Używanie Setup i instalowanie dodatków Ge Jbp35dxm1ww

Setup i instalowanie dodatków GE JBP35DXM1WW to prosty proces, który pozwala użytkownikom na właściwe i bezproblemowe używanie ich urządzenia. Przed rozpoczęciem procesu konfiguracji należy upewnić się, że został zakupiony zgodny z urządzeniem zestaw instalacyjny. Następnie należy zainstalować wszystkie niezbędne elementy, takie jak czujniki, części zamienne i oprogramowanie. Po zakończeniu procesu instalacji i konfiguracji urządzenie może być używane do wykonywania określonych zadań. Instalacja dodatkowych akcesoriów, takich jak czujniki, pozwala użytkownikom na rozbudowę ich urządzenia, aby było ono bardziej przydatne i wygodne w użyciu.

Ostatnia aktualizacja: Używanie Setup i instalowanie dodatków Ge Jbp35dxm1ww

Ten artykuł jest przeznaczony dla nauczycieli.

Możesz teraz używać dodatków w Classroom, aby podczas zajęć udostępniać uczniom ciekawe zadania i treści. Dodatki można dołączać do projektów, testów, pytań, materiałów lub ogłoszeń.

Możesz wybrać dowolny dodatek zainstalowany przez administratora. Możesz też samodzielnie instalować dodatki, jeśli administrator dodał je do listy dozwolonych.

Jeśli chcesz znaleźć więcej dodatków, skontaktuj się z administratorem.

Co jest potrzebne do korzystania z dodatków w Classroom

 • Musisz używać Google Workspace for Education Plus lub Teaching and Learning Upgrade.
 • Administrator musi mieć wstępnie zainstalowane i znajdujące się na liście dozwolonych dodatki dla Twojej szkoły lub okręgu.
 • Dodatki można tworzyć i przypisywać tylko w wersji internetowej Classroom.
 • Dodatki można wyświetlać, uzupełniać i oceniać w internetowej i mobilnej wersji Classroom

Załączanie dodatków do projektu, testu, pytania lub materiału

 1. Otwórz stronę classroom. com.
 2. Kliknij zajęcia  Zadania.
 3. U góry kliknij Utwórz i wybierz elementy, które chcesz utworzyć.
 4. Wpisz tytuł i instrukcje.
 5. W sekcji Dodatki wybierz dodatek, którego chcesz używać.
 6. Zaktualizuj pozostałe ustawienia.
 7. Kliknij Przypisz.

Załączanie dodatków do ogłoszenia

 • Kliknij wybrane zajęcia.
 • Na stronie Strumień kliknij Ogłoś coś uczniom
 • Wpisz treść ogłoszenia.
 • Kliknij Opublikuj.
 • Samodzielne instalowanie nowego dodatku

   Jeśli administrator dodał go do listy dozwolonych, możesz zainstalować go samodzielnie:

 • Otwórz stronę classroom.
 • U góry kliknij Utwórz  Projekt.
 • Wpisz tytuł, instrukcje i inne niezbędne informacje.
 • Kliknij Przeglądaj dodatki.
 • Najczęstsze pytania

  Dodatek nie działa. Co może być nie tak?

  Jeśli dodatek nie działa, być może przyczyną problemu jest blokowanie wyskakujących okienek. Możesz zgłosić ten problem i poprosić administratora IT o pomoc w jego rozwiązaniu.

  Powiązane artykuły

 • Wystawianie ocen i zwracanie projektów
 • Tworzenie projektu
 • Tworzenie pytania
 • Udostępnianie załączników w Classroom
 • Administratorzy: instalowanie dodatków i lista dozwolonych dodatków do Classroom
 • Czy to było pomocne?

  Jak możemy ją poprawić?

  Instalowanie dodatku Widoczność magazynu - Supply Chain Management | Dynamics 365 | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

  Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

  Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

  • Artykuł
  • Czas czytania: 8 min

  Ważne

  Rozwiązanie Dynamics 365 for Finance and Operations stało się zbiorem aplikacji przystosowanych do pomocy w zarządzaniu konkretnymi funkcjami biznesowymi. Aby uzyskać więcej informacji o tych zmianach, przejdź na Przewodnik licencjonowania systemu Dynamics 365.

