Uwagi do wydania Caleffi 524900

Caleffi 524900 to wysoce wydajny kontroler wycieku wody, przeznaczony do zapobiegania zalaniom w pomieszczeniach domowych. Urządzenie jest kompatybilne z większością systemów inteligentnego domu i umożliwia łatwy montaż i bezproblemowe działanie. Posiada również funkcję wykrywania wycieków i alarmu dźwiękowego, który informuje użytkownika o wykryciu wycieku wody. Kontroler wycieku wody Caleffi 524900 jest prosty w instalacji i użyciu, a jego wysoce wydajny system monitorowania wycieków wody może zapobiec poważnym szkodom spowodowanym przez niekontrolowany przepływ wody.

Ostatnia aktualizacja: Uwagi do wydania Caleffi 524900

Zakres informacji (dokumentów, raportów, zestawień, analiz), które można drukować w programie WAPRO Mag jest bardzo szeroki. Aby ułatwić pracę przyjęto zatem zasadę, że z każdym miejscem w programie związana jest lista konkretnych typów wydruków. Wystarczy więc wybrać potrzebny dokument lub raport. Przewidziano także możliwość wpływania na treść wydruku przez wprowadzenie edytowalnych przez użytkownika wariantów.


Moduł obsługi wydruków uruchamia się klawiszem [Ctrl+D]. Prezentowana jest wówczas lista proponowanych wydruków. Po wybraniu właściwej pozycji otwiera się kolejne okno zatytułowane Drukuj, służące następującym celom:

 • Wybór wariantu wydruku. Treść wielu wydruków może być przystosowana do potrzeb użytkownika. Ikona trybików po prawej stronie w sekcji Wariant wydruku otwiera okno dialogowe zatytułowane Edycja wariantu i zawierające zestaw opcji wydruku. Obsługa tego okna jest analogiczna jak okna dialogowego definiowania filtru w kartotece. Każdy wariant wydruku może być zapamiętany pod własną nazwą, wystarczy wpisać ją w odpowiednia rubrykę i zapamiętać klawiszem [F10]. Nazwane i zapamiętane warianty trafiają na rozwijalną listę w oknie Drukuj, skąd mogą być szybko przywoływane. Najczęściej używany wariant można uczynić domyślnym, przez zaznaczenie go klawiszem [].

Wybór i skonfigurowanie drukarki. WAPRO Mag korzysta z drukarek zainstalowanych w systemie Windows. Dostęp do listy drukarek udostępnia ikona kartoteki przy polu Drukarka. Parametry konfiguracyjne zależą od konkretnego modelu. Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi posiadanej drukarki.

 • Ustalenie liczby kopii.

  Przed wypuszczeniem danych na drukarkę można jeszcze skorzystać z funkcji podglądu wydruku, klawisz [F9]. Wydruk prezentowany jest na ekranie w postaci możliwie zbliżonej do papierowego dokumentu. W oknie podglądu dysponujemy lupą ze zmienną skalą powiększenia, co pozwala przyjrzeć się detalom wydruku lub ocenić wydruk w całości (zob. opis dalej).

 • Użytkownik, może zapisać wydruk do pliku PDF lub wysłać go bezpośrednio jako załącznik pocztowy.
 • Nie wszystkie programy pocztowe mogą prawidłowo realizować wysyłkę maili bezpośrednio w prgramie. Jeśli występuje problem w programie pocztowym, który Państwo posiadacie, należy najpierw zapisać wydruk do pliku, a następnie ręcznie podpiąć go do wysyłanej wiadomości.


  Drukowanie uruchamia się naciskając w oknie Drukuj klawisz [F10]. W niektórych przypadkach wydruk poprzedzony jest dodatkowym oknem dialogowym, służącym do wybrania zakresu dat, którego ma dotyczyć raport (informacje spoza tego zakresu są w zestawieniu pomijane).

