Podręcznik planowania, instalacji i serwisu Fujitsu Arrows Tab F 02f

Podręcznik planowania, instalacji i serwisu Fujitsu Arrows Tab F 02f zawiera wszystkie informacje potrzebne do skonfigurowania i wdrożenia tabletu. Zawiera instrukcje dotyczące planowania, instalacji i serwisu tabletu, a także informacje o systemie operacyjnym i funkcjach systemu. Podręcznik zawiera również szczegółowe informacje na temat podłączania tabletu do sieci i używania aplikacji mobilnych, które są dostępne. Ponadto, instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i inne ważne informacje są również dostępne w tym podręczniku. Dzięki prostym instrukcjom i wyczerpującym informacjom, ten podręcznik jest doskonałym przewodnikiem dla administracji oraz instalacji i serwisu tabletu Fujitsu Arrows Tab F 02f.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik planowania, instalacji i serwisu Fujitsu Arrows Tab F 02fOSTRZEŻENIE

Tlenek węgla (CO) to gaz trujący. Wdychanie tlenku węgla może spowodować utratę przytomności i powoduje zagrożenie życia.

Spaliny silnikowe zawierają tlenek węgla, który jest bezbarwny i bezwonny.

Nie wdychać spalin.

W przypadku wyczuwania w pojeździe zapachu spalin należy natychmiast otworzyć okna. Wdychanie tlenku węgla może spowodować utratę przytomności i stanowi zagrożenie życia.

Układ wydechowy musi być absolutnie szczelny.

Układ wydechowy należy sprawdzać przy każdym podniesieniu pojazdu (dla wymiany oleju lub z innego powodu). Jeżeli odgłosy emitowane przez układ wydechowy zmieniły się lub jeżeli w spód pojazdu uderzył jakiś przedmiot, układ wydechowy powinna niezwłocznie sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Nie uruchamiać silnika w zamkniętych pomieszczeniach.

Pozostawianie pracującego silnika na biegu jałowym w garażu jest niebezpieczne nawet przy otwartych drzwiach garażu. W garażu silnik nie powinien pracować przez czas dłuższy niż potrzebny do wyjazdu z garażu.

Jeżeli w pojeździe znajdują się pasażerowie, unikać pozostawiania przez dłuższy czas silnika pracującego na biegu jałowym.

Jeżeli w pojeździe są pasażerowie, a konieczne jest pozostawienie silnika pracującego na biegu jałowym przez dłuższy czas, można to zrobić wyłącznie na otwartej przestrzeni. Należy w takim przypadku włączyć dopływ powietrza z zewnątrz i wysoki bieg dmuchawy — zapewni to dopływ świeżego powietrza do wnętrza.

Nie zasłaniać wlotów powietrza.

Aby zapewnić prawidłowe działanie wentylacji, należy upewnić się, że wloty powietrza przed szybą czołową nie są przykryte śniegiem, lodem, liśćmi ani innymi przedmiotami.

W przypadku konieczności jazdy z otwartą klapą bagażnika:

Zamknąć wszystkie okna.

Otworzyć wyloty powietrza w desce rozdzielczej.

Włączyć dopływ powietrza z zewnątrz, nawiew na podłogę lub na twarz i wysoki bieg dmuchawy.

Przed rozpoczęciem jazdy

Przed zajęciem miejsca w pojeździe

• Upewnić się, że wszystkie szyby, lusterka zewnętrzne oraz lampy są czyste i niezasłonięte.

• Usunąć z nich szron, śnieg lub lód.

• Sprawdzić wzrokowo, czy opony nie są nierównomiernie zużyte ani uszkodzone.

• Sprawdzić, czy pod pojazdem nie ma śladów wycieków.

• Przed rozpoczęciem cofania upewnić się, że za pojazdem nie ma żadnych przeszkód.

Przed ruszeniem

• Upewnić się, że maska silnika, klapa bagażnika oraz wszystkie drzwi są prawidłowo zamknięte i zablokowane.

• Wyregulować ustawienie fotela kierowcy i kierownicy.

• Prawidłowo ustawić wewnętrzne lusterko wsteczne i lusterka zewnętrzne.

• Sprawdzić, czy działają wszystkie światła.

• Zapiąć pas bezpieczeństwa. Sprawdzić, czy wszyscy pasażerowie zapięli pasy bezpieczeństwa.

• Włączyć stacyjkę (stan ON) i sprawdzić wskaźniki oraz lampki w zestawie wskaźników, a także komunikaty na wyświetlaczu.

• Sprawdzić, czy wszystkie przewożone przedmioty są prawidłowo umieszczone i zamocowane.

OSTRZEŻENIE

Aby ograniczyć POWAŻNE ZAGROŻENIE ZDROWIA LUB ŻYCIA, należy stosować następujące środki ostrożności:

• ZAWSZE zapinać pasy bezpieczeństwa. Podczas jazdy kierowca i wszyscy pasażerowie muszą mieć prawidłowo zapięte pasy bezpieczeństwa. Więcej informacji podano w podrozdziale „Pasy bezpieczeństwa” w rozdziale 3.

• Podczas prowadzenia pojazdu zawsze stosować zasadę ograniczonego zaufania. Zakładać, że inni kierowcy lub piesi mogą nie zachowywać uwagi i popełniać błędy.

• Koncentrować się na prowadzeniu. Dekoncentracja kierowcy może być przyczyną wypadków.

• Utrzymywać bezpieczną odległość do pojazdu poprzedzającego. png"/>OSTRZEŻENIE

NIGDY nie kierować pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Kierowanie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających jest niebezpieczne i może doprowadzić do wypadku powodującego POWAŻNE ZAGROŻENIE ZDROWIA LUB ŻYCIA.

Jazda pod wpływem alkoholu stanowi główną przyczynę wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Nawet niewielka ilość alkoholu wpływa negatywnie na refleks kierowcy oraz sposób odbierania i oceny sytuacji na drodze. Spożycie nawet bardzo niewielkiej ilości alkoholu może ograniczyć zdolność kierowcy do reagowania na zmianę warunków i sytuacje niebezpieczne. Każda dodatkowa ilość spożytego alkoholu wydłuża czas reakcji.

Prowadzenie pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających jest równie lub nawet bardziej niebezpieczne niż pod wpływem alkoholu.

Prowadzenie pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających zdecydowanie zwiększa ryzyko spowodowania poważnego wypadku. Nie wolno kierować pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających. Nie należy również wsiadać do pojazdu prowadzonego przez osobę pod wpływem substancji zabronionych. W takim przypadku należy skorzystać z pomocy innego kierowcy lub zamówić taksówkę.

Stacyjka

• NIGDY nie zezwalać dzieciom ani innym osobom nieznającym pojazdu na dotykanie stacyjki ani żadnych elementów sterowania pojazdem. Może to spowodować nagłe ruszenie pojazdu.

• Podczas jazdy NIGDY nie sięgać przez kierownicę do stacyjki ani do żadnych innych elementów sterowania. Może to doprowadzić do utraty panowania nad pojazdem i wypadku.

Stacyjka na kluczyk (jeżeli występuje)

OSTRZEŻENIE

• Podczas jazdy NIGDY nie ustawiać kluczyka w położeniu LOCK ani ACC, z wyjątkiem sytuacji awaryjnych. Powoduje to wyłączenie silnika, a zatem również wspomagania układu kierowniczego i hamulcowego. Utrudnia to kierowanie oraz hamowanie i może w konsekwencji doprowadzić do wypadku.

• Przed opuszczeniem pojazdu kierowca powinien zawsze upewnić się, że włączony jest 1. bieg (mechaniczna skrzynia biegów) lub selektor znajduje się w położeniu N (zautomatyzowana mechaniczna skrzynia biegów), włączyć hamulec postojowy i ustawić kluczyk w położeniu LOCK.

W przypadku niezachowania tych środków ostrożności pojazd może niespodziewanie ruszyć.

Nie używać dostępnych w handlu osłon na kluczyki. Mogą one uniemożliwić uruchomienie silnika z powodu zakłócenia komunikacji.

Położenia kluczyka w stacyjce

Działanie

Uwagi

LOCK

Kluczyk można wyjąć ze stacyjki tylko w położeniu LOCK.

Włącza się wtedy blokada kierownicy zabezpieczająca
przed kradzieżą.

ACC

Można używać akcesoriów elektrycznych.

Kierownica jest odblokowana.

Jeżeli ustawienie kluczyka w położeniu ACC jest utrudnione, aby zwolnić blokadę kierownicy należy przekręcając kluczyk nieznacznie obrócić kierownicę w prawo i w lewo.

ON

Położenie to jest normalnym położeniem kluczyka po uruchomieniu silnika.

Dostępne są wszystkie funkcje i akcesoria.

Po ustawieniu kluczyka z położenia ACC do położenia ON można sprawdzić lampki ostrzegawcze.

Aby zapobiec rozładowaniu akumulatora, nie należy pozostawiać kluczyka w położeniu ON przy wyłączonym silniku.

START

Przekręcenie i przytrzymanie kluczyka w położeniu START powoduje uruchomienie silnika.
Po zwolnieniu kluczyk powraca do położenia ON.

Rozrusznik pracuje do momentu zwolnienia kluczyka.

Położenie kluczyka

Uruchamianie silnika

OSTRZEŻENIE

• Do prowadzenia samochodu należy zawsze zakładać odpowiednie obuwie. Niewłaściwe obuwie, takie jak buty na wysokich obcasach, buty narciarskie, sandały, klapki itp. może przeszkadzać w prawidłowym naciskaniu pedału hamulca i/lub przyspieszenia.

• Nie uruchamiać pojazdu przy naciśniętym pedale przyspieszenia. Może to spowodować ruszenie pojazdu i doprowadzić do wypadku.

• Poczekać, aż prędkość obrotowa silnika obniży się. Zwolnienie pedału hamulca przy wysokiej prędkości obrotowej może spowodować nieoczekiwane ruszenie pojazdu.

Pojazdy z mechaniczną skrzynią biegów:

1. Upewnić się, że hamulec postojowy jest włączony.

2. Upewnić się, że dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu neutralnym.

3. Wcisnąć pedał sprzęgła i pedał hamulca.

4. Ustawić kluczyk w położeniu START. Przytrzymać kluczyk w tym położeniu (przez maksymalnie 10 sekund) do momentu uruchomienia silnika, a następnie zwolnić kluczyk.

Pojazdy ze zautomatyzowaną mechaniczną skrzynią biegów:

2. Upewnić się, że selektor znajduje się w położeniu N. Mocno wcisnąć pedał hamulca. Jeżeli selektor nie znajduje się w położeniu N, silnika nie można uruchomić. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/images/info. png"/>Informacja

• Nie czekać na rozgrzanie silnika w stojącym pojeździe. Aby rozgrzać silnik, należy rozpocząć jazdę, utrzymując umiarkowaną prędkość obrotową (unikać gwałtownego zwiększania i zmniejszania prędkości obrotowej).

• Zawsze uruchamiać silnik przy wciśniętym pedale hamulca. Podczas uruchamiania silnika nie naciskać pedału przyspieszenia. Podczas rozgrzewania silnika nie zwiększać nadmiernie prędkości obrotowej.

Aby uniknąć uszkodzenia pojazdu:

• Nie przytrzymywać kluczyka w położeniu START przez dłużej niż 10 sekund. Przed podjęciem ponownej próby uruchomienia silnika poczekać od 5 do 10 sekund.

• Nie ustawiać kluczyka w położeniu START przy pracującym silniku, ponieważ może to spowodować uszkodzenie rozrusznika.

• Jeżeli silnik zgasł podczas jazdy, o ile warunki drogowe na to pozwalają, można podczas jazdy ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu neutralnym i włączając rozrusznik (stan START stacyjki) spróbować ponownie uruchomić silnik.

• Nie podejmować prób uruchomienia silnika, pchając lub ciągnąc pojazd.

Przycisk Start/Stop (jeżeli występuje)

Podświetlenie przycisku Start/Stop (jeżeli występuje) włącza się po otwarciu drzwi przednich i gaśnie po 30 sekundach od momentu zamknięcia drzwi. png"/>OSTRZEŻENIE

Wyłączanie silnika w sytuacji awaryjnej:

Przez ponad 2 sekundy naciskać przycisk Start/Stop lub w ciągu 3 sekund trzykrotnie szybko nacisnąć i zwolnić przycisk Start/Stop.

Jeżeli pojazd jedzie rozpędem, można ponownie uruchomić silnik wciskając pedał hamulca (zautomatyzowana mechaniczna skrzynia biegów)/wciskając pedał hamulca i pedał sprzęgła (mechaniczna skrzynia biegów), ustawiając dźwignię zmiany biegów w położeniu neutralnym i naciskając przycisk Start/Stop.

• NIGDY nie naciskać przycisku Start/Stop podczas jazdy, z wyjątkiem sytuacji awaryjnych.

• Przed opuszczeniem pojazdu kierowca powinien zawsze włączyć hamulec postojowy, wyłączyć stacyjkę (stan LOCK/OFF) i zabrać inteligentny kluczyk ze sobą. W przypadku niezachowania tych środków ostrożności pojazd może niespodziewanie ruszyć.

Stany przycisku Start/Stop

Stan przycisku

OFF

• Aby wyłączyć silnik, należy zatrzymać pojazd i nacisnąć przycisk Start/Stop.

• Włącza się wtedy blokada kierownicy zabezpieczająca przed kradzieżą.

Jeżeli drzwi kierowcy zostaną otwarte, a kierownica nie jest prawidłowo zablokowana, rozlega się dźwiękowy sygnał ostrzegawczy.

• Przy wyłączonej stacyjce (stan OFF) bez naciskania pedału sprzęgła nacisnąć przycisk Start/Stop.

• Można używać akcesoriów elektrycznych.

• Kierownica jest odblokowana.

• Aby zapobiec rozładowaniu akumulatora, po 1 godzinie przycisk Start/Stop przełącza się automatycznie ze stanu ACC w stan OFF.

• Jeżeli kierownica nie odblokuje się prawidłowo, przycisk Start/Stop nie działa. Aby w takim przypadku zwolnić
blokadę kierownicy, należy nacisnąć przycisk Start/Stop, skręcając kierownicą na przemian w lewo i w prawo.

• Przy stacyjce w stanie ACC bez wciskania pedału sprzęgła nacisnąć przycisk Start/Stop.

• Przed uruchomieniem silnika można sprawdzić lampki ostrzegawcze w zestawie wskaźników.

Aby zapobiec rozładowaniu akumulatora, nie należy pozostawiać przycisku Start/Stop w stanie ON przy wyłączonym silniku.

Aby uruchomić silnik, wcisnąć pedał sprzęgła i pedał hamulca, ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu neutralnym, a następnie nacisnąć przycisk Start/Stop.

Naciśnięcie przycisku Start/Stop bez wciśnięcia pedału
sprzęgła nie spowoduje uruchomienia silnika. Stan przycisku Start/Stop zmienia się w następującej kolejności:

OFFACCON

• Nie uruchamiać pojazdu przy naciśniętym pedale przyspieszenia.

Może to spowodować ruszenie pojazdu i doprowadzić do wypadku.

• Naciśnięcie przycisku Start/Stop powoduje uruchomienie silnika tylko wtedy, gdy inteligentny kluczyk znajduje się w pojeździe.

• Uruchomienie silnika może być niemożliwe, jeżeli inteligentny kluczyk znajduje się w pojeździe, ale w zbyt dużej odległości od kierowcy.

• Jeżeli stacyjka znajduje się w stanie ACC lub ON i którekolwiek z drzwi pojazdu są otwarte, system sprawdza obecność inteligentnego kluczyka. Jeżeli system nie wykrywa inteligentnego kluczyka w samochodzie, lampka sygnalizacyjna miga i pojawia się komunikat ostrzegawczy „Key not in vehicle” (kluczyk poza samochodem). Jeżeli wszystkie drzwi są zamknięte, dodatkowo na ok. 5 sekund włącza się dźwiękowy sygnał ostrzegawczy. Kiedy stacyjka jest w stanie ACC lub silnik pracuje, inteligentny kluczyk powinien znajdować się w pojeździe.

Pojazdy z mechaniczną skrzynią biegów:

1. Zawsze mieć przy sobie inteligentny kluczyk.

5. Nacisnąć przycisk Start/Stop. Wcisnąć pedał hamulca.

• Jeżeli silnik zgasł podczas jazdy i warunki drogowe na to pozwalają, można podczas jazdy ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu neutralnym i naciskając przycisk Start/Stop spróbować ponownie uruchomić silnik.

Przycisku Start/Stop nie należy naciskać przez dłużej niż 10 sekund — z wyjątkiem przypadku, gdy przepalony jest bezpiecznik świateł stopu.

Jeżeli przepalony jest bezpiecznik świateł stopu, silnika nie można uruchomić normalnie. W takim przypadku należy wymienić bezpiecznik na nowy. Jeżeli wymiana bezpiecznika nie jest możliwa, silnik można uruchomić, naciskając przez 10 sekund przycisk Start/Stop w stanie ACC.

Dla bezpieczeństwa przed uruchomieniem silnika należy zawsze wciskać pedał hamulca.

Informacja

Jeżeli bateria inteligentnego kluczyka jest słaba lub kluczyk nie działa prawidłowo, można uruchomić silnik, naciskając przycisk Start/Stop inteligentnym kluczykiem tak, jak pokazano na ilustracji.

Mechaniczna skrzynia biegów (jeżeli występuje)

Operowanie mechaniczną skrzynią biegów

Mechaniczna skrzynia biegów posiada 5 przełożeń do jazdy do przodu. Wszystkie biegi do przodu są w pełni zsynchronizowane, co ułatwia zmianę biegu na wyższy lub niższy. png"/>OSTRZEŻENIE

Przed opuszczeniem pojazdu kierowca powinien zawsze upewnić się, że włączony jest 1. bieg (jeżeli pojazd stoi pod górę) lub bieg wsteczny (jeżeli pojazd stoi w dół), włączyć hamulec postojowy i wyłączyć stacyjkę (stan LOCK/OFF).

Przed włączeniem biegu wstecznego (R) należy upewnić się, że pojazd zatrzymał się, a następnie na moment ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu neutralnym.

Jeżeli po zatrzymaniu pojazdu włączenie biegu pierwszego lub wstecznego jest utrudnione, należy wykonać następujące czynności:

1. Ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu neutralnym i zwolnić pedał sprzęgła. Wcisnąć pedał sprzęgła i włączyć bieg pierwszy lub wsteczny. png"/>Informacja

Przy niskich temperaturach otoczenia zmiana biegu może być utrudniona, do momentu rozgrzania się oleju w skrzyni biegów.

Operowanie sprzęgłem (jeżeli występuje)

Pedał sprzęgła należy wciskać do oporu w następujących przypadkach:

– Uruchamianie silnika

Silnika nie można uruchomić bez wciśnięcia pedału sprzęgła.

– Zmiana biegu

Aby ruszyć, należy powoli zwalniać pedał sprzęgła, równocześnie naciskając delikatnie pedał przyspieszenia.

Pedał sprzęgła należy zwalniać powoli. Podczas jazdy pedał sprzęgła powinien być zawsze całkowicie zwolniony.

Aby uniknąć przedwczesnego zużycia lub uszkodzenia sprzęgła:

• Podczas jazdy nie opierać stopy na pedale sprzęgła.

• Nie utrzymywać pojazdu z pracującym silnikiem na pochyłości (np. po zatrzymaniu pod górę) za pomocą częściowo wciśniętego pedału sprzęgła.

• Zawsze wciskać pedał sprzęgła do oporu.

• Nie ruszać z 2. biegu, chyba że ruszanie odbywa się na śliskiej nawierzchni.

• Pedał sprzęgła należy zawsze wciskać do oporu i pamiętać, by nie nacisnąć go ponownie zanim po zwolnieniu nie powróci do położenia wyjściowego. Ponowne naciśnięcie pedału sprzęgła przed jego powrotem do położenia wyjściowego może spowodować uszkodzenie układu sprzęgła.

Zmiana biegu na niższy

Kiedy konieczne jest zwolnienie (np. w ruchu ulicznym) lub podczas jazdy pod górę należy zmienić bieg na niższy zanim silnik zacznie tracić moc.

Zmiana biegu na niższy zmniejsza również ryzyko zgaśnięcia silnika i umożliwia lepsze przyspieszenie, gdy będzie to możliwe.

Na zjazdach zmiana biegu na niższy pomaga zachować bezpieczną prędkość poprzez hamowanie silnikiem i ogranicza zużycie hamulców.

Aby uniknąć uszkodzenia silnika, sprzęgła i skrzyni biegów:

• Podczas zmiany biegu z piątego na czwarty należy uważać, by nie przesunąć dźwigni zmiany biegów za daleko w lewo i nie włączyć przypadkowo biegu drugiego. Tak znaczna redukcja może wywołać gwałtowny wzrost prędkości obrotowej silnika do zakresu oznaczonego na obrotomierzu na czerwono.

• Nie należy redukować biegu o więcej niż dwa na raz. Jeżeli silnik pracuje z wysoką prędkością obrotową (5000 obr. /min lub więcej), w ogóle nie należy redukować biegu. Taka redukcja może spowodować uszkodzenie silnika, sprzęgła i skrzyni biegów.

Prawidłowa technika jazdy

• Podczas zjeżdżania ze wzniesień nigdy nie ustawiać dźwigni zmiany biegów w położeniu neutralnym i nie zjeżdżać rozpędem. Jest to bardzo niebezpieczne.

• Nie należy naciskać zbyt długo na pedał hamulca. Może to spowodować przegrzanie elementów układu hamulcowego, a w konsekwencji ich usterkę.

• Na długich zjazdach należy zmienić bieg na niższy i hamować silnikiem. Hamowanie silnikiem umożliwia utrzymywanie bezpiecznej prędkości.

• Przed zmianą biegu na niższy należy zwolnić. Dzięki temu silnik nie przekroczy dopuszczalnego zakresu prędkości obrotowej. Przekroczenie takie może spowodować uszkodzenie silnika.

