Reset ręczny 3m 88762

Reset ręczny 3M 88762 to ścienna przełącznica przeznaczona do włączania/wyłączania urządzeń elektrycznych. Przełącznica posiada odporne na wilgoć i olej obudowy, dzięki czemu może być używana w niekorzystnych warunkach otoczenia. Dodatkowo, przełącznik jest wyposażony w żółty wskaźnik świetlny, który ułatwia identyfikację stanu przełącznicy. Reset ręczny 3M 88762 jest szeroko stosowany w różnych aplikacjach, takich jak rafinerie, farmy, warsztaty, budynki i wiele innych.

Ostatnia aktualizacja: Reset ręczny 3m 88762

Systemy wodociągowe – Przeciwpożarowe – Przemysłowe – Nawodnieniowe

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

 • DEHRVPR
 • Funkcje i zalety

DE\HRV\PR – HYDRAULICALLY ACTUATED ANTI-COLUMNING, PRESSURE REDUCING DELUGE VALVE

Hydraulicznie uruchamiany zawór antykolumnowy, ograniczający ciśnienie

Model 30U-DE \ HRV \ PR
Model 68P-DE \ HRV \ PR

Hydraulicznie aktywowany, sterowany pilotem zawór zalewowy / przed zadziałaniem, uruchamiany przez ciśnienie w rurociągu.

Zawór jest zamknięty w swojej normalnej, ustawionej pozycji i otwiera się, gdy ciśnienie hydrauliczne spada w przewodzie ciśnieniowym, wyzwalając przekaźnik hydrauliczny.

Po wyzwoleniu zawór reguluje się do stałego, zadanego ciśnienia za zaworem, niezależnie od ciśnienia przed zaworem lub wahań prędkości przepływu. Awaryjny ręczny zawór spustowy jest montowany standardowo.

 • Na liście UL
 • Prosta struktura
 • Łatwa instalacja i konserwacja
 • Dotyczy:

 • Zawory typu Deluge lub Single-Interlock typu Pre-Action
 • Woda, woda morska i piana

 • DEHRVPR-MR
 • Funkcje i zalety
 • DE\HRV\PR-MR – HYDRAULICALLY ACTUATED ANTI-COLUMNING, MANUAL-RESET PRESSURE REDUCING DELUGE VALVE

  Hydraulicznie uruchamiany zawór antykolumnowy z ręcznym resetowaniem zaworu redukcyjnego ciśnienia potopu

  Model 30U-DE \ HRV \ PR-MR
  Model 68P-DE \ HRV \ PR-MR

  Hydraulicznie aktywowany, sterowany pilotem zawór zalewowy / przed zadziałaniem, uruchamiany przez ciśnienie w rurociągu. Zawór jest zamknięty w swojej normalnej, ustawionej pozycji i otwiera się, gdy ciśnienie hydrauliczne spada w przewodzie ciśnieniowym, wyzwalając przekaźnik hydrauliczny. Zawór musi zostać ręcznie zresetowany po automatycznym uruchomieniu.

  Awaryjny ręczny zawór spustowy jest montowany standardowo.

  • Reset ręczny
  • DEPORVPR
  • Funkcje i zalety
  • DE\PORV\PR – PNEUMATICALLY ACTUATED PRESSURE REDUCING DELUGE VALVE

   Pneumatycznie uruchamiany zawór ograniczający ciśnienie

   Model 30U-DE \ PORV \ PR
   Model 68P-DE \ PORV \ PR

   Aktywowany pneumatycznie, sterowany pilotem zawór redukcyjny zalewania / działania zapobiegawczego, uruchamiany przez ciśnienie w rurociągu. Zawór jest zamknięty w swojej normalnej, ustalonej pozycji i otwiera się, gdy ciśnienie pneumatyczne spada w linii pilotowej pod ciśnieniem gazu, wyzwalając przekaźnik.

