Używanie Setup i instalowanie dodatków Aeg L6wej841n

Używanie Setup i instalowanie dodatków Aeg L6wej841n jest łatwe i szybkie. Instalacja dodatków jest wykonywana za pomocą jednego kliknięcia w przycisk Instaluj. Po zakończeniu instalacji dodatków można je skonfigurować zgodnie z własnymi preferencjami. Użytkownicy mogą również korzystać z narzędzi Setup, aby dostosować swoje ustawienia. Narzędzie Setup zawiera szczegółowe informacje na temat konfiguracji i dostosowania ustawień, dzięki czemu użytkownicy mogą dostosować swoją aplikację do własnych potrzeb. Narzędzie Setup zapewnia również szczegółowe informacje na temat każdego dodatku, w tym opis, wymagania i zalecenia dotyczące jego używania.

Ostatnia aktualizacja: Używanie Setup i instalowanie dodatków Aeg L6wej841n

Office 2021 Office 2021 dla komputerów Mac Office 2019 Office 2019 dla komputerów Mac Microsoft 365 dla domu Office dla firm Office 365 Small Business Microsoft 365 Admin usługa Office 365 obsługiwana przez firmę 21Vianet usługa Office 365 obsługiwana przez firmę 21Vianet — administrator Microsoft 365 dla komputerów Mac usługa Office 365 (Niemcy) — Enterprise usługa Office 365 (Niemcy) — administrator wersji Enterprise Office. com Więcej... Mniej

Przed rozpoczęciem upewnij się, że komputer PC lub Mac spełnia wymagania systemowe.

Jeśli ponownie instalujesz pakiet Microsoft 365, masz już zrealizowany klucz produktu, lub jeśli instalujesz pakiet Microsoft 365 w miejscu pracy lub szkole i wiesz, że masz licencję, wtedy przejdź do sekcji Logowanie w celu pobrania i zainstalowania pakietu Office.

Jeśli jednak instalujesz pakiet Microsoft 365po raz pierwszy, może być konieczne przejście przez kilka etapów przed przystąpieniem do instalacji. Aby uzyskać więcej informacji, rozwiń poniższą sekcję Dowiedz się więcej.

Jeżeli instalowanie pakietu Microsoft 365 odbywa się po raz pierwszy, może być konieczne w pierwszej kolejności wykonanie zestawu czynności przed przystąpieniem do instalacji, bądź może być konieczne wykonanie innych czynności, niż te, które są wyszczególnione poniżej. Zakres wykonywanych czynności jest uzależniony od tego, czy posiadana kopia pakietu Microsoft 365 to pakiet Office dla użytkowników domowych czy Office dla firm, a także czy masz klucz produktu, który trzeba będzie jeszcze zrealizować, czy masz istniejące konto powiązane z pakietem Microsoft 365 lub wstępnie przypisaną licencję.

Pakiet Microsoft 365 dla użytkowników domowych

Jeśli masz pakiet Office do użytku domowego, który został dostarczony wraz z kluczem produktu*, przed zainstalowaniem go po raz pierwszy (lub udostępnieniem go, jeśli masz usługę Microsoft 365 Family) konieczne będzie zrealizowanie klucza produktu.

Przejdź do office. com/setup i zaloguj się przy użyciu istniejącego lub nowego konta Microsoft, a następnie wprowadź klucz produktu, aby go zrealizować*. Realizowanie klucza polega na dodaniu konta Microsoft do pakietu Microsoft 365. Wystarczy to zrobić tylko raz. Jeśli odnawiasz subskrypcję usługi Microsoft 365 za pomocą nowego klucza produktu, użyj tego samego konta Microsoft, które zostało wcześniej powiązane z wygasłą wersją subskrypcji.

Porada: Gdy już to zrobisz, zawsze gdy potrzebne będzie zainstalowanie lub ponowne zainstalowanie pakietu Microsoft 365, możesz przejść bezpośrednio do następnej sekcji Zaloguj się, aby pobrać pakiet Office i wybrać kartę z instrukcjami dotyczącymi instalacji na komputerze PC lub Mac. Pamiętaj, aby zalogować się przy użyciu tego samego konta Microsoft, które zostało użyte do zrealizowania klucza produktu na stronie office. com/setup.

Microsoft 365​​​​ dla firm

Jeśli Twój plan subskrypcji pakietu Office dla firm zawiera klasyczną wersję aplikacji pakietu Microsoft 365, nie zobaczysz opcji, aby ją zainstalować, dopóki inna osoba w Twojej organizacji nie przydzieli Ci licencji.

Dowiedz się, jak to sprawdzić w artykule Jaki produkt platformy Microsoft 365 dla firm lub licencję posiadam? lub jeśli jesteś administratorem usługi Microsoft 365 odpowiedzialnym za przypisywanie licencji Twoim współpracownikom, zobacz Przypisywanie licencji użytkownikom.

Po upewnieniu się, że masz licencję, zawsze gdy potrzebujesz zainstalować lub ponownie zainstalować pakiet Microsoft 365, możesz przejść bezpośrednio do sekcji poniżej, Zaloguj się, aby pobrać pakiet Office, i wybrać kartę z instrukcjami dotyczącymi instalacji na komputerze PC lub Mac. W przypadku tych wersji pakietu Microsoft 365 możesz zalogować się za pomocą konta służbowego lub szkolnego.

