Procedura ustawiania Ge Jrs04gp

Procedura ustawiania Ge JRS04GP jest procesem, który pozwala na szybkie, bezpieczne i wygodne ustawienie przycisków wyboru Ge JRS04GP. Przyciski te są używane do sterowania połączeniami i konfigurowania sieci, a także do ustawiania zabezpieczeń i dostępu do systemów. Procedura ustawiania jest prosta i składa się z kilku kroków. Pierwszym krokiem jest określenie potrzebnych ustawień, w tym wyboru protokołu internetowego, ustawień adresu IP i konfiguracji sieci. Następnie należy podłączyć przycisk zgodnie z instrukcją producenta i skonfigurować ustawienia wyboru. Ostatnim krokiem jest przetestowanie połączenia i sprawdzenie, czy przycisk działa poprawnie. Procedura ustawiania Ge JRS04GP pozwala na szybkie i bezproblemowe skonfigurowanie przycisków wyboru i umożliwia szybką, bezpieczną i wygodną konfigurację sieci.

Ostatnia aktualizacja: Procedura ustawiania Ge Jrs04gp

Jak ustawić teleskop z montażem paralaktycznym względem bieguna północnego

Gdy juĹź kupisz swĂłj pierwszy teleskop, zapewne skierujesz go na Księżyc. To fascynujący obiekt i z pewnością pierwsze dni obserwacji mĂłgłbyś poświęcić wyłącznie na niego. Ale ostatecznie jest wiele innych ciekawych ciał niebieskich, więc szybko skierujesz swoją uwagę takĹźe na inne obiekty - głównie planety, a takĹźe słabo widoczne mgławice.Szybko zauwaĹźysz, znalezienie obiektu w polu widzenia okularu nie jest rzeczą prostÄ, ale jego utrzymanie teĹź wymaga wprawy, ciągłych korekcji połoĹźenia itp. Dlatego tam, gdzie jest to jeszcze w zasięgu moĹźliwości finansowych zawsze polecamy zakupu teleskopu na montaĹźu z głowicą paralaktycznÄ. Głowica paralaktyczna tym róşni się od głowicy azymutalnej, Ĺźe osie nie są prostopadłe. MontaĹź azymutalny (tak jak montaĹź Dobsona) posiada oś wysokości i azymutu. Gwiazdy poruszają się jednak po łuku, nie zaś po liniach prostych, więc korekcja ustawienia teleskopu w związku z obrotem sfery niebieskiej musi być wykonana w dwĂłch osiach rĂłwnocześnie. Stanowi to sporą uciążliwość, zarĂłwno w obserwacjach wizualnych, jak i w astrofotografii (*). W montaĹźu paralaktycznym jedna z osi (oś deklinacji, drugą oś nazywamy rektascensjÄ) jest rĂłwnoległa do osi obrotu Ziemi, dzięki czemu po prawidłowym ustawieniu całego teleskopu moĹźna korygować połoĹźenie obiektu w okularze tylko w jednej osi - osi rektascensji (**).

