Podręcznik z informacjami na temat bezpieczeństwa Ge Jtp45

Podręcznik Bezpieczeństwa Ge Jtp45 to przydatne narzędzie dla każdego, kto chce zapewnić swoje bezpieczeństwo. Zawiera szczegółowe informacje na temat postępowania w sytuacjach zagrożenia i zawiera wskazówki dotyczące zapobiegania sytuacjom niebezpiecznym. Podręcznik zawiera również informacje dotyczące tego, jak zachować się w razie zagrożenia, a także informacje na temat przepisów dotyczących bezpieczeństwa. Jest łatwy w użyciu i można go używać do doskonalenia swoich umiejętności dotyczących bezpieczeństwa. Podręcznik Bezpieczeństwa Ge Jtp45 to skuteczne narzędzie dla wszystkich, którzy dbają o swoje bezpieczeństwo.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik z informacjami na temat bezpieczeństwa Ge Jtp45

1 Lenovo G700/G710 Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach.

2 Uwagi Przed użyciem produktu należy najpierw przeczytać Podręcznik z informacjami ogólnymi i dotyczącymi bezpieczeństwa firmy Lenovo. Niektóre instrukcje w tym podręczniku mogą zakładać, że używany jest system operacyjny Windows 8. Jeśli używany jest inny system operacyjny Windows, niektóre operacje mogą się minimalnie różnić. Jeśli używany jest inny system operacyjny, niektóre operacje mogą nie mieć zastosowania. Funkcje opisane w tym podręczniku są wspólne dla większości modeli. Niektóre funkcje mogą nie być dostępne na twoim komputerze, lub twój komputer może posiadać funkcje które nie są opisane w niniejszym Podręcznik użytkownika. Ilustracje użyte w niniejszej instrukcji dotyczą komputera Lenovo G700, chyba że określono inaczej. Ilustracje przedstawione w niniejszej instrukcji mogą różnić się od rzeczywistego produktu. W takim przypadku należy zapoznać się z rzeczywistym produktem. Aby uzyskać więcej informacji na temat aplikacji Lenovo przejdź do: Wydanie pierwsze (Marzec 2013) Copyright Lenovo 2013.

3 Spis treści Rozdział 1. Poznaj swój komputer... 1 Widok z góry... 1 Widok z lewej strony... 7 Widok z prawej strony... 11 Widok z przodu... 12 Widok z dołu... 13 Rozdział 2. Rozpoczęcie pracy z systemem Windows Konfiguracja systemu operacyjnego po raz pierwszy... 14 Interfejsy systemu operacyjnego... 14 Przyciski Charms... 15 Przełączanie komputera do stanu uśpienia lub wyłączanie go... 17 Łączenie z bezprzewodową siecią LAN... 19 Pomoc i wsparcie... 20 Rozdział 3. System Lenovo OneKey Recovery... 21 Rozdział 4. Rozwiązywanie problemów Często zadawane pytania... 22 Rozwiązywanie problemów... 24 Dodatek A. Instrukcje dotyczące modułów wymiennych CRU... 28 Wymiana akumulatora Wymiana dysku twardego... 29 Wymiana pamięci... 33 Wymiana karty bezprzewodowej sieci LAN... 36 Wyjmowanie napędu optycznego... 38 Znaki towarowe i

4

5 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Widok z góry Uwaga: Obszary zaznaczone liniami przerywanymi oznaczają, że części nie są widoczne z zewnątrz. Uwaga: Nie należy otwierać panelu wyświetlacza powyżej kąta 130 stopni. Przed zamknięciem wyświetlacza sprawdź, czy na klawiaturze nie został długopis lub inny przedmiot. W przeciwnym wypadku panel wyświetlacza może ulec uszkodzeniu. 1

6 Rozdział 1. Poznaj swój komputer a b c d e f bg fh. Zintegrowana kamera Anteny modułu bezprzewodowej sieci LAN (w wybranych modelach) Wyświetlacz Głośniki Kamera do komunikacji wideo. Wbudowane anteny zapewniają optymalny odbiór sygnału bezprzewodowego. Zapewnia doskonały obraz. Głośniki stereo zapewniają głęboki i donośny dźwięk. Uwaga: Znaczenie efektów dźwiękowych i lokalizacja głośników dla twojego modelu są opisane w informacjach dotyczących produktu. Przycisk Novo Kiedy komputer jest wyłączony lub znajduje się w trybie uśpienia, naciśnij ten przycisk, aby uruchomić Lenovo OneKey Recovery System lub narzędzie konfiguracji BIOS, lub wejśc do menu rozruchowego. Uwaga: Szczegółowe informacje - zobacz System Lenovo OneKey Recovery na stronie 21. Przycisk zasilania Wbudowany mikrofon (z redukcją szumów) Touchpad Należy nacisnąć ten przycisk, aby włączyć komputer. Przechwytuje dźwięk, który może być wykorzystywany do wideo konferencji, narracji głosowej lub nagrywania dźwięku. Touchpad działa jak zwykła mysz. Touchpad: Aby przesunąć wskaźnik na ekranie, należy przesunąć opuszek palca nad płytką touochpada w kierunku, w którym ma się on przesunąć. Przyciski touchpada: Funkcje lewej/prawej strony odpowiadają funkcjom lewego/prawego przycisku zwykłej myszy. Uwaga: Można włączyć/wyłączyć touchpad naciskając. 2

7 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Korzystanie z klawiatury Komputer posiada klawiaturę numeryczną i klawisze funkcyjne zintegrowane w klawiaturze standardowej. Klawiatura numeryczna Klawiatura posiada oddzielną klawiaturę numeryczną. Aby włączyć lub wyłączyć klawisze numeryczne, naciśnij klawisz Num Lock. 3

8 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Kombinacje przycisków funkcyjnych Korzystając z przycisków funkcyjnych można natychmiastowo przełączać funkcje. Aby to zrobić, naciśnij i przytrzymaj klawisz Fn a; następnie naciśnij jeden z klawiszy funkcyjnych b. Poniżej opisane zostało działanie każdego z przycisków funkcyjnych. Fn + Home: Włącza funkcję pauzy. Fn + End: Włącza funkcję break. Fn + PgUp: Włącza/wyłącza blokadę przewijania. Fn + PgDn: Włącza żądanie systemowe. 4

9 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Klawisze skrótów Można uzyskać szybki dostęp do wybranych funkcji systemu naciskając odpowiednie klawisze skrótów. : Wycisza/przywraca dźwięk. :: Zmniejsza poziom głośności. :: Zwiększa poziom głośności. :: Zamyka aktywne okno. :: Włącza/wyłącza tryb samolotowy. Wyświetla wszystkie aktywne aplikacje. Włączenie/wyłączenie podświetlania ekranu LCD. Przełącza wyświetlanie obrazu pomiędzy komputerem a urządzeniem zewnętrznym. Odświeża pulpit lub aktywne okno. : Zmniejsza jasność wyświetlacza. : Włącza/wyłącza touchpad. : Zwiększa jasność wyświetlacza. 5

10 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Ustawianie trybu klawiszy skrótów Domyślnie dostęp do funkcji klawiszy skrótów można uzyskać naciskając odpowiedni klawisz skrótów. Jednakże można wyłączyć tryb klawiszy skrótów w narzędziu BIOS Setup Utility (Narzędzie konfiguracji systemu BIOS). Aby wyłączyć tryb klawiszy skrótów: 1 Wyłącz komputer. 2 Naciśnij przycisk Novo, a następnie wybierz opcję BIOS Setup (Konfiguracja BIOS). 3 W narzędziu BIOS Setup Utility (Narzędzie konfiguracji systemu BIOS) otwórz menu Configuration (Konfiguracja) i zmień ustawienie opcji Hotkey Mode (Tryb klawiszy skrótów) z Enabled (Włączone) na Disabled (Wyłączone). 4 Otwórz menu Exit (Wyjdź) i wybierz opcję Exit Saving Changes (Wyjdź zapisując ustawienia). Uwaga: Gdy tryb klawiszy skrótów jest wyłączony, naciśnij klawisz Fn oraz odpowiedni klawisz skrótu, aby uzyskać dostęp do odpowiedniej funkcji klawisza skrótu. 6

11 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Widok z lewej strony a b c d e f fg Gniazdo zasilacza sieciowego Otwory wentylacyjne Tutaj należy podłączyć zasilacz sieciowy. Rozpraszają ciepło wewnętrzne. Uwaga: Nie należy zakrywać otworów wentylacyjnych gdyż może to doprowadzić do przegrzania komputera. Gniazdo VGA Gniazdo HDMI Gniazdo RJ-45 Gniazdo USB Pozwala na podłączeni zewnętrznych ekranów. Pozwala na podłączenie urządzeń z wejściem HDMI, takich jak telewizor lub wyświetlacz zewnętrzny. Pozwala na podłączenie komputera do sieci Ethernet. Pozwala na podłączenie urządzeń USB. Uwagi: Niebieskie gniazda to gniazda USB 3. 0. Czarne gniazda to gniazda USB 2. Szczegółowe informacje - zobacz Podłączanie urządzeń USB na stronie 9. Gniazdo karty pamięci Umożliwia włożenie karty pamięci (nie są dostarczone z komputerem). Uwaga: Szczegółowe informacje - zobacz Korzystanie z kart pamięci (nie są dostarczone z komputerem) na stronie 8. 7

12 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Korzystanie z kart pamięci (nie są dostarczone z komputerem) Komputer obsługuje następujące typy kart pamięci: Karty Secure Digital (SD) MultiMediaCard (MMC) Uwagi: Należy wkładać wyłącznie jedną kartę na raz. Czytnik kart nie obsługuje urządzeń SDIO (tj. Bluetooth SDIO, itp. ). Wkładanie karty pamięci 1 Należy wcisnąć kartę-zaślepkę do usłyszenia kliknięcia. 2 Następnie należy delikatnie wyciągnąć kartę-zaślepkę z gniazda kart pamięci. Uwaga: Karta-zaślepka służy do zapobiegania przenikaniu kurzu i drobnych cząstek do wnętrza komputera, kiedy gniazdo kart pamięci nie jest wykorzystywane. Zachowaj kartę-zaślepkę do użytku w przyszłości. 3 Należy wsunąć kartę pamięci do usłyszenia kliknięcia. Uwaga: Niektóre modele mogą nie zawierać karty-zaślepki. Można włożyć kartę bezpośrednio do czytnika. Wyjmowanie karty pamięci 1 Należy wcisnąć kartę pamięci do usłyszenia kliknięcia. 2 Następnie należy delikatnie wyciągnąć kartę z gniazda kart pamięci. Uwaga: Przed wyjęciem karty pamięci należy wyłączyć ją, korzystając z funkcji bezpiecznego usuwania sprzętu i wysuwania nośników systemu Windows, aby zapobiec uszkodzeniu danych. 8

13 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Podłączanie urządzeń USB Komputer posiada dwa gniazda USB kompatybilne z urządzeniami USB. Podczas podłączania urządzenia USB do konkretnego portu USB w swoim komputerze po raz pierwszy system Windows automatycznie instaluje sterownik dla tego urządzenia. Po zainstalowaniu sterownika można odłączyć i ponownie podłączyć urządzenie bez wykonywania dodatkowych czynności. Uwaga: W większości przypadków system Windows wykrywa nowe urządzenie po podłączeniu go, a następnie automatycznie instaluje sterownik. Jednakże niektóre urządzenia mogą wymagać instalacji sterownika przed ich podłączeniem. Należy sprawdzić dokumentację dostarczoną przez producenta urządzenia przed jego podłączeniem. Przed odłączeniem urządzenia pamięci masowej USB należy upewnić się, że komputer zakończył przesyłanie danych do tego urządzenia. Kliknij ikonę Bezpieczne usuwanie sprzętu i wysuwanie nośników w obszarze powiadomień systemu Windows, aby usunąć urządzenie przed jego odłączeniem. Uwaga: Jeśli twoje urządzenie USB wykorzystuje kabel zasilający, należy przed podłączeniem urządzenia do komputera podłączyć je do źródła zasilania. W przeciwnym wypadku urządzenie może nie zostać rozpoznane. 9

14 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Podłączanie urządzenia Bluetooth (w wybranych modelach) Jeśli komputer posiada zintegrowaną kartę Bluetooth, można jej użyć do łączenia z innymi urządzeniami Bluetooth w celu bezprzewodowego przesyłania danych, takimi jak notebooki, palmtopy czy telefony komórkowe. Dane między urządzeniami można przesyłać w odległości do 10 metrów w otwartej przestrzeni. Uwaga: Rzeczywisty zasięg może się różnić w zależności od zakłóceń i przeszkód. Dla uzyskania najlepszej prędkości transmisji należy umieścić urządzenie jak najbliżej komputera. Włączanie komunikacji Bluetooth na komputerze Naciśnij aby dokonać konfiguracji. Uwagi: Kiedy funkcja Bluetooth nie jest potrzebna, wyłącz ją, aby oszczędzać akumulator. Przed transmisją danych należy powiązać urządzenie Bluetooth z komputerem. Zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną wraz z urządzeniem, aby uzyskać więcej informacji na temat kojarzenia urządzenia z komputerem. 10