• Przy bocznym wietrze należy zwolnić. Zapewni to zachowanie pełnej kontroli nad pojazdem.

• Aby nie uszkodzić skrzyni biegów, przed próbą włączenia biegu wstecznego należy upewnić się, że pojazd zatrzymał się całkowicie.

• Na śliskiej nawierzchni należy zachowywać szczególną ostrożność. Dotyczy to szczególnie hamowania, przyspieszania i zmiany biegów. Gwałtowna zmiana prędkości na śliskiej nawierzchni może spowodować utratę przyczepności kół i doprowadzić do utraty kontroli nad pojazdem oraz wypadku. png"/>OSTRZEŻENIE

Na śliskich nawierzchniach należy unikać hamowania silnikiem poprzez szybką zmianę biegu z wyższego na niższy. Może to spowodować poślizg i wypadek.

• ZAWSZE zapinać pasy bezpieczeństwa. Podczas wypadku zdrowie i życie osoby, która nie ma zapiętych pasów, jest o wiele bardziej zagrożone niż osoby z prawidłowo zapiętymi pasami.

• Podczas pokonywania zakrętów, wykonywania ciasnych skrętów lub zawracania należy unikać zbyt wysokiej prędkości.

• Nie wykonywać nagłych ruchów kierownicą, powodujących gwałtowne zmiany pasa ruchu lub szybkie i ostre skręty.

• Utrata panowania nad pojazdem przy wysokiej prędkości może doprowadzić do jego przewrócenia się na bok lub na dach.

• Utrata panowania nad pojazdem zdarza się bardzo często, gdy jego dwa koła (lub więcej) zjadą z jezdni, a kierowca, chcąc natychmiast powrócić na drogę, wykona gwałtowny skręt kierownicą.

• Jeżeli pojazd zjedzie z jezdni, należy unikać gwałtownych ruchów kierownicą. W takim przypadku najpierw należy zwolnić, a dopiero później wrócić na jezdnię.

• Należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich obowiązujących ograniczeń prędkości.

Zautomatyzowana mechaniczna skrzynia biegów (AMT) (jeżeli występuje)

Przesunięcia selektora wymagające naciśnięcia przycisku na selektorze. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/6_Za_kierownica_[html]-web-resources/image/HWASAL11. org/1999/xhtml"/>Swobodne przesunięcia selektora.

Zautomatyzowana mechaniczna skrzynia biegów (AMT) to konwencjonalna przekładnia mechaniczna wyposażona dodatkowo w siłownik zmiany biegów i siłownik sprzęgła. Aby podnieść komfort jazdy, zmiana biegów odbywa się automatycznie za pomocą siłownika sprzęgła/zmiany biegów, którymi steruje moduł sterowania skrzynią biegów.

Operowanie zautomatyzowaną mechaniczną skrzynią biegów (AMT)

Zautomatyzowana mechaniczna skrzynia biegów (AMT) posiada 5 biegów do jazdy do przodu i jeden bieg wsteczny.

Po ustawieniu selektora w położeniu D skrzynia dobiera biegi automatycznie.

Cechy zautomatyzowanej mechanicznej skrzyni biegów (AMT)

• Zautomatyzowana mechaniczna skrzynia biegów (AMT) to przekładnia mechaniczna z funkcją automatycznej zmiany biegów. Podczas jazdy działa podobnie jak przekładnia mechaniczna.

• Po ustawieniu selektora w położeniu D automatycznie zmienia biegi w sposób zbliżony do konwencjonalnej skrzyni automatycznej. W przeciwieństwie do tradycyjnych przekładni automatycznych zmiana biegów może być wyczuwalna i słyszalna. Jest to powodowane rozłączaniem sprzęgieł przez siłowniki oraz wyborem biegu. Podczas zmiany biegów można czasami usłyszeć odgłosy pracy. Jest to zjawisko normalne i nie oznacza problemu ze skrzynią biegów.

• W zautomatyzowanej mechanicznej skrzyni biegów (AMT) zastosowano mechanizm suchego sprzęgła pojedynczego, w odróżnieniu od przekładni hydrokinetycznej stosowanej w automatycznej skrzyni biegów. Rozwiązanie takie powoduje zwiększenie osiągów podczas przyspieszania i obniżenie zużycia paliwa, ale ruszanie może być nieco wolniejsze niż w przypadku automatycznej skrzyni biegów.

• Ponadto czasami moment zmiany biegu jest wyraźniej wyczuwalny niż w przypadku konwencjonalnej automatycznej skrzyni biegów. Można również odczuwać lekkie drgania podczas przyspieszania powodowane przez dostosowywanie się prędkości obrotowej wałka skrzyni biegów do prędkości obrotowej wału korbowego silnika. Są to normalne objawy działania zautomatyzowanej mechanicznej skrzyni biegów (AMT).

• Sprzęgło suche przenosi moment obrotowy w sposób bardziej bezpośredni i powoduje, że zmiana biegu jest wyczuwana wyraźniej niż w konwencjonalnej skrzyni automatycznej z przekładnią hydrokinetyczną. Zmiany biegów mogą być jeszcze wyraźniejsze podczas ruszania z miejsca, jazdy z niską prędkością lub częstego zatrzymywania się i ruszania.

• Podczas silnego przyspieszania od niskiej prędkości pojazdu prędkość obrotowa silnika może w pewnych przypadkach znacznie wzrastać.

• Aby płynnie ruszyć pod górę, pedał przyspieszenia należy wciskać łagodnie, w zależności od warunków.

• Nagłe zwolnienie pedału przyspieszenia podczas jazdy z niską prędkością może powodować wyczuwalne hamowanie silnikiem, podobnie jak w przypadku mechanicznej skrzyni biegów.

• Podczas uruchamiania i wyłączania silnika słyszalne mogą być charakterystyczne dźwięki przypominające klikanie. Są one wynikiem wykonywania autotestu przez układ. Są to normalne odgłosy zautomatyzowanej mechanicznej skrzyni biegów (AMT).

• Przez pierwsze 1500 km przebiegu podczas przyspieszania przy niskiej prędkości zmiana biegów może nie być płynna. Jest to okres docierania nowego pojazdu i optymalizowania działania skrzyni biegów. png"/>Informacja

Funkcja powolnego ruszania

Funkcja powolnego ruszania pomaga w płynnym ruszaniu. Po zwolnieniu pedału hamulca przy selektorze w położeniu R, D lub M pojazd powoli rusza bez konieczności naciskania pedału przyspieszenia. Aby wyłączyć tę funkcję, należy nacisnąć pedał hamulca lub włączyć hamulec postojowy.

Funkcja powolnego ruszania nie działa w następujących przypadkach:

• Hamulec postojowy włączony przy selektorze w położeniu R, D lub M.

Naklejka informacyjna zautomatyzowanej mechanicznej skrzyni biegów (AMT)

Przed rozpoczęciem jazdy należy przeczytać informacje podane na naklejce, umieszczonej na osłonie przeciwsłonecznej po stronie kierowcy, i stosować się do nich.

Warunki zmiany położenia selektora

Zmiana położenia selektora

Warunek zmiany położenia

Warunek zmiany położenia niespełniony

Położenie wyjściowe (aktualne)

Położenie docelowe (żądane)

Prędkość pojazdu

Pedał hamulca

Zestaw wskaźników

Położenie selektora

Wskazanie przełożenia

Dźwięk

Sygnalizacja konieczności wciśnięcia pedału hamulca

R

N

Nie dotyczy

D

Cofanie z prędkością poniżej 7 km/h

Wciśnięty

Migające R lub N

Wł.

Jazda do przodu z prędkością
poniżej 2 km/h

Migające N

Migające D lub N

OSTRZEŻENIE

Aby ograniczyć poważne zagrożenie zdrowia lub życia, należy stosować następujące środki ostrożności:

• Przed rozpoczęciem jazdy do przodu lub do tyłu (włączeniem trybu D lub R) należy ZAWSZE sprawdzać, czy w najbliższym otoczeniu pojazdu nie znajdują się jakieś osoby, a w szczególności dzieci.

• Przed opuszczeniem pojazdu kierowca powinien zawsze upewnić się, że selektor skrzyni biegów znajduje się w położeniu N, włączyć hamulec postojowy i wyłączyć stacyjkę (stan LOCK/OFF). W przypadku niezachowania tych środków ostrożności pojazd może nagle i nieoczekiwanie ruszyć.

• Na śliskich nawierzchniach należy unikać hamowania silnikiem poprzez szybką zmianę biegu z wyższego na niższy.

Po włączeniu stacyjki (stan ON) lampka sygnalizacyjna w zestawie wskaźników pokazuje położenie selektora.

• Po zatrzymaniu pojazdu należy zawsze upewnić się, że selektor skrzyni biegów znajduje się w położeniu N, włączyć hamulec postojowy i wyłączyć silnik.

• Nie używać położenia N selektora zamiast hamulca postojowego.

Symbol ostrzegawczy zautomatyzowanej mechanicznej skrzyni biegów (AMT)

Konieczność wciśnięcia pedału hamulca

Silnik można uruchomić tylko przy selektorze w położeniu N i wciśniętym pedale hamulca.

Lampka ostrzegawcza zautomatyzowanej mechanicznej skrzyni biegów (AMT)

Przegrzanie sprzęgła

Ta lampka ostrzegawcza informuje o przegrzaniu sprzęgła. Świeci się ona przez chwilę po włączeniu stacyjki (stan ON). Świeci się ona także, jeżeli szacowana temperatura sprzęgła osiągnęła wartość graniczną. png"/>Informacja

Lampka ostrzegawcza skrzyni AMT może się włączać w przypadku nadmiernego poślizgu sprzęgła z powodu częstego zatrzymywania się i ruszania, jazdy po stromych pochyłościach lub dłuższego korzystania z funkcji utrzymywania pojazdu na wzniesieniu. Aby uniknąć włączania się lampki ostrzegawczej, podczas jazdy z niską prędkością lub zatrzymywania pojazdu na pochyłości należy korzystać z hamulców.

• Utrzymywanie pojazdu nieruchomo na podjeździe poprzez naciskanie pedału przyspieszenia lub bardzo wolna jazda pod górę po zwolnieniu pedału hamulca może spowodować przegrzanie sprzęgła, a w konsekwencji jego uszkodzenie. W takim przypadku w zestawie wskaźników włącza się lampka ostrzegawcza.

• Jeżeli lampka ostrzegawcza świeci się, należy wcisnąć pedał hamulca.

• Zignorowanie ostrzeżeń może spowodować uszkodzenie sprzęgła i skrzyni biegów.

Wyświetlacz LCD temperatury skrzyni biegów i komunikatów ostrzegawczych

Wskaźnik temperatury skrzyni biegów

• Aby wyświetlić temperaturę zautomatyzowanej mechanicznej skrzyni biegów (AMT), należy na wyświetlaczu LCD wybrać tryb komputera pokładowego, a następnie przejść do ekranu temperatury skrzyni biegów.

• Samochód należy prowadzić w taki sposób, aby wskaźnik nie pokazywał wysokiej temperatury ani przegrzania skrzyni biegów. W przypadku przegrzania skrzyni biegów na wyświetlaczu LCD pojawia się komunikat ostrzegawczy. Należy postępować zgodnie z komunikatem. png"/>OSTROŻNIE

Temperatura skrzyni biegów zazwyczaj wzrasta podczas dłuższego utrzymywania pojazdu stojącego pod górę poprzez naciskanie pedału przyspieszenia, bez naciskania pedału hamulca. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/6_Za_kierownica_[html]-web-resources/image/29. jpg"/>

Stan prawidłowy (podświetlone mniej niż 10 pasków wskaźnika)

• Aby utrzymywać optymalny sposób zmiany biegów, samochód należy prowadzić tak, by na wskaźniku temperatury podświetlone było mniej niż 10 pasków. png"/>Informacja

Temperatura może szybko wzrastać w przypadku nadmiernego poślizgu sprzęgła z powodu częstego zatrzymywania się i ruszania, jazdy po stromych pochyłościach lub dłuższego korzystania z funkcji utrzymywania pojazdu na wzniesieniu. Aby uniknąć nadmiernego wzrostu temperatury, podczas jazdy z niską prędkością lub zatrzymywania pojazdu na pochyłości należy korzystać z hamulców. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/6_Za_kierownica_[html]-web-resources/image/30. jpg"/>

Stan podwyższonej temperatury/granicy przegrzania (podświetlone 10 ÷ 14 pasków wskaźnika)

• Stan wskaźnika przedstawiony na ilustracji oznacza, że sprzęgło skrzyni AMT może osiągnąć zbyt wysoką temperaturę/ulec przegrzaniu. Należy w takim przypadku jechać, minimalizując poślizg sprzęgła do momentu, aż wskaźnik wskaże stan prawidłowy (podświetlone mniej niż 10 pasków).

• W przypadku dalszego wzrostu temperatury sprzęgła i podświetlenia 14 pasków wskaźnika włącza się alarm dźwiękowy, a w zestawie wskaźników pojawia się wskaźnik temperatury. Nie pojawia się natomiast komunikat ostrzegawczy skrzyni AMT. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/6_Za_kierownica_[html]-web-resources/image/31. jpg"/>

Zbyt wysoka temperatura/przegrzanie (podświetlone 15 ÷ 16 pasków wskaźnika)

• Stan wskaźnika przedstawiony na ilustracji oznacza, że sprzęgło skrzyni AMT osiągnęło zbyt wysoką temperaturę/uległo przegrzaniu.

W takim przypadku włącza się alarm dźwiękowy skrzyni AMT, a w zestawie wskaźników pojawia się komunikat ostrzegawczy i znika wskaźnik temperatury.

Należy postępować zgodnie z wyświetlonym komunikatem ostrzegawczym.

• Aby sprawdzać temperaturę sprzęgła po przegrzaniu, należy w trybie komputera pokładowego wyświetlić wskaźnik temperatury. Pozwala to śledzić zmiany temperatury sprzęgła.

Komunikaty ostrzegawcze skrzyni AMT

Strome podjazdy

• Aby utrzymywać pojazd nieruchomo na podjeździe, należy nacisnąć pedał hamulca lub włączyć hamulec postojowy.

• Podczas jazdy pod górę z częstym zatrzymywaniem się i ruszaniem należy utrzymywać zwiększoną odległość do pojazdu poprzedzającego. Utrzymywać pojazd nieruchomo, naciskając pedał hamulca.

• Utrzymywanie pojazdu nieruchomo na podjeździe poprzez naciskanie pedału przyspieszenia lub bardzo wolna jazda na podjeździe ze zwolnionym pedałem hamulca mogą spowodować przegrzanie sprzęgieł i skrzyni biegów, a w konsekwencji ich uszkodzenie. W takim przypadku na wyświetlaczu LCD pojawia się komunikat ostrzegawczy.

• Jeżeli na wyświetlaczu LCD pojawiło się ostrzeżenie, należy wcisnąć pedał hamulca.

• Zignorowanie ostrzeżeń może spowodować uszkodzenie skrzyni biegów. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/6_Za_kierownica_[html]-web-resources/image/33. jpg"/>

Wysoka temperatura skrzyni biegów (sprzęgła) (pierwsze i drugie ostrzeżenie)

• W pewnych sytuacjach, takich jak częste zatrzymywanie się i ruszanie na stromych podjazdach, gwałtowne ruszanie z miejsca lub przyspieszanie albo jazda w trudnych warunkach, nadmiernie wzrasta temperatura sprzęgła skrzyni biegów.

• W przypadku wysokiej temperatury sprzęgła włącza się tryb ochronny skrzyni biegów, w zestawie wskaźników miga wskazanie przełożenia skrzyni biegów i włącza się dźwiękowy sygnał ostrzegawczy. Równocześnie na wyświetlaczu LCD pojawia się komunikat ostrzegawczy „Transmission temperature is high! Stop safely” (wysoka temperatura skrzyni biegów! zatrzymać się w bezpiecznym miejscu), a jazda może nie być płynna.

• Jeżeli po pierwszym ostrzeżeniu temperatura sprzęgła nadal rośnie, dźwiękowy sygnał ostrzegawczy włącza się na stałe i wskazanie przełożenia skrzyni biegów miga nadal (drugie ostrzeżenie).

• Należy w takim przypadku zjechać w bezpieczne miejsce, zatrzymać pojazd, nie wyłączać silnika, wcisnąć pedał hamulca i poczekać na ostygnięcie sprzęgła.

• Zignorowanie tego ostrzeżenia może spowodować obniżenie komfortu jazdy polegające na gwałtownych zmianach biegów oraz szarpaniu. Aby przywrócić normalny komfort jazdy, należy zatrzymać pojazd i wcisnąć pedał hamulca. Następnie pozostawiając pracujący silnik, poczekać kilka minut na ostygnięcie skrzyni biegów. png"/>OSTRZEŻENIE

Nigdy nie utrzymywać pojazdu na podjeździe poprzez naciskanie tylko pedału przyspieszenia lub korzystając z funkcji powolnego ruszania. Może to spowodować przegrzanie i poważne uszkodzenie sprzęgła. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/6_Za_kierownica_[html]-web-resources/image/35. jpg"/>

Przegrzanie skrzyni biegów (sprzęgła) (ostrzeżenie końcowe)

• Jeżeli podczas dalszej jazdy temperatura sprzęgła osiągnie wartość graniczną, pojawia się komunikat „Transmission Hot! Park with engine On” (Przegrzanie skrzyni biegów, zatrzymać pojazd z pracującym silnikiem).

• Komunikat ostrzegawczy określa czas konieczny na ostygnięcie skrzyni biegów.

• Należy w takim przypadku zjechać w bezpieczne miejsce, zatrzymać pojazd, wcisnąć pedał hamulca, ustawić selektor w położeniu N i poczekać na ostygnięcie skrzyni biegów.

• Jazdę można kontynuować po pojawieniu się komunikatu „Transmission cooled down. Resume driving”. (skrzynia biegów ostygła, można kontynuować jazdę).

• W takiej sytuacji należy w miarę możliwości jechać płynnie, unikając gwałtownego przyspieszania.

• Jeżeli którakolwiek z lampek ostrzegawczych nadal miga, należy ze względów bezpieczeństwa skontaktować się z Autoryzowaną Stacją Obsługi (ASO) Hyundai w celu sprawdzenia układu.

Położenia selektora

Położenie R

Ustawienie selektora w tym położeniu włącza bieg wsteczny.

• Przed ustawieniem selektora skrzyni biegów w położeniu R pojazd należy całkowicie zatrzymać.

• Jeżeli podczas ustawiania selektora w położeniu R prędkość pojazdu przekracza 3 km/h, bieg wsteczny nie włącza się.

• Całkowicie wcisnąć pedał hamulca. W przeciwnym przypadku włącza się sygnalizacja konieczności naciśnięcia pedału hamulca i bieg nie włącza się.

Położenie N

W tym położeniu selektora napęd nie jest przekazywany na koła.

Selektor należy ustawiać w położeniu N podczas próby uruchomienia silnika, który zgasł podczas jazdy, lub na postoju z pracującym silnikiem.

Przed zmianą położenia selektora z N na inne należy zawsze wciskać pedał hamulca. png"/>OSTRZEŻENIE

Przed zmianą położenia selektora zawsze należy mocno nacisnąć pedał hamulca. Zmiana położenia selektora przy wysokiej prędkości obrotowej silnika może spowodować gwałtowne ruszenie pojazdu. Może to spowodować utratę panowania nad pojazdem i uderzenie w osoby lub przedmioty w pobliżu pojazdu.

Położenie D

Jest to normalne położenie selektora podczas jazdy do przodu. Przy tym położeniu selektora skrzynia biegów automatycznie dobiera bieg w zależności od sposobu operowania pedałem przyspieszenia i prędkości jazdy.

Aby uzyskać zwiększenie siły napędowej podczas wyprzedzania lub podczas jazdy pod górę, należy silniej wcisnąć pedał przyspieszenia, do momentu wyczucia zmiany biegu na niższy.

Ruszanie pod górę

• Aby zapobiec staczaniu się pojazdu do tyłu, mocno zaciągnąć dźwignię hamulca postojowego.

• Wcisnąć pedał hamulca i ustawić selektor w położeniu D. Upewnić się, że wskaźnik przełożeń skrzyni biegów w zestawie wskaźników pokazuje 1. bieg.

• Zwolnić pedał hamulca i stopniowo naciskać pedał przyspieszenia. Kiedy pojazd zaczyna ruszać, zwolnić hamulec postojowy i nacisnąć pedał przyspieszenia.

Ruszanie z góry

• Zwolnić pedał hamulca i powoli naciskać pedał przyspieszenia. Sprzęgło włącza się po wzroście prędkości pojazdu.

• Jeżeli przesunięcie selektora z położenia N w położenie D, M lub R nie powoduje włączenia biegu, należy spróbować przesunąć selektor ponownie. W takim przypadku może wystąpić pewne opóźnienie i chwilowy hałas. Są to zjawiska normalne.

• Selektor należy ustawiać w położeniu D przy całkowicie zatrzymanym pojeździe i wciśniętym pedale hamulca.

• Jeżeli podczas przesuwania selektora z położenia R do położenia D prędkość przekracza 8 km/h, bieg nie zmienia się.

Tryb manualnej zmiany biegów

Przesunięcie selektora z położenia D w położenie ręcznej zmiany biegów (M) powoduje włączenie trybu manualnego. Tryb ten można włączyć zarówno na postoju, jak i podczas jazdy. Aby powrócić do trybu automatycznego, należy z powrotem ustawić selektor w położeniu D.

W trybie manualnym przesuwanie selektora do przodu lub do tyłu umożliwia sekwencyjną zmianę biegów, w zależności od warunków jazdy.

+ (bieg wyższy): Aby zmienić bieg na wyższy o jeden, należy przesunąć selektor jeden raz do przodu.