*Jeśli nie masz klucza produktu ani konta.

Niektóre wersje pakietu Microsoft 365, takie jak Office Professional Plus 2021, Office Standard 2021 lub autonomiczne aplikacje, takie jak Word 2021 lub Project 2021, nie mają przypisanego konta Microsoft lub konta służbowego.

Sposób instalowania tych wersji może się różnić w zależności od tego, w jaki sposób uzyskano pakiet Microsoft 365:

Wersje licencjonowane zbiorowo:
Działy IT mogą używać innej metody podczas instalowania pakietu Microsoft 365 dla użytkowników w swojej organizacji. Skontaktuj się z działem IT, aby uzyskać pomoc dotyczącą instalacji.

Zaloguj się, aby pobrać i zainstalować pakiet Microsoft 365

Porada: Uzyskaj wiedzę techniczną dzięki Pomocy biznesowej. Skontaktuj się z naszymi doradcami dla małych firm, aby uzyskać pomoc w tworzeniu produktów platformy Microsoft 365 dla Ciebie i wszystkich osób w Twojej firmie. Dowiedz się więcej.

Zaloguj się, aby pobrać pakiet Microsoft 365

 1. Przejdź do witryny www. com i jeśli nie zostało to jeszcze zrobione, zaloguj się, wybierając pozycję Zaloguj się.

  Uwaga: Jeśli korzystasz z platformy Microsoft 365 obsługiwanej przez firmę 21 Vianet, zaloguj się za pomocą swojego konta służbowego w witrynie login. cn. 

  Jeśli korzystasz z platformy Microsoft 365 Germany, zaloguj się za pomocą swojego konta służbowego w witrynie portal. de.

 2. Zaloguj się przy użyciu konta skojarzonego z pakietem Microsoft 365. Tym kontem może być konto Microsoft lub konto służbowe. Nie pamiętam konta używanego z pakietem Office.

  Po zalogowaniu się postępuj zgodnie z instrukcjami odpowiednimi dla rodzaju konta, na które się zalogowano.

  Zalogowano się przy użyciu konta Microsoft

   Na stronie głównej pakietu Microsoft 365 wybierz pozycję Zainstaluj pakiet Office.

   Wybierz Zainstaluj (lub w zależności od używanej wersji Zainstaluj pakiet Office >).

  Zalogowano się przy użyciu konta służbowego lub szkolnego

  Na stronie głównej wybierz pozycję Instalowanie pakietu Office. Jeśli została ustawiona inna strona główna, przejdź do strony aka. ms/office-install.

  Uwagi: 

  • W przypadku platformy Microsoft 365 obsługiwanej przez firmę 21 Vianet przejdź do strony login. cn/account.

   W przypadku platformy Microsoft 365 Germany przejdź do strony portal. de/account.

  Wybierz Aplikcje Office 365, aby rozpocząć instalację.

  Wersja 64-bitowa jest instalowana domyślnie, chyba że pakiet Microsoft 365 wykryje, że masz już zainstalowaną 32-bitową wersję pakietu Microsoft 365 (lub autonomiczną aplikację Microsoft 365, taką jak Project lub Visio). W takim przypadku zostanie zainstalowana 32-bitowa wersja pakietu Microsoft 365.

  Aby zmienić wersję 32-bitową na 64-bitową lub odwrotnie, musisz najpierw odinstalowaćMicrosoft 365 (w tym wszelkie autonomiczne aplikacje Microsoft 365, takie jak ProjectVisio). Po zakończeniu odinstalowywania, zaloguj się ponownie w witrynie , wybierz Inne opcje instalacji, wybierz język i wersję (64- lub 32-bitową), a następnie wybierz pozycję Zainstaluj. (Zobacz Instalowanie programu Visio lub Instalowanie programu Project, jeśli chcesz ponownie zainstalować aplikacje autonomiczne. )

  W przypadku platformy Microsoft 365 obsługiwanej przez firmę 21Vianet przejdź do strony .

  Spowoduje to pobranie pakietu Microsoft 365 na Twoje urządzenie. Aby ukończyć instalację, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w sekcji „Instalowanie pakietu Microsoft 365” poniżej.

  Porada: Nie widzisz opcji instalacji po zalogowaniu się? Być może występuje problem z Twoim kontem. Wybierz powyżej pozycję Potrzebujesz pomocy i przejrzyj proponowane rozwiązania w sekcji Pytania dotyczące konta.

Instalowanie pakietu Office

W zależności od przeglądarki, wybierz pozycje Uruchom (w programie Microsoft Edge lub Internet Explorer), Konfiguracja (w programie Chrome) lub Zapisz plik (w programie Firefox).

Jeśli zostanie wyświetlony monit kontroli konta użytkownika z informacją Czy chcesz zezwolić tej aplikacji na wprowadzanie zmian na urządzeniu? kliknij przycisk Tak.