15 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Widok z prawej strony a b Gniazdo audio typu combo Pozwala na podłączenie zestawu słuchawkowego. Uwagi: Gniazdo audio typu combo nie obsługuje domyślnie tradycyjnych mikrofonów. Ze względu na różnice w standardach przemysłowych funkcja nagrywania może nie być obsługiwana, jeśli zostaną podłączone słuchawki lub zestaw słuchawkowy innych producentów. Gniazdo USB Pozwala na podłączenie urządzeń USB. c ed Napęd optyczny (w wybranych modelach) Miejsce na blokadę Kensington Odczytuje/Nagrywa dyski optyczne. Pozwala na podpięcie blokady (nie są dostarczone z komputerem), która pomaga chronić komputer przed kradzieżą i niepowołanym dostępem. Możesz wyposażyć komputer w blokadę, której usunięcie jest niemożliwe bez twojej zgody. Więcej informacji na temat instalowania blokady znajduje się w instrukcji zakupionej blokady. Uwagi: Przed zakupem, należy upewnić się, że blokada jest kompatybilna z tym rodzajem otworu na klucz. Użytkownik jest odpowiedzialny za ocenę, wybór i implementację blokad i funkcji bezpieczeństwa. Lenovo nie oferuje żadnego komentarza, oceny ani gwarancji dotyczących tej funkcji, jakości lub działania blokad i urządzeń bezpieczeństwa. 11

16 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Widok z przodu a Wskaźniki stanu systemu Wskaźnik stanu zasilania Wskaźnik stanu akumulatora Wskaźnik Caps lock 12

17 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Widok z dołu a b c d Blokada akumulatoraręczna Akumulator Blokada akumulatorasprężynowa Napęd optyczny/ Napęd dysku twardego (HDD)/ Pamięci/CPU (Procesor)/ gniazda kart Mini PCI Express Ręczna blokada akumulatora zabezpiecza przed jego przesuwaniem się. Sprężynowa blokada akumulatora zabezpiecza przed jego przesuwaniem się. 13

18 Rozdział 2. Rozpoczęcie pracy z systemem Windows 8 Konfiguracja systemu operacyjnego po raz pierwszy Przy pierwszym użyciu komputera może być konieczne skonfigurowanie systemu operacyjnego. Proces konfiguracji może obejmować następujące czynności: Akceptacja warunków Umowy Licencyjnej Użytkownika Oprogramowania (EULA) Konfiguracja połączenia Internetowego Rejestracja systemu operacyjnego Utworzenie konta użytkownika Interfejsy systemu operacyjnego System Windows 8 dostarczany jest z dwoma głównymi interfejsami użytkownika: ekranem Start i pulpitem systemu. Aby przejść z ekranu Start do pulpitu Windows, należy: Wybrać kafelek pulpit na ekranie Start. Nacisnąć klawisz Windows + D. Aby przejść z pulpitu do ekranu Start, należy: Wybrać Start z Charms. Przesunąć wskaźnik do lewego dolnego rogu, a następnie wybrać miniaturę ekranu Start, kiedy zostanie ona wyświetlona. Ekran Start Pulpit 14

19 Rozdział 2. Rozpoczęcie pracy z systemem Windows 8 Przyciski Charms Pięć pozycji charms zapewnia nowy, Są one zawsze dostępne, bez względu na używaną aplikację. Aby wyświetlić przyciski, wykonaj jedną z poniższych czynności: Przesuń wskaźnik w górny prawy lub dolny prawy róg, do momentu aż zostanie wyświetlony pasek Charms. Naciśnij klawisz Windows + C. Charm Wyszukiwanie Charm Wyszukiwanie to potężne nowe narzędzie do odnajdywania wszystkiego czego szukasz, włączając w to aplikacje, ustawienia i pliki. 15

20 Rozdział 2. Rozpoczęcie pracy z systemem Windows 8 Charm Udostępnianie Charm Udostępnianie pozwala na wysyłanie linków, zdjęć i innych treści do znajomych i sieci społecznościowych, bez opuszczania obecnie używanej aplikacji. Charm Start Charm Start to szybki sposób na przejście do ekranu Start. Charm Urządzenia Charm Urządzenia pozwala na podłączanie lub przesyłanie plików do urządzeń zewnętrznych, takich jak kamery cyfrowe, telewizory lub drukarki. Charm Ustawienia Charm Ustawienia pozwala na wykonywanie prostych zadań takich jak ustawianie głośności lub wyłączanie komputera. Za pomocą charmu Ustawienia można także przejść do Panelu Sterowania podczas korzystania z ekranu pulpitu. 16

21 Rozdział 2. Rozpoczęcie pracy z systemem Windows 8 Przełączanie komputera do stanu uśpienia lub wyłączanie go Po zakończeniu pracy z komputerem można przełączyć go w stan uśpienia lub wyłączyć. Przełączanie komputera do stanu uśpienia Jeśli zostawiasz komputer na krótki czas, przełącz go w stan uśpienia. Gdy komputer znajduje się w trybie uśpienia, można szybko przywrócić go do normalnej pracy, pomijając proces rozruchu. Aby przełączyć komputer w stan uśpienia, należy wykonać jedną z poniższych czynności: Zamknąć panel wyświetlacza. Nacisnąć przycisk zasilania. Otworzyć Charms, a następnie wybrać Ustawienia Zasilanie Stan Uśpienia. Uwaga: Przed przeniesieniem komputera poczekaj, aż wskaźnik zasilania zacznie migać (informując, że komputer jest w trybie uśpienia). Przenoszenie komputera kiedy talerze dysku twardego obracają się może uszkodzić dysk twardy powodując utratę danych. Aby obudzić komputer, należy wykonać jedną z poniższych czynności: Nacisnąć przycisk zasilania. Naciśnij dowolny klawisz klawiatury. 17

22 Rozdział 2. Rozpoczęcie pracy z systemem Windows 8 Wyłączanie komputera Jeśli komputer nie będzie używany przez dłuższy czas, należy go wyłączyć. Aby wyłączyć komputer: 1 Otwórz Charms, a następnie wybierz Ustawienia. 2 Wybierz Zasilanie Zamknij. 18

23 Rozdział 2. Rozpoczęcie pracy z systemem Windows 8 Łączenie z bezprzewodową siecią LAN Włączanie połączenia bezprzewodowego Jeśli Tryb samolotowy jest włączony, należy wykonać jedną z poniższych czynności, aby włączyć łączność bezprzewodową: Nacisnąć aby wyłączyć Tryb samolotowy. Otworzyć Charms i wybrać Ustawienia aby otworzyć stronę konfiguracji Sieci, a następnie przełączyć przełącznik Trybu samolotowego do pozycji Wyłączony. Łączenie z bezprzewodową siecią LAN Po włączeniu łączności bezprzewodowej komputer automatycznie wyszuka dostępne sieci bezprzewodowe i wyświetli je na liście dostępnych bezprzewodowych sieci LAN. Aby połączyć się z siecią bezprzewodową, należy kliknąć nazwę sieci na liście, a następnie kliknąć Połącz. Uwaga: Niektóre sieci wymagają podczas łączenia podania klucza zabezpieczeń lub hasła. Aby połączyć się z jedną z takich sieci, należy poprosić administratora sieci lub Dostawcę usług internetowych (ISP) o wydanie klucza zabezpieczeń lub hasła. 19

24 Rozdział 2. Rozpoczęcie pracy z systemem Windows 8 Pomoc i wsparcie W przypadku jakichkolwiek problemów z korzystaniem z systemu operacyjnego, należy zapoznać się z plikiem Pomocy i Wsparcia systemu Windows. Aby otworzyć plik Pomocy i Wsparcia systemu Windows, należy wykonać jedną z poniższych czynności: Wybrać charm Ustawienia, a następnie wybrać Pomoc. Nacisnąć klawisz Windows + Fn + F1. Plik Pomocy i Wsparcia systemu Windows można czytać na komputerze. Można także uzyskać pomoc i wsparcie online, klikając jedno z dwóch łącz wymienionych w Więcej do odkrycia. 20

25 Rozdział 3. System Lenovo OneKey Recovery System Lenovo OneKey Recovery to oprogramowanie stworzone do wykonywania kopii zapasowej i przywracania komputera. Można go użyć w przypadku awarii systemu do przywrócenia partycji systemowej do stanu pierwotnego. Można również utworzyć kopie zapasowe użytkownika w celu łatwego przywrócenia, gdy będzie to konieczne. Uwaga: Aby użycie funkcji systemu OneKey Recovery było możliwe, dysk twardy zawiera domyślnie ukrytą partycję, służącą do przechowywania pliku obrazu systemu i plików systemu OneKey Recovery. Partycja ta jest ukryta ze względów bezpieczeństwa, co tłumaczy dlaczego wskazywana ilości wolnego miejsca na dysku jest mniejsza niż podana. Tworzenie kopii zapasowej partycji systemowej Kopię zapasową partycji systemowej można zapisać w pliku obrazu. Aby utworzyć kopię zapasową partycji systemowej: 1 Naciśnij przycisk Novo, aby uruchomić system Lenovo OneKey Recovery. 2 Kliknij Kopia zapasowa systemu. 3 Wybierz lokalizację kopii zapasowej i kliknij Dalej, aby rozpocząć tworzenie kopii. Uwagi: Można wybrać lokalizację kopii zapasowej na lokalnym dysku twardym lub na zewnętrznym urządzeniu pamięci masowej. Odłącz dyski zewnętrzne przed uruchomieniem systemu Lenovo OneKey Recovery. W przeciwnym wypadku, dane z dysku zewnętrznego mogą zostać utracone. Proces tworzenia kopii zapasowej może trochę potrwać. Proces tworzenia kopii zapasowej jest dostępny tylko wtedy, gdy można normalnie uruchomić system Windows. Przywracanie Można wybrać przywrócenie partycji systemowej do pierwotnego stanu lub do wcześniej utworzonego punktu kopii zapasowej. Aby przywrócić partycję systemową: 1 Naciśnij przycisk Novo, aby uruchomić system Lenovo OneKey Recovery. 2 Kliknij Odzyskiwanie systemu. Komputer zostanie uruchomiony ponownie w środowisku odzyskiwania. 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przywrócić partycję systemową do pierwotnego stanu lub do wcześniej utworzonego punktu kopii zapasowej. Uwagi: Proces przywracania jest nieodwracalny. Przed rozpoczęciem procesu przywracania należy upewnić się, że wykonano kopię zapasową wszystkich danych, które mają być zapisane na partycji systemowej. Proces przywracania może trochę potrwać. Należy więc upewnić się, że w trakcie procesu przywracania do komputera podłączony jest zasilacz sieciowy. Powyższe instrukcje należy wykonać jeśli można normalnie uruchomić system Windows. Jeśli nie można uruchomić systemu Windows, należy wykonać poniższe kroki w celu uruchomienia systemu Lenovo OneKey Recovery: 1 Wyłącz komputer 2 Naciśnij przycisk Novo. Z menu przycisku Novo wybierz system Lenovo OneKey Recovery i naciśnij Enter. 21

26 Rozdział 4. Rozwiązywanie problemów Często zadawane pytania Ten rozdział zawiera najczęściej zadawane pytania, pogrupowane według kategorii. Znajdowanie informacji Jakich środków bezpieczeństwa należy przestrzegać podczas korzystania z komputera? Podręcznik Lenovo z informacjami ogólnymi i dotyczącymi bezpieczeństwa dostarczony z komputerem opisuje wszystkie środki bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas korzystania z komputera. Należy przeczytać go i stosować wszystkie wymienione w nim zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z komputera. Gdzie można znaleźć specyfikacje sprzętową mojego komputera? Szczegółowe dane techniczne komputera znajdują się na drukowanych broszurach dostarczonych z komputerem. Gdzie można znaleźć informacje na temat gwarancji? Aby uzyskać informacje na temat gwarancji obowiązującej komputer, wraz z okresem gwarancji i typem obsługi gwarancyjnej, należy zapoznać się z ulotką Ograniczona gwarancja Lenovo dostarczoną z komputerem. Sterowniki i oprogramowanie zainstalowane fabrycznie Gdzie znajdują się dyski instalacyjne dla wstępnie zainstalowanego oprogramowania Lenovo (oprogramowanie dla komputerów osobistych)? Do komputera nie zostały dołączone dyski instalacyjne dla wstępnie zainstalowanego oprogramowania Lenovo. W razie potrzeby ponownej instalacji dowolnego zainstalowanego fabrycznie oprogramowania należy skorzystać z programu instalacyjnego znajdującego się na partycji D twojego dysku twardego. Jeśli nie będzie można znaleźć tam programu instalacyjnego, można także pobrać go ze strony wsparcia technicznego klienta Lenovo. Gdzie można znaleźć sterowniki dla różnych urządzeń komputera? Jeśli na twoim komputerze zainstalowano fabrycznie system operacyjny Windows, Lenovo udostępnia potrzebne sterowniki dla wszystkich urządzeń na partycji D twojego dysku twardego. Można także pobrać najnowsze sterowniki ze strony wsparcia technicznego klienta Lenovo. System Lenovo OneKey Recovery Gdzie znajdują się dyski do przywracania systemu? Do komputera nie zostały dostarczone dyski przywracania systemu. Systemu Lenovo OneKey Recovery należy użyć w przypadku konieczności przywrócenia systemu do stanu fabrycznego. 22

