Podręcznik wdrażania Bosch Wtg86401gc

Bosch Wtg86401gc to wszechstronny, skalowalny podręcznik wdrażania, który oferuje kompleksowe i pełne wsparcie dla użytkowników systemów informatycznych. Zawiera wszystkie najważniejsze informacje o procesie wdrażania, w tym kroki instalacji, konfiguracji, integracji i śledzenia. Podręcznik zawiera szczegółowe instrukcje, dzięki którym można szybko i łatwo wdrożyć system informatyczny i go utrzymać. Wszystkie informacje są dostępne w wersji online, więc można je łatwo przeglądać i przeszukiwać. Podręcznik wdrażania Bosch Wtg86401gc jest idealnym narzędziem dla administratorów systemów, którzy potrzebują szybko i łatwo wdrożyć system informatyczny.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik wdrażania Bosch Wtg86401gc

Instrukcje poszczególnych urządzeń można łatwo pobrać korzystając z wyszukiwarki dokumentacji technicznej

Przejdź do wyszukiwarki

Linki do instrukcji są również dostępne w danych technicznych urządzenia w zakładce "Produkty".

Wyrażenie zgody poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję" sprawi, że będziemy mogli gromadzić dane dotyczące zachowania użytkowników na naszej stronie. Dzięki tym danym będziemy mogli ulepszać stronę i przygotowywać interesujące naszych użytkowników reklamy.

Wyrażenie sprzeciwu poprzez kliknięcie przycisku "Odrzucam" oznacza, że będziemy używać tylko plików cookies związanych z sesją, statystykami i poprawianiem użyteczności strony.

Wdrażanie hybrydowej infrastruktury danych za pomocą rozwiązania Tiger Bridge i Azure Blob Storage - Azure Storage | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

 • Artykuł
 • Czas czytania: 7 min

W tym artykule opisano sposób konfigurowania systemu zarządzania danymi rozwiązania Tiger Bridge przy użyciu Azure Blob Storage. Tiger Bridge jest w pełni zintegrowany z systemami plików NTFS lub ReFS na platformie windows. Może również zarządzać woluminami za pośrednictwem protokołu SMB/NFS.Tiger Bridge to łącznik, który tworzy jedną przestrzeń nazw między różnymi źródłami i Azure Blob Storage. Umożliwia replikację, obsługę warstw i współpracę danych bez struktury z funkcjami blokowania plików między różnymi systemami plików. Dane są przechowywane w Azure Blob Storage w formacie natywnym, co sprawia, że są otwarte dla platformy Azure i usług innych firm (takich jak sztuczna inteligencja/uczenie maszynowe).Most Tiger Bridge można wdrożyć w infrastrukturze fizycznej lub wirtualnej i można go łatwo zintegrować w istniejącym środowisku. Główne funkcje rozwiązania to:

 • Replikacja danych
 • Odzyskiwanie miejsca
 • Archiwizowanie danych
 • Synchronizacja danych
 • Zarządzanie cyklem życia i przechowywanie wersji
 • Opcjonalny składnik analizy pomaga ocenić zestawy danych i zaleca warstwy usługi Azure Blob Storage.

  Typowe przypadki użycia mostu Tiger Bridge

 • Uzyskaj szczegółowe informacje na temat istniejących zestawów danych i wzorce dostępu, aby wybrać odpowiednią warstwę dla obiektu blob platformy Azure (gorąca, chłodna lub archiwum).
 • Obsługa warstw oparta na zasadach w celu uzyskania przejrzystego dostępu do rzadziej używanych danych w usłudze Azure Blob Storage na podstawie ostatniego dostępu lub ostatnich czasów modyfikacji.
 • Zapewnianie możliwości odzyskiwania po awarii dla konfiguracji opartych na klastrze i istniejącej infrastruktury, w tym pracy z systemem Microsoft DFS/DFS-R
 • Inteligentne archiwizowanie danych oparte na zasadach na podstawie wieku, rozmiaru lub dostępnej pojemności magazynu.
 • Możliwości współpracy między kilkoma systemami plików, w tym blokowaniem plików, przy użyciu usługi Azure Blob Storage
 • Zapewnianie ciągłej ochrony danych przy użyciu zasad przechowywania, integrowanie wersji platformy Azure, usuwanie nietrwałe z rozszerzeniem powłoki eksploratora MS w celu zapewnienia przezroczystej kontroli.
 • Migracja między różnymi systemami plików i obiektami blob platformy Azure.
 • Architektura referencyjna

