Nasza nietypowa dla ssaków (będących w większości czworonogami) dwunożna postawa charakteryzuje się stosunkowo małą stabilnością. Jakie cechy szkieletu człowieka pozwalają bezpiecznie przemieszczać się na 2 nogach?

R1ANgRc5z1WlE1

Szkielet – rusztowanie ciała

Już wiesz

 • budowa chemiczna i fizyczna kości decyduje o ich właściwościach;

 • kształt kości zależy od pełnionych przez nią funkcji;

 • kości łączą się ze sobą ruchomo lub nieruchomo.

Nauczysz się

 • wykazywać związek budowy elementów szkieletu z pełnioną funkcją;

 • rozpoznawać na schemacie elementy szkieletu człowieka;

 • opisywać położenie wybranych kości w swoim organizmie;

 • opisywać funkcje szkieletu człowieka.

iVfrJ7QgcU_d5e161

szkielecieszkielecie wyróżniamy szkielet osiowy i szkielet kończyn. Do szkieletu osiowegoszkieletu osiowego zaliczamy czaszkę, kręgosłup i klatkę piersiową.

R1EopATzEDklI1

Źródło: Anita Mowczan, licencja: CC BY 3.

R1VlIbV5AnQHl1

Źródło: Dariusz Adryan, licencja: CC BY 3. pl/portal/f/res-minimized/RF7gfaYVYPSMY/3/1npyGrHMwvMcenyjIOicAlvZzPdihnqH. png">RF7gfaYVYPSMY1

R1DDVn6n3VdyV1

Kości czaszki z wyjątkiem żuchwy są połączone ze sobą nieruchomo szwami o różnym kształcie linii łączącej. Na szkielet czaszki składają się:

 • kości płaskie połączone szwami, tworzące puszkę, w której zamknięty jest mózg (mózgoczaszka);

 • kości różnokształtne – rusztowanie twarzy (trzewioczaszka), które stanowią oparcie dla zębów i umozliwiają żucie pokarmu.

  RA9tUIV87ourU1

  Źródło: LadyofHats (http://commons.

KręgosłupKręgosłup stanowi rusztowanie tułowia, podpiera czaszkę oraz daje oparcie kościom kończyn. Znajduje się po grzbietowej stronie ciała. Składa się z 33‑34 kręgów i dzieli na odcinki: szyjny (7 kręgów), piersiowy (12), lędźwiowy (5), krzyżowy (5), ogonowy (3‑4). Najbardziej masywne kręgi występują w odcinku lędźwiowym, który może utrzymać naprawdę duże obciążenie. Każdy kręg zbudowany jest z trzonu, łuków kręgowych i wyrostków. Kręgi ułożone są jeden na drugim wzdłuż pionowej osi ciała.

RJkfHzOfVGusm1
Na tle ciała człowieka widoczny kręgosłup. Wymieniane odcinki po kolei są podświetlane i pojawiają się ich nazwy. Z lewej strony widoczny cały kręgosłup. Odcinek, który jest omawiany jest na nim podświetlony, z prawej strony pojawia się powiększenie tylko omawianego odcinka. Odcinek szyjny. Kręgi, dźwigacz i obrotnik najpierw osobno, potem składają się, nad nimi pojawia się czaszka oparta na 1. kręgu. Czaszka zacieniona. 1. kręg wraz z czaszką obracają się wokół zęba obrotnika w prawo-lewo. Odcinek piersiowy, widok z boku. Odcinek piersiowy, widok z tyłu. Pojawiają się żebra (zacienione), dołączają do kręgosłupa. Klatka piersiowa, obraca się w przestrzeni. Widać chrzęstne połączenie żeber z mostkiem. Kręgosłup lędźwiowy z boku. Odcinek krzyżowy z boku i z tyłu. Dołączają do niego kości miedniczne, zacienione. Odcinek guziczny. Kręg lędźwiowy obrót w przestrzeni. Pojawia się drugi kręg, zestawiają się ze sobą. Zbliżenie na wolną przestrzeń między nimi. W niej pojawia się krążek międzykręgowy. Kręgi poruszają się w przód i w tył, krążek ulega ściskaniu i rozciąganiu. Widok obu kręgów z góry. Widać trzony kręgów i kanał kręgowy. Fragment „wraca” do kręgosłupa widzianego z boku, w kanale kręgowym pojawia się rdzeń kręgowy, z którego wychodzą nerwy.

Źródło: Tomorrow Sp. z o. o., licencja: CC BY 3.

Film dostępny na portalu epodreczniki. pl

Źródło: Tomorrow Sp.

Na tle ciała człowieka widoczny kręgosłup.

Trzony kręgówkręgów łączą się ze sobą za pomocą chrzęstnych krążków – dysków międzykręgowych. Dyski amortyzują wstrząsy, które mogłyby być przenoszone na czaszkę na przykład podczas skakania. Kręgosłup oglądany z boku jest charakterystycznie wygięty w kształcie podwójnej litery S, co ułatwia utrzymanie pionowej postawy ciała. Krzywizny kręgosłupa kształtują się w pierwszym roku życia.