  W tym artykule opisano sposób instalowania i konfigurowania dodatku Widoczność magazynu dla systemu Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management.

  Musisz korzystać z Microsoft Dynamics Lifecycle Services, aby zainstalować dodatek Widoczność magazynu. Lifecycle Services to portal współpracy, który zapewnia środowisko i zbiór regularnie zaktualizowanych usług ułatwiających zarządzanie cyklem życia aplikacji w aplikacjach Finanse i Działania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zasoby w Lifecycle Services (LCS).

  Porada

  Zalecamy dołączenie do grupy użytkowników dodatku Widoczność magazynu, gdzie możesz znaleźć przydatne przewodniki, otrzymywać nasze najnowsze aktualizacje oraz zadawać pytania dotyczące korzystania z Widoczności magazynu. Aby dołączyć, wyślij e-mail do zespołu produktu Widoczność magazynu na adres inventvisibilitysupp@microsoft. com i podaj swój identyfikator środowiska Supply Chain Management.

  Wymagania wstępne dodatku Widoczność magazynu

  Aby można było zainstalować dodatek Widoczność magazynu, musisz wykonać następujące zadania:

  • Uzyskaj projekt implementacji usługi Lifecycle Services z co najmniej jednym wdrożonym środowiskiem.
  • Upewnij się, że wymagania wstępne konfigurowania dodatków są spełnione. Więcej informacji o tych wymaganiach wstępnych zawiera temat Omówienie dodatków. Widoczność zapasów nie wymaga podwójnego łączenia.
  • Uwaga

   Aktualnie obsługiwane kraje i regiony to Kanada (CCA, ECA), Stany Zjednoczone (WUS, EUS), Unia Europejska (NEU, WEU), Wielka Brytania (SUK, WUK), Australia (EAU, SEAU), Japonia (EJP, WJP) i Brazylia (SBR, SCUS).

   Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tych wymagań wstępnych, skontaktuj się z zespołem ds. produktu Widoczność magazynu pod adresem .

   Instalowanie dodatku Widoczność magazynu

   Przed zainstalowaniem tego dodatku zarejestruj aplikację i dodaj klucz tajny klienta do Azure Active Directory (Azure AD) w swojej subskrypcji Azure. Stosowne instrukcje zawierają tematy Rejestrowanie aplikacji i Dodawanie klucza tajnego klienta. Pamiętaj o zanotowaniu wartości pól Identyfikator aplikacji (klienta), Klucz tajny klienta i Identyfikator dzierżawy, ponieważ będą potrzebne później.

   Jeśli masz więcej niż jedno środowisko usługi Lifecycle Services, utwórz inną aplikację Azure AD dla każdego z nich. Jeśli do zainstalowania dodatku Widoczność magazynu dla różnych środowisk używasz tego samego identyfikatora aplikacji i identyfikatora dzierżawcy, wystąpi problem z tokenem w starszych środowiskach. W związku z tym ważna będzie tylko ostatnia instalacja.

   Po zarejestrowaniu aplikacji i dodaniu klucza tajnego klienta do Azure AD wykonaj następujące kroki, aby zainstalować dodatek Widoczność magazynu.

   1. Zaloguj się do Lifecycle Services.

   2. Na stronie głównej wybierz projekt, w którym jest wdrożone środowisko.

   3. Na stronie projektu wybierz środowisko, w którym chcesz zainstalować dodatek.

   4. Przewijaj stronę środowiska w dół do momentu, aż znajdziesz sekcję Dodatki środowiska w sekcji Integracja Power Platform. Tam znajdziesz nazwę środowiska Dataverse. Potwierdź, że nazwa środowiska Dataverse jest nazwą, której chcesz używać dla widoczności zapasów.

    Obecnie są obsługiwane tylko środowiska Dataverse utworzone za pomocą usługi Lifecycle Services. Jeśli środowisko Dataverse zostało utworzone w inny sposób (na przykład za pomocą centrum administracyjnego PowerApps) i jest połączone ze środowiskiem Supply Chain Management, należy najpierw naprawić problem mapowania, zanim zostanie zainstalowany dodatek Widoczność magazynu.