Rozpocznie się instalacja. net/pl-pl/media/37afcb50-4ee1-4850-a5ab-5adaac941fdb. png" alt="Wyświetla okno dialogowe postępu podczas instalacji pakietu Office" loading="lazy"/>

Zakończenie instalacji sygnalizuje wyświetlenie informacji „Wszystko gotowe! Pakiet Office jest teraz zainstalowany” Zostanie też odtworzona animacja informująca o tym, gdzie znaleźć aplikacje pakietu Microsoft 365 na komputerze. Wybierz pozycję Zamknij. net/pl-pl/media/2843cdf3-5877-4ad4-98d5-32fa6e4e8d98. png" alt="Pakiet Office jest zainstalowany. Wybierz pozycję Zamknij" loading="lazy"/>

Problemy z instalacją lub logowaniem?

Jeśli masz problem z instalacją, na przykład jeśli instalacja pakietu Microsoft 365 trwa bardzo długo, wybierz pozycję Potrzebujesz pomocy? , aby zapoznać się z listą typowych problemów.

Aktywowanie pakietu Microsoft 365

Aby otworzyć aplikację pakietu Microsoft 365, wybierz przycisk Start (w lewym dolnym rogu ekranu) i wpisz nazwę aplikacji pakietu Microsoft 365, takiej jak Word.

Jeśli masz system Windows 8. 1 lub 8. 0, wpisz nazwę aplikacji pakietu Microsoft 365 na ekranie Start. com/pl-pl/office/nie-mo%C5%BCesz-znale%C5%BA%C4%87-aplikacji-pakietu-office-w-systemie-windows-10-windows-8-lub-windows-7-907ce545-6ae8-459b-8d9d-de6764a635d6">Nie możesz znaleźć aplikacji pakietu Office?

Aby otworzyć aplikację pakietu Microsoft 365, wybierz jej ikonę w wynikach wyszukiwania.

Po otwarciu aplikacji pakietu Microsoft 365 zaakceptuj umowę licencyjną.Pakiet Microsoft 365 zostanie aktywowany i będzie gotowy do użycia.

Uwaga: Jeśli wystąpią problemy z aktywacją pakietu Microsoft 365, zostanie wyświetlony Kreator aktywacji. Wykonaj kroki kreatora, aby zakończyć aktywację pakietu Microsoft 365.

Logowanie się i instalowanie pakietu Microsoft 365

Na stronie głównej pakietu Microsoft 365 wybierz pozycję Zainstaluj pakiet Office, aby rozpocząć pobieranie.

Zalogowano się przy użyciu konta służbowego

Na stronie głównej usługi Microsoft 365 wybierz pozycję Instalowanie pakietu Office. Jeśli została ustawiona inna strona startowa, przejdź do strony

Wybierz pozycję Aplikacje usługi Office 365, aby rozpocząć pobieranie.

Uwaga: Nie widzisz opcji instalacji po zalogowaniu się? Być może występuje problem z Twoim kontem. Wybierz powyżej pozycję Potrzebujesz pomocy? i przejrzyj problemy wymienione w sekcji Pytania dotyczące konta.

Wykonaj poniższe instrukcje, aby ukończyć instalowanie aplikacji pakietu Microsoft 365.

Instalowanie pakietu Microsoft 365

Po zakończeniu pobierania otwórz program Finder, przejdź do pozycji Pobrane elementy i kliknij dwukrotnie plik Microsoft Office installer. pkg (nazwa może się nieco różnić). net/pl-pl/media/bc0fbc7a-cae8-4d09-98a5-a216d9ea1503. png" alt="Ikona materiałów do pobrania w obszarze funkcji Dock z widocznym pakietem instalatora usługi Office 365" loading="lazy"/>

Porada: Jeśli pojawi się błąd informujący, że nie można otworzyć Microsoft Office installer. pkg, ponieważ pochodzi on od Niezidentyfikowanego Dewelopera, poczekaj 10 sekund i przenieś pobrany plik na pulpit. Przytrzymaj klawisz Control i kliknij plik, aby uruchomić Instalator.

Na pierwszym ekranie instalacji wybierz pozycję Kontynuuj, aby rozpocząć proces instalacji. net/pl-pl/media/a9a51709-4676-4cda-8438-2a9a74c00070. png" alt="Pierwszy ekran instalacji wersji 2016 dla komputerów Mac z wyróżnioną pozycją Kontynuuj" loading="lazy"/>

Zapoznaj się z umową licencyjną na oprogramowanie, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.

Zaznacz pozycję Zgadzam się, aby przyjąć warunki umowy licencyjnej na oprogramowanie.

Wybierz sposób instalacji pakietu Microsoft 365 i kliknij pozycję Kontynuuj.

Przejrzyj wymagania dotyczące miejsca na dysku lub zmień lokalizację instalacji, a następnie kliknij pozycję Zainstaluj.

Uwaga: Jeśli chcesz zainstalować tylko określone aplikacje pakietu Microsoft 365, a nie cały pakiet, kliknij przycisk Dostosuj, a następnie wyczyść zaznaczenie dla programów, których nie chcesz.

