Procedura wymiany Fujitsu Primergy Cx25 0 M4 Series

Fujitsu Primergy Cx25 0 M4 Series to seria serwerów klasy korporacyjnej, oferująca wysokowydajną i wydajność w zakresie obciążeń wielordzeniowych. Serwer zawiera 8 zintegrowanych procesorów Intel Xeon E5-2600 v4, pamięć DDR4, 24 porty dyskowe, wbudowany system RAID oraz zaawansowane opcje zarządzania. Wymiana procesora lub pamięci w Fujitsu Primergy Cx25 0 M4 Series jest prosta i szybka. Procedura wymiany polega na odłączeniu zasilania, wyjęciu modułu pamięci lub procesora, włożeniu nowego modułu i ponownym odłączeniu zasilania. Następnie należy ponownie uruchomić serwer, aby zainstalować aktualizacje BIOS i inne oprogramowanie.

Ostatnia aktualizacja: Procedura wymiany Fujitsu Primergy Cx25 0 M4 Series

W przypadku wyświetlania ostrzeżeń dotyczących pozostałego atramentu lub występowania innych błędów kontrolki atramentu i kontrolka Alarm zaczną migać na pomarańczowo w celu poinformowania o błędzie. Policz liczbę mignięć i podejmij odpowiednie czynności.

W przypadku błędu:

Procedura wymiany

W przypadku konieczności wymiany kasety FINE należy postępować zgodnie z poniższą procedurą. canon/ij/webmanual/Manual/W/MG2500%20series/PL/UF/movie_faq. html" title="">Obejrzyj film

 Ważne

Obsługa kaset FINE

 Nie wolno dotykać styków elektrycznych (A) ani dysz głowicy drukującej (B) kasety FINE. Mogłoby to spowodować nieprawidłowe drukowanie przez urządzenie.

 W przypadku wyjęcia kasety FINE należy ją natychmiast włożyć ponownie. Nie należy zostawiać urządzenia bez kaset FINE. gif" alt=""/> Kasety FINE należy wymieniać na nowe. Instalacja używanych kaset FINE może spowodować zatkanie się dysz.

Dodatkowo po zamontowaniu takich kaset FINE urządzenie nie będzie w stanie podawać prawidłowych informacji o konieczności wymiany kaset FINE. gif" alt=""/> Zainstalowanej kasety FINE nie należy wyjmować z urządzenia i pozostawiać na zewnątrz. Spowodowałoby to wyschnięcie kasety FINE i urządzenie mogłoby drukować nieprawidłowo po ponownym zainstalowaniu kasety. Aby zachować optymalną jakość drukowania, kasetę FINE należy zużyć w ciągu sześciu miesięcy od jej pierwszego użycia. canon/ij/webmanual/Manual/W/MG2500%20series/PL/BG/common/i_note. gif" alt=""/> Uwaga

 Jeśli wyczerpaniu ulegnie jedna z kaset FINE, można kontynuować drukowanie przy użyciu pozostałej kasety FINE z czarnym lub kolorowym atramentem, lecz jest to rozwiązanie wyłącznie tymczasowe. Jednak w takim przypadku jakość wydruku może ulec pogorszeniu. W celu zachowania optymalnej jakości druku zaleca się zainstalowanie nowej kasety FINE.

Nawet w przypadku drukowania przy użyciu tylko jednej kasety zaleca się pozostawienie pustej kasety FINE w urządzeniu. W przypadku braku kasety FINE z czarnym atramentem lub kasety FINE z kolorowym atramentem urządzenie zgłasza błąd i nie jest w stanie kontynuować drukowania.

Informacje na temat konfigurowania tych ustawień można znaleźć w części Ustawianie kasety z atramentem do wykorzystania. gif" alt=""/> Nawet w przypadku drukowania czarno-białego dokumentu lub wybrania druku w czerni i bieli urządzenie może zużywać atrament kolorowy.

Procedury czyszczenia i dokładnego czyszczenia głowicy drukującej, których przeprowadzanie może być konieczne w celu zapewnienia odpowiedniej wydajności urządzenia, wiążą się ze zużywaniem czarnego i kolorowego atramentu. W przypadku wyczerpania atramentu należy natychmiast wymienić odpowiednią kasetę FINE na nową. canon/ij/webmanual/Manual/W/MG2500%20series/PL/BG/common/i_red_arrow_b. canon/ij/webmanual/Manual/W/MG2500%20series/PL/BG/bg-tips1000. html" title="">Przydatne informacje na temat atramentu

 1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone.