– (bieg niższy): Aby zmienić bieg na niższy o jeden, należy przesunąć selektor jeden raz do tyłu.

Jeżeli przy prędkości poniżej 10 km/h nie można zmienić położenia selektora lub ustawia się on samoczynnie w położeniu N, może to oznaczać usterkę skrzyni biegów. W takim przypadku pojazd powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

• W trybie manualnym można włączać tylko biegi do jazdy do przodu. Aby cofnąć lub pozostawić pojazd na postoju, należy ustawić selektor odpowiednio w położeniu R lub N.

• Zmiany biegu na niższy odbywają się automatycznie, w miarę spadku prędkości. Po zatrzymaniu samochodu automatycznie włącza się 1. bieg.

• Jeżeli prędkość obrotowa silnika wzrasta do zakresu oznaczonego na obrotomierzu jako strefa czerwona, bieg zmienia się automatycznie na wyższy.

• Jeżeli podczas przesuwania selektora do przodu (+) lub do tyłu (–) zmiana biegu spowodowałaby niebezpieczny wzrost prędkości obrotowej silnika, bieg nie zmienia się. Biegi należy zmieniać w zależności od warunków jazdy, uważając, by wskazówka obrotomierza nie dochodziła do strefy oznaczonej kolorem czerwonym.

• Podczas ruszania na śliskiej nawierzchni należy przesunąć selektor do przodu (zmienić bieg na wyższy). Powoduje to włączenie 2. biegu, nadającego się do łagodnego ruszania na śliskiej nawierzchni. Aby wrócić do 1. biegu, należy przesunąć selektor do tyłu (zmienić bieg na niższy).

Parkowanie

Przed opuszczeniem pojazdu po jego zatrzymaniu należy nadal naciskać pedał hamulca.

• W przypadku parkowania na płaskiej nawierzchni przesunąć selektor z położenia D/R w położenie N. Następnie pewnie włączyć hamulec postojowy i wyłączyć silnik.

• W przypadku parkowania na pochyłości zaleca się ustawiać selektor w położeniu D (parkowanie pod górę) lub R (parkowanie w dół), a następnie włączać hamulec postojowy przed wyłączeniem silnika.

W przypadku wyłączenia silnika przy selektorze w położeniu D lub R ponowne uruchomienie silnika wymaga wciśnięcia pedału hamulca i ustawienia selektora w położeniu N. Opuszczając pojazd, należy zabrać kluczyk ze sobą. png"/>OSTRZEŻENIE

Jeżeli pojazd stoi z pracującym silnikiem, nie należy naciskać pedału przyspieszenia. Może to spowodować przegrzanie silnika lub układu wydechowego, a w konsekwencji pożar.

Spaliny i elementy układu wydechowego są bardzo gorące. Nie zbliżać się do elementów układu wydechowego.

Nie zatrzymywać ani nie parkować pojazdu nad materiałami łatwopalnymi, takimi jak sucha trawa, papier lub liście. Wysoka temperatura układu wydechowego może je zapalić i doprowadzić do pożaru.

• Nigdy nie przesuwać selektora z położenia N w inne położenie przy naciśniętym pedale przyspieszenia.

• Przed próbą ustawienia selektora w położeniu R lub D należy upewnić się, że pojazd się zatrzymał.

• Nie ustawiać selektora w położeniu N podczas jazdy. Może to doprowadzić do wypadku z powodu niemożności hamowania silnikiem oraz do uszkodzenia skrzyni biegów.

• Podczas jazdy nie opierać stopy na pedale hamulca. Nawet lekki, ale ciągły nacisk na pedał hamulca może spowodować przegrzanie, zużycie, a nawet awarię hamulców.

• Równoczesne naciskanie pedału przyspieszenia i pedału hamulca może spowodować włączenie funkcji ograniczania mocy silnika w celu zwolnienia pojazdu. Pojazd zacznie ponownie przyspieszać po zwolnieniu pedału hamulca.

• W trybie manualnym przed zmianą biegu na niższy należy zwolnić. W przeciwnym razie włączenie niższego biegu może nie nastąpić, ponieważ prędkość obrotowa silnika na tym biegu przy danej prędkości jazdy przekroczyłaby dopuszczalny zakres.

• Opuszczając pojazd, zawsze włączać hamulec postojowy. Nie zabezpieczać pojazdu przed stoczeniem wyłącznie poprzez ustawianie selektora skrzyni biegów w położeniu N.

• Optymalne osiągi pojazdu i niskie zużycie paliwa uzyskuje się przy łagodnym naciskaniu i zwalnianiu pedału przyspieszenia.

Układ hamulcowy

Wspomaganie układu hamulcowego

Pojazd wyposażony jest w układ hamulcowy ze wspomaganiem, który podczas normalnego użytkowania reguluje się automatycznie.

Wspomaganie układu hamulcowego nie działa przy wyłączonym silniku ani w przypadku wyłączenia silnika podczas jazdy. W takiej sytuacji hamowanie nadal jest możliwe, ale wymaga użycia większej niż zwykle siły nacisku na pedał hamulca. Ponadto hamowanie bez wspomagania powoduje wydłużenie drogi hamowania.

Jeżeli silnik pojazdu nie pracuje, podciśnienie w układzie wspomagania hamulców wyczerpuje się stopniowo przy każdym naciśnięciu pedału hamulca. Jeżeli wspomaganie układu hamulcowego przestało działać, nie należy naciskać wielokrotnie pedału hamulca.

Hamować pulsacyjnie należy wyłącznie wtedy, kiedy jest to konieczne dla zachowania kontroli nad pojazdem na śliskiej nawierzchni. png"/>OSTRZEŻENIE

Stosować następujące środki ostrożności:

• Podczas jazdy nie opierać stopy na pedale hamulca. Powoduje to przegrzewanie się hamulców, przyspieszone zużycie tarcz i klocków hamulcowych oraz wydłużenie drogi hamowania.

• Aby kontrolować prędkość na długich zjazdach bez długotrwałego naciskania pedału hamulca, należy włączyć tryb manualny skrzyni biegów i ręcznie zmieniać biegi na niższe. Ciągłe używanie hamulców powoduje ich przegrzewanie i może spowodować chwilową utratę siły hamowania.

• Zamoknięcie hamulców może mieć negatywny wpływ na skuteczność hamowania. Naciśnięcie pedału hamulca przy zamokniętych hamulcach może również powodować „ściąganie” pojazdu w jedną ze stron. Aby sprawdzić, czy hamulce nie powodują „ściągania” w jedną ze stron, należy lekko nacisnąć pedał hamulca. W ten sam sposób sprawdzać hamulce po przejechaniu przez głęboką wodę. Aby wysuszyć hamulce, należy trzymać nieznacznie wciśnięty pedał hamulca, utrzymując bezpieczną prędkość i poczekać, aż siła hamowania powróci do normy. Unikać jazdy z wysoką prędkością przed przywróceniem normalnej siły hamowania.

Sygnalizator zużycia klocków hamulcowych

Jeżeli klocki hamulcowe są zużyte i wymagają wymiany na nowe, podczas hamowania przednie i/lub tylne hamulce wydają wysoki dźwięk ostrzegawczy. Dźwięk ten może okresowo zanikać, ale może też pojawiać się zawsze podczas naciskania pedału hamulca.

Należy pamiętać, że w pewnych warunkach jazdy lub przy określonej pogodzie hamulce mogą piszczeć również po pierwszym (lub lekkim) naciśnięciu pedału. Jest to zjawisko normalne i nie oznacza problemu z układem hamulcowym.

Aby uniknąć kosztownych napraw hamulców, nie należy jeździć ze zużytymi klockami hamulcowymi. png"/>Informacja

Klocki hamulcowe zawsze należy wymieniać jako komplety osi przedniej lub tylnej.

Hamulce tylne bębnowe

Hamulce bębnowe nie są wyposażone w sygnalizatory zużycia. Dlatego jeżeli z hamulców tylnych dochodzą odgłosy tarcia, należy sprawdzić okładziny szczęk hamulcowych. Hamulce tylne należy również sprawdzać przy każdej wymianie opon lub przekładaniu kół, a także podczas wymiany klocków hamulcowych przednich.

Hamulec postojowy

Przed opuszczeniem pojazdu zawsze włączać hamulec postojowy. Aby włączyć hamulec postojowy, należy:

Mocno wcisnąć pedał hamulca.

Zaciągnąć dźwignię hamulca postojowego do oporu. png"/>OSTRZEŻENIE

Aby ograniczyć POWAŻNE ZAGROŻENIE ZDROWIA LUB ŻYCIA, nie włączać hamulca postojowego podczas jazdy, z wyjątkiem sytuacji awaryjnych. Może to spowodować uszkodzenie układu hamulcowego i/lub wypadek. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/6_Za_kierownica_[html]-web-resources/image/48. jpg"/>

Aby zwolnić hamulec postojowy, należy:

Nieznacznie podciągnąć dźwignię hamulca postojowego do góry.

Nacisnąć przycisk (1) zwalniania blokady i trzymając przycisk wciśnięty, opuścić dźwignię hamulca postojowego (2).

Jeżeli hamulec postojowy nie wyłącza się lub wyłącza się niecałkowicie, pojazd powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. png"/>OSTRZEŻENIE

Przed opuszczeniem pojazdu po jego zatrzymaniu należy nadal naciskać pedał hamulca.

Włączyć 1. bieg (mechaniczna skrzynia biegów)/ustawić selektor w położeniu N (zautomatyzowana mechaniczna skrzynia biegów), włączyć hamulec postojowy i wyłączyć stacyjkę (stan LOCK/OFF).

Lampka ostrzegawcza włączenia hamulca postojowego

Po włączeniu stacyjki (stan ON) bez uruchamiania silnika lampka ostrzegawcza hamulca postojowego powinna świecić się przez chwilę.

Lampka świeci się również w przypadku włączenia hamulca postojowego przy włączonej stacyjce (stan START lub ON).

Przed rozpoczęciem jazdy należy upewnić się, że hamulec postojowy jest zwolniony, a lampka ostrzegawcza układu hamulcowego nie świeci się.

Jeżeli lampka ostrzegawcza hamulca postojowego świeci się po uruchomieniu silnika i zwolnieniu hamulca postojowego, może to oznaczać usterkę układu hamulcowego. Należy to natychmiast sprawdzić.

Jeżeli to możliwe, należy natychmiast przerwać jazdę. Jeżeli nie można przerwać jazdy, należy zachować wyjątkową ostrożność i kontynuować jazdę do miejsca umożliwiającego bezpieczne zatrzymanie.

Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS)

OSTRZEŻENIE

Ani układ ABS, ani układ ESC nie zapobiega wypadkom spowodowanym przez nieprawidłowe lub niebezpieczne manewry. Nawet pomimo lepszego panowania nad pojazdem podczas hamowania awaryjnego, należy zawsze zachowywać bezpieczną odległość do pojazdu poprzedzającego. W trudnych warunkach drogowych należy zawsze zmniejszać prędkość. W pewnych warunkach droga hamowania pojazdów wyposażonych w układ ABS lub ESC może być dłuższa niż droga hamowania pojazdów bez tych układów.

Prędkość należy zmniejszać podczas jazdy w następujących warunkach:

• Drogi nierówne, żwirowe, zapiaszczone lub pokryte śniegiem.

• Drogi o nierównej, dziurawej nawierzchni.

• Jazda z założonymi łańcuchami przeciwśnieżnymi.

Zachowania pojazdu wyposażonego w układy ABS oraz ESC nie należy sprawdzać poprzez jazdę z wysoką prędkością lub szybkie pokonywanie zakrętów. Może to być niebezpieczne i doprowadzić do wypadku.

Układ ABS to układ elektroniczny zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania. Umożliwia on kierowcy kierowanie pojazdem podczas hamowania.

Sposób działania układu ABS

Aby uzyskać maksymalną skuteczność układu ABS w sytuacji hamowania awaryjnego, nie należy próbować zmieniać nacisku na pedał hamulca ani hamować pulsacyjnie. Należy możliwie najsilniej wcisnąć pedał hamulca.

Po naciśnięciu pedału hamulca w warunkach, które mogą spowodować zablokowanie kół, można usłyszeć terkoczący dźwięk emitowany przez układ hamulcowy i odczuć drgania pedału. Jest to zjawisko normalne, które oznacza ingerencję układu ABS.

Ingerencja układu ABS nie skraca czasu ani drogi hamowania, pozwala jednak na zachowanie możliwości kierowania pojazdem podczas hamowania.

Należy zawsze zachowywać bezpieczną odległość do pojazdu poprzedzającego.

Układ ABS nie zapobiega poślizgom powodowanym przez gwałtowne zmiany kierunku jazdy, takie jak zbyt szybkie pokonywanie zakrętów lub nagłe zmiany pasa ruchu. Zawsze należy jeździć z prędkością bezpieczną dla danych warunków drogowych i pogodowych.

Układ ABS nie zapobiega utracie stabilności pojazdu. Dlatego podczas gwałtownego hamowania należy wykonywać jedynie niewielkie ruchy kierownicą. Nadmierny lub zbyt gwałtowny skręt kierownicy może spowodować zjechanie pojazdu na przeciwny pas ruchu lub poza drogę.

Na nawierzchniach nieutwardzonych lub nierównych ingerencja układu ABS może wydłużyć drogę hamowania w stosunku do drogi hamowania pojazdów bez tego układu.

Lampka ostrzegawcza układu ABS świeci się przez kilka sekund po włączeniu stacyjki (stan ON). W tym czasie układ ABS przeprowadza autodiagnozę i — jeżeli nie wykrywa nieprawidłowości — jego lampka ostrzegawcza gaśnie. Jeżeli lampka ostrzegawcza układu ABS nie gaśnie, może to oznaczać usterkę układu. W takim przypadku należy jak najszybciej skontaktować się z Autoryzowaną Stacją Obsługi (ASO) Hyundai. png"/>OSTRZEŻENIE

Świecąca się stale lampka ostrzegawcza układu ABS () może wskazywać na usterkę układu. Jednakże wspomaganie układu hamulcowego nadal działa prawidłowo. Aby ograniczyć poważne zagrożenie zdrowia lub życia, należy w takim przypadku jak najszybciej skontaktować się z Autoryzowaną Stacją Obsługi (ASO) Hyundai.

Ciągłe hamowanie podczas jazdy po nawierzchniach o małej przyczepności (takich jak np. drogi pokryte lodem) powoduje nieprzerwaną ingerencję układu ABS. W takim przypadku lampka ostrzegawcza układu ABS może świecić się stale. Należy wtedy zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu i wyłączyć silnik.

Następnie ponownie uruchomić silnik. Jeżeli lampka ostrzegawcza układu ABS zgaśnie oznacza to, że układ jest sprawny.

Jeżeli lampka nie gaśnie, może to oznaczać usterkę układu ABS. png"/>Informacja

Po uruchomieniu pojazdu z użyciem zewnętrznego źródła zasilania (z powodu rozładowania akumulatora) może włączyć się lampka ostrzegawcza układu ABS . Jest to spowodowane niskim napięciem akumulatora i nie oznacza usterki układu ABS. W takim przypadku przed rozpoczęciem jazdy należy naładować akumulator.

Układ stabilizacji toru jazdy (ESC)

Układ stabilizacji toru jazdy (ESC) pomaga w stabilizacji pojazdu podczas pokonywania zakrętów.

Układ ten porównuje kąt obrotu kierownicy z kierunkiem, w którym faktycznie przemieszcza się pojazd.

Aby pomóc kierowcy w utrzymaniu zamierzonego toru jazdy, układ ESC zwiększa siłę hamowania określonych kół i ingeruje w sterowanie napędem. Nie zastępuje on jednak prawidłowej techniki jazdy i bezpiecznego pokonywania zakrętów. Zawsze dostosowywać prędkość do warunków panujących na drodze. png"/>OSTRZEŻENIE

Należy zawsze dostosowywać prędkość do warunków drogowych i nie pokonywać zakrętów zbyt szybko. Układ ESC nie zapobiega wypadkom.

Zbyt wysoka prędkość na zakrętach, gwałtowne manewry i poślizg na mokrych nawierzchniach (aquaplaning) mogą doprowadzić do poważnego wypadku.

Sposób działania układu ESC

Włączanie układu

Po włączeniu stacyjki (stan ON) lampka sygnalizacyjna układu ESC i lampka sygnalizacyjna wyłączenia układu ESC świecą się przez ok. 3 sekundy, a następnie gasną. Oznacza to, że układ ESC jest włączony (gotowy do ingerencji).

Ingerencja układu

Ingerencję układu ESC sygnalizuje miganie lampki ostrzegawczej układu.

• Po naciśnięciu pedału hamulca w warunkach, które mogą spowodować zablokowanie kół, można usłyszeć terkoczący dźwięk emitowany przez układ hamulcowy i odczuć drgania pedału. Jest to zjawisko normalne, które oznacza ingerencję układu ESC.

• Podczas ingerencji układu ESC silnik może nie reagować w zwykły sposób na operowanie pedałem przyspieszenia.

• Ingerencja układu ESC powoduje automatyczną dezaktywację (czasowe wyłączenie) tempomatu. Tempomat można ponownie aktywować, kiedy pozwalają na to warunki panujące na drodze. Patrz podrozdział „Tempomat” w dalszej części tego rozdziału (jeżeli występuje).

• Podczas jazdy po drodze błotnistej lub innej śliskiej nawierzchni prędkość obrotowa silnika może nie wzrastać nawet po znacznym wciśnięciu pedału przyspieszenia. Jest to celowe działanie układu. Ma ono na celu zachowanie stabilności pojazdu oraz przyczepności kół i nie oznacza usterki.

Wyłączanie układu

Wyłączanie układu ESC

• Stan 1

Na krótko nacisnąć wyłącznik układu ESC. Włącza się lampka sygnalizacyjna wyłączenia układu ESC i pojawia się komunikat „Traction control disabled” (sterowanie trakcją wyłączone). Oznacza to, że przestaje działać funkcja sterowania silnikiem, natomiast funkcja sterowania hamulcami działa nadal.

• Stan 2

Przez ponad 3 sekundy naciskać wyłącznik układu ESC. Włącza się lampka sygnalizacyjna wyłączenia układu ESC, pojawia się komunikat „Traction control and ESC disabled” (sterowanie trakcją i stabilizacja toru jazdy wyłączone) i włącza się dźwiękowy sygnał ostrzegawczy. Oznacza to, że przestaje działać funkcja sterowania silnikiem i funkcja sterowania hamulcami.

W przypadku wyłączenia stacyjki (stan LOCK/OFF) przy wyłączonym układzie ESC układ pozostaje wyłączony. Po uruchomieniu pojazdu układ ESC włącza się (jest gotowy do ingerencji) automatycznie.

Lampki sygnalizacyjne

Jeżeli układ ESC jest sprawny, po włączeniu stacyjki (stan ON) lampka ostrzegawcza ingerencji układu ESC włącza się, a następnie gaśnie.

Podczas każdej ingerencji układu ESC miga lampka ostrzegawcza ingerencji układu.

Jeżeli lampka ostrzegawcza ingerencji układu ESC świeci się, może to oznaczać jego usterkę. W takim przypadku pojazd jak najszybciej powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Lampka sygnalizacyjna wyłączenia układu ESC świeci się po wyłączeniu układu za pomocą wyłącznika. png"/>OSTRZEŻENIE

Miganie lampki ostrzegawczej ingerencji układu ESC oznacza ingerencję układu.

W takim przypadku należy jechać powoli i NIE próbować przyspieszać. NIGDY nie podejmować prób wyłączenia układu ESC, kiedy miga jego lampka ostrzegawcza (tzn. podczas ingerencji układu). Może to spowodować utratę kontroli nad pojazdem i doprowadzić do wypadku

Jazda z obręczami kół lub oponami o różnych rozmiarach może spowodować nieprawidłowe działanie układu ESC. Przed wymianą opon upewnić się, że wszystkie opony i obręcze kół mają taki sam rozmiar. Nigdy nie jeździć pojazdem z obręczami kół lub oponami o różnych rozmiarach.

Wyłączanie układu ESC

Podczas jazdy

Układ ESC należy wyłączać jedynie na krótko, np. by ułatwić wyjazd po utknięciu pojazdu w śniegu lub w błocie. W takim przypadku wyłączenie układu umożliwia utrzymanie momentu obrotowego przenoszonego na koła.

Aby wyłączyć układ ESC podczas jazdy, należy jadąc po płaskim odcinku drogi nacisnąć wyłącznik układu.

Aby uniknąć uszkodzenia skrzyni biegów:

• Nie pozwalać, by koło/koła tej samej osi obracały się w miejscu z nadmierną prędkością przy świecących się lampkach ostrzegawczych układu ESC, ABS i hamulca postojowego. Uszkodzenia powstałe w takim przypadku nie są objęte gwarancją producenta pojazdu. Kiedy lampki te świecą się, należy obniżyć prędkość obrotową silnika i nie dopuszczać, by koła obracały się w miejscu.

• Przed rozpoczęciem prób na rolkach hamulcowych należy pamiętać o wyłączeniu układu ESC (potwierdzonego świeceniem się lampki sygnalizacyjnej wyłączenia układu ESC). png"/>Informacja

Wyłączenie układu ESC nie ma wpływu na działanie układu ABS ani układu hamulcowego.

Układ stabilizacji pojazdu (VSM)

Układ stabilizacji pojazdu (VSM) to podukład układu stabilizacji toru jazdy (ESC). Pomaga on w utrzymywaniu stabilności pojazdu podczas gwałtownego przyspieszania lub hamowania na mokrej, śliskiej albo nierównej nawierzchni, kiedy przyczepność poszczególnych kół jest różna. png"/>OSTRZEŻENIE

Pomimo wyposażenia pojazdu w układ VSM należy stosować następujące środki ostrożności:

• ZAWSZE zwracać uwagę na prędkość pojazdu poprzedzającego i odległość od niego. Układ VSM nie zastępuje prawidłowej techniki jazdy i bezpiecznego pokonywania zakrętów.