    Możliwe, że twoje środowisko podwójnego zapisu jest połączone z instancją Dataverse, a Lifecycle Services nie jest ustawiony na integrację z Power Platform. Ten błąd w łączeniu może spowodować nieoczekiwane zachowanie. Zalecamy, by szczegóły środowiska Lifecycle Services pasowały do tego, co jest podłączone w podwójnym zapisie, więc to samo połączenie może być używane przez zdarzenia biznesowe, tabele wirtualne i dodatki. Zobacz Niezgodne połączenie, aby uzyskać informacje na temat naprawiania problemów z mapowaniem. Po rozwiązanie problemu z mapowaniem można kontynuować instalację widoczności magazynu.

   5. W sekcji Dodatki środowiska wybierz opcję Zainstaluj nowy dodatek.

   6. Wybierz opcję Zainstaluj nowy dodatek. Zostanie otwarta lista dostępnych dodatków.

   7. Z listy wybierz opcję Widoczność magazynu.

   8. Ustaw następujące pola dla swojego środowiska:

   9. Identyfikator aplikacji AAD (klienta) — wprowadź utworzony i zanotowany wcześniej identyfikator aplikacji Azure AD.
   10. Identyfikator dzierżawy AAD — wprowadź identyfikator dzierżawy zanotowany wcześniej.
   11. Zaakceptuj regulamin, zaznaczając pole wyboru Regulamin.

   12. Wybierz Zainstaluj. Stan dodatku będzie widoczny jako Instalowany. Po zakończeniu instalacji odśwież stronę. Stan powinien zostać zmieniony na Zainstalowany.

   13. W Dataverse zaznacz sekcję Aplikacje w lewej nawigacji i sprawdź, czy widoczność zapasów Power Apps została zainstalowana pomyślnie. Jeśli sekcja Aplikacje nie istnieje, skontaktuj się z zespołem ds.

   Jeśli system ostrzega, że nie masz uprawnienia do instalowania widoczności zapasów w usługach Lifecycle Services, skontaktuj się z administratorem, aby zmodyfikować Twoje uprawnienia.

   Jeśli instalacja ze strony Lifecycle Services trwa dłużej niż godzinę, to prawdopodobnie na Twoim koncie użytkownika brakuje uprawnień do instalowania rozwiązań w środowisku Dataverse. Wykonaj następujące czynności, aby rozwiązać problem:

  • Anuluj proces instalacji dodatku Inventory visibility na stronie Lifecycle Services.

  • Zaloguj się do centrum administracyjnego Microsoft 365 i upewnij się, że konto użytkownika, którego chcesz używać do zainstalowania tego dodatku, ma przypisaną licencję „Dynamics 365 Unified Operations Plan”. W razie potrzeby przypisz licencję. powerplatform. com" data-linktype="external">centrum administracyjnego Power Platform, używając odpowiedniego konta użytkownika. Następnie zainstaluj dodatek Widoczność inwentarza, wykonując następujące czynności:

  • Wybierz środowisko, w którym chcesz zainstalować dodatek.
  • Wybierz Aplikacje Dynamics 365.
  • Wybierz Zainstaluj aplikację.
  • Wybierz Widoczność magazynu
  • Po zakończeniu instalacji wróć na stronę usługi Lifecycle Services i spróbuj ponownie zainstalować dodatek Widoczność magazynu.

   Konfigurowanie widoczności zapasów w aplikacji Supply Chain Management

   Wdróż pakiet integracyjny Widoczność magazynu

   Jeśli korzystasz z rozwiązania Supply Chain Management w wersji 10. 17 lub starszej, skontaktuj się z pokładowym zespołem pomocy technicznej ds. Widoczności zapasów pod adresem , aby uzyskać paczkę z plikami. Następnie wdróż pakiet w usługach Lifecycle Services.