Jak większość początkujących miłośników astronomii, jedną z pierwszych umiejętności które chcesz i musisz posiąść będąc posiadaczem teleskopu na montażu paralaktycznym jest właściwe ustawianie głowicy paralaktycznej tak, by móc korzystać z niewąpliwych zalet tego rozwiązania. Jeżeli zakupiłeś teleskop na montażu paralaktycznym z napędem zegarowym prawidłowe ustawienie głowicy jest warunkiem koniecznym prawidłowego działania napędu, tak więc warto opanować tę umiejętność tak, by później bez trudności radzić sobie z ustawianiem teleskopu "w warunkach polowych". Nie po to zainwestowałeś w taki montaż, by teraz posługiwać się nim tak, jak teleskopem na montażu Dobsona! Poniżej znajdziesz nieco teorii dotyczącej montażu paralaktycznego, jak również praktyczne wskazówki jak go prawidłowo ustawić. Informacje dotyczące tego tematu podawane w instrukcjach obsługi teleskopów bywają niestety skrótowe i niewystarczające.Ustawianie montażu paralaktycznego może być albo zgrubne, albo precyzyjne, zależnie od tego, czemu ma służyć. Do obserwacji wizualnych, można ustawić oś deklinacji "na szybko" tak, by mniej-więcej wskazywała na biegun niebieski północny. Jeżeli jednak chcemy śledzić obiekty przez dłuższy czas bez ręcznego korygowania jego położenia i przy dużych powiększeniach (bez względu na to, czy podążamy za obiektem korzystając ze śrub mikrometrycznych czy mechanizmu zegarowego), niezbędne jest dość precyzyjne ustawienie montażu. Jeszcze dokładniej musimy ustawić montaż jeżeli chcemy później korzystać z tarcz ze współrzędnymi niebieskimi podanymi na elementach montażu celem znalezienia słabo widocznych obiektów (których współrzedne znamy np. z atlasu nieba). Dla potrzeb fotografii nieba wymagane jest jak najdokładniejsze ustawienie osi teleskopu równolegle do osi świata (osi rotacji Ziemi), gdyż nawet z pozoru niewielka różnica może skutkować rozmazaniem obrazu fotografowanego obiektu na kliszy fotograficznej.TeoriaPodstawowa zasada, na której opiera się metoda ustawiania głowicy paralaktycznej względem bieguna niebieskiego, jest następująca: oś deklinacji (biegunowa) teleskopu musi być ustawiona równolegle do osi obrotu Ziemi. W języku astronomicznym oś tę nazywamy inaczej osią świata, zaś umowny punkt przebicia sfery niebieskiej przez oś świata nazywamy biegunem niebieskim (północnym lub południowym - oczywiście w Polsce widzimy wyłącznie biegun niebieski północny, jednak z całego serca wszystkim życzymy, by choć raz w życiu wykorzystali umiejętność ustawiania teleskopu na montażu paralaktycznym pod niebem południowym). Gdy już ustawimy odpowiednio teleskop, obrót sfery niebieskiej może zostać skompensowany poprzez obrót jednej osi (ręcznie lub za pomocą mechanizmu zegarowego) z prędkością kątową równą prędkości kątowej obrotu Ziemi, w przeciwnym do tego obrotu kierunku.
Chyba wszyscy mieszkańcy północnej półkuli Ziemi wiedzÄ, Ĺźe biegun niebieski północny leĹźy w okolicach jasnej gwiazdy Polaris (zwanej powszechnie Gwiazdą PolarnÄ), jednak dokładne wskazanie połoĹźenia bieguna stanowi na prima vista niejaki problem (***).
Zgrubne ustawienie montaĹźu paralaktycznegoDla celĂłw zwykłych obserwacji wizualnych, oś biegunowa teleskopu musi zostać ustawiona rĂłwnolegle do osi bieguna ziemskiego. Oznacza to najzwyczajniej, Ĺźe oś biegunowa teleskopu musi wskazywać Gwiazdę PolarnÄ. Najprostszą metodą właściwego ustawienia teleskopu jest:
• obrĂłcić tubę teleskopu tak, aby podziałka na osi deklinacji wskazywała 90°
• obrĂłcić cały teleskop (montaĹź i tubę razem) do pozycji takiej, gdy oś deklinacji wskazuje Gwiazdę PolarnÄ.• w końcu ustawić kąt nachylenia osi biegunowej teleskopu na szerokość geograficznÄ, na jakiej prowadzimy obserwacje (przykładowo dla Warszawy jest to około 52° szerokości geograficznej północnej - praktycznie kaĹźdy teleskop posiada taką skalę; szerokość geograficzna odpowiada wysokości bieguna niebieskiego nad horyzontem).
 
Należy pamiętać by w miarę dokładnie określić szerokość geograficzną miejsca obserwacji - równoleżniki odległe o jeden stopień oddalone są o około 120 kilometrów!Gwiazda Polarna powinna być widoczna w polu widzenia szukacza. Oczywiście szukacz (lunetka celownicza) musi być prawidłowo ustawiony tak, by wskazywał to samo co sam teleskop. Teraz można lekko doregulować pozycję teleskopu tak, by wycentrować Polaris na środek pola widzenia szukacza lub samego teleskopu przy zastosowaniu niewielkiego powiększenia.Powyższe czynności pozwalają na wystarczająco dokładne ustawienie teleskopu dla celów obserwacji wizualnych z zastosowaniem mechanizmu zegarowego. Jeżeli jednak chcesz w pełni wykorzystać możliwości, jakie daje teleskop na montażu paralaktycznym (ustawianie pozycji na podstawie pierścieni współrzędnych lub długoczasowa astrofotografia), wymagana jest dokładniejsze ustawienie montażu paralaktycznego.