Łuki kręgów łączą się ze sobą za trzonami i tworzą kanał kręgowykanał kręgowy, który chroni znajdujący się wewnątrz rdzeń kręgowy.

Na klatkę piersiową składają się kręgi piersiowe, odchodzące od nich żebra oraz mostek. Żebra łączą się z mostkiem za pośrednictwem chrząstek, co pozwala na zmiany objętości klatki piersiowej podczas wdechu i wydechu. Klatka piersiowa chroni położone w jej wnętrzu płuca i serce.

Polecenie 1

Przez miesiąc rano i wieczorem mierzono wzrost 20 kobiet w wieku 35 lat. Z przeprowadzonych pomiarów wynikało, że wieczorem badane osoby były niższe średnio o ok. 2 cm. Podaj przyczynę zaobserwowanych zmian.

Doświadczenie 1

Problem badawczy

Jakiego rodzaju szkielet osiowy będzie najlepiej pełnił swoją funkcję u dużego kręgowca?

Hipoteza

Szkielet osiowy powinien mieć postać sztywnego pręta.

Co będzie potrzebne

 • długa, gruba słomka do napojów,

 • nożyczki,

 • wycior (drucik kreatywny).

Instrukcja

 1. Przeciągnij wycior przez słomkę.

 2. Spróbuj delikatnie wygiąć słomkę z wyciorem i obserwuj, czy słomka się zgina.

 3. Wyjmij wycior ze słomki.

 4. Słomkę potnij na równe kawałki o długości 2 cm, nawlecz kawałki słomki na wycior.

 5. Spróbuj delikatnie wygiąć słomki z wyciorem. Obserwuj, czy taka konstrukcja łatwo się zgina.

 6. Oceń, jaki byłby wpływ sztywnego kręgosłupa na aktywność życiową organizmu.

Podsumowanie

Porównanie modelu szkieletu osiowego złożonego z jednej długiej kości (całej słomki) z modelem zbudowanym z wielu krótkich kości (fragmentów słomki) nie potwierdza postawionej hipotezy.

Szkielet zbudowany z jednej kości usztywniłby organizm i zapewnił stabilność, ale uniemożliwiłby mu zginanie. Szkielet zbudowany z ruchomo połączonych kości także zapewnia oparcie ciału i równocześnie gwarantuje mu elastyczność.

iVfrJ7QgcU_d5e286

Kości kończyn łączą się z kręgosłupem za pomocą grup kości układających się w poprzeczne pasy zwane też obręczami. Obręcz barkowaObręcz barkowa jest złożona z łopatek i obojczyków – mocuje szkielet kończyny górnej. Miejscem połączenia jest staw barkowy. Ma on płytką panewkę, dlatego zapewnia dużą ruchomość ramienia. Kości kończyny górnej wolnej to kość ramienna, 2 kości przedramienia – łokciowa i promieniowa – oraz kości ręki – nadgarstka, śródręcza i palców (paliczki). pl/portal/f/res-minimized/R14YqZoMEmfOa/3/2IwvmZ6uo13jgcDFFtHAgBjwSdiP9KD3. png">R14YqZoMEmfOa1

R1DQCrMSLV8xA1

Źródło: Dariusz Adryan, licencja: CC BY 3.

Kończyny dolne łączą się z osią ciała za pośrednictwem obręczy miednicowejobręczy miednicowej złożonej z 2 kości miednicznych, które wraz z kością krzyżową tworzą miednicę kostną – stabilny i masywny pas miednicowy dający oparcie dla tułowia. Kończyny są zespolone z miednicą po jej zewnętrznych stronach, tworząc tym samym 2 masywne słupy podporowe. Szerokie i długie stopy oparte na ziemi dają solidną podstawę dla pionowo ustawionego ciała.

Staw biodrowy stanowi połączenie pomiędzy kością miedniczną a kończyną dolną. Szkielet kończyny dolnej składa się z kości udowej, 2 kości podudzia – piszczelowej i strzałkowej – oraz kości stopy – stępu, śródstopia i palców (paliczków). Kości stopy są tak ustawione, że po jej wewnętrznej części tworzy sie charakterystyczne wysklepienie. Zapewnia ono elastyczny chód i amortyzuje wstrząsy. pl/portal/f/res-minimized/R1c2yHllIHTL5/3/nb6uVw6yB2WtSUehado9dHpUfGDU2Etj. png">R1c2yHllIHTL51

RIoIU1VDlOOnL1

Źródło: Dariusz Adryan, licencja: CC BY 3. pl/portal/f/res-minimized/R1IOI5xwNYNX3/3/6Gp7Wkir4FbYnT2J8VIMKoyD6mGHEAQp. png">R1IOI5xwNYNX31

Źródło: Tomorrow Sp.