• Zawsze dostosowywać prędkość do warunków panujących na drodze. Układ VSM nie zapobiega wypadkom. Nadmierna prędkość przy złych warunkach atmosferycznych, śliskiej lub nierównej nawierzchni może doprowadzić do poważnego wypadku.

Sposób działania układu VSM

Układ VSM jest włączony (gotowy do ingerencji) w następujących przypadkach:

• Włączony układ stabilizacji toru jazdy (ESC).

• Prędkość pojazdu przekracza 15 km/h na zakręcie.

• Prędkość pojazdu przekracza 20 km/h podczas hamowania na nierównej nawierzchni.

Ingerencja układu

Po naciśnięciu pedału hamulca w warunkach, które mogą spowodować ingerencję układu ESC, można usłyszeć terkoczący dźwięk emitowany przez układ hamulcowy i odczuć drgania pedału. Jest to zjawisko normalne, które oznacza ingerencję układu VSM. png"/>Informacja

Układ VSM nie działa w następujących przypadkach:

• Jazda po pochyłościach.

• Jazda do tyłu.

• Świeci się lampka sygnalizacyjna wyłączenia układu ESC.

• Świeci się lub miga lampka ostrzegawcza elektrycznego wspomagania układu kierowniczego OSTRZEŻENIE

Jeżeli lampka ostrzegawcza układu ESC () albo lampka ostrzegawcza elektrycznego wspomagania układu kierowniczego () świeci się lub miga, może to oznaczać usterkę układu VSM.

Układ wspomagający ruszanie na wzniesieniu (HAC) (jeżeli występuje)

Układ wspomagający ruszanie na wzniesieniu (HAC) zapobiega staczaniu się pojazdu do tyłu podczas ruszania pod górę. Układ automatycznie włącza hamulce i wyłącza je po naciśnięciu pedału przyspieszenia lub po 2 sekundach. png"/>OSTRZEŻENIE

Podczas ruszania na wzniesieniu należy zawsze być gotowym na naciśnięcie pedału przyspieszenia. Układ HAC aktywuje się jedynie na około 2 sekund.

• Układ HAC nie działa, jeżeli dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu neutralnym (mechaniczna skrzynia biegów)/selektor znajduje się w położeniu N (zautomatyzowana mechaniczna skrzynia biegów).

• Układ HAC działa nawet przy wyłączonym układzie ESC. Nie działa on jednak, jeżeli układ ESC nie działa prawidłowo.

Sygnalizacja hamowania awaryjnego (ESS)

Sygnalizacja hamowania awaryjnego ostrzega migającymi światłami stopu kierowców jadących z tyłu, że pojazd gwałtownie hamuje.

Układ włącza się w następujących przypadkach:

• Podczas gwałtownego hamowania przy prędkości powyżej 55 km/h i opóźnieniu ponad 7 m/s².

• Podczas ingerencji układu ABS.

Sygnalizacja hamowania awaryjnego wyłącza się, jeżeli prędkość pojazdu jest niższa niż 40 km/h, układ ABS nie dokonuje już ingerencji lub hamowanie awaryjne zakończyło się. W takim przypadku zamiast niego automatycznie włączają się światła awaryjne.

Światła awaryjne gasną, gdy po zatrzymaniu się i ponownym ruszeniu prędkość przekroczy 10 km/h. Gasną one również, gdy pojazd przez pewien czas jedzie z niską prędkością. Światła awaryjne można wyłączyć ręcznie, naciskając ich włącznik. png"/>OSTROŻNIE

Sygnalizacja hamowania awaryjnego nie działa, jeżeli wcześniej zostały włączone światła awaryjne.

Prawidłowa technika hamowania

Niecałkowite włączenie hamulca postojowego może spowodować przypadkowe przemieszczenie się pojazdu i w konsekwencji obrażenia kierowcy lub innych osób. Opuszczając pojazd ZAWSZE włączać hamulec postojowy.

Mokre hamulce mogą być niebezpieczne! Hamulce mogą zamoknąć podczas przejazdu przez wodę lub podczas mycia pojazdu.

Jeżeli hamulce są zamoknięte, pojazd nie zatrzyma się odpowiednio szybko. Zamoknięcie hamulców może również powodować „ściąganie” pojazdu na bok.

Aby wysuszyć hamulce, należy trzymać nieznacznie wciśnięty pedał hamulca i poczekać, aż działanie hamulców powróci do normy. Jeżeli hamulce nie powracają do normalnego trybu pracy, należy zatrzymać się w najbliższym bezpiecznym miejscu i skontaktować z Autoryzowaną Stacją Obsługi (ASO) Hyundai.

Podczas jazdy NIE NALEŻY opierać stopy na pedale hamulca.

W przypadku przebicia opony podczas jazdy należy delikatnie nacisnąć pedał hamulca i wytracać prędkość jadąc na wprost. Następnie po wytraceniu prędkości należy zjechać z jezdni i zatrzymać się w bezpiecznym miejscu.

Aby zapobiec swobodnemu toczeniu się pojazdu po jego zatrzymaniu, należy mocno naciskać pedał hamulca.

Układ Start/Stop (ISG) (jeżeli występuje)

Układ Start/Stop (ISG) obniża zużycie paliwa, automatycznie chwilowo wyłączając silnik podczas krótkich postojów (np. na czerwonym świetle, przed znakiem stopu lub w korku ulicznym).

Silnik włącza się automatycznie po spełnieniu określonych warunków.

Przy uruchomionym silniku układ ISG jest zawsze włączony. png"/>Informacja

Podczas automatycznego uruchamiania silnika przez układ ISG, niektóre lampki ostrzegawcze (układu ABS, układu ESC, wyłączenia układu ESC, elektrycznego wspomagania układu kierowniczego lub hamulca postojowego) mogą świecić się przez kilka sekund. Wynika to z chwilowego spadku napięcia akumulatora. Nie oznacza to usterki układu ISG.

Włączanie układu ISG

Warunki wstępne aktywacji układu

Układ ISG działa po spełnieniu następujących warunków:

• Zapięty pas bezpieczeństwa kierowcy.

• Zamknięte drzwi kierowcy i maska silnika.

• Prawidłowe podciśnienie w układzie wspomagania hamulców.

• Włączony czujnik stanu akumulatora i prawidłowy stan naładowania akumulatora.

• Temperatura zewnętrza w prawidłowym zakresie.

• Zatrzymanie pojazdu po jeździe ze stałą prędkością.

• Spełnione warunki działania układu klimatyzacji.

• Silnik pojazdu wystarczająco rozgrzany.

• Nawierzchnia pozioma lub o niezbyt dużym spadku.

• Obrót kierownicy o mniej niż 180° przed zatrzymaniem pojazdu. png"/>Informacja

• Jeżeli warunki aktywacji układu ISG nie są spełnione, układ nie jest aktywny. Świeci się wtedy lampka wyłącznika układu ISG i żółta lampka sygnalizacyjna układu ISG () w zestawie wskaźników.

• Jeżeli w zestawie wskaźników świeci się pokazana powyżej lampka sygnalizacyjna, pojazd powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Automatyczne wyłączanie silnika

Aby silnik wyłączył się automatycznie:

Pojazdy z mechaniczną skrzynią biegów

1. Zwolnić do prędkości poniżej 5 km/h. Ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu neutralnym. Zwolnić pedał sprzęgła.

Po wyłączeniu silnika w zestawie wskaźników świeci się zielona lampka sygnalizacyjna układu ISG (). png"/>Informacja

Aby silnik wyłączył się automatycznie po następnym zatrzymaniu, prędkość pojazdu od poprzedniego automatycznego wyłączenia silnika musi przekroczyć 5 km/h. org/1999/xhtml">Pojazdy ze zautomatyzowaną mechaniczną skrzynią biegów

1. Zatrzymać pojazd. Nacisnąć pedał hamulca przy selektorze znajdującym się w położeniu D lub N.

Otwarcie maski silnika po automatycznym wyłączeniu silnika przez układ ISG powoduje wyłączenie układu.

W przypadku wyłączenia układu:

Świeci się lampka wyłącznika układu ISG. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/6_Za_kierownica_[html]-web-resources/image/70. jpg"/>

Na wyświetlaczu LCD pojawia się komunikat „Auto Stop is Off. Press clutch pedal and start engine manually” (układ ISG wyłączony, nacisnąć pedał sprzęgła i uruchomić silnik ręcznie). Komunikatowi towarzyszy sygnał dźwiękowy.

Aby w takiej sytuacji uruchomić silnik ręcznie, należy:

Nacisnąć równocześnie pedał sprzęgła i pedał hamulca przy dźwigni zmiany biegów w położeniu neutralnym.

Nacisnąć pedał hamulca przy selektorze znajdującym się w położeniu N.

Automatyczne uruchamianie silnika

Aby silnik uruchomił się po wyłączeniu automatycznym:

• Wcisnąć pedał sprzęgła przy dźwigni zmiany biegów w położeniu neutralnym.

Po uruchomieniu silnika gaśnie zielona lampka sygnalizacyjna układu ISG () w zestawie wskaźników.

• Zwolnić pedał hamulca.

• W przypadku zwolnienia pedału hamulca przy włączonym trybie Auto Hold silnik nie uruchomi się. Silnik uruchomi się dopiero po naciśnięciu pedału przyspieszenia.

W następujących sytuacjach silnik uruchamia się automatycznie:

• Zbyt niskie podciśnienie w układzie wspomagania hamulców.

• Silnik wyłączony przez około 5 minut.

• Włączenie klimatyzacji z najwyższą prędkością dmuchawy.

• Włączenie funkcji osuszania szyby czołowej.

• Niski poziom naładowania akumulatora.

• Zbyt niska wydajność chłodzenia lub ogrzewania przez układ klimatyzacji.

W takim przypadku zielona lampka sygnalizacyjna układu ISG () w zestawie wskaźników miga przez 5 sekund, a na wyświetlaczu LCD pojawia się komunikat „Auto Start” (automatyczne uruchamianie silnika).

W następujących sytuacjach automatyczne uruchomienie silnika jest niemożliwe:

Pojazdy z mechaniczną skrzynią biegów

Włączenie biegu bez wciśnięcia pedału sprzęgła. W takim przypadku na wyświetlaczu LCD pojawia się komunikat „Press clutch pedal before driving on” (aby ruszyć, wcisnąć pedał sprzęgła). Aby umożliwić automatyczne uruchomienie silnika, ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu neutralnym i wcisnąć pedał sprzęgła. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/6_Za_kierownica_[html]-web-resources/image/72. org/1999/xhtml">Pojazdy ze zautomatyzowaną mechaniczną skrzynią biegów

Ustawienie selektora z położenia N w położeniu R lub D albo włączenie trybu manualnej zmiany biegów bez naciśnięcia pedału hamulca. W takim przypadku na wyświetlaczu LCD pojawia się komunikat „Press brake pedal before driving on” (aby ruszyć, wcisnąć pedał hamulca). Aby umożliwić automatyczne uruchomienie silnika, nacisnąć pedał hamulca.

Wyłączanie układu ISG

• Aby wyłączyć układ ISG, należy nacisnąć jego wyłącznik. Po wyłączeniu układu świeci się lampka wyłącznika, a na wyświetlaczu LCD pojawia się komunikat „Auto Stop System Off” (układ ISG wyłączony).

• Aby włączyć układ ISG, należy ponownie nacisnąć jego wyłącznik. Po włączeniu układu ISG gaśnie lampka wyłącznika.

Usterki układu ISG

Układ ISG może nie działać w następujących przypadkach:

Usterka czujników związanych z układem ISG lub usterka układu.

W przypadku usterki układu ISG:

• W zestawie wskaźników miga żółta lampka sygnalizacyjna układu ISG (

• Świeci się lampka wyłącznika układu ISG.

• Jeżeli po naciśnięciu wyłącznika układu ISG nie gaśnie lampka wyłącznika lub jeżeli układ ISG działa nieprawidłowo, należy skontaktować się z Autoryzowaną Stacją Obsługi (ASO) Hyundai.

• Lampkę wyłącznika układu ISG można wyłączyć, jadąc przez czas do 2 godzin z prędkością ponad 80 km/h i dmuchawą na biegu niższym niż 2. Jeżeli lampka wyłącznika układu ISG świeci się nadal, należy skontaktować się z Autoryzowaną Stacją Obsługi (ASO) Hyundai. png"/>OSTRZEŻENIE

Po automatycznym wyłączeniu silnik może samoczynnie się uruchomić. Dlatego przed opuszczeniem pojazdu lub rozpoczęciem jakichkolwiek prac w przedziale silnika należy wyłączyć stacyjkę (stan LOCK/OFF) lub wyjąć kluczyk ze stacyjki.

Wyłączanie czujnika stanu akumulatora

A: czujnik stanu akumulatora

Czujnik stanu akumulatora wyłącza się po odłączeniu ujemnego (–) zacisku od akumulatora, np. podczas wykonywania czynności obsługowych.

W takim przypadku układ ISG działa w sposób ograniczony. Aby przywrócić działanie czujnika stanu akumulatora po odłączeniu akumulatora, należy wykonać opisane dalej czynności.

Warunki wstępne przywrócenia działania czujnika stanu akumulatora

Nie uruchamiać silnika przez 4 godziny, a następnie podjąć 3 do 4 prób rozruchu.

Pamiętać, by przy wyłączonym silniku nie podłączać do pojazdu żadnych akcesoriów elektrycznych (np. zewnętrznego systemu nawigacji, routera Wi-Fi). Mogą one uniemożliwić przywrócenie działania czujnika stanu akumulatora. png"/>Informacja

W następujących sytuacjach układ ISG może działać nieprawidłowo:

– Usterka układu ISG.

– Niski poziom naładowania akumulatora.

– Zbyt niskie podciśnienie w układzie wspomagania hamulców.

W takich przypadkach układ powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

• W przypadku wymiany akumulatora zamontować wyłącznie oryginalny akumulator Hyundai przystosowany do układu ISG. W przeciwnym razie układ ISG może działać nieprawidłowo.

• Nie ładować akumulatora pojazdu z układem ISG za pomocą ogólnodostępnych prostowników. Może to spowodować uszkodzenie lub wybuch akumulatora.

• Nie odkręcać zakrętek cel akumulatora. Odkręcenie zakrętek może spowodować wyciek elektrolitu, który jest szkodliwy dla człowieka.

Układ wspomagający unikanie kolizji czołowych (FCA) (jeżeli występuje)

Układ wspomagający unikanie kolizji czołowych (FCA) pomaga w wykrywaniu i monitorowaniu pojazdów poprzedzających i pieszych przed pojazdem. Wykorzystuje on w tym celu kamerę z systemem rozpoznawania obrazu. W przypadku wykrycia ryzyka kolizji/potrącenia układ ostrzega kierowcę, a w razie braku jego reakcji rozpoczyna hamowanie awaryjne. png"/>OSTRZEŻENIE

Pomimo wyposażenia pojazdu w układ FCA należy stosować następujące środki ostrożności:

• Układ ten pełni jedynie funkcję pomocniczą i nie zwalnia kierowcy z obowiązku zachowania najwyższej uwagi. Zasięg działania czujników i wielkość wykrywanych obiektów są ograniczone. Dlatego należy stale koncentrować się na prowadzeniu.

• Podczas jazdy przestrzegać obowiązujących ograniczeń prędkości i dostosowywać prędkość do warunków drogowych.

• Zawsze zachowywać ostrożność pozwalającą na unikanie nagłych i nieoczekiwanych sytuacji. Układ FCA może czasami nie zatrzymywać pojazdu całkowicie. Jest to jedynie układ wspomagający, który osłabia skutki nieuchronnych kolizji.

Ustawienia i aktywacja układu

Ustawienia układu

• Ustawienia funkcji układu FCA

Układ FCA można włączyć po włączeniu stacyjki (stan ON) w następujący sposób:

Na wyświetlaczu LCD wybrać pozycję „User Settings” (Ustawienia użytkownika) „Driver Assistance” (Układy wspomagające kierowcę) „Forward Safety” (Bezpieczeństwo przed pojazdem).

– Zaznaczenie pozycji „Active Assist” (Wspomaganie aktywne) powoduje aktywację układu FCA. Komunikaty ostrzegawcze i alarmy układu FCA zależą od poziomu ryzyka kolizji. Sposób ingerencji w hamowanie zależy od poziomu ryzyka kolizji.

– Jeżeli zaznaczono pozycję „Warning Only” (Tylko ostrzeganie), układ FCA generuje jedynie komunikaty ostrzegawcze i alarmy zależne od poziomu ryzyka kolizji. Przy tym ustawieniu funkcja ingerowania w hamowanie nie działa.

– Zaznaczenie pozycji „Off” (Wył. ) powoduje wyłączenie układu FCA. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/6_Za_kierownica_[html]-web-resources/image/WAE-209. jpg"/>

Po wyłączeniu układu FCA na wyświetlaczu LCD świeci się lampka ostrzegawcza wyłączenia układu. Kierowca może sprawdzać na wyświetlaczu LCD stan włączenia/wyłączenia układu FCA. Lampka świeci się również po wyłączeniu układu stabilizacji toru jazdy (ESC). Jeżeli po włączeniu układu FCA lampka ostrzegawcza wyłączenia układu nie gaśnie, pojazd powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

• Ustawianie czasu ostrzegania

Kierowca może wybrać sposób ostrzegania początkowego na wyświetlaczu LCD.

Należy w tym celu wybrać pozycję „User Settings” (Ustawienia użytkownika) „Warning Timing” (Czas ostrzegania) „Normal/Late” (Normalne/późne).

Sposoby ostrzegania początkowego w zależności od wybranej opcji

– Normal (Normalne):

Początkowe ostrzeżenie o zderzeniu czołowym pojawia się w momencie zadanym w nominalnych ustawieniach układu. W przypadku odczucia, że ostrzeżenie pojawia się zbyt wcześnie, należy wybrać ustawienie „Late” (Późne).

Jeżeli jednak pojazd poprzedzający gwałtownie się zatrzyma, czas pojawienia się ostrzeżenia początkowego może nie wydawać się krótki, nawet przy wybranej opcji „Normal” (Normalne).

– Late (Późne):

Początkowe ostrzeżenie o zderzeniu czołowym pojawia się później niż normalnie. W przypadku wyboru tej opcji ostrzeżenie początkowe o pojeździe lub pieszym pojawia się przy odległości mniejszej, niż zadana w nominalnych ustawieniach układu.

Opcję tę należy wybierać w przypadku niewielkiego natężenia ruchu lub podczas jazdy z niską prędkością. png"/>Informacja

Zmiana czasu ostrzegania przez ten układ może spowodować również zmiany czasów ostrzegania przez inne układy. Przed zmianą czasu ostrzegania należy mieć świadomość konsekwencji takiej zmiany.

Warunki wstępne aktywacji układu

Układ FCA jest gotowy do aktywacji (ingerencji) po zaznaczeniu na wyświetlaczu LCD zestawu wskaźników opcji „Active assist (Wspomaganie aktywne) lub „Warning only” (Tylko ostrzeganie) w pozycji „Forward Safety (Bezpieczeństwo przed pojazdem) i po spełnieniu poniższych warunków:

– Włączony układ stabilizacji toru jazdy (ESC).

– Prędkość pojazdu powyżej 10 km/h (układ FCA może ingerować jedynie w określonym zakresie prędkości).

– Wykrycie przez układ pojazdu poprzedzającego lub pieszego zagrażającego kolizją. W zależności od sytuacji lub stanu pojazdu układ FCA może nie ingerować lub może jedynie emitować alarm dźwiękowy. png"/>OSTRZEŻENIE

Układ FCA włącza się automatycznie po włączeniu stacyjki (stan ON). Kierowca może wyłączyć układ FCA, korzystając z ustawień systemowych na wyświetlaczu LCD zestawu wskaźników. Aby uniknąć dekoncentracji, kierowca nie powinien zmieniać ustawień ani wyłączać układu FCA podczas jazdy.

• Układ FCA wyłącza się automatycznie po wyłączeniu układu ESC. Po wyłączeniu układu ESC układu FCA nie można włączyć na wyświetlaczu LCD zestawu wskaźników. W takich przypadkach świeci się lampka ostrzegawcza układu FCA — jest to zjawisko normalne.

W tym momencie ustawień układu FCA nie można zmieniać nawet w trybie ustawień użytkownika zestawu wskaźników ani systemu multimedialnego.

Komunikaty ostrzegawcze i ingerencje układu FCA w hamowanie

Układ FCA wyświetla komunikaty ostrzegawcze i generuje alarmy w zależności od poziomu ryzyka kolizji, które wynikają z gwałtownego hamowania pojazdu poprzedzającego, zbyt krótkiej drogi hamowania lub wykrycia pieszego. Poziom ryzyka kolizji determinuje również sposób sterowania hamulcami.

Collision Warning (ostrzeżenie o zderzeniu) (1. ostrzeżenie)

Kiedy na ekranie pojawia się ten komunikat ostrzegawczy, układ emituje równocześnie ostrzegawczy sygnał dźwiękowy. Ponadto w celu ułatwienia zmniejszenia prędkości układ ingeruje w sterowanie silnikiem.

– Pojazd może nieznacznie zwalniać.

– W przypadku wykrywania pojazdów poprzedzających układ działa przy prędkości pojazdu od ok. 10 km/h do ok. 180 km/h (górna prędkość graniczna może być niższa, zależnie od stanu pojazdu poprzedzającego oraz otoczenia).

– W przypadku wykrywania pieszych układ działa przy prędkości pojazdu od ok. 60 km/h (górna prędkość graniczna może być niższa, zależnie od stanu pieszego oraz otoczenia). Ponieważ w takim przypadku układ FCA nie steruje hamulcami, należy nimi operować samodzielnie.