    Stosuje się do:

   • Sucha rura
   • DEELPR
   • Funkcje i zalety
   • DE\EL\PR – ELECTRICALLY ACTUATED REMOTE-RESET, PRESSURE REDUCING DELUGE VALVE 2/2 SOLENOID

    Elektrycznie uruchamiany elektrozawór zdalnego wyzwalania, zawór elektromagnetyczny redukujący ciśnienie 2/2

    Model 30U-DE \ EL \ PR
    Model 68P-DE \ EL \ PR

    Elektrycznie sterowany zawór ograniczający ciśnienie zalewowe / przed zadziałaniem, uruchamiany przez ciśnienie w rurociągu. Zawór jest zamknięty w swojej normalnej, ustawionej pozycji i otwiera się, gdy zostanie pod napięciem 2-cio zaworowy zawór elektromagnetyczny. Zamyka się szczelnie, gdy elektrozawór jest pozbawiony napięcia.

    • DERCPR
    • Funkcje i zalety
    • DE\RC\PR – ELECTRICALLY ACTUATED REMOTE-RESET, PRESSURE REDUCING DELUGE VALVE 3/2 SOLENOID

     Elektrycznie uruchamiany elektrozawór zdalnego wyzwalania, zawór wzbudzający z redukcją ciśnienia 3/2

     Model 30U-DE \ RC \ PR
     Model 68P-DE \ RC \ PR

     Elektrycznie sterowany zawór ograniczający ciśnienie zalewowe / przed zadziałaniem, uruchamiany przez ciśnienie w rurociągu. Zawór jest zamknięty w swojej normalnej, ustawionej pozycji i otwiera się, gdy zostanie pod napięciem 3-cio zaworowy zawór elektromagnetyczny.

    • DEELHRVPR
    • Funkcje i zalety
    • DE\EL\HRV\PR – ELECTRICALLY OR HYDRAULICALLY ACTUATED, ANTI-COLUMNING REMOTE-RESET, PRESSURE REDUCING DELUGE VALVE

     Uruchamiany elektrycznie lub hydraulicznie, zdalnie resetowany antykolumnowy zawór redukcyjny ciśnienia

     Model 30U-DE \ EL \ HRV \ PR

     Model 68P-DE \ EL \ HRV \ PR

     Aktywowany elektrycznie lub hydraulicznie, sterowany pilotem zawór redukcyjny zalewania / działania zapobiegawczego, uruchamiany przez ciśnienie w rurociągu. Zawór jest zamykany w swojej normalnej, ustawionej pozycji i otwiera się, gdy ciśnienie hydrauliczne spada w linii pilotowej pod ciśnieniem wody, zwalniając przekaźnik hydrauliczny lub za pomocą polecenia elektrycznego.

    • Zdalny reset
    • DEELHRVPR-MR
    • Funkcje i zalety
    • DE\EL\HRV\PR-MR – ELECTRICALLY OR HYDRAULICALLY ACTUATED, ANTI-COLUMNING MANUAL-RESET, PRESSURE REDUCING DELUGE VALVE

     Uruchamiany elektrycznie lub hydraulicznie, ręczny reset antykolumnowy, zawór spustowy zmniejszający ciśnienie

     Model 30U-DE \ EL \ HRV \ PR-MR
     Model 68P-DE \ EL \ HRV \ PR-MR

     Elektrycznie lub hydraulicznie, sterowany pilotem zawór ograniczający ciśnienie zalewowe / przed zadziałaniem, uruchamiany przez ciśnienie w rurociągu. pl/wp-content/uploads/2020/04/DE-EL-HRV-PR-MR-ELECTRICALLY-OR-HYDRAULICALLY-ACTUATED. pl/wp-content/uploads/2020/04/DE-EL-HRV-PR-MR-ELECTRICALLY-OR-HYDRAULICALLY-ACTUATED-480x480. jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) 600px, 100vw"/>

    • DEELPORVPR
    • Funkcje i zalety
    • DE\EL\PORV\PR – ELECTRICALLY OR PNEUMATICALLY ACTUATED, REMOTE-RESET PRESSURE REDUCING DELUGE VALVE

     Elektrycznie lub pneumatycznie uruchamiany zawór zalewowy z funkcją zdalnego resetowania

     Model 30U-DE \ EL \ PORV \ PR

     Model 68P-DE \ EL \ PORV \ PR

     Elektrycznie lub pneumatycznie aktywowany, sterowany pilotem zawór zalewowy / przed zadziałaniem, uruchamiany przez ciśnienie w rurociągu. Zawór jest zamknięty w swojej normalnej, ustalonej pozycji i otwiera się, gdy ciśnienie pneumatyczne spada w linii pilotowej pod ciśnieniem gazu, zwalniając przekaźnik lub za pomocą polecenia elektrycznego.