  Ikona spinacza umożliwia automatyczne zapisanie postaci PDF dokumentu do bazy danych programu. Dokument można obejrzeć następnie w module e-Dokumenty dostępnym z poziomu WAPRO Mag. Obraz takiego dokumentu może być wykorzystany w celach archiwizacji, podpisu elektronicznego i przesłania jako faktura elektroniczna lub wykorzystanie w WAPRO B2B jako faktura do pobrania w aplikacji internetowej

  Ikona zegarka umożliwia automatyczne utworzenie zadania CrM dla danego użytkownika, pozwala to prowadzić ewidencję w programie kto wykonywał np. wysyłkę faktury emailem

  Automatyczne drukowanie dokumentu po zatwierdzeniu

  Wystawienie w programie dokumentu (np. magazynowego, handlowego, finansowego) zwykle kończy się jego wydrukowaniem. Aby przyśpieszyć obsługę WAPRO Mag dodano funkcję automatycznego drukowania dokumentu po zatwierdzeniu. Zazwyczaj w formatce wystawiania nowego dokumentu obok klawisza [Ctrl+D] znajduje się klawisz ekranowy przedstawiający drukarkę (zob. niżej). Po jego włączeniu — klawisz pozostaje wtedy w pozycji „wciśniętej” — w chwili zatwierdzenia dokumentu klawiszem [F10] wywoływany jest moduł obsługi wydruków.

  Ponadto w niektórych miejscach programu, np. w rejestrze dokumentów handlowych, obok ikony drukarki znajduje się jeszcze dodatkowe pole np. „Drukuj dokument kasowy”. Po jego zaznaczeniu, niezwłocznie po wydrukowaniu faktury program wyemituje także kwit kasowy KP lub KW.

  Drukowanie raportów Crystal Reports

  > Funkcja dostępna w wariancie Prestiż systemu WAPRO Mag <

  Użytkownicy WAPRO Mag w wariancie Prestiż mogą dodatkowo korzystać z zewnętrznego, uniwersalnego generatora raportów pod nazwą Crystal Reports (zob. opis w rozdziale „Funkcje menu Raporty. Wydruki zestawień” i „Funkcje menu Administrator. Definicje raportów”. W przypadku wybrania raportu zdefiniowanego w Crystal Reports okno dialogowe poprzedzające wydruk wygląda nieco inaczej.


  Drukowanie raportów SQL Server Reporting Services

  > Funkcja dostępna w wariancie Prestiż Plus WAPRO Mag <

  Drukowanie raportów w technologii SSRS nie wywołuje okna konfiguracji wydruku za to od razu pojawia się zewnętrzny moduł wydruku, w którym można przeglądać, przeszukiwać czy też wykonywać eksport raportu do zewnętrznego pliku.

 • Użytkownik przedstawiono trzy możliwości przekierowania raportu:
  • Drukuj. Raport kierowany jest bezpośrednio na drukarkę.
  • Podgląd raportu. Po zaakceptowaniu raportu drukowanie można uruchomić bez opuszczania przeglądarki.
  • Eksportuj raport do… Raport może zostać zapisany w pliku na dysku. Użytkownik określa nazwę i folder (katalog) docelowy, oraz wybiera format dokumentu. Do wyboru jest zapis w formacie edytora Microsoft Word, arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel, jako plik HTML, RTF (Rich Text Format), oraz jako czysty tekst ASCII.
 • Dla zaawansowanych użytkowników przeznaczona jest funkcja edycji raportu, uruchamiana klawiszem [Ctrl+E]. Dzięki temu można wpływać na treść i wygląd wydruku, a nawet tworzyć własne raporty (funkcja działa tylko w przypadku jednocześnie zainstalowanego programu Crystal Reports).
 • Do testowania tworzonych samodzielnie raportów przydatna może być opcja podglądu zapytania SQL przed wydrukiem, włączana w zakładce Zaawansowane.

  • Caleffi Poland Sp. z o. o. +

   Caleffi Poland Sp.

   ul. Walerego Sławka 5
   30-633 Kraków, Polska
   Tel. +48 12 3572229
   Email: Info. com

  • Biuro obsługi klienta+

   specjalista ds. administracyjno-handlowych

   Edyta Wołoszczakiewicz

   Telefon: +48 668 652 316

   e-mail: biuro@caleffi. com

   e-mail: zamowienia@caleffi. com

   specjalista ds. administracyjno-handlowych

   Joanna Mikos

   Telefon: +48 668 652 309

   e-mail: zamowienia@caleffi. com

   specjalista ds. administracyjno-handlowych

   Agata Łupina

   Telefon: +48 668 652 319

   specjalista ds. handlowych

   Lilianna Nowak

   Telefon: +48 668 652 317

  • Regionalny przedstawiciel handlowy oraz doradca techniczno-handlowy+

   kierownik sprzedaży krajowej / National Sales Manager

   Małgorzata Szenderska

   Telefon: 668 652 302

   E-mail: malgorzata. com

   regionalny przedstawiciel handlowy, województwo: lubuskie (Gorzów Wlk. ), wielkopolskie, zachodniopomorskie