  Most Tiger Bridge można wdrożyć w dwóch konfiguracjach:

  1. Autonomiczny diagram konfiguracji hybrydowej

  2. Diagram konfiguracji wielu lokacji

  3. System plików NTFS/ReFS reprezentuje lokalny system plików (lokalny na hoście jako dysk lokalny, dysk SAN lub podobny). Tiger Bridge działa na Microsoft Windows Server i tworzy jedną przestrzeń nazw z Azure Blob Storage.
  4. Źródło NAS reprezentuje dowolny serwer NAS (magazyn dołączony do sieci) zarządzany przez zewnętrzny system operacyjny, który może eksportować magazyn za pośrednictwem protokołu SMB, CIFS lub NFS. W tym scenariuszu Tiger Bridge działa jako brama zapewniająca zarządzanie danymi.

  Zanim rozpoczniesz

  Planowanie z góry pomoże w bezproblemowym wdrożeniu dla Tiger Bridge.

  Pierwsze kroki z platformą Azure

  Microsoft oferuje strukturę do naśladowania, aby rozpocząć pracę z platformą Azure. Cloud Adoption Framework (CAF) to szczegółowe podejście do transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa i kompleksowy przewodnik planowania wdrożenia chmury klasy produkcyjnej. Przewodnik caF zawiera szczegółowy przewodnik konfiguracji platformy Azure, który ułatwia szybkie i bezpieczne rozpoczęcie pracy. Wersję interaktywną można znaleźć w Azure Portal. Znajdziesz przykładowe architektury, konkretne najlepsze rozwiązania dotyczące wdrażania aplikacji i bezpłatne zasoby szkoleniowe, które umożliwiają wprowadzenie cię na ścieżkę do wiedzy na temat platformy Azure.

  Zagadnienia dotyczące wdrażania w scenariuszu hybrydowym

  Kilka aspektów jest istotnych podczas rozważania wdrożenia hybrydowego z lokalnym rozwiązaniem Tiger Bridge.

  Najważniejszym aspektem jest dostępna przepustowość sieci. Wymagana będzie wystarczająca przepustowość sieci do obsługi replikacji początkowej oraz wszelkie zmiany przyrostowe bez wpływu na aplikacje produkcyjne. W tej sekcji opisano narzędzia i techniki dostępne do oceny potrzeb sieciowych.

  Określanie nieuprawnionej przepustowości internetu

  Ważne jest, aby wiedzieć, ile zwykle nie w pełni wykorzystywanej przepustowości (lub miejsca pracy) jest dostępne na co dzień. Aby ułatwić ocenę, czy można osiągnąć cele dla następujących celów:

 • Czas początkowy replikacji, gdy nie używasz usługi Azure Data Box dla metody offline
 • Czas wymagany do przeprowadzenia ponownej synchronizacji przyrostowej
 • Użyj następujących metod, aby zidentyfikować obciążenie przepustowości platformy Azure, które jest bezpłatne do użycia.

 • Jeśli jesteś istniejącym klientem usługi Azure ExpressRoute, wyświetl użycie obwodu w Azure Portal.
 • Skontaktuj się z usługodawcą isp i poproś o raporty, aby pokazać istniejące dzienne i miesięczne wykorzystanie.
 • Istnieje kilka narzędzi, które mogą mierzyć wykorzystanie przez monitorowanie ruchu sieciowego na poziomie routera/przełącznika:
  • Pakiet Analizator przepustowości SolarWinds
  • Paessler PRTG
  • Cisco Network Assistant
  • Podręcznik wdrażania

   Przed rozpoczęciem wdrażania zalecamy zaplanowanie przypadku użycia aplikacji Tiger Bridge:

  • Rozważ przeprowadzenie oceny magazynu technologii Tiger. Ten krok zapewnia wgląd w istniejące dane, w tym czas ostatniego dostępu i modyfikacji (wzorce dostępu), typy plików, rozmiar itd.
  • Zapoznaj się z istniejącą pojemnością magazynu, aby zaproponować wybór zasad przechowywania.
  • Rozważ długoterminowe planowanie przyszłych przepływów pracy danych, aby umożliwić właściwy wybór zasad (odzyskiwanie, replikacja, archiwizowanie i zasady migawek).
  • Przygotowywanie Azure Blob Storage

   Przed wdrożeniem mostka Tiger Bridge należy utworzyć konto magazynu. Konto magazynu będzie używane jako repozytorium dla danych warstwowych lub replikowanych z rozwiązania Tiger Bridge. Aplikacja Tiger Bridge obsługuje wszystkie usługi Azure Storage, w tym warstwę Archiwum dla blokowych obiektów blob usługi Azure Storage. Ta obsługa umożliwia przechowywanie rzadziej używanych danych w sposób ekonomiczny, ale nadal uzyskuje do niego dostęp za pośrednictwem dobrze znanego okienka szkła. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat Tiger Bridge, odwiedź nasze porównanie rozwiązań niezależnego dostawcy oprogramowania.

  • Tworzenie konta magazynu

  • Wybierz ochronę danych dla konta magazynu

  • Tworzenie kontenera na koncie magazynu

   Wdrażanie mostu Tiger Bridge

   Przed zainstalowaniem aplikacji Tiger Bridge musisz mieć zainstalowany i w pełni skonfigurowany serwer plików systemu Windows. System Windows Server musi mieć dostęp do konta magazynu przygotowanego w poprzednim kroku.

   Wdrażanie autonomicznej konfiguracji hybrydowej

  • Zainstaluj aplikację Tiger Bridge na serwerze z systemem Windows. Instalacja jest wykonywana przez uruchomienie pliku instalacyjnego mostu Tiger Bridge i wykonanie czynności kreatora. Podczas instalacji można wybrać dwa składniki:
   1. Tiger Bridge instaluje produkt, graficzny interfejs użytkownika i interfejs wiersza polecenia.
   2. Rozszerzenie powłoki zapewnia integrację z Eksploratorem Windows. Umożliwia ręczne zarządzanie danymi za pomocą menu kontekstowego Eksploratora Windows.
   3. W obszarze Tiger Bridge Configuration dodaj źródło woluminu lokalnego:
    1. Wybierz pozycję Tiger Bridge w okienku po lewej stronie
    2. Wybierz pozycję Dodaj źródło
    3. Wybierz katalog główny dysku lub przejdź do folderu, którego chcesz użyć do przechowywania danych. Wybierz folder i naciśnij przycisk OK. W tym przykładzie użyjemy języka C:\AzureSource.
    4. Parowanie źródła lokalnego z Microsoft docelowym platformy Azure:
     1. W oknie dialogowym elementu docelowego mostka Tiger Bridge wybierz pozycję Azure, a następnie naciśnij przycisk OK. C:\AzureSource na zrzucie ekranu jest folderem wybranym w poprzednim kroku.
     2. Wprowadź nazwę obiektu docelowego.
     3. Wprowadź nazwę konta i klucz oraz punkt końcowy obiektu blob w odpowiednich polach. Użyj nazwy konta magazynu utworzonego w kroku przygotowywania usługi Azure Blob Storage.
     4. Wybierz, czy chcesz uzyskać dostęp do obiektu docelowego przy użyciu bezpiecznego transferu (SSL/TLS), wybierając lub usuwając zaznaczenie pola wyboru. Bezpieczny transfer jest zalecany w przypadku obciążeń produkcyjnych. Jeśli to ustawienie jest wyłączone, upewnij się, że opcja Wymagany bezpieczny transfer została wyłączona w opcji Konfiguracja konta magazynu.
     5. W domyślnej warstwie dostępu wybierz, czy używać warstwy Gorąca, Chłodna, Czy Archiwum usługi Azure Storage. Ta warstwa będzie używana dla wszystkich danych, które nie mają ustawionej warstwy. Dowiedz się więcej na temat warstw dostępu Gorąca, Chłodna i Archiwum dla danych obiektów blob
     6. W obszarze Priorytet ponownego wypełniania wybierz, czy pliki w trybie offline powinny być ponownie wypełnianie przy użyciu warstwy Standardowa, czy opcji Wysoki. com/pl-pl/azure/storage/blobs/access-tiers-overview" data-linktype="relative-path">ponownego wypełniania obiektów blob z warstwy Archiwum
     7. Wybierz pozycję Wyświetl kontenery, aby wyświetlić listę kontenerów dostępnych dla określonego konta, a następnie wybierz kontener w obiekcie docelowym, który zostanie sparowany z wybranym źródłem.
     8. W następnym kroku wybierz, co zrobić z danymi już w kontenerze, a następnie naciśnij przycisk OK.
     9. Utwórz zasady, wybierając pozycję Dodaj zasady. Wybierz zasady na podstawie potrzeb:
      • Replikuj wszystkie dane ze źródła lokalnego do Azure Blob Storage. Replikacja automatyczna jest wykonywana na podstawie kryteriów zdefiniowanych przez użytkownika.
      • Odzyskaj miejsce kopiuje wszystkie dane ze źródła lokalnego do Azure Blob Storage i zastępuje dane plikiem wycinkowym. Plik wycinkowy wygląda dokładnie tak jak rzeczywisty plik, ale nie zawiera żadnych danych (nie zajmuje miejsca).
      • Archiwum przenosi dane z warstwy Gorąca lub Chłodna usługi Azure Storage do warstwy Archiwum usługi Azure Storage na potrzeby długoterminowego przechowywania. Zastępuje plik plikiem w trybie offline. Plik offline jest taki sam jak plik wycinkowy z flagą trybu offline.