    • DEELPORVPR-MR
    • Funkcje i zalety
    • DE\EL\PORV\PR-MR – ELECTRICALLY OR PNEUMATICALLY ACTUATED, MANUAL-RESET PRESSURE REDUCING DELUGE VALVE

     Elektrycznie lub pneumatycznie uruchamiany ręczny zawór redukcyjny ciśnienia z resetowaniem ręcznym

     Model 30U-DE \ EL \ PORV \ PR-MR
     Model 68P-DE \ EL \ PORV \ PR-MR

    • DERCLPR
    • Funkcje i zalety
    • DE\RCL\PR – ELECTRICALLY ACTUATED MANUAL-RESET, PRESSURE REDUCING DELUGE VALVE 3/2 SOLENOID

     Elektrycznie uruchamiany elektrozawór ręcznego resetowania, zawór wzbudzający z redukcją ciśnienia 3/2

     Model 30U-DE \ RCL \ PR
     Model 68P-DE \ RCL \ PR

     Elektrycznie sterowany ogranicznik ciśnienia zalewowego / przed zadziałaniem, zawór resetowania ręcznego, uruchamiany przez ciśnienie w rurociągu. Zawór należy zresetować ręcznie po automatycznym uruchomieniu za pomocą pokrętła przekaźnika RCL. pl/wp-content/uploads/2020/04/DE-RCL-PR-ELECTRICALLY-ACTUATED-MANUAL-RESET-PRESSURE-REDUCING-DELUGE-VALVE-3-2-SOLENOID. pl/wp-content/uploads/2020/04/DE-RCL-PR-ELECTRICALLY-ACTUATED-MANUAL-RESET-PRESSURE-REDUCING-DELUGE-VALVE-3-2-SOLENOID-480x480. jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) 600px, 100vw"/>

     Wodociągi, ochrona przeciwpożarowa, systemy przemysłowe.

  Nagrzewnice HAVACO to najwyższej jakości urządzenia przystosowane do montażu w kanałach okrągłych (seria ECH) oraz prostokątnych (seria ERH). Każda nagrzewnica posiada m. in. dwustopniowe zabezpieczenie przed przegrzaniem.

  Zobacz czym wyróżniają się nagrzewnice HAVACO

  Zastanawiasz się, jakiej mocy nagrzewnicę potrzebujesz? Skorzystaj z poniższego mini poradnika

  Wstępne założenia:

  1. Przyjmijmy, że mamy pomieszczenie wielkości 20m2 i o wysokości 3m. w którym zamontowany mamy wentylator kanałowy ICM-125/290M o maksymalnym wydatku 290m3/h.

  2. Do naszego lokalu o kubaturze 60m3 (20m2*3m) potrzebujemy dostarczyć 120m3/h świeżego powietrza.

  3. Inwestor chciałby również dodatkowo ogrzać powietrze nawiewane z zewnątrz do pomieszczenia.

  Jakiej mocy powinniśmy dobrać nagrzewnicę kanałową?

  Aby to obliczyć powinniśmy skorzystać ze wzoru:
  Q=V *? * Cp * ΔT gdzie:

  Q= moc nagrzewnicy [kW]
  V= 120 m3/h = 0, 0333 m3/s – (ilość nawiewanego powietrza)
  ? = 1, 2 kg/m3 - (gęstość powietrza)
  Cp= 1, 005 kg/m3 – (ciepło właściwe powierza)
  ΔT= 35° (załóżmy, że chcemy ogrzać zewnętrzne powietrze o temperaturze -15° do +20°)

  Po obliczeniu otrzymujemy wynik:

  Q= 0, 0333*1, 2*1, 005*35 = 1, 40 kW, dobieramy nagrzewnicę HAVACO o mocy 1, 5kW

  Jaka nagrzewnica HAVACO będzie najlepiej spełniać nasze oczekiwania?

