Uwaga techniczna Epson Scan Ii

Uwaga techniczna Epson Scan II to oprogramowanie do skanowania dokumentów w wysokiej jakości, umożliwiające skanowanie wielu stron w krótkim czasie. Oprogramowanie to oferuje wygodne narzędzia do skanowania i konfiguracji, takie jak skanowanie za pomocą przycisku, skanowanie do pliku PDF, skanowanie do aplikacji lub dokumentu, skanowanie do e-maila lub serwera FTP oraz wiele innych. Oprogramowanie Epson Scan II jest wyposażone w funkcje bezpieczeństwa i kontroli jakości, takie jak kontrola jakości obrazu, automatyczne skalowanie i przycinanie, opcje korekcji kolorów i inne. Pozwala to użytkownikom na szybkie i łatwe skanowanie dokumentów w wysokiej jakości.

Ostatnia aktualizacja: Uwaga techniczna Epson Scan Ii

Przede wszystkim umieścić dokument i uruchomić Epson Scan.

Wybrać Professional Mode (Tryb profesjonalny) z listy Mode (Tryb).

Wybrać ustawienie Document Source (Źródło dokumentu).

Kliknąć przycisk Preview (Podgląd). com/onlineguides/pl/sx130/html_s/files/mark_no. gif"/>Uwaga dotycząca automatycznego podajnika dokumentów (ADF):

Strona dokumentu wysunięta przez ADF nie została jeszcze zeskanowana. Ponownie załadować cały dokument do ADF. com/onlineguides/pl/sx130/html_s/images/hcoav6001u. gif"/>

Nie należy ładować papieru powyżej oznaczenia strzałki  na ADF. com/onlineguides/pl/sx130/html_s/files/step_4. gif"/>

Wyregulować naświetlenie, jasność i inne ustawienia jakości obrazu.

Patrz Pomoc, by uzyskać dalsze szczegółowe informacje o Epson Scan. com/onlineguides/pl/sx130/html_s/files/step_5. gif"/>

Kliknąć przycisk Scan (Skanuj). com/onlineguides/pl/sx130/html_s/images/cd2016014u. gif"/>

Wybrać PDF jako ustawienie Type (Typ), a następnie kliknąć OK. gif"/>Uwaga:

Jeżeli pole wyboru Show Add Page dialog after scanning (Po zakończeniu skanowania wyświetl okno dodawania strony) nie zostało zaznaczone, Epson Scan automatycznie zapisuje dokument bez wyświetlania okna Add Page Confirmation (Potwierdzenie dodania strony). com/onlineguides/pl/sx130/html_s/files/step_7. gif"/>

Epson Scan rozpoczyna skanowanie dokumentu. com/onlineguides/pl/sx130/html_s/images/cd2016015u. com/onlineguides/pl/sx130/html_s/files/step_8. gif"/>

Jeżeli użytkownik zechce zeskanować więcej stron, powinien kliknąć Add page (Dodaj stronę).
Załadować dokument i znów rozpocząć skanowanie, powtarzając, jeśli trzeba dla każdej strony.

Po zakończeniu skanowania, przejść do kroku 9. com/onlineguides/pl/sx130/html_s/files/step_9. gif"/>

Kliknąć Edit page (Edytuj stronę) lub Save File (Zapisz plik).

Save File (Zapisz plik)

Po zakończeniu wybrać ten przycisk.

Strony zostaną zapisane w formacie pliku PDF.

Aby używać drukarek wsieci, należy na komputerze zainstalować sterownik skanera (Epson Scan 2).

 1. Zainstaluj aplikację Epson Scan 2.

  Pobierz oprogramowanie znastępującej witryny, anastępnie zainstaluj je.

  http://epson. sn > Dodatkowe oprogramowanie

 2. Uruchom aplikację Epson Scan 2.

   Windows 10

   Kliknij przycisk Start, anastępnie wybierz polecenia Wszystkie aplikacje > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2.

   Windows 8. 1/Windows 8

   Wpanelu wyszukiwania wprowadź nazwę aplikacji, anastępnie wybierz wyświetloną ikonę.

   Windows 7/Windows Vista/Windows XP

   Kliknij przycisk Start, anastępnie wybierz polecenia Wszystkie programy lub Programy > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2.

   Mac OS X

   Wybierz polecenia Idź > Aplikacje > Epson Software > Epson Scan 2.

  Ekran Ustawienia skanera jest wyświetlany przy pierwszym uruchomieniu aplikacji Epson Scan 2. Jeżeli zostanie wyświetlony ekran Epson Scan 2, wybierz pozycję Ustawienia zSkaner.

  Jeżeli przyciski Dodaj iUsuń są wyłączone, kliknij pozycję Włącz edytowanie, anastępnie woknie Kontrola konta użytkownika zezwól na zmiany.

  Uwaga:

  Stan ioperacje mogą się różnić wzależności od systemu operacyjnego iuprawnień zalogowanego użytkownika. Wprzypadku systemu Mac OS X można edytować po kliknięciu ikony klucza iwprowadzeniu nazwy użytkownika ihasła administratora.

  Kliknij przycisk Dodaj.

  Zostanie wyświetlony ekran Dodaj skaner sieciowy.

  Wprzypadku systemu Mac OS X kliknij znak +.

  Zlisty Model wybierz drukarkę, która ma być używana.

  Wpolu Nazwa wprowadź nazwę drukarki.

  Wprowadź adres IP drukarki, anastępnie kliknij przycisk Dodaj.

  Ważne:

  Nie można wyszukiwać drukarek w innym segmencie sieci za pośrednictwem routera. Zaznacz opcję Wprowadź adres, aby bezpośrednio wprowadzić adres IP.

  Na ekranie Ustawienia skanera kliknij przycisk OK.

  Zostanie wyświetlony ekran Epson Scan 2 imożna przetestować skanowanie.

Epson Scan 2 jest sterownikiem skanera, który umożliwia kontrolowanie skanera. Można regulować rozmiar, rozdzielczość, jasność, kontrast i jakość skanowanego obrazu. Aplikację tę można uruchomić też z aplikacji skanującej zgodnej ze standardem TWAIN. Szczegółowe informacje na temat korzystania z funkcji aplikacji można znaleźć w jej pomocy.

Uruchamianie w systemie Windows

Uwaga:

W systemach operacyjnych Windows Server konieczne jest zainstalowanie funkcji Środowisko pulpitu.

 • Windows 10/Windows Server 2016

  Kliknij przycisk Start i wybierz polecenia EPSON > Epson Scan 2.

 • Windows 8. 1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

  Wpisz nazwę aplikacji w panelu wyszukiwania, po czym wybierz wyświetloną ikonę.

  Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

  Kliknij przycisk Start, a następnie wybierz Wszystkie programy lub Programy > EPSON > Epson Scan 2.

Uruchamianie w systemie Mac OS

Wybierz pozycje Idź > Aplikacje > Epson Software > Epson Scan 2.

Uwaga techniczna Epson Scan Ii

Bezpośredni link do pobrania Uwaga techniczna Epson Scan Ii

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Uwaga techniczna Epson Scan Ii

Edit page (Edytuj stronę)

Wybrać ten przycisk, jeśli chce się usunąć jakąś stronę lub zmienić kolejność stron. Do wybierania, obracania, zmiany kolejności i usuwania stron można użyć ikon dostępnych u dołu okna Editing Page (Edycja strony).
Patrz Pomoc, by uzyskać dalsze szczegółowe informacje o Epson Scan. com/onlineguides/pl/sx130/html_s/images/cd2016016u. gif"/>

Kliknąć OK po zakończeniu edycji stron.