 • Schowaj tacę wyprowadzania papieru i przedłużenie tacy wyjściowej.

 • Otwórz pokrywę.

  Uchwyt kaset FINE zostanie przesunięty w położenie umożliwiające ich wymianę.

   Przestroga

   Nie należy zatrzymywać ręką uchwytu kaset FINE ani przesuwać go z użyciem siły. Uchwytu kaset FINE nie należy dotykać do chwili jego zatrzymania się. gif" alt=""/> Wnętrze urządzenia może zostać zabrudzone atramentem. Podczas wymiany kasety FINE należy uważać, aby nie pobrudzić dłoni i ubrania. Atrament z wnętrza urządzenia można z łatwością usunąć przy użyciu papierowej chusteczki lub podobnego przedmiotu. gif" alt=""/> Nie należy dotykać elementów metalowych ani innych elementów wewnątrz urządzenia. gif" alt=""/> Jeśli pokrywa była otwarta przez dłużej niż 10 minut, uchwyt kaset FINE może się przemieścić, a kontrolka Alarm zaświecić. W takim przypadku zamknij pokrywę, a następnie otwórz ją ponownie.

 • Wyjmij pustą kasetę FINE.

  (1) Naciskaj kasetę FINE, aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie. canon/ij/webmanual/Manual/W/MG2500%20series/PL/BG/screens/t_ink030. jpg" alt=""/>

  (2) Wyjmij kasetę FINE. canon/ij/webmanual/Manual/W/MG2500%20series/PL/BG/screens/t_ink040. gif" alt=""/> Z kasetą FINE należy obchodzić się bardzo ostrożnie, aby uniknąć poplamienia odzieży i otoczenia. gif" alt=""/> Pustą kasetę FINE należy wyrzucać zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów eksploatacyjnych.

 • Przygotuj nową kasetę FINE.

  (1) Wyjmij nową kasetę FINE z opakowania i delikatnie zdejmij z niej taśmę ochronną (C). canon/ij/webmanual/Manual/W/MG2500%20series/PL/BG/screens/o_ink010. gif" alt=""/> Potrząsanie kasetą FINE może spowodować rozlanie atramentu i zabrudzenie rąk lub przedmiotów w pobliżu. Z kasetą FINE należy obchodzić się bardzo ostrożnie. gif" alt=""/> Należy uważać, aby nie pobrudzić rąk i przedmiotów w pobliżu atramentem pozostałym na zdjętej taśmie ochronnej. gif" alt=""/> Zdjętej taśmy ochronnej nie można założyć ponownie. Należy ją wyrzucić zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów eksploatacyjnych. gif" alt=""/> Nie należy dotykać styków elektrycznych ani dysz głowicy drukującej kasety FINE.

 • Zainstaluj kasetę FINE.

  (1) Włóż nową kasetę FINE pod kątem do uchwytu kaset FINE.

  Kasetę FINE z kolorowym atramentem należy zainstalować w lewym gnieździe, a kasetę FINE z czarnym atramentem — w prawym. canon/ij/webmanual/Manual/W/MG2500%20series/PL/BG/screens/t_ink050. gif" alt=""/> Delikatnie wkładaj nową kasetę FINE, aby nie uderzać jej stykami elektrycznymi o uchwyt kaset FINE. canon/ij/webmanual/Manual/W/MG2500%20series/PL/BG/screens/o_ink050. jpg" alt=""/>

  (2) Dociśnij kasetę FINE, aż zatrzaśnie się w odpowiednim położeniu. canon/ij/webmanual/Manual/W/MG2500%20series/PL/BG/screens/t_ink060. jpg" alt=""/> Sprawdź, czy kasety FINE zostały zainstalowane prawidłowo. canon/ij/webmanual/Manual/W/MG2500%20series/PL/BG/screens/o_ink060. gif" alt=""/> Urządzenie nie może drukować, dopóki nie zostanie zainstalowana kaseta FINE z czarnym atramentem i kaseta FINE z kolorowym atramentem. Upewnij się, że zainstalowano obie kasety.