27 Rozdział 4. Rozwiązywanie problemów Co mogę zrobić, gdy proces tworzenia kopii zapasowej się nie powiedzie? Jeśli można rozpocząć tworzenie kopii zapasowej, ale występuje problem w czasie trwania procesu, należy spróbować wykonać następujące kroki: 1 Zamknij wszystkie otwarte programy i ponownie rozpocznij proces tworzenia kopii zapasowej. 2 Sprawdź, czy nośnik docelowy nie jest uszkodzony. Wybierz inną ścieżkę, a następnie spróbuj ponownie. Kiedy wymagane jest przywrócenie systemu do stanu fabrycznego? Użyj tej funkcji, gdy uruchomienie systemu operacyjnego nie jest możliwe. Jeśli na partycji systemowej znajdują się ważne dane, przed rozpoczęciem przywracania należy wykonać ich kopię zapasową. Narzędzie konfiguracji systemu BIOS Czym jest narzędzie konfiguracji systemu BIOS? Narzędzie konfiguracji systemu BIOS to oprogramowanie umieszczone w pamięci ROM. Zawiera ono podstawowe informacje o komputerze i oferuje opcje ustawienia urządzeń rozruchowych, zabezpieczeń trybu sprzętowego i innych preferencji. Jak mogę uruchomić narzędzie konfiguracji systemu BIOS? Aby uruchomić narzędzie konfiguracji systemu BIOS: 1 Wyłącz komputer. 2 Naciśnij przycisk Novo i wybierz opcję BIOS Setup (Konfiguracja BIOS). Jak mogę zmienić tryb rozruchu? Istnieją dwa tryby rozruchu: UEFI i Legacy. Aby zmienić tryb rozruchu, otwórz narzędzie konfiguracji BIOS i przełącz tryb rozruchu na UEFI lub Legacy support w menu rozruchowym. Kiedy należy zmienić tryb rozruchu? Domyślny tryb rozruchu komputera to tryb UEFI. Jeśli konieczna jest instalacja starszego systemu operacyjnego, takiego jak Windowsm, Linux lub Dos itd. (systemu operacyjnego starszego niż Windows 8) na komputerze, należy zmienić tryb rozruchu na Legacy. Starsze systemy, takie jak Windows, Linux lub Dos nie mogą być zainstalowane bez przełączenia trybu rozruchu. Uzyskiwanie pomocy Jak mogę skontaktować się z Centrum obsługi klienta? Zobacz Rozdział 3. Uzyskiwanie pomocy i obsługi technicznej w Podręczniku z informacjami ogólnymi i dotyczącymi bezpieczeństwa Lenovo. 23

28 Rozdział 4. Rozwiązywanie problemów Rozwiązywanie problemów Problemy z wyświetlaniem Po włączeniu komputera nic nie wyświetla się na ekranie. Po włączeniu komputera na pustym ekranie jest wyświetlany tylko biały kursor. Ekran gaśnie kiedy komputer jest włączony. Problemy z hasłem BIOS Jeśli na ekranie nie pojawia się obraz, należy upewnić się, że: - Akumulator jest poprawnie zainstalowany. - Zasilacz sieciowy jest podłączony do komputera, a przewód zasilający jest podłączony do sprawnego gniazdka elektrycznego. - Komputer jest włączony. (Należy ponownie nacisnąć Przycisk zasilania dla potwierdzenia. ) -Pamięć jest poprawnie zainstalowana. Jeśli powyższe warunki są spełnione, a ekran pozostaje pusty, oddaj komputer do serwisu. Przywróć kopie zapasowe plików w systemie Windows lub całą zawartość dysku twardego do ustawień fabrycznych przy użyciu systemu Lenovo OneKey Recovery. Jeśli nadal na ekranie jest widoczny tylko kursor, oddaj komputer do serwisu. Może być włączony wygaszacz ekranu lub tryb oszczędzania energii. Aby wyłączyć wygaszacz lub wyjść z trybu uśpienia należy: - Dotknąć touchpadu. -Naciśnij dowolny klawisz klawiatury. -Nacisnąć Przycisk zasilania. -Naciśnij F9() w celu stwierdzenia czy podświetlenie ekranu LCD nie zostało wyłączone. Zapomniałem hasła. Jeśli zapomniałeś hasła użytkownika, poproś administratora systemu o jego zresetowanie. Jeśli zapomniałeś hasła dysku twardego, autoryzowany serwisant Lenovo nie będzie mógł zresetować hasła ani odzyskać danych z dysku. Należy zabrać komputer do autoryzowanego serwisu Lenovo lub przedstawiciela handlowego w celu wymiany dysku twardego. Wymagany jest dowód zakupu, a za usługę i części pobrana zostanie opłata. Jeśli zapomniałeś hasła administratora, autoryzowany serwisant Lenovo nie będzie mógł zresetować hasła. Należy zabrać komputer do autoryzowanego serwisu Lenovo lub przedstawiciela handlowego w celu wymiany płyty głównej. 24

29 Rozdział 4. Rozwiązywanie problemów Problemy z trybem uśpienia Pojawia się komunikat o krytycznie niskim stanie naładowania akumulatora i komputer od razu wyłącza się. Akumulator rozładowuje się. Podłącz zasilacz sieciowy do komputera lub wymień akumulator na w pełni naładowany. Komputer przechodzi do stanu uśpienia natychmiast po wykonaniu testu Power-on selftest (POST). Należy upewnić się, że: - Akumulator jest naładowany. - Temperatura nie przekracza dopuszczalnego zakresu. Patrz- Rozdział 2 informacje na temat użytkowania i konserwacji w Podręczniku z informacjami ogólnymi i dotyczącymi bezpieczeństwa Lenovo. Uwaga: Jeśli akumulator jest naładowany, a temperatura jest odpowiednia, należy oddać komputer do serwisu. Komputer nie wybudza się z trybu uśpienia i nie działa. Problemy z panelem wyświetlacza Jeśli komputer znajduje się w trybie uśpienia, należy podłączyć zasilacz sieciowy do komputera, a następnie nacisnąć dowolny klawisz lub Przycisk zasilania. Jeśli system nadal nie powraca z trybu uśpienia, przestał odpowiadać lub nie można wyłączyć komputera, należy zrestartować komputer. Niezapisane dane mogą zostać utracone. Aby zresetować komputer, naciśnij i przytrzymaj Przycisk zasilania przez co najmniej 4 sekundy. Jeśli komputer nadal nie uruchamia się ponownie, należy odłączyć zasilacz sieciowy i wyjąć akumulator. Ekran jest pusty. Należy: -Jeśli używasz zasilacza sieciowego lub akumulatora i wskaźnik stanu akumulatora świeci, naciśnij F12() aby rozjaśnić ekran. -Jeśli wskaźnik zasilania miga, należy nacisnąć Przycisk zasilania aby wybudzić komputer z trybu uśpienia. -Jeśli problem utrzymuje się, należy postępować zgodnie z rozwiązaniem następnego problemu Obraz jest nieczytelny lub zniekształcony. Obraz jest nieczytelny lub zniekształcony. Na ekranie nie pojawiają się niewłaściwe znaki. Problemy z dźwiękiem Z głośników nie słychać dźwięku, nawet po zwiększeniu głośności. Należy upewnić się, że: - Sterownik ekranu jest prawidłowo zainstalowany. - Rozdzielczość ekranu i jakość kolorów są poprawnie ustawione. - Ustawiony jest właściwy typ monitora. Czy system operacyjny i programy są zainstalowane poprawnie? Jeśli są zainstalowane i skonfigurowane poprawnie, należy oddać komputer do serwisu. Należy upewnić się, że: -Wyłączona jest funkcja wyciszenia. - Nie jest używane gniazdo audio typu combo. -Głośniki są wybrane jako urządzenie do odtwarzania. 25

30 Rozdział 4. Rozwiązywanie problemów Problemy z akumulatorem Komputer wyłącza się zanim wskaźnik akumulatora pokazuje, że jest on rozładowany. -lub- Komputer pracuje mimo tego, że wskaźnik akumulatora pokazuje, że jest on rozładowany. Rozładuj i naładuj ponownie akumulator. Komputer nie działa z w pełni naładowanym akumulatorem. Problem z dyskiem twardym Ochrona przed przepięciami w akumulatorze może być włączona. Wyłącz komputer na minutę aby zresetować ochronę; włącz ponownie komputer. Dysk twardy nie działa. Upewnij się, że dysk twardy znajduje się w menu Boot w narzędziu konfiguracyjnym BIOS. Problemy z systemem OneKey Recovery Nie można wykonać kopii zapasowej. Nie udało się przywrócić partycji systemowej do stanu fabrycznego. Upewnij się, że używany jest system operacyjny Windows. Może być za mało miejsca na zapisanie danych kopii zapasowej. Należy zwolnić więcej miejsca na partycji kopii zapasowej na dysku twardym. Parametry partycji systemowej (rozmiar partycji lub pojemność dysku C) zostały zmodyfikowane. 26

31 Rozdział 4. Rozwiązywanie problemów Inne problemy Komputer nie odpowiada. Aby wyłączyć komputer, należy nacisnąć i przytrzymać Przycisk zasilania przez co najmniej 4 sekundy. Jeśli komputer nadal nie odpowiada, należy odłączyć zasilacz sieciowy i wyjąć akumulator. Komputer może blokować się podczas przechodzenia w tryb uśpienia w trakcie operacji komunikacji. Należy wyłączyć zegar uśpienia podczas pracy w sieci. Rozruch nie następuje z żądanego urządzenia. Podłączone urządzenie zewnętrzne nie działa. Sprawdź menu rozruchu w BIOS. Upewnij się, że kolejka uruchamiania w BIOS jest ustawiona tak, aby rozruch następował z żądanego urządzenia. Upewnij się także, że urządzenie jest włączone. Upewnij się, że urządzenie znajduje się w menu rozruchowym w narzędziu konfiguracyjnym BIOS. Kiedy komputer jest wyłączony, naciśnij przycisk Novo aby wybrać urządzenie z którego komputer ma zostać uruchomiony. Nie podłączaj lub odłączaj żadnych kabli urządzeń zewnętrznych z wyjątkiem urządzeń USB gdy komputer jest włączony. W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia komputera. Podczas korzystania z urządzeń zewnętrznych o dużym użyciu mocy takich jak zewnętrzny napęd dysków optycznych USB, należy użyć zasilacza sieciowego urządzenia zewnętrznego. W przeciwnym wypadku urządzenie może nie zostać rozpoznane, lub system może wyłączyć się. 27

32 Dodatek A. Instrukcje dotyczące modułów wymiennych CRU Uwagi: Ilustracje zastosowane w tym dodatku przedstawiają Lenovo G700, o ile nie zaznaczono inaczej. Poniższe kroki dotyczące aktualizacji i wymiany urządzeń są takie same dla Lenovo G700/G710. Przed wymianą urządzeń należy upewnić się, że akumulator został wyjęty z komputera. Wymiana akumulatora Uwaga: Należy stosować jedynie akumulatory dostarczane przez Lenovo. Inne akumulatory mogą zapalić się lub eksplodować. Aby wymienić akumulator, należy: 1 Wyłączyć komputer. Odłączyć zasilacz sieciowy i wszystkie kable. 2 Zamknąć wyświetlacz i przekręcić komputer na drugą stronę. 3 Odblokować ręczną blokadę akumulatora a. Trzymając sprężynową blokadę akumulatora w pozycji odblokowanej b, wyjąć akumulator w kierunku pokazanym strzałką c Zainstalować naładowany akumulator. 5 Przesunąć ręczną blokadę akumulatora do pozycji zablokowanej. 6 Odwrócić komputer. 7 Podłączyć zasilacz sieciowy i wszystkie kable. 28

