Procedura aktualizacji oprogramowania sprzętowego Ge Jes1453

Procedura aktualizacji oprogramowania sprzętowego GE Jes1453 jest specjalnie przygotowanym procesem, który pomaga w aktualizacji oprogramowania sprzętowego dla urządzeń GE. Proces ten wymaga wybrania pliku aktualizacji, wgrania go do urządzenia i wykonania konfiguracji, aby zapewnić poprawne działanie. Aby zainstalować aktualizację, należy najpierw zalogować się do komputera za pomocą uprawnień administratora, a następnie wybrać opcję aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Następnie należy wprowadzić wymaganą konfigurację i wybrać plik aktualizacji. Po wybraniu pliku aktualizacja zostanie wysłana do urządzenia, a następnie wykonane zostaną wszystkie konfiguracje, aby zapewnić poprawne działanie. Po zakończeniu procedury aktualizacji oprogramowania sprzętowego urządzenie będzie w pełni funkcjonalne i można będzie kontynuować pracę.

Ostatnia aktualizacja: Procedura aktualizacji oprogramowania sprzętowego Ge Jes1453

Wybierz metodę aktualizacji oprogramowania sprzętowego w zależności od rodzaju instalacji urządzenia. Sprawdź wersję oprogramowania sprzętowego urządzenia i dokonaj aktualizacji poprzez Internet z poziomu urządzenia lub dokonaj aktualizacji z komputera, na który zostało pobrane oprogramowanie sprzętowe.

Aktualizacja przez Internet

Sprawdź, czy urządzenie korzysta z najnowszej dostępnej wersji oprogramowania sprzętowego i dokonaj aktualizacji przez Internet.

Oprogramowania sprzętowego urządzenia nie można uaktualnić podczas drukowania lub w przypadku, gdy dane oczekują na wydruk.

W trakcie aktualizowania oprogramowania sprzętowego urządzenie nie może drukować ani wykonywać żadnych innych czynności. Urządzenie nie będzie również przechodzić w tryb uśpienia.

1

Uruchom Zdalnego interfejsu użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu. Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika

2

Kliknij przycisk [Ustawienia/rejestracja].

3

Kliknij przycisk [Aktualizacja oprogramowania układowego].

Sprawdź wersję i inne informacje dotyczące bieżącego oprogramowania sprzętowego. canon/USRMA-0651-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/b_RUI1601_c. gif" alt=""/>

4

Kliknij element [Początek] znajdujący się w sekcji [Z Internetu]. canon/USRMA-0651-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/b_RUI1605_c. gif" alt=""/>

Urządzenie rozpocznie sprawdzanie, czy dostępna jest nowsza wersja oprogramowania sprzętowego.

5

Zapoznaj się z treścią okna „Confirm Conditions of Use”, zaznacz pole wyboru [Accept], a następnie kliknij przycisk [OK].

6

Kliknij przycisk [OK].

Urządzenie rozpocznie pobieranie oprogramowania sprzętowego.

Aby przerwać pobieranie oprogramowania sprzętowego, kliknij przycisk [Anuluj].

7

Po zakończeniu pobierania oprogramowania sprzętowego urządzenie dokona aktualizacji, a następnie automatycznie wyłączy się i uruchomi ponownie. canon/USRMA-0651-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/b_style_important2. gif" alt=""/>

Po rozpoczęciu procesu aktualizacji oprogramowania sprzętowego nie można go przerwać.

Podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego wszystkie trzy wskaźniki:  (Alarm),  (Zadanie) oraz  (Papier) migają. Nie należy wyłączać zasilania urządzenia do momentu zakończenia aktualizacji oprogramowania sprzętowego. canon/USRMA-0651-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/b_MNC1600. gif" alt=""/>

Aktualizacja przy użyciu komputera

W przypadku pobrania najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego ze strony firmy Canon należy skorzystać z narzędzia „User Support Tool”, aby dokonać aktualizacji oprogramowania sprzętowego przy użyciu komputera. Szczegółowe informacje dotyczące aktualizacji oprogramowania sprzętowego przy użyciu komputera można znaleźć w podręczniku „User Support Tool Operation Guide” dołączonym do oprogramowania sprzętowego.

Przełączanie urządzenia w tryb gotowości do aktualizacji

Zaloguj się w Zdalnym interfejsie użytkownika (Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika)  [Ustawienia/rejestracja]  [Aktualizacja oprogramowania układowego]  [Początek] w sekcji [Z komputera]  [OK]

Jak zaktualizować oprogramowanie sprzętowe za pomocą Intel® SSD...
Procedura aktualizacji oprogramowania sprzętowego Ge Jes1453

Bezpośredni link do pobrania Procedura aktualizacji oprogramowania sprzętowego Ge Jes1453

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Procedura aktualizacji oprogramowania sprzętowego Ge Jes1453