Zanim możemy przystąpić do precyzyjnego ustawiania montażu paralaktycznego, należy upewnić się, że szukacz (lunetka celownicza) jest ustawiony precyzyjnie irównolegle do osi optycznej teleskopu.
Po pierwsze, szukacz służy precyzyjnemu ustawieni lunetki biegunowej, jeżeli jest wbudowana w głowicę paralaktyczną (zazwyczaj jest). Poza tym, jako instrument o dużym polu widzenia, pozwoli na zlokalizowanie położenia bieguna niebieskiego północnego względem Gwiazdy Polarnej.
 
A teraz: do dzieła!Ustaw teleskop jak przy zgrubnym ustawieniu montaĹźu paralaktycznego. Pierścień deklinacji powinien być ustawiony na 90°. Obróć teleskop w rektascensji tak, by szukacz znalazł się z boku tuby teleskopu. Ustaw montaĹź we współrzędnych horyzontalnych (wysokości i azymucie) tak, by Gwiazda Polarna znalazła się w polu widzenia szukacza, moĹźliwie blisko środka pola widzenia. JeĹźeli TwĂłj szukacz wyposaĹźony jest w krzyĹź z nitek, ustaw Polaris na przecięciu nitek.
 
Teraz, patrząc przez szukacz, powoli obróć teleskop o 180° dookoła osi deklinacji (tj. o 12 godzin w osi rektascensji) tak, by szukacz znalazł się po przeciwnej stronie tubusu. JeĹźeli oś optyczna szukacza jest rĂłwnoległa do osi biegunowej głowicy paralaktycznej, to Gwiazda Polarna nie zmieni swojego połoĹźenia, ale pozostanie na przecięciu nitek szukacza. JeĹźeli jednak zauwaĹźysz, Ĺźe Gwiazda Polarna zmieniła swoje połoĹźenie względem nitek szukacza, oznacza to, Ĺźe oś optyczna szukacza jest cokolwiek nachylona względem osi biegunowej montaĹźu. W takim wypadku zauwaĹźysz, Ĺźe Polaris porusza się po półkolu wokół kierunku, w ktĂłrym skierowana jest oś biegunowa. Zwróć uwagę jak daleko i w ktĂłrym kierunku przesunięta jest Gwiazda Polarna.UĹźywając śrub regulacyjnych oprawy szukacza, wykonaj regulację szukacza i przesuń krzyĹź tak, by w nowej pozycji znajdował się w połowie odległości między uprzednią pozycjÄ, a połoĹźeniem Polaris. Gdy to uczynisz, ustaw samo montaĹź w azymucie i wysokości tak, by krzyĹź szukacza znĂłw wskazywał Polaris. PowtĂłrz całą czynność poprzez ponowne obrĂłcenie tubusa o 180°, ponowne wyregulowanie szukacza w jego mocowaniu tak, by krzyĹź znalazł się w połowie odległości między uprzednim swoim połoĹźeniem i połoĹźeniem Polaris, i ponowne ustawienie Polaris na przecięciu nitek poprzez regulację montaĹźu w azymucie i wysokości. Z kaĹźdą kolejną taką regulacją odległość, o jaką przesuwa się Polaris przy obrocie tuby o 180° będzie się zmniejszać. Czynności ten naleĹźy powtarzać tak długo, aĹź Polaris nie będzie "schodziła" z przecięcia nitek przy obrocie o kąt półpełny. Gdy tak juĹź będzie, oznacza to, Ĺźe oś optyczna szukacza jest ustawiona prawie doskonale rĂłwnolegle do osi biegunowej montaĹźu i moĹźna go teraz uĹźyć do ustawienia montaĹźu na oś świata.Jak dotąd udało nam się ustawić oś biegunową montaĹźu na Gwiazdę PolarnÄ. JednakĹźe, jak moĹźna przekonać się na podstawie dowolnego atlasu nieba, biegun polarny znajduje się w odległości około 3/4 stopnia od Gwiazdy Polarnej, w kierunku ostatniej gwiazdy dyszla Wielkiego Wozu (lub, jak kto woli, DuĹźego Wozu - nie jest co prawda gwiazdozbiĂłr, a jedynie bardzo charakterystyczny układ gwiazd będący częścią gwiazdozbioru Wielkiej NiedĹşwiedzicy), jak to widać na poniĹźszym rysunku. Następnie naleĹźy przesunąć montaĹź teleskopu (nie samą tubę) w azymucie i wysokości w tym kierunku o nieco mniej niĹź jeden stopień. Oczywiście trudno jest ocenić, ile to jest "jeden stopień", jednak znając pole widzenia lunetki celowniczej teleskopu (jeśli nie ma tego parametru w istrukcji, naleĹźy pomęczyć o to sprzedawcę lub poszukać na stronie producenta teleskopu) łatwo to ustalimy. JeĹźeli pole widzenia szukacza to 6°, naleĹźy przesunąć montaĹź tak, by Polaris odsunęła się od centrum szukacza o 1/3 promienia (odległości centrum - brzeg). Wynika to z banalnej matematyki (promień to 6/2 = 3°, więc jeden stopień to 1/3 promienia).