33 Dodatek A. Instrukcje dotyczące modułów wymiennych CRU Wymiana dysku twardego Możesz zwiększyć ilość dostępnego miejsca na komputerze wymieniając dysk twardy na większy. Nowy dysk można nabyć u sprzedawcy sprzętu lub przedstawiciela handlowego Lenovo. Uwagi: Dysk należy wymieniać jedynie w przypadku wymiany na lepszy lub naprawy. Złącza i sekcja dysku twardego nie zostały zaprojektowane z myślą o częstych zmianach. Oprogramowanie instalowane fabrycznie nie będzie dostępne na opcjonalnym dysku twardym. Obsługa dysku twardego Dysk nie powinien zostać upuszczony lub wystawiony na działanie wstrząsów. Dysk należy umieścić na miękkim podłożu wytłumiającym wstrząsy. Nie należy naciskać na pokrywę dysku. Nie należy dotykać złącza. Dysk jest bardzo wrażliwy. Nieprawidłowe obchodzenie się z dyskiem może spowodować jego uszkodzenie i trwałą utratę zapisanych danych. Przed wyjęciem dysku twardego należy wykonać kopię zapasową wszystkich zawartych na nim informacji, a następnie wyłaczyć komputer. Nigdy nie należy wyjmować dysku gdy komputer jest w trybie uśpienia. 29

34 Dodatek A. Instrukcje dotyczące modułów wymiennych CRU Aby wymienić dysk twardy, należy: 1 Wyłączyć komputer. 3 Wyjąć akumulator. 4 Zdjąć pokrywę przedziału Napęd optyczny/napęd dysku twardego/pamięci/ Procesor/gniazda kart Mini PCI Express. a. Usunąć śruby zabezpieczające pokrywę przedziału a. b. zdjąć pokrywę przedziału b

35 Dodatek A. Instrukcje dotyczące modułów wymiennych CRU 5 Usunąć śruby mocowania ramki c Pociągnąć za pasek dysku w kierunku pokazanym strzałką d. 4 31

36 Dodatek A. Instrukcje dotyczące modułów wymiennych CRU 7 Wyjąć dysk zabezpieczony w metalowej ramce e. 5 8 Wykręcić śruby i zdjąć ramkę z dysku twardego. 9 Zamontować ramkę na nowym dysku twardym i przykręcić śrubami. 0 Delikatnie włożyć dysk do jego przedziału paskiem skierowanym do góry i złączami skierowanymi ku sobie; następnie pewnie docisnąć go. A Wkręcić ponownie śruby mocowania ramki. B Po dopasowaniu zaczepów do odpowiadających im otworów założyć pokrywę przedziału. C Wkręcić wszystkie śruby. D Włożyć akumulator. E Odwrócić komputer. F Podłączyć zasilacz sieciowy i wszystkie kable. 32

37 Dodatek A. Instrukcje dotyczące modułów wymiennych CRU Wymiana pamięci Można zwiększyć ilość pamięci w komputerze instalując pamięć DDR3 SDRAMdostępną opcjonalnie-w gnieździe pamięci komputera. Kości DDR3 SDRAM są dostępne w różnych pojemnościach. Uwagi: Należy używać jedynie pamięci obsługiwanej przez komputer. Jeśli pamięć zostanie zainstalowana nieprawidłowo lub zainstalowana zostanie nieobsługiwana kość, po uruchomieniu komputera będzie słyszalny sygnał ostrzegawczy. Niektóre modele komputerów mogą posiadać tylko jedno gniazdo. Należy zapoznać się z rzeczywistym produktem. Procedura wymiany pamięci przebiega jednak tak samo. Aby zainstalować DDR3 SDRAM, należy: 1 Dotknąć metalowego stołu lub uziemionego metalowego obiektu w celu zmniejszenia ładunku statycznego w ciele, który mógłby uszkodzić kość pamięci. Nie należy dotykać krawędzi styków kości DDR3 SDRAM. 2 Wyłączyć komputer. 3 Zamknąć wyświetlacz i przekręcić komputer na drugą stronę. 4 Wyjąć akumulator. 5 Zdjąć pokrywę przedziału Napęd optyczny/napęd dysku twardego/pamięci/ Procesor/gniazda kart Mini PCI Express. 33

38 Dodatek A. Instrukcje dotyczące modułów wymiennych CRU 6 Wyjąć kość DDR3 SDRAM naciskając na blokady na obu krawędziach gniazda w tym samym czasie. Zachować starą kość pamięci do przyszłego zastosowania Dopasować wycięcie kości DDR3 SDRAM do wypustki w gnieździe i delikatnie wsunąć kość do gniazda pod kątem stopni. 8 Docisnąć kość do wewnątrz w kierunku gniazda do momentu zablokowania Po dopasowaniu zaczepów do odpowiadających im otworów założyć pokrywę przedziału. 0 Wkręcić wszystkie śruby. A Włożyć akumulator. B Odwrócić komputer. C Podłączyć zasilacz sieciowy i wszystkie kable. 34

39 Dodatek A. Instrukcje dotyczące modułów wymiennych CRU Uwaga: Jeśli w komputerze używane jest tylko jedno gniazdo DDR3 SDRAM, kość musi zostać umieszczona w SLOCIE-0 (: dolne gniazdo), ale nie w SLOCIE-1 (: górne gniazdo). b Aby upewnić się, czy pamięć DDR3 SDRAM jest zainstalowana poprawnie: 1 Włącz komputer. 2 Przytrzymaj klawisz F2 podczas rozruchu. Otworzy się narzędzie konfiguracji BIOS. Element System Memory pokazuje całkowitą ilość pamięci zainstalowanej w komputerze. a 35

40 Dodatek A. Instrukcje dotyczące modułów wymiennych CRU Wymiana karty bezprzewodowej sieci LAN Aby wymienić kartę sieci bezprzewodowej, należy: 1 Wyłączyć komputer. 5 Odłączyć dwa kable bezprzewodowej sieci LAN (jeden czarny, jeden biały) a. 1 Uwaga: W niektórych modelach karta sieci bezprzewodowej ma tylko jeden kabel (czarny). 6 Wykręcić śrubę zabezpieczającą kartę sieci bezprzewodowej b. 2 36

41 Dodatek A. Instrukcje dotyczące modułów wymiennych CRU 7 Wyjąć kartę bezprzewodowej sieci LAN c. 3 8 Zamontować nową kartę sieci bezprzewodowej. 9 Wkręcić wszystkie śrubę. 0 Ponownie podłączyć dwa kable bezprzewodowej sieci LAN (jeden czarny, jeden biały). Uwaga: Podczas instalacji karty sieci bezprzewodowej: W modelach posiadających kartę z dwoma kablami: Podłączyć czarny kabel (MAIN) do gniazda oznaczonego M (Main). Podłączyć biały kabel (AUX) do gniazda oznaczonego A (Aux). W modelach posiadających kartę sieci bezprzewodowej z jednym kablem należy podłączyć czarny kabel (MAIN) do gniazda oznaczonego M (Main). A Ponownie zamontować pokrywę i dokręcić śruby. B Włożyć akumulator. C Odwrócić komputer. D Podłączyć zasilacz sieciowy i wszystkie kable. 37

42 Dodatek A. Instrukcje dotyczące modułów wymiennych CRU Wyjmowanie napędu optycznego Aby wymienić napęd optyczny, należy: 1 Zdjąć pokrywę przedziału Napęd optyczny/napęd dysku twardego/pamięci/ Procesor/gniazda kart Mini PCI Express. 2 Wykręcić śruby pokazane na ilustracji a. 3 Delikatnie wyciągnąć napęd b

43 Dodatek A. Instrukcje dotyczące modułów wymiennych CRU Poniższa tabela zawiera listę wszystkich modułów wymiennych dostępnych dla komputera i informacją gdzie szukać instrukcji montażu. Broszura instalacyjna O O Podręcznik użytkownika Zasilacz sieciowy Kabel zasilacza Akumulator O O Dolna pokrywa O Napęd dysku twardego O Pamięć O Karta bezprzewodowej sieci LAN O Napęd optyczny O 39

44 Znaki towarowe Następujące nazwy są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Lenovo w Polsce i/lub innych krajach. Lenovo OneKey Microsoft i Windows są znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w USA i/lub innych krajach. Inne nazwy firm, produktów i usług mogą być znakami towarowymi lub znakami usług innych firm. 40

45

46 pl-pl Rev. AA00 Lenovo China 2013

1 Informacje wstępne Podręczniki dostarczone z tym urządzeniem Zasady bezpieczeństwa do tego urządzenia Inne informacje o tym urządzeniu Dodatek Informacji, których nie możesz znaleźć w wersji papierowej podręczników, znajdziesz w podręcznikach dostępnych na stronie internetowej ( lub na panelu operatorskim. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia potrzebnych informacji. Przed użyciem urządzenia należy przeczytać "Zasady bezpieczeństwa".

2

3 SPIS TREŚCI Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia... 2 Uwagi... 3 Typy urządzeń Podręczniki dostarczone z tym urządzeniem Podręczniki do tego urządzenia... 5 Lista podręczników... 7 Jak korzystać z instrukcji obsługi... 10 Formaty instrukcji użytkownika Należy przeczytać podręczniki HTML... 10 Czytanie podręczników HTML na panelu operacyjnym Zasady bezpieczeństwa do tego urządzenia Zasady bezpieczeństwa do tego urządzenia... 13 Zasady bezpieczeństwa... 14 Bezpieczeństwo pracy Wymagane środki ostrożności... 14 Etykiety związane z bezpieczeństwem tego urządzenia... 22 Rozmieszczenie etykiet NIEBEZPIECZEŃSTWO i OSTRZEŻENIE Symbole dla ziemi, izolacji i przełącznika zasilania Inne informacje o tym urządzeniu Przepisy i regulacje prawne... 23 Zabronione powielanie i drukowanie... 23 Bezpieczeństwo korzystania z lasera... 23 Uwaga dla użytkowników z krajów EEA Uwagi dla użytkowników zespołu faksu Oddziały zagraniczne i informacje o emisjii hałasu Dyrektywa EMC... 25 Informacje użytkownika dotyczące wyposażenia elektrycznego i elektronicznego (dla użytkowników w Indiach) Dodatek Znaki towarowe

4 Jak korzystać z tego podręcznika Symbole użyte w tym podręczniku W tym podręczniku użyto następujących symboli: Wskazuje na aspekty, na które należy zwrócić uwagę korzystając z urządzenia, oraz opisy prawdopodobnych przyczyn problemów z papierem, uszkodzeń oryginałów lub utraty danych. Te informacje należy koniecznie przeczytać. Dotyczy dodatkowych opisów funkcji urządzenia oraz wskazówki jak rozwiązywać błędy użytkowników. Symbol umieszczany na końcu sekcji. Wskazuje, gdzie można znaleźć dodatkowe informacje. [] Wskazuje nazwy przycisków występujących na wyświetlaczu lub panelu operacyjnym urządzenia. Wskazuje instrukcję obsługi wyświetloną na panelu operacyjnym. Wskazuje, że instrukcja jest w formie arkuszy. (głównie w Europie i Azji), (głównie w Europie) lub (głównie w Azji) (głównie w Ameryce Północnej) Te dwa symbole informują o różnicach między funkcjami modeli dla regionu A i dla regionu B. Przeczytaj informacje wskazywane przez symbol odpowiedni dla regionu używanego przez ciebie modelu. Szczegółowe informacje dotyczące symboli używanych w tym modelu, patrz Getting Started. Zastrzeżenia W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, producent nie ponosi odpowedzialność za jakiekolwiek szkody wynikłe z awarii urządzenia, zagubienia zarejestrowanych danych, wykorzystanie lub niewykorzystanie tego produktu i podręczników dostarczonych z nim. 2

5 Upewnij się, że zawsze możesz skopiować i posiadasz kopie zapasowe danych zarejestrowanych w tym urządzeniu. Dokumenty i dane mogą zostać usunięte z powodu błędów przetwarzania lub usterek w urządzeniu. W żadnym przypadku, producent nie jest odpowiedzialny za dokumenty utworzone i używane w tym urządzeniu przez Ciebie i jakichkolwiek wynikach stworzonych przez Ciebie. Uwagi Treść niniejszego podręcznika może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dostawca nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub koszty mogące powstać na skutek użycia w urządzeniach biurowych użytkownika innych części niż oryginalne. Dla uzyskania dobrej jakości kopii, zalecamy używanie oryginalnego tonera producenta. Niektóre ilustracje w tym podręczniku mogą się nieznacznie różnić od wyglądu urządzenia. Kolory na przyciskach kolorów lub kole barw mogą się nieznacznie różnić od kolorów rzeczywistych kopii. Próbki kolorów zawarte w tym podręczniku mogą się nieznacznie różnić od kolorów na właściwych kopiach. Typy urządzeń Przed zapoznaniem się z podręcznikami należy sprawdzić typ urządzenia. Typ 1: MP C306ZSP/MP C306ZSPF Typ 2: MP C406ZSPF W niektórych krajach pewne typy mogą być niedostępne. Szczegółowe informacje można uzyskać u przedstawiciela handlowego. W niektórych krajach część wyposażenia opcjonalnego może być niedostępna. W zależności od danego kraju, pewne moduły mogą być opcjonalne. 3