Ciekawostka

Obojczyki są to kości wchodzące w skład szkieletu człowieka i tych zwierząt, które podobnie jak ludzie mogą odwodzić (rozchylać na boki) kończyny. Zatem na przykład pies i koń, w przeciwieństwie do kreta, nie posiadają obojczyków.

Polecenie 2

Na podstawie kształtu miednicy można rozpoznać płeć. Zastanów się, kto ma szerszą miednicę: kobieta czy mężczyzna? Dlaczego ich miednice się różnią?

Obserwacja 1

Badanie wzajemnego położenia kości przedramienia.

Co będzie potrzebne

 • odsłonięta kończyna górna.

Instrukcja

 1. Wyciągnij prawą rękę przed siebie dłonią do dołu.

 2. Połóż lewą rękę na przedramieniu w połowie jego długości.

 3. Określ na podstawie dotyku, jak ułożone są kości przedramienia.

 4. Ustaw prawą rekę dłonią do góry. Sprawdź dotykiem, czy kości przedramienia zmieniły położenie.

 5. Czynność powtórz.

 6. Narysuj schemat ręki z obiema kośćmi przedramienia i dłonią w obu badanych pozycjach.

 7. Sprawdź inne ruchy, które wykonuje przedramię w stosunku do ramienia.

Podsumowanie

Jeśli podczas obracania ręki kości przedramienia krzyżują się, oznacza to, że staw łokciowy jest stawem obrotowym. Jeśli kończynę można zginać w stawie łokciowym, to znaczy, że mamy do czynienia ze stawem zawiasowym. W stawie łokciowym łaczą się 3 kości objęte jedną torebką stawową.

iVfrJ7QgcU_d5e390
 • Szkielet stanowi rusztowanie organizmu i nadaje mu kształt.

 • Szkielet osiowy tworzą czaszka oraz kręgosłup z klatką piersiową.

 • Przebiegający wzdłuż tułowia kręgosłup jest dla niego podporą, umożliwia wyginanie ciała, amortyzuje wstrząsy docierające do czaszki, chroni położony w kanale kręgowym rdzeń kręgowy.

 • Czaszka tworzy osłonę dla mózgu i chroni narządy zmysłów.

 • Klatka piersiowa jest złożona z wielu kości połączonych głównie ruchomo; wraz z mięśniami odpowiada za ruchy oddechowe.

 • Kończyny łączą się ze szkieletem osiowym poprzez obręcze.

Praca domowa

Polecenie 3. 1

Wyjaśnij, posługując się przykładem wybranej kości, że jej budowa zależy od funkcji, jaką ta kość pełni w szkielecie.

Polecenie 3. 2

Wskaż na swoim ciele położenie mostka, żuchwy, oczodołu, kości piszczelowej, kości stępu, dźwigacza i obrotnika, kości krzyżowej.

iVfrJ7QgcU_d5e454
kanał kręgowy

kanał kręgowy

kanał utworzony przez łączące się za trzonem kręgu łuki kręgosłupa; przebiega w nim element układu nerwowego – rdzeń kręgowy

kręg

kręg

kość różnokształtna stanowiąca jednostkę budulcową kręgosłupa; składa się z trzonu, łuków kręgowych i wyrostków

kręgosłup

kręgosłup

część szkieletu osiowego zbudowana z kręgów ułożonych jeden nad drugim; u człowieka wyznacza pionową oś ciała

obręcz barkowa

obręcz barkowa

obręcz kończyny górnej; kostny element szkieletu łączący kończynę górną wolną ze szkieletem osiowym; składa się z obojczyka i łopatki

obręcz miednicowa

obręcz miednicowa

obręcz kończyny dolnej; kostny element szkieletu łączący kończynę dolną wolną (nogę) ze szkieletem osiowym; składa się z 2 kości miednicznych

rdzeń kręgowy

rdzeń kręgowy

część centralnego układu nerwowego położona w kanale kręgowym; odpowiada za przekazywanie informacji do mózgu i z mózgu oraz kontrolę czynności wykonywanych odruchowo

szkielet

szkielet

twarda struktura zbudowana z substancji organicznych i nieorganicznych, stanowiąca rusztowanie ciała i podporę dla mięśni

szkielet osiowy

szkielet osiowy

część szkieletu tworząca oś ciała, zbudowana z czaszki, kręgosłupa, żeber i mostka

iVfrJ7QgcU_d5e589

Ćwiczenie 1

RLxowSCNoRMjW1
zadanie interaktywne

Uzupełnij luki w tekście, wpisując brakujące wyrazy.

Najbardziej masywnym elementem kręgu jest............. Kanał kręgosłupa tworzą............ kręgów. W jego wnętrzu biegnie............ kręgowy.