Położenie bieguna niebieskiego północnego wśród okolicznych jasnych gwiazd (biegun oznaczono krzyżykiem)

Teraz moĹźna zweryfikować jak dobrze ustawiliśmy montaĹź zgodnie z biegunem niebieskim północnym: naleĹźy wybrać z atlasu nieba dowolną znają nam jasną gwiazdę o znanych (znĂłw z atlasu lub programu komputerowego) współrzędnych niebieskich. Kierujemy na nią teleskop i ustawiamy pierścienie współrzędnych zgodnie ze znanym połoĹźeniem gwiazdy. Obracamy teleskop tak, by pierścienie wskazywały odpowiednio 2h 30m w rektascensji i +89, 25° w deklinacji (współrzędne Polaris). Polaris powinna znaleźć się w centrum pola widzenia szukacza, na przecięciu nitek. JeĹźeli tak nie jest, naleĹźy ponownie nieco przesunąć montaĹź w wysokości i azymucie tak, by Polaris po takim teście wypadła na przecięciu krzyĹźa szukacza.WyĹźej omĂłwiony proces pozwala na ustawienie montaĹźu w odległości ułamka stopnia od Bieguna Niebieskiego Północnego. Jest to wystarczająca dokładność do średnioczasowej astrofotografii przy niewielkim powiększeniu, do prowadzenia aparatu fotograficznego na tubie optycznej (piggyback) teleskopu, jak i, oczywiście, do obserwacji wizualnych przy małych i średnich powiększeniach bez widocznego dryfu obiektĂłw .Procedura ustawiania jeszcze precyzyjniejszego, waĹźnego dla osĂłb zajmujących się długoczasową fotografią nieba, wymaga jeszcze dalszych precyzyjnych justacji i jako istotna jedynie dla wąskiego grona bardzo zaawansowanych miłośnikĂłw astronomii nie będzie tu omĂłwiona - chętni z pewnością dotrą do odpowiednich opracowań na stronach angielskojęzycznych.Podsumowanie i uwagi końcowe
Ustawienie montaĹźu paralaktycznego na biegun północny jest czynnością dość czasochłonnÄ. Jednak jest marnotrawieniem czasu, gdy starasz się ustawić montaĹź bardziej dokładnie niĹź jest to niezbędne to czynności, ktĂłre zamierzasz wykonywać z teleskopem. Wraz z doświadczeniem i praktyką proces ustawiania głowicy stanie się naturalny, oczywisty i znacznie szybszy w stosunku do czasu poświęconego za pierwszym razem.Pamiętaj: nigdy nie ustawiaj montaĹźu dokładniej niĹź naprawdę potrzebujesz! Szkoda czasu!