6 4

7 1. Podręczniki dostarczone z tym urządzeniem Ten rozdział opisuje podręczniki do tego urządzenia. Podręczniki do tego urządzenia Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszy podręcznik. Informacje na temat różnych czynności związanych z obsługą urządzenia znajdują się w odpowiednich podręcznikach. Nośniki różnią się w zależności od podręcznika. Aby przeglądać podręczniki w plikach PDF, na komputerze musi być zainstalowany program Adobe Reader. Aby przeglądać podręczniki w wersji html, na komputerze należy zainstalować przeglądarkę internetową. Podręcznik użytkownika Jeśli chodzi o podstawowe użycie tego urządzenia, często używanych funkcji, rozwiązywanie problemów gdy pojawi się komunikat o błędzie, itp., podsumowania są pokazane poniżej dla każdej instrukcji obsługi. Informacje wstępne Przed rozpoczęciem użytkowania tego urządzenia należy przeczytać rozdział niniejszego podręcznika zatytułowany Zasady bezpieczeństwa. Opisuje także każdą regulację i zgodność środowiskową. Start Guide Opisuje jak czytać podręczniki na panelu operacyjnym. Opisuje także jak zalogować się do urządzenia. Easy Search Można wyszukiwać opis tego, co chcesz zrobić. Ponadto, charakterystyczne funkcje urządzenia są wyjaśnione. Getting Started Opisuje przygotowania do korzystania z urządzenia, instrukcje obsługi i metody wprowadzania znaków. Paper Specifications and Adding Paper Opisuje sposób ładowania oryginałów i arkuszy oraz o ich specyfikacji. 5

8 1. Podręczniki dostarczone z tym urządzeniem Convenient Functions Opisuje, jak zarejestrować często używane ustawienia, dostosowanie ekranu głównego i wyświetlania strony sieci Web na panelu operacyjnym. Także opisuje jak zarządzać zadaniem. Maintenance and Specifications Opisuje jak wymienić materiały eksploatacyjne i jak zainstalować i czyścić to urządzenie. Opisano tutaj również dane techniczne drukarki i jej opcje. Troubleshooting Zawiera on również przewodnik umożliwiający rozwiązanie najczęściej występujących problemów i usterek związanych z użytkowaniem urządzenia. Copy/ Document Server Faks Print Scan Omawia funkcje kopiarki i serwera dokumentów. Również odnosi się do niniejszej instrukcji dla wyjaśnienia w jaki sposób określić ustawienia dla oryginałów. Wyjaśnia funkcje i działanie faksu. Opisuje jak drukować przy użyciu sterownika drukarki. Opisuje także funkcje dostępne dla drukowania. Opisuje jak skanować dane papieru za pomocą tego urządzenia i jak wysłać zeskanowane dane do komputera i przechować dane. Connecting the Machine/ System Settings Wyjaśnia, jak podłączyć urządzenie do sieci, jak je konfigurować i obsługiwać w środowisku sieciowym. Wyjaśnia również, jak zmienić ustawienia Narzędzi użytkownika oraz jak wprowadzać informacje do Książki adresowej. PostScript 3 Wyjaśnia jak konfigurować i używać PostScript 3 TM. Extended Feature Settings Opisuje, jak skonfigurować funkcje rozszerzone za pomocą panela operacyjnego lub Web Image Monitor. Podręcznik bezpieczeństwa Ten podręcznik jest dla administratorów urządzenia. Wyjaśnia on funkcje zabezpieczeń, których możesz używać, aby zabezpieczyć przed nieautoryzowanym korzystaniem z urządzenia, manipulacją danych czy przeciekiem informacji. W celu zwiększenia bezpieczeństwa zalecamy następujące ustawienia: Zainstaluj Certyfikat urządzenia. Włączenie szyfrowania SSL (Secure Sockets Layer). 6

9 Podręczniki do tego urządzenia Zmień nazwę użytkownika i hasło administratora. Więcej szczegółów, patrz Podręcznik bezpieczeństwa. Przed konfiguracją rozszerzonych funkcji ochrony lub autoryzacji użytkownika i administratora należy zapoznać się z treścią podręcznika. Driver Installation Guide Opisuje jak zainstalować i skonfigurować każdy sterownik. Ten podręcznik jest zawarty na CD ze sterownikami. Inne podręczniki Quick Reference Copy Guide Krótki poradnik faksowania Quick Reference Scanner Guide Dodatek Opcja DHCP 204 Możesz pobrać informacje dotyczące certyfikatu urządzenia, bazującego na systemie certyfikacji bezpieczeństwa IT (w dalszej części dokumentu zwanego Certyfikacją CC), ze strony support-download. com/services/device/ccmanual/mp_c306z_c406z/en/ download_admin. html i mp_c306z_c406z/en/download_user. html. Ta informacja dotyczy sposobu konfiguracji urządzenia. Jeśli kupiłeś urządzenie z certyfikatem CC, przed użyciem należy przeczytać instrukcję, aby dokonać odpowiednich ustawień. Lista podręczników Nazwa podręcznika Dołączone podręczniki drukowane Dołączone podręczniki w formacie HTML Podręczniki wyświetlone na panelu operacyjnym Dołączone podręczniki w formacie PDF Podręcznik użytkownika Informacje wstępne Nie Tak *1 Tak *1 Tak Tak Nie Nie Tak Start Guide Tak Nie Nie Tak Easy Search Nie Tak *2 Tak *2 Nie 7

10 1. Podręczniki dostarczone z tym urządzeniem Nazwa podręcznika Dołączone podręczniki drukowane Dołączone podręczniki w formacie HTML Podręczniki wyświetlone na panelu operacyjnym Dołączone podręczniki w formacie PDF Getting Started Nie Tak *2 Tak *2 Nie Paper Specifications and Adding Paper Convenient Functions Maintenance and Specifications Nie Tak *2 Tak *2 Nie Nie Tak *2 Tak *2 Nie Nie Tak *2 Tak *2 Nie Troubleshooting Nie Tak *2 Tak *2 Nie Copy/ Document Server Nie Tak *2 Tak *2 Nie Faks Nie Tak *2 Tak *2 Nie Print Nie Tak *2 Tak *2 Nie Scan Nie Tak *2 Tak *2 Nie Connecting the Machine/ System Settings Nie Tak *2 Tak *2 Nie PostScript 3 Nie Tak *3 Tak *3 Nie Extended Feature Settings Podręcznik bezpieczeństwa Driver Installation Guide Quick Reference Copy Guide Krótki poradnik faksowania Nie Tak *2 Tak *2 Nie Nie Tak Tak Nie Nie Nie Nie Tak *2 Nie Nie Nie Tak Nie Nie Nie Tak 8

11 Podręczniki do tego urządzenia Nazwa podręcznika Dołączone podręczniki drukowane Dołączone podręczniki w formacie HTML Podręczniki wyświetlone na panelu operacyjnym Dołączone podręczniki w formacie PDF Quick Reference Scanner Guide Nie Nie Nie Tak *1 Podręczniki te są dostępne w języku norweskim, szwedzkim, duńskim, fińskim, portugalskim, polskim, czeskim, węgierskim, katalońskim, tureckim i greckim. *2 Podręczniki te są dostępne w języku angielskim, francuskim, włoskim, hiszpańskim i rosyjskim. *3 Ten podręcznik dostępny jest w języku angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim i holenderskim. 9

12 1. Podręczniki dostarczone z tym urządzeniem Jak korzystać z instrukcji obsługi W tym rozdziale opisano Instrukcje obsługi tego urządzenia. Formaty instrukcji użytkownika Instrukcje użytkowania tego urządzenia dostępne są w następujących formatach: Drukowane podręczniki Podręczniki w formacie HTML Podręczniki wyświetlone na panelu operacyjnym Podręczniki w formacie PDF Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zawartości każdego podręcznika, patrz str. 5 "Podręczniki do tego urządzenia". Różne instrukcje dostępne są w różnych formatach. Szczegóły na temat dostępności, patrz str. 7 "Lista podręczników". Należy przeczytać podręczniki HTML Aby przeczytać podręczniki HTML zalecane są następujące przeglądarki: Internet Explorer 8/9/10/11 Firefox 29 Safari Chrome 35 Jeśli JavaScript jest wyłączony lub niedostępny w twojej przeglądarce, nie będziesz mógł używać pewnych przycisków w dokumentacji HTML. Wymagana rozdzielczość ekranu to co najmniej 1024 x 768 pikseli. Z Pomocy w prawym górnym rogu strony można dowiedzieć się, jak korzystać z podręczników HTML. Wśród zagadnień poruszonych w Pomocy znajdują się wyjaśnienia dotyczące ikon i przycisków, które pojawiają się w podręcznikach HTML. Wyszukanie informacji o czynnościach, które użytkownik może lub chce wykonać Za pomocą łatwego wyszukiwania Easy Search, użytkownik może odnaleźć informacje na temat możliwości urządzenia oraz funkcji, z której chce skorzystać. 1. Należy kliknąć Easy Search w prawym górnym rogu strony. 2. Aby wyświetlić interesujący użytkownika temat należy kliknąć odpowiedni tytuł. 10

13 Jak korzystać z instrukcji obsługi Wyszukiwanie przy użyciu słowa kluczowego Podręcznik HTML można przeszukać. W tej części wyjaśniono, jak wyszukać słowo dupleks. Należy wpisać dupleks w polu wyszukiwarki w lewym górnym rogu strony. Klliknąć. Pojawi się lista tytułów oraz opisów, zawierających słowo dupleks. Wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone w oknie wyników wyszukiwania. Ponadto można skorzystać z rozwijanego menu, aby wybrać podręcznik. 3. Aby wyszukać interesujące nas zagadnienie, należy użyć słów kluczowych. W zależności od wpisanego słowa, mogą zostać wyświetlone również powiązane z nim słowa kluczowe. Zagadnienia, w których zostało użyte słowo kluczowe, zostaną wyświetlone w oknie wyników wyszukiwania. Jeśli pomiędzy słowami kluczowymi zostanie wpisana spacja, wyświetlą się strony, które zawierają oba słowa. Na przykład wpisanie słów dupleks i kopia rozdzielonych spacją spowoduje wyświetlenie w oknie wyników wyszukiwania zagadnień zawierających oba te słowa. Czytanie podręczników HTML na panelu operacyjnym Można również czytać podręczniki HTML na panelu operacyjnym. Więcej informacji o czytaniu podręczników na panelu operacyjnym znajduje się w podręczniku uruchomienia. 11

14 12 1. Podręczniki dostarczone z tym urządzeniem

15 2. Zasady bezpieczeństwa do tego urządzenia Rozdział ten opisuje środki ostrożności. Zasady bezpieczeństwa do tego urządzenia Znaczenie symboli bezpieczeństwa dla tego urządzenia są następujące: Ostrzeżenie Ostrzeżenie; wiązka laserowa Nie dotykać Nie wrzucaj do ognia Nie należy używać środków czyszczących Należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Uwaga, gorąca powierzchnia 13

16 2. Zasady bezpieczeństwa do tego urządzenia Zasady bezpieczeństwa Bezpieczeństwo pracy W podręczniku użyto następujących ważnych symboli: Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację. Zlekceważenie tego ostrzeżenia może spowodować poważne obrażenia ciała, a nawet śmierć. Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację. Zlekceważenie tego ostrzeżenia może spowodować drobne lub średnie obrażenia ciała lub zniszczenie sprzętu. Wymagane środki ostrożności Ta sekcja opisuje środki ostrożności, które należy zawsze zachować podczas używania urządzenia. Dopuszczalne środowiska użytkowania urządzenia Ta sekcja objaśnia środki ostrożności w środowiskach, w których urządzenie może być używane. W pobliżu urządzenia nie należy stosować łatwopalny sprayów lub rozpuszczalników. Ponadto, należy unikać umieszczania tych przedmiotów w pobliżu urządzenia. W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem. Na urządzeniu ani w jego pobliżu nie stawiać wazonów, doniczek z kwiatami, kubków, kosmetyków, niewielkich metalowych przedmiotów, pojemników z wodą ani innymi płynami. Rozlanie lub dostanie się takich przedmiotów czy zawartych w nich substancji do wnętrza urządzenia może spowodować pożar lub porażenie prądem. Trzymaj urządzenie z dala od wilgoci i kurzu. W przeciwnym razie istnieje zagrożenie pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym. Nie ustawiaj urządzenia na pochyłej lub niestabilnej powierzchni. Przewrócenie urządzenia może spowodować obrażenia ciała. 14

