Zawiadomienie regulacyjne Dell Alienware Aurora

Zawiadomienie regulacyjne Dell Alienware Aurora to program, który dostarcza ważnych informacji, dotyczących bezpieczeństwa i innych zaleceń dla użytkowników komputerów marki Dell, w tym laptopów, komputerów stacjonarnych oraz stacji roboczych. Zawiera on informacje na temat bezpieczeństwa, takie jak ochrona przed wirusami, zalecenia dotyczące korzystania z urządzenia i aktualizacje oprogramowania. Program oferuje również wsparcie techniczne, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z systemu i zapewnić bezpieczeństwo w trakcie użytkowania. Program jest dostępny dla wszystkich systemów Dell i można go pobrać bezpłatnie z ich oficjalnej strony internetowej.

Ostatnia aktualizacja: Zawiadomienie regulacyjne Dell Alienware Aurora

Gdzie należy złożyć zawiadomienie

Zawiadomienie należy złożyć do właściwego miejscowo Rejonu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Szczegółowe informacje na temat Rejonów znajdują się w zakładce Oddziały.

Formularz do pobrania znajduje się u dołu strony.

Jakie dokumenty należy załączyć do

Po zlokalizowaniu awarii prowadzący roboty niezwłocznie zawiadamia o tym zarządcę drogi i w porozumieniu z nim określa termin i powierzchnię zajęcia pasa drogowego:

  • szczegółowy i aktualny plan sytuacyjny w skali 1:1. 000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów zajętej powierzchni pasa drogowego w celu usunięcia awarii;
  • niezbędne materiały potwierdzające prowadzenie robót związanych z usunięciem awarii zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym (dz. u), np. projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych albo informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu;
  • pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku wystąpienia w imieniu wnioskodawcy pełnomocnika), ciąg pełnomocnictw prokura oraz oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. Powołaną opłatę skarbową należy uiścić na konto: organu podatkowego właściwego dla siedziby Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, którego wniosek dotyczy;

Ile zapłacisz?

Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1608).

Informacje dodatkowe

Miejsce prowadzenia robót związanych z usunięciem awarii należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Odwołanie się od decyzji

Strona niezadowolona z decyzji może na podstawie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zwrócić się do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

Strona może również, nie korzystając z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, wnieść na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przez sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. z 2019 r. 2325 z późn. zm. ) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy lub skargę na decyzję należy wnieść za pośrednictwem właściwego miejscowo Rejonu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193 z późn. ) wpis od skargi na decyzję do WSA w Warszawie wynosi 200 złotych. Jednocześnie organ informuje, że strona postępowania ma możliwość ubiegania się o zwolnienie od kosztów ww. wpisu albo przyznanie prawa pomocy. 

Dodatkowo zgodnie z art. 127a k. p. a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może, w formie oświadczenia przesłanego do właściwego miejscowo Rejonu GDDKiA, zrzec się prawa do wniesienia odwołania od wydanej decyzji. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Materiały

Zawiadomienie o awarii urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego zlokalizowanych w pasie drogowym
Zawiadomienie. docx0. 02MB

Drogi Użytkowniku,

klikając przycisk „AKCEPTUJĘ”  zgadzasz się, aby serwis Ceneo. pl sp z. o. i jego Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe zapisywane w plikach cookies lub za pomocą podobnej technologii w celach marketingowych (w tym poprzez profilowanie i analizowanie) podmiotów innych niż Ceneo. pl, obejmujących w szczególności wyświetlanie spersonalizowanych reklam w serwisie Ceneo. pl.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie zabrania serwisowi Ceneo. pl przetwarzania dotychczas zebranych danych.

Wyrażając zgodę, otrzymasz reklamy produktów, które są dopasowane do Twoich potrzeb. Sprawdź Zaufanych Partnerów Ceneo. pl. Pamiętaj, że oni również mogą korzystać ze swoich zaufanych podwykonawców.Informujemy także, że korzystając z serwisu Ceneo. pl, wyrażasz zgodę na przechowywanie w Twoim urządzeniu plików cookies lub stosowanie innych podobnych technologii oraz na wykorzystywanie ich do dopasowywania treści marketingowych i reklam, o ile pozwala na to konfiguracja Twojej przeglądarki. Jeżeli nie zmienisz ustawień Twojej przeglądarki, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce Plików Cookies.Więcej o przetwarzaniu danych osobowych przez Ceneo. pl, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz tutaj.Więcej o plikach cookies, w tym o sposobie wycofania zgody, znajdziesz tutaj.Pamiętaj, że klikając przycisk „Nie zgadzam się” nie zmniejszasz liczby wyświetlanych reklam, oznacza to tylko, że ich zawartość nie będzie dostosowana do Twoich zainteresowań.

Nie zgadzam się

Komputery Dell serii Alienware i Aurora stworzone zostały z myślą o graczach, którzy wymagają od sprzętu komputerowego ponadprzeciętnej wydajności w grach. Zestawy komputerów Alienware zapewniają wysoką wydajność i świetny futurystyczny design. Posiadają potężne procesory, bardzo dużą ilość pamięci operacyjnej RAM, szybkie dyski twarde oraz karty graficzne pozwalające na rendering nawet w najbardziej wymagających grach.

Zawiadomienie regulacyjne Dell Alienware Aurora

Bezpośredni link do pobrania Zawiadomienie regulacyjne Dell Alienware Aurora

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Zawiadomienie regulacyjne Dell Alienware Aurora