Skrócona instrukcja konserwacji Epson Ex 800 Impact Printer

Skrócona instrukcja konserwacji Epson Ex 800 Impact Printer zapewni użytkownikom wydrukowanie wysokiej jakości obrazów i tekstu. Aby zachować wydajność urządzenia, wymagane jest regularne czyszczenie i konserwacja. Najważniejsze elementy konserwacyjne to czyszczenie głowicy drukującej, czyszczenie rolki transferowej, czyszczenie wałka dociskowego, wymiana tuszu i wymiana wałka dociskowego. Aby wykonać wszystkie te czynności, należy wykonać następujące kroki: zamknąć pokrywę drukarki, oczyścić głowicę drukującą za pomocą szmatki nasączonej alkoholem, oczyścić rolkę transferową za pomocą ściereczki nasączonej alkoholem, wymienić tusz i wymienić wałek dociskowy. Po wykonaniu wszystkich tych kroków, należy włączyć drukarkę i sprawdzić, czy działa ona prawidłowo.

Ostatnia aktualizacja: Skrócona instrukcja konserwacji Epson Ex 800 Impact Printer

Darmowe pobieranie PDF Skrócona instrukcja obsługi i gwarancja dla Epson WorkForce WF-100 Mobile Printer Drukarki

Popularność:

839 wyświetleniaPrzelicz strony:32 stronyTyp pliku:PDFRozmiar pliku:433 Kb

Jesteś obecnie na stronie instrukcji dla marki. Wybierz kategorię produktów, aby łatwo znaleźć instrukcję dla marki. Nie możesz znaleźć produktu marki? Wpisz w pasku wyszukiwania markę i model, aby znaleźć instrukcję dla marki. Na stronie InstrukcjaObslugiPDF. pl aktualnie jest 2337 instrukcji marki, podzielonych na kategorie 18. Najbardziej popularne kategorie produktów marki to:

  • Drukarki
  • Projektory wideo
  • Skanery

najpopularniejsze produkty marki dzisiaj to:

  • Epson Expression Home XP-2205
  • Epson Expression Home XP-2200
  • Epson EcoTank ET-2811

Jeśli wydruki są wyblakłe lub brakuje na nich punktów, można rozwiązać te problemy, czyszcząc głowicę drukującą, co zapewnia prawidłowe dostarczanie tuszu przez dysze.

Głowicę drukującą można wyczyścić z poziomu komputera za pomocą programu narzędziowego Head Cleaning (Czyszczenie głowicy) lub z poziomu drukarki za pomocą przycisków.

Zaleca się używanie narzędzia Auto Nozzle Check and Cleaning (Automatyczny test dysz i czyszczenie), które służy do druku specjalnego wzoru testu dysz i automatycznie oczyszcza dysze, jeśli są zatkane.

Uwaga:

Głowicę drukującą należy czyścić tylko w przypadku obniżenia jakości wydruku, na przykład gdy jest on rozmazany, kolory są nieprawidłowe lub ich brakuje.

Aby sprawdzić, czy czyszczenie głowicy drukującej jest konieczne, należy użyć programu narzędziowego Nozzle Check (Test dysz). Pozwala to zaoszczędzić tusz.

Czyszczenie głowicy może nie być możliwe, jeśli tusz jest na wyczerpaniu. Czyszczenie głowicy nie jest możliwe, jeśli brakuje tuszu. Wymień najpierw odpowiedni pojemnik z tuszem.

Korzystanie z narzędzia Auto Nozzle Check and Cleaning (Automatyczny test dysz i czyszczenie) w systemie Windows

Wykonaj poniższe kroki, aby wyczyścić głowicę drukującą za pomocą programu narzędziowego Auto Nozzle Check and Cleaning (Automatyczny test dysz i czyszczenie).

Sprawdź, czy lampki nie sygnalizują błędów i czy przednia pokrywa jest zamknięta.

Upewnij się, że do podajnika arkuszy załadowano papier w formacie A4.