17 Zasady bezpieczeństwa Nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów na urządzeniu. W przeciwnym razie może dojść do przewrócenia sie urządzenia, co może spowodować obrażenia ciała. Należy się upewnić, że pomieszczenie, w którym użytkowane jest urządzenie, jest dobrze wentylowane i przestronne. Dobra wentylacja jest szczególnie ważna w przypadku, gdy urządzenie jest często używane. Nie należy blokować otworów wentylacyjnych urządzenia. W przeciwnym razie może dojść do pożaru spowodowanego przegrzaniem wewnętrznych komponentów. Podłączanie wtyczek i kabli zasilających Sekcja ta objaśnia środki bezpieczeństwa dotyczące podłączania kabli i wtyczek zasilających. Nie należy korzystać ze źródeł zasilania innych, niż te, które są zgodne z podanymi specyfikacjami. Nie należy korzystać z częstotliwości innych, niż te, które są zgodne z podanymi specyfikacjami. Nie należy korzystać z adapterów z wieloma gniazdami. Nie należy stosować przedłużaczy. Nie należy korzystać z przewodów zasilania, które są uszkodzone, złamane lub zmodyfikowane. Nie należy również stosować przewodów zasilania, które były przyciśnięte przez ciężkie obiekty, wyciągane z użyciem nadmiernej siły lub w znacznym stopniu wygięte. Dotykanie styków wtyczki kabla zasilania metalowym przedmiotem grozi pożarem lub porażeniem prądem. Dostarczony kabel zasilający jest przeznaczony tylko do użytku z tym urządzeniem. Nie należy używać go z innymi urządzeniami. 15

18 2. Zasady bezpieczeństwa do tego urządzenia Dotykanie wtyczki mokrymi rękoma jest niebezpieczne. Może to spowodować porażenie prądem. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, warstwa izolacyjna zdarta lub okablowanie wewnętrzne uszkodzone, należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu celem wymiany. Stosowanie uszkodzonego przewodu zasilającego może spowodować pożar lub porażenie prądem. Należy co najmniej raz w roku odłączyć wtyczkę od gniazdka ściennego i sprawdzić następujące punkty: Istnieją wypalania na wtyczce. Wtyki wtyczki są zniekształcone. Jeżeli istnieje którykolwiek z powyższych warunków, nie używać wtyczki i skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem. Korzystanie z wtyczki może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem. Należy odłączyć przewód zasilający od gniazdka ściennego co najmniej raz w roku i sprawdzić następujące punkty: Wewnętrzne przewody zasilające są wystające, połamane, itp. Powłoka kabla zasilającego ma pęknięcia lub wgniecenia. Podczas zgniecenia przewódu zasilającego, zasilanie włącza się i wyłącza. Część przewód zasilającego staje się gorąca. Przewód zasilający jest zniszczony. Jeżeli którykolwiek z powyższych warunków istnieje, nie używaj kabla zasilającego i skontaktuj się ze sprzedawcą lub serwisem. Należy się upewnić, że wtyczka przewodu zasilającego jest całkowicie wpięta do gniazda naściennego. Źle wpięta wtyczka może powodować niestabilne połączenie, w wyniku którego może dojść do niebezpiecznego gromadzenia się ciepła. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez kilka dni lub dłuższy okres czasu, należy odłączyć przewód zasilający od gniazda elektrycznego. 16

19 Zasady bezpieczeństwa Wyciągając przewód zasilający z gniazdka należy zawsze ciągnąć za wtyczkę, nie za przewód. Ciągnięcie za przewód może spowodować uszkodzenie przewodu zasilającego. Co najmniej raz do roku należy wyjąć wtyczkę z gniazda ściennego i oczyść styki oraz obszar wokół nich. Gromadzenie się kurzu na wtyczce stwarza zagrożenie pożarem. Przed rozpoczęciem przeprowadzania czynności konserwacyjnych należy upewnić się, że przewód zasilający odłączony jest od gniazdka. Zasilanie V, 5 A, 50/60 Hz Pamiętaj, aby podłączyć kabel zasilający do gniazda, jak podano powyżej. Dla użytkowników w Norwegiii, produkt ten jest również przystosowany do pracy z informatycznym systemem dystrybucji zasilania o napięciu fazowym równym 230 V. Używanie urządzenia głównego Ta sekcja objaśnia środki bezpieczeństwa jakie należy zachować podczas używania urządzenia głównego. Urządzenie należy umieścić możliwie najbliżej gniazdka naściennego. Umożliwi to łatwe odłączenie kabla zasilającego w przypadku niebezpieczeństwa. Jeżeli urządzenie emituje dym lub zapach, lub jeżeli zachowuje się nieprawidłowo, należy natychmiast wyłączyć jego zasilanie. Po wyłączeniu zasilania, wyciągnąć wtyczkę kabla zasilania z gniazda. Następnie należy skontaktować się z pracownikiem serwisu i zgłosić problem. Nie należy korzystać z urządzenia. Jeżeli do wnętrza urządzenia wpadną metalowe przedmioty, woda lub inne płyny, należy natychmiast wyłączyć jego zasilanie. Nie należy dotykać urządzenia, jeżeli w najbliższej okolicy nastąpiło uderzenie pioruna. 17

20 2. Zasady bezpieczeństwa do tego urządzenia Poniżej wyjaśniono komunikaty ostrzegawcze, które znajdują się na folii w którą zapakowane jest urządzenie. Materiały wykonane z polietylenu (torby itd. ) dostarczone z tym urządzeniem należy trzymać z dala od dzieci. Zasłonięcie tego typu materiałem ust lub nosa dziecka może spowodować uduszenie. Odłącz kabel zasilający z gniazdka przed przeniesieniem urządzenia. Podczas przesuwania urządzenia należy uważać, aby nie uszkodzić kabla zasilającego, jeśli dostanie się on pod urządzenie. Niestosowanie się do tych środków bezpieczeństwa może spowodować pożar lub porażenie prądem. Jeżeli konieczne jest przesuniecie urządzenia w sytuacji kiedy podłączona jest opcjonalna kaseta na papier, nie należy naciskać na górną część jednostki głównej. Może to spowodować odłączenie opcjonalnej kasety na papier, czego skutkiem mogą być obrażenia. Jeśli zainstalowane są dwa lub trzy zespoły kaset na papier, proszę nie wyjmować jednocześnie więcej niż jednej kasety podczas wymiany, uzupełniania papieru lub usuwania zablokowanego papieru. Silny nacisk na górne powierzchnie urządzenia może spowodować awarię i/lub zranienie użytkownika. Jeśli wymagane jest podniesienie urządzenia (na przykład podczas przenoszenia na inne piętro), należy skontaktować się w przedstawicielem serwisu. Nie należy podejmować prób uniesienia urządzenia bez pomocy przedstawiciela serwisu. Urządzenie ulegnie uszkodzeniu podczas przewrócenia lub upadku, co może spowodować awarię lub narazić użytkowników na uszkodzenia ciała. Nie należy patrzeć w światło lampy. Może ono uszkodzić wzrok. Nie trzymaj panela operacyjnego podczas przenoszenia urządzenia. Może to spowodować uszkodzenie panela operacyjnego, awarię, lub spowodować obrażenia ciała. Podczas opuszczania ADF trzymaj ręce z daleka od uchwytów i szyby ekspozycyjnej. W przeciwnym razie grozi to przycięciem rąk lub palców. Sposób postępowania z elementami znajdującymi się wewnątrz urządzenia Ta sekcja objaśnia środki ostrożności dotyczące czyszczenia wnętrza urządzenia. 18

21 Zasady bezpieczeństwa Nie zdejmuj żadnych pokryw ani nie odkręcaj żadnych śrub innych niż te określono w niniejszym podręczniku. Wewnątrz urządzenia znajdują się elementy pod wysokim napięciem, których dotknięcie grozi porażeniem, oraz elementy laserowe, które mogą spowodować utratę wzroku. Jeśli wewnętrzne komponenty urządzenia wymagają konserwacji, regulacji lub naprawy, skontaktuj się z przedstawicielem działu sprzedaży lub serwisu. Nie należy samodzielnie próbować demontażu lub modyfikacji tego urządzenia. Grozi to poparzeniami i porażeniem prądem. Ponownie zwracamy uwagę, iż obserwacja komponentów laserowych wewnątrz urządzenia może spowodować utratę wzroku. Niektóre z wewnętrznych komponentów urządzenia nagrzewają się do wysokich temperatur. Z tego powodu należy zachować ostrożność podczas usuwania źle podanych arkuszy papieru. W przeciwnym razie grozi to poparzeniami. Niektóre wewnętrzne elementy urządzenia mogą być delikatne. Podczas usuwania zaciętego papieru nie należy dotykać czujników, złączy, lamp LED lub innych delikatnych części, które wskazano w podręczniku Rozwiązywanie problemów. W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia drukarki. Podczas wyjmowania zaciętego papieru, uważaj, żeby nie przyciąć lub poranić palców. Podczas ładowania papieru należy chronić palce przed przytrzaśnięciem i zranieniem. Podczas gdy środki bezpieczeństwa zostały zainstalowane w celu zapobiegania wypadkom, nie wolno dotykać rolek urządzenia podczas działania. Może to spowodować obrażenia. Jeśli wnętrze urządzenia nie będzie regularnie czyszczone, spowoduje to nagromadzenie kurzu. Nagromadzenie kurzu we wnętrzu urządzenia może być przyczyną pożaru lub uszkodzenia urządzenia. Aby uzyskać informacje na temat opłat za czyszczenie wnętrza urządzenia, należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu. Obsługa materiałów eksploatacyjnych Ta sekcja objaśnia środki ostrożności dotyczące obsługi materiałów eksploatacyjnych. Nie należy spalać tonera (nowego ani zużytego) lub pojemników na toner. Grozi to poparzeniami. Toner zapali się, jeśli zetknie się z otwartym płomieniem. 19

22 2. Zasady bezpieczeństwa do tego urządzenia Nie przechowuj tonera (nowego ani zużytego) lub pojemników na toner w pobliżu otwartych płomieni. Grozi do pożarem i poparzeniami. Nie należy używać odkurzacza do usuwania rozsypanego tonera (także zużytego). Można w ten sposób spowodować pożar lub wybuch w wyniku iskrzenia styków elektrycznych w odkurzaczu. Jednakże, możliwe jest użycie odkurzacza, który jest przeciwwybuchowy i przeciwpyłowy. Jeżeli toner wysypie się na podłogę, usuń rozsypany toner powoli za pomocą wilgotnej szmatki, aby toner nie rozproszył się. Poniżej wyjaśniono komunikaty ostrzegawcze, które znajdują się na folii w którą zapakowane jest urządzenie. Nie należy miażdżyć ani ściskać pojemników na toner. Może to spowodować wylaniem toneru, co może wiązać się z zabrudzeniem skóry, odzieży oraz podłogi, a także z przypadkowym wchłonięciem. Przechowywany toner (nowy lub używany), pojemniki z tonerem i komponenty, które miały kontakt z toner należy trzymać z dala od dzieci. W przypadku dostania się tonera (lub zużytego tonera) do dróg oddechowych należy przepłukać gardło dużą ilością wody i wyjść na świeże powietrze. Jeśli to konieczne, proszę skonsultować się z lekarzem. Jeżeli toner (lub zużyty toner) dostał się do oczu, należy je niezwłocznie przepłukać dużą ilością wody. Jeśli toner (lub zużyty toner) zostanie połknięty, należy jego stężenie rozcieńczyć, pijąc duże ilości wody. Podczas usuwania zacięcia papieru lub wymiany toneru należy unikać kontaktu toneru (nowego czy zużytego) z ubiorem. Jeśli toner dostanie się na odzież, zabrudzone miejsce należy przemyć zimną wodą. Ciepła woda spowoduje utrwalenie tonera znajdującego się na materiale, uniemożliwiając usunięcie plamy. 20

23 Zasady bezpieczeństwa Podczas usuwania zacięcia papieru lub wymiany toneru należy unikać kontaktu toneru (nowego czy zużytego) ze skórą. W przypadku zabrudzenia skóry, dokładnie przemyj wodą z mydłem miejsce kontaktu z tonerem. Przy wymianie tonera lub zużytego tonera lub materiałow eksploatacyjnych z tonerem, upewnij się, że toner nie rozsypał się. Po wymianie materiałów eksploatacyjnych włóż je do worka. W materiałach eksploatacyjnych z przykrywką, upewnij się, że pokrywa jest zamknięta. Nie należy podejmować prób drukowania na zszytych arkuszach, foli aluminiowej, kalce maszynowej ani na innych typach papieru przewodzącego. Grozi to pożarem. Trzymaj karty SD lub urządzenia pamięci masowej z dala od dzieci. Jeśli dziecko połknie kartę SD lub urządzenie pamięci masowej należy skonsultować się z lekarzem. 21