Źródło: Monika Zaleska-Szczygieł, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 2

RxeHQeajS7lFx1
zadanie interaktywne

Źródło: Monika Zaleska-Szczygieł, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 3

R1LD3JLgyD2sA1
zadanie interaktywne

Źródło: Monika Zaleska-Szczygieł, licencja: CC BY 3.

classicmobile

Ćwiczenie 4

R14WXg27VAiMR1
Złóż szkielet człowieka

Źródło: Tomorrow Sp.

static

Cele edukacyjne zgodne z etapem kształcenia

Po zapoznaniu się z e‑materiałem uczeń:

 1. kształci umiejętności słuchania i czytania na poziomie informacyjnym i interpretacyjnym;

 2. wbogaca słownictwo i rozwija umiejętność wypowiadania się w mowie i piśmie, formułowania i wyrażania własnych opinii na temat postaci literackich z zachowaniem właściwego stylu języka;

 3. poznaje pojęcia związane z charakterystyką zewnętrzną;

 4. poznaje pojęcia opisujące sposób zachowania, charakter, intelekt, styl życia i wyznawane poglądy.

m10ef00f807e1ebd7_1502093859156_0
 1. Charakterystyka pośrednia i bezpośrednia

 2. Jak z humorem opisać siebie?

 3. Charakterystyka artystyczna

1

Notatka dla prowadzącego

Notatka dla prowadzącego:

Przed rozpoczęciem pracy z audiobookiem, możesz skorzystać z przygotowanego scenariusza lekcji, który pokazuje, jak włączyć materiały multimedialne w tok lekcji.

R35ERocsWdLM11
W prostokątnym polu znajduje się strzałka skierowana w dół (symbol pobierania pliku) i napis „Pobierz załącznik”. Jest to przycisk pozwalający na wyświetlenie, pobranie i zapisanie pliku zawierającego scenariusz lekcji.

Źródło: Eduexpert Sp. z o. o. / Evaco Sp. o., licencja: CC BY 3. 0.

Wskazówka

W trakcie słuchania i czytania tekstów nagrania zwróć uwagę, jakie elementy powinna zawierać pełna charakterystyka postaci oraz na różnorodne sposoby charakteryzowania.

RhxeU8RYiKp96m10ef00f807e1ebd7_1536669155879_01
Na ekranie pokazany jest panel sterowania z aktywnymi klawiszami do odtwarzania zawartości audiobooka. W części górnej części znajdują się trzy klawisze. Pierwszy od lewej „Widok” umożliwia przełączenie między odtwarzaczem dźwiękowym audiobooka oznaczonym jako „Odtwarzacz” na liście wyboru a podglądem treści audiobooka oznaczonym jako „Tekst”. Odtwarzacz dźwiękowy oznaczony jako „Odtwarzacz” przedstawia żółty pasek, na którym podczas odtwarzania pojawia się tekst. Widok „Tekst” prezentuje pełny tekst pojawiający się w nagraniu. Widok „Dynamiczny” stanowi połączenie widoku „Odtwarzacz” i „Tekst". Klawisz środkowy „Książka” umożliwia nawigację po treści audiobooka. Klawisz trzeci od lewej „Więcej” – zawiera informacje o programie. Poniżej oddzielony linią znajduje się panel sterowania odtwarzacza nagrania. Poniżej panelu sterowania znajduje się żółty pasek, na którym w trakcie odtwarzania pokazywany jest tekst nagrania.

Wersja tekstowa z wyróżnieniem pojęć

Opisujemy swój wygląd i charakter

Rozdział 1 
Charakterystyka pośrednia i bezpośrednia

Nagranie zawiera fragment Opowieści wigilijnej Charlesa Dickensa oraz Quo Vadis, Henryka Sienkiewicza.
W życiu codziennym i zawodowym często opisujemy i charakteryzujemy siebie i innych. Robimy to w rozmowie z kolegami, konstruując pisma urzędowe, podania, listy motywacyjne. W szkole piszemy wypracowania o bohaterach literackich. Warto pamiętać, że opis i charakterystyka różnią się od siebie.

Opis skupia się na wyglądzie, cechach zewnętrznych osoby, postaci, a charakterystyka zaś oprócz informacji ogólnych o postaci i opisu wyglądu, zawiera analizę sposobu zachowania, charakteru, intelektu, stylu życia i wyznawanych poglądów.
W utworach literackich często spotykamy fragmenty charakterystyki postaci. Wówczas łatwo możemy sobie wyobrazić wygląd, ubiór, sposób zachowania postaci.
Pisarze stosują dwa typy charakterystyki postaci: charakterystykę pośrednią i bezpośrednią.

Oto przykłady:
Charakterystyka pośrednia
Charles Dickens, Opowieść Wigilijna
Scrooge nie kazał zamalować nazwiska starego Marleya na szyldzie swego domu handlowego. Jeszcze po wielu latach na szyldzie nad drzwiami wejściowymi ich firmy można było czytać: Scrooge i Marley. Firma ta bowiem była znana powszechnie. Nowicjusze w sprawach handlowych zwracali się do Scrooge’a – Scrooge albo Marley, on zaś odpowiadał na obydwa nazwiska. Było mu wyraźnie wszystko jedno. Trzeba też przyznać, że Scrooge miał silną rękę, gdy szło o interes. Chwytała ona, ściskała, ze skóry obdzierała swoją ofiarę, nie wypuszczając jej, aż po doszczętnym wyzyskaniu. Był to jednym słowem chciwy i stary grzesznik. Twardy i ostry jak krzemień; zamknięty w sobie, milczący i samotny jak ostryga. Zimno wewnętrzne wyostrzyło jego starcze rysy, wydłużyło nos, zmarszczyło policzki, uczyniło jego chód sztywnym, zaczerwieniało oczy i zabarwiało na niebiesko usta […].