Jeśli zostanie wyświetlony monit, wpisz hasło logowania na komputerze Mac, a następnie kliknij pozycję Zainstaluj oprogramowanie. (Jest to hasło, przy użyciu którego logujesz się na komputerze Mac). net/pl-pl/media/92db1f50-e8ab-445a-a313-141bbbc2257b. png" alt="Wprowadź hasło administratora, aby rozpocząć instalację" loading="lazy"/>

Rozpocznie się instalacja oprogramowania. Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk Zamknij. W przypadku niepowodzenia instalacji pakietu Microsoft 365 zobacz Co zrobić, jeśli nie można zainstalować lub aktywować pakietu Office dla komputerów Mac. net/pl-pl/media/d9761500-d0a8-47f6-bf34-95b161385aa7. png" alt="Pokazuje ostatnią stronę procesu instalacji z informacją, że instalacja przebiegła pomyślnie. " loading="lazy"/>

Uruchamianie aplikacji pakietu Microsoft 365 dla komputerów Mac i rozpoczynanie procesu aktywacji

Kliknij ikonę Launchpad w Docku, aby wyświetlić wszystkie aplikacje. net/pl-pl/media/e9939c41-e90e-40de-afb9-29a8a4040047. png" alt="Pokazuje przycisk Launchpada w Docku" loading="lazy"/>

Kliknij ikonę Microsoft Word w Launchpadzie. net/pl-pl/media/b5cd5367-4a9d-4f3f-9441-417eafbbc3cb. png" alt="Pokazuje ikonę programu Microsoft Word w częściowym widoku Launchpada" loading="lazy"/>

Po uruchomieniu programu Word zostanie automatycznie wyświetlone okno Co nowego. Kliknij pozycję Wprowadzenie, aby rozpocząć aktywację. Jeśli potrzebujesz pomocy przy aktywacji pakietu Microsoft 365, zobacz Aktywowanie pakietu Office dla komputerów Mac. W przypadku niepowodzenia aktywacji pakietu Microsoft 365, zobacz Co wypróbować, jeśli nie można zainstalować lub aktywować pakietu Office dla komputerów Mac. net/pl-pl/media/ef5c0f36-0cd7-4353-bdc2-f3b7ec28ab40. png" alt="Rozpoczynanie aktywowania programu Word 2016 dla komputerów Mac" loading="lazy"/>

Uwagi dotyczące instalacji

Uwagi dotyczące instalacjiJak przypiąć ikony aplikacji pakietu Microsoft 365 do Docka?

Przejdź do obszaru Finder > Programy i otwórz odpowiednią aplikację pakietu Office.

W obszarze funkcji Dock przytrzymaj klawisz Control i kliknij lub kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę aplikacji i wybierz pozycję Opcje > Zatrzymaj w obszarze Dock.

Czy pakiet można zainstalować na telefonie iPhone lub tablecie iPad?

Tak, zobacz: Instalacja i konfiguracja pakietu Office na telefonie iPhone lub tablecie iPad i konfiguracja poczty e-mail na urządzeniu z systemem iOS (iPhone lub iPad).

Logowanie i instalacja — często zadawane pytania

Poniżej przedstawiono niektóre z najczęstszych pytań i problemów występujących przy próbie zainstalowania pakietu Microsoft 365.

Pytania dotyczące konta:

Przed instalacją usługi Microsoft 365 lub pakietu Office 2021, należy powiązać produkt z kontem Microsoft lub kontem służbowym.

Jeśli masz produkt Office dla użytkowników domowych, a pakiet Microsoft 365 został kupiony w sklepie detalicznym lub w sklepie online, ale nie masz konta Microsoft, możliwe jest, że Twój klucz produktu nie został zrealizowany (jeśli go masz) lub że został pominięty krok polegający na połączeniu Twojego ostatniego zakupu z kontem. Aby połączyć konto z pakietem Microsoft 365, wykonaj następujące czynności.

W przypadku produktu pakietu Office dla użytkowników domowych przejdź do strony i utwórz nowe konto Microsoft lub zaloguj się do istniejącego konta, a następnie wykonaj pozostałe czynności opisane na tej stronie, takie jak wprowadzenie klucza produktu (jeśli go masz). Gdy konto zostanie pomyślnie skojarzone z pakietem Microsoft 365, zobaczysz stronę Moje konto pakietu Office z adresem e-mail Twojego konta Microsoft oraz przyciskiem umożliwiającym instalację pakietu Microsoft 365. Wybierz kartę PC lub Mac powyżej, aby zapoznać się z pozostałą częścią procesu instalacji.

Jeśli konto Microsoft lub konto służbowe nie działa, zobacz Nie pamiętam nazwy użytkownika lub hasła do konta używanego z pakietem Office.

Po zalogowaniu się za pomocą konta służbowego nie widzisz opcji zainstalowania aplikacji klasycznych na stronie głównej usługi Microsoft 365. Zamiast tego przejdź bezpośrednio do strony Oprogramowanie platformy Microsoft 365. Wybierz wersję językową i bitową (użytkownicy komputerów PC mogą wybrać wersję 32- lub 64-bitową), a następnie wybierz pozycję Zainstaluj. Zobacz krok 2 i 3 na karcie PC lub Mac powyżej, aby zapoznać się z pozostałą częścią procesu instalacji.