24 2. Zasady bezpieczeństwa do tego urządzenia Etykiety związane z bezpieczeństwem tego urządzenia Ta sekcja wyjaśnia etykiety związane z informacjami o bezpieczeństwie tego urządzenia. Rozmieszczenie etykiet NIEBEZPIECZEŃSTWO i OSTRZEŻENIE Na urządzeniu znajdują się etykiety NIEBEZPIECZEŃSTWO oraz OSTRZEŻENIE w miejscach wskazanych poniżej. Ze względów bezpieczeństwa należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi obsługi urządzenia. 1 DCQ Elementy o wysokiej temperaturze. Odczekaj chwilę aby pozwolić na schłodzenie zespołu grzejnego zanim usuniesz zacięty papier. Symbole dla ziemi, izolacji i przełącznika zasilania Symbole dla ziemi, izolacji i przełącznika zasilania, które są używane dla tego urządzenia są następujące:: ZASILANIE WŁĄCZONE: TRYB CZUWANIA 22

25 3. Inne informacje o tym urządzeniu Ten rozdział opisuje prawa i przepisy dotyczące tego urządzenia. Przepisy i regulacje prawne Zabronione powielanie i drukowanie Niedozwolone jest kopiowanie lub drukowanie materiałów, których powielanie jest zakazane na mocy przepisów prawa. Generalnie lokalne prawo nie zezwala na powielanie następujących materiałów: banknotów, znaków opłaty skarbowej, obligacji, certyfikatów akcji, czeków bankierskich, czeków, paszportów, dokumentów prawa jazdy. Powyższa lista zawiera tylko wybrane przykłady i nie jest wyczerpująca. Nie bierzemy odpowiedzialności za jej kompletność i dokładność. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących legalności powielania określonych materiałów zalecamy zasięgnięcie opinii prawnika. Bezpieczeństwo korzystania z lasera Bezpieczeństwo korzystania z laserów typu 1 Urządzenie spełnia wymagania normy IEC:2007 (EN:2007) dla produktów laserowych klasy 1. Urządzenie zawiera cztery diody laserowe, długość fali nanometrowej Kąt rozbieżności promienia to 28 stopni (minimalnie) i 35 stopni (maksymalnie) w kierunku pionowym oraz 7 stopni (minimalnie) i 10 stopni (maksymalnie) w kierunku poziomym, a promienie lasera są generowane w trybie fali ciągłej (CW). Maksymalna moc źródła światła to 9 miliwatów. Na tylnej ściance urządzenia znajduje się następująca etykieta: Ostrzeżenie Korzystanie z urządzenia w sposób niezgodny z przedstawionym w niniejszym podręczniku, jak również stosowanie procedur innych niż opisane poniżej może prowadzić do szkodliwego napromieniowania. 23

26 3. Inne informacje o tym urządzeniu Bezpieczeństwo korzystania z laserów typu 2 Urządzenie spełnia wymagania normy IEC:2007 (EN:2007) dla produktów laserowych klasy 1. Urządzenie zawiera cztery laserowe matryce fotodiodowe 2ch (2ch-LDA), o długości fali nanometrów dla każdego emitera. Kąt rozbieżności promienia to 15 stopni (minimalnie) i 25 stopni (maksymalnie) w kierunku pionowym oraz 7 stopni (minimalnie) i 13 stopni (maksymalnie) w kierunku poziomym, a promienie lasera są generowane w trybie fali ciągłej (CW). Maksymalna moc źródła światła to 15 miliwatów. Uwaga dla użytkowników z krajów EEA Zaświadczenie zgodności Uwaga dla użytkowników z krajów EEA Produkt spełnia wszelkie niezbędne wymogi oraz przepisy Dyrektywy 1999/5/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 9 marca 1999 r. o sprzęcie radiowym i telekomunikacyjnym urządzeniach nadawczych oraz wzajemnym uznaniu ich zgodności. Zaświadczenie zgodności CE dostępne jest pod następującym adresem: na stronie należy wybrać odpowiedni produkt. Uwagi dla użytkowników zespołu faksu Zaświadczenie zgodności 24

27 Przepisy i regulacje prawne Uwaga dla użytkowników z krajów EEA Produkt spełnia wszelkie niezbędne wymogi oraz przepisy Dyrektywy 1999/5/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 9 marca 1999 r. Uwaga dla użytkowników korzystających z analogowych łączy PSTN w krajach EEA Produkt może łączyć się z analogowymi urządzeniami PSTN w krajach EEA. Lokalna kompatybilność z urządzeniami PSTN uzależniona jest od ustawień przełącznika programowego. W przypadku przenoszenia urządzenia do innego kraju należy skontaktować się z serwisem. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów w pierwszej kolejności należy skontaktować się z serwisem. Oddziały zagraniczne i informacje o emisjii hałasu Zgodnie z wymogami normy TUV Znak GS, poniżej przedstawiono informacje dotyczace biura UE i firmy przedstawicielskiej. Oddziały zagraniczne Ricoh Europe PLC 20 Triton Street, London. NW1 3BF, United Kingdom Emisja hałasu Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db(a) oder weniger gemäss EN ISO 7779 Dyrektywa EMC Instalacja rdzenia ferrytowego Aby wygłusić zakłócenia RF konieczne jest użycie kabla Ethernet podłączonego do portu z funkcją serwera USB i kabla telefonicznego z rdzeniem ferrytowym. 25

28 3. Inne informacje o tym urządzeniu Informacje użytkownika dotyczące wyposażenia elektrycznego i elektronicznego (dla użytkowników w Indiach) This product complies with the "India E-waste Rule 2011" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0. 1 weight% and 0. 01 weight% for cadmium, except for the exemptions set in Schedule 2 of the Rule. 26

29 4. Dodatek Niniejszy dodatek opisuje znaki towarowe dla tego urządzenia. Znaki towarowe Adobe, PostScript, PostScript 3 i Reader są zastrzeżonymi znakami towarowymi albo znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Firefox jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Mozilla Foundation. Google i Chrome są znakami towarowymi Google Inc. Microsoft, Windows i Internet Explorer to zastrzeżone znaki towarowe lub znaki towarowe firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i / lub innych krajach. Safari jest znakiem towarowym firmy Apple Inc. zastrzeżonym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Karta SD jest znakiem towwarowym SD-3C, LLC. Poprawne nazwy przeglądarek Internet Explorer 8, 9, 10 i 11 są następujące: Windows Internet Explorer 8 Windows Internet Explorer 9 Internet Explorer 10 Internet Explorer 11 Inne nazwy produktów zostały użyte w niniejszym tekście wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być znakami towarowymi innych firm. Zrzekamy się wszelkich praw do tych znaków. 27

30 MEMO 28 PL PL D A

31 2015

32 PL PL D A

Cele edukacyjne zgodne z etapem kształcenia

 1. wyjaśnia termin „ochrona danych osobowych”,

 2. wymienia zasady ochrony danych osobowych,

 3. posiada wiedzę i umiejętności w zakresie bezpiecznego funkcjonowania w dobie szybkiego rozwoju nowych technologii, zachowuje się świadomie i odpowiedzialnie w Internecie.

ma95104a7fb6dfaa5_1502093859156_0
 1. Dane, dane, dane. Wszędzie dane

 2. Cyfrowy ślad

 3. Podsumowanie

1

Notatka dla prowadzącego

Notatka dla prowadzącego:

Przed rozpoczęciem pracy z audiobookiem, możesz skorzystać z przygotowanego scenariusza lekcji, który pokazuje, jak wdrożyć materiały multimedialne w tok lekcji.

R1CDShGf6c9hn

Wskazówka

Podczas odsłuchiwania audiobooka, zwróć uwagę na to, czym są dane podstawowedane podstawowedane wrażliwedane wrażliwe.

Postaraj się zapamiętać, co robić, aby być bezpiecznym w Internecie.

R1D8PGGDEobV41
Na ekranie pokazany jest panel sterowania z aktywnymi klawiszami do odtwarzania zawartości audiobooka. W części górnej części znajdują się trzy klawisze. Pierwszy od lewej „Widok” umożliwia przełączenie między odtwarzaczem dźwiękowym audiobooka oznaczonym jako „Odtwarzacz” na liście wyboru a podglądem treści audiobooka oznaczonym jako „Tekst”. Odtwarzacz dźwiękowy oznaczony jako „Odtwarzacz” przedstawia żółty pasek, na którym podczas odtwarzania pojawia się tekst. Widok „Tekst” prezentuje pełny tekst pojawiający się w nagraniu. Widok „Dynamiczny” stanowi połączenie widoku „Odtwarzacz” i „Tekst". Klawisz środkowy „Książka” umożliwia nawigację po treści audiobooka. Klawisz trzeci od lewej „Więcej” – zawiera informacje o programie. Poniżej oddzielony linią znajduje się panel sterowania odtwarzacza nagrania. Poniżej panelu sterowania znajduje się żółty pasek, na którym w trakcie odtwarzania pokazywany jest tekst nagrania.

Rozdział 1
Dane, dane, dane. Wszędzie dane

Materiał przedstawia rozmowę ojca z córką na temat danych osobowych.
— Tato, pomożesz mi?
— A co robisz?
— Zakładam konto na sieciaki. pl.
— Co to za strona?
— Przedstawia zagrożenia i zasady bezpieczeństwa w Internecie. Każdy uczeń ma założyć konto i zapoznać się z tą stroną.
— Oczywiście, pomogę ci. Otwórz stronę.
— Co to są tak dokładnie dane osobowe?
— Są to wszelkie konkretne informacje o danej osobie. Podstawowe dane osobowe to: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numery identyfikacyjne np. PESEL, NIP. Zaliczamy do nich też informacje o liniach papilarnych, sytuacji finansowej osoby, adres e-mailowy i adres IP jej komputera. Są też dane osobowe wrażliwe. Podlegają one szczególnym zasadom przetwarzania i ochrony.
— Wymienisz mi jakieś?
— Dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne i filozoficzne. Są też dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach, życiu seksualnym. Dane dotyczące sytuacji prawnej. Dużo tego jest.
— Kiedy udostępniamy swoje dane?
— Sytuacji, w których udostępniamy swoje dane jest wiele. Robimy to np. zakładając konta, czy skrzynki mailowe, rejestrując się na różnych stronach i portalach społecznościowych. Zawsze warto zastanowić się, czy na pewno chcemy skorzystać z danej usługi i czy jest warta podzielenia się naszymi danymi osobowymi w tak szerokim zakresie.
— Dlaczego to takie ważne?
— Gdy często i zbyt pochopnie podajemy swoje dane osobowe, ktoś może je wykorzystać, a nasze hasła i dane mogą zostać skradzione. Szczególną ostrożność należy zachować korzystając z publicznie dostępnego darmowego Wi-Fi, np. w galeriach handlowych. Pamiętaj, nigdy nie udostępniaj więcej informacji o sobie niż to jest koniecznie. Udostępniaj tylko te dane, które ułatwią twoim znajomym kontakt z tobą. Nie udostępniaj informacji o sobie nieznajomym z sieci. Stosuj bezpieczne hasła i zmieniaj je regularnie. Nie posługuj się jednym hasłem do wszystkich kont.
— Dobrze tato, na pewno będę o tym pamiętać. I jeszcze jedno pytanie. Dlaczego nie masz hasła do swojego komputera…? — Skąd wiesz…? O nie!