   Adriana Wilczyńska

   Telefon: 668 652 305

   E-mail: adriana. com

   regionalny przedstawiciel handlowy, województwo: dolnośląskie, lubuskie (Zielona Góra), opolskie

   Grzegorz Łokić

   Telefon: 668 652 313

   E-mail: grzegorz. com

   regionalny doradca techniczno-handlowy, województwo: podlaskie, warmińsko-mazurskie

   Krystian Żuchowski

   Telefon: 668 652 308

   E-mail: krystian. com

   regionalny doradca techniczno-handlowy, województwo śląskie

   Jakub Świech

   Telefon: 668 652 306

   E-mail: jakub. com

   regionalny przedstawiciel handlowy, województwo łódzkie

   Maciej Goszczyński

   Telefon: 668 652 307

   E-mail: maciej. com

   regionalny przedstawiciel handlowy, województwo mazowieckie

   Robert Rybkowski

   Telefon: 572 660 986

   E-mail: robert. com

   regionalny przedstawiciel handlowy, województwo: małopolskie

   Łukasz Szerląg

   Telefon: 668 652 312

   E-mail: lukasz. com

   regionalny przedstawiciel handlowy, województwo: podkarpackie

   Kamil Pudełko

   Telefon: 572 660 985

   E-mail: kamil. com

   regionalny przedstawiciel handlowy, województwo lubelskie

   Łukasz Stadnik

   Telefon: 572 660 983

   E-mail:

   regionalny przedstawiciel handlowy, województwo świętokrzyskie

   Piotr Milewicz

   Telefon: 572 660 984

   E-mail: piotr. com

   regionalny przedstawiciel handlowy, województwo: pomorskie, kujawsko-pomorskie

   Bartosz Kopaczewski

   Telefon: 668 652 301

   E-mail: bartosz. com

  • Obsługa Klientów Przemysłowych oraz OEM+

   kierownik sprzedaży Industrial & OEM / Sales Manager Industrial & OEM

   Krzysztof Szmid

   Telefon: 668 652 303

   E-mail: krzysztof. szmid@caleffi. com

   specjalista ds. kluczowych klientów Industrial & OEM / Key Account Specialist Industrial & OEM

   Maciej Bielat

   Telefon: 668 652 304

   E-mail: maciej. bielat@caleffi. com

   Rafal Groblewski

   Telefon: 572 660 982

   E-mail: rafal. groblewski@caleffi. com

  • Dział techniczny+
  • Obsługa zgłoszeń reklamacyjnych+
  • Marketing i promocja+

   kierowniczka działu marketingu

   Małgorzata Ćwięczek

   Telefon: 668 652 310

   E-mail: malgorzata. cwieczek@caleffi. marketingu

   Anna Kozioł

   Telefon: 668 652 311

   E-mail: anna. koziol@caleffi. com

  • FOLLOW US
   • Youtube
   • Linkedin
   • Pinterest
  • Follow us

   Connect with Caleffi

   Follow us on social media

   1. Elementy do instalacji centralnego ogrzewania

   2. Automatyczne zawory odpowietrzające, separatory powietrza i zanieczyszczeń, urządzenia do uzdatniania wody

   3. Zawory i akcesoria do grzejników

   4. Zawory strefowe, zawory mieszające, rozdzielacze, skrzynki i akcesoria

   5. Rozdzielacze i termostatyczne zespoły regulacji

   6. Elementy do wody użytkowej

   7. Izolatory przepływów zwrotnych

   8. Automatyczne regulatory natężenia przepływu i zawory równoważące

   9. Złączki

   10. Instalacje gazowe

   11. Termostaty czasowe

   12. Instalacje grzewcze

   13. Elementy dla odnawialnych źródeł energii: solarnej, geotermalnej i z biomasy

   14. 305 Grupa bezpieczeństwa z technopolimeru do instalacji grzewczych

   15. Sprawdź w katalogu/Pobierz katalog w pdf download

  Uwagi do wydania Caleffi 524900

  Bezpośredni link do pobrania Uwagi do wydania Caleffi 524900

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Uwagi do wydania Caleffi 524900