Aleksander Kacz
i Zespół teleskopy. pl(*) Co więcej, nawet jeĹźeli potrafimy podążać za obiektem w dwĂłch osiach teleskopu na montaĹźu azymutalnym, naleĹźy pamiętać, Ĺźe obraz w okularze obraca się. Stanowi to problem przy średnio i długo czasowej astrofotografii nawet, gdy dysponujemy zaawansowanym teleskopem z systemem GOTO, gdyĹź są one zazwyczaj wyposaĹźone w montaĹź azymutalny. Wymagają więc stosowania dodatkowych rozwiązań, np. odpowiednich platform rĂłwnikowych.(**) Oś rektascensji dla głowicy paralaktycznej odpowiada osi azymutalnej dla montaĹźu azymutalnego.(***) Mieszkańcy północnej półkuli mają jednak sprawę mocno ułatwioną - biegun leĹźy mniej niĹź 1° od jasnej gwiazdy. Na niebie południowym biegun niebieski południowy nie leĹźy blisko Ĺźadnej jasnej gwiazdy ani innego charakterystycznego obiektu.


Wydany przez Apple 23 stycznia 2023 rAktualizacje dla iOS, iPadOS i macOSTeraz, gdy zalogujesz się do swojego Apple IDFIDOzgodne fizyczne klucze bezpieczeństwa są już dostępne. Logowanie za pomocą klucza bezpieczeństwa nie tylko zwiększa bezpieczeństwo, ale także uwalnia od kłopotów z uwierzytelnianiem SMS-em, dlatego jest bardzo przydatne. Dlatego podsumowałem procedurę faktycznego ustawienia klucza bezpieczeństwa i procedurę jego anulowania.

Informacje o kluczach bezpieczeństwa dla Apple ID – Wsparcie Apple (PL)
https://support. com/en-us/HT213154

·spis treści
◆1: Procedura ustawiania klucza bezpieczeństwa
◆ 2: W rzeczywistości zalogowałem się za pomocą klucza bezpieczeństwa
◆3: Procedura odłączania klucza bezpieczeństwa

◆1: Procedura ustawiania klucza bezpieczeństwa
Tym razem obsłużymy iPhone’a 14 zaktualizowanego do iOS 16. 3 i powiążemy klucz bezpieczeństwa zgodny z FIDO i Apple ID. Klucz bezpieczeństwa toYubiKey 5C NFC„użyj. Pamiętaj, że musisz przygotować dwa klucze bezpieczeństwa, w tym jeden do tworzenia kopii zapasowych.


Najpierw uruchom aplikację Ustawienia i dotknij paska wyszukiwania u góry. Jeśli pasek wyszukiwania nie jest widoczny, przewiń w dół, aby go wyświetlić. jp/img/2023/01/24/security-keys-apple-id/02. png" rel="noopener">


Następnie wyszukaj i stuknij Hasło i zabezpieczenia. jp/img/2023/01/24/security-keys-apple-id/03. jp/img/2023/01/24/security-keys-apple-id/03_m. png"/>


Stuknij „Dodaj klucz bezpieczeństwa”. jp/img/2023/01/24/security-keys-apple-id/04. jp/img/2023/01/24/security-keys-apple-id/04_m. png"/>


Po wyświetleniu ekranu ustawień klucza bezpieczeństwa stuknij „Dodaj klucz bezpieczeństwa”. jp/img/2023/01/24/security-keys-apple-id/05. jp/img/2023/01/24/security-keys-apple-id/05_m. png"/>


Stuknij „Kontynuuj”. jp/img/2023/01/24/security-keys-apple-id/06. jp/img/2023/01/24/security-keys-apple-id/06_m. png"/>


Jeśli pojawi się monit o podanie hasła, wprowadź hasło odblokowania iPhone’a. jp/img/2023/01/24/security-keys-apple-id/07. jp/img/2023/01/24/security-keys-apple-id/07_m. png"/>


Następnie u dołu ekranu zostanie wyświetlony komunikat „Dodaj klucz bezpieczeństwa”. jp/img/2023/01/24/security-keys-apple-id/08. jp/img/2023/01/24/security-keys-apple-id/08_m. png"/>