Rozdział 2 Cyfrowy ślad Materiał przedstawia wizytę w klasie policjanta z sekcji zajmującej się walką z cyberprzestępczością. Opowiada uczniom o zasadach bezpieczeństwa w Sieci.
— Na dzisiejszej lekcji wychowawczej porozmawiamy o zasadach zachowania bezpieczeństwa w Internecie. O wszystkim opowie nam pan z policji, z sekcji zajmującej się bezpieczeństwem w sieci. Oddaję panu głos, a was bardzo proszę o uwagę, ponieważ są to naprawdę ważne kwestie. Bardzo proszę...
— Na pewno nieraz słyszeliście o niebezpieczeństwach, które czają się w Internecie. Wymienię teraz, punkt po punkcie, na co trzeba szczególnie uważać. Proszę chętną osobę o zapisywanie tego na tablicy. Po pierwsze: zachowaj dyskrecję. Zanim coś opublikujesz, czy napiszesz pomyśl, czy nie zostanie to użyte przeciwko tobie lub twoim bliskim. Po drugie: dystans to podstawa. Internet jest pełen informacji, zarówno przydatnych, jak i zbędnych lub nieprawdziwych. Po trzecie: kieruj się rozsądkiem. To, co udostępnisz może zobaczyć twój przyszły pracodawca lub dziewczyna albo chłopak. Po czwarte: ostrożności nigdy za wiele. Znanych jest wiele historii z Sieci, kiedy to rozmówca nie był tym, za kogo się podawał. Po piąte: sprawdź swoje ustawienia prywatności. Pozwól oglądać swoje zdjęcia, posty, itp., osobom, które znasz, a nie wszystkim.
— Dziękuję Aniu, widzę, że pilnie notujesz. To bardzo ważne.
— Pamiętajcie, Internet daje wrażenie anonimowości. W rzeczywistości, każde zachowanie w wirtualnym świecie zostawia tzw. cyfrowy ślad.
— Czy mógłby pan bardziej szczegółowo wyjaśnić czym jest cyfrowy ślad?
— Składają się na niego dane o użytkowniku i o ruchu w cyberprzestrzeni. Dane o użytkowniku dotyczą adresu IP. Posiada go każdy komputer. Można ustalić adres, pod którym znajduje się urządzenie, system operacyjny, czy też ustawienia przeglądarek internetowych. Dane o ruchu w cyberprzestrzeni dotyczą zapamiętywania odwiedzanych stron, treści wpisywanych do wyszukiwarki. Dzięki tzw. ciasteczkom, serwery stron mogą śledzić waszą aktywność w sieci.
— Mam nadzieję, że to zanotowaliście i będziecie o tym pamiętać. Po przerwie porozmawiamy jeszcze o innych aspektach bezpieczeństwa w sieci. m automatycznie skanuje wszystkie fotografie i je „taguje”, czyli tworzy opisy do zdjęć i dodaje słowa kluczowe. Gdybyśmy chcieli robić to ręcznie, byłaby to mozolna praca, a tutaj dzięki temu, że wszystko wykonuje się automatycznie zyskujemy czas. Docelowo możemy później dużo szybciej znaleźć interesującą nas grafikę. Dzięki aplikacji możemy tworzyć kolaże, filmy i animacje z wybranych zdjęć, a także udostępniać je na portalach społecznościowych.
— Mapy Google Maps – jest stroną, na której możemy oglądać mapy, zdjęcia satelitarne, zdjęcia lotnicze powierzchni Ziemi, panoramiczne widoki (Street View). Dzięki niej jesteśmy w stanie sprawdzić natężenie ruchu ulicznego w czasie rzeczywistym lub o określonej porze. Możemy zobaczyć topografię i wysokość danego terenu. Pozwoli nam to na przykład zaplanować piesze wędrówki. Pomocne może również okazać się dla osób z chorobą wysokogórską. Aplikacja zawiera również funkcję planowania podróży (samochodem, środkami transportu publicznego, pieszo, rowerem, samolotem). Możemy ustawić godzinę, o której planujemy wyruszyć bądź przyjechać w dane miejsce. W opcjach planowania drogi możemy ustawić unikanie autostrad, opłat czy promów. Na stronie istnieje możliwość wysyłania zaplanowanej trasy na telefon (bezpośrednio, przez sms bądź mailem).
— Mapy Google Earth – dzięki tej aplikacji możemy odbywać wirtualne podróże do wielu ciekawych miejsc na świecie i oglądać zdjęcia w 2D i 3D, jednocześnie poznając historię, przyrodę i kulturę.
— A aplikacje Mapy Google Moon i Mapy Google Mars umożliwiają nam oglądanie zdjęć satelitarnych Księżyca i Marsa.

Rozdział 3 Podsumowanie Podsumowując swoją prelekcję, policjant z sekcji zajmującej się walką z cyberprzestępczością opowiada uczniom, jak informacja o aktywności w sieci może zostać wykorzystana.
— Czy może wyjaśnić nam pan, do czego wiedza na temat naszych działań w sieci może być wykorzystana?
— Chociażby do skuteczniejszej promocji i sprzedaży produktów i usług przez przedsiębiorców. Wszyscy w Internecie podlegają profilowaniu. Ludzie są kategoryzowani według ich cech i zachowań. Dzięki temu mechanizmowi naszym oczom ukazują się później takie, a nie inne reklamy.
— Czy można to jakoś obejść?
— Istnieje tzw. Prawo do bycia zapomnianym w Internecie. Można zwrócić się do operatora wyszukiwarki z prośbą o usunięcie z listy wyników wyszukiwania stron internetowych, które negatywnie wpływają na naszą prywatność. W określonych sytuacjach można też poprosić właściciela strony WWW o usunięcie konkretnych informacji.
— Bardzo panu dziękujemy za ten krótki wykład na temat bezpieczeństwa w sieci. A teraz proszę was o zadawanie pytań. Na pewno macie ich sporo…

Źródło: Eduexpert Sp. z o. o. / Evaco Sp. o., licencja: CC BY 3. 0.

Polecenie 1

Jaki organ w Polsce zajmuje się ochroną danych osobowych i na podstawie jakich przepisów?

Polecenie 2

Po wysłuchaniu materiału, zastanów się, co możesz zmienić, aby wzrosło Twoje bezpieczeństwo w Internecie.

ma95104a7fb6dfaa5_1502093867461_0

Podsumowując, zwróć uwagę na to, że:

 1. każda nasza aktywność w sieci zostawia po sobie śladślad;

 2. nie powinniśmy podawać swojego imienia, nazwiska, adresu zamieszkania w sieci tak, żeby inni mieli do tych danych łatwy dostęp;

 3. trzeba zwracać uwagę, jakie informacje o sobie ujawniamy i udostępniać tylko te, które są niezbędne;

 4. informacje zamieszczone w sieci bardzo trudno z niej usunąć;

 5. nie wszystkie konsekwencje zamieszczenia informacji dotyczących naszej osoby da się przewidzieć;

 6. niezależnie od ustawień prywatności, informacje które nie są widoczne dla innych użytkowników, są znane usługodawcy.

R1DfpnWGnK1Cr1

Źródło: Eduexpert Sp.

R1HKybiO0KJS01

Praca domowa

Polecenie 3. 1

Wykonaj Mapę myśli dotyczącą danych zwyczajnych i danych wrażliwychdanych wrażliwych.

ma95104a7fb6dfaa5_1503905579466_0

Ćwiczenie 1

RepcpaHGiSfES1
Na ekranie pokazane jest w ramce Zadanie 1. Ćwiczenie zatytułowane jest „Dane osobowe 1”. Pod tytułem podane jest polecenie, które brzmi: ”Uzupełnij luki w tekście podanymi słowami. ”. Poniżej jest tekst ćwiczenia z pustymi okienkami, które należy wypełnić informacjami znajdującymi się poniżej tekstu ćwiczenia, oddzielonymi linią kropkowaną. W prawym dolnym rogu zadania umieszczony jest przycisk ”Sprawdź” służący sprawdzeniu poprawności jego wykonania.

Uzupełnij luki w tekście podanymi słowami.

łatwe, zdrowia, PESEL, siatkówki, wrażliwe, papilarne, mandatów karnych, polityczne, trudne

Dane dotyczące nas, dzielimy na dane osobowe zwykłe i dane osobowe................................... Przykładem danych osobowych może być numer.................................., linie.................................., wzór.................................. ; natomiast przykładem danych wrażliwych są dane o stanie.................................., poglądy.................................. czy też dane dotyczące................................... Zawsze należy stosować bezpieczne, tzw. silne hasła i zmieniać je regularnie. Hasło takie musi być.................................. do zapamiętania dla Ciebie, ale.................................. do odgadnięcia dla innych.

Źródło: Eduexpert Sp.

Ćwiczenie 2

RTv3w2ybgQmSV1
Na ekranie pokazane jest w ramce Zadanie 2. Ćwiczenie zatytułowane jest „Cyfrowy ślad”. Pod tytułem podane jest polecenie, które brzmi: ”Zaznacz czy informacja jest prawdziwa czy fałszywa. Poniżej jest 10 zdań, które należy oznaczyć jako prawdziwe lub fałszywe. Opcje wyboru „Prawda/Fałsz" znajdują się po prawej stronie każdego zdania.

Zaznacz czy informacja jest prawdziwa czy fałszywa.

PrawdaFałszMoja prywatność jest chroniona przez prawo, także w Internecie.□ Dane osobowe to tylko te informacje, które mam wpisane w akcie urodzenia.Jeżeli na forum internetowym nie podam swojego imienia i nazwiska, nikt nie będzie mnie w stanie zidentyfikować.Odpowiednie ustawienia prywatności na portalu społecznościowym ograniczają liczbę dostępnych o nas informacji.Większość informacji da się skutecznie usunąć z sieci.Zamieszczanie informacji o sobie w sieci może mieć trudne do przewidzenia konsekwencje w przyszłości.Mogę wypowiadać swoje zdanie w każdej sprawie, o ile nie obrażam innych.Wystarczy mieć jedno dobre hasło do wszystkich kont internetowych.Hasło internetowe składające się z ciągu małych liter jest wystarczająco bezpieczne.Łącząc się z nieznaną i niezabezpieczoną siecią, mogę bezpiecznie robić zakupy przez Internet. Ważne, że nikomu nie podaję swojego hasła do konta, z którego płacę.

Źródło: Eduexpert Sp.

Ćwiczenie 3

R1NhJNrOMlW4A1
Na ekranie pokazane jest w ramce Zadanie 3. Ćwiczenie zatytułowane jest „Dane osobowe 2”. Pod tytułem podane jest polecenie, które brzmi: ”Dopasuj dane do odpowiedniej kategorii. Poniżej polecenia umieszczone zostały dwie ramki. Górna zatytułowana jest „Dane osobowe zwykłe”, dolna „Dane osobowe wrażliwe”. W ramkach należy umieścić odpowiednie dane, które znajdują się poniżej tekstu ćwiczenia i są oddzielone linią kropkowaną.

Dopasuj dane do odpowiedniej kategorii.

dane dotyczące mandatów karnych, dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, linie papilarne, imię i nazwisko, nr paszportu, adres, przekonania religijne lub filozoficzne, poglądy polityczne, przynależność wyznaniowa, wzór siatkówki, dane o stanie zdrowia, dane dotyczące skazań, dane o życiu seksualnym, PESEL, informacje o sytuacji finansowej, kod DNA, dane dotyczące orzeczeń o ukaraniu, dane o nałogach, adres IP komputera danej osoby, NIPDANE OSOBOWE ZWYKŁE DANE OSOBOWE WRAŻLIWE

Źródło: Eduexpert Sp.

ma95104a7fb6dfaa5_1502358147126_0
Ciasteczka

Ciasteczka

niewielkie pliki tekstowe, umieszczane na komputerze użytkownika serwisu internetowego, przechowujące różne informacje i parametry związane z przeglądaną stroną internetową (np. przechowujące informacje o preferencjach użytkownika, gromadzące dane na temat logowania, częstotliwości wizyt w danym serwisie, liczby odwiedzonych stron, czasu spędzonego na każdej z nich).

https://dobryslownik. pl/slowo/ciasteczko/6541/4/

Cyfrowy ślad

Cyfrowy ślad

informacje na temat aktywności w sieci, gromadzone na serwerach dostawców Internetu i właścicieli stron. Są to na przykład nasze wpisy w sieci, informacje o tym, co kupujemy, co oglądamy. Są to również dane, pozostawione mimowolnie, jak adres IP komputera, czy informacja o systemie operacyjnym, jakiego używamy.

Dane osobowe wrażliwe

Dane osobowe wrażliwe

Dane wrażliwe to:
1. dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne,
2. dane ujawniające poglądy polityczne,
3. dane ujawniające przekonania religijne lub filozoficzne,
4. dane ujawniające przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową,
5. dane o stanie zdrowia,
6. dane o kodzie genetycznym,
7. dane o nałogach,
8. dane o życiu seksualnym,
9. dane dotyczące wskazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych,
10. dane dotyczące innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

Podstawowe dane osobowe

Podstawowe dane osobowe

to imię i nazwisko, adres zamieszkania, numery identyfikacyjne np. Zaliczamy do nich też informacje o liniach papilarnych, sytuacji finansowej osoby, adres e‑mailowy i adres IP jej komputera.

Prawo do bycia zapomnianym w Internecie

Prawo do bycia zapomnianym w Internecie

prawo żądania usunięcia z Internetu danych osobowych umieszczonych w sieci przez osobę, której dotyczą.

Profilowanie

Profilowanie

mechanizm, który służy kategoryzowaniu ludzi według ich cech, zachowań, upodobań. Używany w reklamie w Internecie, w celu prezentowania reklam dopasowanych jak najściślej do potrzeb użytkowników.

Podręcznik z informacjami na temat bezpieczeństwa Ge Jtp45

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik z informacjami na temat bezpieczeństwa Ge Jtp45

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik z informacjami na temat bezpieczeństwa Ge Jtp45