Emergency braking (hamowanie awaryjne) (2. ostrzeżenie)

– Jeżeli zderzenie jest nieuniknione, tuż przed zderzeniem układ przejmuje całkowitą kontrolę nad hamowaniem, zmniejszając siłę uderzenia w pojazd poprzedzający. 60 km/h (górna prędkość graniczna może być niższa, zależnie od stanu pojazdu poprzedzającego oraz otoczenia).

Inne charakterystyki

• W sytuacji niebezpiecznej układ hamulcowy przełącza się w stan gotowości. Umożliwia to szybką reakcję na naciśnięcie pedału hamulca przez kierowcę.

• Aby zapewnić optymalną siłę hamowania, po naciśnięciu pedału hamulca przez kierowcę układ FCA dodatkowo zwiększa siłę hamowania.

• Ingerencja w działanie układu hamulcowego kończy się automatycznie w przypadku gwałtownego naciśnięcia przez kierowcę pedału przyspieszenia lub nagłego ruchu kierownicą.

• Sterowanie hamulcami przez układ FCA wyłącza się automatycznie po ustaniu niebezpieczeństwa. png"/>OSTROŻNIE

• Podczas jazdy kierowca powinien zawsze zachowywać najwyższą ostrożność, nawet jeżeli nie występują żadne komunikaty ostrzegawcze ani alarmy układu FCA.

• Po ingerencji układu w hamowanie należy natychmiast wcisnąć pedał hamulca i sprawdzić otoczenie pojazdu. Ingerencja układu w hamowanie trwa ok. 2 sekundy.

• W przypadku włączonych innych dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, takich jak sygnał ostrzegawczy niezapięcia pasa bezpieczeństwa, dźwiękowy sygnał ostrzegawczy układu FCA może się nie włączyć.

• Ustawienie wysokiej głośności systemu audio może spowodować zagłuszenie ostrzeżenia dźwiękowego emitowanego przez układ. png"/>OSTRZEŻENIE

Automatyczne hamowanie przez układ nie powoduje zatrzymania pojazdu ani nie pozwala na uniknięcie wszystkich kolizji. Za bezpieczną jazdę i utrzymywanie kontroli nad pojazdem odpowiada kierowca. png"/>OSTRZEŻENIE

Skrypt sterowania układem FCA wykorzystuje pewne parametry. Są nimi: prędkość jazdy, odległość do pojazdu poprzedzającego lub pieszego i prędkość pojazdu poprzedzającego. Na działanie układu FCA mogą wpływać niekorzystne warunki atmosferyczne i warunki drogowe. png"/>OSTRZEŻENIE

Nigdy nie próbować wymuszać ingerencji układu celowo niebezpieczną jazdą.

Czujniki układu FCA (kamera przednia)

Aby zapewnić prawidłowe działanie układu FCA, należy zawsze zwracać uwagę, by osłona czujnika i szyba czołowa były czyste i nie zostały zasłonięte śniegiem ani innymi ciałami obcymi.

Zanieczyszczenia, śnieg lub ciała obce mogą negatywnie wpływać na działanie czujnika.

• NIE montować żadnych akcesoriów ani nie przyklejać żadnych naklejek na szybie czołowej, a także nie przyciemniać szyby czołowej.

• NIE umieszczać żadnych przedmiotów odbijających światło (np. papier, lusterko) na desce rozdzielczej. Odbicia światła mogą spowodować nieprawidłowe działanie układu.

• Szczególnie starannie chronić kamerę przed wodą.

• NIE rozmontowywać kamery ani nie uderzać w nią.

Zmiana ustawienia czujnika może spowodować nieprawidłowe działanie układu FCA. W konsekwencji komunikat ostrzegawczy może się nie pojawić. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/6_Za_kierownica_[html]-web-resources/image/92. jpg" alt=""/> Szczegółowe środki ostrożności dotyczące czujnika podano również w opisie układu utrzymywania na pasie ruchu (LKA). png"/>Informacja

W następujących przypadkach układ powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai:

• Wymiana szyby czołowej.

Komunikaty ostrzegawcze i lampka ostrzegawcza

Critical forward safety functions are limited. Camera obscured (ważne funkcje układu FCA wyłączone, kamera zasłonięta)

Jeżeli kamera jest pokryta zanieczyszczeniami, śniegiem lub ciałami obcymi, układ FCA może nie wykrywać innych pojazdów.

W takim przypadku na wyświetlaczu LCD pojawia się odpowiedni komunikat.

Prawidłowe działanie układu powraca po usunięciu zanieczyszczeń, śniegu lub ciał obcych.

Układ FCA może nie działać prawidłowo w miejscach, w których po uruchomieniu silnika radar nie wykrywa żadnych obiektów ani pojazdów (np. na otwartych przestrzeniach).

W takich przypadkach układ FCA może działać nieprawidłowo, chociaż na wyświetlaczu LCD nie pojawia się komunikat ostrzegawczy. png"/>OSTRZEŻENIE

Układ FCA może nie aktywować się przy pewnych stanach drogi, niekorzystnych warunkach pogodowych lub warunkach drogowych.

Nieprawidłowe działanie układu

Check forward safety systems (sprawdzić układ FCA)

• Jeżeli układ FCA nie działa prawidłowo, świeci się lampka ostrzegawcza układu () i na kilka sekund pojawia się komunikat ostrzegawczy. Po zniknięciu komunikatu włącza się główna lampka ostrzegawcza (

• Komunikat ostrzegawczy układu FCA może pojawiać się równocześnie z włączeniem lampki ostrzegawczej układu ESC.

Lampka ostrzegawcza układu FCA gaśnie i komunikat ostrzegawczy znika po usunięciu problemu powodującego włączenie się lampki ostrzegawczej układu ESC.

• Układ FCA pełni wyłącznie funkcję pomocniczą. Panowanie nad pojazdem i kierowanie nim jest zawsze obowiązkiem kierowcy. Nie należy polegać wyłącznie na układzie FCA. Należy zawsze utrzymywać odległość zapewniającą bezpieczną drogę hamowania, a w razie potrzeby zwalniać lub zatrzymywać pojazd, naciskając pedał hamulca.

• W pewnych sytuacjach i warunkach jazdy układ FCA może aktywować się przedwcześnie. Kiedy na ekranie pojawia się ten początkowy komunikat ostrzegawczy, układ emituje równocześnie ostrzegawczy sygnał dźwiękowy. Podobnie w pewnych sytuacjach kamera przednia może nie wykrywać pojazdów poprzedzających albo pieszych. W takich przypadkach układ FCA nie aktywuje się i nie pojawia się komunikat ostrzegawczy.

• Nawet w przypadku niesprawności funkcji sterowania hamulcami przez układ FCA, układ hamulcowy pojazdu działa prawidłowo. Jednakże w takim przypadku układ nie włącza hamulców w celu uniknięcia kolizji.

• W przypadku gwałtownego hamowania pojazdu poprzedzającego układ może spowodować nagłe włączenie hamulców pojazdu z pełną siłą. Dlatego należy zawsze zachowywać bezpieczną odległość do pojazdu poprzedzającego.

• Układ FCA może aktywować się podczas hamowania przez kierowcę i spowodować niespodziewane, gwałtowne wytracenie prędkości, powodujące przemieszczenie się niezamocowanych przedmiotów i uderzenie nimi pasażerów. Zawsze mocować wszystkie przedmioty przewożone w pojeździe.

• Układ FCA może nie aktywować się, jeżeli w celu uniknięcia kolizji kierowca naciska pedał hamulca.

• Ingerencja układu w hamowanie może być niewystarczająca w przypadku gwałtownego hamowania pojazdu poprzedzającego. Zawsze zachowywać najwyższą ostrożność.

• Gwałtowne hamowanie w wyniku aktywacji układu FCA może spowodować obrażenia osób jadących pojazdem. Należy zachowywać najwyższą ostrożność.

• Układ FCA wykrywa pojazdy jedynie przed pojazdem. png"/>OSTRZEŻENIE

• Układ FCA nie działa podczas cofania.

• Układ FCA nie wykrywa na drodze innych obiektów ani zwierząt.

• Układ FCA nie wykrywa pojazdów na przeciwnym pasie ruchu.

• Układ FCA nie wykrywa pojazdów nadjeżdżających z boku.

• Układ FCA nie wykrywa pojazdów stojących bokiem (np. na końcu ulicy bez przejazdu).

W takich przypadkach należy szczególnie pamiętać o zachowaniu odległości zapewniającej bezpieczną drogę hamowania. Konieczne może być również naciśnięcie pedału hamulca w celu zwiększenia odległości lub zatrzymania pojazdu.

Ograniczenia układu

Układ wspomagający unikanie kolizji czołowych (FCA) wspomaga kierowcę w niebezpiecznych sytuacjach drogowych, ale w niektórych sytuacjach może nie działać.

Układ FCA ocenia sytuację na drodze za pomocą sygnałów radarowych i rozpoznawania obrazu z kamery, ale jeżeli sytuacja znajduje się poza zasięgiem sygnałów radarowych lub przekracza możliwości rozpoznawania kamery, układ może nie działać prawidłowo. W opisanych poniżej sytuacjach układ FCA może nie działać prawidłowo, dlatego kierowca musi zawsze zachowywać najwyższą ostrożność.

Wykrywanie pojazdów

Działanie czujnika może być ograniczone w następujących przypadkach:

• Uruchamianie silnika lub resetowanie kamery przedniej — brak działania układu przez 15 sekund.

• Zasłonięcie kamery zanieczyszczeniami albo ciałami obcymi.

• Ograniczenie czułości obiektywu kamery z powodu zastosowania przyciemnianej szyby czołowej, nałożenia na nią folii lub powłoki przyciemniającej albo przysłonięcie obiektywu ciałami obcymi (naklejkami, owadami itp. ) na szybie.

• Niekorzystne warunki atmosferyczne, takie jak intensywne opady deszczu lub śniegu ograniczające pole widzenia kamery.

• Zakłócenia powodowane przez fale elektromagnetyczne.

• Ograniczenie zdolności rozpoznawania obiektów przez kamerę.

• Niedostateczna wielkość pojazdu poprzedzającego, która uniemożliwia jego wykrycie (np. motocykl lub rower).

• Brak rozpoznania przez kamerę całego pojazdu poprzedzającego.

• Nadmierna wielkość pojazdu poprzedzającego, uniemożliwiająca prawidłowe rozpoznanie go przez kamerę (np. nadwymiarowa naczepa itp. ).

• Niedostateczne oświetlenie pola widzenia kamery (otoczenie zbyt ciemne, nadmierne odbicia światła lub oświetlenie zakłócające pole widzenia).

• Wyłączone światła tylne pojazdu poprzedzającego.

• Nagła zmiana jasności otoczenia, np. podczas wjazdu do tunelu lub wyjazdu z tunelu.

• Odbicie światła latarni ulicznych lub świateł pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka od mokrej nawierzchni.

• Światło skierowane bezpośrednio na pojazd (w tym ze świateł przednich pojazdów nadjeżdżających z przeciwka).

• Intensywne światło słoneczne lub światła pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka w polu widzenia kamery.

• Zaparowana szyba czołowa, słaba widoczność drogi.

• Zmienna prędkość jazdy pojazdu poprzedzającego.

• Droga nieutwardzona, nierówna nawierzchnia lub nagłe zmiany nachylenia drogi.

• Nietypowy pojazd poprzedzający (np. pojazd specjalny, samochód ciężarowy z przyczepą itp. ) lub przewożenie przez pojazd poprzedzający ładunku o nietypowym kształcie.

• Silne wstrząsy pojazdu.

• Obiekt w krańcowym obszarze zasięgu rozpoznawania kamery.

• Holowanie pojazdu przez inny pojazd.

• Bardzo wysoki prześwit pojazdu poprzedzającego.

• Jazda wewnątrz budynku, np. po parkingu podziemnym.

• Uszkodzona kamera.

• Zbyt ciemne otoczenie, np. podczas przejazdu przez tunel lub podczas jazdy w nocy bez włączonych świateł przednich.

• Cień rzucany na drogę przez barierę drogową, drzewa itp.

• Przejazd przez bramkę poboru opłat.

• Słaba widoczność tyłu pojazdu poprzedzającego (pojazd poprzedzający zwrócony w innym kierunku lub przewrócony).

• Zły stan drogi powodujący nadmierne drgania pojazdu.

• Nagłe zmiany zdolności rozpoznawania obiektów przez czujnik z powodu szybkiej jazdy po nierównościach.

• Kierunek jazdy pojazdu poprzedzającego prostopadły do kierunku jazdy naszego pojazdu.

• Pojazd poprzedzający stojący prostopadle do kierunku jazdy naszego pojazdu.

• Jazda pojazdu poprzedzającego w kierunku naszego pojazdu lub jazda do tyłu.

• Nasz pojazd i pojazd poprzedzający poruszają się po rondzie (w ruchu okrężnym). pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/6_Za_kierownica_[html]-web-resources/image/98. jpg"/>

• Jazda po zakręcie

Podczas jazdy po zakręcie skuteczność układu FCA może być ograniczona.

Kamera przednia może nie wykrywać pojazdów lub pieszych na zakręcie. W takich sytuacjach układ może nie ostrzegać i nie włączać hamulców w razie konieczności.

Zawsze należy zwracać uwagę na warunki drogowe i sytuację panującą na drodze. W razie potrzeby naciskać pedał hamulca w celu zmniejszenia prędkości i zachowania bezpiecznej odległości. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/6_Za_kierownica_[html]-web-resources/image/99. jpg"/>

Podczas jazdy po zakręcie układ FCA może wykrywać pojazdy lub pieszych na sąsiednich pasach ruchu albo poza pasem ruchu.

W takim przypadku układ może bez potrzeby ostrzegać kierowcę i włączać hamulce.

Dlatego podczas jazdy zawsze należy zwracać uwagę na warunki drogowe i sytuację panującą na drodze. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/6_Za_kierownica_[html]-web-resources/image/100. jpg"/>

• Jazda na wzniesieniach.

Podczas podjazdów i zjazdów skuteczność układu FCA może być ograniczona. Kamera przednia może nie wykrywać pojazdów lub pieszych przed pojazdem. W takich sytuacjach układ może ostrzegać kierowcę lub włączać hamulce bez potrzeby albo nie ostrzegać i nie włączać hamulców w razie konieczności.

W przypadku nagłego wykrycia innego pojazdu lub pieszego przez układ po przejeździe przez szczyt wzniesienia pojazd może gwałtownie zwolnić.

Na podjazdach i zjazdach należy zawsze patrzeć przed siebie. Należy również utrzymywać bezpieczną odległość do pojazdu poprzedzającego, w razie potrzeby naciskając pedał hamulca. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/6_Za_kierownica_[html]-web-resources/image/101. jpg"/>

• Zmiana pasa ruchu

Jeżeli pojazd jadący obok zmienia pas ruchu i pojawia się z przodu, układ FCA może go nie wykryć natychmiast, zwłaszcza jeżeli zmiana pasa odbyła się nagle. W takim przypadku należy szczególnie pamiętać o zachowaniu odległości, zapewniającej bezpieczną drogę hamowania. Konieczne może być również naciśnięcie pedału hamulca w celu zwiększenia odległości. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/6_Za_kierownica_[html]-web-resources/image/102. jpg"/>

Jeżeli podczas jazdy w ruchu o dużym natężeniu, z częstym zatrzymywaniem i ruszaniem, pojazd poprzedzający zmienia pas ruchu na sąsiedni, układ FCA może nie wykryć natychmiast nowego pojazdu poprzedzającego. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/6_Za_kierownica_[html]-web-resources/image/103. jpg"/>

• Wykrywanie pojazdu poprzedzającego

Jeżeli ładunek pojazdu poprzedzającego wystaje za pojazd do tyłu lub jeżeli pojazd poprzedzający ma wysoki prześwit, należy zwiększyć uwagę. Układ FCA może nie wykrywać ładunku wystającego poza pojazd. W takim przypadku należy szczególnie pamiętać o zachowaniu odległości od końca ładunku, zapewniającej bezpieczną drogę hamowania.

Wykrywanie pieszych

• Niewykrycie pieszego przez system rozpoznawania kamery, jeżeli np. pieszy jest pochylony lub niecałkowicie wyprostowany.

• Bardzo szybkie poruszanie się pieszego lub jego nagłe pojawienie się w polu wykrywania kamery.

• Kolor odzieży pieszego zlewający się z otoczeniem, utrudniający wykrycie przez system rozpoznawania kamery.

• Otoczenie zbyt jasne (np. jazda w pełnym świetle słonecznym lub pod słońce) albo zbyt ciemne (np. jazda nocą po nieoświetlonej drodze).

• Utrudnione odróżnienie pieszego od innych obiektów w otoczeniu, np. w przypadku grupy pieszych lub tłumu.

• Obecność obiektu przypominającego kształtem człowieka.

• Niski wzrost pieszego.

• Osoba niepełnosprawna.

• Ograniczenie możliwości rozpoznawania obiektów przez czujnik.

• Jazda pod słońce.

• Przejazd przez skrzyżowanie o ruchu okrężnym.

• Nie używać układu wspomagającego unikanie kolizji czołowych (FCA) podczas holowania innego pojazdu. Aktywacja układu FCA może spowodować sytuację niebezpieczną dla pojazdu holującego i/lub holowanego.

• Jeżeli ładunek pojazdu poprzedzającego wystaje za pojazd do tyłu lub jeżeli pojazd poprzedzający ma wysoki prześwit, należy zachowywać wzmożoną ostrożność.

• Układ FCA może się aktywować, jeżeli wykryje obiekt przypominający kształtem lub wyglądem pojazd albo pieszego.

• Układ FCA służy do wykrywania i monitorowania pojazdów poprzedzających oraz do wykrywania pieszych (jeżeli funkcja występuje) na drodze przed pojazdem. Wykorzystuje on w tym celu kamerę z funkcją rozpoznawania obrazu. Układ nie wykrywa rowerów, motocykli ani obiektów na małych kółkach, takich jak wózki bagażowe, wózki na zakupy lub wózki dziecięce.

• Nigdy nie próbować sprawdzać działania układu FCA. Może to spowodować poważne zagrożenie zdrowia lub życia.

• Po wymianie szyby czołowej lub kamery pojazd powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. png"/>Informacja

W pewnych sytuacjach układ FCA może wyłączyć się z powodu zakłóceń elektromagnetycznych.

Układ utrzymywania na pasie ruchu (LKA) (jeżeli występuje)

Układ LKA za pomocą kamery na szybie czołowej wykrywa linie wyznaczające pas ruchu lub wykrywa krawędź jezdni i, ingerując w kierowanie, pomaga kierowcy utrzymywać pojazd na pasie ruchu.

Jeżeli układ wykrywa, że pojazd zjeżdża ze swojego pasa ruchu, ostrzega kierowcę za pomocą sygnału wizualnego i dźwiękowego. Równocześnie układ skręca kierownicę w przeciwnym kierunku, próbując w ten sposób zapobiec zjechaniu pojazdu z pasa ruchu. png"/>OSTRZEŻENIE

Układ utrzymywania na pasie ruchu (LKA) nie zastępuje prawidłowej, bezpiecznej techniki jazdy, ale pełni jedynie funkcję pomocniczą. Za obserwację otoczenia pojazdu oraz za bezpieczne prowadzenie zawsze odpowiada kierowca. png"/>OSTRZEŻENIE

Pomimo wyposażenia pojazdu w układ LKA należy przestrzegać następujących środków ostrożności:

• Podczas jazdy z aktywnym układem nie wykonywać nagłych ruchów kierownicą.

• Układ LKA pomaga kierowcy w unikaniu niezamierzonego opuszczenia pasa ruchu, ingerując w kierowanie pojazdem. Jest to jednak układ przeznaczony wyłącznie do zwiększania komfortu jazdy i nie zawsze ingeruje w kierowanie pojazdem. Za prawidłowe operowanie kierownicą zawsze odpowiada kierowca.

• W zależności od warunków panujących na drodze i otoczenia układ LKA może wyłączyć się lub działać nieprawidłowo. Podczas prowadzenia należy zawsze zachowywać ostrożność.

• Nie demontować kamery przedniej w celu przyciemnienia szyby lub umieszczenia na niej innych powłok albo akcesoriów. W przypadku wymontowania i ponownego zamontowania kamery Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai powinna sprawdzić kalibrację układu.

• W przypadku wymiany szyby czołowej, kamery przedniej lub powiązanych z tym układem elementów kierownicy kalibrację układu powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

• Układ za pomocą kamery wykrywa linie wyznaczające pas ruchu (lub wykrywa krawędź jezdni). Dlatego jeżeli linie (lub krawędź jezdni) są trudne do wykrycia, układ może nie działać prawidłowo.

Patrz podrozdział „Ograniczenia układu”.

• Nie demontować ani nie powodować uszkodzeń elementów układu LKA.

• Nadmierna głośność systemu audio może zagłuszyć sygnał ostrzegawczy układu LKA.

• W przypadku włączonych innych dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, takich jak sygnał ostrzegawczy niezapięcia pasa bezpieczeństwa, dźwiękowy sygnał ostrzegawczy układu LKA może się nie włączyć.

• Nie umieszczać na desce rozdzielczej żadnych przedmiotów, które odbijają światło, takich jak lusterka, arkusze białego papieru itp. Odbicie światła słonecznego może spowodować nieprawidłowe działanie układu.

• Zawsze trzymać kierownicę obiema dłońmi, nawet jeżeli układ LKA jest aktywny.

• Układ może nie ingerować w kierowanie pojazdem, jeżeli pojazd zbyt szybko zjeżdża z pasa ruchu (lub jezdni). Zawsze przestrzegać obowiązujących ograniczeń prędkości.

• W przypadku montażu na kierownicy jakichkolwiek przedmiotów układ może nie ingerować w kierowanie pojazdem.

• Przed holowaniem przyczepy wyłączać układ LKA.

Działanie układu LKA

Włącznik układu LKA

Włączanie/wyłączanie układu LKA

Przy włączonej stacyjce (stan ON) na ponad 1, 5 sekundy nacisnąć włącznik układu LKA. Znajduje się on na desce rozdzielczej po lewej stronie kierownicy.