       Wdrażanie konfiguracji obejmującej wiele lokacji

       Aby wdrożyć aplikację Tiger Bridge w konfiguracji z wieloma lokacjami, wykonaj kroki wdrażania autonomicznej konfiguracji hybrydowej. Te kroki należy uruchomić na wszystkich serwerach Tiger Bridge, których chcesz użyć w konfiguracji obejmującej wiele lokacji. Serwery muszą używać tych samych kont magazynu i tych samych kontenerów. Po zakończeniu wykonaj następujące dodatkowe kroki na wszystkich serwerach Tiger Bridge

      • Wybierz pozycję Dodaj synchronizację w zdefiniowanym źródle lokalnym i zdefiniuj zasady synchronizacji:
       1. Funkcja Nasłuchiwania definiuje interwał czasu, w którym serwer Tiger Bridge sprawdzi zmiany z innych serwerów Tiger Bridge.
       2. (opcjonalnie) Wybierz pozycję Automatycznie przywróć pliki w zsynchronizowanych źródłach, jeśli chcesz pobrać pliki natychmiast po zsynchronizowaniu zmian.
       3. Naciśnij przycisk Zastosuj.

        Porada

        Zasady i synchronizacja mostka tygrysów można zdefiniować jako globalne (stosowane do wszystkich serwerów Tiger Bridge) lub można zdefiniować na serwer Tiger Bridge.

        Pomoc techniczna

        Jak otworzyć przypadek z platformą Azure

        W Azure Portal wyszukaj obsługę na pasku wyszukiwania u góry. Wybierz pozycję Pomoc i obsługa techniczna —>nowy wniosek o pomoc techniczną.

        Obsługa aplikacji Tiger Bridge

        Tiger Technology zapewnia obsługę 365x24x7 dla Tiger Bridge. Aby skontaktować się z pomocą techniczną, utwórz bilet pomocy technicznej.

        Następne kroki

       4. Strona internetowa Tiger Bridge
       5. Prowadnice mostu Tygrysa
       6. Partnerzy usługi Azure Storage dla magazynu podstawowego i pomocniczego
       7. Oferta aplikacji Tiger Bridge Marketplace
       8. Uruchamianie usług plików niezależnego dostawcy oprogramowania na platformie Azure

Dodatkowe zasoby

Podręcznik wdrażania Bosch Wtg86401gc

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik wdrażania Bosch Wtg86401gc

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik wdrażania Bosch Wtg86401gc