Szron pokrywał jego głowę, brwi i chudą brodę. Wnosił ze sobą lodowatą temperaturę; zamrażał nią swe biuro podczas upału i nie podwyższał jej ani o jeden stopień nawet podczas wigilii Bożego Narodzenia. Zmiany pogody nie miały wpływu na Scrooge’a. Żadne ciepło nie mogło go ogrzać, żaden mróz bardziej oziębić. Niepogoda nie wiedziała, z której strony go zaatakować, największy deszcz, śnieg, grad czy zawierucha miały nad nim wyższość pod jednym tylko względem: one często okazywały się szczodrymi, spadały na świat i ludzi hojnie, dla Scrooge’a zaś takie pojęcia, jak szczodrość lub hojność w ogóle nie istniały. Nie zdarzyło się, aby ktoś z przyjaznym uśmiechem zatrzymał go na ulicy i powiedział: – Kochany Scrooge, jak się masz? Kiedy mnie odwiedzisz?

Żebracy nie prosili go o jałmużnę, dzieci nie pytały o godzinę, żadna kobieta ani mężczyzna nie pytali Scrooge’a o drogę. Nawet psy ślepców musiały go znać, bo gdy nadchodził – wciągały swych właścicieli do domów lub na podwórka, a potem machały ogonami, jakby chcąc powiedzieć: Brak oka jest lepszy od złego oka, mój niewidomy panie […]. Odstręczanie od siebie, przerażanie lodowatym chłodem spotykanych ludzi było dla niego tym, czym jest słodka legumina dla małych łakomczuchów.

Charakterystyka bezpośrednia
Henryk Sienkiewicza, Quo Vadis
Nie widziała go dotąd nigdy, a myślała, że wygląda inaczej. Wyobrażała sobie jakieś okropne oblicze ze skamieniałą w rysach złością, tymczasem ujrzała wielką, osadzoną na grubym karku głowę, straszną wprawdzie, ale niemal śmieszną, albowiem podobną z daleka do głowy dziecka. Tunika ametystowej barwy, zabronionej zwykłym śmiertelnikom, rzucała sinawy odblask na jego szeroką krótką twarz. Włosy miał ciemne, utrefione modą zaprowadzoną przez Othona, w cztery rzędy pukli. Brody nie nosił, gdyż przed niedawnym czasem poświęcił ją Jowiszowi, za co cały Rzym składał mu dziękczynienie, jakkolwiek po cichu szeptano sobie, iż poświęcił ją dlatego, że jak wszyscy z jego rodziny zarastał na czerwono. W jego silnie występującym nad brwiami czole było jednak coś olimpijskiego. W ściągniętych brwiach znać było świadomość wszechmocy; lecz pod tym czołem półboga mieściła się twarz małpy, pijaka i komedianta, próżna, pełna zmiennych żądz, zalana mimo młodego wieku tłuszczem, a jednak chorobliwa i plugawa. Ligii wydał się wrogim, lecz przede wszystkim ohydnym.

Rozdział 2 
Jak z humorem opisać siebie?

Nagranie składa się z fragmentów powieści Buszujący w zbożu, które zawierają charakterystykę głównego bohatera Holdena Caulfielda.

Charakterystyka bohatera
[…] Często mówię cholera. Może dlatego, że w ogóle nam niewyparzoną gębę, a może dlatego, że czasami zachowuję się dziecinnie jak na swój wiek. Wtedy miałem szesnaście lat – teraz mam siedemnaście – a czasem zachowuję się, jakbym miał trzynaście. Aż śmiesznie, bo wzrostu mam sześć i pół stopy i siwe włosy. Słowo daję, fakt. Na jednej połowie głowy – na prawej – mam tysiące siwych włosów. Miałem je od maleńkości. No i mimo to potrafię się tak zachowywać jak dwunastoletni pętak. Wszyscy mi to mówią, a najczęściej ojciec. Trochę w tym jest prawdy, ale nie cała prawda. Ludziom zawsze się zdaje, że wiedzą całą prawdę. Co do mnie, gwiżdżę na to, ale nieraz już mnie nudzi, kiedy powtarzają mi wszyscy w kółko, żebym pamiętał o swoim wieku. Czasem przecież postępuję, jakbym był znacznie starszy, niż jestem – słowo daję! – ale tego ludzie nigdy nie zauważają […].