Ustawienia użytkownika

Układ LKA można włączyć po włączeniu stacyjki (stan ON) w następujący sposób:

Wybrać pozycję „User Settings” (Ustawienia użytkownika) „Lane Safety (Bezpieczeństwo na pasie ruchu) „LKA (Lane Keeping Assist)” (Układ utrzymywania na pasie ruchu).

Włączanie/wyłączanie układu LKA

Przy włączonej stacyjce (stan ON) nacisnąć włącznik układu, który znajduje się po lewej stronie kierownicy.

Włączenie układu sygnalizuje lampka na wyświetlaczu zestawu wskaźników.

Jeżeli w poprzednim cyklu jazdy układ był włączony (biała lampka sygnalizacyjna), po kolejnym włączeniu stacyjki (stan ON) włącza się on bez konieczności wykonywania żadnych czynności.

Ponowne naciśnięcie na ponad 1, 5 sekundy włącznika układu LKA lub zaznaczenie opcji „Off’ (Wył. ) na wyświetlaczu LCD powoduje wyłączenie lampki na wyświetlaczu zestawu wskaźników.

Zmiana funkcji układu LKA

Na wyświetlaczu LCD lub ekranie systemu multimedialnego kierowca może zmieniać tryb działania układu LKA albo wybrać tylko tryb ostrzegania o niezamierzonym opuszczaniu pasa ruchu. Należy w tym celu wybrać pozycję „User Settings” (Ustawienia użytkownika) „Lane Safety” (Bezpieczeństwo na pasie ruchu) „LKA (Lane Keeping Assist)/LDW (Lane Departure Warning)/Off” (Układ utrzymywania na pasie ruchu (LKA)/Układ ostrzegania o niezamierzonym opuszczaniu pasa ruchu (LDW)/Wył.

Tryb „LKA (Lane Keeping Assist)” (Układ utrzymywania na pasie ruchu (LKA))

W tym trybie układ wspomaga kierowcę w utrzymywaniu pojazdu na pasie ruchu. Jeżeli kierowca jedzie prawidłowo, pośrodku pasa ruchu, układ praktycznie nie ingeruje w kierowanie pojazdem. Układ ingeruje tylko wtedy, kiedy pojazd zaczyna zjeżdżać z pasa ruchu.

Tryb „LDW (Lane Departure Warning)” (Układ ostrzegania o niezamierzonym opuszczaniu pasa ruchu (LDW))

Jeżeli układ LDW wykrywa zjeżdżanie z pasa ruchu, ostrzega o tym kierowcę za pomocą sygnalizacji wizualnej i ostrzegawczego sygnału dźwiękowego. Układ nie ingeruje w kierowanie pojazdem.

Off (Wył. )

Zaznaczenie opcji „Off” (Wył. ) powoduje wyłączenie układu LKA. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/6_Za_kierownica_[html]-web-resources/image/WCK-2051. jpg"/>

Aby układ LKA mógł się aktywować, prędkość pojazdu musi wynosić co najmniej 60 km/h. Aktywację układu sygnalizuje zielona lampka w zestawie wskaźników.

Kolor symbolu układu LKA zmienia się w zależności od stanu układu.

– Kolor biały: Czujnik nie wykrywa linii wyznaczających pas ruchu lub prędkość pojazdu jest niższa niż 60 km/h.

– Kolor zielony: Czujnik wykrywa linie wyznaczające pas ruchu, układ jest gotowy do ingerencji w kierowanie pojazdem. png"/>Informacja

Jeżeli w poprzednim cyklu jazdy układ był włączony (biała lampka sygnalizacyjna), po kolejnym włączeniu stacyjki (stan ON) włącza się on bez konieczności wykonywania żadnych czynności. Ponowne naciśnięcie włącznika układu LKA powoduje zgaśnięcie lampki sygnalizacyjnej w zestawie wskaźników.

Sposób działania układu LKA

• Aby wyświetlić ekran układu LKA na wyświetlaczu LCD zestawu wskaźników, należy włączyć tryb wspomagania (

Jeżeli po włączeniu układu LKA układ wykrywa obydwa pasy wyznaczające pas ruchu lub wykrywa krawędź jezdni, prędkość pojazdu przekracza 60 km/h i wszystkie warunki aktywacji są spełnione, lampka sygnalizacyjna układu zmienia kolor na zielony, a układ jest gotowy do ingerencji w kierowanie. png"/>OSTRZEŻENIE

Układ utrzymywania na pasie ruchu (LKA) pomaga w zapobieganiu niezamierzonemu zjechaniu z pasa ruchu lub jezdni. Kierowca nie może jednak całkowicie polegać na układzie i podczas jazdy musi zawsze zwracać uwagę na warunki oraz na sytuację panujące na drodze. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/6_Za_kierownica_[html]-web-resources/image/118. jpg"/>

• Kiedy prędkość pojazdu jest wyższa niż 60 km/h i układ wykrywa linie wyznaczające pas ruchu, kolor linii na wyświetlaczu zmienia się z szarego na biały.

• Aby układ mógł się całkowicie aktywować, musi wykryć obie linie lub krawędź jezdni.

• Jeżeli pojazd zaczyna zjeżdżać ze swojego pasa ruchu, układ LKA działa w następujący sposób:

1. Na wyświetlaczu LCD zestawu wskaźników pojawia się ostrzeżenie wizualne. Na wyświetlaczu LCD miga linia wyznaczająca pas ruchu po stronie, w którą zjeżdża pojazd. Włącza się również ostrzegawczy sygnał dźwiękowy. Układ LKA ingeruje w kierowanie pojazdem, tak by nie przekroczył on linii wyznaczającej pas ruchu w następujących warunkach:

– Prędkość pojazdu powyżej 60 km/h.

– Wykryte obie linie wyznaczające pas ruchu.

– Pojazd jedzie prawidłowo pomiędzy liniami wyznaczającymi pas ruchu.

– Brak gwałtownych ruchów kierownicą.

Po wykryciu obu linii wyznaczających pas ruchu i spełnieniu wszystkich warunków aktywacji układu LKA symbol układu LKA zmienia kolor z białego na zielony. Oznacza to, że układ LKA jest AKTYWNY i może ingerować w kierowanie pojazdem.

Lampki i komunikaty ostrzegawcze

Keep hands on steering wheel (trzymać kierownicę)

Jeżeli kierowca na kilka sekund puści kierownicę przy aktywnym układzie LKA, układ ostrzega kierowcę. png"/>Informacja

Komunikat ten może pojawić się również w przypadku zbyt słabego trzymania kierownicy. png"/>OSTRZEŻENIE

W pewnych warunkach komunikat ostrzegawczy może pojawiać się z opóźnieniem. Dlatego podczas jazdy należy zawsze trzymać ręce na kierownicy.

– W przypadku zbyt lekkiego trzymania kierownicy układ uznaje, że kierowca nie trzyma kierownicy wcale i wyświetla ostrzeżenie o konieczności trzymania kierownicy.

– Jeżeli kierowca nadal trzyma kierownicę zbyt lekko, ostrzegawczy sygnał dźwiękowy może stać się dłuższy, a nawet ciągły, pomimo dezaktywacji ingerowania w kierowanie przez układ LKA.

• Układ LKA pełni jedynie funkcję pomocniczą. Za bezpieczne kierowanie i utrzymywanie pojazdu na danym pasie ruchu odpowiedzialność ponosi kierowca.

• W następujących przypadkach należy wyłączyć układ:

– Złe warunki atmosferyczne.

– Zły stan drogi.

– Konieczność częstego operowania kierownicą.

– Holowanie innego pojazdu lub przyczepy.

• Kierowca zachowuje możliwość kierowania pojazdem nawet podczas ingerencji układu.

• Podczas ingerencji układu w kierowanie pojazdem kierownica może stawiać większy lub mniejszy opór niż zazwyczaj.

Check LKA (Lane Keeping Assist) system (sprawdzić układ utrzymywania na pasie ruchu — LKA)

Komunikat ten pojawia się na kilka sekund w przypadku problemu dotyczącego układu. Jeżeli problem nie zanika, włącza się lampka ostrzegawcza usterki układu LKA.

Lampka ostrzegawcza układu LKA

Lampka ostrzegawcza (żółta) układu LKA włącza się w przypadku nieprawidłowego działania układu. W takim przypadku układ powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

W przypadku problemu związanego z układem należy wykonać jedną z poniższych czynności:

• Wyłączyć i ponownie uruchomić silnik, a następnie włączyć układ.

• Sprawdzić, czy stacyjka jest włączona (stan ON).

• Sprawdzić, czy na działanie układu nie wpływają warunki atmosferyczne (np. mgła, ulewny deszcz itp.

• Sprawdzić, czy obiektyw kamery nie jest zasłonięty lub zanieczyszczony.

Jeżeli problem nie został rozwiązany, samochód powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

W następujących przypadkach układ LKA nie AKTYWUJE się i nie ingeruje w kierowanie pojazdem:

• Włączenie kierunkowskazu sygnalizującego zmianę pasa ruchu. Podczas zmiany pasa bez włączenia kierunkowskazu układ może ingerować w kierowanie pojazdem.

• Włączenie układu gdy pojazd znajduje się poza środkiem pasa ruchu lub tuż po zmianie pasa.

• Ingerencja układu stabilizacji toru jazdy (ESC) lub układu stabilizacji pojazdu (VSM).

• Pokonywanie ostrego zakrętu.

• Prędkość pojazdu poniżej 60 km/h lub powyżej 180 km/h.

• Szybkie i nagłe zmiany pasa ruchu.

• Gwałtowne hamowanie.

• Wykrycie tylko jednej linii wyznaczającej pas ruchu.

• Bardzo szeroki lub bardzo wąski pas ruchu (lub jezdnia).

• Więcej niż dwie linie wyznaczające pas ruchu, np. w strefie prowadzenia robót drogowych.

• Stromy podjazd lub zjazd.

• Nagły obrót kierownicy.

• W ciągu 15 sekund po uruchomieniu pojazdu, inicjalizacji lub zresetowania kamery.

W następujących sytuacjach układ LKA może aktywować się przedwcześnie (nawet jeżeli pojazd nie zjeżdża ze swojego pasa ruchu), nie ingerować w kierowanie pojazdem lub nie ostrzegać kierowcy o opuszczaniu pasa ruchu:

Zły stan linii wyznaczających pas ruchu lub nawierzchni

• Utrudnione odróżnienie linii wyznaczającej pas ruchu lub odróżnienie krawędzi jezdni od nawierzchni albo linia lub krawędź jezdni zakryta pyłem albo piaskiem.

• Utrudnione odróżnienie linii wyznaczającej pas ruchu od nawierzchni albo linia wytarta lub niewyraźna.

• Trudności w odróżnieniu koloru linii od koloru nawierzchni.

• Inne oznaczenia na jezdni, przypominające linie wyznaczające pas ruchu, przypadkowo rozpoznawane przez kamerę.

• Uszkodzona lub słabo widoczna linia wyznaczająca pas ruchu.

• Połączenie lub rozdzielenie linii na drodze.

• Zwiększenie lub zmniejszenie liczby pasów ruchu albo krzyżowanie się linii wyznaczających pasy ruchu.

• Więcej niż dwie linie wyznaczające pas ruchu.

• Bardzo szeroka lub bardzo wąska linia wyznaczająca pas ruchu.

• Linie wyznaczające pasy ruchu niewidoczne z powodu deszczu, śniegu, wody zalegającej na drodze, uszkodzonej lub zanieczyszczonej nawierzchni albo z innych przyczyn.

• Cień rzucany na linię przez barierę drogową, drzewa, ekrany akustyczne itp.

• Skomplikowany układ linii wyznaczających pas ruchu lub zastąpienie ich innymi elementami, np. w strefie prowadzenia prac drogowych.

• Przejścia dla pieszych lub inne oznakowanie poziome na jezdni.

• Zanieczyszczenie olejem linii wyznaczającej pas ruchu w tunelu itp.

• Nagły brak linii wyznaczającej pas ruchu, np. na skrzyżowaniu. org/1999/xhtml">Czynniki zewnętrzne

• Nagła zmiana jasności otoczenia, np. podczas wjazdu do tunelu lub wyjazdu z tunelu albo przejazdu pod wiaduktem.

• Obecność elementów ograniczających drogę, takich jak betonowa lub stalowa bariera albo słupek ze światłem odblaskowym, błędnie rozpoznawane przez kamerę przednią.

• Nierówna nawierzchnia.

• Niewielka odległość do pojazdu poprzedzającego lub pojazd poprzedzający zakrywający linię wyznaczającą pas ruchu (lub krawędź jezdni).

• Intensywne światło słoneczne w polu widzenia kamery.

• Zbyt mała odległość do pojazdu poprzedzającego, uniemożliwiająca wykrycie linii lub jazda pojazdu poprzedzającego po linii.

• Stromy podjazd lub zjazd, przejazd przez szczyt wzniesienia lub kręta droga.

• Wysoka temperatura wokół lusterka wewnętrznego, spowodowana bezpośrednim padaniem promieni słonecznych itp. org/1999/xhtml">Słaba widoczność przed pojazdem

• Zanieczyszczenie lub zasłonięcie szyby czołowej w polu obiektywu kamery.

• Przedmioty umieszczone na desce rozdzielczej itp.

• Brak możliwości wykrycia linii przez kamerę przednią z powodu mgły, intensywnych opadów deszczu lub śniegu.

Manualny ogranicznik prędkości (MSLA) (jeżeli występuje)

Korzystanie z ogranicznika prędkości

Ogranicznik prędkości umożliwia uniknięcie przekroczenia określonej prędkości jazdy.

Układ sygnalizuje przekroczenie określonej prędkości miganiem wskazania ograniczenia i dźwiękowym sygnałem ostrzegawczym. Ostrzeżenie wyłącza się, kiedy prędkość spada poniżej zadanego ograniczenia. png"/>Informacja

Kiedy ogranicznik prędkości działa, nie można aktywować tempomatu.

Przełączniki ogranicznika prędkości

: przełączanie pomiędzy trybem tempomatu i ogranicznika prędkości. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/6_Za_kierownica_[html]-web-resources/image/125. jpg"/>

[RES+]: ponowna aktywacja ogranicznika prędkości lub podniesienie limitu prędkości.

[SET-]: ustawienie lub obniżenie limitu prędkości.

[CANCEL]: anulowanie ograniczenia prędkości.

Ustawianie ograniczenia prędkości

1. Aby włączyć układ, nacisnąć przycisk lub

2. Ustawić przełącznik w położeniu [SET–] i zwolnić go. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/6_Za_kierownica_[html]-web-resources/image/128. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/6_Za_kierownica_[html]-web-resources/image/129. jpg"/>

3. • Ustawić przełącznik w położeniu [RES+] lub [SET–] i po ustawieniu wymaganej prędkości zwolnić przełącznik.

• Kolejne ustawienie i przytrzymanie przełącznika w położeniu [RES+] lub [SET–] powoduje podniesienie lub obniżenie prędkości o 5 km/h. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/6_Za_kierownica_[html]-web-resources/image/130. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/6_Za_kierownica_[html]-web-resources/image/131. jpg"/>

Zestaw wskaźników wyświetla ustawione ograniczenie prędkości. png"/>Informacja

Jeżeli po przekroczeniu przez pojazd zadanej prędkości, pedał przyspieszenia zostanie wciśnięty mniej niż w 50%, pojazd zwolni do zadanej prędkości, a następnie będzie ją utrzymywał.

Można jednak przekroczyć zadane ograniczenie prędkości, wciskając pedał przyspieszenia na ponad 70%. W takim przypadku miga wskazanie zadanego ograniczenia prędkości i włącza się dźwiękowy sygnał ostrzegawczy. Ostrzeżenia te wyłączają się, kiedy prędkość spada poniżej zadanego ograniczenia.

Wyłączanie ogranicznika prędkości

• Nacisnąć przycisk

• Jednokrotne naciśnięcie przycisku [CANCEL] powoduje chwilową dezaktywację ogranicznika prędkości, ale nie wyłącza układu całkowicie. Aby wznowić działanie ogranicznika prędkości, ustawić przełącznik w położeniu [RES+] lub [SET–] i zwolnić go przy wymaganej prędkości.

Inteligentny układ ostrzegania o ograniczeniach prędkości (ISLW) (jeżeli występuje)

Inteligentny układ ostrzegania o ograniczeniach prędkości (ISLW) wyświetla ostrzeżenia o limitach prędkości i zakazach wyprzedzania na pokonywanej trasie w zestawie wskaźników oraz na ekranie systemu nawigacji. Układ ISLW rozpoznaje znaki drogowe za pomocą kamery znajdującej się we wnętrzu pojazdu, w górnej części szyby czołowej.

Do wyświetlania informacji na temat ograniczeń prędkości układ ISLW wykorzystuje również dane systemu nawigacji i pojazdu.

• Inteligentny układ ostrzegania o ograniczeniach prędkości (ISLW) pełni jedynie funkcją pomocniczą i nie zawsze podaje prawidłowe informacje na temat ograniczeń prędkości oraz zakazów wyprzedzania.

• Za jazdę z prędkością zgodną z przepisami zawsze odpowiada kierowca.

• Układ ISLW rozpoznaje znaki drogowe za pomocą kamery przedniej i wyświetla informacje na temat ograniczeń prędkości.

Dlatego jeżeli rozpoznanie znaku drogowego jest utrudnione, układ ISLW może działać nieprawidłowo. Więcej informacji podano w podrozdziale „Ograniczenia układu”.

• Szczególnie starannie chronić kamerę przednią przed wodą.

• Nie rozmontowywać kamery przedniej ani nie uderzać w nią. W przypadku wymontowania i ponownego zamontowania kamery przedniej Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai powinna sprawdzić kalibrację układu.

• Nie umieszczać żadnych przedmiotów odbijających światło (np.

• Układ nie jest dostępny we wszystkich krajach.

• Naprawa lub wymiana kamery albo powiązanych z nią elementów.

• Kierowca może włączyć funkcję ISLW, wybierając na wyświetlaczu LCD pozycję „User Settings” (Ustawienia użytkownika) „Driving Assist” (Wspomaganie kierowcy) „SLW (Speed Limit Warning)” (Układ ostrzegania o ograniczeniach prędkości (ISLW)).

• Po włączeniu układu ISLW w zestawie wskaźników pojawia się symbol informujący o ograniczeniach prędkości i zakazach wyprzedzania.

• W przypadku włączenia układu ISLW w ustawieniach systemu nawigacji informacje te pojawiają się również na ekranie systemu nawigacji.

Sposób działania układu

• Układ ISLW informuje o ograniczeniach prędkości oraz o zakazach wyprzedzania podczas zbliżania sie do odpowiedniego znaku drogowego.

• Po włączeniu stacyjki (stan ON) układ ISLW podaje zapamiętane informacje na temat ograniczenia prędkości.

• Dla tej samej drogi mogą występować różne informacje na temat ograniczeń prędkości. Wyświetlana informacja zależy od sytuacji. Dzieje się tak, ponieważ układ rozpoznaje również dodatkowe informacje podawane na znakach drogowych (np. ograniczenia obowiązujące podczas deszczu, różne ograniczenia na różnych pasach ruchu itp. ) i porównuje je z wewnętrznymi danymi pojazdu (np. praca wycieraczek, włączony kierunkowskaz itp. png"/>Informacja

Informacje na temat ograniczeń prędkości podawane w zestawie wskaźników mogą różnić się od informacji podawanych na ekranie systemu nawigacji. W takim przypadku należy sprawdzić ustawienie jednostki prędkości w systemie nawigacji.

Wskazania na wyświetlaczu

Wskazania w dolnej części zestawu wskaźników

Na wyświetlaczu zestawu wskaźników pojawiają się symbole znaków ograniczenia prędkości, zakazu wyprzedzania oraz warunków ich obowiązywania. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/6_Za_kierownica_[html]-web-resources/image/139. jpg"/>

Znak określający warunki obowiązywania

Jeżeli układ ISLW wykryje znak określający warunki obowiązywania danego ograniczenia lub zakazu, symbol ten pojawia się po lewej stronie danego znaku lub pod nim.

Na tej samej drodze mogą występować różne ograniczenia prędkości. Na przykład w normalnych warunkach obowiązywać może ograniczenie do 120 km/h, natomiast podczas opadów deszczu lub śniegu może obowiązywać ograniczenie do 90 km/h.

Znaki dodatkowe określają warunki obowiązywania danego ograniczenia lub zakazu. Oznacza to, że dane ograniczenie lub zakaz obowiązuje np. podczas opadów deszczu lub śniegu. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/6_Za_kierownica_[html]-web-resources/image/140. jpg"/>

Dodatkowe znaki drogowe

• Powyższy symbol pojawia się w zestawie wskaźników i na ekranie systemu nawigacji, jeżeli układ ISLW nie dysponuje żadnymi wiarygodnymi informacjami na temat ograniczenia prędkości. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/6_Za_kierownica_[html]-web-resources/image/141. jpg"/>

• Powyższy symbol pojawia się w zestawie wskaźników i na ekranie systemu nawigacji, jeżeli układ ISLW wykrył znak zakazu wyprzedzania. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/6_Za_kierownica_[html]-web-resources/image/142. jpg"/>

• Symbol odwołania wszelkich ograniczeń prędkości pojawia się w zestawie wskaźników na odcinkach autostrad w Niemczech, na których nie obowiązują żadne ograniczenia prędkości. Układ wyświetla go do momentu minięcia znaku ograniczenia prędkości. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/6_Za_kierownica_[html]-web-resources/image/143. jpg"/>

• Po przejechaniu obok znaku odwołania ograniczenia prędkości układ ISLW na podstawie danych odbieranych przez system nawigacji informuje kierowcę o następnym ograniczeniu prędkości.

Wskazania na wyświetlaczu zestawu wskaźników w trybie wspomagania kierowcy

Kierowca może monitorować informacje podawane przez układ ISLW na wyświetlaczu LCD.