Jeśli Twoja organizacja korzysta z usługi Microsoft 365 obsługiwanej przez firmę 21Vianet w Chinach, zaloguj się na stronie Oprogramowanie usługi Microsoft 365 pod adresem: https://portal. aspx.

Jeśli w organizacji jest używana usługa Microsoft 365 Germany, zaloguj się na stronie Oprogramowanie usługi Microsoft 365 pod adresem

Jeśli nadal nie widzisz opcji zainstalowania pakietu Microsoft 365 na stronie Oprogramowanie usługi Microsoft 365, prawdopodobnie administrator nie przypisał Ci licencji. com/article/f8ab5e25-bf3f-4a47-b264-174b1ee925fd? wt. mc_id=SCL_InstallOffice_NeedHelp" target="_blank">Sprawdź, czy masz licencję umożliwiającą zainstalowanie pakietu Office.

Jeśli jesteś uczniem lub nauczycielem, a Twoja instytucja nie przekazała Ci licencji, dowiedz się, czy przysługuje Ci bezpłatna platforma Microsoft 365.

Jeśli próba zalogowania się za pomocą konta służbowego w witrynie www. com jest blokowana, prawdopodobnie administrator usługi Microsoft 365 skonfigurował zasady zabezpieczeń uniemożliwiające Ci zalogowanie się w tej lokalizacji.

Zamiast tego spróbuj zalogować się bezpośrednio na stronie Oprogramowanie platformy Microsoft 365, aby zainstalować pakiet Microsoft 365.

Jeśli nadal nie możesz się zalogować, skontaktuj się z administratorem.

Klucz produktu, zakup i instalacja wcześniejszych wersji pakietu Microsoft 365:

Nie wszystkie wersje usługi Microsoft 365 zawierają klucz, ale jeśli Twoja go zawiera, musisz zrealizować klucz, aby móc zainstalować pakiet Microsoft 365. Przejdź do strony i zaloguj się za pomocą istniejącego konta Microsoft lub utwórz nowe konto, a następnie wprowadź klucz produktu. Postępuj zgodnie z pozostałymi monitami, aby zakończyć łączenie swojego konta Microsoft z tą wersją pakietu Microsoft 365.

Nie masz klucza produktu i nie wiesz, czy go potrzebujesz? Zobacz Korzystanie z kluczy produktu w pakiecie Office.

Pytania dotyczące instalowania lub błędy podczas instalacji

Tylko w przypadku subskrypcji usługi Microsoft 365: Możesz zainstalować pakiet Microsoft 365 na wszystkich urządzeniach i zalogować się w tym samym czasie na pięciu z nich. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Jak działa funkcja logowania na platformie Microsoft 365.

Jeśli korzystasz z pakietu Microsoft 365 Family, możesz również udostępnić subskrypcję platformy Microsoft 365 Family maksymalnie pięciu członkom rodziny lub innym osobom. Każda z osób może zainstalować pakiet Microsoft 365 na wszystkich swoich urządzeniach i zalogować się do pięciu z nich w tym samym czasie.

W przypadku jednorazowego zakupu pakietu Microsoft 365, takiego jak Office dla Użytkowników Domowych i Uczniów, Office dla Użytkowników Domowych i Małych Firm lub Office Professional: Te wersje bez subskrypcji pakietu Microsoft 365 możesz zainstalować tylko na jednym komputerze. Jednak w przypadku awarii sprzętu lub zakupu nowego komputera możesz przenieść Microsoft 365 na inny komputer, który należy do Ciebie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Postanowienia licencyjne firmy Microsoft.

Jeśli kupiono autonomiczną wersję aplikacji pakietu Microsoft 365, na przykład aplikację Visio lub Word, w większości przypadków instalowanie tej aplikacji przebiega tak samo, jak instalowanie pakietu Microsoft 365. Należy zalogować się w witrynie (do tego służy konto Microsoft lub konto służbowe) i wybrać pozycję Zainstaluj dla danego produktu autonomicznego.

Jeśli masz subskrypcję Project Online Professional, Project Online Premium lub Visio Prodla Microsoft 365, zobacz Instalowanie programu Project lub Instalowanie programu Visio, aby poznać kroki instalacji aplikacji, które są częścią tych subskrypcji.

Jeśli wydaje się, że instalacja pakietu Microsoft 365 trwa bardzo długo, być może występuje problem z połączeniem internetowym, zaporą lub oprogramowaniem antywirusowym. Aby poznać możliwe rozwiązania, zobacz Instalacja pakietu Office trwa długo.

Instalacja pakietu Microsoft 365 może trwać długo także z powodu wolnego połączenia internetowego (na przykład połączenia telefonicznego). Jeśli nie masz dobrego połączenia, zainstaluj pakiet Microsoft 365, korzystając z informacji w artykule Używanie instalatora pakietu Office w trybie offline.

Nie można zainstalować : Aby można było zainstalować pakiet Microsoft 365, na komputerze musi być zainstalowany obsługiwany system operacyjny. Listę obsługiwanych systemów można znaleźć na stronie wymagań systemowych. Na przykład instalacja nie powiedzie się, jeśli spróbujesz zainstalować pakiet Microsoft 365 na komputerze z systemem operacyjnym Windows Vista lub Windows XP. Jeśli na komputerze nie można zainstalować pełnej wersji klasycznej pakietu Microsoft 365, wypróbuj bezpłatne Aplikacje Office Online, używając przeglądarki komputerowej.