[…] Większego łgarza ode mnie w życiu nie spotkaliście. Nie ma na to rady. Nawet kiedy idę do kiosku kupić tygodnik ilustrowany, a ktoś mnie pyta, dokąd się wybieram – odpowiadam jak z nut, że idę do opery. Okropny nałóg. Toteż gdy powiedziałem staremu Spencerowi, że muszę iść do sali gimnastycznej po swoje rzeczy, skłamałem bezczelnie […].

[…] Lubię takie książki, żeby od czasu do czasu można było się pośmiać. Czytam mnóstwo klasyków, jak na przykład: Powrót na rodzinną glebę i tym podobne, dość chętnie; czytam dużo książek o wojnie, a także sensacyjne powieści, lubię je, ale nie wzruszają mnie zanadto. Dopiero wtedy wiem, że mnie książka naprawdę zachwyciła, jeżeli po przeczytaniu myślę o jej autorze, że chciałbym z nim się przyjaźnić i móc po prostu telefonować do niego, ile razy przyjdzie mi ochota. Ale takich pisarzy nie ma wielu. Do tego IsakaDinesena mógłbym zatelefonować, owszem. Do Ringa Lardnera też, ale D. B. powiedział mi, że on już umarł. Są jednak takie książki, jak na przykład: W niewoli uczuć Somerseta Maughama. Czytałem to zeszłego lata. Dobre, nie ma co mówić, ale nie miałbym ochoty telefonować do Somerseta Maughama. Sam nie wiem, dlaczego. Po prostu nie jest to typ, z którym chce się pogadać przez telefon. Już raczej zadzwoniłbym do starego Thomasa Hardy […].

Rozdział 3 
Charakterystyka artystyczna

Nagranie zawiera utwór Bolesława Leśmiana pt. Wyszło z boru z poetycką charakterystyką postaci.

Wyszło z boru ślepawe, zjesieniałe zmrocze
Spłodzone samo przez się w sennej bezzadumie.
Nieoswojone z niebem patrzy w podobłocze
I węszy świat, którego nie zna, nie rozumie.

Swym cielskiem kostropatym kąpie się w kałuży,
Co nęci, jak ożywczych jadów pełna misa,
Czołgliwymi mackami krew z kwiatów wysysa
I ciekliną swych mętów po ziemi się smuży.

Zwierzę, co trwać nie zdoła zbyt długo na świecie,
Bo wszystko wokół tchnieniem zatruwa i gasi,
Lecz gdy ty białą dłonią głaszczesz je po grzbiecie,
Ono, mrucząc, do stóp twych korzy się i łasi.

Polecenie 1

Czym różni się charakterystyka pośrednia od bezpośredniej.

Polecenie 2

Czy według charakterystyki Holden jest podobny do większości nastolatków? Uzasadnij.

Polecenie 3

Co czyni charakterystykę przedstawioną w wierszu niezwykłą, niecodzienną?

m10ef00f807e1ebd7_1536669155879_0
m10ef00f807e1ebd7_1502093867461_0

– charakterystyka jest bardziej rozbudowana niż opis;
– można opisywać kogoś wprost, odnosząc się do jego wyglądu i cech (bezpośrednio);
– można także scharakteryzować kogoś za pomocą opisu sytuacji, przemyśleń innych osób (pośrednio);
– opisując siebie, posługujemy się autocharakterystyką.

R13fx4DXUWErl1

Źródło: Eduexpert Sp.

Praca domowa

Polecenie 4. 1

Wybierz ulubioną postać literacką i napisz jej charakterystykę. Twoja praca powinna zawierać elementy charakterystyki pośredniej i bezpośredniej.

m10ef00f807e1ebd7_1503905579466_0

Wskazówka

W przypadku braku możliwości rozwiązania zadania z klawiatury lub trudności z odczytem przez czytnik ekranu skorzystaj z innej wersji zadania.

classicmobile

Ćwiczenie 1

R1KNgUMapRHDu1
Na ekranie pokazane jest w ramce Ćwiczenie 1. zatytułowane: „Jaki to typ charakterystyki? ”. Pod tytułem podane jest polecenie, które brzmi: „Dla każdego fragmentu określ, jaki to typ charakterystyki”. Poniżej polecenia podane są cztery zdania. Pod każdym z nich znajdują się okienko, w którym jest napis „Wybierz odpowiedź” i strzałka w dół. Po naciśnięciu na okienko rozwija się lista możliwych odpowiedzi. Należy wybrać prawidłową. W prawym dolnym rogu ćwiczenia umieszczone są klawisze „Zapisz odpowiedź” i „Sprawdź” służący sprawdzeniu poprawności wykonania ćwiczenia.