 • Zamknij pokrywę. canon/ij/webmanual/Manual/W/MG2500%20series/PL/BG/screens/t_ink070. gif" alt=""/> Jeśli po zamknięciu pokrywy kontrolka Alarm nadal świeci lub miga na pomarańczowo, podejmij odpowiednie czynności. html" title="">W przypadku błędu:

   Pracujące urządzenie może powodować hałas.

 • Wyrównaj pozycję głowicy drukującej.

  Po wymianie kasety FINE przeprowadź wyrównywanie głowicy drukującej. canon/ij/webmanual/Manual/W/MG2500%20series/PL/BG/bg-maintenance1600. html" title="">Wyrównywanie głowicy drukującej.

   Przy przeprowadzaniu wyrównywania głowicy drukującej urządzenie automatycznie rozpoczyna czyszczenie głowicy drukującej przed wydrukowaniem arkusza wyrównywania głowicy drukującej. Przed zakończeniem procedury czyszczenia głowicy drukującej urządzenia nie należy wykonywać żadnych innych czynności.

  Wielowęzłowy serwer PRIMERGY CX400 M4 pozwala uzyskać o wiele większą gęstość serwera w porównaniu ze standardowymi rozwiązaniami szafowymi. W przypadku zmiany wymagań możliwe jest stopniowe dodawanie lub usuwanie węzłów serwera w zależności od potrzeb biznesowych.

  Serwer PRIMERGY CX400 M4 stanowi doskonałą platformę do obsługi skalowalnych obciążeń roboczych, takich jak wirtualizacja, wszelkie aplikacje dla przedsiębiorstw, obliczenia wysokowydajne, uczenie głębokie i analiza danych.

  Zintegrowane zarządzanie centrum danych, które zapewnia organizacjom scentralizowaną kontrolę nad całą infrastrukturą obejmującą serwery, pamięć masową, sieć, oprogramowanie do zarządzania w chmurze, a także zasilanie i chłodzenie za pomocą jednego interfejsu użytkownika.

  Serwery PRIMERGY są wyposażone w wiele zaawansowanych funkcji zabezpieczeń i łączą te funkcje z najlepszą jakością i wydajnością, a większa elastyczność codziennej pracy pozwala szybciej przekształcić zasoby IT w przewagę biznesową.

  PRIMERGY CX2550 M5

  Podstawowy węzeł do serwera CX400 M4 (wysokość 1U). Oparty na dwóch procesorach Intel Xeon Scalable: Platinum i Gold, II generacji (Cascade Lake). Węzeł Fujitsu Primergy CX2550 M5 obsługuje maksymalnie 2TB RAM DDR4 2933MHz & 3. 5TB z pamięcią nieulotną Intel® Optane™ DC. Współpraca z dyskami SSD, SSD SAS, SATA, SAS. Chłodzenie powietrzem lub cieczą.

  PY CX2550 M5 air cooling [S26361-K1688-V100]

  PRIMERGY CX2550 M6

  Podstawowy węzeł do serwera CX400 M6 (wysokość 1U). Oparty na dwóch procesorach Intel Xeon Scalable: Silver, Platinum i Gold III generacji (Ice Lake). Węzeł Fujitsu Primergy CX2550 M6 obsługuje maksymalnie 4TB RAM DDR4 3200MHz. Współpraca z dyskami: HDD SATA, SSD SATA, SSD M. 2, PCIe-SSD SFF Chłodzenie powietrzem.

  PY CX2550 M6 2x2, 5 Performance [PYC2556RCN]

  PY CX2550 M6 SSD 2x2, 5 [PYC2556RGN]

  PY CX2550 M6 SSD 2x2, 5 Performance [PYC2556REN]

  PRIMERGY CX2560 M5

  Podstawowy węzeł do serwera CX400 M4 (wysokość 1U). Węzeł Fujitsu Primergy CX2560 M5 obsługuje maksymalnie 2TB RAM DDR4 2933MHz & 3. Chłodzenie powietrzem. png" alt="PN: S26361-K1687-V100" title="PN: S26361-K1687-V100"/>

  PY CX2560 M5 [S26361-K1687-V100]

  PRIMERGY CX2560 M6

  Podstawowy węzeł do serwera CX400 M6 (wysokość 1U). Oparty na dwóch procesorach Intel Xeon Scalable: Silver i Gold, III generacji (Ice Lake). Węzeł Fujitsu Primergy CX2560 M6 obsługuje maksymalnie 6TB RAM DDR4 3200MHz & 12TB z pamięcią nieulotną Intel® Optane™ DC. Współpraca z dyskami: HDD SATA, HDD SAS, SSD SATA, SSD SAS, PCIe-SSD SFF. png" alt="PN: PYC2566RYN" title="PN: PYC2566RYN"/>