   Jeśli podczas wdrażania wystąpi błąd niezgodności wersji, należy ręcznie zaimportować projekt X ++ do środowiska programistycznego. Następnie utwórz pakiet do wdrożenia w swoim środowisku programistycznym i wdróż go w środowisku produkcyjnym.

   Kod jest dołączony do programu Supply Chain Management w wersji 10. 18. Jeśli używasz tej lub nowszej wersji, wdrożenie nie jest wymagane.

   Upewnij się, że poniższe funkcje są włączone w środowisku Supply Chain Management. (Domyślnie są włączone).

   Opis funkcjiWersja koduPrzełącz klasę
   Włączanie lub wyłączanie korzystania z wymiarów magazynowych w tabeli InventSum10. 11InventUseDimOfInventSumToggleWłączanie lub wyłączanie korzystania z wymiarów magazynowych w tabeli InventSumDelta10. 12InventUseDimOfInventSumDeltaToggle

   Konfiguracja integracji Widoczności zapasów

   Po zainstalowaniu tego dodatku należy przygotować system Supply Chain Management do pracy z tym dodatkiem, wykonując następujące kroki.

  • W Supply Chain Management otwórz obszar roboczy Zarządzanie funkcjami i włącz następujące funkcje:

  • Integracja Widoczności zapasów — wymagana.
  • Integracja Widoczności zapasów z przesunięciem rezerwacji — zalecana, ale opcjonalna. Wymaga wersji 10. 22 lub nowszej. Więcej informacji zawiera temat Rezerwacje dodatku Widoczność magazynu.
  • Wybierz kolejno opcje Zarządzanie zapasami > Ustawienia > Parametry integracji dodatku Widoczność magazynu.

  • Otwórz kartę Ogólne i wybierz następujące ustawienia:

  • Punkt końcowy dodatku Widoczność magazynu — wprowadź adresu URL środowiska, w którym jest uruchamiany dodatek Widoczność magazynu. Więcej informacji można znaleźć w temacie Znajdowanie punktu końcowego usługi.
  • Maksymalna liczba rekordów w jednym żądaniu — należy ustawić maksymalną liczbę rekordów, które mają być dołączane w jednym żądaniu. Należy wprowadzić dodatnią liczbę całkowitą mniejszą lub równą 1000. Wartość domyślna to 512. Zdecydowanie zaleca się utrzymywanie wartości domyślnej, chyba że użytkownik otrzyma zawiadomienie od pomocy technicznej firmy Microsoft lub w inny sposób będzie musiał ją zmienić.
  • Jeśli włączono opcjonalną funkcje Integracja dodatku Widoczność magazynu z przesunięciem rezerwacji, otwórz kartę Przesunięcie rezerwacji i dokonaj następujących ustawień:

  • Włącz przesunięcie rezerwacji — aby włączyć tę funkcję, ustaw wartość Tak.
  • Modyfikator przesunięcia rezerwacji — wybierz stan transakcji magazynowej, który będzie powodować przesunięcie rezerwacji w dodatku Widoczność magazynu. To ustawienie określa etap przetwarzania zamówienia, który wyzwala przesunięcia. Etap jest śledzony według stanu transakcji magazynowej zamówienia. Umożliwia wybranie jednej z poniższych opcji:
  • Na zamówienie — w przypadku stanu W transakcji po utworzeniu zamówienia będzie wysyłane żądanie przeciwstawne. Ilość przesunięcia będzie ilością z utworzonego zamówienia.
  • Rezerwa — w przypadku stanu Zarezerwuj zamówioną transakcję zamówienie wysyła żądanie przeciwstawne, gdy zostanie zarezerwowane, skompletowane, zaksięgowane z listą wysyłkową lub zafakturowane. Żądanie zostanie wyzwolone tylko raz, podczas pierwszego kroku w momencie wystąpienia wymienionego procesu. Ilość przesunięcia to ilość, w której stan transakcji magazynowej zmienił się z Zamówione na Zamówione zarezerwowane (lub późniejszy) w odpowiednim wierszu zamówienia.
  • Przejdź do Zarządzanie zapasami > Okresowe > Integracja widoczności magazynu i włącz zadanie. Wszystkie zdarzenia zmiany zapasów z Supply Chain Management zostaną teraz zaksięgowane w widoczności magazynu.