Po aktywacji układu i wyborze trybu wspomagania kierowcy () na wyświetlaczu LCD zestawu wskaźników pojawia się ekran układu ISLW. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/6_Za_kierownica_[html]-web-resources/image/144. Ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania na danej drodze. Warunkowe ograniczenie prędkości lub zakaz wyprzedzania. Znak określający warunki obowiązywania: jazda z przyczepą, opady deszczu, śniegu lub puste pole. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/6_Za_kierownica_[html]-web-resources/image/145. org/1999/xhtml"/> Puste pole: inny warunek (np. godziny obowiązywania itp. png"/>Informacja

Warunkowe ograniczenia prędkości i zakazy wyprzedzania mogą się różnić od ograniczeń i zakazów obowiązujących na stałe na danej drodze.

Po przejechaniu określonego dystansu wskazanie warunkowych ograniczeń prędkości i zakazów wyprzedzania w zestawie wskaźników gaśnie.

Jeżeli funkcja ISLW nie może rozpoznać znaku drogowego, nie wyświetla żadnej informacji.

Wyłączanie układu ISLW

Układ ISLW można wyłączyć w trybie ustawień użytkownika. Po wyłączeniu funkcji na wyświetlaczu LCD w trybie wspomagania kierowcy () pojawia się powyższy komunikat.

Komunikat ostrzegawczy

SLW (Speed Limit Warning) system disabled. Camera obscured (układ ISLW wyłączony, kamera zasłonięta)

Ten komunikat ostrzegawczy pojawia się, jeżeli obiektyw kamery jest przysłonięty. Funkcja ISLW nie działa do momentu odsłonięcia obiektywu. Należy w takim przypadku sprawdzić szybę czołową wokół kamery. Jeżeli po odsłonięciu obiektywu kamery problem występuje nadal, układ powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/6_Za_kierownica_[html]-web-resources/image/148. jpg"/>

Check SLW (Speed Limit Warning) system (sprawdzić układ ISLW)

Ten komunikat ostrzegawczy pojawia się na kilka sekund, jeżeli układ ISLW nie działa prawidłowo. Następnie włącza się główna lampka ostrzegawcza (

W takim przypadku pojazd powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Ograniczenia układu

W następujących przypadkach układ ISLW może nie działać lub może podawać nieprawidłowe informacje:

Słaba widoczność znaku drogowego

• Znak drogowy ustawiony na ostrym zakręcie.

• Znak drogowy ustawiony nieprawidłowo (np. odwrócony, zasłonięty, uszkodzony).

• Znak drogowy zasłonięty przez inny pojazd.

• Uszkodzone podświetlenie znaku drogowego.

• Silne światło słoneczne wokół znaku drogowego przy niskiej wysokości słońca.

• Ciemność.

• Jasne światło wokół znaku drogowego.

• Prędkość jazdy powyżej 130 km/h.

• Odbiegający od norm znak drogowy.

• Warunki obowiązywania znaku podane literami, a nie za pomocą określonych symboli, takich jak przyczepa, deszcz lub śnieg.

• Jazda w niewielkiej odległości za pojazdem poprzedzającym.

• Autobus lub samochód ciężarowy z naklejką w kształcie znaku ograniczenia prędkości w polu kamery.

• Przejazd przez obszar znajdujący się poza zasięgiem systemu nawigacji.

• Usterka systemu nawigacji.

• Nieaktualna wersja systemu nawigacji.

• Trwająca aktualizacja systemu nawigacji.

• Nieprawidłowe wykrycie znaku przez kamerę.

• Nieprawidłowe ograniczenia prędkości zapisane w systemie nawigacji.

• Kalibracja kamery po dostarczeniu pojazdu.

• Zakłócenia sygnału GPS.

• Jeżeli funkcja ISLW nie rozpoznaje prawidłowo stanu pojazdu i jego otoczenia (np. temperatury zewnętrznej), nie wyświetla warunkowego znaku drogowego.

• Niekorzystne warunki atmosferyczne, takie jak opady deszczu, śniegu lub mgła.

• Szyba czołowa w miejscu montażu kamery zanieczyszczona, pokryta lodem lub szronem.

• Obiektyw kamery zasłonięty naklejką, papierem, liściem itp.

Układ monitorowania zmęczenia kierowcy (DAW) (jeżeli występuje)

Układ DAW wykrywa poziom zmęczenia kierowcy lub jego dekoncentrację na podstawie sposobu jazdy itp.

• Aby włączyć układ DAW, należy uruchomić silnik, a następnie na wyświetlaczu LCD lub ekranie systemu multimedialnego wybrać pozycję „User Settings” (Ustawienia użytkownika) „DAW (Driver Attention Warning)” (Układ monitorowania zmęczenia kierowcy (DAW)) „Swaying Warning” (Ostrzeganie o zbaczaniu z prostego toru jazdy).

• Układ DAW zachowuje wybrane ustawienia po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu pojazdu.

Wybór sposobu ostrzegania

Kierowca może wybrać sposób ostrzegania początkowego, wybierając na wyświetlaczu LCD lub ekranie systemu multimedialnego pozycję „User Settings” (Ustawienia użytkownika) „Warning Timing” (Czas ostrzegania). Sposoby ostrzegania początkowego w zależności od wybranej opcji

– Normal (Normalne):

układ DAW ostrzega kierowcę o poziomie zmęczenia lub nieuważnej jeździe wcześniej niż w przypadku opcji ostrzegania późnego.

– Late (Późne):

układ DAW ostrzega kierowcę o poziomie zmęczenia lub nieuważnej jeździe wcześniej niż w przypadku trybu normalnego. png"/>Informacja

Zmiana czasu ostrzegania może spowodować zmianę czasu ostrzegania przez inne układy wspomagające kierowcę, takie jak układ FCA itp.

Wyświetlanie poziomu koncentracji kierowcy:

• Kierowca może sprawdzać na wyświetlaczu LCD zestawu wskaźników poziom swojej koncentracji.

Po aktywacji układu i wyborze trybu wspomagania kierowcy () na wyświetlaczu LCD zestawu wskaźników pojawia się ekran układu DAW. org/1999/xhtml">Więcej informacji podano w podrozdziale „Tryby wyświetlacza LCD” w rozdziale 4.

• Układ podaje poziom koncentracji kierowcy w skali od 1 do 5. Im mniejsza liczba, tym niższy poziom koncentracji.

• Wyświetlany poziom spada, jeżeli przez określony czas kierowca nie przerywa jazdy.

• Wyświetlany poziom wzrasta, jeżeli przez określony czas kierowca jedzie uważnie.

• Po włączeniu układu podczas jazdy układ wyświetla czas jaki upłynął od ostatniej przerwy i poziom koncentracji.

Zalecenie przerwania jazdy

• Aby zasugerować kierowcy przerwanie jazdy w przypadku, kiedy jego poziom koncentracji jest niższy niż 1, na wyświetlaczu LCD zestawu wskaźników pojawia się komunikat „Consider taking a break” (rozważyć przerwę w jeździe). Komunikatowi towarzyszy ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

• Układ DAW nie sugeruje przerwy, jeżeli łączny czas jazdy jest krótszy niż 10 minut. Ponadto nie sugeruje dodatkowej przerwy w ciągu 10 minut od poprzedniej przerwy.

Resetowanie układu

• Zresetowanie układu DAW powoduje ustawienie czasu ostatniej przerwy na 00:00 oraz przywrócenie poziomu koncentracji do wartości 5 (jazda bardzo uważna).

• W następujących sytuacjach układ DAW ustawia czas ostatniej przerwy na 00:00 i przywraca poziom koncentracji do wartości 5:

– Wyłączenie silnika.

– Odpięcie pasa bezpieczeństwa kierowcy i otwarcie drzwi kierowcy.

– Zatrzymanie pojazdu na ponad 10 minut.

• Układ DAW aktywuje się ponownie po ruszeniu.

Tryb czuwania układu

W następujących sytuacjach układ DAW przełącza się w tryb czuwania i wyświetla komunikat „Disabled” (nieaktywny):

– Brak możliwości zbierania danych przez układ w celu monitorowania sposobu jazdy.

– Prędkość pojazdu powyżej 180 km/h.

Check DAW (Driver Attention Warning) system (sprawdzić układ monitorowania zmęczenia kierowcy — DAW)

Pojawienie się komunikatu ostrzegawczego „Check DAW (Driver Attention Warning” (sprawdzić układ DAW) oznacza nieprawidłowe działanie układu.

• Układ DAW nie zastępuje prawidłowej, bezpiecznej techniki jazdy, ale pełni jedynie funkcję pomocniczą. Za zachowywanie ostrożności pozwalającej na unikanie nagłych i nieoczekiwanych sytuacji zawsze odpowiada kierowca.

• Kierowca odczuwający zmęczenie powinien przerwać jazdę, nawet jeżeli układ DAW nie sugeruje przerwy. png"/>Informacja

Układ może sugerować przerwanie jazdy na podstawie sposobu jazdy lub czynności wykonywanych przez kierowcę, nawet jeżeli kierowca nie odczuwa zmęczenia.

Układ DAW wykorzystuje kamerę znajdującą się na szybie czołowej. Aby utrzymywać kamerę przednią w odpowiednim stanie, należy przestrzegać poniższych wytycznych:

• Nie montować żadnych akcesoriów ani nie przyklejać żadnych naklejek na szybie czołowej, a także nie przyciemniać szyby czołowej. Odbicia światła mogą uniemożliwić prawidłowe działanie układu.

• Nie rozmontowywać kamery ani nie uderzać w nią.

Zmiana ustawienia kamery może spowodować nieprawidłowe działanie układu. W takim przypadku układ jak najszybciej powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai i ewentualnie przeprowadzić kalibrację. png"/>OSTROŻNIE

W następujących sytuacjach układ DAW może nie ostrzegać we właściwy sposób:

• W ciągu 15 sekund po uruchomieniu pojazdu, inicjalizacji lub zresetowania kamery.

• Ograniczona skuteczność wykrywania linii wyznaczających pas ruchu (więcej informacji podano w podrozdziale „Układ utrzymywania na pasie ruchu (LKA)” w tym rozdziale).

• Gwałtowne manewry podczas jazdy lub nagły skręt w celu uniknięcia przeszkody (np. w strefie prowadzenia robót drogowych, uniknięcie innego pojazdu, przedmiotów na jezdni lub jazda po nierównej drodze).

• Poważne utrudnienia w utrzymywaniu właściwego toru jazdy (np. znaczne różnice ciśnienia w oponach, nierównomierne zużycie opon, nieprawidłowa geometria kół).

• Pokonywanie zakrętu.

• Jazda przy silnym wietrze.

• Jazda po nierównej nawierzchni.

• Ingerencja w kierowanie pojazdem przez jeden z poniższych układów:

– układ utrzymywania na pasie ruchu (LKA),

– układ wspomagający unikanie kolizji czołowych (FCA). png"/>OSTROŻNIE

Ustawienie wysokiej głośności systemu audio może spowodować zagłuszenie ostrzeżenia dźwiękowego emitowanego przez układ DAW.

Ostrzeganie o ruszeniu pojazdu poprzedzającego

Układ informuje kierowcę o ruszeniu pojazdu poprzedzającego.

Układ ostrzegania o ruszeniu pojazdu poprzedzającego włącza się i jest gotowy do aktywacji po uruchomieniu silnika, jeżeli w trybie „User Settings” (Ustawienia użytkownika) zestawu wskaźników zaznaczono pozycję „Driver Assistance” (Układy wspomagające kierowcę) „DAW (Driver Attention Warning” (Układ monitorowania zmęczenia kierowcy (DAW))” „Leading Vehicle Departure Alert” (Ostrzeganie o ruszeniu pojazdu poprzedzającego). Usunięcie zaznaczenia tej pozycji powoduje wyłączenie układu. Wyłączenie i ponowne uruchomienie silnika przywraca wcześniejszy stan układu.

Warunki działania

Po ruszeniu pojazdu poprzedzającego w zestawie wskaźników wyświetla się komunikat, któremu towarzyszy dźwięk ostrzegawczy.

• Układ ostrzegania o ruszeniu pojazdu poprzedzającego pełni jedynie funkcję pomocniczą i może nie ostrzegać o ruszeniu pojazdu poprzedzającego.

• Chociaż układ pomaga kierowcy w zauważeniu ruszenia pojazdu poprzedzającego, przed zdecydowaniem się na ruszenie własnym pojazdem kierowca zawsze powinien zwracać uwagę na otoczenie.

• Układ ostrzegania o ruszeniu pojazdu poprzedzającego wykorzystuje kamerę przednią. Podczas korzystania z układu należy zawsze zachowywać ostrożność. Ostrzeżenia dotyczące korzystania z kamery podano w opisie układu utrzymywania na pasie ruchu (LKA).

• Ostrzeganie o ruszeniu pojazdu poprzedzającego nie aktywuje się w następujących sytuacjach:

– Obecność pieszego lub rowerzysty przed pojazdem.

– Wjazd pojazdu poprzedzającego na dany pas ruchu z pasa sąsiedniego.

– Gwałtowne ruszenie lub zawrócenie przez pojazd poprzedzający.

– Zatrzymanie na nierówności lub pochyłości.

– Zatrzymanie podczas skrętu w prawo lub pokonywania zakrętu.

– Skomplikowana sytuacja na drodze, np. odcinek łączenia się pasów ruchu.

– Zatrzymanie na poboczu, w strefie odpoczynku lub na parkingu.

– W ciągu 15 sekund po uruchomieniu pojazdu, inicjalizacji lub zresetowania kamery przedniej.

Tempomat (jeżeli występuje)

Korzystanie z tempomatu

(1) Lampka sygnalizacyjna włączenia tempomatu

(2) Zaprogramowana prędkość

Tempomat umożliwia zaprogramowanie prędkości powyżej 30 km/h, którą pojazd ma utrzymywać bez naciskania pedału przyspieszenia.

• Jeżeli tempomat pozostaje włączony (w zestawie wskaźników świeci się lampka sygnalizacyjna włączenia tempomatu), można przypadkowo włączyć sterowanie prędkością. Aby uniknąć przypadkowego zaprogramowania prędkości i aktywacji tempomatu, nieużywany tempomat należy wyłączać (lampka tempomatu nie świeci się).

• Tempomatu należy używać jedynie podczas jazdy po dobrych drogach i przy dobrej pogodzie.

• Tempomatu nie należy używać, jeżeli utrzymywanie stałej prędkości jest niebezpieczne — na przykład w dużym lub zmiennym ruchu drogowym na śliskich drogach (podczas deszczu, na drogach pokrytych lodem lub śniegiem), przy silnym wietrze ani na podjazdach lub zjazdach o nachyleniu przekraczającym 6%.

• Używając tempomatu, należy zwracać szczególną uwagę na warunki jazdy.

Po aktywowaniu tempomatu w pojeździe z mechaniczną skrzynią biegów nie należy ustawiać dźwigni zmiany biegów w położeniu neutralnym bez naciskania pedału sprzęgła. Może to spowodować przekroczenie przez silnik dopuszczalnego zakresu prędkości obrotowej. Jeżeli to nastąpi, należy wcisnąć pedał sprzęgła lub wyłączyć tempomat.

• Zwykle tempomat aktywuje się po ok. 3 sekundach od momentu ustawienia przełącznika w położeniu SET. Dotyczy to również ponownej aktywacji tempomatu po wcześniejszym naciśnięciu pedału hamulca. Takie opóźnienie to zjawisko normalne.

• Przed aktywacją funkcji utrzymywania zadanej prędkości układ sprawdza, czy czujnik włączenia hamulców działa prawidłowo. Dlatego po włączeniu stacyjki (stan ON) należy co najmniej raz nacisnąć pedał hamulca.

Przełączniki sterowania tempomatem

[CRUISE]/[]: włączanie i wyłączanie tempomatu

[RES+]: ponowna aktywacja tempomatu lub zwiększenie prędkości.

[SET-]: ustawienie lub zmniejszenie prędkości.

[CANCEL]: dezaktywacja tempomatu.

Ustawianie wymaganej prędkości

] na kierownicy. Świeci się lampka sygnalizacyjna włączenia tempomatu CRUISE/Informacja

Aby w samochodach z mechaniczną skrzynią biegów możliwe było włączenie tempomatu, należy po uruchomieniu silnika co najmniej raz nacisnąć pedał hamulca. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_i10_AC3/6_Za_kierownica_[html]-web-resources/image/175. jpg"/>

Aby włączyć tryb tempomatu w pojazdach wyposażonych w ogranicznik prędkości, należy najpierw nacisnąć przycisk [].

Każde naciśnięcie przycisku [] zmienia tryb w następującej kolejności:

3. Ustawić przełącznik w położeniu [SET–] i zwolnić. Włącza się lampka sygnalizacyjna działania tempomatu. Zwolnić pedał przyspieszenia. png"/>Informacja

Na stromych podjazdach samochód może nieznacznie zwalniać, a na zjazdach nieznacznie przyspieszać.

Zwiększanie zaprogramowanej prędkości

• Ustawić i przytrzymać przełącznik w położeniu [RES+]. Spowoduje to podniesienie prędkości o 10 km/h. Po wyświetleniu wymaganej prędkości zwolnić przełącznik — pojazd przyspieszy do zadanej prędkości.

• Ustawić przełącznik w położeniu [RES+] i natychmiast zwolnić. Spowoduje to wzrost zaprogramowanej prędkości o 1, 0 km/h.

• Nacisnąć pedał przyspieszenia. Po osiągnięciu przez pojazd wymaganej prędkości ustawić przełącznik w położeniu [SET–] i natychmiast zwolnić.

Zmniejszanie zaprogramowanej prędkości

• Ustawić przełącznik w położeniu [SET–] i przytrzymać. Pojazd stopniowo zwalnia. Po osiągnięciu wymaganej prędkości zwolnić przełącznik.

• Ustawić przełącznik w położeniu [SET–] i natychmiast zwolnić. Spowoduje to spadek zaprogramowanej prędkości o 1, 0 km/h.

• Lekko nacisnąć pedał hamulca.

Chwilowe przyspieszanie z włączonym tempomatem

Nacisnąć pedał przyspieszenia. Po zwolnieniu pedału przyspieszenia pojazd zwalnia do zaprogramowanej prędkości.

W przypadku ustawienia przełącznika w położeniu [SET–] przy innej prędkości pojazd utrzymuje nową prędkość.

W następujących przypadkach tempomat dezaktywuje się:

• Naciśnięcie pedału hamulca.

• Naciśnięcie pedału sprzęgła (pojazdy z mechaniczną skrzynią biegów).

• Naciśnięcie przycisku [CANCEL]/[

• Naciśnięcie przycisku [CRUISE]/[

• Ustawienie selektora w położeniu N (pojazdy ze zautomatyzowaną mechaniczną skrzynią biegów).

• Zwolnienie do prędkości o co najmniej 20 km/h niższej od prędkości ustawionej.

• Zwolnienie do prędkości poniżej 30 km/h.

• Ingerencja układu stabilizacji toru jazdy (ESC).

• Redukcja do 2. biegu w trybie manualnej zmiany biegów (pojazdy ze zautomatyzowaną mechaniczną skrzynią biegów). png"/>Informacja

Każda z powyższych czynności dezaktywuje tempomat (gaśnie lampka sygnalizacyjna działania tempomatu w zestawie wskaźników), natomiast tempomat pozostaje włączony. Tempomat można całkowicie wyłączyć jedynie za pomocą przycisku [CRUISE]/[

Powrót do prędkości zaprogramowanej

Ustawić przełącznik w położeniu [RES+]. Jeżeli prędkość pojazdu przekracza 30 km/h, pojazd powraca do ostatniej zaprogramowanej prędkości.

Wyłączanie tempomatu

• Nacisnąć przycisk [CRUISE]. Gaśnie lampka sygnalizacyjna włączenia tempomatu.

• Nacisnąć przycisk [] (pojazdy z ogranicznikiem prędkości).

– Jednokrotne naciśnięcie przycisku przy włączonym tempomacie powoduje wyłączenie tempomatu i włączenie ogranicznika prędkości.

– Naciśnięcie przycisku przy wyłączonym tempomacie i włączonym ograniczniku prędkości powoduje wyłączenie obu układów. png"/>Informacja

Każde naciśnięcie przycisku [] zmienia tryb w następującej kolejności:

Jazda w trudnych warunkach

Trudne warunki jazdy

W przypadku napotkania na drodze utrudnień, takich jak woda, śnieg, lód, błoto lub piasek, należy:

• Zwiększyć ostrożność i pamiętać, że droga hamowania może być dłuższa.

• Unikać gwałtownego hamowania i nagłych manewrów.

• Ze śniegu, błota lub piasku wyjeżdżać na drugim biegu. Aby uniknąć obracania się kół w miejscu, przyspieszać delikatnie.

• Jeżeli pojazd utknął na lodzie, w śniegu lub w błocie, aby zwiększyć przyczepność należy podsypać pod koła piasek, żwir, grubą sól albo założyć na koła łańcuchy przeciwśnieżne. png"/>OSTRZEŻENIE

Zmiana biegu z wyższego na niższy podczas jazdy po śliskiej nawierzchni może spowodować poślizg i wypadek. Gwałtowna zmiana prędkości obrotowej kół może spowodować utratę przyczepności. Podczas redukcji biegu na śliskiej nawierzchni należy zachowywać ostrożność.

Rozkołysanie pojazdu

Jeżeli do wyjechania ze śniegu, piasku lub błota konieczne jest rozkołysanie pojazdu (do przodu i do tyłu), w celu oczyszczenia miejsca wokół kół przednich należy najpierw kilkukrotnie obrócić kierownicę w prawo i w lewo. Następnie należy na przemian włączać bieg pierwszy i wsteczny (mechaniczna skrzynia biegów) lub zmieniać ustawienie selektora z położenia R na dowolny bieg do przodu (zautomatyzowana mechaniczna skrzynia biegów) i na krótko przyciskać pedał przyspieszenia.