Zastosowany tym razem YubiKey 5C NFC ma funkcję NFC, więc wystarczy zbliżyć go do górnej części iPhone’a. W zależności od używanego klucza bezpieczeństwa może być konieczne włożenie go do złącza Lightning. jp/img/2023/01/24/security-keys-apple-id/09. jp/img/2023/01/24/security-keys-apple-id/09_m. jpg"/>


Po pomyślnym odczytaniu zostanie wyświetlony ekran nazwy, więc wprowadź nazwę, którą lubisz i dotknij „Dalej”. jp/img/2023/01/24/security-keys-apple-id/10. jp/img/2023/01/24/security-keys-apple-id/10_m. png"/>


Gdy ponownie pojawi się komunikat „Dodaj klucz bezpieczeństwa”, zarejestruj drugi klucz bezpieczeństwa. jp/img/2023/01/24/security-keys-apple-id/11. jp/img/2023/01/24/security-keys-apple-id/11_m. png"/>


Jeśli zbliżysz również drugi bliżej górnej części iPhone’a, wszystko jest w porządku. jp/img/2023/01/24/security-keys-apple-id/12. jp/img/2023/01/24/security-keys-apple-id/12_m. jpg"/>


Jeśli odczyt się powiedzie, nazwij go i dotknij „Dalej”. jp/img/2023/01/24/security-keys-apple-id/13. jp/img/2023/01/24/security-keys-apple-id/13_m. png"/>


Na koniec dotknij „Gotowe”, aby zakończyć rejestrację klucza bezpieczeństwa. jp/img/2023/01/24/security-keys-apple-id/14. jp/img/2023/01/24/security-keys-apple-id/14_m. png"/>


◆ 2: W rzeczywistości zalogowałem się za pomocą klucza bezpieczeństwa
Aby przetestować procedurę użycia klucza bezpieczeństwa, iCloud dla sieciSpróbuj zalogować się do.

Najpierw uzyskaj dostęp do internetowej wersji iCloud, wprowadź swój identyfikator Apple ID i hasło, a następnie dotknij znaku strzałki. jp/img/2023/01/24/security-keys-apple-id/15. jp/img/2023/01/24/security-keys-apple-id/15_m. png"/>


Następnie zostaniesz poproszony o użycie klucza bezpieczeństwa, więc dotknij „Kontynuuj”. jp/img/2023/01/24/security-keys-apple-id/16. jp/img/2023/01/24/security-keys-apple-id/16_m. png"/>


Po wyświetleniu następującego ekranu zbliż klucz bezpieczeństwa do iPhone’a. jp/img/2023/01/24/security-keys-apple-id/17. jp/img/2023/01/24/security-keys-apple-id/17_m. png"/>


Podobnie jak podczas rejestracji, jest OK, jeśli zbliżysz go do górnej części iPhone’a. jp/img/2023/01/24/security-keys-apple-id/18. jp/img/2023/01/24/security-keys-apple-id/18_m. jpg"/>


Jeśli odczyt zakończy się pomyślnie, logowanie jest zakończone. Gdy pojawi się ekran z pytaniem, czy ufać przeglądarce, wybierz „Nie ufaj” lub „Zaufaj” w zależności od sytuacji. Tym razem wybrałem „Zaufanie”. jp/img/2023/01/24/security-keys-apple-id/19. jp/img/2023/01/24/security-keys-apple-id/19_m. png"/>


Ekran internetowej wersji iCloud wygląda tak. Istnieją metody uwierzytelniania dwuskładnikowego, takie jak „ wprowadzenie numeru telefonu i wprowadzenie kodu otrzymanego SMS-em ”, ale metoda wykorzystująca klucz bezpieczeństwa to „ osoby, które nie mają klucza bezpieczeństwa, nie mogą się zalogować ”. Ma tę zaletę, że umożliwia szybkie uwierzytelnienie, po prostu zbliżając klucz bezpieczeństwa. jp/img/2023/01/24/security-keys-apple-id/20. jp/img/2023/01/24/security-keys-apple-id/20_m. png"/>