Otwórz oprogramowanie drukarki. com/onlineguides/pl/spr1900/html/files/step_4. gif"/>

Kliknij kartę Maintenance (Konserwacja) a następnie przycisk Auto Nozzle Check and Cleaning (Automatyczny test dysz i czyszczenie). com/onlineguides/pl/spr1900/html/files/step_5. gif"/>

Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie. Podczas wykonywania cyklu czyszczenia przez drukarkę lampka zasilania miga. com/onlineguides/pl/spr1900/html/files/mark_ca. gif"/>Przestroga:

W żadnym razie nie należy wyłączać drukarki, zanim lampka zasilania przestanie migać. Może to spowodować uszkodzenie drukarki.

Jeśli nie wystąpiła poprawa jakości, wyłącz drukarkę i poczekaj minimum sześć godzin. Następnie należy uruchomić ponownie test dysz oraz, w razie potrzeby, przeprowadzić czyszczenie głowicy.

Jeśli jakość wydruku nadal nie uległa poprawie, może to oznaczać, że przynajmniej jeden z pojemników z tuszem jest stary lub uszkodzony i konieczna jest jego wymiana.
Patrz sekcja Wymiana pojemnika z tuszem przed jego wyczerpaniem

Jeśli po wymianie pojemników z tuszem nadal występuje problem z jakością wydruku, należy skontaktować się ze sprzedawcą.

W celu utrzymania jakości wydruku zaleca się regularne drukowanie kilku stron.

Korzystanie z narzędzia Auto Nozzle Check and Cleaning (Automatyczny test dysz i czyszczenie) w systemie Mac OS X

Przejdź do programu narzędziowego drukarki EPSON Printer Utility2.

Wybierz drukarkę, a następnie kliknij przycisk OK w oknie Printer List (Lista drukarek).

Kliknij przycisk Auto Nozzle Check and Cleaning (Automatyczny test dysz i czyszczenie) w oknie dialogowym Utility (Program narzędziowy). com/onlineguides/pl/spr1900/html/files/step_6. gif"/>Używanie programu Head Cleaning (Czyszczenie głowicy) dla systemu Windows

Wykonaj poniższe kroki, aby wyczyścić głowicę drukującą za pomocą programu narzędziowego Head Cleaning (Czyszczenie głowicy).

Upewnij się, że drukarka jest włączona.

Sprawdź, czy żadne lampki nie sygnalizują błędów oraz czy taca CD/DVD nie znajduje się wewnątrz drukarki.

Kliknij prawym przyciskiem myszy znajdującą się na pasku zadań ikonę drukarki, a następnie kliknij polecenie Head Cleaning (Czyszczenie głowicy).

Jeśli ikona drukarki nie jest widoczna, postępuj zgodnie z informacjami dotyczącymi dodawania ikony, zawartymi w następnej sekcji.

Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie.

Podczas wykonywania cyklu czyszczenia przez drukarkę lampka zasilania

Nie należy wkładać tacy CD/DVD przed zakończeniem czyszczenia.

Jeśli po cztero- lub pięciokrotnym wyczyszczeniu głowicy drukującej jakość wydruku nie ulega poprawie, należy wyłączyć drukarkę i pozostawić ją przez co najmniej 6 godzin.

Używanie programu Head Cleaning (Czyszczenie głowicy) dla systemu Mac OS X

Kliknij przycisk Head Cleaning (Czyszczenie głowicy) w oknie dialogowym Utility (Program narzędziowy).

Korzystanie z przycisku drukarki

W celu oczyszczenia dysz głowicy przy użyciu przycisków drukarki, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Naciśnij i przytrzymaj przez ponad trzy sekundy przycisk tuszu . com/onlineguides/pl/spr1900/html/images/hj20034h. gif"/>

Drukarka rozpocznie proces czyszczenia głowicy, a lampka zasilania zacznie migać.

Skrócona instrukcja konserwacji Epson Ex 800 Impact Printer

Bezpośredni link do pobrania Skrócona instrukcja konserwacji Epson Ex 800 Impact Printer

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Skrócona instrukcja konserwacji Epson Ex 800 Impact Printer