Aby uniknąć obracania się kół w miejscu, nie zwiększać nadmiernie prędkości obrotowej silnika.

Aby uniknąć uszkodzenia skrzyni biegów, przed zmianą ustawienia dźwigni zmiany biegów/selektora poczekać, aż koła przestaną się obracać. Podczas zmiany ustawienia selektora zwalniać pedał przyspieszenia. Naciskać pedał przyspieszenia dopiero po włączeniu biegu. Naprzemienne próby ruszenia do przodu i do tyłu powodują rozkołysanie pojazdu, które może umożliwić jego uwolnienie. png"/>OSTRZEŻENIE

W przypadku utknięcia pojazdu i obracania się kół w miejscu z wysoką prędkością może bardzo szybko wzrastać temperatura opon. W przypadku uszkodzenia opony może z niej uchodzić powietrze lub dojść do jej rozerwania. Może to być niebezpieczne i doprowadzić do obrażeń — zarówno kierowcy, jak i innych osób. Nie wykonywać prób rozkołysania pojazdu, jeżeli w pobliżu znajdują się ludzie, inne pojazdy lub przeszkody.

Ponadto przedstawiona metoda rozkołysania pojazdu może spowodować jego szybkie przegrzanie, a w konsekwencji doprowadzić do pożaru w przedziale silnika lub do innych uszkodzeń. Aby uniknąć przegrzania opon i/lub silnika, nie doprowadzać do obracania się kół w miejscu. NIE DOPUSZCZAĆ, by koła pojazdu obracały się w miejscu z prędkością powyżej 56 km/h. png"/>Informacja

Przed rozkołysaniem pojazdu należy wyłączyć układ ESC.

Jeżeli po kilku próbach rozkołysania nie udało się wyjechać, aby uniknąć przegrzania silnika i uszkodzenia skrzyni biegów należy skorzystać z pomocy pojazdu holowniczego. Patrz podrozdział „Holowanie” w rozdziale 6.

Płynne pokonywanie zakrętów

Podczas pokonywania zakrętów należy unikać hamowania i zmiany biegów, szczególnie jeżeli droga jest śliska (mokra lub zaśnieżona). Aby prawidłowo pokonać zakręt, podczas wychodzenia z niego należy delikatnie przyspieszyć.

Jazda nocą

Jazda nocą jest mniej bezpieczna, niż jazda w dzień. Podczas jazdy nocą należy pamiętać o następujących zasadach:

• Ponieważ widoczność nocą jest ograniczona — szczególnie w miejscach bez oświetlenia ulicznego — należy jechać wolniej niż podczas dnia i zachowywać większą odległość do pojazdu poprzedzającego.

• Lusterka należy ustawić tak, by światła innych pojazdów nie oślepiały kierowcy.

• Pamiętać, by lampy były czyste, a światła przednie prawidłowo ustawione. Zanieczyszczone lampy lub nieprawidłowo ustawione światła ograniczają widoczność w nocy.

• Unikać patrzenia bezpośrednio w światła pojazdów nadjeżdżających z przeciwka. Może to spowodować chwilowe oślepienie, a powtórne przystosowanie się wzroku do ciemności może zająć kilka sekund.

Jazda w deszczu

Jazda w deszczu lub po mokrej drodze może być niebezpieczna. Podczas jazdy w deszczu lub na śliskiej nawierzchni należy pamiętać o kilku zasadach:

• Zmniejszyć prędkość i zwiększyć odległość do pojazdu poprzedzającego. Intensywne opady deszczu ograniczają widoczność i powodują wydłużenie drogi hamowania. Należy zatem jechać wolniej niż zwykle.

• Wyłączyć tempomat (jeżeli występuje).

• Jeżeli pióra wycieraczek zaczynają pozostawiać smugi lub nieoczyszczone miejsca na szybie czołowej, należy je wymienić.

• Upewnić się, że głębokość bieżnika opon jest wystarczająca. Jeżeli głębokość bieżnika jest zbyt mała, próba gwałtownego hamowania na mokrej nawierzchni może spowodować poślizg i w konsekwencji doprowadzić do wypadku. org/1999/xhtml">Patrz podrozdział „Wymiana opon” w rozdziale 8.

• Aby inni użytkownicy drogi łatwiej dostrzegli pojazd, należy włączyć światła mijania (jeżeli włączone były światła do jazdy dziennej).

• Zbyt szybki przejazd przez rozległe kałuże może mieć negatywny wpływ na hamulce. Przez kałuże należy przejeżdżać powoli.

• W przypadku wrażenia, że hamulce zamokły, należy podczas jazdy lekko nacisnąć pedał hamulca i poczekać, aż powróci normalna skuteczność hamowania.

Poślizg na mokrej nawierzchni (aquaplaning)

W przypadku szybkiej jazdy po mokrej drodze pomiędzy oponami a nawierzchnią może pozostawać cienka warstwa wody, powodując utratę przyczepności. Podczas jazdy po mokrej nawierzchni należy zawsze ZWOLNIĆ. org/1999/xhtml">Ryzyko poślizgu (aquaplaningu) wzrasta wraz ze spadkiem głębokości bieżnika opon. Patrz podrozdział „Wymiana opon” w rozdziale 8.

Przejazd przez wodę

Jeżeli nie ma pewności, że poziom wody nie sięga piast kół, należy unikać przejazdu przez miejsca zalane wodą. Każdą przeszkodę wodną należy przejeżdżać powoli. Po przejechaniu przez wodę należy pamiętać, że z powodu zamoknięcia hamulców droga hamowania może się wydłużyć.

Po przejechaniu przez wodę należy wysuszyć hamulce, kilka razy lekko naciskając pedał hamulca przy niskiej prędkości.

Jazda po drogach szybkiego ruchu

Opony

Utrzymywać wymagane ciśnienie w oponach. Zbyt niskie ciśnienie w oponach może spowodować ich przegrzanie lub uszkodzenie.

Nie zakładać opon zużytych ani uszkodzonych, ponieważ mogą one pogarszać przyczepność i/lub skuteczność hamowania. png"/>Informacja

Nigdy nie zwiększać ciśnienia w oponach powyżej ciśnienia maksymalnego podanego na oponie.

Paliwo, płyn chłodzący i olej silnikowy

Jazda z wysoką prędkością po drogach szybkiego ruchu powoduje wzrost zużycia paliwa. Aby nie dopuszczać do nadmiernego zużycia paliwa, podczas jazdy po drodze szybkiego ruchu utrzymywać umiarkowaną prędkość.

Przed rozpoczęciem jazdy sprawdzać poziom płynu chłodzącego i oleju silnikowego.

Paski napędowe

Luźne lub uszkodzone paski napędowe mogą spowodować przegrzanie silnika.

Jazda zimą

Trudne warunki atmosferyczne panujące zimą powodują większe zużycie opon i mogą być przyczyną innych problemów. Aby uniknąć problemów związanych z warunkami zimowymi, należy stosować się do poniższych wytycznych:

Jazda po śniegu lub lodzie

Należy hamować ostrożnie. Szybka jazda w takich warunkach, gwałtowne przyspieszanie i hamowanie oraz ostre skręty są potencjalnie niebezpieczne. Podczas zwalniania w jak najszerszym zakresie hamować silnikiem. Gwałtowne hamowanie na drodze pokrytej śniegiem lub lodem może spowodować poślizg.

Jazda w głębokim śniegu może wymagać założenia łańcuchów przeciwśnieżnych.

Zawsze mieć ze sobą wyposażenie awaryjne. Potrzebne wyposażenie może obejmować skrobaczkę do szyb, ciepłe rękawice, przewody do uruchamiania silnika z użyciem zewnętrznego źródła zasilania, łańcuchy przeciwśnieżne, linę lub łańcuch holowniczy, latarkę, piasek, łopatę, kombinezon, koc itp.

Opony zimowe

OSTRZEŻENIE

Opony zimowe powinny mieć ten sam rozmiar co opony standardowe. Niewłaściwy rozmiar opon zimowych może utrudnić kierowanie i mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo.

Podczas zakładania opon zimowych należy upewnić się, że są one radialne i mają ten sam rozmiar oraz nośność, co opony oryginalne. Aby zapewnić prawidłowe prowadzenie pojazdu w każdych warunkach pogodowych, opony zimowe należy zakładać na wszystkie koła. Należy pamiętać, że przyczepność opon zimowych na suchej drodze może być niższa niż oryginalnych letnich opon pojazdu. Przed założeniem opon należy sprawdzić ich indeks prędkości lub uzyskać stosowne informacje od sprzedawcy. png"/>Informacja

Przed założeniem opon z kolcami należy sprawdzić, czy w danym kraju są one dozwolone (w Polsce stosowanie opon z kolcami jest niedozwolone).

Łańcuchy przeciwśnieżne

Ponieważ boki opon radialnych są cieńsze niż boki innych opon, mogą one ulec uszkodzeniu podczas zakładania niektórych rodzajów łańcuchów przeciwśnieżnych. Dlatego zamiast łańcuchów zaleca się używanie opon zimowych. Nie należy zakładać łańcuchów przeciwśnieżnych na koła z obręczami ze stopu lekkiego. Jeżeli nie można tego uniknąć, należy użyć łańcuchów z drutu. W przypadku konieczności użycia łańcuchów przeciwśnieżnych należy stosować oryginalne łańcuchy Hyundai. Przed założeniem łańcuchów należy zapoznać się z dołączoną do nich instrukcją. Uszkodzenia pojazdu spowodowane zastosowaniem niewłaściwych łańcuchów przeciwśnieżnych nie są objęte gwarancją producenta.

Jeżeli w pojeździe założone są opony o rozmiarze 185/55 R15 lub 195/45 R16, nie używać łańcuchów przeciwśnieżnych, ponieważ mogą one uszkodzić pojazd (obręcze kół, zawieszenie i nadwozie). png"/>OSTRZEŻENIE

Używanie łańcuchów przeciwśnieżnych może utrudnić kierowanie pojazdem.

• Nie przekraczać prędkości 30 km/h lub zalecanej przez producenta łańcuchów, jeżeli jest ona niższa.

• Jechać ostrożnie unikając wybojów, wyrw, ostrych zakrętów i innych niebezpieczeństw drogowych, które mogą spowodować podskakiwanie pojazdu.

• Unikać ostrych skrętów i hamowania z blokowaniem kół.

• Łańcuchy przeciwśnieżne należy zakładać wyłącznie na oba przednie koła. Należy wiedzieć, że założenie łańcuchów przeciwśnieżnych na koła powoduje zwiększenie przyczepności podczas jazdy na wprost, nie zapobiega jednak poślizgom bocznym.

• Przed założeniem opon z kolcami należy sprawdzić, czy w danym kraju są one dozwolone (w Polsce stosowanie opon z kolcami jest niedozwolone).

Zakładanie łańcuchów

Łańcuchy należy zakładać zgodnie z instrukcją producenta i zaciskać je możliwie jak najciaśniej. Po założeniu łańcuchów nie przekraczać prędkości 30 km/h. Jeżeli słychać, że łańcuchy uderzają o nadwozie lub podwozie, należy natychmiast zatrzymać się i dociągnąć je. Jeżeli łańcuchy nadal uderzają, należy zwalniać aż uderzanie ustanie. Łańcuchy należy zdjąć natychmiast po wjechaniu na czystą drogę.

Przed założeniem łańcuchów należy zatrzymać pojazd na płaskim podłożu, w bezpiecznym miejscu. Następnie włączyć światła awaryjne i ustawić za pojazdem trójkąt ostrzegawczy. Przed przystąpieniem do zakładania łańcuchów należy ustawić dźwignię zmiany biegów/selektor w położeniu N, włączyć hamulec postojowy i wyłączyć pojazd.

Podczas używania łańcuchów przeciwśnieżnych należy przestrzegać następujących wytycznych:

• Łańcuchy o niewłaściwym rozmiarze lub nieprawidłowo założone mogą uszkodzić przewody hamulcowe, zawieszenie, nadwozie i/lub obręcze kół.

• Używać wyłącznie łańcuchów klasy S wg normy SAE lub łańcuchów z drutu.

• Jeżeli słychać, że łańcuchy uderzają o nadwozie, należy natychmiast zatrzymać się i dociągnąć je.

• Aby zapobiec uszkodzeniom nadwozia, po przejechaniu 0, 5 ÷ 1, 0 km dociągnąć łańcuchy.

• Nie zakładać łańcuchów przeciwśnieżnych na koła z obręczami ze stopu lekkiego.

• Aby zapobiec uszkodzeniom złączy łańcuchów, należy używać łańcuchów z drutu o średnicy mniejszej niż 12 mm.

Środki ostrożności podczas jazdy zimą

Płyn chłodzący — wysokiej jakości glikol etylenowy

Pojazd jest dostarczany z układem chłodzącym napełnionym wysokiej jakości roztworem glikolu etylenowego. Jest to jedyny rodzaj płynu chłodzącego, którego można używać, ponieważ zapobiega on korozji układu chłodzenia, smaruje pompę płynu i zapobiega zamarzaniu. Płyn chłodzący należy wymieniać lub uzupełniać zgodnie z harmonogramem przeglądów, podanym w rozdziale 8. Przed zimą należy sprawdzić, czy temperatura zamarzania płynu chłodzącego jest wystarczająca dla temperatur przewidywanych zimą. org/1999/xhtml">Sprawdzanie akumulatora i przewodów

Temperatury panujące zimą negatywnie wpływają na sprawność akumulatora. org/1999/xhtml">Akumulator i przewody należy sprawdzać zgodnie z opisem w rozdziale 8. Poziom naładowania akumulatora można sprawdzić w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Hyundai lub w innej stacji serwisowej. org/1999/xhtml">Wymiana oleju silnikowego na zimowy

W niektórych regionach zimą zaleca się używanie zimowego oleju silnikowego o niższej lepkości. Więcej informacji podano w rozdziale 8. Aby uzyskać informacje dotyczące zimowego oleju silnikowego, należy skontaktować się z Autoryzowaną Stacją Obsługi (ASO) Hyundai. org/1999/xhtml">Sprawdzanie świec zapłonowych i układu zapłonowego

Świece zapłonowe należy sprawdzać zgodnie z opisem w rozdziale 8. W razie potrzeby należy je wymienić. Należy również sprawdzać, czy przewody zapłonowe i inne elementy układu zapłonowego nie są uszkodzone lub zużyte. org/1999/xhtml">Zabezpieczanie zamków przed zamarzaniem

Aby zabezpieczyć zamki przed zamarznięciem, należy wstrzyknąć do otworów na kluczyk niewielką ilość odpowiedniego odmrażacza w płynie lub gliceryny. Jeżeli zamek pokryty jest lodem, do usunięcia go należy użyć odpowiedniego odmrażacza w płynie. Jeżeli zamarzną elementy wewnętrzne zamka, należy spróbować rozmrozić je za pomocą podgrzanego kluczyka. Aby uniknąć oparzenia, zachować ostrożność używając podgrzanego kluczyka. org/1999/xhtml">Zimowy płyn do spryskiwaczy

Aby zabezpieczyć spryskiwacze przed zamarznięciem, należy stosować odpowiedni zimowy płyn do spryskiwaczy. Zimowe płyny do spryskiwaczy są dostępne w Autoryzowanych Stacjach Obsługi (ASO) Hyundai, na stacjach paliw i w większości sklepów z akcesoriami samochodowymi. Do spryskiwaczy nie używać płynu chłodzącego ani innych środków zabezpieczających przed zamarzaniem, ponieważ mogą one uszkodzić lakier. org/1999/xhtml">Niedopuszczanie do zamarznięcia hamulca postojowego

Włączony hamulec postojowy może zamarznąć podczas mrozu.

Jest to bardziej prawdopodobne, jeżeli wokół lub w pobliżu tylnych hamulców znajduje się duża ilość śniegu lub lodu albo jeżeli hamulce są mokre. Jeżeli występuje ryzyko zamarznięcia hamulca postojowego, należy włączyć hamulec jedynie chwilowo przed ustawieniem selektora w położeniu N (zautomatyzowana mechaniczna skrzynia biegów) lub przed włączeniem 1. biegu albo biegu wstecznego (mechaniczna skrzynia biegów). Aby zapobiec stoczeniu się pojazdu, należy skręcić koła w kierunku krawężnika albo podłożyć kliny pod koła. Następnie należy zwolnić hamulec postojowy. org/1999/xhtml">Lód i śnieg pod pojazdem

Czasami śnieg i lód nagromadzone pod nadkolami mogą utrudniać kierowanie. Dlatego podczas śnieżnej/mroźnej zimy należy regularnie sprawdzać, czy koła przednie i elementy układu kierowniczego nie zostały zablokowane. org/1999/xhtml">Wyposażenie awaryjne

W zależności od tego, jak trudne są warunki pogodowe, należy posiadać odpowiednie wyposażenie awaryjne. Potrzebne wyposażenie może obejmować skrobaczkę do szyb, ciepłe rękawice, przewody do uruchamiania pojazdu z zewnętrznego źródła zasilania, łańcuchy przeciwśnieżne, linę lub łańcuch holowniczy, latarkę, piasek, łopatę, kombinezon, koc itp. org/1999/xhtml">Nie umieszczać żadnych przedmiotów w przedziale silnika.

Może to spowodować usterkę silnika lub pożar z powodu spadku skuteczności chłodzenia.

Masa pojazdu

Na słupku drzwi kierowcy znajdują się dwie tabliczki. Jedna z nich podaje nominalne ciśnienie w oponach i obciążenie pojazdu, a druga to tabliczka znamionowa.

Przed umieszczeniem ładunku w pojeździe należy zapoznać się z poniższymi określeniami dotyczącymi mas pojazdu, pochodzącymi z danych technicznych i wymaganych przepisami. org/1999/xhtml">Masa własna pojazdu gotowego do jazdy

Jest to masa pojazdu z pełnym zbiornikiem paliwa i całym wyposażeniem standardowym. Nie obejmuje ona masy pasażerów, ładunku ani wyposażenia dodatkowego. org/1999/xhtml">Masa własna pojazdu

Jest to masa nowego pojazdu po odebraniu go od Dealera, wraz z wyposażeniem dodatkowym. org/1999/xhtml">Masa ładunku

Jest to masa dodawana do masy własnej pojazdu gotowego do jazdy. Obejmuje ona ładunek i wyposażenie opcjonalne. org/1999/xhtml">Całkowity nacisk na oś

Jest to całkowite obciążenie poszczególnych osi (przedniej i tylnej), obejmujące masę własną pojazdu gotowego do jazdy i przewożony ładunek. org/1999/xhtml">Dopuszczalny nacisk na oś

Jest to maksymalne obciążenie pojedynczej osi (przedniej lub tylnej). Wartości te są podane na tabliczce znamionowej pojazdu. Całkowity nacisk na daną oś nie może przekroczyć nacisku dopuszczalnego. org/1999/xhtml">Maksymalna masa całkowita

Jest to masa własna pojazdu gotowego do jazdy plus masa ładunku plus masa pasażerów. org/1999/xhtml">Dopuszczalna masa całkowita (DMC)

Jest to maksymalna dopuszczalna masa całkowicie załadowanego pojazdu lub zestawu (uwzględniająca całe wyposażenie dodatkowe, pasażerów i ładunek). Dopuszczalna masa całkowita (DMC) pojazdu jest podana na tabliczce znajdującej się na słupku drzwi kierowcy.

Przeciążenie

OSTRZEŻENIE

Dopuszczalny nacisk na oś i dopuszczalna masa całkowita (DMC) są podane na tabliczce znamionowej, znajdującej się w dolnej części lewego lub prawego słupka środkowego. Przekroczenie podanych wartości może spowodować uszkodzenie pojazdu lub wypadek. Przed załadowaniem pojazdu należy obliczyć przewożoną masę, ważąc ładunek i uwzględniając masę pasażerów. Pamiętać, by nie przeciążać pojazdu.

Holowanie przyczepy

Nie zalecamy holowania przyczepy tym pojazdem.

Drogi Użytkowniku,

klikając przycisk „AKCEPTUJĘ”  zgadzasz się, aby serwis Ceneo. pl sp z. o. i jego Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe zapisywane w plikach cookies lub za pomocą podobnej technologii w celach marketingowych (w tym poprzez profilowanie i analizowanie) podmiotów innych niż Ceneo. pl, obejmujących w szczególności wyświetlanie spersonalizowanych reklam w serwisie Ceneo. pl.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie zabrania serwisowi Ceneo. pl przetwarzania dotychczas zebranych danych.

Wyrażając zgodę, otrzymasz reklamy produktów, które są dopasowane do Twoich potrzeb. Sprawdź Zaufanych Partnerów Ceneo. pl. Pamiętaj, że oni również mogą korzystać ze swoich zaufanych podwykonawców.Informujemy także, że korzystając z serwisu Ceneo. pl, wyrażasz zgodę na przechowywanie w Twoim urządzeniu plików cookies lub stosowanie innych podobnych technologii oraz na wykorzystywanie ich do dopasowywania treści marketingowych i reklam, o ile pozwala na to konfiguracja Twojej przeglądarki. Jeżeli nie zmienisz ustawień Twojej przeglądarki, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce Plików Cookies.Więcej o przetwarzaniu danych osobowych przez Ceneo. pl, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz tutaj.Więcej o plikach cookies, w tym o sposobie wycofania zgody, znajdziesz tutaj.Pamiętaj, że klikając przycisk „Nie zgadzam się” nie zmniejszasz liczby wyświetlanych reklam, oznacza to tylko, że ich zawartość nie będzie dostosowana do Twoich zainteresowań.

Nie zgadzam się

Podręcznik planowania, instalacji i serwisu Fujitsu Arrows Tab F 02f

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik planowania, instalacji i serwisu Fujitsu Arrows Tab F 02f

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik planowania, instalacji i serwisu Fujitsu Arrows Tab F 02f