Dla każdego fragmentu określ, jaki to typ charakterystyki.

autocharakterystyka, charakterystyka pośrednia, charakterystyka bezpośrednia, autocharakterystyka, autocharakterystyka, charakterystyka bezpośrednia, charakterystyka pośrednia, charakterystyka pośrednia, charakterystyka bezpośrednia, charakterystyka bezpośrednia, charakterystyka pośrednia, autocharakterystyka

1. „Jestem nudnym, szarym człowiekiem. Nie mam ochoty wchodzić w relacje z innymi ludźmi. Chyba jestem typem samotnika. Do tego ta chuda, wyblakła sylwetka”..........................................................
2. „Patrzę na niego i jego gesty, znudzenie, to jak przygląda się innym ludziom. To bardzo wiele mówi o człowieku. Nie słucha, nie patrzy im w oczy. ”..........................................................
3. „Miała 20 lat. Była wysoka i bardzo szczupła. Jej twarz zdawała się pociągła, otaczały ją bujne, brązowe loki. Zawsze ciekawa świata i drugiego człowieka. Każdy mógł na nią liczyć. Zuzanna była towarzyska, ciepła i zdecydowanie można ją było nazwać altruistką.
4. „Zawsze uciekał. Przed światem, codziennością, szarością. Błękitny ptak, człowiek-latawiec. Nie uśmiechał się do mnie, tylko zamyślenie…”..........................................................

Źródło: Eduexpert Sp.

static

classicmobile

Ćwiczenie 2

Ri0ki2Wp9jrm11
Na ekranie pokazane jest w ramce Ćwiczenie 2. zatytułowane: „Elementy charakterystyki”. Pod tytułem podane jest polecenie, które brzmi: „Podane określenia dopasuj do odpowiedniego zbioru”. Poniżej znajdują się trzy pola podpisane: „Wygląd”, „Cechy charakteru, usposobienie”, „Stosunek wobec innych”. Pod nimi znajdują się dwadzieścia trzy kafelki z określeniami, które należy umieścić w odpowiednim polu.

Podane określenia dopasuj do odpowiedniego zbioru.

zadbany, inteligentny, jowialny, gruboskórny, otwarty, rudawy, zabawny, figlarne spojrzenie, serdeczny, bystry, siwiejący, rubaszny, tolerancyjny, rycerski, dobroduszny, piegowaty, bystry wzrok, niechlujny, porywczy, krępy, życzliwy, wybuchowy, nieustępliwy
WYGLĄD 
CECHY CHARAKTERU, USPOSOBIENIESTOSUNEK WOBEC INNYCH

Źródło: Eduexpert Sp.

static

Inna wersja zadania

RHeLv1y5FkH7P1

Ćwiczenie 3

Na ekranie wyświetla się inna wersja zadania drugiego. Ćwiczenie ma tytuł: „Elementy charakterystyki”. Polecenie brzmi: „Podane określenia dopasuj do odpowiedniego zbioru”. Poniżej wymienione są dwadzieścia trzy określenia opisujące charakter, wygląd lub stosunek do innych. Pod każdym określeniem zamieszczona jest rozwijana lista. Za pomocą rozwijanej listy należy wybrać jedną z odpowiedzi: czy podane określenie wiąże się z wyglądem, charakterem lub usposobieniem czy stosunkiem wobec innych. W prawym dolnym rogu znajdują się klawisze „Zapisz odpowiedź” i „Sprawdź” umożliwiający sprawdzenie poprawności rozwiązania odpowiedzi. " data-editor-no-parse="">STOSUNEK WOBEC INNYCH, WYGLĄD, CECHY CHARAKTERU, USPOSOBIENIE, CECHY CHARAKTERU, USPOSOBIENIE, CECHY CHARAKTERU, USPOSOBIENIE, STOSUNEK WOBEC INNYCH, CECHY CHARAKTERU, USPOSOBIENIE, CECHY CHARAKTERU, USPOSOBIENIE, CECHY CHARAKTERU, USPOSOBIENIE, STOSUNEK WOBEC INNYCH, CECHY CHARAKTERU, USPOSOBIENIE, WYGLĄD, STOSUNEK WOBEC INNYCH, WYGLĄD, CECHY CHARAKTERU, USPOSOBIENIE, STOSUNEK WOBEC INNYCH, WYGLĄD, CECHY CHARAKTERU, USPOSOBIENIE, WYGLĄD, STOSUNEK WOBEC INNYCH, STOSUNEK WOBEC INNYCH, WYGLĄD, WYGLĄD, STOSUNEK WOBEC INNYCH, STOSUNEK WOBEC INNYCH, CECHY CHARAKTERU, USPOSOBIENIE, WYGLĄD, WYGLĄD, WYGLĄD, CECHY CHARAKTERU, USPOSOBIENIE, WYGLĄD, CECHY CHARAKTERU, USPOSOBIENIE, STOSUNEK WOBEC INNYCH, STOSUNEK WOBEC INNYCH, WYGLĄD, CECHY CHARAKTERU, USPOSOBIENIE, CECHY CHARAKTERU, USPOSOBIENIE, WYGLĄD, STOSUNEK WOBEC INNYCH, WYGLĄD, WYGLĄD, WYGLĄD, WYGLĄD, CECHY CHARAKTERU, USPOSOBIENIE, CECHY CHARAKTERU, USPOSOBIENIE, STOSUNEK WOBEC INNYCH, CECHY CHARAKTERU, USPOSOBIENIE, STOSUNEK WOBEC INNYCH, CECHY CHARAKTERU, USPOSOBIENIE, WYGLĄD, STOSUNEK WOBEC INNYCH, CECHY CHARAKTERU, USPOSOBIENIE, WYGLĄD, WYGLĄD, WYGLĄD, CECHY CHARAKTERU, USPOSOBIENIE, STOSUNEK WOBEC INNYCH, WYGLĄD, CECHY CHARAKTERU, USPOSOBIENIE, CECHY CHARAKTERU, USPOSOBIENIE, STOSUNEK WOBEC INNYCH, STOSUNEK WOBEC INNYCH, CECHY CHARAKTERU, USPOSOBIENIE, WYGLĄD, STOSUNEK WOBEC INNYCH, STOSUNEK WOBEC INNYCH, STOSUNEK WOBEC INNYCH, STOSUNEK WOBEC INNYCH, STOSUNEK WOBEC INNYCHwybuchowy
............................................................
bystry
............................................................
tolerancyjny
............................................................
dobroduszny
............................................................
niechlujny
............................................................
rubaszny
............................................................
siwiejący
............................................................
gruboskórny
............................................................
figlarne spojrzenie
............................................................
zadbany
............................................................
piegowaty
............................................................
bystry wzrok
............................................................
zabawny
............................................................
rudawy
............................................................
nieustępliwy
............................................................
życzliwy
............................................................
krępy
............................................................
otwarty
............................................................
rycerski
............................................................
jowialny
............................................................
serdeczny
............................................................
inteligentny
............................................................
porywczy
............................................................