Pojawił się komunikat o błędzie: Jeśli podczas próby zainstalowania pakietu Microsoft 365 pojawia się komunikat o błędzie zawierający link Dowiedz się więcej, wybierz go, aby uzyskać informacje dotyczące rozwiązywania problemu z tym błędem. Jeśli nie ma linku, zobacz Rozwiązywanie problemów z instalowaniem pakietu Office.

Pojawił się komunikat o nieobsługiwanym systemie operacyjnym: Przyczyną wyświetlenia komunikatu o błędzie z informacją o nieobsługiwanym systemie operacyjnym może być próba zainstalowania pakietu Microsoft 365 na nieobsługiwanym urządzeniu — na przykład instalowanie wersji pakietu Microsoft 365 dla komputerów Mac na komputerze PC lub odwrotnie albo instalowanie pakietu Microsoft 365 na komputerze Chromebook lub innym urządzeniu przenośnym. Zobacz Błąd „Nieobsługiwany system operacyjny” podczas instalowania pakietu Office lub Konfigurowanie aplikacji pakietu Office i poczty e-mail na urządzeniu przenośnym.

Pomoc dotycząca określonych aplikacji oraz pomoc dla administratorów usługi Microsoft 365:

Jeśli pakiet Microsoft 365 jest zainstalowany, ale potrzebujesz pomocy dotyczącej podstaw pakietu Microsoft 365 lub szukasz informacji na temat wykonywania określonego zadania (np. drukowania dokumentu, konfigurowania konta w programie Program Outlook lub używania funkcji WYSZUKAJ. PIONOWO w programie Excel), przejdź na początek tej strony i wybierz pozycję Aplikacje lub Szkolenia.

Możesz również wpisać to, czego szukasz, na pasku wyszukiwania w prawym górnym rogu.

Kontaktowanie się z pomocą techniczną firmy Microsoft

Jeśli nie udało Ci się rozwiązać problemu, spróbuj skontaktować się z pomocą techniczną firmy Microsoft.

Do Kalendarza możesz dodać inne narzędzia takie jak GoToMeeting i WebEx.

Instalowanie dodatków

 1. Na komputerze otwórz Kalendarz Google.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Ustawienia Pobierz dodatki.
 3. Wyszukaj narzędzie, którego chcesz używać w Kalendarzu, i kliknij jego nazwę.
 4. Kliknij Zainstaluj Dalej.
 5. Wybierz konto, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Wskazówka: dodatki możesz szybko pobrać na pasku bocznym. Po prawej stronie kliknij Pobierz dodatki .

Jeśli nie widzisz opcji „Pobierz dodatki” lub nie możesz zainstalować narzędzia, którego chcesz używać, poproś administratora w pracy lub szkole o włączenie dodatków.

Instalowanie dodatków do obsługi telekonferencji

 • Otwórz Kalendarz Google na komputerze.
 • W lewym górnym rogu kliknij Utwórz Wydarzenie.
 • Obok opcji Dodaj rozmowy wideo w Google Meet kliknij strzałkę w dół .
 • Wybierz dodatek, którego chcesz używać.
 • Wybierz konto i postępuj zgodnie z instrukcjami, by zalogować się w wybranym dodatku.
 • Wskazówka: jeśli dodatek nie działa, skontaktuj się z deweloperem aplikacji przez Google Workspace Marketplace.

  Odinstalowywanie dodatków

 • Kliknij Więcej Usuń.
 • Czy to było pomocne?

  Jak możemy ją poprawić?

  Avast Premium Security dla systemu WindowsAvast Premium Security dla komputerów Mac to kompleksowa aplikacja zabezpieczająca, która blokuje wirusy, oprogramowanie szpiegujące i inne złośliwe zagrożenia. Oprócz tego program ten zabezpiecza Cię przed fałszywymi stronami internetowymi, oprogramowaniem ransomware i hakerami, kiedy korzystasz z Internetu.

  Avast Premium Security to produkt płatny, co oznacza, że do jego używania potrzebna jest subskrypcja. W tym artykule wyjaśniono, jak zainstalować aplikację i aktywować zakupioną subskrypcję lub rozpocząć korzystanie z darmowego okresu próbnego. W tym artykule wyjaśniono, jak zainstalować Avast Security (darmową wersję aplikacji) i dokonać aktualizacji do wersji Avast Premium Security poprzez aktywację istniejącej subskrypcji.