◆3: Procedura odłączania klucza bezpieczeństwa
Procedura anulowania współpracy klucza bezpieczeństwa jest następująca. Najpierw otwórz „Hasło i zabezpieczenia” i dotknij „Klucz bezpieczeństwa”. jp/img/2023/01/24/security-keys-apple-id/21. jp/img/2023/01/24/security-keys-apple-id/21_m. png"/>


Następnie dotknij „Usuń wszystkie klucze bezpieczeństwa”. jp/img/2023/01/24/security-keys-apple-id/22. jp/img/2023/01/24/security-keys-apple-id/22_m. png"/>


Po wyświetleniu następującego okna dialogowego stuknij „Usuń”. jp/img/2023/01/24/security-keys-apple-id/23. jp/img/2023/01/24/security-keys-apple-id/23_m. png"/>


Wprowadź swój kod dostępu. jp/img/2023/01/24/security-keys-apple-id/24. jp/img/2023/01/24/security-keys-apple-id/24_m. png"/>


Na koniec dotknij „Gotowe”, aby dokończyć odłączanie klucza bezpieczeństwa. jp/img/2023/01/24/security-keys-apple-id/25. jp/img/2023/01/24/security-keys-apple-id/25_m. png"/>


Użyty tym razem klucz bezpieczeństwa „ YubiKey 5C NFC ” jest dostępny na Amazon. co. jp w cenie 10 254 jenów, w tym podatek od sztuki w momencie tworzenia artykułu. Pamiętaj jednak, że musisz przygotować dwa klucze bezpieczeństwa, aby użyć klucza bezpieczeństwa do zalogowania się do swojego Apple ID.

Amazonka | Klucz bezpieczeństwa Yubico YubiKey 5C NFC USB-C / FIDO2 / WebAuthn / U2F / Weryfikacja 2-etapowa / Wysoka wytrzymałość / Odporność na wstrząsy / Wodoodporność | Yubico | Pamięć USB Flash Drive Zamówienie wysyłkowe


Skopiuj tytuł i adres URL tego artykułu

 • Konfigurowanie ustawień Bonjour
 • Dodawanie drukarki
 • Konfigurowanie ustawień LPD
 • Konfigurowanie ustawienia TCP/IP w komputerze
 • Dodawanie drukarki
 • Konfigurowanie ustawień IPP
 • Konfigurowanie ustawienia TCP/IP w komputerze
 • Dodawanie drukarki

Drukarka może zostać podłączona za pośrednictwem Bonjour, LPD lub IPP.

Po wykonaniu konfiguracji ustawienia sieci tego urządzenia należy wybrać je jako wykorzystywaną drukarkę w oknie [Drukarki i skanery] (okno [Print & Fax] w przypadku systemu operacyjnego OS X 10. 7/10. 8), aby włączyć drukowanie.

Dodawanie drukarki

 1. Kliknąć znaczek Apple, a następnie wybrać [System Preferences] z [Apple Menu].

 2. Kliknąć ikonę [Printers & Scanners].

 3. Kliknąć [+]. Po pokazaniu menu kliknąć [Add (Other) Printer or Scanner].

 4. Kliknąć [Default].

  Wykryte zostaną podłączone drukarki.

  • Jeśli żadna drukarka nie zostanie wykryta, urządzenie należy wyłączyć, a następnie ponownie włączyć.
   W takim przypadku urządzenie należy wyłączyć, a następnie odczekać około 10 sekund przed ponownym włączeniem go. Jeśli urządzenie zostanie włączone ponownie natychmiast po wyłączeniu go, może nie działać poprawnie.

 5. Z listy [Printer Name] wybrać nazwę żądanego modelu z połączeniem Bonjour.

  Sterownik drukarki odpowiadający wybranej nazwie drukarki zostanie wybrany automatycznie.

  • Aby sprawdzić nazwę drukarki, należy wybrać w urządzeniu [Ustaw. administratora] - [Ustawienia sieci] - [Ustawienie NIC] - [Ustawienie Bonjour]. Domyślnie, zawartość nawiasów () przy [Nazwa Bonjour] odpowiada trzem mniej znaczącym bajtom adresu MAC. Pokazane niżej okno stanowi przykład zmiany nazwy drukarki na 'Nazwę drukarki'.