Źródło: Eduexpert Sp.

classicmobile

Ćwiczenie 4

RJVXH1cD3aDgJ1
Na ekranie pokazane jest w ramce Ćwiczenie 3. zatytułowane: „Kim/czym jest”. Pod tytułem podane jest polecenie, które brzmi: „Wybierz wyrazy, które pasują do przedstawionej w wierszu Leśmiana postaci”. Poniżej znajduje się pięć zdań. Zdania są niedokończone. W zdaniach znajdują się okienka, w których jest napis „Wybierz odpowiedź” i strzałka w dół. Należy wybrać poprawną.

Wybierz wyrazy, które pasują do przedstawionej w wierszu Leśmiana postaci.

ślepota, przyjazny, ponętne, zachwycającej zjawy, głowa, przerażającej kreatury, zwinne, potwora, niezwykłe, empatyczny, kompana do zabawy, despotyczny, spokojnej postaci, postawa, demiurga1. Stworzenie było................................................. Sprawiało wrażenie................................................. Potwór zdawał się................................................. Patrzyłem na tego.................................................
5. Od razu zwracała uwagę jego.................................................

Źródło: Eduexpert Sp.

static

m10ef00f807e1ebd7_1502358147126_0
Ambiwalentny

Ambiwalentny

(łac. ambo – obaj i valens – mocny, skuteczny) dwuznaczny, zawierający elementy przeciwstawne.

Demiurg

Demiurg

(gr. demiourgos) siła twórcza, twórca; boski budowniczy świata.

Hibernacja

Hibernacja

(łac. hibernus – zimowy) zmniejszenie intensywności procesów życiowych organizmu przez obniżenie temperatury ciała lub zastosowanie środków farmakologicznych, dotyczy niektórych zwierząt.

Jowialny

Jowialny

mający pogodne usposobienie.

Konfabulacja

Konfabulacja

(łac. konfabulare – wymyślać równolegle) zmyślanie, koloryzowanie na jakiś temat.

Prostolinijny

Prostolinijny

postępujący w sposób uczciwy, szczery i otwarty; też: świadczący o takich cechach.

Rubaszny

Rubaszny

bardzo bezpośredni i bezceremonialny w sposobie bycia; prosty, swobodny w sposobie bycia, niezwracający uwagi na formy towarzyskie.

m10ef00f807e1ebd7_1522759004116_0

E‑podręcznik „Kultura odmienia”

http://www. pl/reader/c/131144/v/latest/t/student-canon

1. 1. 2. 5. Jacy oni są? Charakterystyka postaci

http://www. pl/reader/c/131144/v/latest/t/student-canon/m/j0000007UMB1v50

Strony dostępne w domenie www. gov. pl mogą zawierać adresy skrzynek mailowych. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania.Szczegóły przetwarzania danych przez każdą z jednostek znajdują się w ich politykach przetwarzania danych osobowych.

Wszystkie treści publikowane w serwisie są udostępniane na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 3. 0 Polska (CC BY-NC-ND 3. 0 PL), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.

Podręcznik opisu ogólnego Emerson Bettis Tec2 Ccm

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik opisu ogólnego Emerson Bettis Tec2 Ccm

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik opisu ogólnego Emerson Bettis Tec2 Ccm