  Zainstaluj Avast Premium Security

  1. Kliknij poniższy przycisk, aby pobrać plik instalacyjny Avast Premium Security, i zapisz go w znanej lokalizacji na komputerze (domyślnie pobrane pliki są zapisywane w folderze Pobrane).
   Pobierz program Avast Premium Security dla systemu Windows
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pobrany plik instalacyjny avast_premium_security_setup_online. exe i z menu kontekstowego wybierz polecenie Uruchom jako administrator.
  3. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Kontrola konta użytkownika z pytaniem o zezwolenie, kliknij przycisk Tak. com/support/kb/images/v2022/avkb87/en/v1_win_uac. png"/>
  4. Aby zmienić domyślny język instalacji, kliknij bieżący język w prawym górnym rogu ekranu i wybierz preferowany przez siebie język. Następnie kliknij opcję Instaluj, aby kontynuować instalację domyślną. Następnie kliknij opcję Dostosuj, jeśli trzeba wprowadzić zmiany w domyślnej konfiguracji. com/support/kb/images/v2022/avkb87/en/v1_win_install_customize. png"/>
  5. Poczekaj, aż program Avast Premium Security zostanie zainstalowany na komputerze. com/support/kb/images/v2022/avkb87/en/v1_win_install_progress. png"/>
  6. Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk Zacznij. com/support/kb/images/v2022/avkb87/en/v1_win_get_started. png"/>
  7. Wybierz jedną z poniższych opcji:
   • Aktywuj: jeśli masz subskrypcję Avast Premium Security kupioną przed instalacją, wybierz tę opcję, aby rozpocząć proces aktywacji. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje aktywacji, przeczytaj następujący artykuł:
    • Aktywowanie programu Avast Premium Security
   • Uruchom wersję próbną: Jeśli nie masz jeszcze płatnej subskrypcji Avast Premium Security, rozpocznij bezpłatny okres próbny, aby przez ograniczony czas korzystać z płatnych funkcji produktu.
  8. Kliknij opcję Uruchom pierwsze skanowanie, aby rozpocząć kompleksowe Inteligentne skanowanie, podczas którego komputer zostanie sprawdzony pod kątem wirusów, złośliwego oprogramowania, złośliwych dodatków do przeglądarek i innych problemów. com/support/kb/images/v2022/avkb87/en/v1_win_run_first_scan. png"/>

  Program Avast Premium Security jest już zainstalowany, ale niektóre komponenty programu mogą zyskać pełną funkcjonalność dopiero po ponownym uruchomieniu komputera.

  1. Kliknij poniższy przycisk, aby pobrać plik instalacyjny Avast Security, i zapisz ten plik w znanej lokalizacji na komputerze Mac (domyślnie pobrane pliki są zapisywane w folderze Pobrane). php? product=MAC-FREE-ONLINE&direct=1" target="_blank">Pobierz program Avast Security dla komputerów Mac
  2. Kliknij dwukrotnie pobrany plik instalacyjny avast_security_online. dmg. com/support/kb/images/v2022/avkb87/en/v1_mac_setup_file. png"/>
  3. Kliknij dwukrotnie ikonę Zainstaluj Avast Security. com/support/kb/images/v2022/avkb87/en/v1_mac_install_avast_security. png"/>
  4. Kliknij przycisk Zezwól. com/support/kb/images/v2022/avkb87/en/v1_mac_allow. png"/>
  5. Zapoznaj się z treścią Polityki prywatności firmy Avast, a następnie kliknij opcję Kontynuuj. com/support/kb/images/v2022/avkb87/en/v1_mac_privacy_review. png"/>
  6. Kliknij opcję Kontynuuj, aby potwierdzić przeczytanie Umowy licencyjnej użytkownika końcowego, a następnie kliknij opcję Zgadzam się, aby potwierdzić, że akceptujesz warunki. com/support/kb/images/v2022/avkb87/en/v1_mac_continue_agree. png"/>
  7. Kliknij opcję Instaluj, aby kontynuować w domyślnej konfiguracji, lub kliknij opcję Zmień lokalizację instalacji…, aby wprowadzić w niej zmiany. com/support/kb/images/v2022/avkb87/en/v1_mac_install. png"/>
  8. Jeśli zostanie wyświetlony monit, użyj funkcji Touch ID, aby przyznać uprawnienia do przeprowadzenia instalacji, lub kliknij opcję Użyj hasła…, a następnie wprowadź hasło, którego używasz do uruchamiania komputera Mac i kliknij opcję Zainstaluj oprogramowanie. com/support/kb/images/v2022/avkb87/en/v1_mac_install_software. png"/>
  9. Jeśli zostanie wyświetlony monit, kliknij przycisk OK, aby zezwolić programowi Avast Security na dostęp do folderu pobranych plików. com/support/kb/images/v2022/avkb87/en/v1_mac_access_downloads. png"/>
  10. Jeśli zostanie wyświetlony monit, kliknij przycisk OK, aby zezwolić programowi Avast Security na dostęp do folderu Pulpit. com/support/kb/images/v2022/avkb87/en/v1_mac_access_desktop. png"/>
  11. Jeśli zostanie wyświetlony monit, użyj funkcji Touch ID, aby wprowadzić zmiany w ustawieniach zaufania certyfikatu systemowego, lub wprowadź hasło, którego używasz do uruchamiania komputera Mac i kliknij opcję Zaktualizuj ustawienia. com/support/kb/images/v2022/avkb87/en/v1_mac_update_settings. png"/>
  12. Jeśli pojawi się komunikat o treści Zablokowano rozszerzenie systemu, kliknij opcję OK. com/support/kb/images/v2022/avkb87/en/v1_mac_system_extension_blocked. png"/>
  13. Kliknij przycisk Zamknij. com/support/kb/images/v2022/avkb87/en/v1_mac_close. png"/>
  14. Kliknij przycisk Do kosza. com/support/kb/images/v2022/avkb87/en/v1_mac_move_to_trash. png"/>
  15. Program Avast Premium Security został zainstalowany na Twoim komputerze Mac. Aby przeprowadzić wstępną konfigurację, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, by nadać uprawnienia programowi Avast Security. Szczegółowe instrukcje znajdują się w następującym artykule:
   • Zezwalanie na wszystkie uprawnienia Avast Security w systemie macOS
  16. Aktywuj subskrypcję Avast Premium Security. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje aktywacji, przeczytaj następujący artykuł:

  Nadal potrzebujesz pomocy?