  PY CX2560 M6 2x2, 5 Performance [PYC2566RYN]

  PY CX2560 M6 6x2, 5 Performance [PYC2566RWN]

  PY CX2560 M6 All NVMe [PYC2566R9N]

  PY CX2560 M6 All NVMe Performance [PYC2566R4N]

  PY CX2560 M6 SSD 2x2, 5 [PYC2566RKN]

  PY CX2560 M6 SSD 2x2, 5 Performance [PYC2566RHN]

  PY CX2560 M6 SSD 6x2, 5 [PYC2566RFN]

  PY CX2560 M6 SSD 6x2, 5 Performance [PYC2566R2N]

  PRIMERGY CX400 M6

  Serwer Scale-Out przeznaczony do pracy z węzłami Fujitsu Primergy CX2550 M6, CX2560 M6. Obudowa 2U mieści maksymalnie 4 dwuprocesorowe węzły serwera oraz 24 napędy pamięci masowej 2. 5 cala. Dwa redundantne zasilacze. png" alt="PN: PY-MC4061" title="PN: PY-MC4061"/>

  PY CX400 M6 for CX2550 M6 / CX2560 M6 [PY-MC4061]

  PY CX400 M6 for CX2560 M6 All NVMe [PY-MC4062]

  PRIMERGY GX2570 M6

  Zaawansowany 2-procesorowy serwer GPU 2U. Oparty na procesorach Intel Xeon Gold 5300/Gold 6300 oraz Xeon Platinum 8352V (Ice Lake). Serwer Primergy GX2570 M6 obsługuje maksymalnie 2TB RAM DDR4 3200MT/s. Obsługa do 8 kart graficznych Nvidia A100 SXM4 (Ampere). Obsługa dysków: SSD SAS, SSD SATA, HDD SAS, HDD SATA, PCIe-SSD. Obsługiwane systemy: Windows Server, Hyper-V, VMware, Linux. Złącza PCI-E Gen4. png" alt="PN: PYG2576RAQ" title="PN: PYG2576RAQ"/>

  PY GX2570 M6 (HBM80GB model) [PYG2576RAQ]

  PRIMERGY RX1330 M5

  Podstawowy 1-procesorowy serwer rack 1U. Oparty na procesorach Intel Xeon rodziny E2300/E2300G (Rocket Lake) oraz Pentium Gold G6405 (Comet Lake) Serwer Fujitsu Primergy RX1330 M5 obsługuje maksymalnie 128GB RAM DDR4 3200MT/s. Konfigurowalna przestrzeń dyskowa: 4x 3. 5' HotPlug, 10x 2. 5' HotPlug. Obsługa dysków: NVMe, SSD, SAS, SATA. Zdalne zarządzanie serwerem iRMC S5. Opcjonalne dwa zasilacze HotPlug. png" alt="PN: PYR1335RBM" title="PN: PYR1335RBM"/>

  PY RX1330M5/10x SFF/Redundant PSU [PYR1335RBM]

  PY RX1330M5/LFF/hot plug PSU [PYR1335R3M]

  PY RX1330M5/SFF/hot plug PSU [PYR1335R2M]

  PY RX1330M5/SFF/NVMe/hot plug PSU [PYR1335RAM]

  PY RX1330M5/short depth/SFF/hot plug PSU [PYR1335RCM]

  PY RX1330M5/short/SFF/NVMe/hot-pl PSU [PYR1335RDM]

  PRIMERGY RX2450 M1

  Zaawansowany 2-procesorowy serwer rack 2U. Oparty na procesorach AMD EPYC II i III generacji (Rome, Milian). Serwer Fujitsu Primergy RX2450 M1 obsługuje maksymalnie 4TB RAM DDR4 3200MHz. Konfigurowalna przestrzeń dyskowa: 24x 2. 5’ HotPlug. Obsługa dysków: SATA, SAS, SSD SATA, PCIe-SSD. Dwa zasilacze HotPlug. png" alt="PN: PYR2451RET" title="PN: PYR2451RET"/>