  Powinniśmy zastosować nagrzewnicę kanałową HAVACO ECH-125/15/1F, przyłącze fi 125, moc nagrzewnicy 1, 5kW, podłączenie elektryczne na 1 fazę.

  Jak możemy ustawić żądaną temperaturę powietrza? Temperaturę powietrza nawiewanego możemy regulować za pomocą zewnętrznego regulatora mocy nagrzewnicy HRK, który jest również rozbudowaną automatyką do nagrzewnic ECH jedno i dwu fazowych.

  Jak będziemy mierzyć temperaturę nawiewu? Do mierzenia temperatury nawiewu w kanale należy dokupić kanałowy czujnik temperatury TJK10K. Jeżeli chcemy mierzyć temperaturę w pomieszczeniu to regulator HRK ma wbudowany czujnik temperatury.

  Jak możemy zabezpieczyć się przed przegrzaniem nagrzewnicy? Każda nagrzewnica posiada dwustopniowe zabezpieczenie przed przegrzaniem:

  • I stopień przy 50°C – reset automatyczny.
  • II stopień przy 100°C – wymagany reset ręczny.

  Dla dodatkowego zabezpieczenia przed przegrzaniem nagrzewnicy - tak, aby ta nie grzała jeżeli nie ma przepływu powietrza w instalacji (przy wyłączonym wentylatorze kanałowym), powinniśmy zastosować presostat PSX, który zezwoli na pracę nagrzewnicy tylko jeżeli wyczuje różnicę ciśnień na kanale. Przepływ powietrza przez nagrzewnicę nie może być mniejszy niż 1, 5 m/s.

  Na co jeszcze zwrócić uwagę i o czym powinniśmy pamiętać? Istotne jest również, w którym miejscu instalacji powinniśmy zamontować nagrzewnicę. Większość montowanych wentylatorów kanałowych zwykle posiada wirnik z tworzywa sztucznego, w związku z tym, aby gorące powietrze nie uszkodziło plastikowych łopat, nagrzewnicę montuje się za wentylatorem. push(['_trackEvent', 'powiększ zdjęcie', 'art Mini poradnik jak poprawnie dobrać kanałową nagrzewnicę elektryczną']);" alt="Miejsce montażu nagrzewnicy" src="https://www. pl/obrazki4/miejsce_montazu_nagrzewnicy_gdzie_umiescic_havaco_ventia_231220. jpg"/>

  POZNAJ WARIANTY DOSTĘPNYCH NAGRZEWNIC KANAŁOWYCH HAVACO:Nagrzewnice HAVACO ECH występują w następujących wersjach:

  bez wbudowanej automatyki – ECHz wbudowanym układem automatyki zawierającym regulator mocy nagrzewnicy - ECH NI/NV/NISz wbudowanym układem automatyki zawierającym regulator mocy nagrzewnicy oraz czujnik przepływu (PTX) i presostat (PSX) - ECH NI PTX/PSXNagrzewnice HAVACO ERH występują w następujących wersjach:
  bez wbudowanej automatyki – ERHz wbudowanym układem automatyki zawierającym regulator mocy nagrzewnicy - ERH NI/NV/NISNagrzewnice kanałowe Havaco w obudowie z najlepszą dostępną na rynku powłoką alucynkową to doskonały wybór każdego instalatora. Już dziś sprawdź dostępność Twojej nagrzewnicy na magazynie Ventia w Raszynie.

  Resetowanie poprzez GUI

  Najprościej można dokonać resetu urządzenia poprzez przeglądarkę, gdyż jak wiadomo na switchu nie ma przycisku do resetowania.

  Resetowanie poprzez CLI

  Pierwszego sposobu nie wykorzystamy, jeśli ktoś zmienił hasło administratora. Należy wtedy wykorzystać port konsolowy oraz hyper terminal. Co prawda obecnie w komputerach ciężko o port COM (są na szczęście przejściówki na USB). Również zamiast programu hyper terminal można użyć Putty.

  Ustawiamy parametry połączenia wg poniższego zrzutu.

  Łączymy się z urządzeniem.

  Wchodzimy w tryb uprzywilejowany enable. Następnie wpisujemy reset

  Reset ręczny 3m 88762

  Bezpośredni link do pobrania Reset ręczny 3m 88762

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Reset ręczny 3m 88762