  • Po wybraniu sterownika drukarki należy przejść do Kroku 7.

  • Jeśli wybrany został niepoprawny sterownik drukarki, należy przejść do Kroku 6.

 6. Wybrać żądany sterownik drukarki ręcznie. Wybrać [Select (Printer) Software] w [Use (Print Using)], a następnie wybrać sterownik drukarki z listy wyświetlanej w osobnym oknie.

  • Wybrać sterownik drukarki o następującej nazwie.
   KONICA MINOLTA C71cfPS(P)

 7. Kliknąć [Add].

  Kiedy wybrana drukarka zostanie zarejestrowana w [Printers & Scanners], procedura ustawiania jest ukończona.

Konfigurowanie ustawień LPD

[TCP/IP Setting] urządzenia

Określić adres IP urządzenia.

[LPD Setting] urządzenia

Aby móc korzystać z drukowania LPR: W [LPD Setting], na ostatniej stronie [Detail Setting], w Ustawieniu LPD wybrać opcję [Enable].

 • Aby poznać szczegóły na temat ustawień adresu IP i [LPD Setting] w tym urządzeniu, patrz Ustawienie NIC: ustawianie informacji o sieci urządzenia.

Konfigurowanie [TCP/IP Setting] w komputerze

Skonfigurować ustawienia TCP/IP w komputerze Macintosh podłączonym do drukarki.

 1. Kliknąć znaczek Apple, a następnie wybrać [System Preferences] z [Apple Menu].

 2. Kliknąć ikonę [Network].

 3. Pokazane zostanie okno ustawienia Ethernet.

  • Wybrać [Ethernet] i kliknąć [Details].

 4. Kliknąć zakładkę [TCP/IP].

 5. Skonfigurować ustawienia, włącznie z adresem IP i maską podsieci, zgodnie z ustawieniami sieci, do której komputer Macintosh jest podłączony.

 6. Kliknąć przycisk zamykania znajdujący się u góry w lewym rogu okna. Kiedy pokazany zostanie komunikat [Would you like to apply your changes before closing the Network preferences pane? ], należy kliknąć [Apply].

Dodawanie drukarki

 1. Kliknąć znaczek Apple, a następnie wybrać [System Preferences] z [Apple Menu].

 2. Kliknąć [IP] lub [IP Printer].

 3. W [Protocol], wybrać [Line Printer Daemon - LPD].

 4. W [Address], wprowadzić adres IP urządzenia.

  Sterownik drukarki odpowiadający urządzeniu identyfikowanemu po tym adresie IP jest wybierany automatycznie.

  • Po wybraniu sterownika drukarki należy przejść do Kroku 8.

  • Jeśli wybrany został niepoprawny sterownik drukarki, należy przejść do Kroku 7. eu/bizhub-PRESS-C71cf/PL/contents/img/INI/BIZHUB_PRESS_C71CF_MEN015716A. PNG" alt=""/>

  • Wybrać żądany sterownik drukarki ręcznie.

Konfigurowanie ustawień IPP

[TCP/IP Setting] urządzenia

Określić adres IP urządzenia.

[HTTP Server Setting] urządzenia

W [HTTP Server Setting], w [IPP Setting] ustawić opcję [Enable]. gif" alt=""/>

 • Aby poznać szczegóły na temat ustawień adresu IP i [HTTP Server Setting] tego urządzenia, patrz

Konfigurowanie [TCP/IP Setting] w komputerze

Skonfigurować ustawienia TCP/IP w komputerze Macintosh podłączonym do drukarki.

Dodawanie drukarki

 1. Kliknąć znaczek Apple, a następnie wybrać [System Preferences] z [Apple Menu].

 2. W [Protocol:] wybrać [Internet Printing Protocol - IPP].

 3. W [Address] wprowadzić adres IP urządzenia. W [Queue] wprowadzić "ipp". eu/bizhub-PRESS-C71cf/PL/contents/img/INI/BIZHUB_PRESS_C71CF_MEN015717A_01.

Procedura ustawiania Ge Jrs04gp

Bezpośredni link do pobrania Procedura ustawiania Ge Jrs04gp

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Procedura ustawiania Ge Jrs04gp