  PY RX2450 M1 (Titanium PSU) [PYR2451RET]

  PY RX2450 M1(1xRAID8, Titanium) [PYR2451RFT]

  PY RX2450 M1(2xRAID16, Titanium) [PYR2451RGT]

  PY RX2450 M1(2xRAID8/1xRAID16, Titanium) [PYR2451RHT]

  PRIMERGY RX2530 M6

  Zaawansowany 2-procesorowy serwer rack 1U. Oparty na procesorach Intel Xeon Scalable: Platinum, Gold, Silver III generacji (Ice Lake). Serwer Fujitsu Primergy RX2530 M6 obsługuje maksymalnie 4TB RAM DDR4 3200MHz & 10TB z pamięcią nieulotną Intel® Optane™ DC. 5’ HotPlug, 10x 2. Obsługa dysków: HD SAS, SSD SATA, SSD SAS, PCIe-SSD. png" alt="PN: PYR2536RBN" title="PN: PYR2536RBN"/>

  PY RX2530 M6 10x 2. 5' w/ Expander [PYR2536RBN]

  PY RX2530 M6 10x 2. 5' w/o Expander [PYR2536RAN]

  PY RX2530 M6 32x EDSFF [PYR2536R6N]

  PY RX2530 M6 4x 3. 5' [PYR2536R3N]

  PY RX2530 M6 8x 2. 5' [PYR2536R2N]

  PY RX2530M6 8x 2, 5'' PFR [PYR2536RCN]

  PRIMERGY RX2540 M6

  Zaawansowany 2-procesorowy serwer rack 2U. Oparty na procesorach Intel Xeon Scalable: Platinum, Gold, Silver III generacji (Ice Lake, Cooper Lake). Serwer Fujitsu Primergy RX2540 M6 obsługuje maksymalnie 8TB RAM DDR4 3200MHz & 12TB z pamięcią nieulotną Intel® Optane™ DC. 5’ HotPlug, 12x 3. Obsługa dysków: SSD SAS, SSD SATA, HD SAS, HD SATA, PCIe-SSD. png" alt="PN: PYR2546R3N" title="PN: PYR2546R3N"/>

  PY RX2540 M6 10x 3. 5' [PYR2546R3N]

  PY RX2540 M6 12x 3. 5' w/ Expander [PYR2546RBN]

  PY RX2540 M6 12x 3. 5' w/o Expander [PYR2546RAN]

  PY RX2540 M6 16x 2. 5' PFR w/ Expander [PYR2546REN]

  PY RX2540 M6 16x 2. 5' PFR w/o Expander [PYR2546RCN]

  PY RX2540 M6 16x 2. 5' w/ Expander [PYR2546RDN]

  PY RX2540 M6 16x 2. 5' w/o Expander [PYR2546R2N]

  PY RX2540 M6 24x 2. 5' NVMe [PYR2546RHN]

  PY RX2540 M6 24x 2. 5' w/ Expander [PYR2546RGN]

  PY RX2540 M6 24x 2. 5' w/o Expander [PYR2546RFN]

  PY RX2540 M6 64x EDSFF [PYR2546R6N]

  PRIMERGY RX4770 M6

  Najwyższej klasy 4-procesorowy (minimum 2) serwer rack 3U. Oparty na procesorach Intel Xeon Scalable: Platinum, Gold III generacji (Cooper Lake). Serwer Fujitsu Primergy RX4770 M6 obsługuje maksymalnie 15TB RAM DDR4 3200MHz z pamięcią nieulotną Intel® Optane™ DC. Obsługa dysków: SSD SAS, SSD SATA, HD SAS, HD SATA, PCIE-SSD. png" alt="PN: PYR4776RAT" title="PN: PYR4776RAT"/>

  PY RX4770 M6 16x 2. 5' [PYR4776RAT]

  PY RX4770 M6 16x 2. 5' PFR [PYR4776RDT]

  PY RX4770 M6 24x 2. 5' [PYR4776RBT]

  PY RX4770 M6 24x 2. 5' PFR [PYR4776RET]

  PY RX4770 M6 8x 2. 5' [PYR4776R2T]

  PY RX4770 M6 8x 2. 5' PFR [PYR4776RCT]