  Jeśli wystąpią problemy z instalacją:

  1. Upewnij się, że komputer spełnia minimalne wymagania systemowe i że system Windows jest zaktualizowany.
   • Windows 11 z wyjątkiem edycji Mixed Reality i IoT; Windows 10 z wyjątkiem edycji Mobile i IoT (wersja 32- lub 64-bitowa); Windows 8/8. 1 z wyjątkiem edycji RT i Starter (wersja 32- lub 64-bitowa); Windows 7 SP1 z pakietem aktualizacji Convenient Rollup lub nowszy, dowolna edycja (wersja 32- lub 64-bitowa)
   • Komputer w pełni zgodny z systemem Windows wyposażony w procesor Intel Pentium 4 / AMD Athlon 64 albo nowszy (musi zapewniać obsługę instrukcji SSE3); urządzenia oparte na architekturze ARM nie są obsługiwane
   • 1 GB pamięci RAM (lub więcej)
   • 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym
   • Łącze internetowe do pobierania, aktywowania i aktualizacji programu antywirusowego oraz jego bazy danych
   • Standardowa rozdzielczość ekranu optymalnie nie mniejsza niż 1024 × 768 pikseli
  2. Sprawdź, czy pobrany plik instalacyjny nie jest uszkodzony. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:
   • Rozwiązywanie problemów z instalacją spowodowanych uszkodzonymi plikami instalacyjnymi
  3. Odinstaluj ze swojego komputera wszelkie zainstalowane wcześniej programy antywirusowe. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następujących artykułach:
   • Odinstalowywanie innego oprogramowania antywirusowego
   • Korzystanie z narzędzia do odinstalowywania programu Avast Antivirus
  4. Uruchom ponownie komputer, a następnie spróbuj jeszcze raz zainstalować program Avast Premium Security, stosując się dokładnie do instrukcji z tego artykułu.

  Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z pomocą techniczną Avast, udostępniając plik dziennika instalacji. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:

  • Pobieranie pliku dziennika instalacji po nieudanej instalacji programu Avast Antivirus
  1. Upewnij się, że komputer Mac spełnia minimalne wymagania systemowe.
   • Apple macOS 12. x (Monterey), Apple macOS 11. x (Big Sur), Apple macOS 10. 15. x (Catalina), Apple macOS 10. 14. x (Mojave), Apple macOS 10. 13. x (High Sierra), Apple macOS 10. 12. x (Sierra), Apple Mac OS X 10. 11. x (El Capitan)
   • Komputer Mac64-bitowym procesorem Intel
   • Co najmniej 512 MB pamięci RAM (preferowane 1 GB pamięci RAM lub więcej)
   • 750 MB wolnego miejsca na dysku twardym
   • Łącze internetowe do pobierania, aktywowania i aktualizacji programu antywirusowego oraz jego bazy danych
   • Standardowa rozdzielczość ekranu optymalnie nie mniejsza niż 1024 × 768 pikseli
  2. Odinstaluj ze swojego komputera Mac wszelkie zainstalowane wcześniej programy antywirusowe. com/pl-pl/article/11/? option=mac" target="_blank">Odinstalowywanie innego oprogramowania antywirusowego
  3. Uruchom ponownie komputer Mac, a następnie spróbuj jeszcze raz zainstalować program Avast Premium Security, stosując się dokładnie do instrukcji z tego artykułu. com/contact/" target="_blank">pomocą techniczną Avast.

   Dalsze zalecenia

   • Avast Premium Security 22. x dla systemu Windows
   • Avast Premium Security 15. x dla komputerów Mac
   • Microsoft Windows 11 Home / Pro / Enterprise / Education
   • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
   • Microsoft Windows 8. 1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
   • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
   • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — z dodatkiem Service Pack 1 z pakietem aktualizacji Convenient Rollup, wersja 32-/64-bitowa
   • Apple macOS 12. x (Monterey)
   • Apple macOS 11. x (Big Sur)
   • Apple macOS 10. x (Catalina)
   • Apple macOS 10. x (Mojave)
   • Apple macOS 10. x (High Sierra)
   • Apple macOS 10. x (Sierra)
   • Apple Mac OS X 10. x (El Capitan)

   Zaktualizowano dnia: 02. 06. 2022

  Używanie Setup i instalowanie dodatków Aeg L6wej841n

  Bezpośredni link do pobrania Używanie Setup i instalowanie dodatków Aeg L6wej841n

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Używanie Setup i instalowanie dodatków Aeg L6wej841n