   Odinstalowywanie dodatku Widoczność magazynu

   Aby odinstalować dodatek Widoczność magazynu, trzeba:

  • Zaloguj się do modułu Supply Chain Management.

  • Przejdź do Zarządzanie zapasami > Okresowe > Integracja widoczności magazynu i wyłącz zadanie.

  • Przejdź do usługi Lifecycle Services i otwórz stronę środowiska, z którego chcesz odinstalować ten dodatek (zobacz też Instalowanie dodatku Widoczność zapasów).

  • Wybierz Odinstaluj.

  • Proces odinstalowywania powoduje teraz zakończenie pracy dodatku Widoczność magazynu oraz wyrejestrowanie dodatku z usługi Lifecycle Services i usunięcie wszelkich tymczasowych danych przechowywanych w pamięci podręcznej danych dodatku Widoczność magazynu. Jednak podstawowe dane zapasów, które zostały zsynchronizowane w subskrypcji Dataverse, pozostają. Aby usunąć te dane, wykonaj resztę procedury.

  • Otwórz Power Apps.

  • Wybierz środowisko na pasku nawigacji.

  • Wybierz środowisko Dataverse, które jest połączone ze środowiskiem usługi Lifecycle Services.

  • Przejdź do obszaru Rozwiązania i usuń następujące rozwiązania w następującej kolejności:

  • Dynamics 365 Inventory Visibility — kotwica
  • Dynamics 365 Inventory Visibility — wtyczki
  • Dynamics 365 Inventory Visibility — aplikacja
  • Dynamics 365 Inventory Visibility — formanty
  • Dynamics 365 Inventory Visibility — podstawa
  • Po usunięciu tych rozwiązań usuwane są także dane przechowywane w tabelach.

   Jeśli baza danych Supply Chain Management zostanie przywrócona po odinstalowaniu dodatku Widoczność zapasów, a następnie użytkownik chce ponownie zainstalować ten dodatek, przed ponownym zainstalowaniem tego dodatku należy upewnić się, że stare dane widoczności zapasów przechowywane w subskrypcji Dataverse (jak opisano w poprzedniej procedurze) zostały usunięte. Pozwoli to uniknąć problemów z niespójnościami danych, które mogłyby wystąpić.

   Wyczyść dane widoczności zapasów przed przywróceniem bazy danych Dataverse Supply Chain Management

   Jeśli użytkownik używa widoczności zapasów, a następnie przywraca bazę danych Supply Chain Management, przywrócona baza danych może zawierać dane, które nie są spójne z danymi poprzednio zsynchronizowanymi przez widoczność zapasów do Dataverse. Ta niespójność danych może spowodować błędy systemowe i inne problemy. Dlatego przed przywróceniem bazy danych Supply Chain Management ważne jest, aby przed przywróceniem bazy wyczyścić wszystkie dane dotyczące widoczności zapasów z Dataverse.

   Aby przywrócić bazę danych Supply Chain Management, należy skorzystać z następującej procedury:

  • Odinstaluj dodatek Widoczność zapasów i usuń wszystkie powiązane dane w Dataverse, jak opisano w Odinstaluj dodatek Widoczność zapasów
  • Przywróć bazę danych Supply Chain Management, na przykład w sposób opisany w części Przywracanie punktu w czasie bazy danych (PITR) lub przywracanie bazy danych produkcji na raz do środowiska piaskownicy.
  • Aby nadal korzystać z tej funkcji, zainstaluj ponownie i skonfiguruj dodatek Widoczność zapasów w sposób opisany w te sposób: Zainstaluj dodatek widoczność zapasów oraz skonfiguruj integrację z widocznością zapasów

  Opinia

  Prześlij i wyświetl opinię dla

  Dodatkowe zasoby

  Używanie Setup i instalowanie dodatków Ge Jbp35dxm1ww

  Bezpośredni link do pobrania Używanie Setup i instalowanie dodatków Ge Jbp35dxm1ww

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Używanie Setup i instalowanie dodatków Ge Jbp35dxm1ww