  PRIMERGY TX1310 M5

  Podstawowy 1-procesorowy serwer micro tower oparty na procesorach Intel Xeon rodziny E2300 (Rocket Lake) oraz Pentium Gold G6405 (Comet Lake). Serwer Fujitsu Primergy TX1310 M5 obsługuje maksymalnie 128GB RAM DDR4 3200MT/s. Przestrzeń dyskowa: MAX 4x HDD 3. 5 Obsługiwane systemy: Windows Server, Hyper-V, Linux. png" alt="PN: PYT1315TBS" title="PN: PYT1315TBS"/>

  PY TX1310M5/LFF/Standard PSU [PYT1315TBS]

  PRIMERGY TX1320 M5

  Podstawowy 1-procesorowy serwer slim tower. Oparty na procesorach Intel Xeon rodziny E2300/E2300G (Rocket Lake) oraz Pentium Gold G6405 (Comet Lake). Serwer Fujitsu Primergy TX1320 M5 obsługuje maksymalnie 128GB RAM DDR4 3200MT/s. Przestrzeń dyskowa: MAX 8x 2. 5' HotPlug, 2x 3. 5'. Obsługiwane systemy: Windows Server, Hyper-V, Linux. png" alt="PN: PYT1325TAN" title="PN: PYT1325TAN"/>

  PY TX1320M5/LFF/Red. PSU [PYT1325TAN]

  PY TX1320M5/SFF/Red. PSU [PYT1325T2M]

  PRIMERGY TX1330 M5

  Podstawowy 1-procesorowy serwer slim tower. Serwer Fujitsu Primergy TX1330 M5 obsługuje maksymalnie 128GB RAM DDR4 3200MT/s. Przestrzeń dyskowa: MAX 4x 3. 5' HP lub 8x 2. 5' HP. Konwersja na rack (4U): MAX 12x 3. 5' lub 24x 2. Zdalne zarządzenie serwerem iRMC S5. png" alt="PN: PYT1335TNM" title="PN: PYT1335TNM"/>

  PY TX1330M5/f/Red. PSU [PYT1335TNM]

  PY TX1330M5/f/Standard PSU [PYT1335TPS]

  PY TX1330M5/r/Red. PSU [PYT1335RNM]

  PY RACK Console

  RC25 43cm/17 TFT 1U B Belgian [S26361-K1387-V800]

  RC25 43cm/17 TFT 1U D/US German [S26361-K1387-V100]

  RC25 43cm/17 TFT 1U DK Danish [S26361-K1387-V700]

  RC25 43cm/17 TFT 1U E Spanish [S26361-K1387-V500]

  RC25 43cm/17 TFT 1U F French [S26361-K1387-V400]

  RC25 43cm/17 TFT 1U I Italian [S26361-K1387-V600]

  RC25 43cm/17 TFT 1U JP/US Japanese [S26361-K1387-V900]

  RC25 43cm/17 TFT 1U TR TURKISH [S26361-K1387-V350]

  RC25 43cm/17 TFT 1U UK English [S26361-K1387-V300]

  RC25 43cm/17 TFT 1U US English [S26361-K1387-V200]

  RC25 43cm/17 TFT 1U US/Russian (Cyrilli [S26361-K1387-V250]

  RC25 43cm/17-TFT 1U P Portuguese [S26361-K1387-V650]

  RC25 43cm/17-TFT 1U S Swedish [S26361-K1387-V750]

  PY Rack KVM Switch digital

  Console switch Digital KVM (KVM1116Q), 1U [S26361-K1612-V116]

  PRIMECENTER M2 Rack

  Wysokiej jakości 19 calowa szafa w trzech rozmiarach: 24U, 42U, 47U. png" alt="PN: S26361-K828-V624" title="PN: S26361-K828-V624"/>

  PRIMECENTER M2 Rack 24U 1100x600 [S26361-K828-V624]

  PRIMECENTER M2 Rack 42U 1100x800 [S26361-K828-V442]

  PRIMECENTER M2 Rack 42U 1200x600 [S26361-K828-V642]

  PRIMECENTER M2 Rack 42U 1200x800 [S26361-K828-V842]

  PRIMECENTER M2 Rack 47U 1200x800 [S26361-K828-V847]

 • Procedura wymiany Fujitsu Primergy Cx25 0 M4 Series

  Bezpośredni link do pobrania Procedura wymiany Fujitsu Primergy Cx25 0 M4 Series

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Procedura wymiany Fujitsu Primergy Cx25 0 M4 Series